INV Plan a.s. Zlín IČO: 27688402

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu INV Plan a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 27688402.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem INV Plan a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Inženýrská činnost v investiční výstavbě a další.

Základní údaje o INV Plan a.s. IČO: 27688402

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 18.6.2009
Spisová značka: B 5881
IČO: 27688402
Obchodní firma: INV Plan a.s.
Právní forma: Akciová společnost 18.6.2009
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 19.5.2006
Na základě kupní smlouvy o koupi obchodního závodu ze dne 15.09.2014, která nabyla účinnosti dne 15.07.2015, byla převedena část obchodního závodu označena jako " středisko Březnice-Višňový sad " na společnost Višňový sad s.r.o., IČ 255 76 071. 29.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.7.2014 - 16.12.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014 - 16.12.2014
Valná hromada společnosti přijala dne 8.7.2014 toto usnesení: Valná hromada společnosti INV Plan a.s. s n i ž u j e základní kapitál o částku 11,365.000,- Kč: a) důvod a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z důvodu, že společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a to 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmen ovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál. b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál společnosti bude snížen použitím vlastních akcií v majetku společnosti. Rozsah snížení bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií, které má společnost ve svém majetku k dnešnímu dni, což znamená, že základní kapitál bude snížen ze současné výše 20,697.000,- Kč o částku 11,365.000,- Kč, což odpovídá podílu 54,91 % na základním kapitálu společnosti. Základní kapitál po snížení bude činit 9,332.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením 56 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, 9 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč a 75 kusů vlastních akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vykazovaných v majetku společnosti v hodnotě částkou 11,365.000,- Kč, což odpovídá hodnotě snížení základního kapitálu. c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou nabytých vlastních akcií ve výši 11,365.000,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu a celkovou pořizovací cenou nabytých vlastních akcií ve výši 7,800.000,-Kč, tedy částka ve výši 3,565.000,- Kč, bude zúčtová n ve prospěch ostatních kapitálových fondů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dle ust. § 467 odst. 4 ZOK může společnost nakládat s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku. 24.7.2014 - 16.12.2014
Valná hromada společnosti INV Plan a.s. zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) ze současné výše 15.201.000,- Kč,- Kč (patnáct milionů dvě stě jeden tisíc korun českých) na vý ši 20.697.000,- Kč (dvacet milionů šest set devadesát sedm tisíc korun českých) za následujících podmínek: (1) Upisování akcií nad částku 5.496.000,- Kč (pět milionů čtyři sta devadesát šest tisíc korun českých) se nepřipouští. (2) Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálové vybavenosti společnosti a likvidace dluhů společnosti. (3) Společnost vydá (a) 27 (dvacet sedm) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) 9 (devět) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (c) 6 (šest) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (4) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se všichni akcionáři vzdali přednostního práva. (5) Všechny akcie budou nabídnuty dvěma určitým zájemcům, a to (a) Dr. Karel Vačlena, r.č. 470119/419, bydliště Brno, Veveří, Úvoz 422/47, PSČ: 602 00 (dále jen "JUDr. Karel Vačlena"), kterému bude nabídnuto upsání 20 (dvaceti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (d vě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 8 (osmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny bu dou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu. (b) Ing. Svatopluk Březík, r.č. 571026/1062, bytem Nad vývozem 4976, Zlín, PSČ: 760 05 (dále jen "Ing. Svatopluk Březík"), kterému bude nabídnuto upsání 7 (sedmi) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu, 1 (jednoho) kusu kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu a 6 (šesti) kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované n a oficiálním trhu. (6) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti INV Plan a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin. (7) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se určuje tak, že každý určený zájemce je povinen upsat akcie do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, kterým bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště upisovatele. (8) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ObchZ"), tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ově řeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout upisovateli lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. (9) Emisní kurs každé upisované akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude tedy: (a) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) činit 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých), (b) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), (c) u každé nové kmenové akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) činit 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých). (10) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením dohody o započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávká m společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům. (11) Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek upisovatelů vůči společnosti INV Plan a.s. proti pohledávkám společnosti INV Plan a.s. na splacení emisních kursů vůči upisovatelům, a to: (a) peněžité pohledávky JUDr. Karel Vačleny v celkové výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mez í JUDr. Karlem Vačlenou a společností INV Plan a.s. dne 9.8.2006, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých) za JUDr. Karlem Vačlenou na splacení emisního kur su jím upsaných akcií, a to do výše 4.080.000,- Kč (čtyři miliony osmdesát tisíc korun českých), (b) peněžité pohledávky Ing. Svatopluka Březíka v celkové výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých), kterou má za společností INV Plan a.s. z titulu vrácení vkladu tichého společníka na základě smlouvy o tichém společenství uzavřené mezi Ing. Svatoplukem Březíkem a společností INV Plan a.s. dne 12.1.2008, ve znění pozdějších dodatků, proti pohledávce společnosti INV Plan a.s. ve výši 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých) za Ing. Svatoplukem Bř ezíkem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 1.416.000,- Kč (jeden milion čtyři sta šestnáct tisíc korun českých). Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, nejpozději do 14 (čtrnácti) dní ode dne, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií podl e § 204 odst. 5 ObchZ a musí mít písemnou formu. Návrh dohody o započtení předloží společnost INV Plan a.s. upisovatelům nejpozději do tří dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 ObchZ. K akceptaci návrhu dohody o započtení je povinna s polečnost INV Plan a.s. poskytnout upisovateli lhůtu alespoň deset dnů od doručení návrhu na uzavření dohody o započtení upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. K takto přednesenému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany zástupce přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky, a proto předsedající valné hromady vyzvala zástupce akcionářů k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 10.134 (deset tisíc jedno sto třicet čtyři) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení 186 odst. 2 ObchZ, který stanoví, že: "O záležitostech podle § 187 odst. 1 písm. a), b), c) a k) a o zrušení společn osti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů". Zákon nebo stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři disponující 15.201 (patnácti tisíci dvěmi sty jedním) hlasem, což je 100 % (jedno sto procent) přítomných hlasů akcionářů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z př ítomných akcionářů se nezdržel hlasování. Usnesení bylo přijato. Výsledek hlasování jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky. 6.10.2009 - 30.10.2009
Rozhodnutím valné hromady ze dne 03.06.2009 bylo rozhodnuto o přeměně společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 18.6.2009

