JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice České Budějovice IČO: 00031852

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 00031852.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1957. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 38 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.1957
Spisová značka: Dr 224
IČO: 00031852
Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo 1.2.1957
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1957
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 15. června 2017. 11.11.2017
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valné hromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákona č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a o družstevních organisacích. 21.4.2016
Poznamenává se, že s Jednotou, lidové spotřební družstvo v Českých Budějovicích sloučena byla ve smyslu § 36 zák.č. 53/1954 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo v Trhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně nad Vltavou. 21.4.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 000 31 852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchod ních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 21.4.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 00031852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodní ch korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 5.2.2016 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schváleným shromážděním delegátů dne 22. 5. 2014, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2015. 5.2.2016 - 11.11.2017
Zaměstnanci jednají za družstvo na základě písemného zmocnění předsedou nebo místopředsedou nebo generálním ředitelem. V běžných záležitostech jednají v rozsahu vyplývajícím z jejich pracovního zařazení. 6.11.2014
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 22.5.2014. 6.11.2014 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009, 19.5.2011 a 23.5.2013. 25.6.2013 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009. 21.8.2009 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 23.5.2002. 21.9.2002 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 15.5.2001. 6.10.2001 - 21.9.2002
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 23. května 2000. 23.8.2000 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 18. května l999. 15.6.1999 - 23.8.2000
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů ze dne 22. května l997. 3.9.1997 - 15.6.1999
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděním delegátů ze dne 16.května 1996. 22.7.1996 - 3.9.1997
Členský vklad ve výši 100,- Kč se připouští u fyzických osob, jejichž členství v družstvu vzniklo do 31.12.1995 a v jejich majetkové účasti je obsažen další členský vklad vytvořený z transformace družstva nebo i po tomto datu za podmínky, že členství vzniklo v součinnosti s převodem nebo dědictvím členských práv a povinností a v majetkové účasti je obsažen další členský vklad vytvořený z transformace družstva. 22.7.1996 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděním delegátů ze dne 25.4.1995. 17.7.1995 - 22.7.1996
Družstvo se řídí novými stanovami, schválenými schromážděním delegátů ze dne 28.04.94. 9.8.1994 - 17.7.1995
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 513/91 Sb. 31.12.1992 - 31.12.1992
a schválenými na XXIV. shromáždění delegátů dne 26. 10. 1992. jedná navenek předseda nebo místopředseda. Písemné úkony představenstva podepisuje předseda /místopředseda/ a další 31.12.1992 - 31.12.1992
člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy /místopředsedy/ jiní dva členové představenstva. 31.12.1992 - 31.12.1992
Výše zapisovaného základního jmění: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva Zapisované základní jmění činí 1, 685. 500,- Kčs. Výše základního členského vkladu: 31.12.1992 - 12.11.1993
Základní členský vklad členů, který k 31. 12. 1991 dosáhli věku nejméně 70 let a zároveň k tomuto datu jsou členy družstva nejméne 25 let, činí 100,- Kčs. 31.12.1992 - 12.11.1993
Způsob jednání jménem družstva: 31.12.1992 - 9.8.1994
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými v souladu se zákonem č. 513/91 Sb. schválenými konferencí delegátů konanou dne 20. října 1992. 31.12.1992 - 9.8.1994
Způsob jednání jménem družstva: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen představenstva podle pořadí stanoveného představenstvem. 31.12.1992 - 9.8.1994
Výše zapisovaného základního jmění: Výše zapisovaného základního jmění činí 1 000 000,- Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Výše základního členského vkladu: Výše základního členského vkladu činí 100,- Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí 166 332 720,- Kčs. 31.12.1992 - 23.4.2014
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 176/90 Sb. a přijatými konferencí delegátů konanou dne 11. 4. 1991. 13.6.1991 - 31.12.1992
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák.č. 94/1988 Sb. a schválenými usnesením XVIII. konference delegátů konané dne 7.12.1988. 25.7.1989 - 13.6.1991
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda, v případech jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný člen předsednictva pověřený k tomu představenstvem. 25.7.1989 - 31.12.1992
Zastupování a podpisování: Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřený místopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda /místopředseda/ družstva a další člen představenstva. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, anebo je to v hospodářském styku obvyklé. 25.7.1989 - 31.12.1992
Úhrada ztrát: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, jsou členové povinni přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 25.7.1989 - 31.12.1992
Zapisuje se změna stanov přijatá na XV. konferenci delegátů, konané dne 1.6.1978 a schválené představenstvem ČSSD v Praze ze dne 16.6.1978 a 22.11. 1977, zejména pak změna čl. 1, 4, 9 písm. a/ a 34. 24.7.1978 - 25.7.1989
Krytí ztrát: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ípad ztráta z jiných zdrojů, je každý člen družstva povinen přispět k její uhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 24.7.1978 - 25.7.1989
Zastupování a podepisování: 24.7.1978 - 25.7.1989
Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřený místopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují se za družstvo 24.7.1978 - 25.7.1989
předseda /místopředseda/ družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno 24.7.1978 - 25.7.1989
organizačním předpisem, nebo jak je to v hospodářském styku obvyklé. 24.7.1978 - 25.7.1989
Poznamenává se, že s touto Jednotou sloučena byla ve smyslu §36 zák.č.53/54 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo v Trhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně n/Vlt. 30.6.1960 - 21.4.2016
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valné hromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákoníka č. 53/54 Sb. 1.2.1957 - 21.4.2016

