IP Exit, a.s. Praha IČO: 45316619

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu IP Exit, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45316619.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem IP Exit, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkování služeb a další.

Základní údaje o IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 27.2.1992
Spisová značka: B 1351
IČO: 45316619
Obchodní firma: IP Exit, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.2.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 27.2.1992
Datum zániku: 24.11.2018
Nucená správa pro společnost IP banka, a.s. (dříve INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost), se sídlem senovážné náměstí 32, Prahja 1, identifikační číslo 4531 6619, dle rozhodnutí České národní banky ze dne 16.6.2000, č.j. 365/5-00. 20.12.2000 - 17.7.2002
pověřený výkonem nucené správy: ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847 Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72 okres Ostrava - město 20.12.2000 - 17.7.2002
správce vykonávající nucenou správu: ing. Petr Staněk r.č. 670725/0847 Ostrava - jih, Hrabůvka, U lesa 1056/72 okres Ostrava - město 13.10.2000 - 20.12.2000
V bance se dnem 16.6.2000 zavádí nucená správa. 26.6.2000 - 20.12.2000
Prodej podniku INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKY, akciové společnosti, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32, IČO : 45316619 Československé obchodní bance, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, IČO: 00001350 s účinností od 19.6.2000. 26.6.2000 - 24.11.2018
S účinností od 1.8.1998 byla na základě smlouvy uzavřené mezi Investiční a Poštovní bankou, a.s. a PVT, a.s. se sídlem Praha 9, Kovanecká 3O prodána organizačně samostatná část Investiční a Poštovní banky, a.s., označená "Účelová organizační jednotka Automatizované systémy a metodika produktů". 14.10.1998 - 24.11.2018
Usnesení řádné valné hromady o zvýšení základního jmění: A. zvýšení základního jmění společnosti upisováním nových akcií v objemu 1.000.000.000,-Kč s tím, že se připouští upisování až do výše 35.044.489.800,-Kč. Charakteristika nových akcií je uvedena v příloze A tohoto rozhodnutí. B. způsob a podmínky upsání nových akcií ve znění uvedeném v příloze B tohoto rozhodnutí. C. podání žádosti o povolení k veřejnému obchodování s uvedenými akciemi. D. ustavení komise pro upisování akcií jako orgánu pro řízení a dohled nad procesem ve složení: Prof.RCDr.Ing. V. Hoffmann,CSc., člen dozorčí rady - předseda komise Ing.J.Tesař, CSc., předseda dozorčí rady Ing. P. Vajda, CSc., člen dozorčí rady Ing.A.Blaas, člen představenstva Ing. J.Horák, člen představenstva 2. p o v ě ř u j e A. komisi pro upisování akcií výkonem pravomocí uvedených v podmínkách upisování akcií, řešením sporných případů a výkladem podmínek upisování akcií v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a tímto rozhodnutím. B. představenstvo Investiční a Poštovní banky, a.s.: l. výkonem pravomocí uvedených v podmínkách k upisování akcií, jakož i rozhodnutím o konečné částce zvýšení základního jmění 2. činit způsobem uvedeným ve stanovách veškeré právní a jiné úkony nezbytné k zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, zápisu zvýšeného základního jmění v obchodním rejstříku, získání povolení k veřejnému obchodování s novými akciemi, registraci nové emise akcií ve Středisku cenných papírů a přijetí nových akcií k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. 3. zveřejnit v obchodním věstníku usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku v souladu s ustanovením obchodního zákoníku Příloha A Základní charakteristika emise druh cenného papíru: kmenová akcie ve smyslu § 155 a násl. obchod. zákoníku emitent : Investiční a Poštovní banka, a.s. forma cenného papíru: na majitele (doručitele) jmenovitá hodnota akcie: 100,-Kč podoba cenného papíru: zaknihovaný cenný papír důvod zvýšení základního jmění: posílení kapitálové přiměřenosti banky tak, aby byl umožněn dynamický nárůst obchodních aktivit banky a její ziskovosti počet: 10.000.000 Ks až 350.444.898 ks obchodovatelnost: veřejně obchodovatelné bez omezení převoditelnosti ISIN: bude požádáno o převzetí CZ0008002854 rozsah a obsah práv: všechna akcionářská práva spojená s kmenovými akciemi Investiční a Poštovní banky, a.s. ve smyslu stanov Investiční a Poštovní banky, a.s. a právního řádu České republiky forma splacení: peněžní Příloha B Způsob upisování akcií Úpis akcií bude probíhat v jednom kole podle přednostního práva stávajících akcionářů vypočteného z maximálního objemu zvýšení základního jmění společnosti. Lhůta k upsání: Lhůta k upsání akcií je stanovena na 14 dnů a počíná běžet 15. den ode dne zveřejnění výzvy představenstva Investiční a Poštovní banky, a.s. k upisování akcií. Představenstvo Investiční a Poštovní banky zveřejní výzvu k upisování akcií nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdrží usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místo a čas upisování: Pobočky Investiční a Poštovní banky, a.s. Praha l, Náměstí Republiky 7, Praha l, Perlová 5, České Budějovice, Hroznová l, Plzeň, nám.T.G.Masaryka 12,Karlovy Vary, Bělehradská 14, Ústí nad Labem, Mírové nám. 20, Liberec, tř. l. máje 26, Hradec Králové, Ulrichovo nám. 734, Pardubice, tř. Míru 63, Jihlava, Masarykovo nám. 14, Brno, Joštova ul. 5, Olomouc, Horní nám. 6, Ostrava, Nádražní 10, Zlín, Dlouhá 136. Akcionáři- právnické osoby mohou upisovat i na pracovišti ústředí IPB, odbor 5-3, II. patro, Perlová 5, Praha l. Upisovatelé mohou upisovat na výše uvedených místech v kterýkoliv pracovní den od 9.00 hod. do 16.00 hod. Upisovatelé a rozhodný den: Upisování se mohou zúčastnit výhradně osoby, které v rozhodný den, tj. v první den upisovací lhůty budou akcionáři Investiční a Poštovní banky, a.s. dle evidence Střediska cenných papírů. Investiční a Poštovní banka, a.s. za účelem technického zabezpečení úpisu pozastaví převody akcií IPS šest dnů přede dnem zahájení úpisování do dne zahájení upisování včetně. Maximální upisovací nárok: Akcionář vlastnící stávající akcie ve jmenovité hodnotě 100,-Kč má nárok na upsání maximálně tří (3) nových ackií ve jmenovité hodnotě 100,-Kč na každou jednu stávající ackii ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Emisní kurs: 100,-Kč, je stanoven na úrovni jmenovité hodnoty s cílem zvýhodnit stávající akcionáře. 22.7.1998 - 19.4.1999
