Internátní a.s. Praha IČO: 29181216

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Internátní a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 29181216.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Internátní a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Internátní a.s. IČO: 29181216

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 25.10.2010
Spisová značka: B 16601
IČO: 29181216
Obchodní firma: Internátní a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.9.2009
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.9.2009
Valná hromada dne 11.09.2018 rozhodla o snížení základního kapitálu o 14 500 800 Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set tisíc osm set korun českých) z původní výše 30 400 000 Kč na novou výši základního kapitálu 15 899 200 Kč (slovy: patnáct milionů osm set d evadesát devět tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové vybavenosti, jejíž rozsah je pro potřeby Internátní a.s. nadbytečný, tedy uvolnění prostředků vázaných v základním kapitálu za účelem jejich výplaty akcion ářům. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů a nebude mít negativní vliv na prosperitu Internátní a.s. Základní kapitál Internátní a.s. bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií z původní jmenovité hodnoty 100 000 Kč na novou jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši 52 300 Kč. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tedy 14 500 800 Kč, bude vyplacena akcionářům Internátní a.s. Lhůta pro výplatu se stanovuje do třiceti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, o počátku této lhůty uvědomí akcionáře člen představenstva a akcionářům se ukládá sdělit členovi představenstva čísla účtů, na která má být výplata poukázána. Na každou akcii bude vyplacena čá stka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každou akcii 47 700 Kč. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty ak cií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat společnost Internátní a.s. sama. Snížením základního kapitálu společnosti nedojde ke změně vzájemných poměrů pod ílů jednotlivých akcionářů. Vedle práva na výplatu části odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií, nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práva akcionářů. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou s podpisem člena představenstva. Akcionáři předloží své akcie v sídle společnosti k výměně ve lhůtě do třiceti dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, o počátku této lhůty uvědomí akcionáře člen představens tva. 11.9.2018 - 11.2.2019
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 9.400.000,-Kč (slovy: devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) z původní výše 21.000.000,- Kč na novou výši 30.400.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 94 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmeno vými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95601, a budou upsány nepeněžitým vkladem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč činí 100.000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Stávající oba akcionáři Radek Majc, nar. 15.09.1976, bytem Vizovice, Dubovsko 183E, a Petr Redl, nar. 09.02.1940, bytem Zlín, Kudlov Fabiánka III 557, kteří vlastní každý 105 kusů akcií společnosti, prohlašují, že se vzdávají přednostního práva k úpisu no vých akcií v rozsahu podle svých podílů na základním kapitálu společnosti a žádají, aby toto jejich prohlášení bylo obsahem notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví obchodní společnosti REXPO CZ, spol. s r.o. se sídlem Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26232774, a to nově zaměřený pozemek parcela č. 1109/34 o výměře 2.709 m ostatní plocha, vzniklý rozdělením původního pozemku parcela č. 1109/34 o výměře 3.381 m na základě geometrického plánu číslo 7243-220/2011 ze dne 27.02.2012 vypracovaného společností GEOZET s.r.o. se sídlem Otrokovice, Tř. T. Bati 344, PSČ 765 02, IČ 2 8281781, a schváleného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, dne 14.03.2012, č.j. 312/2012, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Městským soudem v Praze Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábřeží 3742, 760 01 Z lín, na základě usnesení č.j.: 2 Nc 5611/2012-7 ze dne 15.10.2012. Jeho znalecký posudek číslo 4065-235/12 ze dne 12. listopadu 2012 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 9.481.500,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 94 kusů nových kmenových a kcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,- Kč. 4.1.2013 - 28.3.2013
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) z původní výše 16.000.000,-Kč na novou výši 21.000.000,-Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií a to 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v l istinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. Akcie společnosti jsou akciemi kmenovými, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva a nejsou veřejně obchodovatelné. S každou akcií je spojen jeden hlas pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Petru Redlovi, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01 a budou upsány nepeněžitým vkla dem do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu této lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti. Místem pro upisování akcií e sídlo společnosti. Navrhovaná výše emisního kursu akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč činí 100.000,-Kč. Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upisovaných akcií do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. Schvaluje se úpis akcií nepeněžitým vkladem. Jedná se o nemovitost ve vlastnictví Petra Redla, r.č. 400209/483, bytem Zlín, Kudlov, Fabiánka III 557, PSČ: 760 01, a to pozemek p.č.st. 2624, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v okrese, obci a ka t.území Zlín a zapsaný na LV č. 25463 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Zlín, který byl oceněn znalcem jmenovaným k tomuto účelu Krajským soudem v Brně Ing. Alešem Janáskem, bytem Benešovo nábř. 3742, 760 01 Zlín na základě us nesení č.j.: 1Nc 6226/2010-6 ze dne 30.04.2010. Jeho znalecký posudek číslo 3394-95/10 ze dne 19.května 2010 určil hodnotu nepeněžitého vkladu ve výši 5.050.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 50 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, výše emisního kursu akcie je 100.000,-Kč. 17.9.2010 - 11.3.2011

Aktuální kontaktní údaje Internátní a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29181216
Obchodní firma: Internátní a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 17.9.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29181216
Firma: Internátní a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.9.2009

