Machavert a.s. Praha IČO: 03466906

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Machavert a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 03466906.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Machavert a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Machavert a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2014. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Machavert a.s. IČO: 03466906

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.10.2014
Spisová značka: B 20075
IČO: 03466906
Obchodní firma: Machavert a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.10.2014
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 15.10.2014
Valná hromada společnosti Machavert a.s., identifikační číslo: 03466906, přijala dne 29.06.2015 toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 262.225,-- Kč (dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě dvacet pět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad, ani pod navrhovanou částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 262.225 (dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě dvacet pět) kusů listinných akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká). Akcie nebudou vydány jako zaknihované. 3. Akcie budou upisovány za emisní kurz 46,25 Kč (čtyřicet šest korun českých dvacet pět haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), přičemž lhůta pro úpis akcií (upisovací lhůta) činí 2 (dva) měsíce od přijetí tohoto usne sení valné hromady společnosti. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady. 5. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, který se nevzdal svého přednostního práva, takto: a) přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od konání této valné hromady; počátek běhu lhůty tomuto akcionáři oznámí člen představenstva osobně nebo telefonicky, b) lze upsat celkem 262.225 (dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě dvacet pět) akcií, přičemž na 1 (jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) připadá podíl 262.225/2.067.935 (dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě dvacet pět lomeno dva miliony šedesát sedm tisíc devět set třicet pět) na nově upisované akcii; lze upsat pouze celé akcie, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 262.225 (dvě stě šedesát dva tisíce dvě stě dvacet pět) kusů listinný ch akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká); akcie nebudou vydány jako zaknihované; akcie budou upisovány za emisní kurz 46,25 Kč (čtyřicet šest korun českých dvacet pět haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká); rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie. 6. Zvýšení základního kapitálu třetí osobou se připouští v rozsahu akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva akcionáře, přičemž upisovatel nebo upisovatelé, kteří nejsou akcionáři, budou vybráni představenstvem společnosti na základě kritér ií stanovených v akcionářské smlouvě. 7. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 8. Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. 9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 (jednoho) měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nových akcií) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. 10. Určuje se bankovní účet pro splacení emisního kurzu č. účtu 2000813043/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s. 11. Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a na vytvoření emisního ážia. 9.7.2015 - 26.8.2015
Valná hromada společnosti Machavert a.s., identifikační číslo: 03466906, přijímá toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 88.045,-- Kč (osmdesát osm tisíc čtyřicet pět korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad, ani pod navrhovanou částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 88.045 (osmdesát osm tisíc čtyřicet pět) kusů listinných kmenových akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká). Akcie nebudou vydány jako zaknihované. 3. Akcie budou upisovány za emisní kurz 46,25 Kč (čtyřicet šest korun českých dvacet pět haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), přičemž lhůta pro úpis akcií (upisovací lhůta) činí 1 (jeden) měsíc od přijetí tohoto usn esení valné hromady společnosti. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady s tím, že emisní kurz bude částečně splacen započtením pohledávky vůči společnosti. 5. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, který se nevzdal svého přednostního práva, takto: a) přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od konání této valné hromady; počátek běhu lhůty tomuto akcionáři oznámí člen představenstva osobně nebo telefonicky, b) lze upsat celkem 88.045 (osmdesát osm tisíc čtyřicet pět) akcií, přičemž na 1 (jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) připadá podíl 88.045/2.129.730 (osmdesát osm tisíc čtyřicet pět lomeno dva miliony jedno sto dvacet d evět tisíc sedm set třicet) na nově upisované akcii; lze upsat pouze celé akcie, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 88.045 (osmdesát osm tisíc čtyřicet pět) kusů listinných kmenových akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká); akcie nebudou vydány jako zaknihované; akcie b udou upisovány za emisní kurz 46,25 Kč (čtyřicet šest korun českých dvacet pět haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká); rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, d) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva ne neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie. 6. