Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Hexion a.s. Sokolov IČO: 00011771

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Hexion a.s., která sídlí v obci Sokolov a bylo jí přiděleno IČO 00011771.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Hexion a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Hexion a.s. se sídlem v obci Sokolov byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Projektová činnost ve výstavbě a další.

Základní údaje o Hexion a.s. IČO: 00011771

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Plzni 29.12.1990
Spisová značka: B 41
IČO: 00011771
Obchodní firma: Hexion a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 30.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 30.7.2014
Společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., jakožto jediný společník společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s., přijala dne 10.7. 2012 při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí:1. Jediný akcionář, společnost Resolution Specialty Materials Rotterdam B.V., při výkonu působnosti valné hromady, schvaluje snížení základního kapitálu společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. zdůvodu přizpůsobení výše základního kapitálu skupinové politice apřizůsobení podnikatelským potřebám společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. Základní kapitál společnosti bude snížen o 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto dvacet dva milionů jedno sto třicet devět tisíc osm set padesát korun českých), tj. zčástky 2.184.504.810,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno sto osmdesát čtyři milionů pět set čtyři tisíc osm set deset korun českých) na částku 62.364.960,- Kč (slovy: šedesát dva milionů tři sta šedesát čtyři tisíc devět set šedesát korun českých).2. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím kmenových zaknihovaných akcií společnosti znějících na jméno onominálních hodnotách 69.000,- Kč a 690,- Kč zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií zoběhu (kupní smlouvy) podle § 213c odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku. Výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednotlivé akcie společnosti při jejich vzetí zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií (kupní smlouvy) byla stanovena takto: (i) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno onominální hodnotě ve výši 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých) bude činit 69.000,- Kč (slovy: šedesát devět tisíc korun českých); (ii) výše úplaty (kupní ceny) připadající na jednu kmenovou zaknihovanou akcii společnosti znějící na jméno onominální hodnotě ve výši 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých) bude činit 690,- Kč (slovy: šest set devadesát korun českých).3. Splatnost výše uvedené úplaty (kupní ceny) za akcie společnosti brané zoběhu na základě veřeného návrhu smlouvy bude činit dva měsíce od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.4. Ostatní podmínky vzetí akcií společnosti zoběhu budou uvedeny ve veřejném návrhu smlouvy, který společnost zašle jedinému akcionáři společnosti na adresu jeho sídla.5. Jestliže součet jmenovitých hodnot akcií braných zoběhu na základě veřejného návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií zoběhu (kupní smlouvy) nedosáhne stanovené částky, oníž má být základní kapitál snížen, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. Představenstvo vtakovém případě svolá do 60 (slovy: šedesáti) dní ode dne, kdy takovou skutečnost zjistilo, valnou hromadu, která rozhodne, zda sníží základní kapitál jiným způsobem, který zákon dovoluje.6. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ocelkové výši 2.122.139.850,- Kč (slovy: dvě miliardy jedno 6.8.2012 - 16.1.2015
Rozhodnutí valné hromady ze dne 30.11.2005 o přechodu akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti na hlavního akcionáře.:Valná hromada svým rozhodnutím schvaluje přechod všech účastnických cenných papírů obchodní společnosti RSM CHEMACRYL, a.s., IČ 000 11 771, se sídlem Tovární č.p. 2093, PSČ 356 80 Sokolov, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, kterým je společnost Resolution Speciality Materials Rotterdam B.V., se sídlem Koddeweg 67, 3194DH Hoogvliet Rotterdam, Postbus 606, Nizozemí. Tento akcionář je hlavním akcionářem, což je doloženo výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů ve Středisku cenných papírů k rozhodnému dni dnešní řádné valné hromady a výše protiplnění je stanovena v hodnotě Kč 690,- za 1 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 690,- Kč, kdy tyto akcie jsou zaknihované neveřejně obchodovatelné s omezenou převoditelností.Dosavadním vlastníkům zaknihovaných cenných papírů vzniká právo na zaplacení protiplnění zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu hlavního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů, tj. v tomto případě ve Středisku cenných papírů, podle § 183 l a 183 m zák. č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník v platném znění. Bankovní dům Citibank, a.s. poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře nejdéle však do 3 měsíců po zápisu tohoto vlastnického práva. 3.7.2008 - 21.1.2009
Rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 26. 5. 2004 o zvýšení základního kapitálu:"Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1 249 039 380,- Kč o 935 433 000,- Kč na novou výši 2 184 472 380,- Kč. Upisování nad tuto částku se připouští až o 10 685 340,- Kč do maximální celkové výše 2 195 157 720,- Kč základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu tak lze upsat maximálně celkem 1 371 186 kusů kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz nově upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii.Každý akcionář má přednostní právo upsat nové akcie v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti ve lhůtě dvou týdnů, která začne běžet patnáctý den po přijetí rozhodnutí řádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to v sídle společnosti na adrese Tovární č.p. 2093, 356 80 Sokolov v sekretariátu generálního ředitele v pracovní dny od 9:00 do 15:00 hodin.Akcionáři budou v souladu s ustanovením § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník") představenstvem informováni o jejich přednostním právu, a to zveřejněním v Obchodním věstníku a dále způsobem pro svolání valné hromady, tj. zasláním dopisu s oznámením o konání prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva poštou.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku bude upisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky, kterou je pravomocné rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí řádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 69 000,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 75,7476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Na jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 690,- Kč mohou akcionáři s využitím přednostního práva upsat 0,757476789883118 nových kmenových akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 690,- Kč v zaknihované podobě. Upisované akcie nebudou kótované a budou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti. Emisní kurz takto upisovaných akcií je 690,- Kč za jednu akcii. Upisovat lze pouze celé akcie.Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. j) se v prvním kole úpisu připouští započtení pohledávek společnosti Eastman Chemical The Hague B.V., se sídlem Fasciantio Boulevard 602 t/m 614, 2909VA, Capelle aan den IJssel, Nizozemské království, v celkové výši 935 433 000,- Kč vyplývající ze smlouvy o započtení pohledávek mezi společností EASTMAN SOKOLOV, a.s. a Eastman Chemical The Hague B.V., které vznikly úhradou závazků EASTMAN SOKOLOV, a.s., z minulých období společností Eastman Chemical The Hague B.V. v rámci podmínek dokončení privatizačního procesu EASTMAN SOKOLOV, a.s. Jedná se o pohledávky, které má společnost Eastman Chemical The Hague B.V. vůči 12.8.2004 - 29.12.2004
a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s. Tyto byly a.s. vykoupeny azbývající částka odpovídající snížení základního kapitálu budezúčtována oproti hospodářským výsledkům a.s. 8.5.2003 - 24.9.2003
Usnesení valné hromady z 24.6.2002 o snížení základníhokapitálu. 22.8.2002 - 24.9.2003
b) rozsah snížení základního kapitálu:stávající základní kapitál v hodnotě 1 252 362 420,- Kč sesnižuje o 3 323 040,- Kč na novou hodnotu základního kapitálu1 249 039 380,- Kč (ruší se 4 816 ks akcií o nominální hodnotě690,- Kč, ISIN CS 0008413969, tj. původní počet 156 718 kstěchto akcií se snižuje na 151 902 ks kmenových akcií na jménove jmenovité hodnotě 690,- Kč, akcie jsou neveřejněobchodovatelné s omezenou převoditelností) 22.8.2002 - 24.9.2003
c) způsob snížení základního kapitálu:zrušení kmenových akcií na jméno, neveřejně obchodovatelných somezenou převoditelností, evidovaných v zaknihované podobě veStředisku cenných papírů, které společnost EASTMAN SOKOLOV, a.s.nabyla jako vlastní akcie povinným výkupem od akcionářů porozhodnutí o zrušení veřejné obchodovatelnosti těchto akcií, okteré rozhodla řádná valná hromada společnosti dne 25.srpna 2000. 22.8.2002 - 24.9.2003
a) důvod snížení základního kapitálu:společnost vlastní akcie společnosti EASTMAN SOKOLOV, a.s., tzv.vlastní akcie, které nabyla povinným zákonným výkupem porozhodnutí řádné valné hromady společnosti v roce 2000 o zrušeníveřejné obchodovatelnosti akcií a.s. Vzhledem k charakterutěchto akcií se jeví jako neúčelné jejich další drženíspolečností EASTMAN SOKOLOV, a.s. 22.8.2002 - 8.5.2003
Základní jmění společnosti se ze stávající výše základního jmění1 815 018 000,- Kč snižuje o částku 562 655 580,- Kč na novouvýši základního jmění 1 252 362 420,- Kč (slovy: Jedna miliardadvěstěpadesátdvamilionytřistašedesátdvatisícečtyřistadvacetkorun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
a) Důvod snížení základního jmění:úhrada ztráty z hospodaření minulých let včetně roku 1998v úhrnné výši 563 828 000,- Kč (slovy pětset šedesát tři milionyosmset dvacet osm tisíc korun českých), která bude vypořádánaz větší části snížením základního jmění společnostio 562 655 580,- Kč (slovy pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc osmdesát korun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
b) Rozsah snížení základního jmění:stávající základní jmění v hodnotě 1 815 018 000,- Kč (jednamiliarda osmset patnáct milionů osmnáct tisíc korun českých) sesnižuje o 562 655 580,- Kč (pětset šedesát dva miliony šestsetpadesát pět tisíc pětset osmdesát korun českých) na novouhodnotu základního jmění 1 252 362 420,- Kč (jedna miliardadvěstě padesát dva miliony třistašedesát dva tisíce čtyřistadvacet korun českých) 11.1.2000 - 9.3.2000
c) Způsob snížení základního jmění:poměrným snížením jmenovité hodnoty všech 173 301 ks kmenovýchveřejně obchodovatelných akcií společnosti na jméno s omezenoupřevoditelností, a to:- 156 718 ks akcií s jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 690,- Kč/1 ks (šestset devadesát korunčeských), ISIN CS 0008413969, ISIN CZ 0009031589- 16 583 ks akcií s jmenovitou hodnotou 100 000,- Kč/1 ks z tétohodnoty na hodnotu 69 000,- Kč/1 ks (šedesát devět tisíc korunčeských), ISIN CS 0009031562, ISIN 770950000388 11.1.2000 - 9.3.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00011771
Obchodní firma: Hexion a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Sokolov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 7

