LINDE VÍTKOVICE a. s. Ústí nad Labem IČO: 45193088

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LINDE VÍTKOVICE a. s., která sídlí v obci Ústí nad Labem a bylo jí přiděleno IČO 45193088.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem LINDE VÍTKOVICE a. s. se sídlem v obci Ústí nad Labem byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a další.

Základní údaje o LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2016
Spisová značka: B 2581
IČO: 45193088
Obchodní firma: LINDE VÍTKOVICE a. s.
Právní forma: Akciová společnost 29.4.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 29.4.1992
Valná hromada společnosti dne 22.5.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o 24 000 000,- Kč (slovy: dvacet čtyři miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostra vě, oddíl B, vložka 302, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), série C, čísla akcií 245 - 256; (ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 12 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), série C, čísla akcií 91 - 102; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočet bude použit denní kurs České národní banky ke d ni předcházejícímu dni výplaty. 4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatn ém vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií. 27.6.2018
Dne 5.10.2016 uplynula lhůta stanovená zákonem č. 90/2012 Sb pro ochranu věřitelů a společnost zahájila proces snížení základního kapitálu. 13.10.2016
Valná hromada dne 30.3.2016 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 28 000 000,- Kč (slovy: dvacet osm miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářů, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě, oddíl B, vložka 302, a to 14 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 177 - 190; (ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 14 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 00 0,- Kč, série C, čísla akcií 23 - 36. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 28 000 000,- Kč vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2015 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 13 622 117,68 Kč) a v rubrice hospodářský výsledek ve schv alovacím řízení (v rozsahu 16 073 676,64 Kč), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 30. března 2016 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let. 4. Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu sml ouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti v téže lhůtě. 24.5.2016
Valná hromada společnosti dne 30.3.2016 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o dalších 60 000 000,- Kč. Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostrav ě, oddíl B, vložka 302, a to 3 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, série H, čísla akcií 6 - 8; (ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 3 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, série H, čísla akcií 14 - 16; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočet bude použit denní kurs České národní banky ke d ni předcházejícímu dni výplaty. 4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatn ém vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií. 4.5.2016
Počet členů dozorčí rady: 4 17.7.2014 - 2.12.2014
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 44 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen na základě návrhu akcionářů, a to bezúplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Os travě, oddíl B, vložka 302, a to 22 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, série C, čísla akcií 155 - 176; (ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy bezúplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 22 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 000 0 00,- Kč, série C, čísla akcií 1 - 22. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty ve výši 44 000 000,- Kč vykázaná v účetní závěrce zpracované k 31. 12. 2013 v rubrice neuhrazená ztráta minulých let (v rozsahu 10 218 687,09 Kč) a v rubrice hospodářský výsledek ve schv alovacím řízení (v rozsahu 35 256 540,62 Kč), ohledně níž valná hromada společnosti konaná dne 30. dubna 2014 rozhodla, že tato ztráta má být převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována proti neuhrazené ztrátě minulých let. 4. Návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu snížení základního kapitálu z důvodu úhrady ztráty do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu sml ouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti v téže lhůtě. 10.7.2014 - 2.12.2014
Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu optimalizace základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o dalších 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto miliónů korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: (i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost VÍTKOVICE, a. s., se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostra vě, oddíl B, vložka 302, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, série H, čísla akcií 1 - 5; (ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář společnost AGA AKTIEBOLAG, se sídlem Lidingö, Švédsko, a to 5 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, série H, čísla akcií 9 - 13; s tím, že navrhovaná výše úplaty za jednu akcii odpovídá její jmenovité hodnotě. 2. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. 3. Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům společnosti. Na základě žádosti akcionáře může být částka vyplacena namísto v českých korunách v eurech, přičemž pro přepočet bude použit denní kurs České národní banky ke d ni předcházejícímu dni výplaty. 4. Návrh smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu bude doručen akcionářům ve lhůtě 1 měsíce od zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že smlouva bude uzavřena nejpozději do 1 měsíce od doručení návrhu smlouvy o úplatn ém vzetí akcií z oběhu a akcie budou předány společnosti ve lhůtě 1 měsíce po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v téže lhůtě bude akcionáři vyplacena kupní cena za úplatný převod akcií. 10.7.2014 - 2.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 24.4.2014 - 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.4.2014 - 2.12.2014
Usnesením mimořádné valné hromady společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. ze dne 3.7.2002 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti dle ust. § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku o pevnou částku ve výši 121.978.000,-Kč vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o koupi cenných papírů za úplatu odpovídající výši jmenovité hodnoty akcií vzatých z oběhu. Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je přebytek provozního kapitálu společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře. Lhůta pro předložení listinných akcií je nejpozději do třech měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5.8.2002 - 12.2.2003
Omezení převoditelnosti akcií na jméno po dobu 15 let od založení společnosti, s předkupním právem ve prospěch druhého akcionáře. 30.9.1997
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 301 122 000,- Kčs (slovy:třistajedenmilionstodvacetdvatisíc korunčeskoslovenských) a je rozděleno na 296 ks akcií, znějících na jméno o nominální hodnotě á 1 000 000,- Kčs a 102 ks akcií, znějících na jméno o nominální hodnotě á 50 000,- Kčs a 22 ks akcií znějících na jméno o nominální hodnotě á 1 000,- Kčs. 1.10.1992 - 15.6.1993
Způsob založení: Na základě rozhodnutí zakladatelů AGA a. s. a VÍTKOVICE a. s., učiněnému v souladu s ustanovením § 172 obch. zákoníku č. 513/1991 Sb. formou notářského zápisu ze dne 23. 4. 1992 byla zakladatelskou smlouvou podepsanou dne 23. 4. 1992 založena jednorázově akciová společnost AGA-VÍTKOVICE. 29.4.1992
Základní jmění: Základní jmění společnosti v době jejího vzniku činí 5 000 000,-- Kčs /pětmilionů korun československých/. Základní jmění je rozděleno na akcie znějící na jméno a to v počtu 100 ks o nominální hodnotě á 50 000,-- Kčs /padesáttisíc korun československých/. 29.4.1992 - 1.10.1992
Dozorčí rada: předseda: Zdeněk K o s ň o v s k ý , bytem Rychvald 1462, okr. Karviná. členové: Břetislav M e c a , bytem Ostrava-Hrabůvka, M. Nováka 11. Anders R u n g a r d , bytem 181 82 Lidingö, Utsiktsvägen 12, Švédsko. Lars K ä l l s ä t e r , bytem 193 00 Sigtuna, Herrhagsvägen 10, Švédsko. 29.4.1992 - 15.6.1993
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo jako celek nebo předseda společně s místopředsedou nebo s jedním členem představenstva (v případě nominace předsedy společnosti AGA musí být tento člen z těch členů, kteří jsou nominováni společnost VÍTKOVICE), případně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn dvoutřetinovou většinou všech členů s výjimkou těch zahraničních osob, které nemají povolení k pobytu. 29.4.1992 - 11.2.2004

