Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice České Budějovice IČO: 00031852

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 00031852.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1957. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 34 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.1957
Spisová značka: Dr 224
IČO: 00031852
Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo 1.2.1957
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1957
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valné hromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákona č. 53/1954 Sb. o lidových družstvech a o družstevních organisacích. 21.4.2016
Poznamenává se, že s Jednotou, lidové spotřební družstvo v Českých Budějovicích sloučena byla ve smyslu § 36 zák.č. 53/1954 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo v Trhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně nad Vltavou. 21.4.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 000 31 852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schváleným shromážděním delegátů dne 22. 5. 2014, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2015. 5.2.2016
JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice se sídlem České Budějovice, České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 370 07, IČ 00031852 se postupem podle §777 odstavec 5 zákona číslo 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podřizuje tomuto zákonu jako celku. 5.2.2016 - 21.4.2016
Zaměstnanci jednají za družstvo na základě písemného zmocnění předsedou nebo místopředsedou nebo generálním ředitelem. V běžných záležitostech jednají v rozsahu vyplývajícím z jejich pracovního zařazení. 6.11.2014
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 22.5.2014. 6.11.2014 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009, 19.5.2011 a 23.5.2013. 25.6.2013 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů dne 23.5.2006, změněnými shromážděním delegátů dne 21.5.2009. 21.8.2009 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů zedne 23.5.2002. 21.9.2002 - 21.4.2016
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátů zedne 15.5.2001. 6.10.2001 - 21.9.2002
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátůze dne 23. května 2000. 23.8.2000 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátůze dne 18. května l999. 15.6.1999 - 23.8.2000
Družstvo se řídí stanovami schválenými shromážděním delegátůze dne 22. května l997. 3.9.1997 - 15.6.1999
Členský vklad ve výši 100,- Kč se připouští u fyzických osob,jejichž členství v družstvu vzniklo do 31.12.1995 a v jejichmajetkové účasti je obsažen další členský vklad vytvořený ztransformace družstva nebo i po tomto datu za podmínky, žečlenství vzniklo v součinnosti s převodem nebo dědictvímčlenských práv a povinností a v majetkové účasti je obsažendalší členský vklad vytvořený z transformace družstva. 22.7.1996 - 6.10.2001
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděnímdelegátů ze dne 16.května 1996. 22.7.1996 - 3.9.1997
Družstvo se řídí stanovami, schválenými shromážděnímdelegátů ze dne 25.4.1995. 17.7.1995 - 22.7.1996
Družstvo se řídí novými stanovami, schválenými schromážděnímdelegátů ze dne 28.04.94. 9.8.1994 - 17.7.1995
Výše částky převedené do nedělitelného fondu činí166332720,-Kčs. 31.12.1992 - 23.4.2014
Výše zapisovaného základního jmění: Výše zapisovaného základníhojmění činí 1 000000,-Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Výše základního členského vkladu: Výše základního členskéhovkladu činí 100,-Kčs. 31.12.1992 - 22.7.1996
Způsob jednání jménem družstva: 31.12.1992 - 9.8.1994
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými v souladu se zákonemč. 513/91 Sb. schválenými konferencí delegátů konanou dne 20.října 1992. 31.12.1992 - 9.8.1994
Způsob jednání jménem družstva: Statutárním orgánem družstva jepředstavenstvo. Jménem představenstva jedná navenek předseda nebomístopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činípředstavenstvo, předepsána písemná forma, podepisuje za družstvopředseda nebo místopředseda a další člen představenstva.Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřenýmístopředseda.V případě jejich nepřítomnosti zastupuje předsedu jiný členpředstavenstva podle pořadí stanoveného představenstvem. 31.12.1992 - 9.8.1994
Výše zapisovaného základního jmění:Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménempředstavenstva Zapisované základní jmění činí 1, 685. 500,-Kčs.Výše základního členského vkladu: 31.12.1992 - 12.11.1993
Základní členský vklad členů, který k 31. 12. 1991 dosáhli věkunejméně 70let a zároveň k tomuto datu jsou členy družstvanejméne 25let, činí 100,-Kčs. 31.12.1992 - 12.11.1993
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák. č. 513/91Sb. 31.12.1992 - 31.12.1992
a schválenými na XXIV. shromáždění delegátů dne 26. 10. 1992.jedná navenek předseda nebo místopředseda.Písemné úkony představenstva podepisuje předseda /místopředseda/a další 31.12.1992 - 31.12.1992
člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy /místopředsedy/jiní dva členové představenstva. 31.12.1992 - 31.12.1992
Družstvo se řídí novými stanovami upravenými dle zák. č. 176/90Sb. a přijatými konferencí delegátů konanou dne 11. 4. 1991. 13.6.1991 - 31.12.1992
Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřenýmístopředseda, v případech jejich nepřítomnosti zastupujepředsedu jiný člen předsednictva pověřený k tomu představenstvem. 25.7.1989 - 31.12.1992
Zastupování a podpisování:Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřenýmístopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnouformu, podepisují za družstvo předseda /místopředseda/ družstvaa další člen představenstva.Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právníúkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy jeto stanoveno v organizačních předpisech, anebo je to vhospodářském styku obvyklé. 25.7.1989 - 31.12.1992
Úhrada ztrát:Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, neboneuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, jsou členové povinnipřispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O tétopovinnosti členů rozhodne konference delegátů. 25.7.1989 - 31.12.1992
Družstvo se řídí novými stanovami, upravenými dle zák.č. 94/1988Sb. a schválenými usnesením XVIII. konference delegátů konané dne7.12.1988. 25.7.1989 - 13.6.1991
Zapisuje se změna stanov přijatá na XV. konferenci delegátů,konané dne 1.6.1978 a schválené představenstvem ČSSD v Praze zedne 16.6.1978 a 22.11. 1977, zejména pak změna čl. 1, 4, 9 písm.a/ a 34. 24.7.1978 - 25.7.1989
Krytí ztrát:Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva neboneuhradí-li se ípad ztráta z jiných zdrojů, je každý člendružstva povinen přispět k její uhradě nejvýše svým členskýmpodílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 24.7.1978 - 25.7.1989
Zastupování a podepisování: 24.7.1978 - 25.7.1989
Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda /pověřenýmístopředseda/ v případech, kdy je rozhodování vyhrazenopředstavenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnouformu, podepisují se za družstvo 24.7.1978 - 25.7.1989
předseda /místopředseda/ družstva a další člen představenstva.Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněnípověřený místopředseda.Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právníúkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy jeto stanoveno 24.7.1978 - 25.7.1989
organizačním předpisem, nebo jak je to v hospodářském stykuobvyklé. 24.7.1978 - 25.7.1989
Poznamenává se, že s touto Jednotou sloučena byla ve smyslu §36zák.č.53/54 Sb. dnem 30.6.1960 Jednota, lidové družstvo vTrhových Svinech a Jednota, lidové spol. družstvo v Týně n/Vlt. 30.6.1960 - 21.4.2016
Družstvo bylo ustaveno jako družstvo lidové usnesením valnéhromady ze dne 9.12.1956 ve smyslu zákoníka č. 53/54 Sb. 1.2.1957 - 21.4.2016