Aktuální kontaktní údaje JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00031852
Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 22.9.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 5

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00031852
Firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 00031852
Jméno subjektu: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: n2ece92

Základní údaje DPH

IČO: 00031852
DIČ: CZ00031852
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Sídlo: Pražská tř. 2176/65 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4
Zapsal Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel.: 387 723 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
512139903/0300 31.12.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04 21.4.2016
Sídlo: Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 5.2.2016 - 21.4.2016
Sídlo: Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 13.1.2012 - 5.2.2016
Sídlo: Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 6.10.2001 - 13.1.2012
Sídlo: Lidická tř. 1625/156 , České Budějovice 370 07 3.9.1997 - 6.10.2001
Sídlo: Jeronýmova 22 , 370 21 České Budějovice Česká republika
25.9.1989 - 3.9.1997
Sídlo: Týn nad Vltavou, okr. Č. Buděj Česká republika
15.6.1972 - 25.9.1989
Sídlo: Týn nad Vltavou Česká republika
1.7.1960 - 15.6.1972
Sídlo: Jeronýmova 28/22 , České Budějovice 370 01 1.2.1957 - 1.7.1960

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 370 04

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Lidická tř. 1625/156, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice

Obory činností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.11.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 13.6.2006 - 21.8.2009
zprostředkování obchodu a služeb 13.6.2006 - 21.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 8.9.2004 - 13.6.2006
prodej drogistického zboží 21.9.2002 - 21.8.2009
technické činnosti v dopravě 21.9.2002 - 21.8.2009
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy 21.9.2002 - 21.8.2009
pekařství, cukrářství 23.8.2000
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 23.8.2000 - 21.8.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí 23.8.2000 - 21.8.2009
hostinská činnost 9.8.1994
řeznictví a uzenářství 9.8.1994
15/ ubytování 16/ aranžérské služby 9.8.1994 - 9.8.1994
výroba, instalace a opravy chladících zařízení 9.8.1994 - 3.9.1997
pedagogická činnost 9.8.1994 - 15.6.1999
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy motorových vozidel 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy karoserií 9.8.1994 - 15.6.1999
distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 9.8.1994 - 15.6.1999
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 9.8.1994 - 23.8.2000
silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 9.8.1994 - 6.10.2001
drogistická činnost 9.8.1994 - 21.9.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1994 - 21.8.2009
1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2/ hostinská činnost 3/ ubytování 4/ drogistická činnost 5/ prodej jedů a žíravin v maloobchodě 6/ ředznictví a uzenářství 7/ výroba, instalace a opravy chladících zařízení 8/ opravy motorových vozidel 9/ opravy karoserií 10/ distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 31.12.1992 - 9.8.1994
11/ aranžérské služby 12/ pedagogická činnost 13/ výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů 14/ silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny a rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresním živnostenským úřadem v Českých Budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 31.12.1992 - 9.8.1994
Předmětem podnikání jsou zejména tyto činnosti: - provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovni velkoobchodu a maloobchodu, včetně souvisejících činností - provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytuje služby v oblasti cestovního ruchu a rekreačního ruchu - poskytuje obchodní, popř. i jiné služby členům, občanům, podnikatelům a organizacím ve smyslu obecně závazných právních předpisů - provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 13.6.1991 - 31.12.1992
- vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb - provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou, provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost a automobilovou dopravu /platnost povolení k provozování dopravy do 31. 12. 1991/ V rámci volné kapacity za účelem jejího plného a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany 13.6.1991 - 31.12.1992
- provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívání různých forem spolupráce s právními subjekty t.j. uzavírání smlouvy o sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností a pod./ - pronajímá podnikatelům a právnickým osobám vlastní majetek /objekty, zařízení, dopravní prostředky apod./ za účelem provozování obchodní popř. i jiné činnosti - zajišťuje praktické vyučování žáků ve vlastním středisku praktického vyučování - provádí investorskou činnost 13.6.1991 - 31.12.1992
- podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničně obchodní činnost s výjimkou případů, ke kterým je třeba zvláštní povolení 13.6.1991 - 31.12.1992
čl. 7- Předmět činnosti- se doplňuje o ch/ provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínek družstva /např. využívá různých forem spolupráce s právními subjekty, t.j.uzavírá smlouvy a sdružení a podniká prostřednictvím nově vytvářených obchodních společností, akciových společností apod./ i/ provozuje vlastní laboratoř, zajišťuje zejména rozbory kvalit zboží a vody pro vlastní potřebu a jako úplatnou službu pro jiné organizace. 23.11.1990 - 13.6.1991
