KOVOSVIT MAS, a.s. Sezimovo Ústí IČO: 26047284

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOVOSVIT MAS, a.s., která sídlí v obci Sezimovo Ústí a bylo jí přiděleno IČO 26047284.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem v obci Sezimovo Ústí byla založena v roce 2002. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 20 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Slévárenství, modelářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení a další.

Základní údaje o KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2002
Spisová značka: B 1257
IČO: 26047284
Obchodní firma: KOVOSVIT MAS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.6.2002
Datum zániku: 31.12.2018
K akciím vydaným obchodní společností KOVOSVIT MAS, a.s., IČ 26047284 byl na základě Dohody o zákazu zřízení zástavního práva k akciím ze dne 19.7.2016 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemného souhlasu společnosti PPF banka a.s, Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, IČO: 47116129 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a potrvá nejdéle do 31.12.2041. 16.8.2016 - 12.12.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 9.7.2014 - 21.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014 - 31.12.2018
Dne 24. 10. 2008 bylo rozhodnutím jediného akcionáře, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s. rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 9,000.000,-Kč, a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz byl splacen peněžitým vkladem. předmětem úpisu byl o 9 ks kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč každé z nich. Všechny akcie byly upsány předem určeným zájemcem, kterým byla společnost KOVOSVIT, a.s. na základě smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. na základě dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi těmito dvěma společnostmi dne 27. 11. 2008 10.12.2008 - 31.12.2018
Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. tj. společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 přijímá toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Základní kapitál společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 9.000.000,- Kč, a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 412.000. 000,- Kč na částku ve výši 421.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu bude 9 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti tj. společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vlož ka 45 jako předem určeným zájemcem. Jediný akcionář KOVOSVIT, a.s. se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal svého přednostního práva na úpis akcií. Upsání akcií bude provedeno způsobem, jenž stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obch odního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva bude mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodn ího zákoníku, upisovány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem úpisu akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy pře dstavenstvo Společnosti podává návrh u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci doručeno Oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování akcií a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Lhůta pro úpis akcií je stanovena v délce 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vzniku. Předem určený zájemce bude mít právo upsat tyto nové akcie společnosti: 9 ks kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč kaž dé z nich, přičemž emisní kurs upsané akcie je roven její jmenovité hodnotě. Emisní kurs všech upsaných akcií v celkové výši 9.000.000,- Kč bude splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Pohledávka předem určeného zájemce, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o poskytnutí záruky za bankovní úvěry ze dne 1. srpna 2005, jež byla uzavřena mezi společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 000 09 415, jako ručite lem a společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ: 260 47 284, jako dlužníkem. Na základě této smlouvy společnost KOVOSVIT, a.s. účtovala společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. měsíčně závazkovou odměnu ve vý ši 1 % p.a. z celkové zajišťované částky. Ke dni tohoto rozhodnutí činí celková pohledávka společnosti KOVOSVIT, a.s. vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. z výše uvedeného titulu 10.290.434,30 Kč (včetně DPH). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. bude započteno 9.000.000,- Kč z této částky (počítáno od nejstarších pohledávek), zbývající část pohledávky ve výši 1.290.434,30 Kč bude vyřešena jiným způsobem. Pohledávka ve výši 9.000.000,- Kč je způsobilá započtení. Existence a způsobilost pohledávky k započtení jsou osvědčeny Zprávou auditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 23. 10. 2008. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení budou úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti, tj. na adrese Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419. 25.11.2008 - 10.12.2008
