I.Q.A., a.s. Praha 5 - Smíchov IČO: 49357611

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu I.Q.A., a.s., která sídlí v obci Praha 5 - Smíchov a bylo jí přiděleno IČO 49357611.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma I.Q.A., a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem I.Q.A., a.s. se sídlem v obci Praha 5 - Smíchov byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží , Poradenská a školící činnost v oblasti řízení jakosti , Poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků a další.

Základní údaje o I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 31.7.2003
Spisová značka: B 7942
IČO: 49357611
Obchodní firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost 31.7.2003
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 5.5.1993
Základní kapitál společnosti ve výši 28.072.000,- Kč, který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, oníž má být základní kapitál zvýšen: 7.680.000,- Kč, upisování akcií nad částku, oníž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 7.680 kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč každá, druh - akcie, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry,c) akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem ktomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smslu § 204a odst. 7 obch. zák. ),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 7.680 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá znich ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty kúpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 193 00, kterému bude nabídnuto kúpisu 3.659 kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, atedy ocelkové jmenovité hodnotě 3.659.000,- Kč, akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, kterému bude nabídnuto kúpisu 4.021 kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, atedy ocelkové jmenovité hodnotě 4.021.000,- Kč,e) místo alhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj otom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp.535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy oupsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavřní smlouvy oupsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem určeným zájemcům nejpozději do pěti pracovních dnů po zápisu usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií prvnímu zpředem určených zájemců aneskončí dříve, než uplyne lhůta třiceti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu zpředem určených zájemců, počátek běhu lhůty pro upisování akcií podle tohoto usnesení bude předem určeným zájemcům oznámen při doručení návrhu této smlouvy, smlouva oupsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v§ 205 odst. 3 obch. zák., úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního re 2.1.2008 - 14.2.2008
Základní kapitál společnosti ve výši 25.520.000,- Kč (slovy dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady následovně:a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je: spolu s kapitálovým posílením společnosti také realizace opčního programu společnosti z roku 2004, kdy částka o kterou se bude zvyšovat základní kapitál společnosti, činí 10% (deset procent) ze stávající výše základního kapitálu společnosti, který v současné době činí 25.520.000,- Kč (dvacet pět miliónů pět set dvacet tisíc korun českých) a předem vybraní zájemci (paní RNDr. Xenia Svobodová, CSc., MBA, a pan RNDr. Michal Svoboda, CSc.) splnili parametry opčního programu pro management, který byl přijat v roce 2004,b) způsob zvýšení základního kapitálu: zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií,c) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, o níž má být základní kapitál zvýšen: 2.552.000,- Kč (dva milióny pět set padesát dva tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,d) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 2.552 (slovy dva tisíc pět set padesát dva) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, s nímž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádna z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papíreme) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni dosavadní akcionáři před přijetím rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií (ve smyslu § 204a odst. 7 obchodního zák.)f) všechny nově upisované akcie, tj. všech 2.552 (slovy dva tisíce pět set padesát dva) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou: akcionář pan RNDr. Michal Svoboda, CSc., r.č. 520116/096, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), akcionář, kterým je paní RNDr. Xenia Svobodová CSc., MBA, r.č. 528912/326, bydlištěm Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521, kterému bude nabídnuto k úpisu 1.276 (jeden tisíc dvě stě sedmdesát šest) kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), a tedy o celkové jmenovité hodnotě 1.276.000,- Kč (jeden milión dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých),g) místo a lhůta pro úpis nových akcií bez vyu 17.10.2007 - 12.12.2007
Valná hromada společnosti dne 30.5.2007 rozhodla, že základní kapitál společnosti ve výši 16.240.000,- Kč (slovy: šestnáct milónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých), který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, oníž má být základní kapitál zvýšen: 9.280.000,- Kč (devět miliónů dvě stě osmdesát tisíc korun českých), upisování akcií nad částku, oníž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 1.000,- kč (slovy: jeden tisíc korun českých) každá, druh - akcie, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíry,c) akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem ktomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 9.280 (slovy: devět tisíc dvě stě osmdesát) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá znich ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), budou nabídnuty kúpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:akcionář pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ: 193 00, kterému bude nabídnuto kúpisu 4.640 (čtyři tisíce šest set čtyřicet) kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), atedy ocelkové jmenovité hodnotě 4.640.000,- Kč (čtyři milióny šest set čtyřicet tisíc korun českých), akcionář pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ: 602 00, kterému bude nabídnuto kúpisu 3.712 (tři tisíce sedm set dvanáct) kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) , atedy ocelkové jmenovité hodnotě 3.712.000,- Kč (tři milióny sedm set dvanáct tisíc korun českých), akcionář pan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ: 613 00, kterému bude nabídnuto kúpisu 928 (devět set dvacet osm) kusů akcií, každá ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), atedy ocelkové jmenovité hodnotě 928.000,- Kč (devět set dvacet osm tisíc korun českých),e) místo alhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj otom, jak bude upilsovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ: 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzvaření smlouvy oupsání nových akcií (dle § 204 odst.5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy oupsání nových akcií bude představenstvem odeslán předem 12.6.2007 - 9.7.2007
