KIP, a.s. Praha IČO: 49241788

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KIP, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 49241788.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem KIP, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného a další.

Základní údaje o KIP, a.s. IČO: 49241788

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 12.10.1993
Spisová značka: B 2174
IČO: 49241788
Obchodní firma: KIP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 12.10.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 12.10.1993
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.5.2014
Mimořádná valná hromada společnosti KIP, a.s. přijala dne 20. srpna 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti KIP, a.s. (dále jen „Společnost“) je společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 471 16 617, zapsaná v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897 (dále jen „hlavní akcionář“ či “Kooperativa pojišťovna, a.s.“). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 344.568 kusů zaknihovaných akcií emitovaných Společností ve formě na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 500,- Kč. Z uvedeného vyplývá, že Kooperativa pojišťovna, a.s. je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 172.284.000,- Kč, což představuje podíl 95,78% na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykon at právo výkupu účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 183i a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 15.186 kusů akcií, přejdou za podmínek podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na tohoto hlavního akcionáře , tj. na společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 471 16 617, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1897. K přechodu vlastnického práva k ú častnickým cenným papírům Společnosti dojde, podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen „Datum přechodu akcií“). c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 183i a násl. obchodního zákoníku na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti, za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 659,50 Kč za jednu kmenovou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 500,- Kč, emitovanou Společností. Přiměřenost hodnoty protiplnění je , v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku, doložena znaleckým posudkem č. 120703 ze dne 3. července 2012, vypracovaným znalcem, kterým je společnost BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 57202 (dále jen "Znalec"). Znalec, při stanovení výše protiplnění, použil přístupy majetkové (metody substanční, likvidační a účetní hodnoty), přičemž výslednou hodn otu odhadl pomocí aplikace nejvíce vhodné metody, tj. metody substanční hodnoty a stanovil přiměřené protiplnění, jak je výše uvedeno. Protiplnění, dle předchozího odstavce, bude zvýšeno o úrok ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode d ne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům menšinových akcionářů Společnosti na hlavního akcionáře. 28.8.2012 - 27.11.2012
d) Způsob, místo a lhůta pro poskytnutí protiplnění Protiplnění bude, po přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti na hlavního akcionáře, poskytnuto každému akcionáři mimo hlavního akcionáře bez zbytečného odkladu po Datu přechodu akcií. Výplatu protiplnění zajišťuje pro hlavníh o akcionáře Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ 452 44 782, u které byla hlavním akcionářem, dle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku, složena peněžní částka ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Podrobnosti post upu při poskytnutí protiplnění budou akcionářům oznámeny dopisem zaslaným na adresu uvedenou v seznamu vlastníků k Datu přechodu akcií dle výpisu z emise zaknihovaných cenných papírů vyhotoveném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. Protiplnění bud e vždy poskytnuto vlastníkovi účastnických cenných papíru k okamžiku přechodu vlastnického práva podle § 183l odst. 3; jestliže je však prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům je protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli; to neplatí, prok áže-li původní vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva na hlavního akcionáře zaniklo. 28.8.2012 - 27.11.2012
Valná hromada společnosti KIP, a.s. na jednání řádné valné hromady, konané dne 16. března 2012 rozhodla o zvýšení základního kapitálu za následujících podmínek: Důvodem zvýšení základního kapitálu je rozšíření a posílení vlastních zdrojů pro rozvoj podnikání. Základní kapitál má být zvýšen z původní výše 56 877 000,- Kč o částku 123 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet tři milionů korun českých) upsáním nových akcií, na částku 179 877 000,- Kč (slovy: sto sedmdesátdevět milionů osmsetsedmdesátsedm tisíc korun český ch), přičemž se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s omezením maximálně do výše zvýšení o 142 192 500 Kč (slovy: stočtyřicetdvamilionůstodevadesátdvatisícpětset korun českých). O konečné částce zvýšení rozhodne, v takto stanoveném rozsahu podle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku, představenstvo společnosti. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno minimálně 246 000 ks (slovy: dvěstěčtyřicetšest tisíc kusů) kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). O konečném počtu kusů nových akcií, které budou vydány na zvýšení základního kapitálu, rozhodne představenstvo společnosti, a to na základě úpisu provedeného akcionáři společnosti. Vydání nového druhu akcií, omezení nebo vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nových akcií, ani vydání poukázek na akcie se nenavrhuje. Navrhovaná výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě upisovaných nových akcií. Emisní kurs bude splácen výhradně peněžitými vklady. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy bylo uveřejněno oznámení akcionářům o jejich přednostním právu k upisování akcií v Obchodním věstníku a v internetových novinách www.valnehromady.cz. Upisování nových akcií proběhne ve dvou kolech, nerozhodne-li představenstvo jako orgán určený dle § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole. Upisování akcií v obou kolech bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionáři společnosti mohou v prvním kole upsat akcie s využitím svého přednostního práva podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva činí 2 týdny (slovy: dva týdny) ode dne zveřejnění informace o přednostním právu akcionářů v Obchodním věstníku a internetových novinách www.valnehromady.cz. Místem upisování je sídlo společnosti KIP, a.s.,Templová 5, Praha 1, v pracovních dnech od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Za tímto účelem se pověřuje představenstvo společnosti, aby nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení v obchodním rejstříku zveřejn ili oznámení akcionářům o přednostním právu v Obchodním věstníku a v internetových novinách www.valnéhromady.cz. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500,- Kč je akcionář oprávněn s využitím přednostního práva upsat 2,5 nové akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Všechny akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v prvním kole, budou nabídnuty k upsání ve druhém kole předem určeným zájemců. Předem určenými zájemci budou akcionáři společnosti, kteří účinně upsali akcie s využitím přednostního práva v prvním kole, a to ve stejném poměru, v jakém své přednostní právo k úpisu v prvním kole využili. Místem upisování je sídlo společnosti KIP, a.s.,Templová 5, Praha 1, v pracovních dnech, v době od 10:00 hodin do 13:00 hodin. Lhůta k upsání akcií bude činit 14 (čtrnáct dnů) a počne běžet následující den od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs i u tohoto úpisu se bude rovnat jmenovité hodnotě nových akcií a bude také splácen výhradně peněžitými vklady. V případě, že budou v prvním kole upsány nové akcie v celkové jmenovité hodnotě dosahující alespoň minimální částky zvýšení 123 000 000,- Kč (slovy: sto dvacet tři milionů korun českých) je představenstvo společnosti, jako orgán určený dle § 203 odst. 2 p ísm. i) obchodního zákoníku oprávněno rozhodnout o tom, že konečná částka zvýšení je rovna částce upsané v prvním kole s využitím přednostního práva a druhé kolo se nebude konat a další akcie k úpisu nebudou nabízeny. Akcionář, který upíše akcie, je povinen splatit 100 % emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 5017872/0800 u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě do 5 (pěti) pracovních dnů od upsání akcií. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby neprodleně podalo návrh na zápis usnesení této řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.3.2012 - 18.4.2012
Každý ze zakladatelů se na základním jmění společnosti podílí takto.1) Kooperativa,a.s. 50%,2)Panok Knight Immobilien a.s.40%, 3)ITEAD,a.s. 10%. 12.10.1993 - 5.1.1998