Náležitosti úpisu: Pro účely zápisu do listiny upisovatelů se upisovatel fyzicka osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a upisovatel - právnická osoba se prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce (u zahraniční osoby obdobným dokladem o existenci právnické osoby a způsobu jednání jejím jménem). Členové statutárních orgánů upisovatele se prokazují platným průkazem totožnosti. Upisovatel může být zastoupen zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele - fyzické ososby nebo statutárního orgánu upisovatele - právnické osoby. Plná moc musí být vystavena v českém jazyce /nebo s úředně ověřeným překladem/ a určena výhradně k zastupování upisovatele při úpisu 15.série akcií Investiční a Poštovní banky, a.s., a musí obsahovat úplné a nezkrácené jméno upisovatele a zmocněnce a rodné číslo upisovatele - fyzické osoby nebo IČO upisovatele - právnické osoby. V případě pochybností o oprávněnosti nároku upisovatele a/nebo rozsahu jeho předkupního práva je rozhodnou evidence IPB dle výpisu z účtu emitenta ze Střediska cenných papírů ke dni pozastavení obchodování před rozhodným dnem, který je vzhledem k pozastavení obchodování ve Středisku cenných papírů totožný s výpisem k rozhodnému dni. Upisovatel při úpisu sdělí číslo jednoho svého účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů, případně předloží výpis z tohoto účtu. V případě, že upisovatel je zahraniční osobou, je při úpisu povinen předložit kopii souhlasu České národní banky ke vzniku majetkového podílu zahraniční osoby na bance. V případě splnění všech podmínek a náležitostí úpisu bude upisovateli při úpisu vydáno potvrzení, obsahující mimo jiné i počet upsaných akicí a číslo bankovního účtu, na nějž má být splacena emisní cena. V případě nesplnění uvedených podmínek a náležitostí, je emitent oprávněn upisovateli úpis odmítnout. Úhrada akcií: Upisovatel musí uhradit cenu upsaných akcií takovým způsobem, aby úhrada byla připsána na emisní účet IPB č.362407/5100,resp.účet uvedený v potvrzení o upsání akcií) s účetním datem nejpozději posledního dne upisovacího kola. Komise pro upisování předá představenstvu zprávu o výsledcích upisování nejpozději do 14-ti dnů ode dne ukončení upisování. Vydání akcií: Po zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku a získání povolení k veřejnému obchodování budou akcie vydány formou jejich připsání na účet majitele ve Středisku cenných papírů. Podmínkou vydání akcií je existence účtu majitele cenných papírů ve Středisku cenných papírů. 22.7.1998 - 7.12.1999
Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 9.3.1998 o zvýšení základního jmění: Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění společnosti o 6 000 000 000,- Kč upsáním 60 000 000 ks nových kmenových akcií na majitele se jmenovitou hodnotou jedné akcie 100 Kč. Upisování akcií nad částku 6 000 000 000,- Kč se nepřipouští. Akcie budou splaceny v peněžité formě a vydány v zaknihované podobě. Emisní kurs jedné akcie činí 100,- Kč. Bude požádáno o povolení k veřejné obchodovatelnosti všech nově vydávaných akcií a následně po udělení povolení k veřejné obchodovatelnosti a vydání akcií i o přijetí nově vydaných akcií k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. Ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právno akcionářů společnosti. Všechny nově vydávané akcie budou nabídnuty k úpisu určenému zájemci - společnosti Nomura Europe plc., se sídlem Nomura House, 1 St. Martin'-le -Grand, London EC1A 4NP, Velká Británie (dále jen "určený zájemce") v jednom upisovacím kole, které bude zahájeno dne 24. března 1998 a potrvá 3 pracovní dny. Důvodem vyloučení přednostního práva je vstup zahraničního partnera - určeného zájemce do společnosti v souladu s usneseními vlády České republiky č. 468 z 23. červnece 1997 a č. 162 z 4. března 1998 o privatizaci majetkového podílu státu v Investiční a Poštovní bance, a.s. Určený zájemce je zavázán vložit do společnosti formou upsání akcií 6 mld. Kč a v případě potřeby se vynasnažit, aby společnost získala dalších 6 mld. Kč formou podřízeného dluhu. Určený zájemce se dále zavázal, že nejpozději do třiceti dnů od vydání nových akcií požádá o svolání další mimořádné valné hromady společnosti a bude všemi svými hlasy podporovat další zvýšení základního jmění společnosti s tím, že umožní všem akcionářům společnosti v rámci jejich přednostních práv upsat tři nové akcie na jednu jejich stávající akcii při emisním kursu 100,- Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč, a sám se upisování nezúčastní. V důsledku těchto závazků dojde k výraznému posílení kapitálové přiměřenosti a mezinárodní prestiže Investiční a Poštovní banky, a.s. Představenstvo společnosti písemně vyzve určeného zájemce nejpozději v pracovní den bezprostředně předcházející prvnímu dni upisovací lhůty k uplatnění práva na upsání akcií. Úpis se uskuteční zápisem do listiny upisovatelů, která bude k dispozici na adrese IPB, a.s. odbor 5-3, Perlová 5, Praha 1, II. patro. Určený zájemce je při úpisu povinen předložit kopii souhlasu České národní banky ve smyslu § 16 odst.1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, tj. souhlas ke vzniku majetkového podílu zahraniční osoby na bance již vzniklé a souhlas s nabytím podílové účasti v rozsahu větším než 15 % základního jmění banky. Určený zájemce je povinen splatit celou jmenovitou hodnotu všech upsaných akcií tak, aby úhrada byla připsána na účet Investiční a Poštovní banky, a.s., č. 10495-362407/5100 s účetním datem nejpozději poslední den upisovací lhůty. Představenstvo společnosti zabezpečí veškeré kroky a úkony vyžadované právními předpisy a stanovami společnosti k realizaci výše uvedeného rozhodnutí. 13.3.1998 - 30.3.1998
