FVK Investment a.s. Brno IČO: 29266424

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FVK Investment a.s., která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 29266424.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FVK Investment a.s. se sídlem v obci Brno byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 9.2.2011
Spisová značka: B 6303
IČO: 29266424
Obchodní firma: FVK Investment a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.2.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.2.2011
Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc koru n českých) na výslednou výši základního kapitálu na 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem je jednak úhrada ztráty společnosti z minulých let ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českých, a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, snížení překapitalizace společnosti. Účelem je uhrazení ztráty z minulých let a dále získání volných prostředků pro akcionáře k jejich další dispozici. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) se ve výši 237,627.000,-- Kč, slovy: dvě stě třicet sedm milionů šest set dvacet sedm tisíc korun českýc h, použije k úhradě ztráty společnosti z minulých let a ve výši 103,473.000,-- Kč, slovy: jedno sto tři milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc korun českých, na výplatu akcionářům dle výše jmenovitých hodnot jejich akcií. Základní kapitál se snižuje p oměrně (rovnoměrně) u všech akcionářů. Snížení základního kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou tak, že namísto všech dosavadních akcií bude vydáno 20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmeno vité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Lhůta k předložení listinných akcií společnosti k výměně činí devadesát (90) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 21.11.2014 - 6.5.2015
Základní kapitál společnosti FVK Investment a.s. se z původní výše 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) zvyšuje o částku ve výši 341,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 343,100.000,-- Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři milionů jedno sto tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 341100000 ks (slovy: tři sta čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Protože bud ou akcie upisovány nepeněžitými vklady, přednostní právo akcionářů ve smyslu §204 a) obchodního zákoníku se neuplatní. Rozhoduje se, že akcie budou upsány určitými zájemci, v dále uvedeném poměru, jimiž jsou: - pan Pavel Hellmann, narozený 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, - pan Václav Ochotný, narozený 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, - pan Vítězslav Skopal, narozený 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, - pan Jan Kománek, narozený 02.02.1978, bytem Drnovice 748, - pan Stanislav Absolon, narozený 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, - pan Zdeněk Zeman, narozený 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, - pan Ivo Dusík, narozený 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4. Místem po úpis akcií je sídlo společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního re jstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich bydliště s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti FVK Investment a.s.: Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00. Lhůta k jeho splacení je stanovena ke dni uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však ke dni podání návrhu na zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Schvaluje se upisování akcií, a to nepeněžitým vkladem upisovatele: - pana Pavla Hellmanna, narozeného 03.01.1972, bytem Brno, Větrná 14, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jme novité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustano vení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milion ů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na maji tele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Václava Ochotného, narozeného 02.04.1966, bytem Veselí na Moravě, Jabloňová 1740, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějícíc h na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií zn ějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Vítězslava Skopala, narozeného 31.01.1973, bytem Kunovice 1328, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jm enovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustan ovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milio nů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Jana Kománka, narozeného 02.02.1978, bytem Drnovice 748, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné ak cie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.800,-- Kč (slovy: pět tisíc osm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, by tem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,743.190,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48 743190 ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set čtyřicet tři tisíc jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Stanislava Absolona, narozeného 03.03.1963, bytem Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 1320, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká), - pana Zdeňka Zemana, narozeného 13.10.1968, bytem Kuřim Rozdělovací 1353, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s u stanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm m ilionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká) - pana Ivo Dusíka, narozeného 31.01.1971, bytem Brno, Sabinova 4, tvořeným jeho akciemi na společnosti FVK Global a.s., se sídlem Brno, Bašty 416/8, PSČ 602 00, IČ 28342534, a to čtrnáct (14) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovi té hodnotě jedné ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a jeden (1) kus kmenové listinné akcie znějící na majitele o jmenovité hodnotě jedné ve výši 5.700,-- Kč (slovy: pět tisíc sedm set korun českých), oceněným v souladu s ustanovení § 59 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, znalcem jmenovaným soudem ? Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, bytem Brno, Růženec 31b, a to znaleckým posudkem č. 541-32/11 ze dne 04.11.2011, na částku ve výši 48,726.135,--Kč (slovy: čtyřicet osm milionů se dm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět korun českých) s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 48726135ks (slovy: čtyřicet osm milionů sedm set dvacet šest tisíc jedno sto třicet pět kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1,-- Kč (slovy: jedna koruna česká). Schvaluje se jeho hospodářská využitelnost pro společnost . 11.11.2011 - 22.11.2011