Na společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením uzavřené dne 8.7.2008 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2008 jmění likvid ace zrušené společnosti KOVO DS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 42 207, jako zanikající společnosti. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284 je podle smlouvy o fúzi sloučení uzavřené dne 8.7.2008 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2008 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti KOVO DS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 42 207, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1233. 1.8.2008 - 31.12.2018
Dne 25.8.2006 jediný akcionář, tedy společnost KOVOSVIT, a.s., rozhodl o převzetí obchodního jmění zanikající společnosti ELTAS s.r.o, se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 490 60 872, zapsané v obchodním rejstříku u Krajs kého soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3324 nástupnickou společností KOVOSVIT MAS, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích , oddíl B, vložka 1257. Tímto rozhodnutím byl také schválen návrh smlouvy o fúzi akciové společnosti se společností s ručením omezeným formou sloučení. Rovněž byla pro účely fúze schválena konečná účetní uzávěrka k datu 31. prosince 2005 a zahajovací rozv aha společnosti k datu 1.ledna 2006. Tímto rozhodnutím bylo také určeno, že nebudou vydávány nové akcie pro společníka zaniklé společnosti ELTAS s.r.o. a nedojde ke změně výše základního kapitálu společnosti KOVOSVIT MAS a.s. a to z důvodu, že jak na nás tupnické společnosti, tak i na zanikající společnosti se účastní pouze jedna osoba, která se na obou společnostech podílí stejným směrem, tj. je tedy pouze jediným akcionářem a jediným společníkem, nestanovuje se výměnný poměr za obchodní podíl u společní ka zanikající společnosti. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s. se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 260 47 284 je podle smlouvy o fúzi sloučením ze dne 25.8.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2006 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušen é a zaniklé společnosti ELTAS s.r.o, se sídlem Sezimovo Ústí II., náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČ 490 60 872, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích. oddílu C vložce 3324. 1.9.2006 - 31.12.2018
Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 2. 5. 2002 jediným zakladatelem KOVOSVITem, a. s. se sídlem nám. Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II., PSČ 391 02, IČ 00 00 94 15, kter ý je zároveň jediným akcionářem a vlastníkem všech akcií společnosti. Základní kapitál byl ve výši 660,200.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátmiliónů dvěstětisíc korun českých) splacen vkladem části podniku KOVOSVITu, a. s. (organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí) v souladu se zakladatelskou listinou z 2. 5. 2002 v rozsahu oceněném znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Josefa Brázdy č. 149/2002 ze dne 29. 4. 2002. Tímto přecházejí na společnost práva a povinnosti včetně příslušenství spoj ená s provozováním organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí. Dne 21. 2. 2006 byl rozhodnutím jediného akcionáře, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emi sní kurs byl splacen peněžitým vkladem. Předmětem úpisu byly kmenové akcie znějící na jméno, jež jsou v listinné podobě, přičemž 49 kusů akcií je ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a 7 kusů akcií je ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé z nich. Všechny akcie byly upsány předem určeným zájemcem, kterým byla společnost KOVOSVIT, a.s., na základě smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs všech nově upsaných akcií byl splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce, tedy společnosti KOVOSVIT, a.s., vůči společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. na základě dohody o započtení pohledávek uzavřené mezi těmito dvěma společnostmi dne 13. 3. 2006. 22.6.2006 - 31.12.2018