Základní údaje datové schránky

IČO: 00011771
Jméno subjektu: Hexion a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: ajaeee4

Základní údaje DPH

IČO: 00011771
DIČ: CZ00011771
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Hexion a.s.
Sídlo: Tovární 2093 SOKOLOV 356 01 SOKOLOV 1
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2001800105/2600 1.4.2013
NL28BOFA0266566375 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Hexion a.s. IČO: 00011771

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 2093 , 356 01 Sokolov Česká republika
Tovární 2093, 356 01 Sokolov
24.7.2016
Sídlo: Tovární 2093 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Tovární 2093, PSČ 35601
9.12.2010 - 24.7.2016
Sídlo: Tovární 2093 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35601
21.12.2005 - 9.12.2010
Sídlo: Tovární 2093 , 356 80 Sokolov Česká republika
Sokolov, Tovární č.p. 2093, PSČ 35680
9.6.2001 - 21.12.2005
Sídlo: Tovární 1 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Tovární č. 1
29.12.1990 - 9.6.2001

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Tovární 2093, 35601 Sokolov

Obory činností Hexion a.s. IČO: 00011771

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 17.8.2012
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 17.8.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 14.7.2010
výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického 14.7.2010
Úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 14.7.2010 - 17.8.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.5.2010
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 12.5.2010 - 17.8.2012
obchod aelektřinou 19.1.2007
realitní činnost 19.1.2007 - 12.5.2010
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd - výzkum avývoj voblasti chemie 19.1.2007 - 12.5.2010
výroba tepelné energie 12.8.2004
rozvod tepelné energie 12.8.2004
výroba elektřiny 12.8.2004
distribuce elektřiny 12.8.2004
výroba aúprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického 12.8.2004 - 14.7.2010
úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin aostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín amedoviny aovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) 12.8.2004 - 14.7.2010
testování, měření a analýzy 13.8.2003 - 12.5.2010
státní autorizace na výrobu tepla 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na rozvod tepla 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na výrobu elektřiny 1.10.2001 - 12.8.2004
státní autorizace na rozvod elektřiny 1.10.2001 - 12.8.2004
hostinská činnost 9.6.2001
výroba chemických látek a chemických přípravků 9.6.2001 - 12.5.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti 9.6.2001 - 12.5.2010
velkoobchod 9.6.2001 - 12.5.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 9.6.2001 - 12.5.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 9.6.2001 - 12.5.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.6.2001 - 12.5.2010
ubytovací služby 9.6.2001 - 12.5.2010
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 9.6.2001 - 12.5.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé,dráždivé, senzibilující 9.6.2001 - 12.5.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životníprostředí a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 9.6.2001 - 12.5.2010
projektová činnost ve výstavbě 18.10.2000
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.10.2000
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé,senzibilující 18.10.2000 - 9.6.2001
výroba a prodej chemických látek a chemických přípravkůklasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní,mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné životní prostředí 18.10.2000 - 9.6.2001
úřední povolení k provozování dráhy 16.9.1996
licence k provozování drážní dopravy 16.9.1996 - 12.8.2004
hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení) 9.1.1996 - 9.6.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.6.1993 - 14.7.2010
výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášťnebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikacív režimu živnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimuživnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
činnost organizačních a ekonomických poradců 1.6.1993 - 9.6.2001
poskytování software 1.6.1993 - 9.6.2001
automatizované zpracování dat 1.6.1993 - 9.6.2001
provozování ubytovacích zařízení v režimu živnosti volné 1.6.1993 - 9.6.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.6.1993 - 9.6.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 1.6.1993 - 18.10.2000
výroba, zpracování, výzkum a vývoj chemických brusných ažáruvzdorných, desinfekčních a konzervačních výrobků aprostředků, kyseliny akrylové a jejich esterů, kyselinymravenčí, alkalických chlorečnanů, peroxidu vodíku a kyselinyperoctové, pomocných hmot, látek, obalů a dalších výrobků,souvisejících s uvedenými obory, včetně výroby energií a zařízení 29.12.1990 - 1.6.1993
výroba chemických výrobků všeobecného charakteru 29.12.1990 - 1.6.1993
zpracování odpadu 29.12.1990 - 1.6.1993
obchodní a skladovací činnost 29.12.1990 - 1.6.1993
poskytování služeb 29.12.1990 - 1.6.1993
výroba polymerních disperzí 29.12.1990 - 1.6.1993
investiční činnosti strojního, stavebního, elektrotechnickéhocharakteru, včetně měřící a regulační techniky 29.12.1990 - 1.6.1993
projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění 29.12.1990 - 1.6.1993
strojírenská, stavební a pomocná výroba pro potřeby opravzákladních fondů a pro investiční činnost 29.12.1990 - 1.6.1993
poskytování služeb a prací výpočetní techniky 29.12.1990 - 1.6.1993
provádění kapitálově finančních operací 29.12.1990 - 1.6.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu uděleného povolení aregistrace 29.12.1990 - 1.6.1993
provozování ubytovacích a restauračních zařízení 29.12.1990 - 1.6.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 3 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.9.1992