Doplňuje se předmět činnosti o: - dopravu pro jiné organizace. 25.9.1989 - 13.6.1991
S cílem plnit své poslání a celospolečenské cíle, zabezpečuje družstvo v souladu s úkoly státního plánu a principy socialistické zákonosti zejména tyto úkoly: a, provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jak na úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím, b, provozuje veřejné stravování a ubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu, 25.7.1989 - 13.6.1991
d, provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svou činností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, e, nakupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění a obohacení služeb obyvatel, f, provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou a za účelem rozvoje své materiálně technické základny provozuje stavební, údržbářskou činnost a závodovou dopravu, v rámci volné kapacity za účelem jejího plnění a trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany /krom dopravy/. 25.7.1989 - 13.6.1991
Předmět činnosti doprava pro jiné organizace, "projektová činnost" a "zahraničně hospodářská činnost" bude zapsán dodatečně po předložení souhlasu příslušných orgánů státní správy. 25.7.1989 - 13.6.1991
Aby družstvo plnilo své poslání ke prospěchu svého členstva a společnosti, v souladu s hospodářským plánem, zejména: a/ provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to činnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům a ostatním organizacím, b/ provozuje restaurační činnost, která slouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu, c/ poskytuje různé služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací, d/ provozuje výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, 24.7.1978 - 13.6.1991
e/ vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výroby z místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby, f/ za účelem rozvoje materiálně technické základny družstev provozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskou činnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu, v souladu se zvláštním oprávněním vydaným pro KV ČSSD spolupracuje na projektové činnosti, g/ vyvíjí politickovýchovnou činnost a jako složka NF pořádá akce k rozvoji kulturního života členů i ostatních občanů. 24.7.1978 - 13.6.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Nádražní 500 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154394
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.1.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2001
Provozovna č. 6
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 7
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 8
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 9
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 10
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 11
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 12
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.9.2005
Provozovna č. 13
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 14
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 15
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 16
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 17
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 18
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 19
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 20
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 21
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.3.1997
Provozovna č. 22
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 23
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 24
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 25
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.7.2001
Provozovna č. 26
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.1.2006
Provozovna č. 27
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 28
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.7.2006
Provozovna č. 29
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 30
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.12.1999
Provozovna č. 31
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.8.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.1.2011
Provozovna č. 33
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.11.2012
Provozovna č. 34
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: Dobrovodská 2009/50 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1010010735
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.12.2014

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 7
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 8
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 9
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 10
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 11
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 12
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 13
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 14
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 15
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 16
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 17
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 18
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2003
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2006
Provozovna č. 4
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 5
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009

