HOTEL PRAHA a.s. Praha 6 IČO: 63080893

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu HOTEL PRAHA a.s., která sídlí v obci Praha 6 a bylo jí přiděleno IČO 63080893.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem HOTEL PRAHA a.s. se sídlem v obci Praha 6 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 23 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Inženýrská činnost v investiční výstavbě , Ubytovací služby a další.

Základní údaje o HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.9.1995
Spisová značka: B 3351
IČO: 63080893
Obchodní firma: HOTEL PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.9.1995
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.9.1995
Dne 2. října 2013 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti HOTEL PRAHA a.s. ("Společnost") o snížení základního kapitálu takto:1) Důvodem návrhu na snížení základního kapitálu Společnosti je optimalizace poměru obchodního jmění a čistého obchodního majetku Společnosti, neboť současný objem kapitálových zdrojů nemůže Společnost ve svém podnikání efektivně využít. 2) Základní kapitál bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti.Základní kapitál Společnosti bude snížen o celkovou částku 708.000.000 Kč, tj. ze 710.000.000 Kč na 2.000.000 Kč.3) Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota:- každé z 18 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 35.500.000 Kč snížena o 35.400.000 Kč, tj. na 100.000 Kč a- každé z 10 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 7.100.000 Kč snížena o 7.080.000 Kč, tj. na 20.000 Kč.4) Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 708.000.000 Kč bude vyplacena akcionářům Společnosti, přičemž bude umožněno provedení zápočtu pohledávek Společnosti za jednotlivými akcionáři. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 18 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 35.500.000 Kč bude vyplacena částka 35.400.000 Kč a na každou z 10 kusů akcií na majitele o dosavadní jmenovité hodnotě ve výši 7.100.000 Kč bude vyplacena částka 7.080.000 Kč.5) Lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení snížení jejich jmenovité hodnoty se stanovuje na 3 pracovní dny ode dne zveřejnění výzvy představenstva Společnosti. 9.10.2013 - 18.2.2014
1. základní kapitál se zvyšuje o 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých) nepeněžitým vkladem, ato upsáním nových akcií vpočtu 18 (osmnáct) kusů listinných akcií znějících na jméno, které nejsou registrované ojměnovité hodntě 35,500.000,- Kč (třicetpětmiliónůpětsettisíc korun českých), 1 (jeden) kus listinné akcie znějící na jméno, která není registrovaná, ojmenovité hodnotě 11,000.000,- Kč (jedenáctmiliónů korun českých), vše ve lhůtě pro upisování vtrvání 30ti dnů, vníž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií vsídle společnosti. Emisní kurs akcií je shodný sjejí jmenovitou hodnotou.2. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:budova číslo popisné 2450, na pozemku označeném jako parcela číslo 3161/8 včetně všech součástí apříslušenství, které tvoří:- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/14- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/15- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/17- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/23- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 3161/24- budova bez čísla popisného, čísla evidenčního na pozemku, označeném jako parcela číslo 4213/3pozemky, jež jsou označeny jako:- pozemek parcelní číslo 3161/8 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/14 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/15 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/17 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/23 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/24 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/25 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 4213/3 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 3161/7 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 4207/2 - zastavěná plocha anádvoří- pozemek parcelní číslo 4213/2 - zastavěná plocha anádvořívše nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 4624 pro obec Praha, katastrální území Dejvice, uKatastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha, dle znaleckého posudku znalce Ing. Vratislava Čecha ze dne 11.2.2008, číslo posudku 3390-8/2008, vhodnotě 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých), stím, že na vklad do základního kapitálu se započítává částka 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých).3. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad částku 650,000.000,- Kč (šestsetpadesátmiliónů korun českých),4. určuje se, že všechny nové akcie vpočtu 18 (osmnáct) kusů listinných akcií znějících na jméno, které nejsou registrované, ojmenovité hodnotě 35,500.000,- Kč (třicetpětmiliónů pětsettisíc korun českých), 1 (jeden) kus listinné akcie znějící na jméno, která není registrovaná, ojmenovité hodnotě 11,000. 30.7.2008 - 26.11.2008
