Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci Praha IČO: 44269595

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 44269595.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 24 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Ekonomické a finanční poradenství , Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a další.

Základní údaje o Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 21.11.1991
Spisová značka: B 1040
IČO: 44269595
Obchodní firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 21.11.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 21.11.1991
"Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25 000 000,- Kč na částku 41 466 840,- Kč, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rovněž se nepřipouští upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 000 000 kusů nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 1,- Kč, emisní kurs každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč. Nové akcie v počtu 25 000 000 kusů upíše podle § 489 ZOK obchodník s cennými papíry, společnost BH Securities a.s., IČO 60192941, Na příkopě 848/6, Nové Město, 11 O 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka č . 2288 (dále jen "Obchodník"), a to na základě smlouvy o obstarání vydání akcií. Obchodník má ve smlouvě o obstarání vydání akcií povinnost prodat všechny upsané akcie akcionářům Společnosti, na jejich žádost, v určeném místě a za určenou cenu v určené lh ůtě, jak je stanoveno dále v tomto usnesení valné hromady. Akcionářům vznikne právo na koupi nových akcií od Obchodníka v rozsahu jejich přednostního práva s omezeními, jak je schváleno touto valnou hromadou. Obchodník upíše nové akcie podle těchto pravidel: 1.Představenstvo Společnosti zašle či předá Obchodníkovi do patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy nabude účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti schválené na valné hromadě dne 13. září 2018, písemný návrh smlouvy o upsání akcií obsahující vš echny náležitosti. Obchodník je povinen akceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů ode dne, kdy mu bude předán nebo doručen její návrh. 2.Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) pracovních dní ode dne, kdy bude Obchodníkovi předán nebo doručen návrh smlouvy o upsání akcií obsahující všechny náležitosti. Obchodník ve smlouvě upíše 25 000 000 kusů akcií. 3.Obchodník uhradí emisní kurz nových akcií na účet Společnosti č. 2113965107/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. do třech (3) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi Obchodníkem a Společností. Prodej nových akcií Obchodníkem podle § 489 odst. 1 ZOK proběhne za účelem možnosti akcionářů využít své přednostní právo ve čtyřech kolech. V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit 1 novou akc ii Společnosti. První kolo prodeje akcií bude zahájeno do 25 pracovních dnů ode dne, kdy Obchodník provede úpis nových akcií Společnosti. S ohledem na počet akcionářů s přednostním právem není možné uskutečnit dohodu akcionářů o uplatnění či vzdání se předkupního práva, a s ohledem na skutečnost, že pro Společnost je existenčně důležité získat peněžní prostředky z procesu navýšení základníh o kapitálu pro pokračování její likvidace a současně je nutné vypořádat vztahy s Obchodníkem, bude pro druhé a třetí kolo prodeje akcií uplatněno následující pravidlo: Ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu, které nebyly prodané v kole prvním, v rozsahu jejich podílu s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnos ti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jedn otlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práv a ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou prodány, zůstávají k dispozici pro kolo třetí. Druhé kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve druhém kole, koná se prodej ve třetím kole. Ve třetím kole může nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k obje mu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů v třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třet ím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uh razena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Zbývající nové akcie, které nebudou s ohledem na zaokrouhlení prodány, či o které akcionáři neprojeví zájem koupě, zůstává k dispozici pro kolo čtvrté. Třetí kolo prodeje akcií bude zahájeno do 30 pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v druhém kole prodeje akcií. Nebudou-li prodány všechny nové akcie ve třetím kole, koná se prodej ve čtvrtém kole. Ve čtvrtém kole prodeje