MATCHES, a.s. v likvidaci Brno IČO: 49903225

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MATCHES, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 49903225.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem MATCHES, a.s. v likvidaci se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 7.8.2007
Spisová značka: B 3696
IČO: 49903225
Obchodní firma: MATCHES, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Společnost MATCHES, a.s. byla zrušena s likvidací a jmenován likvidátor na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10.10.2018, č.j. 1 Cm 221/2017-34, které nabylo právní moci dne 4.12.2018. 7.12.2018
V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: 10.7.2007. 10.8.2007
V důsledku fúze společnosti Rybena CZ, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností MATCHES, a.s., jako společností zanikající, přešlo na společnost Rybena CZ, a.s. jmění zanikající společnosti MATCHES, a.s., IČ: 255 76 046, se sídlem Brno , Příkop 8, PSČ 602 00, a to s účinností ke dni: (den provedení zápisu sloučení do obchodního rejstříku). 10.7.2007 - 10.8.2007
Mimořádná valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. přijala dne 16.11.2006 usnesení tohoto znění: "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti za účelem úhrady ztráty. Důvodem navrhovaného snížení základní ho kapitálu je úhrada ztráty minulých let. Částka získaná snížením základního kpitálu bude v plné výši použita na úhradu ztráty minulých let. Základní kapitál společnosti bude snížen z původní výše 57.560.000,- Kč (padesát sedm milionů pět set šedesát tis íc korun českých) o pevnou částku 55.545.400,- Kč (padesát pět milionů pět set čtyřicet pět tisíc čtyři sta korun českých). Nová výše základního kapitálu bude činit 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých). Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213a obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti tak, že jmenovitá hodnota akcií Společnosti se sníží ze stávající výše 1000,- Kč (jeden tisíc korun českých) o částku 965,- Kč (devět set šedesát pět kor un českých) na 35,- Kč (třicet pět korun českých). Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, nestanoví se lhůta pro předložení listinných akcií akcionáři Společnosti. Snížení bu de provedeno v souladu s ustanovením § 213a odst. 3 obchodního zákoníku změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci vedené Střediskem cenných papírů na základě příkazu Společnosti po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku." "Valná hromada společnosti Rybena CZ, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti z původní výše 2.014.600,- Kč (dva miliony čtrnáct tisíc šest set korun českých) upsáním nových akcií o částku 19.138.700,- Kč (devatenáct milionů sto třicet os m tisíc sedm set korun českých). Nová výše základního kapitálu Společnosti bude tedy činit 21.153.300,- Kč (dvacet jedna milionů sto padesát tři tisíc tři sta korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouš tí. Bude vydáno 57.560 ks (padesát sedm tisíc pět set šedesát kusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 332,50 Kč (třista třicet dva korun a padesát haléřů), které nebudou kótované. Upisování nových akcií Společnosti proběhne ve dvou kolech. V prvém kole budou moci nové akcie upsat stávající akcionáři Společnosti s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPR ÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva činí 14 (čtrnáct) dní ode dne zveřejnění informace o počátku běhu lhůty pro využití přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti v Obchodním věstníku a celostátním deníku určeném stanovami Společnosti pro svolávání valné hromady. Na jednu akcii Společnosti se jmenovitou hodnotou 35,- Kč je stávající akcionář oprávněn upsat 1 novou kmenovou akcii na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnot ě 332,50 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud neproběhla přeměna podoby stávajících akcií společnosti ze zaknihovaných na listinné, rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je v souladu s ustanovením § 204a odst. 4 obchodního zákoníku první den lh ůty pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou v druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Předem určeným zájemcem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, s e sídlem: 4th Floor, Lawford House, Albert Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska ( dále také jen "předem určený zájemce"). Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 14 (čtrnáct) dní a počne běžet od doručení výzvy představenstva předem určenému zájemci. Nové akcie společnosti upisované v druhém kole upisování budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a Společností v sídlem společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií. Navrhovaná výše emisního kursu je v obou kolech rovna jmenovité hodnotě akcií, tj. 332,50 Kč za jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 211711742/0300, vedený u ČSOB, a to ve lhůtě 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek za společností, jejichž vlastníkem je společnost OSICO ENTERPRISES LTD., registrační číslo: 5288907, se sídlem: 4th Floor, Lawford House, Alber t Place, London N3 1 RL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, vzniklých ze smlouvy o úvěru ze dne 21.2.2005 ve výši jistiny 150.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího p oskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 24.5.2005 ve výši jistiny 100.000,- Kč s úrokem 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 7.9.2005 ve výši jistiny 200.000,- Kč s úrokem v e výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 3.10.2005 ve výši jistiny 2.356.079,50 Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částk y ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 6.2.2006 a jejího dodatku ze dne 1.3.2006 ve výši jistiny 14.000.000,- Kč s úrokem 12% p.a. ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 4.4.2006 ve výši jistiny 2.700.000,- Kč s úrokem 16% p.a. z této částky ode dne jejího poskytnutí, ze smlouvy o úvěru ze dne 12.5.2006 ve výši jistiny 700.000,- Kč s úrokem ve výši 140% diskontní sazby p.a. platné v den podpisu smlouvy z této částky ode dne jejího poskytnutí, vše v celkové částce jistiny 20 .206.079,50 Kč ( dvacet milionů dvě stě šest tisíc sedmdesát devět korun a padesát haléřů ) s příslušenstvím. Představenstvo Společnosti předloží na výzvu upisovatele, který prokáže, že je vlastníkem výše specifikovaných pohledávek, návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Upisovatel je povinnen uzavřít se Společn ostí smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií nebo v téže lhůtě splatit emisní kurz jím upsaných akcií. Dohoda o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku." 1.12.2006 - 25.1.2008
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře- šel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zákona číslo 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje MATCHES, a.s. v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49903225
Obchodní firma: MATCHES, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 12.1.1994
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49903225
Firma: MATCHES, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.12.1993

