FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu FVE Buštěhrad a.s. a bylo jí přiděleno IČO 27420493.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem FVE Buštěhrad a.s. byla založena v roce 2006. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.

Základní údaje o FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 24.6.2010
Spisová značka: B 2937
IČO: 27420493
Obchodní firma: FVE Buštěhrad a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.1.2006
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 26.1.2006
Datum zániku: 1.11.2012
Společnost FVE Buštěhrad a.s. zanikla fúzí sloučením společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, jako společnosti nástupnické, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s. , IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a .s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53 ; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, jako společnostmi zanikajícími. 1.11.2012 - 1.11.2012
Mimořádná valná hromada dne 20.6.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti následujícím způsobem: Základní kapitál Společnosti v dosavadní výši 2.000.000,- Kč se zvyšuje o částku 28.600.000,- Kč na novou výši 30.600.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ups áním 28.600 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótovány (dále jen "Akcie"). S ohledem na to, že ke zvýšení základního kapitálu dochází pouze formou nepeněžitého vkladu, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis Akcií a všechny Akcie navrhované k úpisu na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty panu Bohumilu Smetanovi, rodné číslo 570601/0860, bytem Praha 6, Řepy, Brunnerova 993/14, jako předem určenému zájemci (dá le též jen jako "Předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše Akcie po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku (dále jen "Smlouva o upsání akcií"). Společnost je povinna doručit Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o upsání akcií do 10 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku příslu šnému soudu. Lhůta pro upisování Akcií, tj. lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií ze strany Předem určeného zájemce se stanoví na 14 dnů od doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci ze strany Společnosti; pro vyloučení pochybností se výslovně připouští doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci k rukám jeho zmocněnce a uzavření Smlouvy o upsání akcií zmocněncem Předem určeného zájemce jménem Předem určeného zájemce. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu Smlouvy o upsání akcií ze strany Společnosti (případně k rukám zmocněnce Předem určeného zájemce). Místem pro upisování Akcií, tj. místem pro uzavření Smlouvy o upsání akcií, se stanoví sídlo Společnosti. Emisní kurs upisovaných Akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs Akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 1.000,- Kč. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje nepeněžitým vkladem Předem určeného zájemce, tj. nepeněžitým vkladem pana Bohumila Sm etany, rodné číslo 570601/0860, bytem Praha 6, Řepy, Brunnerova 993/14, kterým jsou: Nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Kladno na listu vlastnictví číslo 911 pro katastrální území Buštěhrad, obec Buštěhrad, okres Kladno, a to: pozemek parcelního čísla 1893/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace; pozemek parcelního čísla 1894/2 - orná půda; pozemek parcelního čísla 1897/71 - ostatní plocha, jiná plocha; pozemek parcelního čísla 1897/84 - ostatní plocha, jiná plocha; vše v katastrálním území Buštěhrad, obec Buštěhrad, okres Kladno (dále též jen "Nemovitosti"). Předmět nepeněžitého vkladu je rovněž popsán ve znaleckém posudku pana Ing. Václava Myslíka č. 5858/2008. Výše ocenění Nemovitostí určená citovaným posudkem znalce činí částku ve výši 28.600.000,- Kč. Valná hromada schvaluje výše uvedený předmět nepeněžit ého vkladu a jeho ocenění na základě výše uvedeného znaleckého posudku. Za nepeněžitý vklad bude Předem určenému zájemci vydáno 28.600 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, které nebudou kótová ny. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle Společnosti, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Předem určený zájemce je povinen uhradit emisní kurs všech Akcií do 14 dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií. Ke splacení nepeněžitého vkladu a k úhradě emisního kursu Akcií dojde předáním písemného prohlášení Předem určeného zájemce dle ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním Nemovitostí Společnosti, a to vše před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.7.2008 - 22.7.2008

Aktuální kontaktní údaje FVE Buštěhrad a.s.