Aktuální kontaktní údaje LINDE VÍTKOVICE a. s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45193088
Obchodní firma: LINDE VÍTKOVICE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ústí nad Labem
Vznik první živnosti: 29.4.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45193088
Firma: LINDE VÍTKOVICE a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ústí nad Labem
Základní územní jednotka: Ústí nad Labem-město
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.4.1992

Kontakty na LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hrbovická 473 20, 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
4.5.2016
Sídlo: U Koupaliště 1570/10 , Ostrava 709 00 24.4.2014 - 4.5.2016
Sídlo: U Koupaliště 1570/10 , Ostrava 709 00 7.3.2002 - 24.4.2014
Sídlo: ul. U koupaliště , 709 00 Ostrava-Hulváky Česká republika
30.9.1997 - 7.3.2002
Sídlo: ul. U koupaliště , ČSFR, Ostrava 1 Česká republika
29.4.1992 - 30.9.1997

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Hrbovická 473 20, 400 01 Ústí nad Labem

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hrbovická 473/20, Ústí nad Labem 400 01

Obory činností LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 28.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.1.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 7.3.2002 - 28.1.2009
- výroba technických plynů 29.4.1992 - 28.1.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.4.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: U Koupaliště 1570/10 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1001540328
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 12.12.1994
Provozovna č. 2
Provozovna: Hrbovická 155/14 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001540344
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 26.5.2004
Provozovna č. 3
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1001540336
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 29.12.1995