Kontakty na MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Příkop 834/8 , Brno 602 00 17.10.2016
Sídlo: Příkop 834/8 , Brno 602 00 21.12.2011 - 17.10.2016
Sídlo: Příkop 834/8 , Brno 602 00 10.7.2007 - 21.12.2011
Sídlo: Zadní 449/16 , Rumburk 408 01 31.8.2006 - 10.7.2007
Sídlo: Veveří 489/61 , Brno 602 00 8.12.2001 - 31.8.2006
Sídlo: Zadní 449/16 , Rumburk 408 01 1.1.1994 - 8.12.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Příkop 834/8, Brno 602 00

Obory činností MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.9.2009
zprostředkování obchodu a služeb 10.8.2007 - 24.9.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 10.8.2007 - 24.9.2009
zprostředkovatelská činnost 10.7.2007 - 10.8.2007
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 10.7.2007 - 10.8.2007
ubytovací služby 10.7.2007 - 24.9.2009
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 10.9.2002
řeznictví a uzenářství 1.1.1994 - 10.9.2002
služby provozované v oblasti skladování v mrazírenských skladech 1.1.1994 - 10.7.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 24.9.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Příkop 834/8 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1002988071
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 20.7.2007

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.1.1994
Zánik oprávnění: 24.4.2002

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.2.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Služby provozované v oblasti skladování v mrazírenských skladech

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.2.1994
Zánik oprávnění: 30.7.2007

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.7.1997
Zánik oprávnění: 24.4.2002