Živnost č. 4 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.5.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 7
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 16
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 17
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 18
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 19
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 20
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 21
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 22
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 23
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 24
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 25
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 26
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 27
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 28
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 29
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 30
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.8.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2011
Provozovna č. 32
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: Dobrovodská 2009/50 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1010010735
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018
Provozovna č. 34
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2018

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Nádražní 500 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154394
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: Dobrovodská 2009/50 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1010010735
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2014

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 8 aranžérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 27.4.1993

Živnost č. 9 ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 1.2.1994

Živnost č. 10 pedagogická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 11 výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy chladících zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 13 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 15 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 16 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 26.8.1996

Živnost č. 18 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 6.2.1996

Živnost č. 19 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 20 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1994
Konec oprávnění: 1.1.1994

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 23 vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Zánik oprávnění: 24.5.1999

Živnost č. 24 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2000
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 25 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.2.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 19.12.2005

Živnost č. 29 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti související s pozemní dopravou
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní jednání, které činí představenstvo, předepsaná zákonem písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy, případně dvou členů představenstva určených představenstvem. 27.9.2017
Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsaná zákonem písemná forma, je třeba podpisu předsedy a místopředsedy, případně dvou členů představenstva určených představenstvem. Za družstvo jednají, jako jeho zástupci, předseda nebo místopředseda nebo generální ředitel. 6.11.2014 - 27.9.2017
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně generální ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo generální ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 15.8.2011 - 6.11.2014
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně generální ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva a generální ředitel družstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo generální ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 21.8.2009 - 15.8.2011
Za družstvo jedná a družstvo zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva v plném rozsahu samostatně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva, jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně ředitel družstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy představenstva jedná za družstvo a družstvo zastupuje samostatně představen- stvem pověřený člen představenstva družstva. Za družstvo podepisuje předseda představenstva, místopředseda představenstva a ředitel družstva, a to vždy dva z nich společně. V rozsahu své pravomoci určené stanovami družstva podepisuje za družstvo ředitel družstva samostatně. V případě nepřítomnosti předsedy představenstva nebo místopředsedy představenstva místo jednoho nebo obou z nich podepisují představenstvem pověření další členové představenstva. 9.8.1994 - 21.8.2009
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 27.9.2017
Funkce: předseda představenstava
Trvání členství: od 15.6.2017
Ve funkci: od 15.6.2017
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 27.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2017
Ve funkci: od 15.6.2017
Adresa: Vyšehrad 183, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Vlastislav Klimeš CSC. 27.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2017
Ve funkci: od 15.6.2017
Adresa: Na Hvízdalce 533, Velešín 382 32
Jméno: Ing. Radislav Bušek 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.6.2017
Adresa: Rejta 954, Trhové Sviny 374 01
Jméno: Milan Kuda 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 15.6.2017
Adresa: Semenec 738, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Alena Šilhová 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2017
Adresa: 105, Pištín 373 46
Jméno: Mgr. Tomáš Rada 5.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2017
Adresa: Široká 432/11, České Budějovice 370 01
Jméno: Jindřich Havel 6.7.1987 - 25.7.1989
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 553, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Jaroslav Ramnousek 20.2.1991 - 20.2.1991
Funkce: člen
Adresa: Fučíkova 196 , Týn n/Vlt. Česká republika
Jméno: Karel Vácha 6.7.1987 - 13.6.1991
Funkce: člen
Adresa: Smetanova 670, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: ing. Ivan Forka 20.2.1991 - 13.6.1991
Funkce: člen
Adresa: U Stromovky 999/20, České Budějovice 370 05
Jméno: ing. Marie Benešová 20.2.1991 - 8.10.1992
Funkce: člen
Adresa: Orlická 35 , 375 01 Týn n/Vlt. Česká republika
Jméno: ing. Miroslav Procházka 20.2.1991 - 8.10.1992
Funkce: člen
Adresa: Čsl. maděrského přátelství 461 , Týn n/Vlt. Česká republika
Jméno: ing. Jroslav Froulík 22.10.1982 - 14.6.1994
Funkce: předseda