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: U Koupaliště 1570/10 , Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny: 1001540328
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.4.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: 703 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1001540336
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 10.4.1996
Provozovna č. 3
Provozovna: Hrbovická 155/14 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001540344
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2004

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 18.8.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Hrbovická 155/14 , Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny: 1001540344
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.8.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: Místecká 700 30 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1001540352
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.3.2006

Živnost č. 4 Výroba technických plynů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.4.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba technických plynů
Výroba jiných základních organických chemických látek
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Jménem společnosti jedná navenek představenstvo tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva. 11.2.2004
- 13.11.2001 - 11.2.2004
Jméno: Ing. Miloš Řehák 24.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Ve funkci: od 1.4.2016
Adresa: Klidná 285/7, Praha 162 00
Jméno: Ing. Ivo Brabec 25.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2016
Adresa: U Staré školy 138/12, Ostrava 700 30
Jméno: Jan Sélin 29.4.1992 - 15.6.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na okraji 2025/13, Praha 162 00
Jméno: Karel Kudrýs 29.4.1992 - 15.6.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Karel Kudrýs 15.6.1993 - 25.7.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Jan Sélin 15.6.1993 - 25.7.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Na okraji 2025/13, Praha 162 00
Jméno: Tor Husebö 29.4.1992 - 25.9.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dělnická 51 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Jméno: Jan Sélin 25.7.1994 - 25.9.1995
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na okraji 2025/13, Praha 162 00
Jméno: Karel Kudrýs 25.7.1994 - 25.9.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Karel Kudrýs 25.9.1995 - 27.9.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Josef David 25.9.1995 - 27.9.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Labská 270/16, Praha 148 00
Jméno: Josef David 27.9.1996 - 30.9.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Labská 270/16, Praha 148 00
Jméno: Karel Kudrýs 27.9.1996 - 30.9.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Carl Erik Mellgren 29.4.1992 - 12.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Masvägen 21 , Švédsko, 183 51 Täby Česká republika
Jméno: Victor Kovacs 25.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jezerní 17 , 150 00 Praha 1 Česká republika
Jméno: Karel Kudrýs 30.9.1997 - 12.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Josef David 30.9.1997 - 12.11.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Labská 270/16, Praha 148 00
Jméno: Günter Hofbaur 12.11.1998 - 16.7.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa:
A 2340 Mödling, Fürstenstrasse 23
Jméno: Karel Kudrýs 12.11.1998 - 16.7.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Tomáš Rosák 12.11.1998 - 21.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Počernická 513/56, Praha 108 00
Jméno: Jaroslav Dusílek 29.4.1992 - 15.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská 6022/3 , 708 00 Ostrava-Poruba Česká republika
Jméno: Pavel Šubert 29.4.1992 - 15.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Lesa 1057/70, Ostrava 700 30
Jméno: Günter Hofbaur 16.7.1999 - 15.9.2000
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa:
A 2340 Mödling, Fürstenstrasse 23
Jméno: Karel Kudrýs 16.7.1999 - 15.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: JUDr. Petr Šulc 12.11.1998 - 13.12.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 103, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Ing. Ivo Lukas 15.9.2000 - 13.11.2001
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 17.5.2001
Ve funkci: do 17.5.2001
Adresa: Bellevue 3243, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Vilém Balcárek 15.9.2000 - 13.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 17.5.2001
Adresa: Anenská 174, Bohumín 735 52
Jméno: Ing. Jaroslav Holeček 15.9.2000 - 13.11.2001
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 17.5.2001
Adresa: Veleslavínova 1196, Kladno 272 01
Jméno: Ing. Vladimír Bail 15.9.2000 - 7.3.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2000 do 2.10.2001
Adresa: Výškovická 2539/108, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Vilém Balcárek 13.11.2001 - 7.3.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2000 do 30.7.2001
Ve funkci: od 17.5.2001 do 30.7.2001
Adresa: Anenská 174, Bohumín 735 52
Jméno: Ing. Karel Kudrys 7.3.2002 - 12.7.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2001 do 7.5.2003
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Karel Rojko 15.9.2000 - 21.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2000 do 2.10.2003
Adresa: Podolkovická 1421/8, Havířov 735 64
Jméno: Ing. Jan Skipala 7.3.2002 - 21.11.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2001 do 2.10.2003
Ve funkci: od 6.12.2001 do 2.10.2003
