LUKR prádelenská a.s. Karlovy Vary IČO: 25206621

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LUKR prádelenská a.s., která sídlí v obci Karlovy Vary a bylo jí přiděleno IČO 25206621.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LUKR prádelenská a.s. se sídlem v obci Karlovy Vary byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Čištění peří , Čištění a praní textilu a oděvů a další.

Základní údaje o LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 30.1.1997
Spisová značka: B 565
IČO: 25206621
Obchodní firma: LUKR prádelenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.1.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.1.1997
Valná hromada společnosti LUKR prádelenská a.s. rozhodla dne 20.11.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: 1. Základní kapitál akciové společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 131.011.000,- Kč (jednostotřicetjedna milionů jedenáct tisíc korun českých), tzn. že dosavadní výše základního kapitálu v hodnotě 52.790.000,- Kč (padesátdva milionů sedmset devadesát tisíc korun českých) bude po zvýšení základního kapitálu činit 183.801.000,- Kč (jednostoosmdesáttři milionů osmsetjedna tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a v celkovém počtu 131.011 (jednost otřicetjedna tisíc jedenáct) kusů. Emitované akcie nebudou kótované a jejich převoditelnost bude omezena v souladu s ustanovením článku 4 bod 19 a bod 20 stanov společnosti, tedy vázána na podmínku souhlasu představenstva s převodem akcií. Akcie nového dr uhu nebudou vydány. Emise akcií může být provedena dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, ve formě hromadných akcií zastupujících jednotlivé akcie. 3. Oba akcionáři společnosti, kteří vlastní 100 % (sto procent) akcií, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, se prohlášením podle ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, tvořícím obsah tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady, pře dnostního práva na upisování akcií vzdali. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 131.011 kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto předem určeným zájemcům, a to: - 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to společnosti L U K R , a.s., se sídlem Chodová Pl aná, Pohraniční stráže 192, IČ 252 30 280, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 785 (dále též jen "Určitý zájemci č. 1"); - 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci, a to Ing. Karlu Krištofovi, r.č. 480125/092, bytem Chodová Planá 204 (dále též jen "Určitý zájemce č. 2"). 6. Akcie je možné upsat v advokátní kanceláři JUDr. Pavla Tomka, na adrese Karlovy Vary, Polská 4, a to v pracovních dnech od 8.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií př edem určitým zájemcům. 7. Určitý zájemce č. 1 a Určitý zájemce č. 2 upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti u vedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí společnost Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součást í oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení zájemci Určitému zájemci č. 1 a Určitému zájemci č. 2 do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního re jstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů nových akcií bude zcela uspáno Určitým zájemcem č. 1, schvaluje valná hromada společnosti, že Určitý zájemce č. 1 splatí celý emisní kurs 58.653 (padesátosm tisíc šestsetpadesáttři) kusů k menových akcií, nekótovaných, emitovaných v listinné podobě, znějících na jméno, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), nepeněžitým vkladem sestávajícím se z nemovitého majetku, jmenovitě: stavby: - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St. 443/9, pozemku parc.č. St.443/25, pozemku parc.č. St.443/26, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/10, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/11, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/12, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/13, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/15, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/16, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/17, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/18, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/19, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/20, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/22, - objekt bez čp./če. postavený na pozemku parc.č. St.443/23, pozemky: - pozemek parc.č. St. 443/9 o výměře 1448 m2, - pozemek parc.č. St. 443/10 o výměře 357 m2, - pozemek parc.č. St. 443/11 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/12 o výměře 359 m2, - pozemek parc.č. St. 443/13 o výměře 358 m2, - pozemek parc.č. St. 443/15 o výměře 366 m2, - pozemek parc.č. St. 443/16 o výměře 351 m2, - pozemek parc.č. St. 443/17 o výměře 236 m2, - pozemek parc.č. St. 443/18 o výměře 62 m2, - pozemek parc.č. St. 443/19 o výměře 18 m2, - pozemek parc.č. St. 443/20 o výměře 466 m2, - pozemek parc.č. St. 443/22 o výměře 235 m2, - pozemek parc.č. St. 443/23 o výměře 129 m2, vše v obci a katastrálním území Chodová Planá, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 536. Takto označený nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1466/ 59/06 ze dne 15.11.2006 vyhotoveným Ing. Václavem Peleškou, znalcem k podání znaleckého posudku jmenovaným usnesením Krajského soudu v Plzni č.j. 46 Nc 170/2006. Dle znaleckého posudku byla zjištěna hodnota nepeněžitého vkladu ve výši 58.653.000,- Kč (pad esátosm milionů šestsetpadesáttři tisíc korun českých). 10. Pro případ, že 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií bude zcela upsáno Určitým zájemcem č. 2, připouští se započtení pohledávky Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 72.358.000,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc korun českých), která vznikla jako závazek společnosti LUKR prádelenská a.s. zaplatit Ing. Karlu Krištofovi úplatu ve výši 72.358.904,- Kč (sedmdesátdva milionů třistapadesátosm tisíc devětsetčtyři korun českých) za postoup ení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. července 2006, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem č. 2 upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem č. 2 převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 11.11.2006, byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci č. 2 , a to jako co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. 11. Emisní kurs 72.358 (sedmdesátdva tisíc třistapadesátosm) kusů nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce č. 2 vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v bod ě 10 tohoto rozhodnutí. 12. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci č. 2 současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 a bodu 8 tohoto ro zhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání akcií v bodu 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 27.11.2006 - 8.1.2007
Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační číslo 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnost Karlovarská prádelna s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, identifikační č íslo 252 31 189, v důsledku jejího zrušení s převodem jmění na společníka. 1.11.2006
Na obchodní společnost LUKR prádelenská a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, IČ 252 06 621, přešlo jmění obchodní společnosti PRATEX SOKOLOV, spol. s r.o., se sídlem Sokolov, Hornická 2157, PSČ 356 01, IČ 453 52 879, v důsledku jejího z rušení s převodem jmění na společníka. 1.11.2006
Dne 05. 03. 2006 obchodní společnost L U K R , a.s., jediný akcionář společnosti LUKR prádelenská a.s., r o z h o d l v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti LUKR prádelenská a.s. takto: Základní kapitál společnosti LUKR prádelenská a.s. se zvyšuje o částku 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), a to tímto způsobem: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu Společnosti se schvaluje ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosmmilionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých ), tzn. že dosavadní základní kapitál Společnosti ve výši 4,010.000,- Kč (čtyři miliony deset tisíc korun českýc h) bude po zvýšení činit 52,790.000,- Kč (padesátdvamilionů sedmsetdevadesát tisíc korun českých) a to upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových kmenových akcií Společnosti, které budou emitovány jako akcie znějící na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), v počtu 48.780 (čtyřice tosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů akcií, ve formě jedné hromadné akcie emitované ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších právních předpisů. Všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, s prá vy vymezenými stanovami Společnosti, nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva, nebudou kótované. Převoditelnost nových akcií bude omezena podle ustanovení článku 4 bod 19 a bod 20 stanov Společnosti a vázána na podmínku souhlasu představenstva Společno sti s převodem akcií. 3. Jediný akcionář Společnosti se svého přednostního práva na upisování akcií vzdal prohlášením učiněným ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 ObchZ, které tvoří obsah článku prvního tohoto notářského zápisu. 4. Výše emisního kursu všech nových akcií je totožná s jmenovitou hodnotou nových upisovaných akcií a činí 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 5. Upsání všech 48.780 (čtyřicetosm tisíc sedmsetosmdesát) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znějících na jméno, bude nabídnuto určitému zájemci, a to panu Milanu Kožíškovi, r.č. 710405/3231, trva le bytem: 54 Durham Court, Graham street, Sliena, Malta (dále také jen "Určitý zájemce"). 6. Akcie je možné upsat v sídle společnosti LUKR prádelenská a.s., tzn. na adrese Karlovy Vary, Sportovní 15, PSČ 360 09, a to v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci. 7. Určitý zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 od st. 3 ObchZ. 8. Počátek běhu lhůty k upsání akcií oznámí Společnost Určitému zájemci písemným oznámením, zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným Určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení o počátku běhu lhůty bude návrh smlouvy o upsá ní akcií. Společnost je povinna odeslat toto oznámení Určitému zájemci do deseti kalendářních dní ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. 9. Pro případ, že všechny nové akcie budou zcela upsány Určitým zájemcem, se připouští započtení pohledávek Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s. ve výši 48,780.000,- Kč (čtyřicetosm milionů sedmsetosmdesát tisíc korun českých), které v znikly na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi AB Bankou a.s. a Josefem Zlatohlávkem, když závazky z této smlouvy o úvěry přešly na společnost LUKR prádelenská a.s. na základě vkladu podniku pana Josefa Zlatohlávka do společnosti LUKR prádelenská a.s., k dyž Určitý zájemce vstoupil do postavení věřitele Společnosti na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 8. prosince 2005, proti závazku ke splacení emisního kursu Určitým zájemcem upsaných akcií při zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to v hodnotě Určitým zájemcem převzatého závazku ke splacení emisního kursu upsaných akcií. Zprávou auditora pro zvláštní účely, kterou zpracoval Ing. Miroslav Gross, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 0997, dne 24. 02. 2006 (dvacátéhočtvrtého února roku dvatisícešest), byla ověřena existence závazku Společnosti vůči Určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i co do své výše. Zpráva auditora tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. 10. Emisní kurs všech nových akcií emitovaných při zvýšení základního kapitálu bude splacen výhradně započtením proti pohledávce Určitého zájemce vůči společnosti LUKR prádelenská a.s., specifikované v odstavci 9 tohoto rozhodnutí. 11. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti LUKR prádelenská a.s. Určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle odstavců 7 a 8 tohoto rozhodnutí. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty určené k upsání v odstavci 6 tohoto rozhodnutí. Podpisy účastníků smlouvy musí být úředně ověřeny. 12. Představenstvo Společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podat návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku. 20.3.2006 - 16.5.2006

