KVK Holding a.s. Praha IČO: 29047315

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KVK Holding a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 29047315.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KVK Holding a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2010. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 5.3.2010
Spisová značka: B 16023
IČO: 29047315
Obchodní firma: KVK Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost 5.3.2010
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 5.3.2010
Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 5. března 2015 o snížení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál KVK Holding a.s. (dále též Společnost) se snižuje z částky 294.000.000,- Kč (dvě stě devadesát čtyři milionů korun česk ých) o částku 291.942.000 Kč (dvě stě devadesát jeden milion devět set čtyřicet dva tisíce korun českých), na částku 2.058.000,- Kč (dva miliony padesát osm tisíc korun českých). Snížení základního kapitálu Společnosti se provádí z důvodu optimalizace kap itálové struktury Společnosti a za účelem snížení přebytku vlastních zdrojů Společnosti. Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti z částky 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) na částku 70 0,- Kč (sedm set korun českých) každé akcie, a to výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá vyplacena jedinému akcionáři Společnosti, a to na bankovní účet, který pro tento účel jediný ak cionář Společnosti sdělí. Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložil Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního ka pitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti na adrese 28. října 767/12, Nové Město, 110 00 Praha 1. 11.3.2015 - 15.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014 - 31.8.2017
Počet členů statutárního orgánu: 4 24.7.2014 - 5.10.2017
Společnost GOLBAT HOLDINGS LIMITED podle § 190 odst. 1 obchodního zákoníku v působnosti valné hromady společnosti BHQ Czech, a.s., přijímá tato rozhodnutí: o zvýšení základního kapitálu společnosti 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 122 000 000,- Kč (sto dvacet dva miliony korun českých), vydáním 1 220 (jednoho tisíce dvou set dvaceti) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jme novité hodnotě 100 000,-- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady 4. všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci - společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED, stávajícímu jedinému akcionáři společnosti 5. emisní kurs upisovaných akcií činí 122 000 000,-- Kč (sto dvacet dva miliony korun českých), emisní kurs každé jedné nové upisované akcie se tak vždy rovná její jmenovité hodnotě a činí 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) 6. představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED nejpozději do 30 (třiceti) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu doručit: 6.1. písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku 6.2. návrh smlouvy o upsání akcií 6.3. oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií 7. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií sídle společnosti BHQ Czech, a.s., na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin ; k upsání akcie dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií 8. emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií; emisní kurs bude v plné výši splacen výlučně započtením 9. jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky společnosti BHQ Czech, a.s., za akcionářem GOLBAT HOLDINGS LIMITED z titulu pohledávky na zvýšení základního kapitálu v částce 122 000 000,-- Kč proti pohledávkám předem určeného zájemce GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., vyplývajících z: 9.1. úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností BHQ Czech, a.s., jako dlužníkem, a jejím jediným akcionářem, společností GOLBAT HOLDINGS LIMITED, jako věřitelem, ze dne 25. června 2010, na poskytnutí úvěru ve výši 5 420 000,-- €; ke dni 22. července 2011 p ohledávka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., odpovídala zůstatku jistiny ve výši 904 811,61 €, tj. 22 063 831,- Kč (dvacet dva miliony šedesát tři tisíce osm set třicet jedna koruna česká) dle kurzu vyhlášeného Českou náro dní bankou ke dni 16. srpna 2011; a zůstatku úroků ve výši 89 680,09 €, tj. 2 186 849,-- Kč (dva miliony sto osmdesát šest tisíc osm set čtyřicet devět korun českých); započítávat se bude zůstatek jistiny včetně zůstatku úroků, celkem tedy částka 994 491, 70 €, resp. 24 250 680,- Kč (dvacet čtyři miliony dvě stě padesát tisíc šest set osmdesát korun českých) 9.2. úvěrové smlouvy uzavřené mezi společností BHQ Czech, a.s., jako dlužníkem, a jejím jediným společníkem, společností GOLBAT HOLDINGS LIMITED, jako věřitelem, ze dne 2. července 2010, na poskytnutí úvěru ve výši 52 000 000,- Kč; ke dni 22. července 201 1 pohledávka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., odpovídala zůstatku jistiny ve výši 0,-- Kč; a zůstatku úroků ve výši 355 333,47 Kč (tři sta padesát pět tisíc tři sta třicet tři koruny české čtyřicet sedm haléřů); započítá vat se bude zůstatek úroků, celkem tedy částka 355 333,47 Kč (tři sta padesát pět tisíc tři sta třicet tři koruny české čtyřicet sedm haléřů). 