Jediný akcionář společnosti HOTEL PRAHA, a.s., tj. společnost FALKON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ: 110 00, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 3561 činí vsouladu sustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku adalších souvisejících ustanovení obchodního zákkoníku, při výkonu působnosti valné hromady:toto rozhodnutí:Za prvé:1) zvyšuje základní kapitál očástku 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,2) vsouladu sustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydán 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie ojmenovité hodnotě 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých), znějící na jméno amající listinnou podobu,3) akcie bude upsána peněžitým vkladem,4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se vsouladu sustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, vplném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, ato formou písemného prohlášení súředně ověřeným podpisem,5) konstatuje, že spřihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou vtomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku aspřihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány svyužitím přednostního práva, tj. 1 (slovy: jeden) kus kmenové akcie ojmenovité hodnoté 47.600.000,- Kč (slovy: čtyřicetsedmmilionů šestsettisíc korun českých), znějící na jméno amající listinnou podobu, která má být na zvýšení základního kapitálu vydána, bude nabídnuta určitému (předem určenému) zájemci, ato společnosti FALKON CAPITAL, a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ: 11000, IČ: 63999617,7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje jedinou akcii ve smlouvě oupsání akcie, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu apodpisy na ní musí být úředně ověřeny,8) ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že jedinou akcii upisovanou bez přednostního práva lze upsat vsídle společnosti HOTEL PRAHA, a.s. na adrese Praha 6, Sušická 20, PSČ: 160 00, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy oupsání akcie upisovateli - tj.určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy oupsání akcie společnost u 22.4.2004 - 18.5.2004
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 28.6.2000 o zvýšenízákladního jmění společnosti o 11.400.000,- Kč. Zvýšenízákladního jmění se provede nepeněžitým vkladem jedinéhoakcionáře tvořeným pohledávkami jediného akcionáře zaza společností v rozsahu 11.400.000,- Kč, a to:a) pohledávkou ve výši 7.376.128,02 Kč (5.175.187,60 Kč najistině a 2.200.940,42 na příslušenství) ze smlouvy opřistoupení k závazku ze dne 23.4.1997 změněné dodatkem č. 1 zedne 12.10.1998,b) pohledávkou ve výši 4.026.455,34 Kč (3.480.000,- Kč najistině a 546.455,34 Kč na příslušenství) ze smlouvy o půjčcepeněžních prostředků ze dne 9.3.1998.Uvedené pohledávky byly oceněny ke dni 30.9.1999 znaleckýmposudkem znalce Ing.Zdeňka Vaňka, CSc., č.9911 ze dne 3.10.1999nominální hodnotou 11.402.583,- Kč a znaleckým posudkem znalceDoc.Ing. Zdeňka Častorála, DrSc., č. 31/99 ze dne 3.10.1999nominální hodnotou 11.402.583,- Kč.Bude vydáno 114 ks kmenových akcií v listinné podobě znějící najméno o nominální hodnotě 100.000,- Kč. Emisní kurz jedné akciebude totožný s její nominální hodnotou. Veškeré akcie upíšejediný akcionář. Upisování nad částku 11.400.000,- senepřipouští. Lhůta pro upisování akcií začíná dnem následujícímpo dni zveřejnění rozhodnutí o zvýšení základního jmění vObchodním věstníku a končí čtrnáctým dnem následujícím po dnizveřejnění. Místem pro upisování je sídlo společnosti HOTELPRAHA a.s., Sušická 20, Praha 6. Nepeněžitý vklad bude splacenokamžikem nabytí účinnosti smlouvy o postoupení a vloženípohledávky podle ust. § 59, odst. 7 obchodního zákoníku. Lhůtapro splacení nepeněžitého vkladu začne běžet den následující podni, ve kterém skončila lhůta pro upisování akcií, a skončíčtrnáctý den po dni, ve kterém skončila lhůta pro upisováníakcií. 3.8.2000 - 15.12.2000
Jediným akcionářem je Městská část Praha 6 19.8.1997 - 5.2.2003
Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutímzakladatele zakladatelskou listinou ze dne 25.7.1995, téhož dnepřijaty stanovy a jmenováno představenstvo a dozorčí radaspolečnosti. 1.9.1995