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27688402
Obchodní firma: INV Plan a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 19.5.2006
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27688402
Firma: INV Plan a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.5.2006

Kontakty na INV Plan a.s. IČO: 27688402

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: A. Randýskové 3234 , Zlín 760 01 29.6.2015
Sídlo: A. Randýskové 3234 , Zlín 760 01 24.7.2014 - 29.6.2015
Sídlo: A. Randýskové 3234 , Zlín 760 01 19.5.2006 - 24.7.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: A. Randýskové 3234, Zlín 760 01

Obory činností INV Plan a.s. IČO: 27688402

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.6.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.5.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 19.5.2006 - 18.6.2009
realitní činnost 19.5.2006 - 18.6.2009
správa a údržba nemovitostí 19.5.2006 - 18.6.2009
reklamní činnost a marketing 19.5.2006 - 18.6.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 19.5.2006 - 18.6.2009
velkoobchod 19.5.2006 - 18.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 1335 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000920607
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 12.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Zálešná VII 1327 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1009727427
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 1.6.2014

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: nám. T. G. Masaryka 1335 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1000920607
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.5.2010
Provozovna č. 2
Provozovna: Zálešná VII 1327 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1009727427
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.6.2014

Živnost č. 3 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní vzdělávání j. n.
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy INV Plan a.s. IČO: 27688402

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně předseda představenstva a člen představenstva. 24.11.2015
Společnost zastupuje ve všech záležitostech společně předseda představenstva a člen představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 24.7.2014 - 24.11.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva a jeden člen představenstva vždy společně nebo dva členové představenstva vždy společně. 18.6.2009 - 24.7.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají a podepisují oba jednatelé společně. 19.5.2006 - 18.6.2009
Jméno: Radoslav Žour 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014
Adresa: Hrušoví 42, Lukov 763 17
Jméno: David Janiš 29.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014
Ve funkci: od 8.7.2014
Adresa: Pod Vrškem 6991, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Radoslav Žour 19.5.2006 - 18.6.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.5.2006 do 18.6.2009
Adresa: Hrušoví 42, Lukov 763 17
Jméno: David Janiš 19.5.2006 - 18.6.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 19.5.2006 do 18.6.2009
Adresa: Družstevní 4503, Zlín 760 05
Jméno: Ing. Radoslav Žour 18.6.2009 - 11.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 8.7.2014
Adresa: Hrušoví 42, Lukov 763 17
Jméno: David Janiš 18.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 8.7.2014
Ve funkci: od 18.6.2009 do 8.7.2014
Adresa: Družstevní 4503, Zlín 760 05
Jméno: Jiří Kovář 18.6.2009 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 8.7.2014
Adresa: Ke Skalce 371, Fryšták 763 16
Jméno: Ing. Radoslav Žour 11.1.2014 - 24.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.6.2009 do 8.7.2014
Adresa: Hrušoví 42, Lukov 763 17
Jméno: Jiří Kovář 24.7.2014 - 24.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014 do 9.11.2015
Adresa: Ke Skalce 371, Fryšták 763 16
Jméno: David Janiš 24.7.2014 - 29.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.7.2014
Ve funkci: od 8.7.2014
Adresa: Družstevní 4503, Zlín 760 05