Adresa: Ahepjukova 2788/2, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Vladimír Bail 12.7.2003 - 21.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.5.2003 do 2.10.2003
Adresa: Výškovická 2539/108, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 13.12.2000 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.9.2000 do 2.12.2003
Adresa: Husova 227, Velké Popovice 251 69
Jméno: Dr. Ing. Luděk Pitra 13.11.2001 - 11.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Ve funkci: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Adresa: Jetelová 650, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Petr Choulík CSc. 13.11.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Adresa: U Křížku 574, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Jan Světlík 21.11.2003 - 11.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2003 do 2.12.2003
Ve funkci: od 2.10.2003 do 2.12.2003
Adresa: Pavlouskova 4431/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 21.11.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2003 do 2.12.2003
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivo Brabec 21.11.2003 - 11.2.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.10.2003 do 2.12.2003
Adresa: U Staré školy 138/12, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Karel Kudrýs 11.2.2004 - 31.1.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2003 do 31.12.2004
Adresa: Táborská 1067/22, Ostrava 716 00
Jméno: Ing. Karel Holuša 31.1.2005 - 17.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.12.2004 do 26.11.2008
Adresa: P. Jilemnického 1803, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Ing. Vladimír Machálek CSc. 11.2.2004 - 10.7.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Ve funkci: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: Paskovská 134/186, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Petr Duda 11.2.2004 - 10.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: 133, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Tomáš Zych 17.12.2008 - 10.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.11.2008 do 2.3.2009
Adresa: Příborská 498/20, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Tomáš Zych 10.7.2009 - 20.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2009 do 7.9.2010
Adresa: Příborská 498/20, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Daniel Vaca 20.9.2010 - 20.9.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2010
Adresa: Kralická 332/6, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Petr Duda 10.7.2009 - 27.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2009 do 19.2.2014
Adresa: 133, Vendryně 739 94
Jméno: Ing. Vladimír Machálek CSc. 10.7.2009 - 24.4.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2009 do 19.2.2014
Ve funkci: od 2.3.2009 do 19.2.2014
Adresa: Paskovská 134/186, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Daniel Vaca 20.9.2010 - 24.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2010 do 19.2.2014
Adresa: Kralická 332/6, Ostrava 709 00
Jméno: Petr Duda 27.5.2013 - 24.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2009 do 19.2.2014
Adresa: Zdiměřická 569, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Vladimír Machálek CSc. 24.4.2014 - 24.5.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2014 do 31.3.2016
Ve funkci: od 21.2.2014 do 31.3.2016
Adresa: Paskovská 134/186, Ostrava 720 00
Jméno: Ing. Petr Duda 24.4.2014 - 24.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2014 do 31.3.2016
Adresa: Zdiměřická 569, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Daniel Vaca 24.4.2014 - 24.5.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2014 do 31.3.2016
Adresa: Kralická 332/6, Ostrava 709 00
Jméno: Ing. Daniel Vaca 24.5.2016 - 25.11.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016 do 31.10.2016
Adresa: Kralická 332/6, Ostrava 709 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 24.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2016
Ve funkci: od 30.3.2016
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Petr Duda 8.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2017
Adresa: Zdiměřická 569, Jesenice 252 42
Jméno: Lars Källsäter 15.6.1993 - 25.7.1994
Funkce: předseda
Adresa: 193 00 Sigtuna, Herrhagsvägen , 10,Švédsko Česká republika
Jméno: Zdeněk Kosňovský 15.6.1993 - 25.7.1994
Funkce: člen
Adresa: Michálkovická 1462, Rychvald 735 32
Jméno: Ivo Janík 25.7.1994 - 25.9.1995
Funkce: předseda
Adresa: Mitušova 896/9, Ostrava 700 30
Jméno: Lars Källsäter 25.7.1994 - 25.9.1995
Funkce: člen
Adresa: 10,Švédsko,193 00 Sigtuna , Herrhagsvägen Česká republika
Jméno: Anders Rungard 15.6.1993 - 30.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 181 82 Lidingö, Utsiktsvägen , 12, Švédsko Česká republika
Jméno: Nils Kraft 25.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: předseda
Adresa: PASEO ALCOBENDAS, 12 , LA MORALEJA-ALCOBENDAS Česká republika
Jméno: Ivo Janík 25.9.1995 - 12.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Mitušova 896/9, Ostrava 700 30
Jméno: Jan Bäckvall 30.9.1997 - 16.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Törvedsvägen 1 , 181 47 Lidingö Švédské království
Jméno: Ivo Janík 12.11.1998 - 16.7.1999
Funkce: předseda
Adresa: Mitušova 896/9, Ostrava 700 30
Jméno: Břetislav Meca 15.6.1993 - 15.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Mjr. Nováka 1306/11, Ostrava 700 30
Jméno: Ivan Chmelař 16.7.1999 - 15.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Nádražní 2683/60, Ostrava 702 00
Jméno: Jan Bäckvall 16.7.1999 - 15.9.2000
Funkce: předseda