Akciová společnost je právním nástupcem Investičního fondu rychlého výnosu,a.s. se sídlem Praha 1,Senovážné nám. 32, IČO 43875165 ,jenž byl zrušen bez likvidace sloučením ke dni 31.října 1995. 31.10.1995 - 24.11.2018
1 akcie na jméno v hodnotě 1000,-Kč je akcií se zvláštními právy ve smyslu zák.č. 92/91 Sb. v platném znění a stanov společnosti, s vyloučením převodu akcií na třetí osobu. 30.6.1994 - 22.7.1998
Název společnosti - celé znění: INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost nebo Investiční a Poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s. 15.4.1994 - 24.11.2018
Název společnosti - celé znění: INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKA, akciová společnost nebo Investiční a poštovní banka, a. s. ve zkratce IPB, a. s. 31.12.1993 - 15.4.1994
Obchodní jméno: ve zkratce Investiční banka, a. s. 27.2.1992 - 31.12.1993
Údaje o založení akciové společnosti: společnost je založena zakladatelskou listinou ze dne 21.2.1992, jednorázově Fondem národního majetku ČR jako jediným zakladatelem. Součástí zakladatelské listiny jsou stanovy společnosti. 27.2.1992 - 24.11.2018
Základní jmění je splaceno ze 100 %. 27.2.1992 - 24.11.2018

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45316619
Obchodní firma: IP Exit, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.10.2002
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45316619
Firma: IP Exit, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce soukromé národní
Datum vzniku: 27.2.1992

Kontakty na IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Senovážné náměstí 976/32 , Praha 110 00 15.5.2002 - 24.11.2018
Sídlo: Senovážné náměstí 976/32 , Praha 110 00 15.6.1993 - 15.5.2002
Sídlo: Senovážné náměstí 976/32 , Praha 110 00 27.2.1992 - 15.6.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Senovážné náměstí 976/32, Praha 110 00

Obory činností IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
předmětem podnikání společnosti je provádění všech bankovních obchodů, poskytování všech bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách případně povoleními a souhlasy České národní banky, pokud je jich k některým činnostem zapotřebí 15.6.1993 - 24.11.2018
1.provádění všech bankovních obchodů, poskytování všech bankovních služeb a provozování dalších činností, přičemž tyto činnosti se provádí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách, případně povoleními a souhlasy SBČS, pokud je jich k některým činnostem potřeba 27.2.1992 - 15.6.1993
2.podnikání zejména v oblasti: -přijímání vkladů od právnických a fyzických osob včetně nadací a fondů -poskytování úvěrů a bankovních záruk právnickým a fyzickým osobám z vlastních i svěřených prostředků -uvolňování prostředků státních rozpočtů a státních a jiných fondů podle zásad stanovených příslušným ministerstvem financí nebo správcem fondu a kontrola hospodárnosti a účelovosti jejich využití -provádění mezinárodních a tuzemských finančních operací 27.2.1992 - 15.6.1993
(zabezpečování dovozu kapitálu, arbitrážní operace-dealing, swapy, forfaitind, zahraniční bankovní záruky) -pokladní a směnárenská činnost -obchod s tuzemskými i devizovými prostředky, vztahy se zahraničními bankami a platební styk s nimi (akreditivy, dokumentární inkaso apod.) -tuzemský platební styk -emise a obchod s cennými papíry včetně obchodu na burzách cenných papírů -finanční pronájem /finanční leasing/ 27.2.1992 - 15.6.1993
-pojišťovací činnost a zajišťovací operace -správa majetku klientů, vytváření a správa investičních fondů -obstarávání zakladatelského, rizikového a rozvojového kapitálu -provádění finanční činnosti poradenské, expertizní, informační, zprostředkovatelské, akviziční aj. činnosti a pomoc klientům v oblasti privatizace, investic a obchodních operací -pronájem bezpečnostních schránek -výkon funkce depozitáře investičního fondu -poskytování porad ve věcech podnikání -poskytování bankovních informací 27.2.1992 - 15.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2002
Zánik oprávnění: 24.11.2018

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.11.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování

Vedení firmy IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, jako její statutární orgán a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně libovolní dva jeho členové. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné, natištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. 17.7.2002 - 24.11.2018
Společnost zastupuje a jménem společnosti navenek jedná a za společnost se podepisuje správce pověřený výkonem nucené správy. 20.12.2000 - 17.7.2002
Způsob jednání za společnost : Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- vesntvo společnosti, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva v rozsahu určeném organizačním, podpiso- vým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně. 13.9.1999 - 20.12.2000
Způsob jednání za společnost : Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- vesntvo společnosti, jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva v rozsahu určeném organizačním, podpiso- vým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti "Investiční a Poštovní banka, a.s." připojí vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně. 21.8.1997 - 13.9.1999