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 11.2.1993

Živnost č. 5 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.9.1999

Živnost č. 6 Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 5.4.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 2093 , Sokolov 356 01
Identifikační číslo provozovny: 1000779513
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 5.4.2004

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 17.7.1995

Živnost č. 8 Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Zánik oprávnění: 2.2.2004

Živnost č. 9 poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 výroba a prodej chemických výrobků s výjimkou zvlášť nebezpečných jedů a žíravin, včetně konzultací a aplikací v režimu živnosti volné

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 6.3.2001

Živnost č. 13 automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 19 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.1995
Zánik oprávnění: 31.12.1995

Živnost č. 23 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.9.1999
Zánik oprávnění: 30.4.2004

Živnost č. 24 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.11.1999
Zánik oprávnění: 30.4.2004

Živnost č. 25 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.10.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Hexion a.s. IČO: 00011771

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ronald Anthonius Lieffering 19.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.5.2015
Ve funkci: od 12.5.2015
Adresa: Amsteldijk-Zuid 173 , VM Nes aan de Amstel Nizozemské království
1189 VM Nes aan de Amstel, Amsteldijk-Zuid 173A
Jméno: Richard Atkinson 24.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
CM61JW Dunmow, Stomps, Bacon End
Jméno: Stephen Guy Bennett 24.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
SO437DA Lyndhurst, Hampshire, Ridge House, Beaulieu Road
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Mánesova 1668
Jméno: Ing. Pavel Brůžek CSc. 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: V předpolí 27 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, V předpolí 27
Jméno: Ing. Milan Maxa 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Olšinách 12 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Olšinách 12
Jméno: Ing. Jan Jurečka CSc. 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slezská 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 23
Jméno: Josef Čížek 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Závodu míru číslo 1850 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Závodu míru číslo 1850
Jméno: Ing. Karel Čáp 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrdličkova 2177 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Hrdličkova 2177
Jméno: Ing. Karel Motlík 29.12.1990 - 17.11.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Řeznická 9 , Loket nad Ohří Česká republika
Loket nad Ohří, Řeznická 9
Jméno: Ing. Jan März 29.12.1990 - 19.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štichová 650 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichová 650
Jméno: Ing. Karel Surma 29.12.1990 - 9.1.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: K. Čapka 1274 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K. Čapka č. 1274/5
Jméno: Ing. Dalibor Petr 17.11.1993 - 1.4.1998
Funkce: člen
Adresa: Čenětická 3126 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čenětická 3126
Jméno: Ing. Jaromír Burián 1.4.1998 - 6.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod Valem 324 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod Valem 324
Jméno: Ing. Jiří Vencl 17.11.1993 - 27.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Hovorčovická 22 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 22
Jméno: Ing. Jan Jurečka CSc. 17.11.1993 - 26.7.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Slezská 23 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 23
Jméno: Ing. Bedřich Pokorný 17.11.1993 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: K. Čapka 1412 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K. Čapka 1412
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 17.11.1993 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Mičurinova 1924 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Mičurinova 1924
Jméno: Doc.Ing. Vladimír Velímský CSc. 17.11.1993 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Dittrichova 2 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dittrichova 2
Jméno: Ing. Jan März 19.9.1994 - 26.7.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na záhonech 1385 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 1385
Jméno: Ing. Karel Surma 9.1.1996 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Sportovní 2023 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Sportovní 2023
Jméno: Ing. Miloš Kebrdle 6.1.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Oblouková 28 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Oblouková 28
Jméno: Doc.Ing. Jiří Štěpek DrSc. 27.10.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: U Smaltovny 27 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Smaltovny 27
Jméno: Dr. Dominique P Sorgeloos 26.7.2000 - 9.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Nizozemské království
Beekstraat, 65, B-9800 Deinze
Jméno: Hans A Boots 26.7.2000 - 9.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Molenakker 10 , VV Kaatshouvel Nizozemské království
Molenakker 10, 5171 VV Kaatshouvel
Jméno: Terry B Scott 26.7.2000 - 3.4.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 21.11.2000 do 30.1.2002
Adresa: Spojené státy americké
1808 Timberwood Circle, Kingsport, TN 37 600, U.S.A.
Jméno: Ing. Bedřich Pokorný 9.6.2001 - 3.4.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 12.2.2001 do 18.3.2002
Adresa: K. Čapka 1412 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K. Čapka 1412
Jméno: Ing. Jan März 1.10.2001 - 11.5.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.6.2001 do 8.12.2004
Adresa: Na záhonech 1385 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 1385, PSČ 14000
Jméno: Ing. Bedřich Pokorný 3.4.2002 - 11.5.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 8.3.2002 do 8.12.2004
Adresa: K. Čapka 1412 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K. Čapka 1412
Jméno: Ing. Miroslav Krejčí 17.11.1993 - 19.1.2007
Funkce: předseda, generální ředitel
Trvání členství: do 19.12.2006
Ve funkci: od 21.11.2000 do 19.12.2006
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Mánesova 1668
Jméno: Ing. Lubomír Lukáč 1.10.2001 - 19.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.12.2006
Ve funkci: od 26.6.2001
Adresa: Kollárova 364 , 356 04 Sokolov - Dolní Rychnov Česká republika
Sokolov - Dolní Rychnov, Kollárova 364, PSČ 35604
Jméno: Ing. Karel Surma 1.10.2001 - 19.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.12.2006
Ve funkci: od 26.6.2001
Adresa: Sokolovská 308 , 357 46 Staré Sedlo Česká republika
Staré Sedlo, Sokolovská 308, PSČ 35746
Jméno: Ing. Jan März 11.5.2005 - 19.1.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 8.12.2004 do 19.12.2006
Ve funkci: od 16.12.2004 do 19.12.2006
Adresa: Na záhonech 1385 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 1385, PSČ 14000
Jméno: Ing. Alois Zach 11.5.2005 - 19.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.12.2004 do 19.12.2006
Adresa: Tisová 988 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Tisová 988/6, PSČ 36005
Jméno: Ing. Jiří Vocelka 19.1.2007 - 13.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 21.7.2011
Adresa: Loketská 201 , 357 46 Staré Sedlo Česká republika
Staré Sedlo, Loketská 201, PSČ 35746
Jméno: Ing. Alois Zach 19.1.2007 - 17.8.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 19.3.2012
Ve funkci: od 19.12.2006 do 19.3.2012
Adresa: Tisová 988 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Tisová 988/6, PSČ 36005
Jméno: Ing. Jan Nájemník 19.1.2007 - 17.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2006 do 19.3.2012
Ve funkci: od 19.12.2006 do 19.3.2012
Adresa: Spartakiádní 1974 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Spartakiádní 1974, PSČ 35601
Jméno: Ing. Jan Nájemník 17.8.2012 - 17.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2012 do 28.3.2013
Ve funkci: od 21.5.2012 do 28.3.2013
Adresa: Spartakiádní 1974 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Spartakiádní 1974, PSČ 35601
Jméno: James Andrew Langston 13.9.2011 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.7.2011
Adresa: Česká republika
Southampton, UK - Bishops Waltham, JAKARAMA, Rareridge lane
Jméno: Ing. Alois Zach 17.8.2012 - 30.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2012 do 1.7.2014
Ve funkci: od 21.5.2012 do 30.6.2014
Adresa: Tisová 988 , 360 05 Karlovy Vary - Rybáře Česká republika
Karlovy Vary - Rybáře, Tisová 988/6, PSČ 36005
Jméno: Jiří Vocelka 17.4.2013 - 30.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 1.7.2014
Adresa: Loketská 201 , 356 01 Staré Sedlo Česká republika
Loketská 201, 356 01 Staré Sedlo
Jméno: James Andrew Langston 30.7.2014 - 19.6.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.7.2011 do 12.5.2015
Ve funkci: od 30.6.2014 do 12.5.2015
Adresa: Česká republika
Southampton, UK - Bishops Waltham, JAKARAMA, Rareridge lane
Jméno: George Ferry Knight Iii 17.4.2013 - 24.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 30.6.2016
Adresa: Pine Tree Ct. 4685 , Westerville Spojené státy americké
43082 Westerville, Pine Tree Ct. 4685
Jméno: Arnoldus Wilhelmus Maria Mertens 17.4.2013 - 24.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013 do 30.6.2016
Adresa: Zonneweide 3 , KK Uden Nizozemské království
5404KK Uden, Zonneweide 3