Adresa: Törvedsvägen 1 , 181 47 Lidingö Švédské království
Jméno: Jan Bäckvall 15.9.2000 - 13.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Törvedsvägen 1 , 181 47 Lidingö Švédské království
Jméno: Jan Hammarlund 15.9.2000 - 13.12.2000
Funkce: člen
Adresa:
Švédsko, Norra Agneg 39, 112 29, Stockholm
Jméno: Břetislav Meca 15.9.2000 - 13.11.2001
Funkce: předseda
Trvání členství: do 17.5.2001
Ve funkci: do 17.5.2001
Adresa: Mjr. Nováka 1306/11, Ostrava 700 30
Jméno: Dr.Ing. Luděk Pitra 13.12.2000 - 13.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.5.2001
Adresa: Jetelová 650, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Petr Choulík CSc. 13.12.2000 - 13.11.2001
Funkce: člen
Trvání členství: do 17.5.2001
Adresa: U Křížku 574, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Pavel Škandera 15.9.2000 - 7.3.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.10.2001
Adresa: 167, Dobratice 739 51
Jméno: Ing. Michal Švambera 13.11.2001 - 11.2.2004
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Ve funkci: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Adresa: Krásova 695/8, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Knopp 13.11.2001 - 11.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.5.2001 do 2.12.2003
Adresa: U Haldy 1543/62, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Harazím 7.3.2002 - 11.2.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.10.2001 do 2.12.2003
Adresa: Bratří Sedláčků 220/6, Ostrava 721 00
Jméno: Ing. Jan Světlík 11.2.2004 - 31.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003
Adresa: Pavlouskova 4431/5, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 11.2.2004 - 13.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003
Adresa: Jugoslávská 2806/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 11.2.2004 - 15.5.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.12.2003
Ve funkci: od 2.12.2003
Adresa: Husova 227, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Petr Partsch 11.2.2004 - 15.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003
Adresa: Nad Pazdernou 403 , Praha-západ Česká republika
Jméno: Ing. Petr Choulík CSc. 11.2.2004 - 10.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: U Křížku 574, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Ivo Brabec 11.2.2004 - 10.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: U Staré školy 138/12, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Světlík 31.1.2005 - 10.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 13.1.2006 - 10.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 15.5.2007 - 10.7.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Ve funkci: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: Olivova 1871/76, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Petr Partsch 15.5.2007 - 10.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2003 do 2.3.2009
Adresa: Habrová 935, Jesenice 252 42
Jméno: Ing. Petr Choulík CSc. 10.7.2009 - 23.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 21.4.2010
Adresa: U Křížku 574, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 10.7.2009 - 10.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Ve funkci: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Milan Šimko 10.7.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2009 do 5.3.2014
Adresa: Polanecká 123, Klimkovice 742 83
Jméno: Ing. Jan Světlík 10.7.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: David Batěk 10.7.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2009 do 5.3.2014
Adresa: Glennova 2703/1, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Petr Partsch 10.7.2009 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: Netlucká 632, Praha 107 00
Jméno: Ing. Vladimír Polák 23.7.2010 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2010 do 30.4.2014
Adresa: Třešňová 1480, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 10.8.2013 - 17.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Ve funkci: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Milan Šimko 24.4.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2009 do 5.3.2014
Adresa: Polanecká 123, Klimkovice 742 83
Jméno: Ing. Jan Světlík 24.4.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: David Batěk 24.4.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2009 do 5.3.2014
Adresa: Zalužanská 414, Chlumec 403 39
Jméno: Ing. Petr Partsch 24.4.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2009 do 2.3.2014
Adresa: Netlucká 632, Praha 107 00
Jméno: Ing. Vladimír Polák 24.4.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2010 do 30.4.2014
Adresa: Třešňová 1480, Praha 198 00
Jméno: Ing. Jaromír Šiler 17.7.2014 - 24.5.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.3.2016
Ve funkci: od 30.4.2014 do 30.3.2016
Adresa: 206, Sedliště 739 36
Jméno: Ing. Jan Světlík 17.7.2014 - 24.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.3.2016
Adresa: Veleslavínova 1766/13, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Petr Partsch 17.7.2014 - 24.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.3.2016
Adresa: Netlucká 632, Praha 107 00
Jméno: Ing. Vladimír Polák 17.7.2014 - 24.5.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.3.2016
Adresa: Třešňová 1480, Praha 198 00
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 24.5.2016 - 8.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2016 do 10.5.2017
Adresa: Olivova 1871/76, Říčany 251 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Miloš Řehák
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivo Brabec