Způsob jednání za společnost : Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- vesntvo společnosti (banky), jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva v rozsahu určeném organizačním, podpiso- vým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti "Investiční a Poštovní banka, a.s." připojí vlastnoruční podpis s uvede- ním jména a funkce: a) dva členové představenstva společně nebo b) vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého oprávnění daného organizačním, podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. 27.9.1996 - 21.8.1997
Způsob jednání za společnost : Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- vesntvo společnosti (banky), jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva v rozsahu určeném organizačním, podpiso- vým a schvalovacím řádem společnosti. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti "Investiční a Poštovní banka, a.s." připojí vlastnoruční podpis s uvede- ním jména a funkce: a) dva členové představenstva společně b) vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého oprávnění daného organizačním, podpisovým a schvalovacím řádem společnosti. 13.9.1995 - 27.9.1996
Jednání za společnost: Pokud nevyplývá z obecně závazných právních předpisů a těchto stanov něco jiného, jedná jménem Společnosti představenstvo. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva v rozsahu určeném organizačním a podpisovým řádem Společnosti. Ostatní vedoucí pracovníci pověření organizačním řádem Společnosti určitými činnostmi jsou zmocněni ke všem úkonům, k nimž při těchto úkonech dochází. Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem Společnosti tak, že osoby, které jsou oprávněny jednat jménem společnosti, k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce. 15.4.1994 - 13.9.1995
Zastupování a podepisování za společnost: Pokud nevyplývá z obecně závazných právních předpisů a stanov něco jiného, jedná za společnost představenstvo. Jednotliví členové představenstva jednají pouze v rozsahu svého zmocnění, v mezích své působnosti a v souladu s organizačním a podpisovým řádem. Podepisování se děje v souladu s organizačním a podnikovým řádem tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: a) nejméně dva členové představenstva b) nebo předseda či místopředseda dozorčí rady, společně s jejím jedním dalším členem, a to v záležitostech svěřených dozorčí radě obecně závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti c) nebo vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svého oprávnění 15.6.1993 - 15.4.1994
Způsob jednání za společnost: za společnost jedná představenstvo, člen představenstva představenstvem představenstvem pověřený, generální ředitel, prokuristé. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce vždy alespoň dva členové představenstva, generální ředitel s vyjímkou podepisování úvěrů a kapitálových operací, vedoucí pracovníci společnosti v rozsahu svých plných mocí, prokurista se samostatnou prokurou s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. 14.10.1992 - 15.6.1993
Způsob jednání jménem společnosti: za společnost jedná představenstvo, člen představenstva představenstvem pověřený, generální ředitel, prokuristé. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva nebo generální ředitel společnoti s vyjímkou podepisování úvěrů a kapitálových operací, prokurista se samostatnou prokurou. 27.2.1992 - 14.10.1992
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 27.2.1992 - 14.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: prof.ing. Václav Foffmann CSc. 27.2.1992 - 14.10.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Černokostelecká 2013/91, Praha 100 00
Jméno: ing. Jindřich Kapoun CSc. 27.2.1992 - 15.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mádrova 3035/9, Praha 143 00
Jméno: prof.ing. Václav Hoffman CSc. 14.10.1992 - 15.6.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Černokostelecká 2013/91, Praha 100 00
Jméno: ing. Zdeněk Kruliš CSc. 14.10.1992 - 15.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pšenčíkova 675/22, Praha 142 00
Jméno: ing. Jan Klacek 14.10.1992 - 15.6.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Karmelitská 373/25, Praha 118 00
Jméno: ing. Otakar Jurečka 15.6.1993 - 15.4.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Komerční 1613/14, Ostrava 710 00
Jméno: ing. Alfréd Šebek 31.12.1993 - 15.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květnového povstání 1864 , 103 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Oto Jurečka 27.2.1992 - 9.3.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komerční 1613/14, Ostrava 710 00
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 14.10.1992 - 22.3.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: ing. Otakar Jurečka 15.4.1994 - 1.2.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Komerční 1613/14, Ostrava 710 00
Jméno: ing. Libor Procházka 27.2.1992 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. Aladár Blaas 27.2.1992 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: doc.ing. Jiří Fárek CSc. 27.2.1992 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Farní 1010/19, Praha 162 00
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 15.6.1993 - 21.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: ing. Alfréd Šebek 15.4.1994 - 21.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květnového vítězství 1864/38, Praha 149 00
Jméno: ing. Otakar Jurečka 1.2.1996 - 21.2.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vápencová 548/11, Praha 147 00
Jméno: ing. Alfréd Šebek 21.2.1997 - 10.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květnového vítězství 1864/38, Praha 149 00