Aktuální kontaktní údaje HOTEL PRAHA a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63080893
Obchodní firma: HOTEL PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 1.9.1995
Celkový počet živností: 26
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63080893
Firma: HOTEL PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.8.1995

Kontakty na HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Naardenská 668 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Naardenská 668/15, Liboc, 162 00 Praha 6
24.3.2014
Sídlo: Sušická 20 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sušická 20, PSČ 16000
1.9.1995 - 24.3.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Naardenská 668/15, Praha 162 00

Obory činností HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 27.5.2002
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužicích kregeneraci a rekondici 27.5.2002
Provozování solárií 27.5.2002
Směnárenská činnost 27.5.2002
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 27.5.2002
Zprostředkování obchodu 27.5.2002
Maloobchod se smíšeným zbožím 27.5.2002
Specializovaný maloobchod 27.5.2002
Maloobchdní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazovýchzáznamů a jejich nenahraných nosičů 27.5.2002
Maloobchod tabákovými výrobky 27.5.2002
Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 27.5.2002
Ubytovací služby 27.5.2002
Technické činnosti v dopravě 27.5.2002
Správa a údržba nemovitostí 27.5.2002
Pronájem a půjčování věcí movitých 27.5.2002
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 27.5.2002
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 27.5.2002
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízenísloužících zábavě 27.5.2002
Zprostředkování služeb 27.5.2002
Poskytování služeb osobního charakteru 27.5.2002
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 1.9.1995 - 27.5.2002
směnárny, 1.9.1995 - 27.5.2002
koupě a prodej zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej(vyjma činností uvedených v příl. 2 a 3 zák.č. 455/91 Sb.) 1.9.1995 - 27.5.2002
předprojektová příprava staveb, 1.9.1995 - 27.5.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a hotelnictví, 1.9.1995 - 27.5.2002
zprostředkovatelská činnost v oblasti stavebnictví a výstavby, 1.9.1995 - 27.5.2002
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužicích kregeneraci a rekondici, 1.9.1995 - 27.5.2002
pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami, 1.9.1995 - 27.5.2002
správa nemovitostí. 1.9.1995 - 27.5.2002
Ubytovací služby v kat.hotel, hotel garni, motel, botel odtř.**, pension, kemp, chatová osada od tř.***, vč.hostinskýchčinností. 1.9.1995 - 27.5.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.1995

Živnost č. 2 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp,chatová osada od tř.***

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 1.2.1995
Konec oprávnění: 1.2.1995

Živnost č. 5 Provoz koupaliště

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 10.4.2002

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 10.3.2014

Živnost č. 7 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 10.4.2002

Živnost č. 11 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 1.2.1995
Konec oprávnění: 1.2.1995

Živnost č. 13 Provozování tělovýchovných a rekondičních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 1.3.2002

Živnost č. 14 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Provozování solárií

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 10.3.2014

Živnost č. 16 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování služeb osobního charakteru

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování kulturních a kulturně- vzdělávacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Maloobchod tabákovými výrobky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově- obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.4.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Vedlejší činnosti v dopravě
Hotely
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
Poskytování ostatních osobních služeb