Valná hromada konaná dne 9,11,2004 rozhodla ozvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti ve výši 2,320.000,- Kč, který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) částka, oníž má být základní kapitál zvýšen: 1.740.000,- Kč, upisování akcií nad čásku, oníž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští,b) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií:celkový počet upisovaných akcií činí 1.740 kusů, jmenovitá hodnotě všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč,druh - akcie, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové,forma - znějící na jméno,podobě všech upisovaných akcií: listinná,všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papíryc) akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem ktomu, že se všichni dosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali ( ve smyslu § 204a odst. 7 obch. zák.),d) všechny nově upisované akcie, tj. všech 1.740 kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno, každá znich ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty kúpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou:pan Ing. Jan Kudera, r.č. 590907/0255, bydliště Praha 9, Mezilesí 2076/14, kpočtu 812 kusů akcií,pan JUDr. Přemysl Okáč, r.č. 530905/097, bydliště Brno, Čápkova 46, PSČ 602 00, kpočtu 464 kusů akciípan Ing. Milan Skoupý, r.č. 531015/141, bydliště Brno, Hoblíkova 20, PSČ 613 00, kpočtu 464 kusů akcií,e) místo alhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj otom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručen návrh na uzavření smlouvy oupsání nových akcií ( dle § 204 odst. 5 obch. zák.), tento návrh na uzavření smlouvy oupsání nových akcií bude představenstvem doručen předem určeným zájemcům nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po zápisu usnesení ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, ato způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady,lhůta pro upisování akcií počne běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií prvnímu zpředem určených zájemců aneskončí dříve, než uplyne lhůta třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy poslednímu zpředem určených zájemců,smlouva oupsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti stanovené v§ 205 odst. 3 obchodního zákoníku,úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva oupsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základníh 10.12.2004 - 26.1.2005
Valná hromada konaná dne 30,6,2004 rozhodla ozvýšení základního kapitálu.Základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,- Kč, který byl vplném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně:a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnancůb) způsob zvýšení základního kapitálu: kombinované zvyšování základního kapitálu ( ve smyslu § 209a odst. 1 obch. zák. ), kterým je zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií zaměstnanci společnosti, přičemž část emisního kursu upisovaných akcií bude kryta zvlastních zdrojů společnosti vykázaných vúčetní závěrce za rok 2003 ve vlastním kapitálu společnostic) navrhovaný rozsah zvýšení základního kapitálu, tj. částka, oníž má být základní kapitál zvýšen: 320.000,- Kč, stím, že upisování akcií nad částku, oníž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouštíd) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma apodoba upisovaných akcií: celkový počet upisovaných akcií činí 320 kusů, jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč, druh - akcie, snimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma - znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, všechny nově upisované akcie nebudou kótovanými cennými papírye) akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva ve smyslu § 204a obch. zák. vzhledem ktomu, že valná hromada tímto svým rozhodnutím zároveň vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akcií, ato ve prospěch zaměstnanců společnosti, svyužitím postupu podle § 158 odst. 2 obch. zák., ato vdůležitém zájmu společnosti, kterým je kapitálové posílení společnosti se současnou motivací zaměstnancůf) všechny nově upisované akcie, tj. všech 320 kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele, každá znich ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou nabídnuty kúpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou zároveň zaměstnanci společnosti splňující podmínky stanovené včlánku 4.8. stanov společnosti, akterými jsou:pan RNDr. Michal Svoboda, Csc., r.č. 520116/096, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, kpočtu 123 kusů akciípaní RNDr. Xenie Svobodová, Csc.,MBA, r.č. 525912/326, bydliště Praha 5, Bzenecká 43, kpočtu 123 kusů akcií,paní Mgr. Hana Kekulová, r.č. 525228/049, bydliště Praha 4, Chalupkova 1368/8, kpočtu 37 kusů akciípaní Ing. Eva Součková, r.č. 455403/026, bydliště Praha 3, V. Nejedlého 869/7, kpočtu 37 kusů akciíg) místo alhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva, údaj otom, jak bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty:místem pro upisování akcií budou prostory sídla společnosti na adrese Praha 5, Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 150 00,úpis nových akcií bude proveden ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude předem určeným zájemcům doručena výzva kúpisu do listiny upisovatelů, tento návrh bude doručen předem určeným zájemcům představenstvem nejpozději do pěti pracovních dnů po zápis 14.10.2004 - 5.11.2004
Zápis společnosti v obchodním rejstříku byl po změně právní formy z formy společnost s ručením omezeným na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942. 31.7.2003
Zápis obchodní společnosti I.Q.A., spol. s r.o. se sídlemPraha 5, Bzenecká 43, PSČ 155 21, identifikační číslo 493 57 611v obchodním rejstříku byl po změně právní formy společnosti na formu akciová společnost převeden z oddílu C, vložka číslo 19979 do oddílu B, vložka číslo 7942. 31.7.2003 - 31.7.2003
Datum uzavření společenské smlouvy:3.12.1992 5.5.1993 - 31.7.2003
Zbytek základního jmění bude splacen do 31.12.1993 5.5.1993 - 28.6.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49357611
Obchodní firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 5.5.1993
Celkový počet živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49357611
Firma: I.Q.A., a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.5.1993