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze s využitím přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu třetí osobou se nepřipouští. 7. Akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky. 8. Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. 9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 (jednoho) měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nových akcií) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. 10. Určuje se bankovní účet pro splacení emisního kurzu č. účtu 2700739489/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s. 11. Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a na vytvoření emisního ážia. Započítávanou pohledávkou je pohledávka Stanislava Pavlína ve výši 1.250.000,-- Kč (jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 19.12.2014 (devatenáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct). 12. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky Stanislava Pavlína pro účely zvýšení základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této smlouvy o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsaných akcií. 19.2.2015 - 19.2.2015
Valná hromada společnosti Machavert a.s., identifikační číslo: 03466906, přijímá toto rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 129.730,-- Kč (jedno sto dvacet devět tisíc sedm set třicet korun českých) s tím, že se nepřipouští upiso vání akcií nad, ani pod navrhovanou částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 129.730,-- Kč (jedno sto dvacet devět tisíc sedm set třicet) kusů listinných kmenových akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (jed na koruna česká). Akcie nebudou vydány jako zaknihované. 3. Akcie budou upisovány za emisní kurz 30,84 Kč (třicet korun českých osmdesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká), přičemž lhůta pro úpis akcií (upiso vací lhůta) činí 1 (jeden) měsíc od přijetí tohoto usnesení valné hromady společnosti. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady s tím, že emisní kurz bude splacen výhradně započtením pohledávky vůči společnosti. 5. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, který se nevzdal sv ého přednostního práva, takto: a) přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 2 (dvou) týdnů od konání této valné hromady; počátek běhu lhůty tomuto akcionáři oznámí člen představenstva osobně nebo telefonicky, b) lze upsat celkem 129.730,-- Kč (jedno sto dvacet devět tisíc sedm set třicet korun českých) akcií, přičemž na 1 (jednu) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna korun česká) připadá podíl 12.973/200.000 (dvanáct tisíc devět set sedmdesát tři lomeno dvě stě tisíc) na nově upisované akcie; lze upsat pouze celé akcie, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 129.730,-- Kč (jedno sto dvacet devět tisíc sedm set třicet korun českých) kusů listinných kmenových akcií B na jméno (na řad) o jmenovité hodnotě každé akc ie 1,-- Kč (jedna koruna česká); akcie nebudou vydány jako zaknihované; akcie budou upisovány za emisní kurz 30,84 Kč (třicet korun českých osmdesát čtyři haléřů) za 1 (jednu) akcii o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká); rozdíl mezi emisním kur zem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio, d)rozhodný den pro uplatnění přednostního práva neurčuje, neboť společnost nevydala zaknihované akcie. 6. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze s využitím přednostního práva. Zvýšení základního kapitálu třetí osobou se nepřipouští. 7. Akcie ani jejich část ne budou upsány na základě veřejné nabídky. 8. Upisování akcií nebude provádět obchodník s cennými papíry. 9. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz do 1 (jednoho) měsíce od převzetí závazku k dalšímu vkladu (ke splacení emisního kurzu nových akcií) do základního kapitálu společnosti před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Bankovní účet pro splacení emisního kurzu se neurčuje, neboť zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu provedeno započtením p ohledávky vůči společnosti. 11. Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a na vytvoření emisního ážia. Započítávanou pohledávkou je pohledávka Michala Drozda ve výši 4.008.210,-- Kč (čtyři mili ony osm tisíc dvě sta deset korun českých), kterou má vůči společnosti z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 12.12.2014 (dvanáctého prosince roku dva tisíce čtrnáct). 12. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávky Michala Drozda pro účely zvýše ní základního kapitálu obchodní korporace. Pro postup uzavření této smlouvy o započtení se určují tato pravidla: smlouva bude uzavřena v sídle společnosti a ve stejné lhůtě, která platí pro splacení emisního kurzu upsaných akcií 9.2.2015 - 9.2.2015

