Liftago, a.s. Praha IČO: 24278777

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Liftago, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24278777.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Liftago, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2012. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Liftago, a.s. IČO: 24278777

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.6.2016
Spisová značka: B 21666
IČO: 24278777
Obchodní firma: Liftago, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.12.2014
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 3.10.2012
Valná hromada společnosti Liftago, a.s. rozhodla dne 20.12.2018 o snížení základního kapitálu takto: a) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti ve výši 4.005.784,- Kč se snižuje o částku 377.582,- Kč na částku 3.628.202,- Kč. b) Důvody a účel snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že Společnost nabyla vlastní akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 377.582,- Kč od pana Martina Hausenblase, MBA, nar. 30. října 1973, bytem Brožíkova 164/6, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, a to z důvodu vypoř ádání vzájemných finančních vztahů mezi Společností panem Martinem Hausenblasem, MBA. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií Společnosti. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Ke snížení základního kapitálu se v souladu s ust. § 521 odst. 1 ZOK použijí vlastní akcie, které Společnost nabyla, a to 377.582 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. d) Naložení s částkou, o kterou byl snížen základní kapitál, respektive vypořádání rozdílu mezi nominální a pořizovací hodnotou vlastních akcií: Společnost nabyla vlastní akcie v nominální hodnotě 377.582,- Kč za pořizovací cenu 7.700.000,- Kč. Rozdíl mezi nominální a pořizovací hodnotou ve výši 7.322.418,- Kč bude proúčtován na účet ztrát minulých účetních období a uhrazen z ostatních kapitálovýc h fondů ve stejné výši. V důsledku snížení základního kapitálu neklesne základní kapitál Společnosti pod výši stanovenou zákonem a ani se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů (dle ust. § 517 ZOK). 9.1.2019
Valná hromada společnosti Liftago, a.s. rozhodla dne 15. 10. 2018 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti ve výši 3.280.143,- Kč se zvyšuje o částku 725.641,- Kč na částku 4.005.784,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 725.641 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. c) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustavení § 480 až § 483 ZOK. d) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť bylo rozhodnutím této Valné hromady v důležitém zájmu Společnosti vyloučeno v souladu s ustanovením § 488 ZOK. e) Všech 725.641 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč upíše předem určený zájemce, a to: (i) společnost Livesport Invest s.r.o., IČ 071 54 003, se sídlem Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod spis. zn. C 295253, když tato upíše 725.641 kusů kmenových akcií na jméno v za knihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, ale bude činit 115,76 Kč na jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 725.641 kusů nebude odpovída t jejich jmenovité hodnotě ve výši 725.641,- Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 84.000.202,16 Kč, přičemž částka ve výši 83.274.561,16 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií upisovaných společností Livesport Invest s.r.o., b ude tvořit emisní ážio. f) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře předem určený zájemce se Společností podle ustanovení § 479 ZOK (smlouva o úpisu akcií), a to ve lhůtě do 2 týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určeném u zástupci (Upisovateli) oznámen. g) Upisovatel (předem určený zájemce) emisní kurs nově upsaných akcií splatí částečně v penězích nejpozději do 7 dní od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet Společnosti č. 266669502/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a.s. h) Připouští se možnost započtení pohledávky upisovatele (předem určeného zájemce) vůči Společnosti (a to i bez ohledu na to, zda je k okamžiku započtení splatná či nikoliv) proti pohledávce na splacení emisního kursu, když smlouva o započtení bude uzav řena zároveň se smlouvou o úpisu akcií, přičemž započítávat se bude pohledávka společnosti Livesport Invest s.r.o., IČ 071 54 003 jakožto vlastníka pohledávky vůči Společnosti, ve výši 8.400.000,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 11. 6. 2018. Návr h smlouvy o započtení pohledávek odpovídající svým obsahem tomuto usnesení valné hromady bude předložen statutárním ředitelem Společnosti společnosti Livesport Invest s.r.o., IČ 071 54 003 současně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. i) Schvaluje se návrh smlouvy o započtení pohledávek, jak je uvedeno v předchozím bodě h), jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení, resp. notářského zápisu. 16.10.2018