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Blanka Farkotová 6.7.1987 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: K. Tomana 1680/3 , Č. Budějovice Česká republika
Jméno: František Houška 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Doubrava 22 Chrášťany Česká republika
Jméno: Vladimír Kozák 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Na Barborce 14 , Č.B Dobrá Voda Česká republika
Jméno: Zdeněk Lomský 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Polní 544/20, České Budějovice 370 01
Jméno: Vladimír Sokolík 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 80/14, České Budějovice 370 01
Jméno: Jan Štěch 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Budovatelská 918, Trhové Sviny 374 01
Jméno: Bohuslav Štěpnička 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Nová 700/21, Lišov 373 72
Jméno: Pavel Zima 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice 370 11
Jméno: Jaroslav Rambousek 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Fučíkova 196 , Týn nad Vltavou Česká republika
Jméno: Zdeňka Kolářová 13.6.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Slunečná 909, Trhové Sviny 374 01
Jméno: Karel Paroubek 13.6.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Okružní 443/17, Rudolfov 373 71
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 14.6.1994 - 9.8.1994
Funkce: člen
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 14.6.1994 - 17.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Vodárenská 254 , České Budějovice Česká republika
Jméno: Ing. Jan Štěpánek 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Česká 231/19, České Budějovice 370 01
Jméno: František Záviš 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Zastávka-Budějovická 99, Vrábče 370 01
Jméno: Blažena Gelnarová 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Třebízského 804, Trhové Sviny 374 01
Jméno: Jiří Brázda 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 520, Hluboká nad Vltavou 373 41
Jméno: Jaroslav Rambousek 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: předseda
Adresa: 14, Čížkrajice 374 01
Jméno: Jaroslav Rambousek 3.9.1997 - 9.10.1997
Funkce: člen
Adresa: 14, Čížkrajice 374 01
Jméno: Ing. Karel Řepa 3.9.1997 - 17.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Nová 2028/10, České Budějovice 370 01
Jméno: František Erben 20.2.1991 - 6.10.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: Novohradská 1119/79, České Budějovice 370 08
Jméno: JUDr.Ing. Ivo Novák 14.6.1994 - 6.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Pabláskova 379/30, České Budějovice 370 01
Jméno: Zdeněk Lomský 3.9.1997 - 23.8.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 15.5.2001 do 25.5.2005
Adresa: Polní 544/20, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Miloš Parma 3.9.1997 - 23.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 25.5.2005
Adresa: Zachariášova 757/9, České Budějovice 370 04
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 9.8.1994 - 21.8.2009
Funkce: ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Jaroslav Rambousek 9.10.1997 - 21.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 21.5.2009
Adresa: 14, Čížkrajice 374 01
Jméno: JUDr. Petr Vojnar 6.10.2001 - 21.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 21.5.2009
Adresa: Nová 1923/57, České Budějovice 370 01
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 17.7.1995 - 13.1.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: Vodárenská 254, Borovany 373 12
Jméno: František Erben 6.10.2001 - 6.12.2012
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 15.5.2001 do 2.7.2012
Adresa: 22, Závraty 370 01
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 21.8.2009 - 6.12.2012
Funkce: člen představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 6.12.2012 - 7.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 12.10.2012
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: JUDr. Jiří Kolban 3.9.1997 - 4.6.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 27.5.2015
Adresa: 80 , Nová Ves Česká republika
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 23.8.2005 - 5.2.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.5.2005
Ve funkci: od 25.5.2005
Adresa: Vyšehrad 183, Český Krumlov 381 01
Jméno: Anna Jónová 23.8.2005 - 5.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.5.2005
Adresa: Orlická 300, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Pavel Matoušek 21.8.2009 - 5.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2009
Adresa: K Lesu 180, Hůry 373 71
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 13.1.2012 - 5.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 2.12.2011
Adresa: Vodárenská 254, Borovany 373 12
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 7.5.2014 - 5.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 12.10.2012
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001 do 23.5.2013
Ve funkci: od 12.10.2012 do 23.5.2013
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001 do 23.5.2013
Ve funkci: od 2.12.2011 do 23.5.2013
Adresa: Vodárenská 254, Borovany 373 12
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Ve funkci: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Adresa: Vyšehrad 183, Český Krumlov 381 01
Jméno: Anna Jónová 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Adresa: Orlická 300, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Pavel Matoušek 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2009 do 23.5.2013
Adresa: K Lesu 180, Hůry 373 71
Jméno: Alena Šilhová 5.2.2016 - 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.10.2014 do 15.6.2017
Adresa: 105, Pištín 373 46
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 21.4.2016 - 27.9.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Ve funkci: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Adresa: Vyšehrad 183, Český Krumlov 381 01
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 21.4.2016 - 27.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Ve funkci: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Adresa: Ledenická 256, Srubec 370 06
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 21.4.2016 - 27.9.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Ve funkci: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Adresa: Vodárenská 254, Borovany 373 12
Jméno: Anna Jónová 21.4.2016 - 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Adresa: Orlická 300, Týn nad Vltavou 375 01
Jméno: Pavel Matoušek 21.4.2016 - 27.9.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013 do 15.6.2017
Adresa: K Lesu 180, Hůry 373 71
Jméno: Mgr. Tomáš Rada 27.9.2017 - 5.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2017
Adresa: Vrbenská 2289/35, České Budějovice 370 06