Základní údaje datové schránky

IČO: 49357611
Jméno subjektu: I.Q.A., a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: isnek4e

Základní údaje DPH

IČO: 49357611
DIČ: CZ49357611
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: I.Q.A., a.s.
Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16 PRAHA 5 - SMÍCHOV 150 00 PRAHA 5
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, PRAHA 5, tel.: 251 112 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 20.5.1993
Registrace platná do: 29.4.2011

Kontakty na I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jindřicha Plachty 16/ 535 , 150 00 Praha 5 - Smíchov Česká republika
Praha 5 - Smíchov, Jindřicha Plachty 16/čp. 535, PSČ 15000
31.7.2003
Sídlo: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
24.2.2000 - 31.7.2003
Sídlo: Chalabalova 1602 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chalabalova 1602, PSČ 15000
5.5.1993 - 24.2.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, Praha 150 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Jindřicha Plachty 535/16, Smíchov, 15000 Praha 5

Obory činností I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba léčivých přípravků podle zákona č. 79/1997 Sb., oléčivech, ve znění pozdějších předpisů vrozsahu:1) propouštění sterilních tekutých léčivých přípravků oobjemu menším než 100ml asepticky připravovaných, vyrobených usmluvního výrobce2) výroba hodnocených léčivých přípravků: sterilní tekuté léčivé přípravky oobjemu menším než 100ml asepticky připravované3) dovoz hodnocených léčivých přípravků ze třetích zemí a) nesterilní tuhé jednodávkové léčivé přípravky b) nesterilní tuhé léčivé přípravky - prášky pro přípravku suspense 13.4.2006
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 23.10.2003 - 14.4.2015
správa a údržba nemovitostí 16.10.2002 - 14.4.2015
výroba léčiv v rozsahu: kontrola jakosti léčiv-fyzikální, fyzikálně-chemické a chemické zkoušení léčiv včetně uchovávání vzorků pro zrychlené a dlouhodobé stabilní studie 5.12.2000
farmakokinetické studie (dle Zásad správné laboratorní praxe) 21.11.2000
poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků 21.11.2000 - 14.4.2015
poradenství a školící činnost v oblasti řízení jakosti 24.2.2000 - 14.4.2015
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží 5.5.1993 - 14.4.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-obchodní činnost v oblasti potravinářského a nepotravinářského zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1993
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 2 Poradenská a školící činnost v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.12.1999
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 3 Poradenská činnost a kontrola v oblasti chemických a farmaceutických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.2000
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.2001
Zánik oprávnění: 27.8.2003

Živnost č. 5 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2003
Zánik oprávnění: 4.4.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
Výroba farmaceutických přípravků
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní vzdělávání j. n.