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 03466906
Obchodní firma: Machavert a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 15.10.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 03466906
Firma: Machavert a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.10.2014

Základní údaje datové schránky

IČO: 03466906
Jméno subjektu: Machavert a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: cfdq66a

Kontakty na Machavert a.s. IČO: 03466906

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Olivova 2096/4 , Praha 110 00 11.11.2016
Sídlo: U půjčovny 952/2 , Praha 110 00 15.10.2014 - 11.11.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Olivova 2096/4, Praha 110 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: U půjčovny 952/2, Nové Město, 11000 Praha 1

Obory činností Machavert a.s. IČO: 03466906

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.10.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.10.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: U půjčovny 952/2 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1009971271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 15.10.2014

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Vedení firmy Machavert a.s. IČO: 03466906

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 26.10.2017
člen představenstva zastupuje společnost samostatně 15.10.2014 - 26.10.2017
Jméno: Stanislav Pavlín 26.10.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Ve funkci: od 27.6.2017
Adresa: Na Farkáně III 170/8, Praha 150 00
Jméno: Michal Drozd 26.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: U Golfu 669, Praha 109 00
Jméno: Radek Stavinoha 26.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: Voříškova 1558/24, Praha 162 00
Jméno: Jakub Staszak-Jirkovský 26.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: Malkovského 597, Praha 199 00
Jméno: Radek Stavinoha 15.10.2014 - 26.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.10.2014
Ve funkci: do 27.6.2017
Adresa: Voříškova 1558/24, Praha 162 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Pavel Jirkovský 24.11.2015
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015
Ve funkci: od 30.6.2015
Adresa: Minická 378/6, Praha 181 00
Jméno: Josef Malíř 24.11.2015
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015
Adresa: 32, Všestary 503 12
Jméno: Monika Hálová 26.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2017
Adresa: Dobřejovická 170, Průhonice 252 43
Jméno: Štěpán Kleček 15.10.2014 - 24.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2014 do 29.6.2015
Adresa: Kozí 803/12, Praha 110 00
Jméno: Michal Drozd 24.11.2015 - 20.1.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015
Adresa: Lopatecká 615/5, Praha 147 00
Jméno: Michal Drozd 20.1.2017 - 26.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2015 do 27.6.2017
Adresa: U Golfu 669, Praha 109 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Stanislav Pavlín
Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Drozd
Člen statutárního orgánu: Jakub Staszak-Jirkovský
Člen statutárního orgánu: Bc. Radek Stavinoha

Vlastníci firmy Machavert a.s. IČO: 03466906

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 826 000 Kč 100% 26.10.2017
zakladni 2 480 000 Kč 100% 26.8.2015 - 26.10.2017
zakladni 2 217 780 Kč 100% 19.2.2015 - 26.8.2015
zakladni 2 129 730 Kč 100% 9.2.2015 - 19.2.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.1.2015 - 9.2.2015
zakladni 2 000 000 Kč 30% 15.10.2014 - 6.1.2015

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 Kč 1 893 955 26.10.2017
Akcie na jméno 1 Kč 932 045 26.10.2017
Akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 24.11.2015 - 26.10.2017
Akcie na jméno 1 Kč 480 000 24.11.2015 - 26.10.2017
Akcie na jméno 1 Kč 480 000 26.8.2015 - 24.11.2015
Akcie na jméno 1 Kč 217 775 19.2.2015 - 26.8.2015
Akcie na jméno 1 Kč 129 730 9.2.2015 - 19.2.2015
Akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 9.2.2015 - 24.11.2015
Akcie na jméno 1 Kč 2 000 000 15.10.2014 - 9.2.2015

Sbírka Listin Machavert a.s. IČO: 03466906

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 20075/SL 7 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 30.6.2015 24.11.2015 1
B 20075/SL 6 notářský zápis [NZ 170/2015] Městský soud v Praze 29.6.2015 24.11.2015 14
B 20075/SL 4 notářský zápis [NZ 170/2015] Městský soud v Praze 29.6.2015 9.7.2015 14
B 20075/SL 3 notářský zápis [NZ 43/2015] Městský soud v Praze 11.2.2015 13.2.2015 24.2.2015 12
B 20075/SL 2 notářský zápis [NZ 30/2015] Městský soud v Praze 28.1.2015 30.1.2015 13.2.2015 13

Hodnocení Machavert a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Machavert a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.