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00031852
Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Právní forma: Družstvo
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 22.9.1992
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 5

Základní údaje datové schránky

IČO: 00031852
Jméno subjektu: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: n2ece92

Základní údaje DPH

IČO: 00031852
DIČ: CZ00031852
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Sídlo: Pražská tř. 2176/65 ČESKÉ BUDĚJOVICE 3 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE 4
Zapsal Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, ČESKÉ BUDĚJOVICE, tel.: 387 723 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
512139903/0300 31.12.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pražská tř. 2176 , 370 04 České Budějovice Česká republika
Pražská tř. 2176/65, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
21.4.2016
Sídlo: Lidická tř. 1625 , 370 07 České Budějovice Česká republika
Lidická tř. 1625/156, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice
5.2.2016 - 21.4.2016
Sídlo: Lidická tř. 1625 , 370 07 České Budějovice - České Budějovice 7 Česká republika
České Budějovice - České Budějovice 7, Lidická tř. 1625/156, PSČ 37007
13.1.2012 - 5.2.2016
Sídlo: Lidická 1625 , 370 07 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Lidická 1625/156, PSČ 37007
6.10.2001 - 13.1.2012
Sídlo: Lidická 156 , 370 07 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Lidická 156, PSČ 37007
3.9.1997 - 6.10.2001
Sídlo: Jeronýmova 22 , 370 21 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jeronýmova 22, PSČ 37021
25.9.1989 - 3.9.1997
Sídlo: Česká republika
Týn nad Vltavou, okr. Č. Buděj
15.6.1972 - 25.9.1989
Sídlo: Týn nad Vltavou Česká republika
Týn nad Vltavou
1.7.1960 - 15.6.1972
Sídlo: Jeronýmova 28 , 370 21 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Jeronýmova 28, PSČ 37021
1.2.1957 - 1.7.1960