Jméno: ing. Otakar Jurečka 21.2.1997 - 2.3.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Vápencová 548/11, Praha 147 00
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: ing. Libor Procházka 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Hruška 20.8.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Horkách 1432/22, Praha 140 00
Jméno: Ing. Eduard Onderka 20.8.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: V. P. Čkalova 798/24, Praha 160 00
Jméno: ing. Jan Klacek 2.3.1998 - 13.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Karmelitská 373/25, Praha 118 00
Jméno: Ing. Josef Horák 21.5.1998 - 19.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: 19, Samopše 285 06
Jméno: doc.ing. Jiří Fárek CSc. 21.2.1997 - 30.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Farní 1010/19, Praha 162 00
Jméno: ing. Alfréd Šebek 10.2.1998 - 30.7.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Slavíkově 253/19, Praha 109 00
Jméno: ing. Libor Procházka 13.3.1998 - 13.9.1999
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Hostivařská 149/33, Praha 102 00
Jméno: ing. Aladár Blaas 21.2.1997 - 13.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: ing. Jiří Fabián 13.3.1998 - 13.10.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Měcholupská 67/11, Praha 102 00
Jméno: ing. Jan Klacek 13.3.1998 - 13.10.2000
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Karmelitská 373/25, Praha 118 00
Jméno: ing. Petr Beneš 19.4.1999 - 13.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2, Praha 140 00
Jméno: ing. Helena Jenšová 30.7.1999 - 13.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Malé Šárce 800, Praha 164 00
Jméno: Ing. Antonín Jakubše 13.9.1999 - 13.10.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Máchova 361/2, Rudná 252 19
Jméno: ing. Libor Procházka 13.9.1999 - 13.10.2000
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Elišky Junkové 1343/6, Praha 102 00
Jméno: ing. Petr Staněk 26.6.2000 - 13.10.2000
Funkce: správce vykonávající nucenou správu
Adresa: K lesu 1056 , 713 00 Ostrava - jih Česká republika
Jméno: ing. Radim Jetelina 13.10.2000 - 6.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Štěpnická 1064, Uherské Hradiště 686 06
Jméno: ing. Tomáš Valder 13.10.2000 - 17.7.2002
Funkce: člen
Adresa: Krosenská 531/4, Praha 181 00
Jméno: ing. David Štědra 6.3.2001 - 17.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mirotická 770/6, Praha 142 00
Jméno: Renata Přílepková 13.10.2000 - 24.2.2004
Funkce: člen
Ve funkci: do 7.8.2002
Adresa: Vejvanovského 1616/8, Praha 149 00
Jméno: ing. David Štědra 17.7.2002 - 24.2.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 24.6.2002 do 7.8.2002
Adresa: Mirotická 770/6, Praha 142 00
Jméno: ing. Tomáš Valder 17.7.2002 - 24.2.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 24.6.2002 do 7.8.2002
Adresa: Krosenská 531/4, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Marta Gellová 24.2.2004 - 26.5.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 7.8.2002 do 16.4.2004
Adresa: Na sklonku 603/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Tomáš Kopřiva 24.2.2004 - 19.3.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 7.8.2002 do 15.7.2004
Adresa: U družstva Práce 1478/80, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miloš Kozák 19.3.2007 - 27.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.7.2004 do 15.7.2008
Adresa: 112, Židovice 411 83
Jméno: Ing. Petr Sedlák 19.3.2007 - 18.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2004
Ve funkci: od 16.7.2004
Adresa: Lindavská 781/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 27.8.2010 - 6.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Rápošovská 74, Praha 190 16
Jméno: Ing. Miloslav Netušil 19.3.2007 - 24.11.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2004
Ve funkci: od 16.7.2004
Adresa: Kružberská 1913/11, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Sedlák 18.2.2015 - 24.11.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.7.2004
Ve funkci: od 16.7.2004
Adresa: Lindavská 781/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 6.1.2016 - 24.11.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Rápošovská 74, Praha 190 16

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: ing. Vlastimil Uzel 27.2.1992 - 11.6.1992
Adresa: Mezivrší 1447/33, Praha 147 00
Jméno: Jiří Lobkowicz 11.6.1992 - 14.10.1992
Adresa: Vlašská 348/17, Praha 118 00
Jméno: Jiří Lobkowicz 14.10.1992 - 29.10.1992
Funkce: předseda
Adresa: Vlašská 348/17, Praha 118 00
Jméno: JUDr. Jana Bartušková 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Křižíkova 463/113, Praha 186 00
Jméno: ing. Julius Jančáry 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Údolí 810, Frýdlant 464 01
Jméno: ing. Robert Holman 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Kamerunská 607/1, Praha 160 00
Jméno: ing. Gustav Hojdysz CSc. 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: ing. Bohdan Bartoš 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Komenského 517/19, Kopřivnice 742 21
Jméno: ing. Martin Opatrný 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Terronská 536/10, Praha 160 00
Jméno: Jiří Vilím 27.2.1992 - 15.6.1993
Adresa: Pod strání 2158/15, Praha 100 00
Jméno: Irwin Schwartz 11.6.1992 - 15.6.1993
Adresa: Jindřišská 939/20, Praha 110 00
Jméno: Doc.ing. Štěpán Muller 11.6.1992 - 15.6.1993
Adresa: Renoirova 621/2, Praha 152 00
Jméno: ing. Jindřich Kapoun CSc. 15.6.1993 - 15.4.1994
Adresa: Mádrova 3035/9, Praha 143 00
Jméno: ing. Alfréd Šebek 15.6.1993 - 15.4.1994
Funkce: člen
Adresa: Květnového vítězství 675 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Alfréd Šebek 15.4.1994 - 9.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Květnového vítězství 1864/38, Praha 149 00