Vedení firmy HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Sergo Mamaladze 9.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.2.2007
Ve funkci: od 11.1.2010
Adresa: Naardenská 15 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Naardenská 15/668, PSČ 16200
Jméno: Mgr. Karel Hlaváček 6.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2012
Adresa: Jaroslava Seiferta 447 , Líbeznice Česká republika
Líbeznice, Jaroslava Seiferta 447, okres Praha-východ, PSČ 25065
Jméno: David Mamaladze 17.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.9.2010
Adresa: Na Zavadilce 0 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Zavadilce /6, PSČ 16000
Jméno: Jaroslav Novotný DrSc. 1.9.1995 - 19.8.1997
Funkce: Prof.Ing.
Adresa: U dejvického rybníčku 23 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U dejvického rybníčku 23, PSČ 16000
Jméno: Ing. Petr Štýbr 1.9.1995 - 19.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Kladenská 81 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kladenská 81, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Jan Dítě 1.9.1995 - 20.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Vysočanská 233 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 233, PSČ 19000
Jméno: Petr Boček 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rooseveltova 615 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Rooseveltova 615/34, PSČ 16000
Jméno: PhDr. Michal Tryml 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Srbská 1 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Srbská 1, PSČ 16000
Jméno: MUDr. Michael Hvížďala 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Tusarova 37 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Tusarova 37, PSČ 17000
Jméno: JUDr. Vladimír Jablonský 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Glinkova 14 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Glinkova 14, PSČ 16000
Jméno: Pavel Bauman 19.8.1997 - 7.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Na Petřinách 2 , 160 00 praha 6 Česká republika
praha 6, Na Petřinách 2, PSČ 16000
Jméno: Radko Hájek 20.4.1998 - 4.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Na baště sv. Jiří 9 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na baště sv. Jiří 9, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Jaroslava Hešíková 7.5.1999 - 11.2.2002
Funkce: člen
Adresa: Studentská 9 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Studentská 9/539, PSČ 16000
Jméno: Ing.arch. Pavel Malina 19.8.1997 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 19.8.1997
Adresa: Lužná 11 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Lužná 11, PSČ 16000
Jméno: MUDr. Pavel Bém 7.5.1999 - 5.2.2003
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Na baště sv. Ludmily 19 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na baště sv. Ludmily 19/244, PSČ 16000
Jméno: Ing.arch. Jan Winkler 7.5.1999 - 5.2.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: K bateriím 3 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, K bateriím 3/967, PSČ 16900
Jméno: Ing. Marie Kousalíková 7.5.1999 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: U Petřin 10 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Petřin 10, PSČ 16000
Jméno: MUDr. Marián Hošek 7.5.1999 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Českomalínská 425 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Českomalínská 425/47, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Radko Hájek 4.8.1999 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.8.1999
Adresa: Na baště sv. Jiří 9 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na baště sv. Jiří 9, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Jaroslava Barková-Hešíková 11.2.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Studentská 9 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Studentská 9/539, PSČ 16000
Jméno: Ing. Jozef Čimbora 5.2.2003 - 26.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.9.2002
Ve funkci: od 23.9.2002 do 4.2.2003
Adresa: Betlémské náměstí 6 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 11000
Jméno: Miroslav Fojt 5.2.2003 - 15.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.9.2002 do 18.12.2006
Adresa: Na Drahách 383 , Rudná u Prahy Česká republika
Rudná u Prahy, Na Drahách 383, PSČ 2519
Jméno: Jaroslava Pacáková 5.2.2003 - 26.2.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.9.2002 do 18.9.2007
Adresa: Barunčina 1857 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Barunčina 1857/48
Jméno: Ing. Michal Čimbora 26.3.2003 - 26.2.2010
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 4.2.2003 do 3.2.2008
Adresa: Betlémské náměstí 6 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 11000
Jméno: Sergo Mamaladze 9.5.2008 - 9.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.2.2007
Adresa: Naardenská 15 , 162 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Naardenská 15/668, PSČ 16200
Jméno: Ing. Michal Čimbora 26.2.2010 - 9.3.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2008
Ve funkci: od 25.2.2008
Adresa: Betlémské náměstí 6 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 11000
Jméno: Ing. Michal Čimbora 9.3.2010 - 9.3.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2008 do 9.3.2010
Ve funkci: od 25.2.2008 do 11.1.2010
Adresa: Betlémské náměstí 6 , 110 00 Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Betlémské náměstí 6/351, PSČ 11000
Jméno: Jaroslava Pacáková 26.2.2010 - 6.2.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2007 do 27.1.2012
Adresa: Barunčina 1857 , 143 00 Praha 4 - Modřany Česká republika
Praha 4 - Modřany, Barunčina 1857/48, PSČ 14300
Jméno: Ing. Michal Čimbora 9.3.2010 - 17.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2008 do 12.4.2010
Adresa: Betlémské nám. 351 , Praha 1 - Staré Město Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Betlémské nám. 351/6