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Lidická tř. 1625/156, České Budějovice 7, 37007 České Budějovice

Obory činností JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.11.2014
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.8.2009
nákup, skladování aprodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb aIII, svyjímkou kondomů, b) třídy IaIIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 13.6.2006 - 21.8.2009
zprostředkování obchodu aslužeb 13.6.2006 - 21.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 8.9.2004 - 13.6.2006
prodej drogistického zboží 21.9.2002 - 21.8.2009
technické činnosti v dopravě 21.9.2002 - 21.8.2009
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů vtlakových nádobách, včetně jejich dopravy 21.9.2002 - 21.8.2009
pekařství, cukrářství 23.8.2000
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující 23.8.2000 - 21.8.2009
prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovanýchjako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé,karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné proživotní prostředí 23.8.2000 - 21.8.2009
hostinská činnost 9.8.1994
řeznictví a uzenářství 9.8.1994
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1994 - 21.8.2009
drogistická činnost 9.8.1994 - 21.9.2002
silniční motorová doprava ve znění koncesní listinya rozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresnímživnostenským úřadem v Českých Budějovicích ze dne14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 9.8.1994 - 6.10.2001
prodej jedů a žíravin v maloobchodě 9.8.1994 - 23.8.2000
pedagogická činnost 9.8.1994 - 15.6.1999
výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukovýcha zvukově obrazových záznamů 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy motorových vozidel 9.8.1994 - 15.6.1999
opravy karoserií 9.8.1994 - 15.6.1999
distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 9.8.1994 - 15.6.1999
výroba, instalace a opravy chladících zařízení 9.8.1994 - 3.9.1997
15/ ubytování16/ aranžérské služby 9.8.1994 - 9.8.1994
1/ koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej2/ hostinská činnost3/ ubytování4/ drogistická činnost5/ prodej jedů a žíravin v maloobchodě6/ ředznictví a uzenářství7/ výroba, instalace a opravy chladících zařízení8/ opravy motorových vozidel9/ opravy karoserií10/ distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů 31.12.1992 - 9.8.1994
11/ aranžérské služby12/ pedagogická činnost13/ výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukověobrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových azvukově obrazových záznamů14/ silniční motorová doprava ve znění koncesní listiny arozhodnutí o vydání koncesní listiny vydané Okresnímživnostenským úřadem vČeských Budějovicích ze dne 14.12.1992 č.j. Ž/00/92/04642 31.12.1992 - 9.8.1994
Předmětem podnikání jsou zejména tyto činnosti:- provozuje obchodní činnost veškerým zbožím na úrovnivelkoobchodu a maloobchodu, včetně souvisejících činností- provozuje veřejné stravování a ubytovací služby a poskytujeslužby v oblasti cestovního ruchu a rekreačního ruchu- poskytuje obchodní, popř. i jiné služby členům, občanům,podnikatelům a organizacím ve smyslu obecně závazných právníchpředpisů- provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svoučinností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny 13.6.1991 - 31.12.1992
- vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby,lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty kezkvalitnění a obohacení služeb- provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou,provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost aautomobilovou dopravu /platnost povolení k provozování dopravy do31. 12. 1991/V rámci volné kapacity za účelem jejího plného a trvalého využitímůže tyto práce a služby provádět i pro jiné organizace a občany 13.6.1991 - 31.12.1992
- provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínekdružstva /např. využívání různých forem spolupráce s právnímisubjekty t.j. uzavírání smlouvy o sdružení a podnikáprostřednictvím nově vytvářených obchodních společností,akciových společností a pod./- pronajímá podnikatelům a právnickým osobám vlastní majetek/objekty, zařízení, dopravní prostředky apod./ za účelemprovozování obchodní popř. i jiné činnosti- zajišťuje praktické vyučování žáků ve vlastním střediskupraktického vyučování- provádí investorskou činnost 13.6.1991 - 31.12.1992
- podle zákonem stanovených pravidel uskutečňuje zahraničněobchodní činnost s výjimkou případů, ke kterým je třeba zvláštnípovolení 13.6.1991 - 31.12.1992
čl. 7- Předmět činnosti- se doplňuje o ch/provádí další podnikatelskou činnost podle konkrétních podmínekdružstva /např. využívá různých forem spolupráce s právnímisubjekty, t.j.uzavírá smlouvy a sdružení a podnikáprostřednictvím nově vytvářených obchodních společností,akciových společností apod./ i/ provozuje vlastní laboratoř,zajišťuje zejména rozbory kvalit zboží a vody pro vlastní potřebua jako úplatnou službu pro jiné organizace. 23.11.1990 - 13.6.1991
Doplňuje se předmět činnosti o:- dopravu pro jiné organizace. 25.9.1989 - 13.6.1991
S cílem plnit své poslání a celospolečenské cíle, zabezpečujedružstvo v souladu s úkoly státního plánu a principysocialistické zákonosti zejména tyto úkoly:a, provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a to jakna úseku velkoobchodu, tak i maloobchodu, prodává zboží členům iostatním občanům a organizacím, b, provozuje veřejné stravování aubytovací služby v oblasti cestovního a rekreačního ruchu, 25.7.1989 - 13.6.1991
d, provozuje potravinářskou, popř. jinou výrobu spojenou se svoučinností a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, e, nakupujezemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí výroby, lesní avolně rostoucí plody, houby, popř. jiné předměty ke zkvalitnění aobohacení služeb obyvatel, f, provádí práce a služby výpočetnítechniky, činnost aranžérskou a za účelem rozvoje své materiálnětechnické základny provozuje stavební, údržbářskou činnost azávodovou dopravu, v rámci volné kapacity za účelem jejího plněnía trvalého využití může tyto práce a služby provádět i pro jinéorganizace a občany /krom dopravy/. 25.7.1989 - 13.6.1991
Předmět činnosti doprava pro jiné organizace, "projektováčinnost" a "zahraničně hospodářská činnost" bude zapsán dodatečněpo předložení souhlasu příslušných orgánů státní správy. 25.7.1989 - 13.6.1991
Aby družstvo plnilo své poslání ke prospěchu svého členstva aspolečnosti, v souladu s hospodářským plánem, zejména:a/ provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím a točinnost velkoobchodní i maloobchodní, prodává zboží členům aostatním organizacím, b/ provozuje restaurační činnost, kteráslouží potřebám obyvatelstva i cestovního ruchu, c/ poskytujerůzné služby obyvatelstvu, zejména služby ubytovací, d/ provozujevýrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny, 24.7.1978 - 13.6.1991
e/ vykupuje zemědělské výrobky, suroviny a výrobky domácké výrobyz místních zdrojů, lesní a divoce rostoucí plody a houby,f/ za účelem rozvoje materiálně technické základny družstevprovozuje stavební, instalatérskou, údržbářskou a opravářskoučinnost a provádí závodovou a veřejnou nákladovou dopravu, vsouladu se zvláštním oprávněním vydaným pro KV ČSSD spolupracujena projektové činnosti, g/ vyvíjí politickovýchovnou činnost ajako složka NF pořádá akce k rozvoji kulturního života členů iostatních občanů. 24.7.1978 - 13.6.1991