Obsah rozhodnutí, které valná hromada společnosti Liftago, a.s. přijala v rámci bodu 8. programu jednání valné hromady dne 21.9.2017, je následující: a) Základní kapitál Společnosti ve výši 2.902.561,- Kč se zvyšuje o částku 377.582,- Kč na částku 3.280.143,- Kč s tím, že upisování akcií nad ani pod částku se nepřipouští. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 377.582 kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. c) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ustanovením § 480 až § 483 ZOK. d) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť bylo rozhodnutím této valné hromady v důležitém zájmu Společnosti vyloučeno v souladu s ustanovením § 488 ZOK. e) Všech 377.582 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč upíše předem určený zájemce, a to: (i) společnost INCOMMING ventures a.s., IČO: 049 91 087, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21508, když tato upíše 377.582 ks kusů kmenových akcií na jméno v z aknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, ale bude činit 20,39 Kč na jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 377.582 kusů nebude odpovída t jejich jmenovité hodnotě ve výši 377.582,- Kč, ale bude se rovnat částce ve výši 7.698.896,98 Kč, přičemž částka ve výši 7.321.314,98 Kč, která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií upisovaných společností INCOMMING ventures a.s., bud e tvořit emisní ážio. f) Akcie budou upsány na základě smlouvy, kterou uzavře předem určený zájemce se Společností podle ustanovení § 479 ZOK (smlouva o úpisu akcií), a to ve lhůtě do 2 týdnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií, čímž bude začátek této lhůty předem určeném u zájemci Upisovateli - oznámen; g) Upisovatel předem určený zájemce emisní kurs všech nově upsaných akcií splatí v penězích nejpozději do 1 týdne od úpisu akcií, když úpisem akcií se rozumí uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to převodem na účet Společnosti č. 266669502/0300, vedený u s polečnosti Československá obchodní banka, a.s. 27.10.2017
Obsah rozhodnutí o podmíněném zvýšení základního kapitálu, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. (Společnost) dne 26.1.2016 přijala v rámci bodu 4. c) pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti v souladu se stanovami rozhoduje, že základní kapitál Společnosti se podmíněně zvýší v rozsahu částky 618.192,-- Kč (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva korun českých), tj. z původních 2.325.581,-- Kč (slovy: dv a miliony tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) na maximálně 2.943.773,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých). Částka, o niž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu dluhopisů, ohledně kterých dojde ke včasnému uplatnění práva na výměnu. Proto valná hromada nerozhoduje o výši této částky (jež není v době rozhodování valné hromady známa), ale pouze o roz sahu zvýšení, tedy o částce, o niž se může základní kapitál maximálně zvýšit, budou-li uplatněna práva na výměnu se všemi vydanými dluhopisy. Její výše závisí na počtu vyměnitelných dluhopisů vydaných Společností. Důvodem k tomuto zvýšení základního kapitálu je současné usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů dle bodu 4. d) programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady). Zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů. Pokud jde o rozsah zvýšení, základní kapitál Společnosti se podmíněně zvyšuje o částku 618.192,-- Kč (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva korun českých), tj. z původních 2.325.581,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc pět se t osmdesát jedna korun českých) na 2.943.773,-- Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tři tisíc sedm set sedmdesát tři korun českých). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu může být vydáno až 618.192 ks (slovy: šest set osmnáct tisíc jedno sto devadesát dva kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Emisní kurs akcií, které mohou být v souvislosti s podmíněným zvýšením základního kapitálu vydány, se navrhuje ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Obsah rozhodnutí o schválení vydání vyměnitelných dluhopisů, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. (Společnost) dne 26.1.2016 přijala v rámci bodu 4. d) pořadu jednání valné hromady: Valná hromada Společnosti v souladu se stanovami rozhoduje o vydání dluhopisů, s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie (dále jen vyměnitelné dluhopisy). Vydání vyměnitelných dluhopisů je vázáno na současné rozhodnutí valné hromady Společnosti o podmíněném zvýšení základního kapitálu Společnosti dle bodu 4. c) programu valné hromady Společnosti (viz výše navržený program zasedání valné hromady). Dluhopisy budou nabízeny formou neveřejné nabídky k úpisu. Jmenovitá hodnota každého z vyměnitelných dluhopisů jakožto dlužná částka je 51,44 Kč. Výnos dluhopisu se v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, určuje rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisu a jeho nižším emisním kursem. Místem uplatnění práv z dluhopisů je sídlo Společnosti. Lhůta pro uplatnění práv z dluhopisů včetně možnosti jejich výměny za úpis akcií se stanovuje na období od 1. 