Jméno: Jiří Lobkowicz 29.10.1992 - 22.3.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Vlašská 348/17, Praha 118 00
Jméno: ing. Peter Vajda 15.6.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Hummelova 6 , Bratislava Česká republika
Jméno: ing. Gustav Hojdysz 1.10.1993 - 22.3.1995
Funkce: člen
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: ing. Zdeněk Kruliš CSc. 15.6.1993 - 13.9.1995
Funkce: člen
Adresa: Pšenčíkova 675/22, Praha 142 00
Jméno: ing. Jindřich Kapoun CSc. 15.4.1994 - 13.9.1995
Funkce: místopředseda
Adresa: Mádrova 3035/9, Praha 143 00
Jméno: ing. Jan Klacek 15.6.1993 - 27.9.1996
Funkce: člen
Adresa: Karmelitská 373/25, Praha 118 00
Jméno: ing. Jan Suchánek 15.6.1993 - 27.9.1996
Funkce: člen
Adresa: V korytech 2307/21, Praha 106 00
Jméno: ing. Miroslav Téra 1.10.1993 - 27.9.1996
Funkce: člen
Adresa: Kryblická 366, Trutnov 541 01
Jméno: ing. Jan Přibyl 1.10.1993 - 27.9.1996
Funkce: člen
Adresa: Pokrovského 1789 , Praha 5 Česká republika
Jméno: prof.ing. Miroslav Tuček CSc. 27.2.1992 - 21.2.1997
Adresa: Vodičkova 700/32, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Jan Ježdík 11.6.1992 - 21.2.1997
Adresa: Sametová 718/12, Liberec 460 06
Jméno: prof.ing. Václav Hoffmann CSc. 15.6.1993 - 21.2.1997
Funkce: předseda
Adresa: Černokostelecká 2013/91, Praha 100 00
Jméno: ing. Michal Bernáth 15.6.1993 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: K Červenému vrchu 736/33, Praha 160 00
Jméno: PhDr.ing. Jiří Weigl CSc. 15.6.1993 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Oldřich Černoch CSc. 15.4.1994 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Pod lipami 2663/3, Praha 130 00
Jméno: Jiří Lobkowicz 22.3.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Vlašská 348/17, Praha 118 00
Jméno: Ing. Peter Vajda CSc. 22.3.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Hummelova 6 , Bratislava Česká republika
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz CSc. 22.3.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: ing. Zdeněk Kruliš CSc. 13.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: místopředseda
Adresa: Pšenčíkova 675/22, Praha 142 00
Jméno: Ing. Michal Hrubý 13.9.1995 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Jana Zajíce 966/2, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jan Suchánek 27.9.1996 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Tovární 549, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Jan Přibyl 27.9.1996 - 21.2.1997
Funkce: člen
Adresa: Fantova 1788/20, Praha 155 00
Jméno: Jiří Lobkowicz 21.2.1997 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Vlašská 348/17, Praha 118 00
Jméno: ing. Michal Bernáth 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen
Adresa: K Červenému vrchu 736/33, Praha 160 00
Jméno: Ing. Gustav Hojdysz CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Slezská 1400/22, Český Těšín 737 01
Jméno: ing. Oldřich Černoch CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Pod lipami 2663/3, Praha 130 00
Jméno: prof.ing. Václav Hoffmann CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: předseda
Adresa: Černokostelecká 2013/91, Praha 100 00
Jméno: ing. Zdeněk Kruliš CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Pšenčíkova 675/22, Praha 142 00
Jméno: Ing. Peter Vajda CSc. 21.2.1997 - 13.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Hummelova 6 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: ing. Peter Vajda CSc. 13.3.1998 - 13.3.1998
Adresa: Seydlerova 2146/13, Praha 158 00
Jméno: PhDr. Libuše Benešová 27.9.1996 - 26.3.1998
Funkce: člen
Adresa: 257 44 Česká republika
Lešany 14, okr. Benešov, PSČ 257 44
Jméno: Ing. Jan Suchánek 21.2.1997 - 26.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Tovární 549, Průhonice 252 43
Jméno: Ing. Michal Hrubý 21.2.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Jana Zajíce 966/2, Praha 170 00
Jméno: PhDr.ing. Jiří Weigl CSc. 21.2.1997 - 14.10.1998
Funkce: člen
Adresa: Pražská 255/35, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 13.3.1998 - 19.4.1999
Funkce: Předseda
Adresa: Arbesovo náměstí 314/10, Praha 150 00
Jméno: Marc Christopher Basten 14.10.1998 - 13.9.1999
Funkce: člen
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Bardfield, Whitehill Road, Meopham, Kent DA 13 OTJ
Jméno: prof.ing. Miroslav Tuček CSc. 21.2.1997 - 27.9.2000
Adresa: Vodičkova 700/32, Praha 110 00
Jméno: Karl Martin Mierswa,nar. 5.11.1964 13.9.1999 - 27.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Dienzenhoferovy sady 1112/3, Praha 150 00
Jméno: JUDr. Ing. Vladimír Kostka 27.9.1996 - 6.3.2001
Funkce: člen
Adresa: Modřínová 980/46, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Jan Ježdík 21.2.1997 - 6.3.2001
Adresa: Sametová 718/12, Liberec 460 06
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 19.4.1999 - 15.5.2002
Funkce: Předseda
Ve funkci: do 18.2.2002
Adresa: U šípků 1067/4, Praha 154 00
Jméno: Ing. Jan Přibyl 21.2.1997 - 9.10.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 2.7.2001
Adresa: Fantova 1788/20, Praha 155 00
Jméno: Randall Dillard 26.3.1998 - 4.4.2003
Funkce: První místopředseda
Ve funkci: do 25.4.2000
Adresa: 7 Sovereign Mews, Pearson St. , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: prof.ing. Václav Hoffmann CSc. 13.3.1998 - 24.7.2008
Trvání členství: do 15.7.2004
Adresa: Černokostelecká 2013/91, Praha 100 00
Jméno: ing. Peter Vajda CSc. 13.3.1998 - 24.7.2008
Trvání členství: do 15.7.2004
Adresa: Seydlerova 2146/13, Praha 158 00
Jméno: ing. Eduard Onderka 13.3.1998 - 24.7.2008
Trvání členství: do 15.7.2004
Adresa: V. P. Čkalova 798/24, Praha 160 00
Jméno: ing. Otakar Jurečka 26.3.1998 - 24.7.2008
Funkce: Druhý místopředseda
Trvání členství: do 15.7.2004