Aktuální kontaktní údaje LUKR prádelenská a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25206621
Obchodní firma: LUKR prádelenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Karlovy Vary
Vznik první živnosti: 30.1.1997
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25206621
Firma: LUKR prádelenská a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.1.1997

Kontakty na LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Sportovní 574/15 , Karlovy Vary 360 01 30.1.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sportovní 15 NEOAD, Karlovy Vary 360 09

Obory činností LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem a půjčování věcí movitých 12.12.2006
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů 14.11.2006
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 20.4.2006
zprostředkování obchodu a služeb 20.4.2006
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné 30.1.1997
praní prádla 30.1.1997
čistění peří 30.1.1997
šití prošívaných dek, polštářů, spacích pytlů a dalších výrobků z peří 30.1.1997
čištění textilu 30.1.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Šití prošívaných dek, polštářů, spacích pytlů a dalších výrobků z peří

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Čištění peří

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Hornická 2157 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000945171
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 1.7.2006
Provozovna č. 2
Provozovna: Pohraniční stráže 192 , Chodová Planá 348 13
Identifikační číslo provozovny: 1000945189
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.11.2006
Provozovna č. 3
Provozovna: Sportovní 574/15 , Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny: 1000945162
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

 • Čištění peří

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Zahájení provozování: 30.1.1997

Živnost č. 2 Čištění peří

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 29.4.2014

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Praní prádla

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 7.3.2008

Živnost č. 6 Šití prošívaných dek, polštářů, spacích pytlů a dalších výrobků z peří