9.3. úvěrové smlouvy mezi společností BHQ Czech, a.s., jako dlužníkem, a jejím jediným společníkem, společností GOLBAT HOLDINGS LIMITED, jako věřitelem, uzavřené dne 3. února 2011, na poskytnutí úvěru ve výši 2 750 000 €; ke dni 22. července 2011 pohledáv ka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., odpovídala zůstatku jistiny ve výši 2 750 000 €, tj. 67 058 750,-- Kč (šedesát sedm milionů padesát osm tisíc sedm set padesát korun českých) dle kurzu vyhlášeného Českou národní banko u ke dni 16. srpna 2011; a zůstatku úroků ve výši 78 146,35 €, tj. 1 905 598,74 Kč (jeden milion devět set pět tisíc pět set devadesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléře); započítávat se bude zůstatek jistiny včetně části zůstatku úroků, celkem část ka 2 794 012,16 €, resp. 68 131 986,53 Kč (šedesát osm milionů sto třicet jeden tisíc devět set osmdesát šest korun českých padesát tři haléře); částka 832 362,22 Kč (osm set třicet dva tisíce tři sta šedesát dvě koruny české dvacet dva haléře) představuj ící část úroků v ekvivalentu 34 134,19 € (přepočteno kursem České národní banky ke dni 16. srpna 2011), zůstává jako pohledávka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., nezapočtena 9.4. úvěrové smlouvy mezi společností BHQ Czech, a.s., jako dlužníkem, a jejím jediným společníkem, společností GOLBAT HOLDINGS LIMITED, jako věřitelem, uzavřené dne 22. března 2011, na poskytnutí úvěru ve výši 1 200 000,-- €; ke dni 22. července 2011 po hledávka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s., odpovídala zůstatku jistiny ve výši 1 200 000,-- €, tj. 29 262 000,-- Kč (dvacet devět tisíc dvě stě šedesát dva tisíce korun českých) dle kurzu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni 16. srpna 2011; a zůstatku úroků ve výši 25 520,-- €, tj. 622 305,20 Kč (šest set dvacet dva tisíce tři sta pět korun českých dvacet haléřů); započítávat se bude pouze zůstatek jistiny bez zůstatku úroků, celkem tedy částka 1 200 000,-- €, resp. 2 9 262 000,-- Kč (dvacet devět tisíc dvě stě šedesát dva tisíce korun českých); částka 622 305,20 Kč (šest set dvacet dva tisíce tři sta pět korun českých dvacet haléřů) představující zůstatek úroků v ekvivalentu 25 520,-- € (přepočteno kursem České národn í banky ke dni 16. srpna 2011), zůstává jako pohledávka společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED za společností BHQ Czech, a.s. nezapočtena 10. existence pohledávek byla prokázána z prohlášení auditora společnosti VOX CONSULT, s.r.o., IČO 625 77 379, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1618/30, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 32786, ze dn e 22. července 2011 11. představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit předem určenému zájemci návrh dohody o započtení 12. dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 358 až 364 obchodního zákoníku § 580 a 581 občanského zákoníku; úřední ověření podpisů na dohodě o započtení se nevyžaduje. 26.8.2011 - 1.11.2011
GOLBAT HOLDINGS LIMITED, zastoupená Mgr. Alenou Naatz, v působnosti valné hromady společnosti BHQ Czech a. s. činí ROZHODNUTÍ O ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI UPSÁNÍM NOVÝCH AKCIÍ - Základní kapitál společnosti BHQ Czech, a. s. (dále jen Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč ( dva miliony korun českých) o částku 170.000.000,- Kč (sto sedmdesát milionů korun českých), na částku 172.000.000,- Kč (sto sedmdesát dva milionů ko run českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1700 (tisíc sedm set) kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie; - Emisní kurz upisovaných akcií činí 170.000.000,-- Kč (sto sedmdesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii se bude rovnat její jmenovité hodnotě a činí tak 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých); Akcie budou splaceny peněžitým vkladem; Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií; Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu určitému zájemci, jímž je společnost GOLBAT HOLDINGS LIMITED, založená podle a řídící se právem Kyperské republiky, se sídlem Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, P.C. 1082, Nic osia, Kyperská republika, zapsaná kyperským ministerstvem obchodu, průmyslu a cestovního ruchu, oddělení obchodního rejstříku pod HE 251933 (dále jen "GOLBAT HOLDINGS LIMITED"). Tento předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií, bez využití přednostního práva, formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti BHQ Czech, a.s., Praha 1, Senovážné náměstí 992/8, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin (dá le jen "Sídlo Společnosti"); - Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 30 (třicet) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií do ručí představenstvo Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci, společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodní ho rejstříku; - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost GOLBAT HOLDINGS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: (i) smlouvy o úvěru až do výše 52.000.000,-- Kč (padesát dva milionů korun českých) uzavřené 2.7.2010 mezi GOLBAT HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem; (ii) smlouvy o úvěru až do výše 5.700.000 Eur (pět milionů sedm set euro) uzavřené dne 25.6.2010 mezi GOLBAT HOLDINGS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem; měla k 12.7.2010 společnost GOLBAT HOLDINGS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 191.266.900 Kč (sto devadesát jeden milion dvě stě šedesát šest tisíc devět set korun českých). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 170.000.000,- Kč (sto sedmdesát milionů korun českých), která je tvořena celou jistinou ve výši 52.000.000,-- Kč (padesát dva milionů korun českých) na základě smlouvy o úvěru ze dne 2.7.2010 shora a d ále je tvořena částí jistiny ve výši 118.000.000,-- Kč (sto osmnáct milionů korun českých) na základě smlouvy o úvěru ze dne 25.6.2010 shora. - Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Sídle Společnosti určenému zájemci - společnosti GOLBAT HOLDINGS LIMITED do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí být uzavřenapřed podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od doručení návrhu smlou vy o započtení určenému zájemci. 5.8.2010 - 23.8.2010