Adresa: Vápencová 548/11, Praha 147 00
Jméno: Daniel Patrick Jackson 19.4.1999 - 24.7.2008
Funkce: člen
Trvání členství: do 15.7.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn W11 4 PA, Penzance Place 8,
Jméno: Randall Dillard 4.4.2003 - 24.7.2008
Funkce: Předseda
Trvání členství: do 15.7.2004
Ve funkci: od 25.4.2000
Adresa: 7 Sovereign Mews, Pearson St. , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: ing. Jiří Tesař CSc. 4.4.2003 - 24.7.2008
Funkce: První místopředseda (výkonný)
Trvání členství: do 18.2.2002
Ve funkci: od 25.4.2000
Adresa: U šípků 1067/4, Praha 154 00
Jméno: JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004
Ve funkci: od 19.7.2004
Adresa: Vinohradská 3216/165, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Ing. Jan Kukačka 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004
Ve funkci: od 19.7.2004
Adresa: Budějovická 952, Třeboň 379 01
Jméno: Jan Mayer 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004 do 15.7.2009
Ve funkci: od 19.7.2004
Adresa: Nad Rokoskou 799/9, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Jitka Sůsová Ph.D. 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004 do 15.7.2009
Adresa: Šestidomí 988/6, Praha 160 00
Jméno: Vít Krejčiřík 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004
Adresa: Vokáčova 1180/8, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Hlínka 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004 do 15.7.2009
Adresa: Záběhlická 3212/90, Praha 106 00
Jméno: Ing. Alexandr Pešta 24.7.2008 - 27.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.7.2004 do 15.7.2009
Adresa: Na pokraji 540/2, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Vladimír Vošický 27.8.2010 - 11.11.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: 1, Rataje 258 01
Jméno: JUDr. Jan Hodoušek 27.8.2010 - 31.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Točitá 1720/14, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Martin Dymáček 27.8.2010 - 29.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: 33, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jméno: JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 27.8.2010 - 28.2.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: Podvinný mlýn 2347/26, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Ondřej Landa 27.8.2010 - 7.8.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: 28. října 27 , 410 02 Lovisice Česká republika
Jméno: Mgr. Ing. Jan Kukačka 27.8.2010 - 9.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Budějovická 952, Třeboň 379 01
Jméno: JUDr. Jan Hodoušek 31.7.2015 - 17.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Točitá 1720/14, Praha 140 00
Jméno: Vít Krejčiřík 27.8.2010 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Roklinka 591, Psáry 252 44
Jméno: Ing. Kateřina Malá 27.8.2010 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Hovorčovická 1713/22, Praha 182 00
Jméno: Mgr. Martin Řepa 27.8.2010 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Pastevců 470/17, Praha 149 00
Jméno: Mgr. Vladimír Vošický 11.11.2013 - 24.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: 1, Rataje 258 01
Jméno: Mgr. Martin Dymáček 29.11.2015 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Nad Údolím 125, Husinec 250 68
Jméno: JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 28.2.2016 - 24.11.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: Podvinný mlýn 2347/26, Praha 190 00
Jméno: Mgr. Ondřej Landa 7.8.2016 - 24.11.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Ve funkci: od 9.6.2010
Adresa: 28. října 836/27, Lovosice 410 02
Jméno: Mgr. Ing. Jan Kukačka 9.11.2016 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Budějovická 952, Třeboň 379 01
Jméno: JUDr. Jan Hodoušek 17.10.2018 - 24.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2010
Adresa: Podolské nábřeží 8/26, Praha 147 00

Vlastníci firmy IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 13 382 900 000 Kč 100% 10.11.1998 - 24.11.2018
zakladni 11 681 500 000 Kč 100% 30.3.1998 - 10.11.1998
zakladni 5 681 500 000 Kč - 4.12.1996 - 30.3.1998
zakladni 4 523 140 000 Kč - 30.4.1996 - 4.12.1996
zakladni 4 031 340 000 Kč - 1.2.1996 - 30.4.1996
zakladni 3 731 340 000 Kč - 31.10.1995 - 1.2.1996
zakladni 3 348 750 000 Kč - 8.2.1995 - 31.10.1995
zakladni 3 195 950 000 Kč - 6.9.1994 - 8.2.1995
zakladni 2 668 070 000 Kč - 30.6.1994 - 6.9.1994
zakladni 2 068 070 000 Kč - 31.12.1993 - 30.6.1994
zakladni 1 500 000 000 Kč - 1.10.1993 - 31.12.1993
zakladni 1 000 000 000 Kč - 27.2.1992 - 1.10.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 133 828 664 10.11.1998 - 24.11.2018
Akcie na majitele 100 Kč 116 814 966 22.7.1998 - 10.11.1998
Akcie na majitele 100 Kč 116 814 956 30.3.1998 - 22.7.1998
Akcie na majitele 100 Kč 56 814 956 4.12.1996 - 30.3.1998
Akcie na majitele 100 Kč 45 231 422 30.4.1996 - 4.12.1996
Akcie na majitele 100 Kč 40 313 370 1.2.1996 - 30.4.1996
Akcie na majitele 100 Kč 37 313 370 31.10.1995 - 1.2.1996
Akcie na majitele 100 Kč 33 487 520 13.9.1995 - 31.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 348 752 8.2.1995 - 13.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 195 352 6.9.1994 - 6.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 195 952 6.9.1994 - 8.2.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 668 064 30.6.1994 - 6.9.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 30.6.1994 - 22.7.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 068 066 31.12.1993 - 30.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 500 000 22.10.1993 - 31.12.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 500 000 1.10.1993 - 22.10.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 000 27.2.1992 - 1.10.1993

Sbírka Listin IP Exit, a.s. IČO: 45316619