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiří Kovář 24.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2015
Adresa: Ke Skalce 371, Fryšták 763 16
Jméno: Dr. Karel Vačlena 18.6.2009 - 30.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009
Ve funkci: od 18.6.2009 do 9.5.2010
Adresa: Úvoz 422/47, Brno 602 00
Jméno: Darja Janišová 18.6.2009 - 30.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 9.5.2010
Adresa: Budovatelská 4811, Zlín 760 05
Jméno: Bc. Alena Žourová 18.6.2009 - 30.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 9.5.2010
Adresa: Valachův žleb 4894, Zlín 760 05
Jméno: Svatava Kubišová 30.6.2010 - 5.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010
Ve funkci: od 9.5.2010 do 6.8.2012
Adresa: třída Svobody 1226, Zlín 763 02
Jméno: Dr. Karel Vačlena 30.6.2010 - 5.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2009 do 6.8.2012
Adresa: Úvoz 422/47, Brno 602 00
Jméno: JUDr. Radka Píšťková Záhorcová 30.6.2010 - 27.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010
Adresa: Sadová 1479, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Ing. Svatopluk Březík 5.10.2012 - 29.6.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2012
Ve funkci: od 6.8.2012
Adresa: Nad Vývozem 4976, Zlín 760 05
Jméno: Svatava Kubišová 5.10.2012 - 29.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010
Adresa: třída Svobody 1226, Zlín 763 02
Jméno: JUDr. Radka Píšťková Záhorcová 27.9.2013 - 29.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010
Adresa: Františka Kretze 1463, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: JUDr. Radka Píšťková Záhorcová 29.6.2015 - 29.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010 do 9.5.2015
Adresa: Františka Kretze 1463, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Svatava Kubišová 29.6.2015 - 29.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2010 do 9.5.2015
Adresa: třída Svobody 1226, Zlín 763 02
Jméno: Ing. Svatopluk Březík 29.6.2015 - 24.11.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2012 do 9.11.2015
Ve funkci: od 6.8.2012 do 9.11.2015
Adresa: Nad Vývozem 4976, Zlín 760 05
Jméno: Svatava Kubišová 29.7.2015 - 24.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2015 do 9.11.2015
Ve funkci: do 9.11.2015
Adresa: třída Svobody 1226, Zlín 763 02

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: David Janiš
Člen statutárního orgánu: Ing. Radoslav Žour

Vlastníci firmy INV Plan a.s. IČO: 27688402

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 9 332 000 Kč - 16.12.2014
zakladni 20 697 000 Kč - 30.10.2009 - 16.12.2014
zakladni 15 201 000 Kč - 30.3.2009 - 30.10.2009
zakladni 3 201 000 Kč - 12.9.2008 - 30.3.2009
zakladni 200 000 Kč - 19.5.2006 - 12.9.2008

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 46 16.12.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 132 16.12.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 102 30.10.2009 - 16.12.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 9 30.10.2009 - 16.12.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 207 30.10.2009 - 16.12.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 75 18.6.2009 - 30.10.2009
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 201 18.6.2009 - 30.10.2009

Sbírka Listin INV Plan a.s. IČO: 27688402

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 5881/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.11.2015 11.11.2015 26.11.2015 7
B 5881/SL 31 notářský zápis [NZ 618/2015] rozhodnutí mimořádné valné hromady Krajský soud v Brně 9.11.2015 11.11.2015 26.11.2015 7
B 5881/SL 30 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 24.6.2015 22.7.2015 4.8.2015 2
B 5881/SL 28 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 16.6.2014 6.1.2015 13.1.2015 10
B 5881/SL 26 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Brně 15.5.2013 27.12.2013 3.1.2014 10
B 5881/SL 19 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 5.1.2010 7
B 5881/SL 18 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 22.5.2009 4.1.2010 2
B 5881/SL 17 účetní závěrka - rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 22.5.2009 4.1.2010 4
B 5881/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.10.2009 11.11.2009 14
B 5881/SL 15 notářský zápis - rozh. VH, NZ 456/09 Krajský soud v Brně 18.9.2009 12.10.2009 16
B 5881/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.4.2009 22.4.2009 14
B 5881/SL 13 ostatní - projekt změny právní formy Krajský soud v Brně 1.4.2009 21.4.2009 22.4.2009 3
B 5881/SL 12 účetní závěrka - příloha 2007 Krajský soud v Brně 10.5.2008 6.1.2009 6
B 5881/SL 11 účetní závěrka - výkaz 2007 Krajský soud v Brně 2.5.2008 6.1.2009 2
B 5881/SL 10 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 2.5.2008 6.1.2009 1
B 5881/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.11.2008 13.11.2008 14
B 5881/SL 6 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 8.9.2008 19.9.2008 12
B 5881/SL 3 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Brně 12.2.2007 1.8.2007 2
B 5881/SL 2 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.4.2006 22.6.2006 2
B 5881/SL 1 notářský zápis - spol. smlouva, NZ 31/06 Krajský soud v Brně 14.4.2006 22.6.2006 16

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení INV Plan a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu INV Plan a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.