Jediný akcionář společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. tj. společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 přijímá toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady: Základní kapitál společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých), a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem. Doj de ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 666,200.000,- Kč (slovy: šestsetšedesátšestmilionů dvěstětisíc korun českých) na částku ve výši 715,900.000,- Kč (slovy sedmsetpatnáctmilionů devětsettisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na jméno, jež jsou v listinné podobě: 49 (čtyřicetdevět) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), každé z nich, 7 (sedm) kusů akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každé z nich. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 45 a proto jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Upsání akcií bude provedeno způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to na základě smlouvy o upsán í akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva bude mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy. Všechny akcie budou, s poukazem na ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, upisovány s rozvazovací podm ínkou, jíž je právní moc rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti v souladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo jedinému akcionáři v působnosti valné hromady společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 4 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednos tního práva. Oznámení o počátku běhu lhůty pro úpis akcií sdělí představenstvo společnosti předem určenému zájemci písemným oznámením, doručeným buď formou doporučeného dopisu nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, zaslaným do pěti dnů ode dne, kdy pře dstavenstvo Společnosti podává návrh u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií počíná běžet pát ým dnem po podání návrhu u Krajského soudu v Českých Budějovicích na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady týkající se zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ne však dříve, než bude předem určenému zájemci d oručeno Oznámení o počátku běhu lhůty k úpisu akcií. Místem úpisu akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti, tj. Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, v pracovních dnech v době od 8.00 do 14.00 hod. Lhůta pro úpis akcií je stanovena v délce 15 (patnácti) dnů ode dne jejího vzniku. Předem určený zájemce bude mít právo upsat tyto nové akcie společnosti: 49 (čtyřicetdevět) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), každé z nich, 7 (sedm) kusů listinných kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), každé z nich, přičemž emisní kurs upsané akcie je roven její jmenovité hodnotě. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci spolu s oznámením o počátku běhu lhůty pro úpis akcií. Emisní kurs všech upsaných akcií v celkové výši 49,700.000,- Kč (slovy: čtyřicetdevětmilionů sedmsettisíc korun českých) bude splacen započtením pohledávky předem určeného zájemce vůči Společnosti na základě dohody o započtení pohledávek mezi Společností a předem určeným zájemcem. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Pohledávka předem určeného zájemce, která bude započtena, je specifikována takto: Jde o pohledávku, která vznikla na základě Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 25. března 2005, jež byla uzavřena mezi společností KOVOSVIT, a.s., se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 00009415, jako prodávají cím a společností KOVOSVIT MAS, a.s. , se sídlem Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419, PSČ 391 02, IČO: 26047284, jako kupujícím. Jde o pohledávku, jež je způsobilá k započtení. Existence a způsobilost pohledávky k započtení jsou osvědčeny Zprávou au ditora KPMG Česká republika Audit, s.r.o. ze dne 8. února 2006. Zpráva auditora je přílohou číslo 5 notářského zápisu. Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením výše uvedené pohledávky předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude uzavřena v den provedení úpisu akcií. Podpisy na dohodě o započtení budou úředně ověřeny. Dohoda o započtení bude podepsána v sídle Společnosti, tj. na adrese Sezimovo Ústí II, náměstí Tomáše Bati 419. 6.3.2006 - 21.3.2006
Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií zakladatelskou listinou ve formě notářského zápisu ze dne 2. 5. 2002 jediným zakladatelem KOVOSVITem, a. s. se sídlem nám. Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí II., PSČ 391 02, IČ 00 00 94 15, který je zároveň jediným akcionářem a vlastníkem všech akcií společnosti. Základní kapitál byl splacen vkladem části podniku KOVOSVITu, a. s. (organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí) v souladu se zakladatelskou listinou z 2. 5. 2002 v rozsahu oceněném znaleckým posudkem soudního znalce Ing. Josefa Brázdy č. 149/2002 ze dne 29. 4. 2002. Tímto přecházejí na společnost práva a povinosti včetně příslušenství spojená s provozováním organizační jednotky KOVOSVITu, a. s. - Sezimovo Ústí. 1.6.2002 - 22.6.2006