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1351/SL 64 notářský zápis NZ 144/2010 Městský soud v Praze 10.6.2010 29.9.2010 74
B 1351/SL 63 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 18.8.2004 17.10.2008 2
B 1351/SL 62 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.8.2004 17.10.2008 1
B 1351/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.7.2004 17.10.2008 28
B 1351/SL 60 notářský zápis -NZ470/04-př. Městský soud v Praze 15.7.2004 17.10.2008 77
B 1351/SL 59 ostatní -usnes. o prohlášení konkursu Městský soud v Praze 5.2.2004 6.2.2004 9.2.2004 0
B 1351/SL 57 zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 2
B 1351/SL 56 účetní závěrka r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 17.9.2003 23
B 1351/SL 55 notářský zápis NZ 358/2001 Městský soud v Praze 2.7.2001 18.3.2003 36
B 1351/SL 53 notářský zápis NZ257/2000 Městský soud v Praze 25.4.2000 18.3.2003 5
B 1351/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti NZ394/2002 Městský soud v Praze 10.6.2002 18.3.2003 37
B 1351/SL 51 ostatní zápis zased.představenstva č.1 Městský soud v Praze 24.6.2002 18.3.2003 4
B 1351/SL 49 notářský zápis, stanovy společnosti NZ569/00 Městský soud v Praze 31.8.2000 11.9.2002 50
B 1351/SL 48 notářský zápis -NZ 340/98 Městský soud v Praze 12.6.1998 11.9.2002 52
B 1351/SL 46 notářský zápis NZ133/98 Městský soud v Praze 9.3.1998 9.4.2002 11.9.2002 13
B 1351/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 12.8.2002 33
B 1351/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora +audit za rok 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.8.2002 5.8.2002 20
B 1351/SL 42 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 31.12.1998 17.6.2002 7
B 1351/SL 41 notářský zápis -NZ410/02 Městský soud v Praze 12.6.2002 14.6.2002 17.6.2002 32
B 1351/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ394/02 Městský soud v Praze 10.6.2002 14.6.2002 17.6.2002 38
B 1351/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 14.6.2002 17.6.2002 19
B 1351/SL 38 notářský zápis -NZ347/02 Městský soud v Praze 24.5.2002 5.6.2002 12.6.2002 58
B 1351/SL 37 ostatní sml. o prodeji podniku Městský soud v Praze 19.6.2000 15.3.2002 15.4.2002 15
B 1351/SL 36 ostatní rozh. o zavedení nucené správ. Městský soud v Praze 16.6.2000 15.3.2002 15.4.2002 5
B 1351/SL 35 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 12.9.2000 15.3.2002 15.4.2002 4
B 1351/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 569/2000 Městský soud v Praze 31.8.2000 15.3.2002 15.4.2002 48
B 1351/SL 33 smlouva o prodeji/převodu - dodatek č.3 Městský soud v Praze 16.10.2001 21.3.2002 21.3.2002 4
B 1351/SL 32 smlouva o prodeji/převodu - dodatek č.2 Městský soud v Praze 19.9.2000 21.3.2002 21.3.2002 22
B 1351/SL 31 smlouva o prodeji/převodu - dodatek Městský soud v Praze 24.7.2000 21.3.2002 21.3.2002 3
B 1351/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 1999, 2000 Městský soud v Praze 7.3.2002 20.3.2002 60
B 1351/SL 29 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ105/02 Městský soud v Praze 18.2.2002 7.3.2002 20.3.2002 65
B 1351/SL 28 notářský zápis -NZ257/00 Městský soud v Praze 25.4.2000 7.3.2002 20.3.2002 5
B 1351/SL 27 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 7.3.2002 20.3.2002 6
B 1351/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.11.1999 13.3.2000 15.3.2000 32
B 1351/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.1999 13.3.2000 15.3.2000 30
B 1351/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 13.3.2000 15.3.2000 98
B 1351/SL 22 notářský zápis -NZ386/99 Městský soud v Praze 25.6.1999 21.2.2000 10
B 1351/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 21.2.2000 77
B 1351/SL 9 notářský zápis -NZ371/95 Městský soud v Praze 27.9.1995 22.7.1999 7
B 1351/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ231/95 Městský soud v Praze 29.5.1995 22.7.1999 27
B 1351/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ145/94 Městský soud v Praze 29.4.1994 22.7.1999 20
B 1351/SL 6 notářský zápis -NZ449/93 Městský soud v Praze 14.12.1993 22.7.1999 6
B 1351/SL 5 notářský zápis -NZ213/93 Městský soud v Praze 30.6.1993 22.7.1999 5
B 1351/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ117/93 Městský soud v Praze 25.3.1993 22.7.1999 18
B 1351/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ458/92 Městský soud v Praze 15.5.1992 22.7.1999 52
B 1351/SL 2 notářský zápis -NZ325/92 Městský soud v Praze 22.4.1992 22.7.1999 10
B 1351/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ475/97 Městský soud v Praze 26.6.1997 22.7.1999 82
B 1351/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ365/97 Městský soud v Praze 27.5.1997 22.7.1999 54
B 1351/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ233/96 Městský soud v Praze 29.5.1996 22.7.1999 26
B 1351/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ121/92 Městský soud v Praze 21.2.1992 22.7.1999 59
B 1351/SL 18 notářský zápis -NZ94/99 Městský soud v Praze 18.2.1999 19.4.1999 6
B 1351/SL 17 notářský zápis -NZ166/99 Městský soud v Praze 18.3.1999 19.4.1999 7
B 1351/SL 20 ostatní - dohoda o spolupráci Městský soud v Praze 29.7.1998 8.10.1998 24
B 1351/SL 19 ostatní - smlouva o prodeji Městský soud v Praze 29.7.1998 8.10.1998 95
B 1351/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ340/98 Městský soud v Praze 12.6.1998 30.7.1998 51
B 1351/SL 14 notářský zápis -NZ185/98 Městský soud v Praze 26.3.1998 14.5.1998 3
B 1351/SL 13 notářský zápis NZ 133,134,135/98 Městský soud v Praze 9.3.1998 13.3.1998 165
B 1351/SL 15 notářský zápis NZ 91/98 Městský soud v Praze 19.2.1998 5.3.1998 6

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení IP Exit, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu IP Exit, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.