4. 2017 (slovy: prvního dubna roku dva tisíce sedmnáct) do 30. 4. 2017 (slovy: třicátého dubna roku dva tisíce sedmnáct), přičemž splatnost finančního plnění ve prospěch vlastníka dluhopisu je stanovena nejpozději do 31. 5. 2017 (slovy: třicátého prvního května roku dva tisíce sedmnáct). Oznámení o počátku této lhůty bude uveřejněno na webový ch stránkách Společnosti jakožto emitenta dluhopisů. Celkem Společnost vydá 618.192 (slovy: šest set osmnáct tisíc sto devadesát dva) vyměnitelných dluhopisů. Za jeden vyměnitelný dluhopis lze upsat 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Navrhovaná výše emisního kursu vyměnitelných dluhopisů je 48,53 Kč (slovy: čtyřicet osm korun českých a padesát tři haléřů). Vyměnitelné dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry na řad, tj. výměnné právo může uplatnit osoba, které toto právo svědčilo dle evidence zaknihovaných cenných papírů ke dni, kdy mohlo být vykonáno poprvé. 25.3.2016
Obsah rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, které valná hromada společnosti ADLER iTech, a.s. přijala v rámci bodu 2. pořadu jednání valné hromady, je následující: 1) Základní kapitál společnosti ADLER iTech, a.s. ve výši 2.000.000,-- Kč (slovy: dva m iliony korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 325.581,-- Kč (slovy: tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) na částku 2.325.581,-- Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet pět tisíc pět set osmdesát jedna korun českých) s tím, že u pisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno: 325.581 ks (slovy: tři sta dvacet pět ti síc pět set osmdesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). 3) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporací ch. 4) Přednostní právo akcionářů na upsání nových akcií se neuplatní, neboť všichni akcionáři se svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdali. 5) Všech 325.581 ks (slovy: tři sta dv acet pět tisíc pět set osmdesát kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) upíšou tři předem určení zájemci, a to: (i) společnost Solotron s.r.o., IČO: 242 36 616, se sídlem Pra ha 1, Staré Město, Anežská 809/6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a ve vložce 200943, když tato upíše 293.023 ks (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihova né podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 293.023 ks (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 293.023,-- Kč (slovy: dvě stě devadesát tři tisíc dvacet tři korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 18.000.006,-- Kč (slovy: osmn áct milionů šest korun českých), přičemž částka ve výši 17.706.983,-- Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set šest tisíc devět set osmdesát tři korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio; (ii) Ladi slav Lauryn, nar. 4. 12. 1969, bydliště Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, PSČ 295 01, když tento upíše 22.791 ks (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,- - Kč (slovy: jedna koruna česká), přičemž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 22.791 ks (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna kusů) nebude odpovídat jejich celkové jmenovité hodnotě ve výši 22.791,-- Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set devadesát jedna korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 1.400.020,-- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc dvacet korun český ch), přičemž částka ve výši 1.377.229,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta sedmdesát sedm tisíc dvě stě dvacet devět korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio; (iii) Karel Janeček, nar. 26. 7. 19 73, bydliště Praha 5, Smíchov, Švédská 3282/6b, PSČ 150 00, když tento upíše 9.767 ks (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm kusů) kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), přiče mž emisní kurs každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 61,4286 Kč za jednu akcii, tedy emisní kurs všech nově vydávaných akcií v počtu 9.767 ks (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm kusů) nebude odpovídat jejich celkové jme novité hodnotě ve výši 9.767,-- Kč (slovy: devět tisíc sedm set šedesát sedm korun českých), ale bude se rovnat částce ve výši 599.974,-- Kč (slovy: pět set devadesát devět tisíc devět set sedmdesát čtyři korun českých), přičemž částka ve výši 590.207,-- Kč (slovy: pět set devadesát tisíc dvě stě sedm korun českých), která přesahuje jmenovitou hodnotu všech nově vydávaných akcií, bude tvořit emisní ážio. 11.5.2015
Společnost ADLER iTech, s.r.o., se sídlem Nový svět 199, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ: 242 78 777, změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 6.12.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.5.2014 - 6.12.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech 17.1.2014