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.1.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.11.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
Výroba buničiny
Výroba papíru a lepenky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně. 29.9.2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva 1.3.2007 - 29.9.2010
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje a za ni jedná samostatně předseda představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva 26.6.2006 - 1.3.2007
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje jediný člen představenstva b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva 25.5.2005 - 26.6.2006
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování: za firmu se podepisování provádí tak, že k napsané nebo jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň dva další členové přestavenstva 11.6.2001 - 25.5.2005
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva, b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 30.1.1997 - 11.6.2001
Jméno: Michaela Klesnarová 15.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.9.2010
Ve funkci: od 13.9.2010
Adresa: Polská 2540, Kladno 272 01
Jméno: Luděk Křeháček 30.1.1997 - 11.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Děpoltovická 6 , Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Josef Zlatohlávek 30.1.1997 - 18.9.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Lomená 252/3, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Pavel Žemlička 30.1.1997 - 18.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zámecký vrch 674/37, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Alena Křeháčková 11.11.1997 - 27.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 31.10.2002
Adresa: Děpoltovická 6 , Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Pavel Žemlička 18.9.1998 - 27.8.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 31.10.2002
Ve funkci: do 31.10.2002
Adresa: Zámecký vrch 674/37, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Michal Křeháček 21.7.1999 - 27.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.10.2002
Adresa: Jugoslávská 1311/14, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Pavel Žemlička 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Ve funkci: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Adresa: Zámecký vrch 674/37, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Alena Křeháčková 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2002 do 31.3.2004
Adresa: Děpoltovická 6 , Karlovy Vary Česká republika
Jméno: Martina Žemličková 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Adresa: Zámecký vrch 674/37, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Milan Uhlíř 25.5.2005 - 2.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2005 do 25.7.2005
Adresa: Slunečná 381, Lázně Kynžvart 354 91
Jméno: Ing. Karel Krištof 2.9.2005 - 26.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.7.2005
Adresa: 204, Chodová Planá 348 13
Jméno: Jaroslava Čvančarová 26.6.2006 - 30.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 8.1.2007
Adresa: Májová 662/51, Cheb 350 02
Jméno: Pavel Rozníček 26.6.2006 - 30.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 8.1.2007
Adresa: Plzeňská 723/12, Mariánské Lázně 353 01
Jméno: Antonín Machovec 26.6.2006 - 30.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 8.1.2007
Adresa: Pražská 224, Kněževes 270 01
Jméno: Bc. Luboš Krištof 30.1.2007 - 1.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.1.2007
Adresa: Fučíkova 701, Planá 348 15
Jméno: Ing. Radek Novák 30.1.2007 - 3.12.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.1.2007 do 18.11.2007
Adresa: Vančurova 1085, Ostrov 363 01
Jméno: Ing. Karel Krištof 26.6.2006 - 29.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.7.2005 do 13.9.2010
Ve funkci: od 25.4.2006 do 13.9.2010
Adresa: 204, Chodová Planá 348 13
Jméno: Bc. Luboš Krištof 1.3.2007 - 29.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.1.2007 do 13.9.2010
Ve funkci: od 2.2.2007 do 13.9.2010
Adresa: Fučíkova 701, Planá 348 15
Jméno: Jaroslava Čvančarová 3.12.2007 - 29.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2007 do 13.9.2010
Adresa: Májová 662/51, Cheb 350 02
Jméno: Michaela Klesnarová 29.9.2010 - 15.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.9.2010
Ve funkci: od 13.9.2010
Adresa: Polská 2540, Kladno 272 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ludvík Juřík 29.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2005
Adresa: 36, Uhelná 790 70
Jméno: Bohumil Šašek 30.1.1997 - 27.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.10.2002
Adresa: U Koupaliště 841/6, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Dagmar Šafrová 30.1.1997 - 27.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.10.2002
Adresa: U Koupaliště 841/6, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Jiřina Pokorná 30.1.1997 - 27.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 31.10.2002
Adresa: Vítězná 546/73, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Michal Křeháček 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Adresa: Jugoslávská 1311/14, Karlovy Vary 360 01
Jméno: Alena Zlatohlávková 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Adresa: Lomená 252/3, Karlovy Vary 360 04
Jméno: Věra Kunešová 27.8.2003 - 25.5.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.10.2002 do 17.3.2005
Adresa: Klínovecká 952, Ostrov 363 01
Jméno: Ing. Karel Krištof 25.5.2005 - 2.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2005 do 25.7.2005
Adresa: 204, Chodová Planá 348 13
Jméno: Bc. Luboš Krištof 25.5.2005 - 30.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2005 do 8.1.2007
Adresa: Fučíkova 701, Planá 348 15
Jméno: Mgr. Pavel Tomek 25.5.2005 - 1.3.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2005
Adresa: Nádražní 308, Žlutice 364 52
Jméno: JUDr. Pavel Tomek 1.3.2007 - 3.9.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2005 do 17.6.2010
Adresa: Nádražní 308, Žlutice 364 52
Jméno: Ludvík Juřík 2.9.2005 - 29.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2005
Adresa: 36, Uhelná 790 70

Prokura dle Obchodního rejstříku

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Michaela Klesnarová

Vlastníci firmy LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 183 801 000 Kč - 8.1.2007
zakladni 52 790 000 Kč - 16.5.2006 - 8.1.2007
zakladni 4 010 000 Kč - 30.1.1997 - 16.5.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 183 801 8.1.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 52 790 16.5.2006 - 8.1.2007
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 010 11.6.2001 - 16.5.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 010 30.1.1997 - 11.6.2001