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Julia Harp 14.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2010
Ve funkci: od 30.6.2010
Adresa: Spojené státy americké
14611 Landis Lakes Louisville KY 40245
Jméno: Philip Clive Marsh 5.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2015
Adresa: Grotemarkt 154 , Rotterdam Nizozemské království
Rotterdam, Grotemarkt 154
Jméno: Ing. Hanuš Slavík 16.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2010
Adresa: Krátká 340 , 356 01 Staré Sedlo Česká republika
Krátká 340, 356 01 Staré Sedlo
Jméno: Ing. Miroslav Přibyl 17.11.1993 - 9.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Strašnická 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 14
Jméno: Jan Habr 17.11.1993 - 9.1.1996
Funkce: člen
Adresa: Slavíčkova 1685 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Slavíčkova 1685
Jméno: Miroslav Fous 17.11.1993 - 9.1.1996
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Tyršova 607 , Kynšperk n. Ohří Česká republika
Kynšperk n. Ohří, Tyršova 607
Jméno: Ing. Jan Nájemník 17.11.1993 - 6.1.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Spartakiádní 1974 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Spartakiádní 1974
Jméno: Miroslav Fous 9.1.1996 - 6.1.1999
Funkce: člen
Adresa: Sportovní 2023 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Sportovní 2023
Jméno: Ing. Jan Suchý 17.11.1993 - 27.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Na kopečku 1 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na kopečku 1/1282
Jméno: Mgr. Petr Wagner 6.1.1999 - 27.10.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Jičínská 23 , Ostrava 3 Česká republika
Ostrava 3, Jičínská 23
Jméno: Ing. Václav Lisý 17.11.1993 - 26.7.2000
Funkce: předseda
Adresa: Janošíkova 5 , Praha Česká republika
Praha, Janošíkova 5
Jméno: Ing. Jan Liška 9.1.1996 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Nad přehradou 405 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad přehradou 405
Jméno: Ing. Zdeněk Litera 9.1.1996 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: K Loučkám 1679 , Litvínov 6 Česká republika
Litvínov 6, K Loučkám 1679
Jméno: Ing. Pavel Gróf 6.1.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Atletická 1998 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Atletická 1998
Jméno: Ing. Alois Zach 6.1.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Tisová 6 , Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Tisová 6
Jméno: Ing. Ivana Nepejchalová 6.1.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: K. Čapka 1281 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K. Čapka 1281
Jméno: Ing. Jan Suchý 27.10.1999 - 26.7.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Na kopečku 1 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Na kopečku 1/1282
Jméno: Mgr. Zdeněk Kabilka 27.10.1999 - 26.7.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Homolce 23 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Homolce 23
Jméno: Francois Theresia Vleugels 26.7.2000 - 9.6.2001
Funkce: člen
Adresa: Nassauplein 5 , 2582.EA Haag Nizozemské království
Nassauplein 5, 2582EA Haag
Jméno: Francois Theresia Vleugels 9.6.2001 - 22.8.2002
Funkce: předseda
Ve funkci: od 27.6.2000 do 24.6.2002
Adresa: Nassauplein 5 , 2582.EA Haag Nizozemské království
Nassauplein 5, 2582EA Haag
Jméno: Johannes F M Berting 26.7.2000 - 11.5.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.3.2000 do 8.12.2004
Adresa: Da Costaplein 5 , 2271.XR Voorburg Nizozemské království
Da Costaplein 5, 2271XR Voorburg
Jméno: Randall Worth Powell 22.8.2002 - 11.5.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 24.6.2002 do 8.12.2004
Adresa: Spojené státy americké
600 Fleetwood Drive, Number 204, Kingsport, Tennessee 37660, U.S.A.
Jméno: Ing. Hanuš Slavík 26.7.2000 - 1.11.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.5.2000 do 13.6.2005
Adresa: M. Majerové 1633 , Sokolov Česká republika
Sokolov, M. Majerové 1633
Jméno: Jeffrey Mark Nodland 11.5.2005 - 19.1.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 8.12.2004 do 14.12.2006
Ve funkci: od 8.12.2004 do 14.12.2006
Adresa: Spojené státy americké
W. Bracebridge Circle 66, The Woodlands, Texas
Jméno: Hendrik Pieter De Jong 19.1.2007 - 27.7.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 26.6.2007
Adresa: Rietgoorsestraat 57 , PH Roosendaal Nizozemské království
4708 PH Roosendaal, Rietgoorsestraat 57
Jméno: Ing. Hanuš Slavík 1.11.2005 - 21.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2005
Adresa: M. Majerové 1633 , 356 05 Sokolov Česká republika
Sokolov, M. Majerové 1633, PSČ 35605
Jméno: Cornelis Verhaar 19.1.2007 - 21.1.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2006 do 13.1.2009
Ve funkci: od 19.12.2006 do 13.1.2009
Adresa: Oranje Nassavlaan 67 , AL Amsterdam Nizozemské království
1075 AL Amsterdam, Oranje Nassavlaan 67
Jméno: Jan Diederik Günther 27.7.2007 - 21.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2007 do 13.1.2009
Adresa: Nachtegaallaan 20 , CR Rotterdam Nizozemské království
3055 CR Rotterdam, Nachtegaallaan 20
Jméno: Nicolas Jose Ivandic 21.1.2009 - 25.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009
Adresa: Rieslingweg 17 , Wachenheim an der Weintr. Spolková republika Německo
Wachenheim an der Weintr., Rieslingweg 17
Jméno: Nicolas Jose Ivandic 25.2.2009 - 9.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009 do 30.6.2009
Adresa: Rieslingweg 17 , Wachenheim an der Weintr. Spolková republika Německo
Wachenheim an der Weintr., Rieslingweg 17
Jméno: Robert Anthony Nosal 21.1.2009 - 14.7.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2009 do 30.6.2010
Ve funkci: od 13.1.2009 do 30.6.2010
Adresa: St. Charles IL , N624 Ridgeview CT Spojené státy americké
St. Charles IL 60175, 3N624 Ridgeview CT
Jméno: Ing. Hanuš Slavík 21.1.2009 - 9.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2005 do 12.9.2010
Adresa: Krátká 340 , 356 01 Staré Sedlo Česká republika
Staré Sedlo, Krátká 340, PSČ 35601
Jméno: Jeroen Bernardus Triesscheijn 9.7.2009 - 28.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2009 do 21.5.2012
Adresa: Burg. Beelaerts park 285 , AT Dordrecht Nizozemské království
3319 AT Dordrecht, Burg. Beelaerts park 285
Jméno: Ing. Pavel Holub 28.5.2012 - 5.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2012 do 19.5.2015
Adresa: Tovární 1930 , 356 01 Sokolov Česká republika
Sokolov, Tovární 1930, PSČ 35601
Jméno: Ing. Hanuš Slavík 9.12.2010 - 16.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.11.2010
Adresa: Krátká 340 , 356 01 Staré Sedlo Česká republika
Staré Sedlo, Krátká 340, PSČ 35601