Aktuální kontaktní údaje KOVOSVIT MAS, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26047284
Obchodní firma: KOVOSVIT MAS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 1.6.2002
Celkový počet živností: 27

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26047284
Firma: KOVOSVIT MAS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Sezimovo Ústí
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.2002

Kontakty na KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 , Sezimovo Ústí 391 02 27.10.2016 - 31.12.2018
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 , Sezimovo Ústí 391 02 3.12.2003 - 27.10.2016
Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419 , Sezimovo Ústí 391 02 1.6.2002 - 3.12.2003

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: náměstí Tomáše Bati 419, Sezimovo Ústí 391 02

Obory činností KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 19.6.2009 - 31.12.2018
kovářství, podkovářství 19.6.2009 - 31.12.2018
galvanizérství, smaltérství 19.6.2009 - 31.12.2018
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 19.6.2009 - 31.12.2018
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.6.2009 - 31.12.2018
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.6.2009 - 31.12.2018
zámečnictví, nástrojářství 19.6.2009 - 31.12.2018
slévárenství, modelářství 19.6.2009 - 31.12.2018
skladování zboží a manipulace s nákladem 22.6.2006 - 19.6.2009
velkoobchod 22.6.2006 - 19.6.2009
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektrických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení 22.6.2006 - 19.6.2009
výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén 22.6.2006 - 19.6.2009
projektování elektrických zařízení 22.6.2006 - 19.6.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 22.6.2006 - 19.6.2009
provozování drážní dopravy na dráze 22.7.2005 - 31.12.2018
provozování dráhy - vlečky 22.7.2005 - 31.12.2018
zprostředkování obchodu a služeb 1.3.2005 - 19.6.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 1.3.2005 - 19.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.3.2005 - 19.6.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.3.2005 - 31.12.2018
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických nebo společenských věd 3.12.2003 - 19.6.2009
zprostředkování služeb 1.6.2002 - 1.3.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 1.6.2002 - 19.6.2009
nástrojařství 1.6.2002 - 19.6.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.6.2002 - 19.6.2009
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 1.6.2002 - 19.6.2009
zámečnictví 1.6.2002 - 19.6.2009
kovářství 1.6.2002 - 19.6.2009
galvanizérství 1.6.2002 - 19.6.2009
truhlářství 1.6.2002 - 19.6.2009
modelářství 1.6.2002 - 19.6.2009
slévárenství 1.6.2002 - 19.6.2009
ubytovací služby 1.6.2002 - 19.6.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 1.6.2002 - 19.6.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektroské činnosti 1.6.2002 - 19.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 5 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 10 Modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Slévárenství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 14 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 17 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2002
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 18 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.2005
Zánik oprávnění: 31.12.2018

Živnost č. 20 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.2.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba rozvaděčů, baterií, kabelů, vodičů a televizních antén

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
Slévárenství
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení
Výroba kovoobráběcích strojů
Elektrické instalace
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 29.9.2016 - 31.12.2018
Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost je oprávněn rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Za společnost je oprávněn podepisovat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo naps ané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 21.10.2014 - 29.9.2016
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva čenové představenstva společně. Jménem společnosti je oprávněn rovněž samostatně jednat člen představenstva na základě písemného pověření uděleného a schváleného představenstvem. Jménem společnosti podepis ují vždy dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně představenstvem pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 30.3.2011 - 21.10.2014