akcií nové akcie neprodané v prvních třech kolech prodejů budou prodány předem určenému zájemci-společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sí dlem Brno-Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně. Valná hromada Společnosti schvaluje dle ustanovení § 488 odst. 1 ZOK částečné omezení přednostního práva akcionářů Společnosti na koupi nových akcií ve druhém a třetím kole prodeje akcií a vyloučení přednostního práva všech akcionářů Společnosti ve čtvrté m kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií v prvním kole prodeje: a) v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; b) místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v li kvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává p řednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na in ternetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; den, kdy je možno vykonat přednostní právo poprvé, bude rovněž obsažen ve zveřejněné informaci. d) s každou jednou dosavadní akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit 1 novou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1 ,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to jejím připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES AS., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC ( SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva, je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. den určující počátek lhůty pro koupi nových akcií stanovený podle písm. c) výše tohoto usnesení; h) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, jejich druh a forma, jmenovitá hodnota, cena za koupené akcie, variabilní symbol pr o specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše tohoto usnesení valné hromady. Po zaplacení ceny akcií budou ak cie předány akcionáři, a to do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následujících po posledním dni pro vykonání práva v prvním kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve druhém kole prodeje: a) ve druhém kole mají všichni akcionáři přednostní právo koupit od Obchodníka všechny nové akcie Společnosti upsané Obchodníkem ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu, s tím, že s každou jednou dosavadní akcií Společnosti je spojeno právo koupit až 5 nových akcií Společnosti, přičemž pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole pr odeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvá ch o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet; b) místem pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje je sídlo Společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 15:00 hodin, akcionář vykonává přednostní právo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání přednostního práva ve druhém kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, tedy dnem, kdy bude zveřejněna na i nternetových stránkách Společnosti a v Obchodním věstníku; v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. d) s každou jednou dosavadní akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč je spojeno právo koupit až 5 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč, tímto není dotčeno pravidlo stanovené v druhém kole pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objem u prodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole; e) nakupovat lze pouze celé akcie; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč ; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; f) akcionář je povinen splatit cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v druhém kole, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIF T) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; g) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. f) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu p rodaných akcií v prvním kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve druhém kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve druhém kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve druhém kole. Poč et akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií , které jsou ve druhém kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři ve druhém kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s t ím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případn á část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou následně akcionáři předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů následující ch po posledním dni pro vykonání práva ve druhém kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve třetím kole prodeje: a) Nové akcie neprodané v prvním ani druhém