Živnost č. 6 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Činnosti vedení podniků
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti společně připojí své podpisy předseda představenstva a místopředseda představenstva. 10.7.2007
Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně. Členové jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy dva společně nebo jeden člen, který je k tomu představenstvem písemně zmocněn. 1.12.1997 - 10.7.2007
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo mís- topředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně po- věřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.1.1994 - 1.12.1997
Jméno: Patrik Černoušek 3.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: Křenová 181/55, Brno 602 00
Jméno: Josef Plíhal 1.1.1994 - 12.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: 2. polské armády 1211/28, Rumburk 408 01
Jméno: Jan Růžička 1.1.1994 - 12.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: SNP 2384/14, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Alena Ledererová 1.1.1994 - 12.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Novákova 330/2, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Josef Čermák 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Rokycanova 316/3, Hradec Králové 500 03
Jméno: Josef Plíhal 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 2. polské armády 1211/28, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Jaromír Zajíček 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hřebenka 556, Nový Bor 473 01
Jméno: JUDr. Bohumil Urban 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stavbařů 2003/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Miloslav Černý 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Josef Čermák 1.12.1997 - 26.5.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Rokycanova 316/3, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jaromír Zajíček 1.12.1997 - 26.5.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Hřebenka 556, Nový Bor 473 01
Jméno: JUDr. Bohumil Urban 1.12.1997 - 26.5.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Stavbařů 2003/4, Litoměřice 412 01
Jméno: Josef Plíhal 1.12.1997 - 26.5.1998
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: 2. polské armády 1211/28, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Oldřich Jurman 26.5.1998 - 28.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lohnického 869 , Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Josef Josífek 26.5.1998 - 28.8.1998
Funkce: Člen předtavenstva
Adresa: 152, Prosetín 539 76
Jméno: Josef Plíhal 26.5.1998 - 28.8.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: 2. polské armády 1211/28, Rumburk 408 01
Jméno: Pavlína Megová 28.8.1998 - 23.6.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Nováčkova 681/35, Brno 614 00
Jméno: Mgr. Karel Krejza 28.8.1998 - 23.6.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Škrétova 1966/12, Litoměřice 412 01
Jméno: Roman Pospíšil 23.6.1999 - 10.1.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Puchýřova 2319/5, Brno 628 00
Jméno: Petr Ščudla 23.6.1999 - 10.1.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bochořákova 2537/11, Brno 616 00
Jméno: Josef Plíhal 28.8.1998 - 24.4.2001
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: do 14.7.2000
Adresa: 2. polské armády 1211/28, Rumburk 408 01
Jméno: Petr Ščudla 10.1.2000 - 24.4.2001
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 14.7.2000
Adresa: Bochořákova 2537/11, Brno 616 00
Jméno: Marek Kolíbal 10.1.2000 - 1.12.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 14.10.2005
Ve funkci: do 14.10.2005
Adresa: Veveří 489/61, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jaromír David 24.4.2001 - 1.12.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 14.10.2005
Ve funkci: od 14.7.2000
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Luboš Prokopec 24.4.2001 - 1.12.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 14.10.2005
Ve funkci: od 14.7.2000
Adresa: Mandysova 1298/22, Hradec Králové 500 12
Jméno: Roman Pospíšil 1.12.2006 - 10.8.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006
Adresa: Puchýřova 2319/5, Brno 628 00
Jméno: Marek Kolíbal 1.12.2006 - 19.5.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006 do 31.3.2008
Ve funkci: od 30.6.2006 do 31.3.2008
Adresa: Veveří 489/61, Brno 602 00
Jméno: Ing. Jiří Pavlík 1.12.2006 - 19.5.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006 do 31.3.2008
Adresa: Školní 608/4, Oslavany 664 12
Jméno: Roman Pospíšil 10.8.2007 - 19.5.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2006 do 31.3.2008
Ve funkci: od 16.7.2007 do 31.3.2008
Adresa: Puchýřova 2319/5, Brno 628 00
Jméno: Soňa Čečmanová 19.5.2008 - 25.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.3.2008 do 26.8.2009
Adresa: nám. Padlých hrdinů 2590/3, Prostějov 796 01
Jméno: Roman Pospíšil 19.5.2008 - 21.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2008 do 1.12.2011
Ve funkci: od 31.3.2008 do 1.12.2011
Adresa: Puchýřova 2319/5, Brno 628 00
Jméno: Ing. Tomáš Běťák 19.5.2008 - 21.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.3.2008 do 1.12.2011
Ve funkci: od 31.3.2008 do 1.12.2011
Adresa: Brandlova 1319/70, Kyjov 697 01
Jméno: Jiří Sedláček 25.9.2009 - 21.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.2009 do 1.12.2011
Adresa: Minoritská 476/12, Brno 602 00