Jménem společnosti je oprávně jednat samostatně člen představenstva. Jménem společnosti člen představenstva podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 21.9.2010 - 30.3.2011
a) Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď: -společně všichni členové představenstva -společně dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva -samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. -b) Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, z nichž nejméně jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 1.6.2002 - 21.9.2010
Jméno: Michal Zazvonil 1.6.2002 - 3.12.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 376/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 1.6.2002 - 6.8.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: Vídeňská 2775/4, Tábor 390 05
Jméno: Ing. Pavel Šaroch 1.6.2002 - 2.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 7.10.2004
Ve funkci: od 1.6.2002 do 7.10.2004
Adresa: Božkovská 2928/2, Praha 141 00
Jméno: Michal Zazvonil 3.12.2003 - 29.9.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 14.9.2005
Adresa: Na Vyhlídce 273, Měchenice 252 06
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 6.8.2004 - 29.9.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002
Ve funkci: od 1.6.2002 do 14.9.2005
Adresa: 111, Slapy 391 76
Jméno: Ing. Pavel Švácha CSc. 2.11.2004 - 29.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2004
Ve funkci: od 7.10.2004 do 14.9.2005
Adresa: Zlíchovská 641/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Jiří Konůpek 29.9.2005 - 24.11.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2002 do 7.11.2005
Adresa: 111, Slapy 391 76
Jméno: Ing. Pavel Lazar 29.9.2005 - 22.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2005 do 13.11.2006
Ve funkci: od 14.9.2005 do 13.11.2006
Adresa: K Vodojemu 1212, Dolní Lutyně 735 53
Jméno: Ing. Pavel Švácha CSc. 29.9.2005 - 12.3.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.10.2004 do 19.2.2007
Ve funkci: od 14.9.2005 do 19.2.2007
Adresa: Zlíchovská 641/4, Praha 143 00
Jméno: Ing. Libor Kuchař 24.11.2005 - 12.3.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.11.2005
Adresa: 29, Chýnov 391 55
Jméno: Ing. Dan Ťok 22.12.2006 - 12.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2006
Ve funkci: od 13.11.2006
Adresa: Úhledná 139 , 621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Česká republika
Jméno: Ing. Dan Ťok 12.3.2007 - 29.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2006
Ve funkci: od 19.2.2007
Adresa: Úhledná 139/36, Brno 621 00
Jméno: Ing. Petr Luňák 12.3.2007 - 29.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007
Adresa: U zeleného ptáka 1147/8, Praha 148 00
Jméno: Ing. Dan Ťok 29.6.2007 - 17.3.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.11.2006 do 28.1.2008
Ve funkci: od 19.2.2007 do 28.1.2008
Adresa: Závodní 288/2, Brno 602 00
Jméno: Ing.Mgr. Petr Luňák 29.6.2007 - 17.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007
Adresa: V kališti 1662/2, Praha 107 00
Jméno: Mgr. Karel Komárek 22.8.2007 - 15.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007 do 27.2.2009
Adresa: 383, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Libor Kuchař 12.3.2007 - 4.8.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.11.2005 do 31.5.2009
Ve funkci: od 19.2.2007 do 31.5.2009
Adresa: 29, Chýnov 391 55
Jméno: Ing.Mgr. Petr Luňák 17.3.2008 - 9.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.2.2007 do 14.5.2010
Ve funkci: od 25.2.2008 do 14.5.2010
Adresa: V kališti 1662/2, Praha 107 00
Jméno: Ing. Miloslav Vyhnal 15.5.2009 - 9.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 14.5.2010
Adresa: K Babímu dolu 423, Velké Popovice 251 69
Jméno: Ing. Jiří Ječmen 15.5.2009 - 9.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.3.2009 do 14.5.2010
Adresa: Hradní 118, Jenštejn 250 73
Jméno: Ing. František Komárek 9.6.2010 - 21.9.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 8.9.2010
Ve funkci: od 26.5.2010 do 8.9.2010
Adresa: Pančava 3785/47, Hodonín 695 01
Jméno: Stanislav Spurný 9.6.2010 - 21.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 8.9.2010
Adresa: Klausova 1360/13, Praha 155 00
Jméno: Ing. Libor Václavík 9.6.2010 - 21.9.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2010 do 8.9.2010
Adresa: Votrubova 202 , 143 00 Praha 9 Česká republika
Jméno: Ing. Libor Kuchař 21.9.2010 - 27.6.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.9.2010 do 18.4.2011
Adresa: 29, Chýnov 391 55
Jméno: Larisa Táborová 27.6.2011 - 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.4.2011
Adresa: Okružní 350, Planá nad Lužnicí 391 11