kole může koupit kterýkoliv akcionář v rozsahu, který si sám zvolí. Pro případ, že by nebylo možné vzhledem k objemu prodaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím kole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, kt erý bude stanoven v den, následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nových akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhrazena, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude a kcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. b) místem pro vykonání práva ve třetím kole prodeje je sídlo společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, Uhelný trh 414/9, Staré Město, 11 O 00 Praha 1, v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 12:00 hodin, akcionář vykonává přednostní pr ávo osobně či v zastoupení, plná moc k zastupování akcionáře musí být písemná, přičemž podpis akcionáře na ní musí být úředně ověřen; c) lhůta pro vykonání práva ve třetím kole prodeje činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy bude zveřejněna akcionářům informace o přednostním právu akcionářů podle § 485 zákona o obchodních korporacích, tedy zveř ejněna na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku; počátek běhu lhůty bude obsažen ve zveřejněné informaci, v informaci bude rovněž specifikován rozhodný den pro uplatnění přednostního práva, tedy den, kdy mohlo být přednostní právo upl atněno poprvé. d) koupit lze všechny nové akcie, které nebudou prodány s využitím přednostního práva v prvním a druhém kole prodeje, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal; koupit lze pouze celé akcie; všechn y akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena akcie; e) akcionář je povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje, a to připsáním na účet číslo: 12491249/ 0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 0000 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československé obchodní banky, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií; f) přednostní právo bude vykonáno způsobem, že bude v sídle Společnosti mezi akcionářem a Obchodníkem uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Smlo uva o prodeji akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou pro případ, že akcionář nezaplatí cenu za akcie nejpozději ve lhůtě dle písm. e) výše, ve smlouvě o prodeji akcií bude rovněž uvedena podmínka, že pro případ že by nebylo možné vzhledem k objemu pr odaných akcií v prvním a druhém kole uspokojit poptávku všech akcionářů ve třetím kole, bude počet nových akcií prodávaných akcionářům poměrně snížen každému jednotlivému zájemci ve třetím kole tak, aby byl zachován poměr jimi kupovaných akcií ve třetím k ole. Počet akcií, které jednotliví akcionáři mají zájem koupit, se vynásobí koeficientem, který bude stanoven v den následující po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje, přičemž koeficient bude stanoven jako poměr celkového množství nový ch akcií, které jsou ve třetím kole k dispozici k prodeji akcionářům, ku celkovému množství nových akcií, o které akcionáři v třetím kole projevili zájem koupě v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, a jejichž cena byla skutečně ze strany akcionářů uhraze na, s tím že výsledek bude zaokrouhlen vždy na celé akcie dolů. Uvedeným koeficientem bude krácen každému jednotlivému akcionáři počet nových akcií v uzavřených smlouvách o prodeji akcií, takový počet nových akcií následně obdrží každý akcionář s tím, že případná část již uhrazené ceny za akcie přesahující výsledné koupené množství akcií bude akcionářům vrácena do dvaceti pěti (25) pracovních dnů na jimi uvedený bankovní účet. Akcie budou akcionáři následně předány do dvaceti pěti (25) pracovních dnů násl edujících po posledním dni pro vykonání práva ve třetím kole prodeje akcií. Způsob nabytí nových akcií ve čtvrtém kole prodeje: Nové akcie neprodané v prvních třech kolech budou prodány bez využití přednostního práva předem určenému zájemci- společností EuroHost, s.r.o., IČO 60753561, se sídlem Brno - Staré Brno, Nové Sady 583/18, PSČ 60200, sp.zn. oddíl C, vložka 19480 vedená Kra jským soudem v Brně. Nákup akcií proběhne tak, že bude mezi Obchodníkem a společností EuroHost, s.r.o. uzavřena smlouva o prodeji akcií, ve smlouvě bude uveden počet akcií, cena za akcii, variabilní symbol pro specifikaci platby ceny za koupené akcie. Vše chny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 1,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 1 ,- Kč; ve stejné výši bude rovněž kupní cena ak cie. EuroHost, s.r.o. bude povinen splatit celou kupní cenu