Aktuální kontaktní údaje KVK Holding a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29047315
Obchodní firma: KVK Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 31.5.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29047315
Firma: KVK Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.3.2010

Kontakty na KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Evropská 423/178 , Praha 160 00 18.4.2016
Sídlo: 28. října 767/12 , Praha 110 00 16.1.2014 - 18.4.2016
Sídlo: 28. října 767/12 , Praha 110 00 7.1.2013 - 16.1.2014
Sídlo: Senovážné náměstí 992/8 , Praha 110 00 7.7.2010 - 7.1.2013
Sídlo: V celnici 1031/4 , Praha 110 00 5.3.2010 - 7.7.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Evropská 423/178, Praha 160 00

Obory činností KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.7.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.3.2010 - 5.10.2017

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 5.10.2017

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: 150 , Kunčice nad Labem 543 71
Identifikační číslo provozovny: 1005215456
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 1.1.2012

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně dva členové představenstva. 5.10.2017
Za společnost jedná předseda, nebo společně dva členové představenstva 24.7.2014 - 5.10.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 17.8.2012 - 24.7.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. 5.3.2010 - 17.8.2012
Jméno: Ing. Zora Bezděková 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Lozíbky 1467/56, Brno 614 00
Jméno: Ing. Jarmila Novotná 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Hvozdecká 376, Veverská Bítýška 664 71
Jméno: Ing. Luděk Vavřínek 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Mohylová 1966/8, Praha 155 00
Jméno: Miroslav Konečný 5.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Pod Hřištěm 2071, Dvůr Králové nad Labem 544 01
Jméno: Ing. Andrej Šišolák 23.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Ve funkci: od 13.10.2017
Adresa: Novinárska 513/9 , 831 03 Bratislava - Nové mesto Slovenská republika
Jméno: Ladislav Mizera 9.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2018
Adresa: 39, Kunčice nad Labem 543 61
Jméno: Bc. Vítězslav Novák 18.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Šeránkova 397/6, Brno 616 00
Jméno: Rudolf Vřešťál 5.3.2010 - 7.7.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.3.2010 do 19.5.2010
Adresa: Nad lesním divadlem 1353/8, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Tomáš Lánský 7.7.2010 - 26.8.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010
Adresa: Kodymova 2536/14, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Tomáš Lánský 26.8.2011 - 1.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.5.2010 do 11.1.2012
Adresa: V Solníkách 2107, Roztoky 252 63
Jméno: Ing. Ladislav Zmuda 1.2.2012 - 17.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.1.2012 do 31.3.2012
Adresa: 67, Radějovice 251 68
Jméno: Robert William Seifert 26.8.2011 - 17.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.8.2011 do 26.7.2012
Ve funkci: od 17.8.2011 do 26.7.2012
Adresa: Platnéřská 88/9, Praha 110 00
Jméno: Ing. Václav Hornych 1.2.2012 - 17.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.7.2012
Adresa: Janáčkova 166, Trutnov 541 01
Jméno: Ing. Luděk Vavřínek 17.4.2012 - 17.8.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2012 do 26.7.2012
Adresa: Mohylová 1966/8, Praha 155 00
Jméno: Robert William Seifert 17.8.2012 - 17.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012
Adresa: Platnéřská 88/9, Praha 110 00
Jméno: Robert William Seifert 17.8.2012 - 18.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012 do 28.2.2013
Ve funkci: do 28.2.2013
Adresa: Platnéřská 88/9, Praha 110 00
Jméno: MUDr. Martin Kováč 17.8.2012 - 16.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012
Ve funkci: od 26.7.2012
Adresa: Ostravská 1015 14, 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Peteja 17.8.2012 - 16.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012