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Alois Zach 30.7.2014
Adresa: Tisová 988 , 360 05 Karlovy Vary Česká republika
Tisová 988/6, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary
Jméno: Ing. Jan März 16.9.1994 - 19.1.2007
Adresa: Na záhonech 1385 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na záhonech 1385

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: James Andrew Langston
Člen statutárního orgánu: George Ferry Knight Iii
Člen statutárního orgánu: Arnoldus Wilhelmus Maria Mertens

Vlastníci firmy Hexion a.s. IČO: 00011771

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 62 365 000 Kč - 21.1.2013
zakladni 2 184 500 000 Kč - 29.12.2004 - 21.1.2013
zakladni 1 249 040 000 Kč - 24.9.2003 - 29.12.2004
zakladni 1 252 360 000 Kč - 9.3.2000 - 24.9.2003
zakladni 1 815 020 000 Kč - 17.2.1997 - 9.3.2000
zakladni 1 815 020 000 Kč - 19.9.1994 - 17.2.1997
zakladni 1 815 000 000 Kč - 1.6.1993 - 19.9.1994
zakladni 1 475 020 000 Kč - 20.3.1993 - 1.6.1993
zakladni 1 377 800 000 Kč - 8.6.1992 - 20.3.1993
zakladni 1 377 800 000 Kč - 10.12.1991 - 8.6.1992
zakladni 1 321 200 000 Kč - 29.12.1990 - 10.12.1991