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jaroslava Chlupáčková 3.12.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2008
Adresa: U Stanice 592 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Stanice 592, PSČ 16100
Jméno: Ing. Zdeněk Rachač 17.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2012
Adresa: Dlouhá 715 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 715/38, PSČ 11000
Jméno: JUDr. Tomáš Chňoupek 6.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007
Adresa: náměstí 14. října 1381 , 150 00 Praha 5 Česká republika
náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Jméno: Ing.arch. Alexandr Holub 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: předseda
Adresa: Pod Beránkou 19 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Pod Beránkou 19, PSČ 16000
Jméno: JUDr. Prof. Marta Knappová DrSc. 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Nad Paťankou 8 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Paťankou 8, PSČ 16000
Jméno: Zdena Hašková 1.9.1995 - 7.5.1999
Funkce: člen
Adresa: Havlovská 45 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Havlovská 45, PSČ 16000
Jméno: Jan Hampl 1.9.1995 - 4.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod lysinami 22 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod lysinami 22, PSČ 14000
Jméno: RNDr. Jiří Witzany 7.5.1999 - 4.8.1999
Funkce: člen
Adresa: Zengrova 24 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zengrova 24, PSČ 16000
Jméno: Jindra Baudyšová 7.5.1999 - 11.2.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 18.12.2001
Adresa: Rtyně v Podkrkonoší 234 , Rtyně v Podkrkonoší Česká republika
Rtyně v Podkrkonoší, Rtyně v Podkrkonoší 234, okres Trutnov, PSČ 54233
Jméno: Mgr. Zdeněk Košacký 1.9.1995 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Na pískách 1490 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na pískách 1490, PSČ 16000
Jméno: Ing. Stanislav Hejduk 7.5.1999 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Kladenská 666 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kladenská 666/46, PSČ 16000
Jméno: MUDr. Luděk Fiala 4.8.1999 - 5.2.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 7.4.1999
Adresa: Štěpánská 57 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 57, PSČ 11000
Jméno: RNDr. Jiří Witzany 4.8.1999 - 5.2.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 9.12.1998
Adresa: Zengrova 24 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Zengrova 24, PSČ 16000
Jméno: Jaroslava Chlupáčková 11.2.2002 - 5.2.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.12.2001
Adresa: U Stanice 592 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, U Stanice 592/9, PSČ 16100
Jméno: Mgr. Martin Cír 5.2.2003 - 4.10.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 18.9.2002
Adresa: Tylova 757 , 363 01 Ostrov Česká republika
Ostrov, Tylova 757, PSČ 36301
Jméno: Jan Hampl 4.8.1999 - 9.10.2008
Funkce: člen
Ve funkci: od 4.8.1999 do 18.3.2005
Adresa: Pod lysinami 22 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod lysinami 22, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Tomáš Chňoupek 5.2.2003 - 3.12.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.9.2002 do 11.9.2007
Ve funkci: od 23.9.2002 do 11.9.2007
Adresa: Nad Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 17, PSČ 15000
Jméno: Pavlína Prokopová 4.10.2004 - 17.4.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.8.2004 do 16.11.2009
Adresa: U Kublova 239 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Kublova 239/8, PSČ 14700
Jméno: JUDr. Tomáš Chňoupek 3.12.2008 - 6.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2007
Adresa: Nad Výšinkou 17 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad Výšinkou 17, PSČ 15000