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49241788
Obchodní firma: KIP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 30.10.1997
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49241788
Firma: KIP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 12.10.1993

Kontakty na KIP, a.s. IČO: 49241788

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 16.2.2016
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 31.8.2006 - 16.2.2016
Sídlo: Templová 747/5 , Praha 110 00 5.1.1998 - 31.8.2006
Sídlo: Těšnov 1163/5 , Praha 110 00 12.10.1993 - 5.1.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Templová 747/5, Praha 110 00

Obory činností KIP, a.s. IČO: 49241788

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 1.2.2005 - 6.5.2009
činnost ekonomických a organizačních poradců 25.3.1998 - 6.5.2009
zprostředkovatelská činnost v oblasti investic 25.3.1998 - 6.5.2009
poradenská činnost v oblasti investic 25.3.1998 - 6.5.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné 25.3.1998 - 6.5.2009
Předmětem činnosti společnosti je kolektivní investování vykonávané na základě povolení Ministerstva financí ČR v rozsahu a v souladu se zákonem o investičních společnostech a investičních fondech č. 248/1992 Sb. v platném znění. 5.1.1998 - 25.3.1998
Činnosti, které bezprostředně souvisí s činností hlavní, zejména činnost zajišťující potřebnou obměnu portfolia. 19.10.1995 - 5.1.1998
Činnosti,které bezprostředně souvisí s činností hlavní,zejména činnost zajišťující potřebnou obměnu portfolia spravovaných fondů a různé druhy pronájmu movitého a nemovitého majetku. 12.10.1993 - 19.10.1995
Shromaždování investičních bodů a peněžních prostředků právnic kých a fyzických osob za účelem jejich použití na podnikání (kolektivní investování),jako činnost hlavní 12.10.1993 - 5.1.1998