Sbírka Listin Hexion a.s. IČO: 00011771

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 41/SL 89 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zased. představ. Krajský soud v Plzni 26.5.2015 24.8.2015 1
B 41/SL 87 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 26.5.2015 24.8.2015 6
B 41/SL 88 rozhod. o statut. orgánu protokol ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 4.5.2015 26.5.2015 24.8.2015 3
B 41/SL 86 notářský zápis [Nz 108/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.5.2015 3.6.2015 10.6.2015 24
B 41/SL 84 notářský zápis [Nz 268/2014] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 22.12.2014 22.12.2014 3.2.2015 22
B 41/SL 85 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 16.1.2015 22.12.2014 3.2.2015 7
B 41/SL 83 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 24.4.2014 30.6.2014 8.10.2014 30
B 41/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Protokol ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 29.8.2014 2
B 41/SL 81 ostatní Podání rezignace Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 29.8.2014 2
B 41/SL 82 notářský zápis NZ 134/2014, rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.6.2014 8.7.2014 30.7.2014 62
B 41/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 22.4.2013 21.6.2013 24.6.2013 33
B 41/SL 78 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 29.3.2013 17.4.2013 24
B 41/SL 76 rozhod. o statut. orgánu protokol ze 77/8.zasedání DR Krajský soud v Plzni 29.3.2013 17.4.2013 11
B 41/SL 77 notářský zápis Nz 47/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 28.3.2013 29.3.2013 17.4.2013 17
B 41/SL 75 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.1.2013 18.2.2013 20.2.2013 24
B 41/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 18.5.2012 31.10.2012 31.10.2012 33
B 41/SL 72 notářský zápis Nz 119/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 26.6.2012 4.7.2012 20.8.2012 33
B 41/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.6.2012 4.7.2012 20.8.2012 24
B 41/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 18.5.2012 12.7.2012 12.7.2012 19
B 41/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 21.5.2012 22.5.2012 28.5.2012 2
B 41/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze 74/5 zasedání DR Krajský soud v Plzni 21.7.2011 7.9.2011 13.9.2011 8
B 41/SL 69 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 7.9.2011 13.9.2011 2
B 41/SL 67 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 15.4.2011 5.9.2011 5.9.2011 44
B 41/SL 65 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 17.3.2011 17.3.2011 47
B 41/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - protokol z voleb Krajský soud v Plzni 9.11.2010 16.11.2010 9.12.2010 3
B 41/SL 64 podpisové vzory - Ing. Hanuš Slavík Krajský soud v Plzni 12.11.2010 16.11.2010 9.12.2010 2
B 41/SL 61 notářský zápis Nz 188/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 19.10.2010 22.10.2010 1.11.2010 18
B 41/SL 62 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 19.10.2010 22.10.2010 1.11.2010 24
B 41/SL 60 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 25.6.2010 22.7.2010 22.7.2010 32
B 41/SL 57 notářský zápis Nz 120/2010 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.7.2010 14.7.2010 19
B 41/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis č. 73/4 ze schůze DR Krajský soud v Plzni 30.6.2010 7.7.2010 14.7.2010 1
B 41/SL 59 podpisové vzory - Julia Diane Harp Krajský soud v Plzni 23.4.2010 7.7.2010 14.7.2010 3
B 41/SL 53 notářský zápis Nz 153/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2009 1.7.2009 9.7.2009 16
B 41/SL 54 podpisové vzory - Jeroen Bernardus Krajský soud v Plzni 16.6.2009 1.7.2009 9.7.2009 1
B 41/SL 55 notářský zápis Nz 154/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 30.6.2009 9.7.2009 9.7.2009 34
B 41/SL 52 notářský zápis Nz 74/2008 - schválení ÚZ Krajský soud v Plzni 26.6.2008 26.3.2009 27.3.2009 41
B 41/SL 49 notářský zápis Nz 8/2009 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 13.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 32
B 41/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 13.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 1
B 41/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 12.1.2009 14.1.2009 22.1.2009 2
B 41/SL 47 notářský zápis Nz 300/2005-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.11.2005 16.1.2006 3.7.2008 144
B 41/SL 46 účetní závěrka 2006, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.6.2007 22.10.2007 23.10.2007 37
B 41/SL 44 notářský zápis Nz 170/2007 - rozhodnutí VH Krajský soud v Plzni 26.6.2007 27.7.2007 31.7.2007 21