Vedení firmy I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Milan Majna 17.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008
Ve funkci: od 11.5.2009
Adresa: Krásnohorská 10 , Bratislava Slovenská republika
85107 Bratislava, Krásnohorská 10
Jméno: Michal Stránský 24.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Bellušova 1817 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Bellušova 1817/33, Stodůlky, 155 00 Praha 5
Jméno: Ing. Jaroslav Formánek 5.5.1993 - 24.2.2000
Funkce: Jednatelé
Adresa: Lipová 1378 , Černošice Česká republika
Černošice, Lipová 1378
Jméno: Jaromíra Svobodová 5.5.1993 - 24.2.2000
Adresa: Chalabalova 1602 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chalabalova 1602, PSČ 15000
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 7.2.1994 - 24.2.2000
Funkce: Jednatel
Adresa: Chalabalova 1602 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chalabalova 1602
Jméno: Jaromíra Svobodová 24.2.2000 - 24.2.2000
Funkce: Jednatel
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 24.2.2000 - 1.1.2002
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 6.11.2001
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: Ing. Petr Polách 1.1.2002 - 22.2.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 6.11.2001
Adresa: Cyrilometodějská 887 , Valašské Klobouky Česká republika
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 887, okres Zlín, PSČ 76601
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová 24.2.2000 - 31.7.2003
Funkce: Jednatel
Ve funkci: do 31.7.2003
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: RNDr. Michal Svoboda 22.2.2003 - 31.7.2003
Funkce: jednatel
Ve funkci: do 31.7.2003
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: Anthony Thomas Wilson 31.7.2003 - 21.6.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 14.10.2004
Adresa: Skaláků 730 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Skaláků 730/7, PSČ 14700
Jméno: Michal Kostka 21.6.2005 - 12.7.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.10.2004 do 26.5.2005
Adresa: 592 62 Nedvědice 308 Česká republika
Nedvědice 308, PSČ 59262
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová CSc. 31.7.2003 - 3.10.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Ve funkci: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 31.7.2003 - 3.10.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.7.2003 do 31.7.2008
Adresa: Bzenecká 43 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15521
Jméno: Ing. Jan Kudera 12.7.2005 - 3.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2005 do 4.9.2008
Adresa: Mezilesí 2076 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 19300
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová Ph.D. MBA. 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Ve funkci: od 9.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Bzenecká 43 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15000
Jméno: RNDr. Michal Svoboda CSc. 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Bzenecká 43 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 43, PSČ 15000
Jméno: Ing. Petr Spáčil 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Na Michovkách I 0 , 252 43 Průhonice Česká republika
Průhonice, Na Michovkách I/694, PSČ 25243
Jméno: Dr. Alvise Paolo Mesthene 16.3.2009 - 17.6.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008 do 11.5.2009
Ve funkci: od 6.1.2009 do 11.5.2009
Adresa: Wolkerova 15 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 16000
Jméno: Milan Majna 16.3.2009 - 17.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008
Adresa: Krásnohorská 10 , Bratislava Slovenská republika
85107 Bratislava, Krásnohorská 10
Jméno: Ing. Michal Pravda 2.1.2009 - 6.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.12.2008 do 19.8.2009
Adresa: Míru 610 , 280 00 Kolín Česká republika
Kolín, Míru 610, PSČ 28000
Jméno: Michal Stránský 17.6.2009 - 24.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Bellušova 1817 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Bellušova 1817/33, PSČ 15500