Kontakty na Internátní a.s. IČO: 29181216

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Točitá 1964/34 , Praha 140 00 28.3.2013
Sídlo: Točitá 1964/34 , Praha 140 00 17.9.2010 - 28.3.2013
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 2433 , Zlín 760 01 17.9.2009 - 17.9.2010

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Točitá 1964/34, Praha 140 00

Obory činností Internátní a.s. IČO: 29181216

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.9.2009

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Činnosti v oblasti nemovitostí
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy Internátní a.s. IČO: 29181216

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 3.2.2015
Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 28.3.2013 - 3.2.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech představenstvo jako její statutární orgán, nebo předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě připojí sv ůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. 17.9.2009 - 28.3.2013
Jméno: Radek Majc 3.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2015
Adresa: Dubovsko 183, Vizovice 763 12
Jméno: Marek Zedník 17.9.2009 - 30.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2009
Adresa: nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín 760 01
Jméno: Radek Majc 17.9.2009 - 13.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2009
Ve funkci: od 17.9.2009
Adresa: Dubovsko 183, Vizovice 763 12
Jméno: Petr Redl 17.9.2009 - 3.2.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Ve funkci: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: Fabiánka III 557, Zlín 760 01
Jméno: Marek Zedník 30.5.2013 - 3.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: nám. T. G. Masaryka 1335, Zlín 760 01
Jméno: Radek Majc 13.9.2013 - 3.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Ve funkci: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: Dubovsko 183, Vizovice 763 12
Jméno: Petr Redl 3.2.2015 - 10.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.1.2015 do 11.7.2017
Adresa: Fabiánka III 557, Zlín 760 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Václav Petrásek 31.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2018
Adresa: Klábalka 439, Zlín 760 01
Jméno: Michaela Pšenčíková 17.9.2009 - 19.5.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009
Ve funkci: od 17.9.2009
Adresa: náměstí Práce 2512, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Vyoral 17.9.2009 - 29.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009
Adresa: Nad Vývozem 5126, Zlín 760 05
Jméno: Svatopluk Majc 17.9.2009 - 3.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Ve funkci: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: Záhumení I 328, Zlín 763 02
Jméno: Michaela Redlová 19.5.2014 - 3.2.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Ve funkci: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: Fabiánka III 557, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Miroslav Vyoral 29.8.2014 - 3.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.9.2009 do 23.1.2015
Adresa: Nad Vývozem 5126, Zlín 760 05
Jméno: Michaela Redlová 3.2.2015 - 11.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2015 do 11.9.2018
Adresa: Fabiánka III 557, Zlín 760 01
Jméno: Mgr. Václav Petrásek 11.9.2018 - 31.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2018
Adresa: Sýkoří 158, Lukoveček 763 16

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Radek Majc

Vlastníci firmy Internátní a.s. IČO: 29181216

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 15 899 200 Kč 100% 11.2.2019
zakladni 30 400 000 Kč 100% 28.3.2013 - 11.2.2019
zakladni 21 000 000 Kč 100% 11.3.2011 - 28.3.2013
zakladni 16 000 000 Kč 100% 17.9.2009 - 11.3.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 52 300 Kč 304 11.2.2019
Akcie na jméno 100 000 Kč 304 3.2.2015 - 11.2.2019
Akcie na majitele 100 000 Kč 304 28.3.2013 - 3.2.2015
Akcie na majitele 100 000 Kč 210 11.3.2011 - 28.3.2013
Akcie na majitele 100 000 Kč 160 17.9.2009 - 11.3.2011

Sbírka Listin Internátní a.s. IČO: 29181216

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 16601/SL 19 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 12.9.2014 5.11.2014 9
B 16601/SL 18 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 17.1.2014 22.1.2014 4
B 16601/SL 16 notářský zápis NZ 340/2012 Městský soud v Praze 27.11.2012 14.1.2013 28.1.2013 4
B 16601/SL 15 účetní závěrka r.2011 VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 11.11.2012 15.11.2012 2
B 16601/SL 14 účetní závěrka r.2011 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 11.11.2012 15.11.2012 4
B 16601/SL 13 účetní závěrka r.2011 příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 11.11.2012 15.11.2012 4
B 16601/SL 9 účetní závěrka r.2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.11.2011 27.11.2011 4
B 16601/SL 8 účetní závěrka r.2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 25.11.2011 27.11.2011 2
B 16601/SL 7 účetní závěrka r.2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 25.11.2011 27.11.2011 4
B 16601/SL 12 účetní závěrka r.2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 27.11.2011 4
B 16601/SL 11 účetní závěrka r.2010-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 27.11.2011 2
B 16601/SL 10 účetní závěrka r.2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 25.11.2011 27.11.2011 4
B 16601/SL 6 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 246/10 Městský soud v Praze 30.7.2010 24.9.2010 3
B 16601/SL 5 notářský zápis -zakl.dok.,NZ 220/09 Městský soud v Praze 12.8.2009 21.9.2009 14
B 16601/SL 4 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 12.8.2009 21.9.2009 6
B 16601/SL 3 ostatní -záp. ze sch.předst. Městský soud v Praze 12.8.2009 21.9.2009 1
B 16601/SL 2 ostatní -záp. ze sch. DR Městský soud v Praze 12.8.2009 21.9.2009 1
B 16601/SL 1 posudek znalce -č.3199-120/09 Městský soud v Praze 31.7.2009 21.9.2009 12

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Internátní a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Internátní a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.