Jméno: Roman Pospíšil 21.12.2011 - 3.7.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011 do 17.5.2013
Ve funkci: od 1.12.2011 do 17.5.2013
Adresa: Puchýřova 2319/5, Brno 628 00
Jméno: Ing. Tomáš Běťák 21.12.2011 - 3.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011 do 17.5.2013
Ve funkci: od 1.12.2011 do 17.5.2013
Adresa: Brandlova 1319/70, Kyjov 697 01
Jméno: David Krejčí 21.12.2011 - 3.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2011 do 17.5.2013
Adresa: Chodská 2743/9, Brno 612 00
Jméno: Josef Fojt 3.7.2013 - 29.8.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013 do 22.7.2016
Ve funkci: od 17.5.2013 do 22.7.2016
Adresa: Husova 165/5, Brno 602 00
Jméno: Miroslav Wagner 3.7.2013 - 18.7.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013
Ve funkci: od 17.5.2013
Adresa: Náves 49/52, Přerov 750 02
Jméno: Miroslav Wagner 18.7.2018 - 8.4.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2013 do 17.5.2018
Ve funkci: od 17.5.2013 do 17.5.2018
Adresa: Dluhonská 2418/110, Přerov 750 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Luděk Pospíšil 3.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013
Ve funkci: od 17.5.2013
Adresa: 9. května 1801/67, Přerov 750 02
Jméno: Kristina Nedomová 3.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: Příční 129/22, Brno 602 00
Jméno: Jiří Pavlištík 3.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2013
Adresa: 9. května 272/44, Horní Moštěnice 751 17
Jméno: Irena Mašatová 1.1.1994 - 12.9.1995
Adresa: Vojtěcha Kováře 371/21, Rumburk 408 01
Jméno: Josef Bukovanský 1.1.1994 - 12.9.1995
Adresa: Třída 9. května 853/32, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. František Loudát CSc. 1.1.1994 - 12.9.1995
Adresa: Rýgrova 1422/7 , Děčín I. Česká republika
Jméno: Ing. František Loudát CSc. 12.9.1995 - 1.12.1997
Funkce: Předseda
Adresa: Riegrova 1422/7 , 405 02 Děčín 2 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Síč 12.9.1995 - 26.5.1998
Funkce: Člen
Adresa: Doubická 872/10, Krásná Lípa 407 46
Jméno: Roman Tichý 1.12.1997 - 26.5.1998
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Urbanice 0 , Praskačka Česká republika
Jméno: Alena Ledererová 12.9.1995 - 28.8.1998
Funkce: Člen
Adresa: Novákova 330/2, Rumburk 408 01
Jméno: Ing. Libor Spáčil 26.5.1998 - 28.8.1998
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Koniklecová 467/4, Brno 634 00
Jméno: Pavlína Megová 26.5.1998 - 28.8.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Nováčkova 407/25, Brno 614 00
Jméno: Jan Srnec 28.8.1998 - 13.9.1999
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: 36, Český Krumlov 381 01
Jméno: Štěpán Hakl 28.8.1998 - 24.4.2001
Funkce: Předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 14.7.2000
Adresa: Drobného 325/74, Brno 602 00
Jméno: Robin Pluháček 13.9.1999 - 24.4.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Ve funkci: do 14.7.2000
Adresa: Slepá 702/29, Brno 613 00
Jméno: Alena Ledererová 28.8.1998 - 1.12.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 14.10.2005
Adresa: Novákova 330/2, Rumburk 408 01
Jméno: Štěpán Hakl 24.4.2001 - 1.12.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 14.10.2005
Ve funkci: od 14.7.2000 do 14.10.2005
Adresa: Drobného 325/74, Brno 602 00
Jméno: Martin David 24.4.2001 - 1.12.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 14.10.2005
Ve funkci: od 14.7.2000
Adresa: Dubová 645/21, Brno 637 00
Jméno: Ing. Milan Stehlík 1.12.2006 - 19.5.2008
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 15.4.2008
Adresa: 91, Mělčany 664 64
Jméno: Martin David 1.12.2006 - 19.10.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 5.10.2009
Ve funkci: od 30.6.2006 do 5.10.2009
Adresa: Absolonova 641/24, Brno 624 00
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 1.12.2006 - 19.10.2009
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Ing. Marek Hauke 19.5.2008 - 19.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2008 do 5.10.2009
Adresa: náměstí Republiky 1486/9, Brno 614 00
Jméno: Ing. Jaromír David CSc. 19.10.2009 - 22.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2006 do 7.4.2010
Ve funkci: od 5.10.2009 do 7.4.2010
Adresa: V luzích 765/1, Brno 637 00
Jméno: Ing. Marek Hauke 19.10.2009 - 22.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2009
Adresa: náměstí Republiky 1486/9, Brno 614 00
Jméno: Veronika Petinisová 22.6.2010 - 7.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.4.2010 do 12.11.2010
Adresa: Viniční 4340/80, Brno 615 00
Jméno: Veronika Petinisová 7.1.2011 - 28.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.11.2010 do 1.7.2011
Adresa: Viniční 4340/80, Brno 615 00
Jméno: Ing. Marek Hauke 22.6.2010 - 21.12.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2009
Ve funkci: od 7.4.2010
Adresa: náměstí Republiky 1486/9, Brno 614 00
Jméno: Soňa Čečmanová 19.10.2009 - 3.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2009 do 17.5.2013
Adresa: nám. Padlých hrdinů 2590/3, Prostějov 796 01
Jméno: Martina Samuelová 28.7.2011 - 3.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2011 do 17.5.2013
Adresa: Kamínky 300/12, Brno 634 00
Jméno: Ing. Marek Hauke 21.12.2011 - 3.7.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2009 do 17.5.2013
Ve funkci: od 7.4.2010 do 17.5.2013
Adresa: Rokycanova 4469/32, Brno 615 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Patrik Černoušek