Sbírka Listin LUKR prádelenská a.s. IČO: 25206621

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 565/SL 73 usn. o konkursu a vyrovn. - KSPL 20 INS 13454/2010-B-12 Krajský soud v Plzni 15.2.2011 7.4.2011 8.4.2011 1
B 565/SL 72 insolvenční rozhodnutí KSPL 20 INS 13454/10-A-16 Krajský soud v Plzni 15.12.2010 26.1.2011 27.1.2011 3
B 565/SL 71 insolvenční rozhodnutí - zahájení řízení Krajský soud v Plzni 11.11.2010 16.11.2010 18.11.2010 1
B 565/SL 70 insolvenční rozhodnutí - KSPL 54 INS 10856/2010-A-10 Krajský soud v Plzni 29.9.2010 9.11.2010 10.11.2010 2
B 565/SL 69 insolvenční rozhodnutí - zahájení řízení Krajský soud v Plzni 21.9.2010 24.9.2010 27.9.2010 1
B 565/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.9.2010 14.9.2010 15.9.2010 6
B 565/SL 67 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 13.9.2010 14.9.2010 15.9.2010 20
B 565/SL 66 notářský zápis Nz 264/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.9.2010 14.9.2010 15.9.2010 4
B 565/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - udělení prokury Krajský soud v Plzni 13.9.2010 14.9.2010 15.9.2010 2
B 565/SL 64 účetní závěrka 2008 - příloha Krajský soud v Plzni 25.6.2009 23.7.2009 23.7.2009 8
B 565/SL 63 účetní závěrka 2008 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 25.6.2009 23.7.2009 23.7.2009 2
B 565/SL 62 účetní závěrka 2008 - rozvaha Krajský soud v Plzni 25.6.2009 23.7.2009 23.7.2009 4
B 565/SL 61 zpráva o vztazích - 2007 Krajský soud v Plzni 25.9.2008 25.9.2008 3
B 565/SL 60 zpráva auditora o účetní záv. 2007 Krajský soud v Plzni 25.9.2008 25.9.2008 2
B 565/SL 59 účetní závěrka 2007 - příloha Krajský soud v Plzni 25.9.2008 25.9.2008 4
B 565/SL 58 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 18.6.2008 25.9.2008 25.9.2008 6
B 565/SL 57 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 27.11.2007 23.1.2008 28.1.2008 1
B 565/SL 56 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 27.11.2007 23.1.2008 28.1.2008 4
B 565/SL 55 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 19.11.2007 27.11.2007 3.12.2007 1
B 565/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení člena Krajský soud v Plzni 27.9.2007 27.11.2007 3.12.2007 2
B 565/SL 53 rozhod. o statut. orgánu - mimořádná VH Krajský soud v Plzni 18.11.2007 27.11.2007 3.12.2007 4
B 565/SL 52 zpráva o vztazích - ´06 Krajský soud v Plzni 31.3.2007 24.9.2007 25.9.2007 2
B 565/SL 51 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 29.6.2007 24.9.2007 25.9.2007 3
B 565/SL 50 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 27.6.2007 24.9.2007 25.9.2007 5
B 565/SL 49 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 27.6.2007 24.9.2007 25.9.2007 2
B 565/SL 48 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Plzni 28.6.2007 24.9.2007 25.9.2007 4
B 565/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 2.2.2007 28.2.2007 2.3.2007 20
B 565/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 2.2.2007 28.2.2007 2.3.2007 2
B 565/SL 45 ostatní - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 2.2.2007 28.2.2007 2.3.2007 6
B 565/SL 44 notářský zápis Nz 45/2007 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 2.2.2007 28.2.2007 2.3.2007 9
B 565/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.1.2007 15.1.2007 23.1.2007 2
B 565/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.1.2007 15.1.2007 23.1.2007 6
B 565/SL 41 posudek znalce č. 1466/59/06 Krajský soud v Plzni 15.11.2006 23.11.2006 29.11.2006 9
B 565/SL 40 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 20.11.2006 23.11.2006 29.11.2006 16
B 565/SL 39 notářský zápis NZ 281/2006 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 20.11.2006 23.11.2006 29.11.2006 15
B 565/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 8.9.2006 8.11.2006 14.11.2006 20
B 565/SL 37 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 8.9.2006 8.11.2006 14.11.2006 8