nakupovaných akcií nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů od podpisu smlouvy o prodeji akcií, a to připsáním na účet číslo: 12491249/0300, název účtu BH SECURITIES A.S., IBANCZ87 0300 0000 00 00 1249 1249, BIC (SWIFT) CEKOCZPP vedený u československá obchodní banka, a. s. s uvedením variabilního symbolu určeného ve smlouvě o prodeji nových akcií. Smlouva o prodeji akcií bude uzavřena do pěti (5) pracovních dnů od výzvy Obchodníka v sídle Obcho dníka, nejpozději však do dvaceti pěti (25) pracovních dnů od posledního dne lhůty pro vykonání přednostního práva ve třetím kole prodeje nových akcií. Společná ustanovení pro prodeje nových akcií: Kde se v tomto usnesení valné hromady hovoří o představenstvu a dle zákona má být v konkrétním případě provedeno určité jednání likvidátorem, rozumí se v takovém případě, že příslušné právní jednání provedou likvidátoři způsobem jednání, jak je zapsáno v obchodním rejstříku. Pokud to bude možné, budou namísto akcií předány akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie. Přednostní právo na upisování akcií je dle § 486 ZOK samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Kde se v usnesení valné hromady hovoří o akcionáři, rozumí se jím osoba oprávněná vykonat přednostní právo. Způsob prokazování akcionářů při uplatnění přednostního práva ve všech kolech prodejů nových akcií: Akcionář fyzická osoba se prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář právnická osoba je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře-právnické osoby z o bchodního rejstříku či jiného obdobného rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před dnem, kdy je výpis předkládán. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň o patřeny ověřeným překladem do českého jazyka. Obdobné doklady je nutné předložit rovněž pro případ, že je přednostní právo převedeno akcionářem na jiného, podpisy na dohodě o převodu přednostního práva na upisování akcií musí být úředně ověřeny." 19.10.2018
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.2.2016, č.j. 73 Cm 321/2015-90, které nabylo právní moci dne 6.3.2017, byli jmenováni dva likvidátoři společnosti. 21.3.2017
Údaje o konkursu: Zánik účinků prohlášení konkursu nastal dne 9.5.2005. 15.6.2005
Údaje o konkursu: Usnesením VS v Praze ze dne 21.4.2005, č.j. 1 Ko 92/2005-451, které nabylo právní moci dne 18.5.2005, bylo usnesení MS v Praze ze dne 16.12.2004 čj. 89 K 22/2004 - 311 v bodě I. výroku o prohlášení konkursu změněno tak, že se návrhy na prohlášení konkursu na majetek dlužníka zamítají. 6.6.2005
valná hromada ze dne 20.6.1996 rozhodla o sloučení Harvardského průmyslového holdingu,a.s. IČO:44269595 s Harvardskou diamantovou společností,a.s. IČO:45312125 Harvardskou contrariánskou společností,a.s.IČO:45312117 Harvardským spolkem menších společností,a.s.IČO:45312109 Harvardskou arbitrážní společností,a.s.IČO:45312095 se Sklo Union,a.s. IČO: 00012726 a Harvardskou finanční společností,a.s.IČO:44268777 s tím, že Harvardský průmyslový holding se stane jejich universálním právním nástupcem a převezme obchodní jmění těchto společností. 14.5.1997
Údaje o zřízení společnosti: Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 17.října 1991. Touto smlouvou bylo dohodnuto složení představenstva, dozorčí rady a byly schváleny stanovy společnosti. 21.11.1991
Zakladatel upsal celý základní kapitál 100.000,-Kčs /slovy jednosto tisíc korun/, rozdělený na 10 akcií znějících na jméno v nominální hodnotě 10.000,-Kčs /slovy deset tisíc korun/. 21.11.1991 - 6.5.1993

Aktuální kontaktní údaje Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 44269595
Obchodní firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 20.3.1996
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44269595
Firma: Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.11.1991

Kontakty na Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Uhelný trh 414/9 , Praha 110 00 21.8.2017
Sídlo: Ohradní 1159/65 , Praha 140 00 19.9.2016 - 21.8.2017
Sídlo: Ohradní 1159/65 , Praha 140 00 21.11.1991 - 19.9.2016

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ohradní 1159/65, Praha 140 00

Obory činností Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor 14.5.1997
poskytování leasingu na věci movité 14.5.1997
automatizované zpracování dat 14.5.1997
zprostředkovatelská činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb 14.5.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.4.1996
ekonomické a finanční poradenství 11.4.1996
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 11.4.1996
soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kuponů, jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kuponové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb., nákup nemovitostí, movitostí nebo investic na základě dohody o tichém společenství, nebo vkladů na oddělených bankovních účtech a správa takto nabytého majetku a jakákoliv další činnost, která je v souladu s činností fondu podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (Zákon o investičních fondech) s cílem zajistit akcionářům postupné dlouhodobé 6.5.1993 - 11.4.1996
zhodnocování jejich podílů na kapitálu fondu 6.5.1993 - 11.4.1996
soustřeďování investičních bodů od držitelů investičních kuponů, jejich použití k nákupu akcií podniků privatizovaných v rámci kuponové privatizace podle zákona č. 92/1991 Sb. a správa takto nabytého majetku s cílem zajistit akcionářům postupné dlouhodobé zhodnocování jejich podílů na kapitálu společnosti 21.11.1991 - 6.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.3.1996

Živnost č. 2 Ekonomické a finanční poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.3.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Poskytování leasingu na věci movité

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelské činnost komerčních, propagačních a poradenských služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování služeb spojených s pronájmem bytových a nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Podepisuje a jedná za společnost - předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva současně nebo jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. 14.8.2003
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. 22.5.2002 - 14.8.2003
Po dobu likvidace jedná jménem společnosti likvidátor. Likvidátor podepisuje za společnost tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti s dovětkem v likvidaci připojí svůj podpis s dodatkem - likvidátor. 31.10.1997 - 22.5.2002
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen nebo dva členové spředstavenstva společně. 14.5.1997 - 31.10.1997
Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: -všichni členové představenstva nebo -jeden nebo několik členů představenstva, kteří k tomu byli zmocněni, nebo -předseda představenstva nebo -ředitel společnosti. 21.11.1991 - 14.5.1997
Jméno: Jan Materna 21.8.2017
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2017
Adresa: Na Balkáně 1361/28, Praha 130 00
Jméno: Jakub Sedláček 21.8.2017
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.5.2017
Ve funkci: od 7.6.2017
Adresa: Romana Blahníka 807, Praha 156 00
Jméno: Mgr. Renata Reichmanová 17.8.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.5.2017
Adresa: Družstevní 127/19, Děčín 405 02
Jméno: JUDr. Jaroslav Dušek 21.11.1991 - 3.8.1992
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Ratibořská 749/34, Praha 181 00
Jméno: Doc.ing. Antonín Pešek 21.11.1991 - 3.8.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrdličkova 2177/2, Praha 148 00
Jméno: ing. Jiří Vrzala 21.11.1991 - 3.8.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mezivrší , 147 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Pavel Trávníček 3.8.1992 - 18.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rosenbergových 16 , Praha 8 Česká republika
Jméno: JUDr. Marie Kraliková 3.8.1992 - 14.5.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Střimelická 2497/14, Praha 141 00
Jméno: JUDr. Vratislav Oehm 3.8.1992 - 14.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U družstva Práce 735/41, Praha 140 00
Jméno: doc.ing. Miroslav Dopita CSc. 18.3.1996 - 14.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U družstva Práce 1552/2, Praha 140 00
Jméno: JUDr. Eva Pužejová 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Seydlerova 2146/13, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Radko Resch 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podolská 496/124, Praha 147 00
Jméno: ing. Pavel Gromus 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: U valu 863/4, Praha 161 00
Jméno: ing. Milan Bubeníček 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Starostrašnická 14 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: ing. Boris Vostrý 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sartoriova 28/13, Praha 169 00
Jméno: ing. Jiří Bednář 14.5.1997 - 19.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.1996 do 26.8.1999
Adresa: Květnového vítězství 1866/42, Praha 149 00
Jméno: ing. Lubomír Pužej 14.5.1997 - 19.4.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.1996 do 26.8.1999
Adresa: Ciolkovského 857/6, Praha 161 00