Vlastníci firmy MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 21 153 300 Kč 100% 25.1.2008
zakladni 2 014 600 Kč 100% 1.12.2006 - 25.1.2008
zakladni 57 560 000 Kč 100% 1.12.1997 - 1.12.2006
zakladni 57 560 000 Kč - 1.1.1994 - 1.12.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 35 Kč 57 560 19.10.2009
Kmenové akcie na majitele 333 Kč 57 560 25.1.2008
Akcie na majitele 35 Kč 57 560 1.12.2006 - 19.10.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 57 560 31.8.2006 - 1.12.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 57 560 1.1.1994 - 31.8.2006

Sbírka Listin MATCHES, a.s. v likvidaci IČO: 49903225

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3696/SL 89 ostatní zápis představenstva Krajský soud v Brně 17.5.2013 3.7.2013 4.7.2013 2
B 3696/SL 88 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 17.5.2013 3.7.2013 4.7.2013 7
B 3696/SL 87 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 31.1.2013 10.6.2013 12.6.2013 10
B 3696/SL 86 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 31.1.2013 10.6.2013 12.6.2013 2
B 3696/SL 85 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 31.1.2013 10.6.2013 12.6.2013 4
B 3696/SL 84 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 26.9.2012 1.10.2012 11
B 3696/SL 83 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 26.9.2012 1.10.2012 2
B 3696/SL 82 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 26.9.2012 1.10.2012 4
B 3696/SL 81 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.5.2012 23.7.2012 8.8.2012 32
B 3696/SL 80 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.12.2011 11.1.2012 4
B 3696/SL 79 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 1.12.2011 11.1.2012 2
B 3696/SL 78 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 16.11.2011 11
B 3696/SL 77 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 16.11.2011 2
B 3696/SL 76 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 25.5.2011 16.11.2011 4
B 3696/SL 75 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.7.2011 30.8.2011 1
B 3696/SL 74 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 1.7.2011 30.8.2011 15
B 3696/SL 73 ostatní - čestné prohlášení představ. Krajský soud v Brně 30.12.2010 13.1.2011 1
B 3696/SL 72 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 21.12.2010 13.1.2011 1
B 3696/SL 71 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 12.11.2010 13.1.2011 15
B 3696/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 10.3.2010 4.1.2011 37
B 3696/SL 69 účetní závěrka - příloha 2009 Krajský soud v Brně 9.3.2010 27.9.2010 13
B 3696/SL 68 účetní závěrka - výkaz 2009 Krajský soud v Brně 9.3.2010 27.9.2010 2
B 3696/SL 67 účetní závěrka - rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 9.3.2010 27.9.2010 4
B 3696/SL 66 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.5.2010 24.6.2010 1
B 3696/SL 65 ostatní - čestné prohl. představenstva Krajský soud v Brně 7.4.2010 24.6.2010 1
B 3696/SL 64 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.4.2010 24.6.2010 5
B 3696/SL 63 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.10.2009 21.10.2009 1
B 3696/SL 62 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 7.10.2009 21.10.2009 1
B 3696/SL 61 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 5.10.2009 21.10.2009 1
B 3696/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 5.10.2009 21.10.2009 19
B 3696/SL 59 notářský zápis - rozh. VH, NZ 209/09 Krajský soud v Brně 5.10.2009 21.10.2009 15
B 3696/SL 58 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 26.8.2009 6.10.2009 2
B 3696/SL 57 ostatní - zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 26.8.2009 6.10.2009 3
B 3696/SL 56 ostatní - odst. z funkce čl. představ. Krajský soud v Brně 25.8.2009 6.10.2009 1
B 3696/SL 55 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 19.6.2009 19.8.2009 8
B 3696/SL 54 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2008 Krajský soud v Brně 18.6.2009 19.8.2009 6
B 3696/SL 53 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 20.6.2008 25.8.2008 9
B 3696/SL 52 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 19.6.2008 25.8.2008 2
B 3696/SL 51 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 19.6.2008 25.8.2008 4
B 3696/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 31.3.2008 20.5.2008 2
B 3696/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 15.4.2008 20.5.2008 2