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Eduard Jenčo MBA. 16.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2009
Adresa: M.M. Hodžu 2417 , 960 01 Zvolen Česká republika
Zvolen, M.M. Hodžu 2417/13, PSČ 96001
Jméno: Ing. Milan Skoupý 23.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Hoblíkova 560 , 613 00 Brno Česká republika
Hoblíkova 560/18, Černá Pole, 613 00 Brno
Jméno: RNDr. Prof. Václav Suchý DrSc. 31.7.2003 - 14.10.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 30.6.2004
Adresa: Kotlářská 27 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Kotlářská 27, PSČ 60200
Jméno: Ing. Jan Kudera 31.7.2003 - 12.7.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 26.5.2005
Ve funkci: od 31.7.2003 do 26.5.2005
Adresa: Mezilesí 2076 , 193 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Mezilesí 2076/14, PSČ 19300
Jméno: Mgr. Petr Sedlář 12.7.2005 - 3.10.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.5.2005 do 4.9.2008
Ve funkci: od 30.5.2005 do 4.9.2008
Adresa: Vodova 99 , 612 00 Brno Česká republika
Brno, Vodova 99, PSČ 61200
Jméno: Ing. Jiří Křepelka CSc. 3.10.2008 - 2.1.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Ve funkci: od 4.9.2008 do 17.12.2008
Adresa: Mikovická 875 , 278 01 Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Mikovická 875, PSČ 27801
Jméno: Ing. Petr Polách 14.10.2004 - 17.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 30.6.2004 do 31.3.2009
Adresa: Palackého 745 , 766 01 Valašské Klobouky Česká republika
Valašské Klobouky, Palackého 745, PSČ 76601
Jméno: Mgr. Hana Kekulová 31.7.2003 - 16.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2003 do 19.8.2009
Adresa: Chaloupkova 1368 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Chaloupkova 1368/8
Jméno: RNDr. Xenia Svobodová CSc. MBA. 17.6.2009 - 16.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009 do 19.8.2009
Ve funkci: od 11.5.2009 do 19.8.2009
Adresa: Bzenecká 2 , 155 21 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Bzenecká 2/43, PSČ 15521
Jméno: Ing. Milan Skoupý 17.6.2009 - 23.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2009
Adresa: Hoblíkova 20 , 613 00 Brno Česká republika
Brno, Hoblíkova 20, PSČ 61300

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Milan Majna
Člen statutárního orgánu: Michal Stránský

Vlastníci firmy I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 35 752 000 Kč 100% 14.2.2008
zakladni 28 072 000 Kč 100% 12.12.2007 - 14.2.2008
zakladni 25 520 000 Kč 100% 9.7.2007 - 12.12.2007
zakladni 16 240 000 Kč 100% 12.7.2005 - 9.7.2007
zakladni 4 060 000 Kč 100% 26.1.2005 - 12.7.2005
zakladni 2 320 000 Kč 100% 5.11.2004 - 26.1.2005
zakladni 2 000 000 Kč 100% 31.7.2003 - 5.11.2004
zakladni 2 000 000 Kč - 16.10.2002 - 31.7.2003
zakladni 310 000 Kč - 1.1.2002 - 16.10.2002
zakladni 180 000 Kč - 28.6.2000 - 1.1.2002
zakladni 100 000 Kč - 5.5.1993 - 28.6.2000