Jméno: Luděk Černý 19.4.2002 - 14.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.1999 do 18.12.2000
Adresa: 117, Liběšice 439 63
Jméno: Ing. Boris Vostrý 31.10.1997 - 8.4.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.1996 do 16.8.2001
Ve funkci: od 21.8.1997 do 16.8.2001
Adresa: Sartoriova 28/13, Praha 169 00
Jméno: Ing. Drahomír Ziegler 19.4.2002 - 25.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.8.1999 do 26.8.1999
Adresa: Prachovská 1452/16, Praha 193 00
Jméno: Pavel Matějka 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.4.2004
Ve funkci: od 14.10.2003 do 29.4.2004
Adresa: Třešňová 516/13, Hradec Králové 503 11
Jméno: JUDr. Tomáš Cabalka 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003
Adresa: Hodonínská 882/10, Praha 141 00
Jméno: Luděk Černý 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.4.2004
Adresa: 117, Liběšice 439 63
Jméno: Jiří Punar 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.4.2004
Adresa: Boženy Němcové 1303, Kolín 280 02
Jméno: Milan Husník 25.6.2007 - 18.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003 do 12.1.2009
Adresa: U družstev 1013/7, Praha 140 00
Jméno: Karel Staněk 4.12.2008 - 18.6.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2004 do 29.2.2008
Ve funkci: od 3.5.2004 do 29.2.2008
Adresa: Charlese de Gaulla 539/9, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Tomáš Cabalka 4.12.2008 - 18.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.2.2008
Adresa: U jabloně 358, Stříbrná Skalice 281 67
Jméno: Tomáš Cabalka 18.6.2013 - 18.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.2.2008 do 29.5.2013
Adresa: Hodonínská 882/10, Praha 141 00
Jméno: Milan Husník 18.6.2013 - 18.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2009 do 19.12.2011
Adresa: Tatarkova 722/24, Praha 149 00
Jméno: Karel Staněk 18.6.2013 - 11.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.2.2008 do 28.2.2013
Ve funkci: od 29.2.2008 do 28.2.2013
Adresa: Charlese de Gaulla 539/9, Praha 160 00
Jméno: Jan Materna 18.6.2013 - 21.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2011 do 19.3.2017
Adresa: Na Balkáně 1361/28, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Ševčík 21.8.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017
Adresa: Záhradnícka 5846/64 , 821 08 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Karel Staněk 21.8.2017
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017
Ve funkci: od 29.5.2017
Adresa: Charlese de Gaulla 539/9, Praha 160 00
Jméno: Jiří Punar 21.8.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2017
Adresa: Boženy Němcové 1303, Kolín 280 02
Jméno: JUDr. Eva Pužejová 3.8.1992 - 6.5.1993
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Bolívarova 2075/16, Praha 169 00
Jméno: ing. Jiří Novotný 13.11.1992 - 2.9.1994
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Tolstého 690/5, Praha 101 00
Jméno: ing. Jiří Bastl 3.8.1992 - 14.5.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Chládkova 94/6, Praha 108 00
Jméno: JUDr. Ladislav Vocl 6.5.1993 - 14.5.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hrudičkova 2094/22, Praha 148 00
Jméno: ing. Jan Kalina 2.9.1994 - 14.5.1997
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Hovorčovická 1716/15, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Marie Kraliková 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Střimelická 2497/14, Praha 141 00
Jméno: ing. Ladislav Seidl 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2137/3, Praha 158 00
Jméno: JUDr. Ivan Kralik 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Tererova 1347/1, Praha 149 00
Jméno: JUDr. František Maňák 14.5.1997 - 31.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Přemyšlenská 658/36, Praha 182 00
Jméno: ing. Alena Kalinová 14.5.1997 - 19.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.8.1997 do 26.8.1999
Adresa: Konopišťská 1154/8, Praha 100 00
Jméno: Ing. Pavel Gromus 31.10.1997 - 19.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.8.1997 do 26.8.1999
Adresa: U valu 863/4, Praha 161 00
Jméno: JUDr. Eva Pužejová 31.10.1997 - 19.4.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.8.1997 do 26.8.1999
Adresa: Seydlerova 2146/13, Praha 158 00
Jméno: Ing. Tomáš Ševčík 19.4.2002 - 25.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.1999 do 26.8.1999
Adresa: Kpt. Stránského 993/8, Praha 198 00
Jméno: JUDr. Jiří Podzimek 19.4.2002 - 25.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.1999 do 26.8.1999
Adresa: Psohlavců 1498/57, Praha 147 00
Jméno: JUDr. Jana Sainerová 19.4.2002 - 13.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.8.1999 do 26.8.1999