Aktuální kontaktní údaje FVK Investment a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 29266424
Obchodní firma: FVK Investment a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 9.2.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 29266424
Firma: FVK Investment a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.2.2011

Kontakty na FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bašty 413/2 , Brno 602 00 15.4.2015
Sídlo: Bašty 413/2 , Brno 602 00 31.7.2012 - 15.4.2015
Sídlo: Bašty 416/8 , Brno 602 00 9.2.2011 - 31.7.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bašty 413/2, Brno 602 00

Obory činností FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.2.2011

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních elektrických zařízení
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Vedení firmy FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva. 18.7.2017
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. 28.2.2015 - 18.7.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva a nebo místopředseda představenstva. 9.2.2011 - 28.2.2015
Jméno: Ing. Jan Kománek 1.3.2018
Funkce: člen předstvenstva
Trvání členství: od 28.2.2018
Adresa: 748, Drnovice 683 04
Jméno: Jan Vodák 9.2.2011 - 27.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Ve funkci: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Adresa: Molákova 2146/6, Brno 628 00
Jméno: Bronislav Beneš 9.2.2011 - 27.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Ve funkci: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Adresa: Slunečná 480/4, Brno 634 00
Jméno: Marek Bělohoubek 9.2.2011 - 27.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Adresa: Gen. Štefánika 2125/27, Přerov 750 02
Jméno: Zdeněk Zeman 27.9.2011 - 11.4.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2011 do 6.3.2013
Ve funkci: od 14.9.2011 do 6.3.2013
Adresa: Rozdělovací 1353/32, Kuřim 664 34
Jméno: Ing. Jan Kománek 27.9.2011 - 26.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2011
Ve funkci: od 14.9.2011
Adresa: 748, Drnovice 683 04
Jméno: Ivo Dusík 27.9.2011 - 18.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2011
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Václav Ochotný 11.4.2013 - 18.7.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.3.2013 do 14.7.2017
Ve funkci: od 6.3.2013 do 14.7.2017
Adresa: Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Jan Kománek 26.9.2013 - 18.7.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.9.2011 do 14.7.2017
Ve funkci: od 14.9.2011 do 14.7.2017
Adresa: 748, Drnovice 683 04
Jméno: Ivo Dusík 18.1.2014 - 18.7.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.9.2011 do 14.7.2017
Ve funkci: do 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Ing. Václav Ochotný 18.7.2017 - 1.3.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.7.2017 do 28.2.2018
Adresa: Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou 698 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ivo Dusík 18.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Jan Kománek 9.2.2011 - 27.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Ve funkci: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Adresa: A. B. Svojsíka 725/1, Vyškov 682 01
Jméno: Zdeněk Zeman 9.2.2011 - 27.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2011 do 14.9.2011
Adresa: Rozdělovací 1353/32, Kuřim 664 34
Jméno: Ing. Vítězslav Skopal 27.9.2011 - 6.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2011 do 3.9.2012
Adresa: Na Zelničkách 1328, Kunovice 686 04
Jméno: Stanislav Absolon 27.9.2011 - 6.9.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.9.2011 do 3.9.2012
Adresa: tř. Masarykova 1320, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Ing. Václav Ochotný 9.2.2011 - 11.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.2.2011 do 6.3.2013
Adresa: Jabloňová 1740, Veselí nad Moravou 698 01
Jméno: Dagmar Dusíková 6.9.2012 - 24.4.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2012
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Ing. Michal Búřil 6.9.2012 - 12.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2012 do 19.11.2014
Adresa: Jílkova 2586/118, Brno 615 00
Jméno: Jakub Dusík 11.4.2013 - 12.12.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.3.2013 do 19.11.2014
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00
Jméno: Dagmar Dusíková 24.4.2014 - 18.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2012 do 14.7.2017
Adresa: Sabinova 2515/4, Brno 616 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Kománek