B 3696/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 31.3.2008 20.5.2008 2
B 3696/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 31.3.2008 20.5.2008 2
B 3696/SL 46 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 31.3.2008 20.5.2008 2
B 3696/SL 45 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 4.4.2008 20.5.2008 4
B 3696/SL 44 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 25.4.2008 20.5.2008 5
B 3696/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.1.2008 30.1.2008 19
B 3696/SL 42 ostatní - zápis představ. Krajský soud v Brně 16.7.2007 21.8.2007 2
B 3696/SL 41 notářský zápis - sml.o fúzi, NZ 129/07 Krajský soud v Brně 28.5.2007 21.8.2007 35
B 3696/SL 40 změna právní formy, fúze - návrh Krajský soud v Brně 16.4.2007 2.5.2007 22
B 3696/SL 39 ostatní - čestné prohlášení představen Krajský soud v Brně 23.11.2006 19.1.2007 1
B 3696/SL 38 notářský zápis NZ 287/2006 Krajský soud v Brně 16.11.2006 19.1.2007 21
B 3696/SL 37 podpisové vzory - Marek Kolíbal Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 36 podpisové vzory - Roman Pospíšil Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 35 podpisové vzory - Ing. Jiří Pavlík Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 34 podpisové vzory - Ing. Jaromír David, CSc. Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 33 podpisové vzory - Ing. Milan Stehlík Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 32 podpisové vzory - Martin David Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 4
B 3696/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Brně 30.6.2006 19.1.2007 2
B 3696/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - usn. 50 Cm 13/2006-44 Krajský soud v Brně 7.3.2006 19.1.2007 3
B 3696/SL 28 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Brně 22.5.2006 27.11.2006 29
B 3696/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.6.2006 1.9.2006 22
B 3696/SL 26 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 679/06 Krajský soud v Brně 29.6.2006 1.9.2006 19
B 3696/SL 25 účetní závěrka -2005 Krajský soud v Brně 22.5.2006 22.8.2006 13
B 3696/SL 24 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 24.8.2004 12.7.2005 14
B 3696/SL 23 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 20.8.2004 12.7.2005 14
B 3696/SL 22 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 25.2.2004 30.3.2004 10
B 3696/SL 21 účetní závěrka 2001 (jen výkazy) Krajský soud v Brně 18.6.2002 7.4.2003 6
B 3696/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.7.2002 7.4.2003 21
B 3696/SL 19 notářský zápis - rozhodn.VH Krajský soud v Brně 15.7.2002 7.4.2003 6
B 3696/SL 18 notářský zápis - rozhodnutí VH, stanovy Krajský soud v Brně 2.8.2001 27.9.2002 26
B 3696/SL 17 notářský zápis Krajský soud v Brně 24.9.2001 27.9.2002 6
B 3696/SL 16 ostatní - podpisový vzor - L.Prokopec Krajský soud v Brně 14.2.2001 9.5.2001 1
B 3696/SL 15 ostatní - podpisový vzor - M.Kolíbal Krajský soud v Brně 14.2.2001 9.5.2001 1
B 3696/SL 14 ostatní - podpisový vzor - Š.Hakl Krajský soud v Brně 14.2.2001 9.5.2001 1
B 3696/SL 13 ostatní - podpisový vzor-Ing.David CSc Krajský soud v Brně 13.2.2001 9.5.2001 1
B 3696/SL 12 ostatní - zápis z 1. jednání DR Krajský soud v Brně 14.7.2000 9.5.2001 3
B 3696/SL 11 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 14.7.2000 9.5.2001 5
B 3696/SL 10 ostatní -zápis č. ze zasedání DR Krajský soud v Brně 1.10.1999 18.2.2000 1
B 3696/SL 9 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Krajský soud v Brně 16.3.1999 20.9.1999 2
B 3696/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.1998 29.9.1998 71
B 3696/SL 7 notářský zápis -VH Krajský soud v Brně 22.6.1998 29.9.1998 4
B 3696/SL 6 ostatní - zápis č. 1 ze zased. DR Krajský soud v Brně 29.5.1998 29.9.1998 3
B 3696/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.12.1997 12.8.1998 15
B 3696/SL 4 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 29.1.1998 12.8.1998 4
B 3696/SL 3 účetní závěrka zpráva a výrok auditora 96 Krajský soud v Brně 29.4.1997 5.3.1998 3
B 3696/SL 2 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Brně 29.4.1997 5.3.1998 6
B 3696/SL 1 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 18.6.1997 5.3.1998 17

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení MATCHES, a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu MATCHES, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.