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic

  • Poradenská činnost v oblasti investic

  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.10.1997

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti investic

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl.z. č.455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Poradenská činnost v oblasti investic

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.10.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Vedení firmy KIP, a.s. IČO: 49241788

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podpisuje každý člen představenstva samostatně. 5.1.1998 - 10.8.1999
Za společnost jedná a podpisuje: a) předseda představenstva samostatně b) společně místopředseda představenstva a člen představenstva c) jiné osoby pověřené představenstvem ke splnění úkolů pro společnost v rozsahu udělených plných mocí 19.10.1995 - 5.1.1998
Způsob jednání za společnost:Společnost zastupuje a za společnost jedná: a)každý z členů představenstva samostatně b)kooptovaný nebo nově zvolený člen představenstva na zák ladě plné moci až do zápisu do obchodního rejstříku. Podepisování :Podepisování za společnost se děje tak,že k vytiště nému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis:a)alespoň jeden z členů představentva b)jiné osoby pověřené ke splnění úkolu pro společ nost v rozsahu udělených plných mocí. 12.10.1993 - 19.10.1995
Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva. 10.8.1999
Jméno: Ing. Luděk Marek 16.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2016
Ve funkci: od 24.1.2016
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michal Jílek 28.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2018
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 6.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2019
Ve funkci: od 1.2.2019
Adresa: U Nikolajky 3326/38, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Ivan Nejedlo 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 1.
Adresa: Kozí 916/5, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ota Karen CSc. 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 2.
Adresa: V rovinách 865/16, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Jindřich Brůček 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 3.
Adresa: Kouřimská 2407/7, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 19.10.1995 - 25.4.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Na Petřinách 1896/31, Praha 162 00
Jméno: ing. Jan Mraček 19.10.1995 - 5.3.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 23.1.2007
Ve funkci: do 23.1.2007
Adresa: Borovy 8 , Lužany Česká republika
Jméno: ing. Luděk Marek 19.10.1995 - 5.3.2007
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 23.1.2007
Adresa: Saratovská 382/25, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 25.4.2000 - 5.3.2007
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 23.1.2007
Ve funkci: do 23.1.2007
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jan Mraček 5.3.2007 - 6.5.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 31.3.2009
Ve funkci: od 24.1.2007 do 31.3.2009
Adresa: 8 , 334 01 Borovy Česká republika
Jméno: Ing. Luděk Marek 5.3.2007 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 5.3.2007 - 8.2.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 23.1.2011
Ve funkci: od 24.1.2007 do 23.1.2011
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 6.5.2009 - 8.2.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2007 do 23.1.2011
Ve funkci: od 1.4.2009 do 23.1.2011
Adresa: Počernická 3223 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Luděk Marek 8.2.2011 - 18.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2011
Ve funkci: od 24.1.2011
Adresa: Počernická 3223 2, 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Michal Jílek 6.5.2009 - 25.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2009
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 8.2.2011 - 16.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2011 do 23.1.2016
Ve funkci: od 24.1.2011 do 23.1.2016