Sbírka Listin I.Q.A., a.s. IČO: 49357611

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7942/SL 52 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 6.6.2014 10.7.2014 27.8.2014 1
B 7942/SL 51 ostatní usnesení Městský soud v Praze 6.6.2014 24.7.2014 24.7.2014 4
B 7942/SL 50 insolvenční rozhodnutí - usnesení Městský soud v Praze 20.10.2010 21.10.2010 2.11.2010 3
B 7942/SL 49 insolvenční rozhodnutí r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.7.2010 2.8.2010 15
B 7942/SL 48 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 30.7.2010 2.8.2010 16
B 7942/SL 47 účetní závěrka -usnesení Městský soud v Praze 15.2.2010 23.4.2010 3
B 7942/SL 46 insolvenční rozhodnutí -zápis z VH Městský soud v Praze 19.8.2009 25.9.2009 8
B 7942/SL 45 ostatní -prezenční listina Městský soud v Praze 19.8.2009 25.9.2009 4
B 7942/SL 44 ostatní -pozvánka na VH Městský soud v Praze 8.7.2009 25.9.2009 2
B 7942/SL 43 ostatní +ČP Městský soud v Praze 21.8.2009 25.9.2009 2
B 7942/SL 42 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 13.5.2009 1.7.2009 2
B 7942/SL 41 podpisové vzory zápis z VH Městský soud v Praze 11.5.2009 1.7.2009 6
B 7942/SL 40 ostatní Městský soud v Praze 27.11.2008 20.4.2009 2
B 7942/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.2.2009 20.4.2009 3
B 7942/SL 38 podpisové vzory -zápis z mim.V.H Městský soud v Praze 17.12.2008 20.4.2009 8
B 7942/SL 37 ostatní -zápis z 1.zased.zvol.představ Městský soud v Praze 6.1.2009 20.4.2009 4
B 7942/SL 36 ostatní r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.12.2008 15.12.2008 25
B 7942/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora -2x Městský soud v Praze 15.9.2008 8.10.2008 6
B 7942/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.9.2008 8.10.2008 3
B 7942/SL 33 podpisové vzory -zápis z VH Městský soud v Praze 4.9.2008 8.10.2008 6
B 7942/SL 32 ostatní -zápis ze zased.doz.rady Městský soud v Praze 4.9.2008 3.10.2008 1
B 7942/SL 31 ostatní -zápis ze .zased.nově zvol. Městský soud v Praze 9.9.2008 3.10.2008 1
B 7942/SL 30 ostatní -NZ292/07 Městský soud v Praze 18.9.2007 29.10.2007 47
B 7942/SL 29 notářský zápis r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 31.8.2007 20
B 7942/SL 28 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.8.2007 31.8.2007 28
B 7942/SL 26 notářský zápis r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.11.2006 6.11.2006 37
B 7942/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva -2x Městský soud v Praze 26.5.2005 13.7.2005 0
B 7942/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2005 13.7.2005 0
B 7942/SL 23 podpisové vzory r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.6.2005 0
B 7942/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva Městský soud v Praze 13.12.2004 0
B 7942/SL 21 stanovy společnosti odst.z fce čl. DR Městský soud v Praze 10.6.2004 25.11.2004 0
B 7942/SL 20 notářský zápis Nz 274/2004- vč.příl. Městský soud v Praze 30.6.2004 25.11.2004 0
B 7942/SL 19 účetní závěrka r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 21.5.2004 4.6.2004 0
B 7942/SL 18 účetní závěrka r.2002+přílohy Městský soud v Praze 31.12.2002 22.12.2003 7.1.2004 0
B 7942/SL 17 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 31.3.2003 12.8.2003 0
B 7942/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti NZ86/03+audit r.02/př.1-23/ Městský soud v Praze 31.3.2003 12.8.2003 0
B 7942/SL 11 účetní závěrka za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 22.5.2003 22.5.2003 0
B 7942/SL 15 notářský zápis NZ 3/03 Městský soud v Praze 8.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 14 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 8.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 13 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 7.11.2002 1.4.2003 0
B 7942/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.1.2003 1.4.2003 0
B 7942/SL 9 notářský zápis NZ 277/01 Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 8 notářský zápis NZ 276/01 Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 10 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 30.5.2001 27.1.2003 0
B 7942/SL 7 účetní závěrka r.2001 Městský soud v Praze 19.8.2002 1.10.2002 6.11.2002 0
B 7942/SL 6 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 184/02 Městský soud v Praze 23.5.2001 2.10.2002 0
B 7942/SL 5 účetní závěrka +zpráva auditora za r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 2.10.2002 0
B 7942/SL 4 zakladatelské dokumenty -spol.smlouva Městský soud v Praze 6.11.2001 12.6.2002 26.6.2002 0
B 7942/SL 3 notářský zápis NZ 446/00+společenská smlouva Městský soud v Praze 18.10.2000 30.3.2001 0
B 7942/SL 2 notářský zápis NZ 127/00 + spol. smlouva Městský soud v Praze 15.3.2000 12.9.2000 0
B 7942/SL 1 notářský zápis + spol. smlouva,NZ 531/99 Městský soud v Praze 8.12.1999 27.2.2000 0

Hodnocení I.Q.A., a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu I.Q.A., a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.