Vlastníci firmy LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 114 000 000 Kč 100% 13.12.2018
zakladni 138 000 000 Kč 100% 13.10.2016 - 13.12.2018
zakladni 198 000 000 Kč 100% 24.5.2016 - 13.10.2016
zakladni 226 000 000 Kč 100% 2.12.2014 - 24.5.2016
zakladni 326 000 000 Kč 100% 10.7.2014 - 2.12.2014
zakladni 370 000 000 Kč 100% 12.2.2003 - 10.7.2014
zakladni 491 978 000 Kč 100% 30.9.1997 - 12.2.2003
zakladni 491 978 000 Kč - 28.4.1994 - 30.9.1997
zakladni 313 804 000 Kč - 15.6.1993 - 28.4.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 114 13.12.2018
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 138 24.5.2016 - 13.12.2018
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 6 2.12.2014 - 13.10.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 166 10.7.2014 - 24.5.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 210 12.2.2003 - 10.7.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 326 28.4.1994 - 12.2.2003
Akcie na jméno 50 000 Kč 116 28.4.1994 - 12.2.2003
Akcie na jméno 10 000 Kč 6 28.4.1994 - 12.2.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 118 28.4.1994 - 12.2.2003
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 16 28.4.1994 - 2.12.2014
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 308 15.6.1993 - 28.4.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 114 15.6.1993 - 28.4.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 104 15.6.1993 - 28.4.1994