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Tomáš Rada
Člen statutárního orgánu: Milan Kuda
Člen statutárního orgánu: Ing. Radislav Bušek
Člen statutárního orgánu: Alena Šilhová
Člen statutárního orgánu: Ing. Bořivoj Marxt
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Froulík
Člen statutárního orgánu: Ing. Vlastislav Klimeš CSC.

Sbírka Listin JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
Dr 224/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2015 22.12.2015 9.2.2016 18
Dr 224/SL 51 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2015 11.6.2015 42
Dr 224/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2014 12.11.2014 12.11.2014 17
Dr 224/SL 49 ostatní Zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 22.9.2014 12.11.2014 7
Dr 224/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2014 23.6.2014 44
Dr 224/SL 47 stanovy společnosti úplné znění k 23.5.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 19
Dr 224/SL 46 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2013 27.6.2013 41
Dr 224/SL 45 ostatní - Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.10.2012 5.12.2012 13.12.2012 2
Dr 224/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 43
Dr 224/SL 43 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2012 2
Dr 224/SL 41 notářský zápis 211/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 17.8.2011 4
Dr 224/SL 40 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 39
Dr 224/SL 39 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 38
Dr 224/SL 37 ostatní - Zápis z jednání shrom. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 6
Dr 224/SL 36 notářský zápis 269/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 4
Dr 224/SL 33 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2008 34
Dr 224/SL 32 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 38
Dr 224/SL 31 notářský zápis 312/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2006 22.6.2006 29
Dr 224/SL 30 výroční zpráva + Účet.uzáv.-r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2006 38
Dr 224/SL 28 ostatní -Shromáždění delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2005 1.8.2005 12
Dr 224/SL 27 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 27
Dr 224/SL 26 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 11
Dr 224/SL 25 stanovy společnosti - Úpl.znění Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 19
Dr 224/SL 24 notářský zápis 275/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 2
Dr 224/SL 23 výroční zpráva - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 25
Dr 224/SL 22 účetní závěrka - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 9
Dr 224/SL 21 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2003 34
Dr 224/SL 20 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 19
Dr 224/SL 19 notářský zápis 346/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 8
Dr 224/SL 18 výroční zpráva +Úč.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2002 20
Dr 224/SL 17 účetní závěrka -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2002 9
Dr 224/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 18
Dr 224/SL 14 stanovy společnosti - Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 6
Dr 224/SL 13 ostatní - Záp. z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 7
Dr 224/SL 12 ostatní - Záp.z 1.jedn.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 1
Dr 224/SL 11 ostatní -Zápis z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 11
Dr 224/SL 10 stanovy společnosti +Změna stanov(květen 2000) Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 20
Dr 224/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2000 7
Dr 224/SL 7 ostatní -Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 1
Dr 224/SL 6 ostatní -Zápis z jedn.shrom.delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 6
Dr 224/SL 5 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.1999 7
Dr 224/SL 4 účetní závěrka  - rozvaha, výkaz Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1997 23.11.1998 7
Dr 224/SL 3 ostatní - zápis z jedn. shrom. deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 7
Dr 224/SL 2 ostatní - zápis z l.jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.