Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Praha IČO: 45279314

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45279314.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 48 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Organizační a ekonomické poradenství .

Základní údaje o Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 1.6.1992
Spisová značka: B 1619
IČO: 45279314
Obchodní firma: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.6.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.6.1992
Dne 10.12.2015 přijal jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí. I. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na úpis akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti podle předloženého návrhu. II. Jediný akcionář společnosti ministerstva vykonávající akcionářská práva státu jako jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti, takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky ve výši 1 300 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda tři sta milionů korun českých) o částku ve výši 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) na novou výši zákla dního kapitálu 4 075 000 000,- Kč (slovy: čtyři miliardy sedmdesát pět milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu o částku 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude upsáno 2775 (dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako zaknihované cenné papíry, z nějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nové akcie budou vydány na majetkové účty výše uvedených ministerstev, prostřednictvím kterých Upisovatel vykonává svá akcionářská práva ve společnosti následovně: a) Ministerstvo financí České republiky, číslo majetkového účtu 100200542147 v počtu 1110 (slovy: jeden tisíc jedno sto deset) akcií ve jmenovité hodnotě 1 110 000 000,- Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto deset milionů korun českých) b) Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, číslo majetkového účtu 873/808001331482 v počtu 999 (slovy: devět set devadesát devět) akcií ve jmenovité hodnotě 999 000 000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět milionů korun českých) c) Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, číslo majetkového účtu 940/100201477381 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) d) Ministerstvo zemědělství České republiky, číslo majetkového účtu 876/100200658102 v počtu 333 (slovy: tři sta třicet tři) akcií ve jmenovité hodnotě 333 000 000,- Kč (slovy: tři sta třicet tři milionů korun českých) 3. Všechny nové akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, neboť se jej jediný akcionář společnosti před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal. Nové akcie budou upisovány bez veřejné na bídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. stát Česká republika, který vykonává svá akcionářská práva prostřednictvím organizačních složek státu, kte rými jsou ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., v platném znění a v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb., tato ministerstva: Ministerstvo financí České republiky, se sídlem Letenská 15, Praha 1, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, se sídlem Na Frant išku 32, Praha 1, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, se sídlem Loretánské náměstí 5, Praha 1, Ministerstvo zemědělství České republiky, se sídlem Těšnov 17, Praha 1. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapi tálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy všech 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů shora uvedených akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4. Lhůta pro úpis všech shora uvedených akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. činí dva týdny ode dne tohoto rozhodnutí jediného akcionář. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., tedy adresa Praha 1, Vodičkova 34, PSČ 110 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 2775 (slovy: dva tisíce sedm set sedmdesát pět) kusů činí 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých). 6. Lhůta pro splacení emisního kursu jediným akcionářem činí dva týdny ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti č. 268310106/4300 vedený u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 7. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti o částku celkem 2 775 000 000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set sedmdesát pět milionů korun českých) bude podán rejstříkovému soudu s návrhem na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působn osti valné hromady 4.1.2016 - 4.1.2016
Jediný akcionář: Česká republika 4.4.2006
Dne 1.10.2005 byla převedena formou vkladu na zvýšení základního kapitálu společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, IČ 27245322, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B., vlož ka 9958, část podniku společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (dále jen "EGAP"), v jejímž rámci EGAP poskytovala komerční úvěrové pojištění spadající pod odvětví 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č.1 k zákonu č. 363 /1999 S., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a uskutečňovala činnosti s tím související a která byla v rámci organizační struktury EGAP označována jako "Úsek komečního pojištění (120)", přičemž součástí vložené části podniku je část pojistnéh o kmene, s jehož převodem vyslovilo Ministerstvo financí souhlas. 21.10.2005
změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci, schválené řádnou valnou hromadou dne 23.5.1997 8.4.1998 - 27.10.1999
změna Stanov v jejich úplném znění a v jejich nové redakci schválené mimořádnou valnou hromadou dne 17. prosince 1997 16.2.1998 - 27.10.1999
Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export Garantie - und Versicherungsgessellschaft, AG francouzsky La société de Garantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia de Garantia y de Seguros a la Exportacion, S.A. 2.11.1997 - 4.4.2006
Změna Stanov, § 8, bodu 2 provedena Dodatkem ke Stanovám, schváleným Mimořádnou valnou hromadou dne 19.12.1996 7.3.1997 - 27.10.1999
úplné znění stanov společnosti ze dne 24.5.1996 13.9.1996 - 27.10.1999
úplné znění stanov společnosti ze dne 10.11.1995 5.2.1996 - 13.9.1996
Změna Stanov schválena na 4. valné hromadě a osvědčena notářským zápisem ze dne 11.1.1993, zápis z 5. valné hromady ze dne 26.3.1993, rozhodnutí ministerstva financí České republiky, orgánu státního dozoru nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 22.1.1993, č.j. 323/3946/1993 a rozhodnutí ministerstva financí České republiky dozorčího orgánu nad pojišťovnictvím pro území České republiky ze dne 6.5.1992 č.j. 103/35186/1992. 6.12.1993
Způsob jednání za společnost: za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva, podpisování za obchodní společnost se děje, tak že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 6.12.1993 - 8.2.1995
Údaje o založení akciové společnosti: Zakladatelskou smlouvou ze dne 10.2.1992 se zakladatelé - federální ministerstvo financí, federální ministerstvo hospodářství, federální ministerstvo zahraničního obchodu, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky - v souladu s bodem I/5 přílohy usnesení vlády ČSFR č. 721/1991 o programu na podporu exportu za podmínek stanovených zákonem č.513/1991 Sb., 185/1991 Sb. a 24/1991 sb. ve znění zák. č.25/1992 Sb. o založení společnosti. 1.6.1992
Způsob jednání společnosti: za společnost jedná a společnost zavazuje předseda a místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti, který je volený z členů představenstva společnosti; podepisování se děje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo generální ředitel. 1.6.1992 - 6.12.1993
Dozorčí rada: ing. Miroslav Havel, Praha 6, Evropská 675 ing. Hana Dočkalová, Praha 9, Českolipská 897 ing. Ľubomír Klimo, Bratislava, Haanova 37 1.6.1992 - 20.12.1993
Názvy společnosti v cizích jazycích: anglicky: Export Guarantee and Insurace Corporation německy: Export-Garantie-und Versicherungsgessellschaft,AG francouzsky La société de Grantie et Assurance des Exportation, S.A. španělsky Compaňia exportadora de garantia y aseguradora, S.A. 1.6.1992 - 2.11.1997

Aktuální kontaktní údaje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45279314
Obchodní firma: Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 1.6.1992
Celkový počet živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45279314
Firma: Exportní garanční a pojišťovací společnost,a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 28.5.1992

Kontakty na Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 25.8.2003
Sídlo: Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 29.10.2001 - 25.8.2003
Sídlo: Vodičkova 701/34 , Praha 110 00 16.2.1998 - 29.10.2001
Sídlo: Janovského 438/2 , Praha 170 00 13.9.1996 - 16.2.1998
Sídlo: nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7 , Praha 170 00 1.6.1992 - 13.9.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Vodičkova 701/34, Praha 110 00

Obory činností Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
a) pojišťovací činnost podle pojistných odvětví neživotního pojištění č. 14 (pojištění úvěru), č. 15 (pojištění záruky (kauce) a č. 16 (pojištění různých finančních ztrát) uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve zně ní pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví) b) zajišťovací činnost pro neživotní zajištění, a to v rozsahu pojištění a zajištění vývozních úvěrových rizik podle § 3a zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrol ním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 58/1995 Sb.), v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb., pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: I. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, II. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů a úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, III. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, IV. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojeným s přípravou a realizací obchodních činností, V. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, VI. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, VII. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, VIII. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky, IX. zajišťovací činnost spočívající v přebírání rizik z pojištění podle bodu I, II a VI sjednaných zahraničními úvěrovými pojišťovnami, X. zajišťovací činnost vůči úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům, XI. zajištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo sídlem na území České republiky. 14.6.2017