Adresa: Kostelní 364/26, Praha 170 00
Jméno: Karel Staněk 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.4.2004
Ve funkci: od 12.10.2003 do 23.3.2004
Adresa: Charlese de Gaulla 539/9, Praha 160 00
Jméno: RNDr. Petr Kaňovský 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003
Adresa: Letovická 1415/10, Brno 621 00
Jméno: Jakub Sedláček 25.6.2007 - 4.12.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.10.2003
Adresa: Na staré 102, Praha 159 00
Jméno: RNDr. Petr Kaňovský 4.12.2008 - 4.12.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2003 do 10.3.2006
Ve funkci: od 30.3.2004 do 21.10.2005
Adresa: Letovická 1415/10, Brno 621 00
Jméno: Jakub Sedláček 4.12.2008 - 18.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2003 do 29.2.2008
Ve funkci: od 21.10.2005 do 29.2.2008
Adresa: Na staré 102, Praha 159 00
Jméno: Ing. Jan Kašpar 4.12.2008 - 18.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2006 do 14.1.2011
Adresa: Nad Vysokou 321, Mukařov 251 62
Jméno: Tomáš Berka 4.12.2008 - 18.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2006 do 14.1.2011
Adresa: Jílovská 442 , 142 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Jakub Sedláček 18.6.2013 - 18.6.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.2.2008 do 21.2.2013
Ve funkci: od 29.2.2008 do 21.2.2013
Adresa: Na staré 102, Praha 159 00
Jméno: Jan Kašpar 18.6.2013 - 18.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2011 do 22.8.2011
Adresa: Nad Vysokou 321, Mukařov 251 62
Jméno: Tomáš Berka 18.6.2013 - 18.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.1.2011 do 19.12.2011
Adresa: Jílovská 422/37, Praha 142 00
Jméno: Jakub Sedláček 18.6.2013 - 18.12.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.2.2013 do 3.10.2013
Ve funkci: od 21.2.2013 do 3.10.2013
Adresa: Romana Blahníka 807, Praha 156 00
Jméno: Jiří Punar 18.6.2013 - 21.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2011 do 19.3.2017
Adresa: Boženy Němcové 1303, Kolín 280 02
Jméno: Tomáš Ševčík 18.6.2013 - 21.8.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.12.2011 do 19.3.2017
Adresa: Záhradnická 5846/64 , 821 08 Bratislava Slovenská republika

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Likvidátoři zastupují společnost vždy dva společně. 21.3.2017
Jméno: doc. Ing. Zdeněk Častorál DrSc. 9.8.2015
Adresa: Rytířova 812/21, Praha 143 00
Jméno: JUDr. Dagmar Mixová 21.3.2017
Adresa: Sopotská 645/70, Praha 181 00
Jméno: Ing. Boris Vostrý 31.10.1997 - 15.12.2000
Adresa: Sartoriova 28/13, Praha 169 00
Jméno: doc. Ing. Zdeněk Častorál DrSc. 15.12.2000 - 9.8.2015
Adresa: Rytířova 812/21, Praha 143 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jakub Sedláček
Člen statutárního orgánu: RNDr. Jan Materna Ph.D.
Člen statutárního orgánu: Mgr. Renata Reichmanová

Vlastníci firmy Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 41 466 800 Kč 100% 19.10.2018
zakladni 16 466 800 Kč 100% 2.10.2018 - 19.10.2018
zakladni 16 466 800 000 Kč - 14.5.1997 - 2.10.2018
zakladni 7 032 550 000 Kč - 20.8.1995 - 14.5.1997
zakladni 6 634 000 000 Kč - 27.7.1993 - 20.8.1995
zakladni 1 000 000 Kč - 26.11.1992 - 27.7.1993
zakladni 100 000 Kč - 21.11.1991 - 26.11.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 Kč 25 000 000 19.10.2018
Akcie na majitele 1 Kč 16 466 840 2.10.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 16 466 840 14.5.1997 - 2.10.2018
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 032 552 20.8.1995 - 14.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 6 634 002 27.7.1993 - 20.8.1995
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 26.11.1992 - 27.7.1993
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 21.11.1991 - 26.11.1992

Sbírka Listin Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci IČO: 44269595

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1040/SL 58 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 13.11.2015 18.11.2015 19.1.2016 2
B 1040/SL 57 výroční zpráva [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 8.7.2015 26
B 1040/SL 56 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 3.7.2015 8.7.2015 13
B 1040/SL 55 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2013 1.7.2014 31.7.2014 34
B 1040/SL 54 výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 8.7.2013 27
B 1040/SL 52 notářský zápis NZ 25/2012 Městský soud v Praze 29.2.2012 31.5.2013 18.6.2013 38
B 1040/SL 51 notářský zápis NZ 32/2011 Městský soud v Praze 15.3.2011 31.5.2013 18.6.2013 5
B 1040/SL 50 notářský zápis NZ 23/2009 Městský soud v Praze 25.2.2009 31.5.2013 18.6.2013 7