B 41/SL 45 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.6.2007 27.7.2007 31.7.2007 4
B 41/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Plzni 14.12.2006 6.2.2007 6.2.2007 8
B 41/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Krajský soud v Plzni 31.10.2006 6.2.2007 6.2.2007 35
B 41/SL 38 notářský zápis Nz 285/2006 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 14.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 20
B 41/SL 40 ostatní - zápisy DR + předst. Krajský soud v Plzni 19.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 9
B 41/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 19.12.2006 15.1.2007 19.1.2007 24
B 41/SL 41 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.1.2007 15.1.2007 19.1.2007 8
B 41/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 NESKENOVATELNÉ! Krajský soud v Plzni 1.6.2006 2.6.2006 0
B 41/SL 36 účetní závěrka 2004+přílohy Krajský soud v Plzni 12.10.2005 20.1.2006 25.1.2006 41
B 41/SL 34 notářský zápis Nz 298/2005 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.11.2005 14.12.2005 3.1.2006 18
B 41/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.12.2005 14.12.2005 3.1.2006 24
B 41/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - volba čl. DR Krajský soud v Plzni 13.6.2005 25.8.2005 2.11.2005 2
B 41/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 22.8.2005 25.8.2005 2.11.2005 1
B 41/SL 30 notářský zápis Nz 339/2004 - osvědčení Krajský soud v Plzni 8.12.2004 6.1.2005 2.5.2005 36
B 41/SL 31 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 8.12.2004 6.1.2005 2.5.2005 3
B 41/SL 27 notářský zápis -NZ 338/2004 rozh.MVH Krajský soud v Plzni 8.12.2004 9.12.2004 29.12.2004 32
B 41/SL 29 ostatní - dohoda o započtení Krajský soud v Plzni 25.6.2004 23.12.2004 29.12.2004 3
B 41/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 9.12.2004 9.12.2004 29.12.2004 24
B 41/SL 25 účetní závěrka 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2002 9.9.2004 15.9.2004 31
B 41/SL 26 účetní závěrka 2003, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 19.3.2004 9.9.2004 15.9.2004 30
B 41/SL 23 notářský zápis Nz 124/2004 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 26.5.2004 11.6.2004 2.8.2004 21
B 41/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2004 11.6.2004 2.8.2004 24
B 41/SL 21 účetní závěrka 2002, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 6.5.2003 6.8.2003 12.8.2003 41
B 41/SL 22 notářský zápis -NZ 133a/2003 osv.VH, zpr.o vz Krajský soud v Plzni 10.6.2003 6.8.2003 12.8.2003 44
B 41/SL 19 notářský zápis Nz 133/2003 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 10.6.2003 9.7.2003 25.7.2003 10
B 41/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 10.6.2003 9.7.2003 25.7.2003 24
B 41/SL 17 notářský zápis Nz 178/2002 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 24.6.2002 4.7.2002 2.8.2002 13
B 41/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 27.5.2002 4.7.2002 2.8.2002 24
B 41/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 24.6.2002 4.7.2002 2.8.2002 1
B 41/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 1.10.2001 20.12.2001 22.1.2002 24
B 41/SL 14 notářský zápis NZ 170/2000 Krajský soud v Plzni 25.8.2000 1.8.2001 13.9.2001 28
B 41/SL 12 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.7.2001 1.8.2001 13.9.2001 3
B 41/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2001 1.8.2001 13.9.2001 24
B 41/SL 11 notářský zápis Nz 47/2000 - osvědčení Krajský soud v Plzni 15.3.2000 11.4.2001 28.6.2001 17
B 41/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 30.5.2001 11.4.2001 28.6.2001 23
B 41/SL 9 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 13.4.2001 11.4.2001 28.6.2001 1
B 41/SL 8 notářský zápis - NZ 170/2000, N 171/2000 Krajský soud v Plzni 25.8.2000 16.11.2000 27.11.2000 28
B 41/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 25.10.2000 27.10.2000 24.11.2000 23
B 41/SL 6 notářský zápis -N 49/2000, NZ 47/2000 Krajský soud v Plzni 15.3.2000 6.6.2000 31.10.2000 41
B 41/SL 5 účetní závěrka -zpráva auditora Krajský soud v Plzni 5.1.2000 24.3.2000 17.4.2000 2
B 41/SL 4 notářský zápis - N 338/99, NZ 324/99 Krajský soud v Plzni 18.11.1999 6.12.1999 18.2.2000 20
B 41/SL 3 notářský zápis N 246/99, NZ 234/99 Krajský soud v Plzni 26.8.1999 6.10.1999 8.12.1999 7
B 41/SL 2 notářský zápis vč. změn stanov a ostat.příloh Krajský soud v Plzni 27.8.1998 27.1.1999 16.2.1999 41
B 41/SL 1 notářský zápis - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0

Hodnocení Hexion a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Hexion a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...