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 2
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 3
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 4
Provozovna: Nádražní 500 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154394
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 6.1.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.6.2001
Provozovna č. 6
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 7
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Fotografické služby

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 8
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 9
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 10
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 11
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 12
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 26.9.2005
Provozovna č. 13
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 14
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 15
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 16
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 17
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 18
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 19
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 20
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 21
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.3.1997
Provozovna č. 22
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 23
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 24
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 25
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 1.7.2001
Provozovna č. 26
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 5.1.2006
Provozovna č. 27
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 28
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 31.7.2006
Provozovna č. 29
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 4.3.1997
Provozovna č. 30
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.12.1999
Provozovna č. 31
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 10.8.2010
Provozovna č. 32
Provozovna: E. Beneše 2686/36 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000770605
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 8.9.2010
Provozovna č. 33
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.1.2011
Provozovna č. 34
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 7.11.2012
Provozovna č. 35
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 20.11.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: Dobrovodská 2009/50 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1010010735
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 3.12.2014

Živnost č. 2 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.1.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2000
Provozovna č. 4
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 17.5.1993
Provozovna č. 5
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.7.2003
Provozovna č. 2
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 24.5.1993
Provozovna č. 3
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.12.2006
Provozovna č. 4
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 5
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009

Živnost č. 4 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.11.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.8.2000
Provozovna č. 3
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.5.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.5.2000
Provozovna č. 5
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007
Provozovna č. 7
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 8
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 9
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 11
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 12
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 13
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 14
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 15
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 16
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 17
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 18
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 19
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 20
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 21
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 22
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 23
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 24
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 25
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 26
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 27
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 28
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 29
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2009
Provozovna č. 30
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.8.2010
Provozovna č. 31
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2011
Provozovna č. 32
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.11.2013

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická tř. 476/57 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Větrná 65 , Adamov 373 71
Identifikační číslo provozovny: 1000154351
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 3
Provozovna: Suchomelská 2251 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154254
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 4
Provozovna: Budějovická 400 , Velešín 382 32
Identifikační číslo provozovny: 1008533076
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 5
Provozovna: Horní lán 1196/9 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1000154416
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 6
Provozovna: Dolní náměstí 572 , Zliv 373 44
Identifikační číslo provozovny: 1000154246
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 7
Provozovna: Budovatelská 916 , Trhové Sviny 374 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 8
Provozovna: Hlinecká 745 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154173
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 9
Provozovna: Novohradská 1486/60 , České Budějovice 370 08
Identifikační číslo provozovny: 1000154459
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 10
Provozovna: 147 , Olešník 373 50
Identifikační číslo provozovny: 1000154335
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 11
Provozovna: Náměstí 3 , Ledenice 373 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154289
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 12
Provozovna: 77 , Pištín 373 46
Identifikační číslo provozovny: 1009263480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 13
Provozovna: Šobrova 2144 , Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 14
Provozovna: 47 , Horní Stropnice 373 35
Identifikační číslo provozovny: 1000154211
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 15
Provozovna: 28. října 98 , Suchdol nad Lužnicí 378 06
Identifikační číslo provozovny: 1000333671
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 16
Provozovna: Nová 635/2 , Lišov 373 72
Identifikační číslo provozovny: 1000154378
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 17
Provozovna: 138 , Dříteň 373 51
Identifikační číslo provozovny: 1000154360
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 18
Provozovna: Na Libuši 763 , Bechyně 391 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154271
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 19
Provozovna: Pražská tř. 2176/65 , České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny: 1000154190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 20
Provozovna: Bratří Štefanů 994 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1000154467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 21
Provozovna: Nádražní 500 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154394
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 22
Provozovna: 52 , Neplachov 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154327
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 23
Provozovna: Zeyerova 634/8 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 24
Provozovna: Labská 1079/4 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154262
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 25
Provozovna: Fr. Ondříčka 1162/50 , České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny: 1000154424
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 26
Provozovna: E. Beneše 2686/36 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1000770605
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 27
Provozovna: Nádražní 49 , Kamenný Újezd 373 81
Identifikační číslo provozovny: 1000154238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 28
Provozovna: nám. Republiky 336 , Nové Hrady 373 33
Identifikační číslo provozovny: 1000154220
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 29
Provozovna: Revoluční 223 , České Velenice 378 10
Identifikační číslo provozovny: 1002363756
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 30
Provozovna: Žižkovo nám. 8 , Borovany 373 12
Identifikační číslo provozovny: 1000154181
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 31
Provozovna: Nádražní 641 , Třeboň 379 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154297
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 32
Provozovna: Masarykova 61 , Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny: 1000154165
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 33
Provozovna: Lidická tř. 1024/165 , České Budějovice 370 07
Identifikační číslo provozovny: 1000154441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 34
Provozovna: Orlická 555 , Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny: 1000154386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 35
Provozovna: nám. Jiráskovo 78 , Dolní Bukovsko 373 65
Identifikační číslo provozovny: 1000154203
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.2013
Provozovna č. 36
Provozovna: Dobrovodská 2009/50 , České Budějovice 370 06
Identifikační číslo provozovny: 1010010735
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.12.2014

Živnost č. 6 distribuce, nabíjení a opravy akumulátorů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 pedagogická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 9 ubytování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 1.2.1994

Živnost č. 10 aranžérské služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.9.1992
Zánik oprávnění: 27.4.1993

Živnost č. 11 Opravy karosérií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 12 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba, instalace a opravy chladících zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 14 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 15 výroba a prodej nenahraných nosičů zvukových nebo zvukově obrazových záznamů a prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 16 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.9.1992
Zánik oprávnění: 18.1.1999

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1992
Zánik oprávnění: 26.8.1996

Živnost č. 18 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 20 Prodej jedů a žíravin v maloobchodě

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.1992
Zánik oprávnění: 6.2.1996