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 18.4.2012 - 16.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2011 do 23.1.2016
Ve funkci: od 24.1.2011 do 23.1.2016
Adresa: Počernická 3226/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Michal Jílek 25.4.2013 - 16.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 16.2.2016 - 12.12.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2016
Ve funkci: od 24.1.2016
Adresa: Štorkánova 2811/11, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 12.12.2016 - 11.4.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.1.2016 do 31.1.2017
Ve funkci: od 24.1.2016 do 31.1.2017
Adresa: U Nikolajky 3326/38, Praha 150 00
Jméno: Ing. Michal Jílek 16.2.2016 - 28.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 26.3.2018
Adresa: Kpt. Stránského 1000/7, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Ludvíka Čížkovská 11.4.2017 - 6.2.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2017 do 31.1.2019
Ve funkci: od 1.2.2017 do 31.1.2019
Adresa: U Nikolajky 3326/38, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Jaroslav Suk 23.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017
Adresa: Akátová 2803, Louny 440 01
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 27.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017
Ve funkci: od 13.6.2018
Adresa: Gartengasse 21 , Mistelbach Rakouská republika
Jméno: Ing. Jan Mraček 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 1
Adresa: Borovy 8 , 334 54 Lužany Česká republika
Jméno: Ing. Dagmar Sedláková 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 2
Adresa: Veronské nám. 380, Praha 109 00
Jméno: Ing. Luděk Marek 12.10.1993 - 19.10.1995
Funkce: 3
Adresa: Saratovská 82 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Budský 19.10.1995 - 5.1.1998
Adresa: Čínská 1950/33, Praha 160 00
Jméno: ing. Ota Karen CSc. 19.10.1995 - 25.4.2000
Adresa: V rovinách 865/16, Praha 140 00
Jméno: ing. Jiří Cenek 19.10.1995 - 31.8.2006
Adresa: Travná 1201, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Václav Rác 13.3.1998 - 31.8.2006
Adresa: Mezivrší 1444/27, Praha 147 00
Jméno: ing. Josef Strnad 19.10.1995 - 3.3.2008
Adresa: Srbská 185/1, Praha 160 00
Jméno: Ing. Ota Karen CSc. 25.4.2000 - 3.3.2008
Trvání členství: do 20.3.2007
Adresa: U Malvazinky 1934/6, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Václav Rác 31.8.2006 - 3.3.2008
Trvání členství: do 21.2.2008
Adresa: Javorová 1020, Sulice 251 68
Jméno: ing. Vladimír Mráz 19.10.1995 - 6.5.2009
Trvání členství: do 31.3.2009
Adresa: U letenského sadu 1294/6, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jiří Cenek 31.8.2006 - 6.5.2009
Trvání členství: do 31.3.2009
Adresa: Jabloňová 2891/2, Praha 106 00
Jméno: ing. Josef Strnad 3.3.2008 - 6.5.2009
Trvání členství: do 31.3.2009
Adresa: Vostrovská 2678/4, Praha 160 00
Jméno: RNDr. Petr Zapletal 6.5.2009 - 12.5.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Ve funkci: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Adresa: Ke kurtům 378/13, Praha 142 00
Jméno: Jaroslav Dostal CSc. 6.5.2009 - 12.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Adresa: Na Komořsku 2175/2, Praha 143 00
Jméno: Ing. Michal Špaček 6.5.2009 - 12.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2009 do 31.3.2014
Adresa: Husova 566, Kladno 273 09
Jméno: Ing. Michal Špaček 12.5.2014 - 23.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.5.2017
Ve funkci: do 31.5.2017
Adresa: Husova 566, Kladno 273 09
Jméno: Gary Wheatley Mazzotti 12.5.2014 - 23.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.5.2017
Ve funkci: do 31.5.2017
Adresa: Statenická 365, Statenice 252 62
Jméno: RNDr. Petr Zapletal 12.5.2014 - 27.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.4.2014 do 31.12.2017
Ve funkci: od 1.4.2014 do 31.12.2017
Adresa: Na zahrádkách 307, Praha 149 00
Jméno: Mag. Gerhard Lahner 23.6.2017 - 27.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017
Ve funkci: do 12.6.2018
Adresa: Gartengasse 32 , Mistelbach Rakouská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Michal Jílek
Člen statutárního orgánu: JUDr. Ludvíka Čížkovská
Člen statutárního orgánu: Ing. Luděk Marek