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Karel Hlaváček
Člen statutárního orgánu: David Mamaldze
Člen statutárního orgánu: Sergo Mamaladze

Vlastníci firmy HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 18.2.2014
zakladni 710 000 000 Kč 100% 26.11.2008 - 18.2.2014
zakladni 60 000 000 Kč 100% 18.5.2004 - 26.11.2008
zakladni 12 400 000 Kč 100% 15.12.2000 - 18.5.2004
zakladni 1 000 000 Kč 100% 3.8.2000 - 15.12.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 1.9.1995 - 3.8.2000

Sbírka Listin HOTEL PRAHA a.s. IČO: 63080893

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3351/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 146/2013 Městský soud v Praze 2.10.2013 3.10.2013 10.10.2013 38
B 3351/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 24.10.2012 15
B 3351/SL 37 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 11.1.2010 24.4.2012 0
B 3351/SL 36 notářský zápis NZ 297/2010 Městský soud v Praze 24.9.2010 24.4.2012 0
B 3351/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 42/2012 Městský soud v Praze 27.1.2012 20.2.2012 30
B 3351/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.2.2010 11.3.2010 2
B 3351/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.2.2010 11.3.2010 2
B 3351/SL 31 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.9.2007 11.3.2010 1
B 3351/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 5.2.2010 5.2.2010 18
B 3351/SL 29 notářský zápis -NZ138/09+opr.doložka Městský soud v Praze 31.3.2009 24.6.2009 17
B 3351/SL 28 notářský zápis -NZ173/08+opr.doložka Městský soud v Praze 29.5.2008 15.12.2008 15
B 3351/SL 27 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 15.12.2008 24
B 3351/SL 26 notářský zápis -NZ423/08 Městský soud v Praze 11.11.2008 15.12.2008 14
B 3351/SL 25 posudek znalce č.3390-8/08 Městský soud v Praze 11.2.2008 27.11.2008 48
B 3351/SL 24 ostatní -protokol z jed.DR a představ. Městský soud v Praze 19.5.2008 27.11.2008 3
B 3351/SL 23 notářský zápis -NZ173/08 Městský soud v Praze 29.5.2008 27.11.2008 13
B 3351/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 10.7.2008 15.7.2008 31
B 3351/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.10.2007 2.10.2007 31
B 3351/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 23.12.2005 27.12.2005 0
B 3351/SL 18 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.8.2004 6.10.2004 0
B 3351/SL 16 notářský zápis -NZ128/04 Městský soud v Praze 2.4.2004 16.4.2004 0
B 3351/SL 15 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 28.11.2003 1.12.2003 0
B 3351/SL 14 ostatní -zasedání představenstva č.5 Městský soud v Praze 10.2.2003 28.3.2003 0
B 3351/SL 13 podpisové vzory -2x (různá data) Městský soud v Praze 28.3.2003 0
B 3351/SL 12 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.2.2003 28.3.2003 0
B 3351/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ 155/2002+zased.předst. Městský soud v Praze 18.9.2002 5.2.2003 18.2.2003 0
B 3351/SL 9 podpisové vzory +zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 17.12.2001 7.11.2002 0
B 3351/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 91/2002+schválení stanov Městský soud v Praze 12.2.2002 7.11.2002 0
B 3351/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2001 + ÚZ 1999, 2000 Městský soud v Praze 31.12.2001 11.6.2002 1.7.2002 0
B 3351/SL 5 notářský zápis NZ 303/2000 Městský soud v Praze 28.6.2000 8.9.2000 0
B 3351/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 190/99 Městský soud v Praze 7.4.1999 18.8.1999 0
B 3351/SL 2 notářský zápis NZ 538/98 Městský soud v Praze 9.12.1998 18.8.1999 0
B 3351/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 287/97 Městský soud v Praze 25.6.1997 3.7.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení HOTEL PRAHA a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu HOTEL PRAHA a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.