Adresa: Narcisová 20 , 971 01 Prievidza Slovenská republika
Jméno: Roman Žďárský 24.7.2014 - 20.8.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.6.2014 do 7.5.2015
Ve funkci: do 7.5.2015
Adresa: 313, Libchavy 561 16
Jméno: Jan Albrecht 18.3.2013 - 31.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2013 do 28.8.2017
Ve funkci: od 1.3.2013
Adresa: 161, Horní Branná 512 36
Jméno: MUDr. Martin Kováč 16.1.2014 - 31.8.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012 do 26.7.2017
Ve funkci: od 26.7.2012 do 26.7.2017
Adresa: Ostravská 1015 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Peteja 16.1.2014 - 31.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.7.2012 do 26.7.2017
Adresa: Narcisová 20 , 971 01 Prievidza Slovenská republika
Jméno: Ing. Luděk Vavřínek 20.8.2015 - 31.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2015 do 28.8.2017
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Mohylová 1966/8, Praha 155 00
Jméno: MUDr. Martin Kováč 31.8.2017 - 5.10.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Ve funkci: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Adresa: Ostravská 1015/14 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Ing. Miroslav Peteja 31.8.2017 - 5.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Adresa: Narcisová 20 , 971 01 Prievidza Slovenská republika
Jméno: Jan Albrecht 31.8.2017 - 5.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Adresa: 161, Horní Branná 512 36
Jméno: Ing. Luděk Vavřínek 31.8.2017 - 5.10.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Adresa: Mohylová 1966/8, Praha 155 00
Jméno: Ing. Andrej Šišolák 5.10.2017 - 23.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Novinárska 513/9 , 831 03 Bratislava - Nové mesto Slovenská republika
Jméno: Ing. Jan Albrecht 5.10.2017 - 9.4.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2017 do 31.3.2018
Adresa: 161, Horní Branná 512 36
Jméno: Bc. Vítězslav Novák 18.5.2018 - 18.5.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2018
Adresa: Šeránkova 397/6, Brno 616 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ileanalucreţia Nicolae 5.10.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2017
Adresa: Strada Gării 11 , 507 055 Cristian, Brašov Rumunsko
Jméno: Veronika Beránková 5.3.2010 - 7.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2010 do 19.5.2010
Ve funkci: od 5.3.2010 do 19.5.2010
Adresa: Jeseniova 278, Kladno 272 03
Jméno: Pavel Včelák 5.3.2010 - 7.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2010 do 19.5.2010
Adresa: U Střelnice 881/4, Hradec Králové 500 09
Jméno: Veronika Altmanová 5.3.2010 - 7.7.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2010 do 19.5.2010
Adresa: Zdiměřická 1449/20, Praha 149 00
Jméno: Ing. David Marek 7.7.2010 - 1.2.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 11.1.2012
Adresa: Křižíkova 226/16, Praha 186 00
Jméno: Brian Albert Wardrop 7.7.2010 - 16.1.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010
Ve funkci: od 26.5.2010
Adresa: Panská 891/5, Praha 110 00
Jméno: Radil Hristov Stefovski 5.8.2010 - 16.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010
Adresa: Rumunsko
050574 Bucharest, Kogalniceanu 1
Jméno: Mgr. Tomáš Lánský 1.2.2012 - 16.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2012
Adresa: V Solníkách 2107, Roztoky 252 63
Jméno: Brian Albert Wardrop 16.1.2014 - 24.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010
Ve funkci: od 26.5.2010
Adresa: Bílkova 861/14, Praha 110 00
Jméno: Radil Hristov Stefovski 16.1.2014 - 31.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 28.8.2017
Adresa: Kogalniceanu 1 , 505 74 Bucharest Rumunsko
Jméno: Tomáš Lánský 16.1.2014 - 31.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.1.2012 do 28.8.2017
Adresa: V Solníkách 2107, Roztoky 252 63
Jméno: Brian Albert Wardrop 24.2.2015 - 31.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2010 do 28.8.2017
Ve funkci: od 26.5.2010 do 28.8.2017
Adresa: Nad hradním vodojemem 1099/49, Praha 162 00
Jméno: Tomáš Lánský 31.8.2017 - 5.10.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2017 do 5.10.2017
Adresa: V Solníkách 2107, Roztoky 252 63