Vlastníci firmy FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.5.2015
zakladni 343 100 000 Kč 100% 22.11.2011 - 6.5.2015
zakladni 2 000 000 Kč 100% 9.2.2011 - 22.11.2011

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 341 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 502 660 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 497 340 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 236 835 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 763 165 Kč 1 11.4.2013 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 343 21.9.2012 - 11.4.2013
Kmenové akcie na jméno 11 835 Kč 6 21.9.2012 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 28 990 Kč 1 21.9.2012 - 6.5.2015
Kmenové akcie na jméno 85 700 Kč 6 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 85 800 Kč 1 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 341 100 000 31.7.2012 - 21.9.2012
Kmenové akcie na majitele 1 Kč 341 100 000 22.11.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 85 700 Kč 6 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 85 800 Kč 1 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 14 27.9.2011 - 31.7.2012
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 9.2.2011 - 27.9.2011

Sbírka Listin FVK Investment a.s. IČO: 29266424

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6303/SL 34 účetní závěrka [2015] rozvaha k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 25.10.2015 30.10.2015 2.11.2015 4
B 6303/SL 33 účetní závěrka [2015] výkaz k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 25.10.2015 30.10.2015 2.11.2015 2
B 6303/SL 32 účetní závěrka [2015] příloha k 31.7.2015 Krajský soud v Brně 30.10.2015 2.11.2015 5
B 6303/SL 31 výroční zpráva [2014] za hospodářský rok končící k 31.7.2014 Krajský soud v Brně 28.1.2015 30.10.2015 2.11.2015 19
B 6303/SL 29 notářský zápis stanovy, NZ 2285/2014 Krajský soud v Brně 19.11.2014 20.11.2014 25.11.2014 18
B 6303/SL 28 účetní závěrka příloha k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 1.2.2013 2.5.2013 6.5.2013 2
B 6303/SL 27 účetní závěrka rozvaha k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 1.2.2013 2.5.2013 6.5.2013 4
B 6303/SL 26 účetní závěrka výkaz k 31.7.2012 Krajský soud v Brně 23.11.2012 2.5.2013 6.5.2013 2
B 6303/SL 25 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 1
B 6303/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 10
B 6303/SL 23 notářský zápis usnesení VH, NZ 342/2013 Krajský soud v Brně 6.3.2013 15.3.2013 19.4.2013 3
B 6303/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.9.2012 19.9.2012 24.9.2012 10
B 6303/SL 21 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1141/2012 Krajský soud v Brně 19.9.2012 19.9.2012 24.9.2012 3
B 6303/SL 20 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1070/2012 Krajský soud v Brně 3.9.2012 5.9.2012 18.9.2012 2
B 6303/SL 19 notářský zápis Krajský soud v Brně 25.7.2012 31.7.2012 1.8.2012 14
B 6303/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 8.11.2011 24.11.2011 10
B 6303/SL 17 posudek znalce -č.541-32/11 Krajský soud v Brně 31.8.2011 14.11.2011 105
B 6303/SL 16 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1324/2011 Krajský soud v Brně 8.11.2011 14.11.2011 7
B 6303/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.9.2011 21.10.2011 10
B 6303/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 13 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 12 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 2
B 6303/SL 11 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 1
B 6303/SL 10 notářský zápis - usnesení VH, NZ 1103/2011 Krajský soud v Brně 14.9.2011 3.10.2011 4
B 6303/SL 9 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 8 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 7 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 6 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 4 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 3 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 2 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 1
B 6303/SL 1 notářský zápis - zakl.sml.,stanovy,NZ 92/2011 Krajský soud v Brně 20.1.2011 10.2.2011 13

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FVK Investment a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FVK Investment a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.