Kontakty na FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Křižíkova 788/2 , Hradec Králové 500 03 13.4.2010 - 1.11.2012
Sídlo: Brunnerova 993/14 , Praha 163 00 7.3.2008 - 13.4.2010
Sídlo: Radlická 2483/138 , Praha 150 00 25.4.2007 - 7.3.2008
Sídlo: Letohradská 756/52 , Praha 170 00 26.1.2006 - 25.4.2007

Obory činností FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 26.1.2006

Vedení firmy FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Má-li představenstvo jediného člena, za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen představenstva samostatně. 13.4.2010 - 1.11.2012
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 4.7.2008 - 13.4.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti ve své působnosti tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 26.1.2006 - 4.7.2008
Jméno: Mgr. Veronika Ordnungová 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Ve funkci: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: Letohradská 756/52, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Jakub Pohl 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: K Novému dvoru 352/68, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Daniela Devereaux 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: Pelnářova 375/6, Praha 197 00
Jméno: Ing. Jozef Piga 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.2.2007
Ve funkci: od 18.9.2006 do 2.2.2007
Adresa: Na Bohdalci 1435/13, Praha 101 00
Jméno: Ing. Jan Svoboda 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.3.2007
Adresa: Bellušova 1829/57, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Faltus 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.3.2007
Adresa: Nad Lobčí 1175, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Ludvík Mazůrek 25.4.2007 - 7.3.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2007 do 6.12.2007
Adresa: Slavínského 1002/7, Praha 152 00
Jméno: Bohumil Smetana 7.3.2008 - 4.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Bohumil Smetana 4.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 6.12.2007 do 6.4.2010
Ve funkci: od 27.6.2008 do 6.4.2010
Adresa: Brunnerova 993/14, Praha 163 00
Jméno: Pavel Tinkl 4.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2008 do 6.4.2010
Adresa: Na Radosti 423/23, Praha 155 21
Jméno: Hana Kučerová 4.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.6.2008 do 6.4.2010
Adresa: Bělohorská 1676/70, Praha 169 00
Jméno: Ing. Martin Zeman 13.4.2010 - 1.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.4.2010
Adresa: Zámecká 2315/9, Ostrava 702 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Karolina Broďáková 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: Náměstí 123, Nasavrky 538 25
Jméno: Mgr. Filip Šutry 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: Bubenská 421/3, Praha 170 00
Jméno: Mgr. Jan Špirk 26.1.2006 - 20.9.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2006 do 15.9.2006
Adresa: Hnězdenská 735/6, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Eret 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.3.2007
Adresa: 323 , 262 04 Nová Ves pod Pleší Česká republika
Jméno: Ing. Michal Hon 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.3.2007
Adresa: Jarní 1308, Hostivice 253 01
Jméno: Ing. Jiří Řezáč 20.9.2006 - 25.4.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2006 do 2.3.2007
Adresa: Raisova 958, Řevnice 252 30
Jméno: RNDr. Vladimír Machatka 25.4.2007 - 7.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2007 do 6.12.2007
Ve funkci: od 2.3.2007 do 6.12.2007
Adresa: Šlikova 310/57, Praha 169 00
Jméno: Ing. Stanislav Výborný 25.4.2007 - 7.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2007 do 6.12.2007
Adresa: Dany Medřické 608/13, Praha 190 15
Jméno: Jitka Mazůrková 25.4.2007 - 13.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2007 do 6.4.2010
Adresa: Slavínského 1002/7, Praha 152 00
Jméno: Olga Smetanová 7.3.2008 - 13.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2007 do 6.4.2010
Ve funkci: od 6.12.2007 do 6.4.2010
Adresa: Brunnerova 933 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Bohumír Roubal 7.3.2008 - 13.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.12.2007 do 6.4.2010
Adresa: Souběžná I 111/23, Praha 158 00
Jméno: Ing. Tomáš Fuks 13.4.2010 - 1.11.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2010
Ve funkci: od 6.4.2010
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Libor Kičmer MBA 13.4.2010 - 1.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2010
Adresa: K Borku 295, Hradec Králové 500 09
Jméno: Ing. Oldřich Kožušník 13.4.2010 - 1.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2010
Adresa: Za Rybníkem 616, Jesenice 252 42

Vlastníci firmy FVE Buštěhrad a.s. IČO: 27420493

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 30 600 000 Kč 100% 22.7.2008 - 1.11.2012
zakladni 2 000 000 Kč 100% 20.9.2006 - 22.7.2008
zakladni 2 000 000 Kč 30% 26.1.2006 - 20.9.2006

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 30 600 22.7.2008 - 1.11.2012
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 000 25.4.2007 - 22.7.2008
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 26.1.2006 - 25.4.2007

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení FVE Buštěhrad a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu FVE Buštěhrad a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.