B 565/SL 36 notářský zápis NZ 213/2006 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 8.9.2006 8.11.2006 14.11.2006 20
B 565/SL 35 účetní závěrka k 1/7 ´06 Krajský soud v Plzni 27.9.2006 16.10.2006 30.10.2006 8
B 565/SL 34 notářský zápis NZ 224/2006 - sml. o př. jmění Krajský soud v Plzni 2.10.2006 16.10.2006 30.10.2006 20
B 565/SL 33 notářský zápis NZ 222/2006 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 2.10.2006 16.10.2006 30.10.2006 32
B 565/SL 32 notářský zápis NZ 225/2006 - sml. o př. jmění Krajský soud v Plzni 2.10.2006 16.10.2006 27.10.2006 28
B 565/SL 31 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 2.10.2006 16.10.2006 27.10.2006 34
B 565/SL 30 notářský zápis NZ 223/2006 - rozh. MVH Krajský soud v Plzni 2.10.2006 16.10.2006 27.10.2006 32
B 565/SL 29 ostatní -návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Plzni 2.10.2006 28.8.2006 29.8.2006 9
B 565/SL 28 ostatní -návrh sml. o převzetí jmění Krajský soud v Plzni 2.10.2006 28.8.2006 29.8.2006 9
B 565/SL 27 účetní závěrka 2005+zápis z VH Krajský soud v Plzni 7.6.2006 4.7.2006 10.7.2006 15
B 565/SL 26 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 25.4.2006 26.6.2006 27.6.2006 1
B 565/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.5.2006 26.6.2006 27.6.2006 3
B 565/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.4.2006 26.6.2006 27.6.2006 20
B 565/SL 23 notářský zápis NZ 84/2006, N 78/2006 Krajský soud v Plzni 25.4.2006 26.6.2006 27.6.2006 3
B 565/SL 22 notářský zápis 39/06-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.3.2006 15.3.2006 22.3.2006 7
B 565/SL 21 ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 25.7.2005 29.8.2005 5.9.2005 2
B 565/SL 20 ostatní zápis o rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2005 29.8.2005 5.9.2005 16
B 565/SL 19 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Plzni 22.6.2005 29.8.2005 1.9.2005 10
B 565/SL 18 podpisové vzory - statut. zástupce Krajský soud v Plzni 17.3.2005 13.4.2005 25.4.2005 2
B 565/SL 17 notářský zápis 64/05+Stanovy Krajský soud v Plzni 17.3.2005 13.4.2005 25.4.2005 24
B 565/SL 16 účetní závěrka 2003, zpráva auditora,zápis VH Krajský soud v Plzni 22.5.2004 7.6.2004 16.6.2004 16
B 565/SL 15 výroční zpráva 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 8.9.2003 6.10.2003 9.10.2003 4
B 565/SL 14 účetní závěrka 2002, zpr.o vztazích, zápis VH Krajský soud v Plzni 24.6.2003 11.9.2003 16.9.2003 22
B 565/SL 13 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Plzni 27.11.2002 18.12.2002 20.6.2003 4
B 565/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH+zas.představ. Krajský soud v Plzni 31.10.2002 18.12.2002 20.6.2003 6
B 565/SL 11 účetní závěrka 2001, zápis z VH Krajský soud v Plzni 17.6.2002 12.8.2002 21.8.2002 15
B 565/SL 9 účetní závěrka -2000, zápis z VH Krajský soud v Plzni 30.3.2001 28.5.2001 29.6.2001 12
B 565/SL 8 notářský zápis -NZ 183/2001 Krajský soud v Plzni 21.5.2001 28.5.2001 29.6.2001 26
B 565/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.5.2001 21.5.2001 29.6.2001 2
B 565/SL 7 účetní závěrka -1999, zápis z VH Krajský soud v Plzni 26.8.2000 10.1.2001 22.1.2001 11
B 565/SL 6 účetní závěrka 1997 vč. zprávy auditora Krajský soud v Plzni 12.10.1998 29.9.1999 15.10.1999 7
B 565/SL 5 ostatní (zápis ze zased. řádné VH) Krajský soud v Plzni 30.8.1999 29.9.1999 15.10.1999 6
B 565/SL 4 ostatní (průvodní dopis)NESKEN Krajský soud v Plzni 23.9.1999 29.9.1999 15.10.1999 0
B 565/SL 3 ostatní -zápis ze zased.řád.val.hrom. Krajský soud v Plzni 15.5.1997 19.6.1997 4.12.1997 4
B 565/SL 2 notářský zápis -NZ 140/97, N 161/97 Krajský soud v Plzni 15.5.1997 19.6.1997 4.12.1997 24
B 565/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LUKR prádelenská a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LUKR prádelenská a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.