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24278777
Obchodní firma: Liftago, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 3.10.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24278777
Firma: Liftago, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.10.2012

Kontakty na Liftago, a.s. IČO: 24278777

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Karlovo náměstí 313/8 , Praha 120 00 17.10.2017
Sídlo: Truhlářská 1103/15 , Praha 110 00 19.5.2016 - 17.10.2017
Sídlo: Nový svět 199 , Ústí nad Labem 400 07 25.10.2013 - 19.5.2016
Sídlo: Tržiště 372/1 , Praha 118 00 30.10.2012 - 25.10.2013
Sídlo: Primátorská 296/38 , Praha 180 00 3.10.2012 - 30.10.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Národní 135 14, 110 00 Praha

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Truhlářská 1103/15, Praha 110 00

Obory činností Liftago, a.s. IČO: 24278777

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.10.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 3.10.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Demolice a příprava staveniště
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti cestovních agentur
Administrativní a kancelářské činnosti
Ostatní vzdělávání

Vedení firmy Liftago, a.s. IČO: 24278777

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 6.12.2014
Jednatel za společnost jedná samostatně. 28.5.2014 - 6.12.2014
Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. 18.7.2013 - 28.5.2014
Jednatelé jsou jako statutární orgán oprávněni jednat navenek jménem společnosti společně. 30.10.2012 - 18.7.2013
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. 3.10.2012 - 30.10.2012
Jméno: Ondřej Krátký 21.12.2017
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: od 1.11.2017
Ve funkci: od 1.11.2017
Adresa: Biskupcova 1865/83, Praha 130 00
Jméno: Šárka Maurová 3.10.2012 - 30.10.2012
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 3.10.2012 do 26.10.2012
Adresa: Třeboradická 1075/47, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Juraj Atlas 30.10.2012 - 18.7.2013
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 26.10.2012 do 25.6.2013
Adresa: Smíchovská 955/9, Praha 155 00
Jméno: Martin Hausenblas MBA 30.10.2012 - 17.1.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 26.10.2012
Adresa: Brožíkova 164/6, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Martin Hausenblas MBA 17.1.2014 - 6.12.2014
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 26.10.2012 do 6.12.2014
Adresa: Brožíkova 164/6, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Martin Hausenblas MBA 6.12.2014 - 20.3.2015
Funkce: Statutární ředitel
Trvání členství: do 4.3.2015
Ve funkci: od 6.12.2014 do 4.3.2015
Adresa: Brožíkova 164/6, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: Juraj Atlas 20.3.2015 - 21.12.2017
Funkce: Statutární ředitel
Ve funkci: od 4.3.2015 do 1.11.2017
Adresa: Smíchovská 955/9, Praha 155 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ondřej Krátký

Vlastníci firmy Liftago, a.s. IČO: 24278777

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 3 628 200 Kč 100% 25.7.2019
zakladni 4 005 780 Kč 100% 29.10.2018 - 25.7.2019
zakladni 3 280 140 Kč 100% 27.10.2017 - 29.10.2018
zakladni 2 902 560 Kč 100% 30.5.2017 - 27.10.2017
zakladni 2 325 580 Kč 100% 11.5.2015 - 30.5.2017
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.12.2014 - 11.5.2015
zakladni 200 000 Kč - 30.10.2012 - 6.12.2014

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 3 628 202 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 4 005 784 9.1.2019 - 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 3 705 784 29.10.2018 - 9.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 980 143 27.10.2017 - 29.10.2018
Akcie na jméno 1 Kč 300 000 27.10.2017 - 9.1.2019
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 602 561 30.5.2017 - 27.10.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 2 025 581 11.5.2015 - 30.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 1 700 000 6.12.2014 - 11.5.2015
Akcie na jméno 1 Kč 300 000 6.12.2014 - 27.10.2017

Sbírka Listin Liftago, a.s. IČO: 24278777

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2467/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.správní rady Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2015 19.3.2015 25.3.2015 2
B 2467/SL 17 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.správní rady Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2015 19.3.2015 25.3.2015 2
C 33546/SL 16 posudek znalce č.65-1151/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2014 12.11.2014 9.12.2014 103
C 33546/SL 15 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2014 12.11.2014 9.12.2014 15
C 33546/SL 14 notářský zápis [NZ 555/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2014 12.11.2014 9.12.2014 44
C 33546/SL 13 změna právní formy, fúze Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2014 27.8.2014 29.8.2014 16
C 33546/SL 12 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2014 7.7.2014 4
C 33546/SL 9 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, ostatní NZ 90/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2014 26.5.2014 2.6.2014 26
C 33546/SL 8 notářský zápis, ostatní, převod, zastav.obch.podíl NZ 499/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2013 26.5.2014 2.6.2014 16
C 33546/SL 11 notářský zápis, ostatní, převod, zastav.obch.podíl NZ 124/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2014 26.5.2014 2.6.2014 33
C 33546/SL 10 notářský zápis, ostatní NZ 89/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2014 26.5.2014 2.6.2014 22
C 33546/SL 7 notářský zápis, ostatní NZ 596/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2013 14.1.2014 21.1.2014 10
C 200320/SL 6 notářský zápis NZ 285/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2013 10.7.2013 11.11.2013 14
C 200320/SL 5 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2013 20.2.2013 21.3.2013 19
C 200320/SL 4 notářský zápis NZ 48/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.2.2013 20.2.2013 21.3.2013 11
C 200320/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 1781/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.9.2012 27.9.2012 12.11.2012 4
C 200320/SL 2 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2012 2.11.2012 2.11.2012 4
C 200320/SL 1 notářský zápis NZ 2115/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.10.2012 2.11.2012 2.11.2012 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Liftago, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Liftago, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.