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.12.1992
Zánik oprávnění: 1.1.1994
Konec oprávnění: 1.1.1994

Živnost č. 22 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.1994
Zánik oprávnění: 10.5.2001

Živnost č. 23 vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1999
Zánik oprávnění: 24.5.1999

Živnost č. 24 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.1.2000
Zánik oprávnění: 4.5.2000

Živnost č. 25 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 31.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.2.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti - mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2004
Zánik oprávnění: 19.12.2005

Živnost č. 29 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Alena Šilhová 5.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.10.2014
Adresa: 105 , 373 46 Pištín Česká republika
č.p. 105, 373 46 Pištín
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 21.4.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013
Ve funkci: od 23.5.2013
Adresa: Vyšehrad 183 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Vyšehrad 183, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 23.5.2013
Ve funkci: od 23.5.2013
Adresa: Ledenická 256 , 370 06 Srubec Česká republika
Ledenická 256, 370 06 Srubec
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013
Ve funkci: od 23.5.2013
Adresa: Vodárenská 254 , 373 12 Borovany Česká republika
Vodárenská 254, 373 12 Borovany
Jméno: Anna Jónová 21.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013
Adresa: Orlická 300 , 375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Orlická 300, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou
Jméno: Pavel Matoušek 21.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2013
Adresa: K Lesu 180 , 373 71 Hůry Česká republika
K Lesu 180, 373 71 Hůry
Jméno: Jindřich Havel 6.7.1987 - 25.7.1989
Funkce: člen
Adresa: Tyršova 553 , Jindřichův Hradec Česká republika
Jindřichův Hradec, Tyršova 553/II
Jméno: Jaroslav Ramnousek 20.2.1991 - 20.2.1991
Funkce: člen
Adresa: Fučíkova 196 , Týn n/Vlt. Česká republika
Týn n/Vlt., Fučíkova 196
Jméno: Karel Vácha 6.7.1987 - 13.6.1991
Funkce: člen
Adresa: Smetanova 670 , Hluboká n/Vlt. Česká republika
Hluboká n/Vlt., Smetanova 670
Jméno: Ing. Ivan Forka 20.2.1991 - 13.6.1991
Funkce: člen
Adresa: U stromovky 20 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, U stromovky 20
Jméno: Ing. Marie Benešová 20.2.1991 - 8.10.1992
Funkce: člen
Adresa: Orlická 35 , Týn n/Vlt. Česká republika
Týn n/Vlt., Orlická 35
Jméno: Ing. Miroslav Procházka 20.2.1991 - 8.10.1992
Funkce: člen
Adresa: Čsl. maděrského přátelství 461 , Týn n/Vlt. Česká republika
Týn n/Vlt., Čsl. maděrského přátelství 461
Jméno: Ing. Jroslav Froulík 22.10.1982 - 14.6.1994
Funkce: předseda
Adresa: 256 , Srubec Česká republika
Srubec 256
Jméno: Blanka Farkotová 6.7.1987 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: K. Tomana 1680 , Č. Budějovice Česká republika
Č. Budějovice, K. Tomana 1680/3
Jméno: František Houška 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Doubrava 22 Chrášťany Česká republika
Doubrava 22 Chrášťany
Jméno: Vladimír Kozák 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Na Barborce 14 , Č.B Dobrá Voda Česká republika
Č.B Dobrá Voda, Na Barborce 14
Jméno: Zdeněk Lomský 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Polní 20 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Polní 20
Jméno: Vladimír Sokolík 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Mánesova 14 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Mánesova 14
Jméno: Jan Štěch 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Budovatelská 918 , Trhové Sviny Česká republika
Trhové Sviny, Budovatelská 918
Jméno: Bohuslav Štěpnička 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Nová 700 , Lišov Česká republika
Lišov, Nová 700
Jméno: Pavel Zima 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Fr. Ondříčka 10 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Fr. Ondříčka 10
Jméno: Jaroslav Rambousek 20.2.1991 - 14.6.1994
Funkce: místopředseda
Adresa: Fučíkova 196 , Týn nad Vltavou Česká republika
Týn nad Vltavou, Fučíkova 196
Jméno: Zdeňka Kolářová 13.6.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Slunečná 909 , Trhové Sviny Česká republika
Trhové Sviny, Slunečná 909
Jméno: Karel Paroubek 13.6.1991 - 14.6.1994
Funkce: člen
Adresa: Okružní 443 , Rudolfov Česká republika
Rudolfov, Okružní 443
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 14.6.1994 - 9.8.1994
Funkce: člen
Adresa: 256 , Srubec Česká republika
Srubec 256
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 14.6.1994 - 17.7.1995
Funkce: člen
Adresa: Vodárenská 254 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Vodárenská 254
Jméno: Ing. Jan Štěpánek 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Česká 19 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Česká 19
Jméno: František Záviš 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 99 , Vrábče Česká republika
Vrábče 99