Sbírka Listin LINDE VÍTKOVICE a. s. IČO: 45193088

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 321/SL 54 notářský zápis [NZ 318/2015] rozhodnutí VH Krajský soud v Ostravě 21.4.2015 12.8.2015 17.8.2015 5
B 321/SL 53 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.4.2015 29.6.2015 13.7.2015 8
B 321/SL 52 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 26.6.2015 9.7.2015 29
B 321/SL 51 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.4.2015 26.6.2015 30.6.2015 8
B 321/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání řád. VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2014 19.7.2014 23.7.2014 8
B 321/SL 49 ostatní Zápis z řádného zasedání DR Krajský soud v Ostravě 30.4.2014 19.7.2014 23.7.2014 3
B 321/SL 48 stanovy společnosti k 30.4.2014 Krajský soud v Ostravě 19.7.2014 23.7.2014 17
B 321/SL 47 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 8.7.2014 29
B 321/SL 46 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí DR Krajský soud v Ostravě 19.2.2014 1.4.2014 28.4.2014 1
B 321/SL 45 ostatní Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 21.2.2014 1.4.2014 28.4.2014 1
B 321/SL 44 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 12.7.2013 25.7.2013 30
B 321/SL 43 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 13.6.2012 25.7.2012 29
B 321/SL 42 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 8.6.2011 9.6.2011 29
B 321/SL 41 podpisové vzory - Ing. Daniel Vaca Krajský soud v Ostravě 9.9.2010 17.9.2010 21.9.2010 1
B 321/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Ostravě 7.9.2010 17.9.2010 21.9.2010 3
B 321/SL 39 výroční zpráva r. 2009 vč.úč.záv.,příl.,audit Krajský soud v Ostravě 5.5.2010 6.5.2010 29
B 321/SL 38 účetní závěrka r. 2008 vč.příl.,audit,nekons. Krajský soud v Ostravě 24.2.2009 8.7.2009 17.8.2009 30
B 321/SL 37 podpisové vzory Ing.T.Zych,P.Duda,Vl.Machálek Krajský soud v Ostravě 9.7.2009 17.7.2009 5
B 321/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -záp.představ.-volba+hosp.r.08 Krajský soud v Ostravě 2.3.2009 9.7.2009 17.7.2009 1
B 321/SL 35 rozhod. o statut. orgánu -záp.DR-volba+hospod.r.2008 Krajský soud v Ostravě 2.3.2009 9.7.2009 17.7.2009 3
B 321/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 26.11.2008 16.12.2008 18.12.2008 1
B 321/SL 33 podpisové vzory Ing.Tomáš Zych Krajský soud v Ostravě 5.12.2008 16.12.2008 18.12.2008 2
B 321/SL 32 ostatní -záp.řád.VH-schvál.zis.r.07 Krajský soud v Ostravě 13.5.2008 14.5.2008 23.5.2008 5
B 321/SL 31 výroční zpráva r. 2007, vč. zpr. audit. Krajský soud v Ostravě 14.5.2008 23.5.2008 30
B 321/SL 30 účetní závěrka r.2006 nekonsolidov. Krajský soud v Ostravě 25.6.2007 26.7.2007 16
B 321/SL 29 ostatní -zá.z ŘVH-schv.úč.záv.r 05 Krajský soud v Ostravě 12.6.2006 16.6.2006 5
B 321/SL 28 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.6.2006 16.6.2006 26
B 321/SL 27 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 14.6.2005 16.6.2005 4
B 321/SL 26 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 16.6.2005 26
B 321/SL 25 podpisové vzory - Ing.Karel Holuša Krajský soud v Ostravě 2.2.2005 1
B 321/SL 24 ostatní zápis DR Krajský soud v Ostravě 16.11.2004 2.2.2005 3
B 321/SL 23 výroční zpráva r. 2003 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 16.6.2004 17.6.2004 25
B 321/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - zápis z před + DR Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 17.2.2004 5
B 321/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 17.2.2004 23
B 321/SL 19 notářský zápis Nz 1115/2003 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 17.2.2004 35
B 321/SL 18 ostatní -zápis z představenstva Krajský soud v Ostravě 7.5.2003 27.11.2003 5
B 321/SL 17 podpisové vzory - Ing.Světlík, Šiler, Brabec Krajský soud v Ostravě 3.10.2003 27.11.2003 6
B 321/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis z jednání VH Krajský soud v Ostravě 7.5.2003 22.8.2003 3
B 321/SL 15 podpisové vzory - Ing.Vladimír Bail Krajský soud v Ostravě 16.5.2003 22.8.2003 1
B 321/SL 14 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 3.6.2003 5.6.2003 25
B 321/SL 13 notářský zápis NZ 115/2002 Krajský soud v Ostravě 3.7.2002 12.8.2002 13
B 321/SL 12 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 22.7.2002 25.7.2002 17
B 321/SL 9 ostatní -zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 6.12.2001 19.3.2002 3
B 321/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 2.10.2001 19.3.2002 42
B 321/SL 7 notářský zápis NZ 157/2001 vč.změny stanov Krajský soud v Ostravě 2.10.2001 19.3.2002 29
B 321/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis představenst. Krajský soud v Ostravě 30.7.2001 19.3.2002 5
B 321/SL 5 podpisové vzory - Ing.Machálek, Kudrýs, Duda Krajský soud v Ostravě 19.3.2002 3
B 321/SL 4 rozhod. o statut. orgánu -zápis řádné VH Krajský soud v Ostravě 17.5.2001 19.3.2002 10
B 321/SL 11 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 17.5.2001 19.3.2002 2
B 321/SL 10 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 19.3.2002 17
B 321/SL 3 notářský zápis Nzn 363/2000 Krajský soud v Ostravě 27.9.2000 17.10.2000 13.12.2000 8
B 321/SL 2 notářský zápis NZ 205/2000 + z. z VH Krajský soud v Ostravě 17.5.2000 26.7.2000 15.9.2000 13
B 321/SL 1 ostatní zápis ze 47. zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 7.3.2000 12.4.2000 13.6.2000 6
B 321/SL 22 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 5

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení LINDE VÍTKOVICE a. s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu LINDE VÍTKOVICE a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.