B 1040/SL 49 ostatní zápis ze schůze předs. Městský soud v Praze 29.2.2008 31.5.2013 18.6.2013 1
B 1040/SL 48 ostatní zápis ze schůze předs. Městský soud v Praze 28.2.2013 31.5.2013 18.6.2013 1
B 1040/SL 47 ostatní zápis ze schůze předs. Městský soud v Praze 29.2.2008 31.5.2013 18.6.2013 1
B 1040/SL 46 notářský zápis NZ 33/2008 Městský soud v Praze 24.3.2008 31.5.2013 18.6.2013 45
B 1040/SL 45 notářský zápis NZ 37/2008 Městský soud v Praze 7.4.2008 31.5.2013 18.6.2013 8
B 1040/SL 44 notářský zápis NZ 50/2012 Městský soud v Praze 2.5.2012 26.6.2012 23.7.2012 25
B 1040/SL 43 výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.6.2012 17.7.2012 26
B 1040/SL 42 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.6.2012 17.7.2012 10
B 1040/SL 41 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.9.2011 1.9.2011 22
B 1040/SL 40 zpráva auditora -vyjádření k ÚZ r.2001-r.2002 Městský soud v Praze 10.2.2011 20.6.2011 24.6.2011 2
B 1040/SL 39 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2011 24.6.2011 24
B 1040/SL 38 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.6.2011 24.6.2011 24
B 1040/SL 37 účetní závěrka, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 20.6.2011 24.6.2011 26
B 1040/SL 36 účetní závěrka, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 20.6.2011 24.6.2011 31
B 1040/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 20.6.2011 24.6.2011 21
B 1040/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.12.2010 3.1.2011 37
B 1040/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 31.12.2010 3.1.2011 24
B 1040/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 10.3.2010 18.3.2010 24
B 1040/SL 31 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.10.2009 17.10.2009 22
B 1040/SL 30 účetní závěrka r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.10.2009 17.10.2009 21
B 1040/SL 29 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.5.2009 20.5.2009 6
B 1040/SL 28 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.5.2009 20.5.2009 30
B 1040/SL 27 notářský zápis NZ 139/2003 Městský soud v Praze 15.10.2003 5.12.2008 6
B 1040/SL 26 notářský zápis NZ 30/2006 Městský soud v Praze 24.3.2006 5.12.2008 5
B 1040/SL 25 notářský zápis NZ 107/2004 Městský soud v Praze 11.5.2004 5.12.2008 4
B 1040/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 2.5.2008 7.5.2008 35
B 1040/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 25.4.2007 21.5.2007 0
B 1040/SL 22 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 25.7.2006 21
B 1040/SL 21 výroční zpráva -r.2005 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2005 27.4.2006 2.5.2006 26
B 1040/SL 20 výroční zpráva, zpráva auditora r.2004 /bez ÚZ/ Městský soud v Praze 31.12.2004 23.11.2005 25.11.2005 23
B 1040/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003+2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 12.9.2005 12.9.2005 94
B 1040/SL 18 ostatní -usnesení Vrch.soudu-1KO/92-05 Městský soud v Praze 21.4.2005 30.5.2005 3.6.2005 14
B 1040/SL 17 ostatní usnesení o prohl.konkursu/zkr. Městský soud v Praze 16.12.2004 30.5.2005 3.6.2005 2
B 1040/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.12.2002 21.2.2003 4.3.2003 22
B 1040/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 2.12.2002 41
B 1040/SL 13 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 29.4.2002 8.8.2002 2.12.2002 2
B 1040/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 6.12.2001 24
B 1040/SL 9 notářský zápis - NZ 25/2001 Městský soud v Praze 25.1.2001 31.10.2001 11
B 1040/SL 8 notářský zápis - NZ 290/2000 Městský soud v Praze 18.12.2000 31.10.2001 6
B 1040/SL 7 notářský zápis - NZ 311/99 Městský soud v Praze 26.8.1999 31.10.2001 7
B 1040/SL 6 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 31.10.2001 14
B 1040/SL 11 podpisové vzory 5x Městský soud v Praze 11.10.2001 31.10.2001 0
B 1040/SL 10 notářský zápis - NZ 385/2001 Městský soud v Praze 14.9.2001 31.10.2001 19
B 1040/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 13.9.2001 17.9.2001 48
B 1040/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 22.1.2001 16
B 1040/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998,1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 22.1.2001 76
B 1040/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 23.9.1998 28.9.1998 19
B 1040/SL 1 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.10.1997 Městský soud v Praze 30.10.1997 17.4.1998 19.8.1997 22
B 1040/SL 16 usn. o konkursu a vyrovn. - prohlášení konkursu Městský soud v Praze 22.12.2004 1

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.