Jméno: Blažena Gelnarová 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Třebízského 804 , Trhové Sviny Česká republika
Trhové Sviny, Třebízského 804
Jméno: Jiří Brázda 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Jiráskova 520 , Hluboká nad Vltavou Česká republika
Hluboká nad Vltavou, Jiráskova 520
Jméno: Jaroslav Rambousek 14.6.1994 - 3.9.1997
Funkce: předseda
Adresa: 14 , Boršíkov Česká republika
Boršíkov 14
Jméno: Jaroslav Rambousek 3.9.1997 - 9.10.1997
Funkce: člen
Adresa: 14 , Boršíkov Česká republika
Boršíkov 14
Jméno: Ing. Karel Řepa 3.9.1997 - 17.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Nová 10 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Nová 10
Jméno: František Erben 20.2.1991 - 6.10.2001
Funkce: místopředseda
Adresa: Novohradská 79 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Novohradská 79
Jméno: JUDr. Ing. Ivo Novák 14.6.1994 - 6.10.2001
Funkce: člen
Adresa: Pabláskova 30 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Pabláskova 30
Jméno: Zdeněk Lomský 3.9.1997 - 23.8.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 15.5.2001 do 25.5.2005
Adresa: Polní 20 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Polní 20
Jméno: Ing. Miloš Parma 3.9.1997 - 23.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 25.5.2005
Adresa: Zachariášova 9 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Zachariášova 9
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 9.8.1994 - 21.8.2009
Funkce: ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: 256 , Srubec Česká republika
Srubec 256
Jméno: Jaroslav Rambousek 9.10.1997 - 21.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 21.5.2009
Adresa: 14 , Boršíkov Česká republika
Boršíkov 14
Jméno: JUDr. Petr Vojnar 6.10.2001 - 21.8.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 21.5.2009
Adresa: Nová 57 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Nová 57
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 17.7.1995 - 13.1.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany Česká republika
Borovany, Vodárenská 254
Jméno: František Erben 6.10.2001 - 6.12.2012
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 15.5.2001 do 2.7.2012
Adresa: 22 , Závraty Česká republika
Závraty 22, okres České Budějovice
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 21.8.2009 - 6.12.2012
Funkce: člen představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Adresa: 256 , Srubec Česká republika
Srubec 256
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 6.12.2012 - 7.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 12.10.2012
Adresa: 256 , Srubec Česká republika
Srubec 256
Jméno: JUDr. Jiří Kolban 3.9.1997 - 4.6.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.5.2001 do 27.5.2015
Adresa: 80 , Nová Ves Česká republika
Nová Ves 80
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 23.8.2005 - 5.2.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.5.2005
Ve funkci: od 25.5.2005
Adresa: Vyšehrad 183 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Vyšehrad 183
Jméno: Anna Jónová 23.8.2005 - 5.2.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.5.2005
Adresa: Orlická 300 , Týn nad Vltavou Česká republika
Týn nad Vltavou, Orlická 300
Jméno: Pavel Matoušek 21.8.2009 - 5.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2009
Adresa: K Lesu 180 , Hůry Česká republika
Hůry, K Lesu 180
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 13.1.2012 - 5.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 2.12.2011
Adresa: Vodárenská 254 , Borovany Česká republika
Borovany, Vodárenská 254
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 7.5.2014 - 5.2.2016
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001
Ve funkci: od 12.10.2012
Adresa: Ledenická 256 , 370 06 Srubec Česká republika
Ledenická 256, 370 06 Srubec
Jméno: Ing. Jaroslav Froulík 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva a generální ředitel
Trvání členství: od 15.5.2001 do 23.5.2013
Ve funkci: od 12.10.2012 do 23.5.2013
Adresa: Ledenická 256 , 370 06 Srubec Česká republika
Ledenická 256, 370 06 Srubec
Jméno: Mgr. Jan Chrástka 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.5.2001 do 23.5.2013
Ve funkci: od 2.12.2011 do 23.5.2013
Adresa: Vodárenská 254 , 373 12 Borovany Česká republika
Vodárenská 254, 373 12 Borovany
Jméno: Ing. Bořivoj Marxt 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: předseda
Trvání členství: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Ve funkci: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Adresa: Vyšehrad 183 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Vyšehrad 183, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov
Jméno: Anna Jónová 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.5.2005 do 23.5.2013
Adresa: Orlická 300 , 375 01 Týn nad Vltavou Česká republika
Orlická 300, Malá Strana, 375 01 Týn nad Vltavou
Jméno: Pavel Matoušek 5.2.2016 - 21.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.5.2009 do 23.5.2013
Adresa: K Lesu 180 , 373 71 Hůry Česká republika
K Lesu 180, 373 71 Hůry