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 30.3.2011 - 19.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2011
Adresa: Elektrárenská 1484/11, Praha 101 00
Jméno: Ing. František Komárek 30.3.2011 - 29.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.3.2011 do 29.9.2016
Ve funkci: od 22.3.2011 do 29.9.2016
Adresa: K náhonu 989/7, Praha 198 00
Jméno: Ing. Larisa Táborová 21.10.2014 - 29.9.2016
Trvání členství: od 19.4.2011 do 29.9.2016
Ve funkci: do 29.9.2016
Adresa: Okružní 350, Planá nad Lužnicí 391 11
Jméno: Mgr. Patrik Komárek 19.8.2016 - 29.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.3.2011 do 29.9.2016
Ve funkci: do 29.9.2016
Adresa: 74, Sudoměřice u Tábora 391 36
Jméno: Filip Winkelhofer 29.9.2016 - 25.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2016 do 1.1.2017
Ve funkci: od 29.9.2016
Adresa: Haškova 808, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Ing. Jan Slezák 29.9.2016 - 15.3.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.9.2016
Ve funkci: od 29.9.2016 do 30.1.2017
Adresa: Tyršova 1921, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Ing. Libor Kuchař 25.1.2017 - 15.3.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Adresa: 29, Chýnov 391 55
Jméno: Ing. Jan Slezák 15.3.2017 - 10.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2016 do 21.2.2018
Adresa: Tyršova 1921, Frenštát pod Radhoštěm 744 01
Jméno: Aleš Jedlička 29.9.2016 - 31.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.9.2016
Ve funkci: od 29.9.2016
Adresa: Táborská 127, Malšice 391 75
Jméno: Ing. Libor Kuchař 15.3.2017 - 31.12.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 31.1.2017
Adresa: 29, Chýnov 391 55
Jméno: Daniel Horský 10.3.2018 - 31.12.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.2.2018
Adresa: Šultysova 1049/4, Tábor 390 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Marta Kalvasová 1.6.2002 - 9.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2002
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: Školní náměstí 689, Sezimovo Ústí 391 02
Jméno: Ing. Pavel Janda 1.6.2002 - 29.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2002 do 28.5.2007
Ve funkci: od 1.6.2002 do 28.5.2007
Adresa: Flöglova 1506/7, Praha 155 00
Jméno: Marta Kalvasová 9.1.2003 - 29.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2002 do 28.5.2007
Ve funkci: od 1.6.2002
Adresa: 447, Chlum u Třeboně 378 06
Jméno: Ing. Pavel Janda 29.6.2007 - 9.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Ve funkci: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Adresa: Flöglova 1506/7, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Prokop 29.6.2007 - 9.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.5.2007 do 14.5.2010
Adresa: Havanská 2814/13, Tábor 390 05
Jméno: Ing. Pavla Havránková 9.6.2010 - 30.3.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2010 do 16.3.2011
Ve funkci: od 26.5.2010 do 16.3.2011
Adresa: Vidimská 732/1, Praha 181 00
Jméno: Larisa Táborová 9.6.2010 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2010 do 18.4.2011
Adresa: Okružní 350, Planá nad Lužnicí 391 11
Jméno: Ing. Pavel Kovář 30.3.2011 - 27.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011
Adresa: Dukelských bojovníků 2074/29, Tábor 390 03
Jméno: Iva Říhová 27.6.2011 - 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011
Adresa: Purkyňova 3224/58, Hodonín 695 01
Jméno: František Veselý 1.6.2002 - 29.9.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2002 do 29.9.2016
Ve funkci: od 1.6.2002 do 29.9.2016
Adresa: Helsinská 2738/12, Tábor 390 05
Jméno: Ing. Pavel Kovář 27.6.2011 - 29.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011 do 29.9.2016
Ve funkci: od 21.4.2011 do 29.9.2016
Adresa: Dukelských bojovníků 2074/29, Tábor 390 03
Jméno: Iva Říhová 23.12.2015 - 29.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.4.2011 do 29.9.2016
Ve funkci: do 29.9.2016
Adresa: Purkyňova 3224/58, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. Petr Rusek 29.9.2016 - 22.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2016 do 11.6.2018
Ve funkci: od 29.9.2016
Adresa: 97, Opatovec 568 02
Jméno: Ing. Ilona Kadlecová 29.9.2016 - 31.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2016
Ve funkci: od 29.9.2016
Adresa: 101, Ráby 533 52
Jméno: Michal Strnad 29.9.2016 - 31.12.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2016
Ve funkci: od 29.9.2016
Adresa: Tyršova 816, Slatiňany 538 21
Jméno: Martin Vrecion 22.6.2018 - 31.12.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2018
Adresa: Větrná 405, Ondřejov 251 65

Vlastníci firmy KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 421 000 000 Kč - 10.12.2008 - 31.12.2018
zakladni 412 000 000 Kč - 1.8.2008 - 10.12.2008