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Miroslav Konečný
Člen statutárního orgánu: Andrej Šišolák
Člen statutárního orgánu: Ing. Zora Bezděková
Člen statutárního orgánu: Ing. Jarmila Novotná
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Vavřínek
Člen statutárního orgánu: Ladislav Mizera
Člen statutárního orgánu: Bc. Vítězslav Novák

Vlastníci firmy KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 058 000 Kč 100% 15.6.2015
zakladni 294 000 000 Kč 100% 1.11.2011 - 15.6.2015
zakladni 172 000 000 Kč 100% 23.8.2010 - 1.11.2011
zakladni 2 000 000 Kč 100% 5.3.2010 - 23.8.2010

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 700 Kč 2 940 15.6.2015
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 940 1.2.2012 - 15.6.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 2 940 1.11.2011 - 1.2.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 720 23.8.2010 - 1.11.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 5.3.2010 - 23.8.2010

Sbírka Listin KVK Holding a.s. IČO: 29047315

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16023/SL 29 zpráva o vztazích r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 7.1.2016 25.1.2016 3
B 16023/SL 28 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 1.7.2015 3.8.2015 4.9.2015 2
B 16023/SL 27 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 14.7.2015 24
B 16023/SL 26 notářský zápis [NZ 66/2015, N 68/2015] Městský soud v Praze 5.3.2015 15.6.2015 35
B 16023/SL 25 notářský zápis [NZ 66/2015] Městský soud v Praze 5.3.2015 6.3.2015 17.3.2015 31
B 16023/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 16.7.2014 29.7.2014 11
B 16023/SL 23 notářský zápis Městský soud v Praze 25.6.2014 16.7.2014 29.7.2014 21
B 16023/SL 22 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 11.6.2014 30.6.2014 27
B 16023/SL 21 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2013 26.8.2013 28
B 16023/SL 20 ostatní rozhod.jed.spol Městský soud v Praze 28.2.2013 8.3.2013 14.3.2013 1
B 16023/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 3.3.2013 7.3.2013 29
B 16023/SL 18 notářský zápis NZ 422/2012 Městský soud v Praze 21.11.2012 27.11.2012 11.1.2013 12
B 16023/SL 17 ostatní rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 10.1.2012 19.4.2012 5
B 16023/SL 16 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 11.1.2012 10.2.2012 13
B 16023/SL 15 notářský zápis NZ 11/2012 Městský soud v Praze 11.1.2012 10.2.2012 10
B 16023/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.2.2010 19.10.2011 2.11.2011 10
B 16023/SL 13 notářský zápis NZ 1011/2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 19.10.2011 2.11.2011 16
B 16023/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 7.10.2011 7.10.2011 24
B 16023/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2011 19.8.2011 12.9.2011 2
B 16023/SL 11 ostatní zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 17.8.2011 19.8.2011 12.9.2011 2
B 16023/SL 10 notářský zápis NZ 1011/2011 Městský soud v Praze 16.8.2011 19.8.2011 12.9.2011 16
B 16023/SL 8 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 13.8.2010 13.9.2010 10
B 16023/SL 7 notářský zápis NZ 80/2010 Městský soud v Praze 28.7.2010 28.7.2010 13.9.2010 30
B 16023/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2010 15.7.2010 1
B 16023/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2010 15.7.2010 3
B 16023/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2010 15.7.2010 3
B 16023/SL 6 notářský zápis NZ 231/2010 Městský soud v Praze 19.5.2010 17.5.2010 12
B 16023/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 70/2010 Městský soud v Praze 18.2.2010 10.3.2010 22
B 16023/SL 1 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.2.2010 10.3.2010 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KVK Holding a.s.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 7 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KVK Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.