Vlastníci firmy KIP, a.s. IČO: 49241788

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 179 877 000 Kč 100% 18.4.2012
zakladni 56 877 000 Kč - 15.12.1995 - 18.4.2012
zakladni 42 658 000 Kč - 19.10.1995 - 15.12.1995
zakladni 1 000 000 Kč - 12.10.1993 - 19.10.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 359 754 12.5.2014
Akcie na jméno 500 Kč 359 754 3.9.2013 - 12.5.2014
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 359 754 7.9.2012 - 3.9.2013
Kmenové akcie na majitele 500 Kč 359 754 18.4.2012 - 7.9.2012
Akcie na majitele 500 Kč 113 754 10.8.1999 - 18.4.2012
Akcie na majitele 500 Kč 113 754 15.12.1995 - 10.8.1999
Akcie na majitele 500 Kč 85 316 19.10.1995 - 15.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 000 12.10.1993 - 19.10.1995

Sbírka Listin KIP, a.s. IČO: 49241788

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2174/SL 49 ostatní zápis z jednání DR - jmenování členů představenstva Městský soud v Praze 20.1.2016 21.1.2016 26.2.2016 1
B 2174/SL 48 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 20.1.2016 21.1.2016 26.2.2016 1
B 2174/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.4.2015 30.4.2015 28
B 2174/SL 46 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.3.2014 6.5.2014 21.5.2014 17
B 2174/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.4.2014 7.5.2014 29
B 2174/SL 43 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.7.2013 2.7.2013 25
B 2174/SL 42 ostatní zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 27.3.2013 23.4.2013 10.5.2013 1
B 2174/SL 41 notářský zápis NZ 232/2012 Městský soud v Praze 20.8.2012 27.8.2012 25.10.2012 10
B 2174/SL 40 notářský zápis NZ 232/2012 Městský soud v Praze 20.8.2012 6.9.2012 24.9.2012 178
B 2174/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2012 23.4.2012 4.5.2012 14
B 2174/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 22.3.2012 23.3.2012 25
B 2174/SL 37 notářský zápis NZ 81/2012 Městský soud v Praze 16.3.2012 19.3.2012 21.3.2012 32
B 2174/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 30.6.2011 9.7.2011 25
B 2174/SL 35 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.2.2011 17.2.2011 2
B 2174/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.1.2011 17.2.2011 2
B 2174/SL 33 ostatní zápis z jenání předs. Městský soud v Praze 24.1.2011 17.2.2011 1
B 2174/SL 32 ostatní zápis z jednání DR/předs. Městský soud v Praze 19.1.2011 17.2.2011 1
B 2174/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2010 5.8.2010 5.8.2010 14
B 2174/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 24.6.2010 24
B 2174/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.5.2010 31.5.2010 26
B 2174/SL 28 ostatní zápis z jednání předsta.spol. Městský soud v Praze 30.3.2009 29.4.2009 15.6.2009 1
B 2174/SL 27 ostatní zápis o průbě.jed.řád.VH Městský soud v Praze 30.3.2009 29.4.2009 15.6.2009 3
B 2174/SL 26 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 30.3.2009 29.4.2009 15.6.2009 2
B 2174/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 15.12.2008 15.12.2008 27
B 2174/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.2.2008 26.2.2008 13.3.2008 14
B 2174/SL 23 notářský zápis -NZ46/08 Městský soud v Praze 21.2.2008 26.2.2008 13.3.2008 18
B 2174/SL 22 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 12.2.2007 27.2.2007 14.3.2007 2
B 2174/SL 21 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 23.2.2007 27.2.2007 14.3.2007 2
B 2174/SL 20 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 15.1.2007 27.2.2007 14.3.2007 2
B 2174/SL 19 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 16.1.2007 27.2.2007 14.3.2007 1
B 2174/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.2.2007 16.2.2007 28
B 2174/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 9.3.2006 14.3.2006 25
B 2174/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.3.2005 18.3.2005 24.3.2005 0
B 2174/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 18.3.2005 24.3.2005 27
B 2174/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2004 26.1.2005 0
B 2174/SL 13 notářský zápis -NZ353/04 Městský soud v Praze 14.5.2004 26.1.2005 0
B 2174/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 2003+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 19.5.2004 17.6.2004 25
B 2174/SL 11 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 4.4.2003 28.4.2003 0
B 2174/SL 10 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 25.3.2003 23.4.2003 0
B 2174/SL 9 ostatní -zpr.mezi propoj.osobami Městský soud v Praze 9.4.2002 15.4.2002 0
B 2174/SL 8 ostatní -zápis VH za r. 2001 Městský soud v Praze 9.4.2002 15.4.2002 0
B 2174/SL 7 účetní závěrka + audit. r 2001 Městský soud v Praze 9.4.2002 15.4.2002 0
B 2174/SL 6 účetní závěrka za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 3.4.2001 0
B 2174/SL 5 notářský zápis +stanovy/15str./přílohy Městský soud v Praze 27.2.2001 3.4.2001 0
B 2174/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.2.2001 7.2.2001 0
B 2174/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 25.2.1999 6.10.1999 0
B 2174/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 30.6.1997 0
B 2174/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 24.9.1996 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení KIP, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu KIP, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.