zakladni 715 900 000 Kč - 21.3.2006 - 1.8.2008
zakladni 666 200 000 Kč - 1.6.2002 - 21.3.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 421 20.3.2017 - 31.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 421 10.12.2008 - 20.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 412 1.8.2008 - 10.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 715 21.3.2006 - 1.8.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 9 21.3.2006 - 1.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 666 1.6.2002 - 21.3.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 2 1.6.2002 - 21.3.2006

Sbírka Listin KOVOSVIT MAS, a.s. IČO: 26047284

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1257/SL 100 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2015 10.12.2015 10.12.2015 4
B 1257/SL 99 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2015 16.7.2015 16.7.2015 5
B 1257/SL 97 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2015 16.7.2015 27
B 1257/SL 96 ostatní Návrh představenstva na rozdělení zisku Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2014 27.10.2014 27.10.2014 1
B 1257/SL 95 výroční zpráva [2013] 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2014 27.10.2014 52
B 1257/SL 94 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 27.10.2014 27.10.2014 7
B 1257/SL 93 notářský zápis 655/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2014 14.10.2014 22.10.2014 40
B 1257/SL 92 stanovy společnosti úplné znění k 3.10.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2014 22.10.2014 15
B 1257/SL 91 notářský zápis 1209/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2014 14.10.2014 22.10.2014 27
B 1257/SL 90 notářský zápis 655/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2014 4.7.2014 25.7.2014 40
B 1257/SL 81 ostatní - Výp.ze zápisu č.2/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2011 30.6.2011 2
B 1257/SL 80 ostatní - Výp.ze zápisu č.109/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.4.2011 30.6.2011 3
B 1257/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.4.2011 30.6.2011 2
B 1257/SL 78 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 18.4.2011 30.6.2011 2
B 1257/SL 77 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2011 5.4.2011 2
B 1257/SL 76 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2011 5.4.2011 2
B 1257/SL 75 ostatní -Výpis ze záp. č.108/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2011 5.4.2011 3
B 1257/SL 74 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 16.3.2011 5.4.2011 1
B 1257/SL 73 notářský zápis 271/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2011 5.4.2011 15
B 1257/SL 72 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2010 21.9.2010 1
B 1257/SL 71 notářský zápis NZ 769/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2010 21.9.2010 15
B 1257/SL 70 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2010 56
B 1257/SL 69 ostatní - Pozvánka na zased.předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2010 11.6.2010 1
B 1257/SL 68 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2010 11.6.2010 1
B 1257/SL 67 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2010 11.6.2010 1
B 1257/SL 66 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.2010 11.6.2010 1
B 1257/SL 65 ostatní Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2010 11.6.2010 2
B 1257/SL 64 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2010 11.6.2010 6
B 1257/SL 63 ostatní - Zápis ze zased.DR+předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2010 11.6.2010 6
B 1257/SL 62 stanovy společnosti k 1.6.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.8.2009 20
B 1257/SL 61 notářský zápis 120/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 6.8.2009 2
B 1257/SL 60 ostatní - Odstoupení z fce Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2007 20.7.2009 2
B 1257/SL 59 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2009 28
B 1257/SL 58 ostatní - rozhodn. jed. společníka Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2009 1
B 1257/SL 57 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.5.2009 2
B 1257/SL 56 ostatní - Odstoupení z funkce Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 1
B 1257/SL 55 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 1257/SL 54 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 1257/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 1257/SL 52 podpisové vzory - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 1257/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2009 2
B 1257/SL 50 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2009 14.5.2009 1
B 1257/SL 49 ostatní - dohoda o započ. pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2008 3