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jan Chrástka
Člen statutárního orgánu: Anna Jónová
Člen statutárního orgánu: Ing. Bořivoj Marxt
Člen statutárního orgánu: Ing. Jaroslav Froulík
Člen statutárního orgánu: Pavel Matoušek

Vlastníci firmy JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 000 000 Kč - 31.12.1992

Sbírka Listin JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice IČO: 00031852

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
Dr 224/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2015 22.12.2015 9.2.2016 18
Dr 224/SL 51 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.6.2015 11.6.2015 42
Dr 224/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2014 12.11.2014 12.11.2014 17
Dr 224/SL 49 ostatní Zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 22.9.2014 12.11.2014 7
Dr 224/SL 48 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2014 23.6.2014 44
Dr 224/SL 47 stanovy společnosti úplné znění k 23.5.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 20.6.2013 27.6.2013 19
Dr 224/SL 46 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2013 27.6.2013 41
Dr 224/SL 45 ostatní - Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 12.10.2012 5.12.2012 13.12.2012 2
Dr 224/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 43
Dr 224/SL 43 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2012 2
Dr 224/SL 41 notářský zápis 211/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2011 17.8.2011 4
Dr 224/SL 40 účetní závěrka r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 39
Dr 224/SL 39 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2010 38
Dr 224/SL 36 notářský zápis 269/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 4
Dr 224/SL 37 ostatní - Zápis z jednání shrom. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.5.2009 3.9.2009 6
Dr 224/SL 33 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2008 34
Dr 224/SL 32 účetní závěrka r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 38
Dr 224/SL 31 notářský zápis 312/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2006 22.6.2006 29
Dr 224/SL 30 výroční zpráva + Účet.uzáv.-r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2006 38
Dr 224/SL 28 ostatní -Shromáždění delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2005 1.8.2005 12
Dr 224/SL 26 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 11
Dr 224/SL 27 výroční zpráva -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2005 27
Dr 224/SL 24 notářský zápis 275/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 2
Dr 224/SL 25 stanovy společnosti - Úpl.znění Krajský soud v Českých Budějovicích 26.5.2004 25.8.2004 19
Dr 224/SL 22 účetní závěrka - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 9
Dr 224/SL 23 výroční zpráva - r. 2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2004 25
Dr 224/SL 21 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2003 34
Dr 224/SL 19 notářský zápis 346/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 8
Dr 224/SL 20 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2002 11.9.2002 19
Dr 224/SL 18 výroční zpráva +Úč.uzávěrky -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2002 20
Dr 224/SL 17 účetní závěrka -r.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.1.2002 9
Dr 224/SL 12 ostatní - Záp.z 1.jedn.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 1
Dr 224/SL 13 ostatní - Záp. z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 7
Dr 224/SL 14 stanovy společnosti - Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 6
Dr 224/SL 15 stanovy společnosti - Úplné znění Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2001 1.10.2001 18
Dr 224/SL 10 stanovy společnosti +Změna stanov(květen 2000) Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 20
Dr 224/SL 11 ostatní -Zápis z jednání shrom.deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2000 19.9.2000 11
Dr 224/SL 9 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2000 7
Dr 224/SL 6 ostatní -Zápis z jedn.shrom.delegátů Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 6
Dr 224/SL 7 ostatní -Změna stanov družstva Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.1999 21.6.1999 1
Dr 224/SL 5 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.4.1999 7
Dr 224/SL 2 ostatní - zápis z l.jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 1
Dr 224/SL 3 ostatní - zápis z jedn. shrom. deleg. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.1997 23.11.1998 7
Dr 224/SL 4 účetní závěrka  - rozvaha, výkaz Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.1997 23.11.1998 7

Hodnocení JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...