B 1257/SL 48 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 9.12.2008 4
B 1257/SL 47 účetní závěrka -r.2007 - KOVO DA,a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2008 25
B 1257/SL 46 notářský zápis 257/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2008 20.11.2008 4
B 1257/SL 45 účetní závěrka -Zahaj.rozvaha k 1.1.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2008 11
B 1257/SL 44 účetní závěrka -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2008 32
B 1257/SL 43 stanovy společnosti ke dni 1.8.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.7.2008 20
B 1257/SL 42 notářský zápis 491/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 25.7.2008 33
B 1257/SL 41 notářský zápis 490/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 25.7.2008 30
B 1257/SL 40 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 56
B 1257/SL 39 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 2
B 1257/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 24.8.2007 21
B 1257/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 24.8.2007 2
B 1257/SL 36 notářský zápis 92/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2007 24.8.2007 6
B 1257/SL 35 ostatní -Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.5.2007 3.7.2007 8
B 1257/SL 34 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2007 58
B 1257/SL 33 výroční zpráva -r.2006 + Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2007 66
B 1257/SL 32 podpisové vzory +Mimoř.zas.předst.+ Rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 19.2.2007 14.3.2007 11
B 1257/SL 31 podpisové vzory + Mimořádné zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2006 27.12.2006 10
B 1257/SL 30 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.9.2006 33
B 1257/SL 29 notářský zápis 198/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2006 7.9.2006 10
B 1257/SL 28 notářský zápis 197/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2006 7.9.2006 15
B 1257/SL 27 notářský zápis 196/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2006 7.9.2006 15
B 1257/SL 26 účetní závěrka -r.2005 - ELTAS s.r.o. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2006 25
B 1257/SL 25 účetní závěrka -Zahaj.rozvaha k 1.1.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2006 10
B 1257/SL 24 účetní závěrka - r.2005 + zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2006 33
B 1257/SL 23 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2006 7
B 1257/SL 22 výroční zpráva - r. 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2006 43
B 1257/SL 21 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.8.2006 6
B 1257/SL 20 změna právní formy, fúze - Návrh sml.o fúzi - 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2006 11
B 1257/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2006 28.6.2006 21
B 1257/SL 18 notářský zápis 137/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2006 14.3.2006 16
B 1257/SL 17 rozhod. o statut. orgánu +Mimoř.zasedání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2005 1.12.2005 4
B 1257/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2005 30.9.2005 8
B 1257/SL 15 ostatní - Mimořádné zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2005 30.9.2005 5
B 1257/SL 14 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2005 53
B 1257/SL 13 stanovy společnosti - leden 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2005 21
B 1257/SL 12 notářský zápis 11/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2005 28.2.2005 3
B 1257/SL 11 ostatní - mimořádné zas. představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2004 4.11.2004 4
B 1257/SL 10 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2004 4.11.2004 1
B 1257/SL 8 notářský zápis NZ 183/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.9.2003 3.12.2003 2
B 1257/SL 7 ostatní - protokol o výsl. voleb Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2003 3.12.2003 1
B 1257/SL 6 ostatní - rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2003 3.12.2003 1
B 1257/SL 5 účetní závěrka -r.2002 +Rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 51
B 1257/SL 4 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2003 17
B 1257/SL 3 notářský zápis 127/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2002 22.5.2002 34
B 1257/SL 2 podpisové vzory - Osvědčení Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2002 22.5.2002 3
B 1257/SL 1 posudek znalce č.149/6/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2002 22.5.2002 217

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KOVOSVIT MAS, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KOVOSVIT MAS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.