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovým pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 1., 2. a 7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb dovozci u skutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komerčním rizikům podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 8.9.2014 - 14.6.2017
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 Sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: 1.pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 3.pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 4. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům, především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození, 5.pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 6.pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmínky smlouvy o vývozu, 7. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 8.pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění, 9.pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů s trvalým pobytem nebo síd 10.6.2013 - 14.6.2017
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové 9.10.2012 - 10.6.2013
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 15.11.2010 - 8.9.2014
zajišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti pro pojistné odvětví č. 14 a 15 neživotních pojištění, t.j.: 1. pojištění úvěru a záruk podle § 1 odst. 2 písm. h) zákona č. 58/1995 Sb. vůči zahraničním úvěrovýcm pojišťovnám ve vztahu k pojištění poskytnutému podle bodu 2.1., 2.2. a 2.7. v souvislosti s účastí vývozce na dodávkách zboží nebo poskytnutí služeb do vozci uskutečněných zahraniční osobou, a to v rozsahu podílu vývozce na těchto dodávkách 2. pojištění vývozu proti tržně nezajistitelným teritoriálním a tržně nezajistitelným komečním rizikůmm podle § 1 odst. 2 písm. i) zákona č. 58/1995 Sb. vůči úvěrovým pojišťovnám 3. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů podle § 1 odst. 2 písm. j) zákona č. 58/1995 Sb. 21.1.2010 - 15.11.2010
pojišťovací činnost dle zákona o pojišťovnictví v rozsahu pojistného odětví č. 14, 15 a 16 neživotních pojištění: 1. pojištění vývozních úvěrů a tuzemských pohledávek proti tržně zajistitelným komerčním a teritoriálním rizikům nezaplacení na komerční bázi a s komečním zajištěním, pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik 2. v souladu s § 1 odst. 2 zákona č. 58/1995 sb. pojištění vývozních úvěrových rizik, zahrnující: pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komečních rizik , 2.1. pojištění dlouhodobých vývozních úvěrů proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nazaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik, 2.2. pojištění úvěrů na investice proti nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo kombinovaných teritoriálních a tržně nezajistitelných komerčních rizik, nebo nezaplacení v důsledku tržně nezajistitelných komerčních rizik 2.3. pojištění investic v zahraničí proti teritoriálním rizikům především proti riziku zamezení převodu výnosu z investice, vyvlastnění, nebo politicky motivovaného násilného poškození 2.4. pojištění proti ztrátám vývozců a investorů spojených s přípravou a realizací obchodních činností, 2.5. pojištění úvěrů poskytnutých výrobci nebo vývozci na financování vývoje nebo výroby určené pro vývoz proti riziku nesplacení úvěru v důsledku neschopnosti výrobce nebo vývozce splnit podmíky smlouvy o vývozu, 2.6. pojištění bankovních záruk nebo jiných služeb poskytnutých bankou vývozce zahraniční osobě za vývozce proti riziku nesplnění smluvních závazků vývozce ze smlouvy o vývozu, 2.7. pojištění rizik kurzové ztráty české koruny vůči cizím měnám vzniklé v případě pojistného plnění v důsledku rozdílu kurzu platného při sjednání pojistné smlouvy a kurzu platného při výplatě pojistného plnění 2.8. pojištění úvěrů malých a středních podnikatelů. 21.1.2010 - 9.10.2012
činnosti související s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví: 1. zprostředkovatelskou činnost prováděnou v souvislosti s pojišťovací činností nebo zajišťovací činností, 2. poradenskou činnost související s pojištěním fyzických nebo právnických osob , 3. šetření pojistných událostí, 4. vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finanančních služeb, 5. zprostředkování jiných finančních služeb 21.1.2010 - 14.6.2017
zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 a č. 15 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 28.2.2004 - 21.1.2010
pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14, č. 15 a č. 16 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 7.11.2003 - 21.1.2010
pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pojistného odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 25.8.2003 - 7.11.2003
zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví pro pojistné odvětví č. 14 neživotních pojištění uvedeného v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 25.8.2003 - 28.2.2004
činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví: -- zprostředkovatelská činnost prováděna v souvislosti s pojišťovací činností dle zákona o pojišťovnictví -- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob dle zákona o pojišťovnictví -- šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou dle zákona o pojišťovnictví 25.8.2003 - 21.1.2010
v souvislosti s pojišťovací činností provádění operací spojených s péčí o pohledávky 10.1.1996 - 25.8.2003
pojišťuje vývozní kontrakty a s nimi spojené úvěrové operace proti politickým, ekonomickým a komerčním rizikům a provádí zajištění 6.12.1993 - 25.8.2003
uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnic- kými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území České republi- ky na sjednávání pojištění v jejich prospěch 6.12.1993 - 25.8.2003
z pověření státu poskytuje protizáruky za tuzemské dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí 6.12.1993 - 25.8.2003
spravuje na smluvním základě prostředky státního rozpočtu České republiky určené na podporu exportu 6.12.1993 - 25.8.2003
pojišťuje vývozní kontrakty proti politickým, ekonomickým, komerčním úvěrovým rizikům a provádí zajištění 1.6.1992 - 6.12.1993
uzavírá zprostředkovatelské smlouvy s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm nebo sídlem na území ČSFR na sjednávání pojištění v jejich prospěch 1.6.1992 - 6.12.1993
z pověření státu poskytuje protizáruky za čs. dovozce v případě vybraných dovozů, garantovaných státem dodavatele, případně jím zmocněnou institucí 1.6.1992 - 6.12.1993
správa prostředků státního rozpočtu ČSFR určených na podporu exportu, a to na základě smlouvy se státním rozpočtem ČSFR 1.6.1992 - 6.12.1993
provádí činnost související s pojišťovací a pasivní zajišťovací činnost 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí zábrannou činnost 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí úvěrovou činnost z prostředků účelových pojistných fondů 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí operace spojené s péčí o pohledávky s jejich vymáháním 1.6.1992 - 25.8.2003
provádí organizačně ekonomické poradenství 1.6.1992 - 25.8.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1992
Zánik oprávnění: 13.11.2002

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Vedení firmy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo alespoň dva (2) členové představenstva. 14.6.2017
Za představenstvo jednají jménem společnosti předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva. Představenstvo společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo alespoň dva členové p ředstavenstva. 26.5.2006 - 14.6.2017
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Statutární orgán společnosti jedná a společnost zavazuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel, nebo prokurista společnosti. 10.1.1996 - 26.5.2006
Za obchodní společnost jedná a obchodní společnost zavazuje předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva - generální ředitel nebo člen představenstva - náměstek generálního ředitele, podpisování za obchodní společnost se děje tak, že k natiš- těnému nebo napsanému názvu obchodní společnoti připojí svůj podpis předseda nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda - generální ředitel nebo člen předsta- venstva - náměstek generálního ředitele. 8.2.1995 - 10.1.1996
Jméno: Marek Dlouhý 23.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013
Ve funkci: od 8.2.2016
Adresa: Ke Strašnické 26/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Martin Růžička 28.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016
Ve funkci: od 1.7.2016
Adresa: Jantarová 957/21, Praha 154 00
Jméno: Jan Procházka 30.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.12.2017
Ve funkci: od 18.12.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16, Praha 150 00
Jméno: ing. Ivan Kočárník CSc. 1.6.1992 - 6.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zlončická 609/11, Praha 181 00
Jméno: ing. Belo Bosák 1.6.1992 - 6.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Radimova 2057/44, Praha 169 00
Jméno: ing. Jiří Brabec 1.6.1992 - 6.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Ledvinova 1709/2, Praha 149 00
Jméno: ing. Tomáš Spurný 1.6.1992 - 6.12.1993
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Květnového vítězství 496/82, Praha 149 00
Jméno: ing. Pavol Pařízek 1.6.1992 - 3.1.1994
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: ing. Václav Petříček CSc. 1.6.1992 - 8.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Slancova 1256/14, Praha 182 00
Jméno: ing. Ota Kaftan 1.6.1992 - 8.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Litevská 2570, Kladno 272 01
Jméno: ing. Vladimír Rudlovčák CSc. 1.6.1992 - 8.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Davídkova 2103/95, Praha 182 00
Jméno: ing. Václav Kupka CSc. 6.12.1993 - 8.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lyskova 1591 , Praha 5 Česká republika
Jméno: ing. Pavol Parízek 3.1.1994 - 8.2.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: ing. Marie Košťálová CSc. 6.12.1993 - 14.7.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: ing. Arnošt Bohm CSc. 6.12.1993 - 10.1.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Osmuchinova 23 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Zimola CSc. 8.2.1995 - 13.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Škroupova 1714/39, Říčany 251 01
Jméno: ing. Jaroslav Ludva 14.7.1995 - 13.9.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křenová 251 , Praha 6 Česká republika
Jméno: ing. Václav Slavíček 6.12.1993 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Italská 2368, Kladno 272 01
Jméno: Vladimír Rudlovčák, Csc. 8.2.1995 - 7.3.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Davídkova 2103/95, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 8.2.1995 - 7.3.1997
Funkce: 1.Místopředseda představenstva
Adresa: Slancova 1256/14, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 8.2.1995 - 7.3.1997
Funkce: 2.Místopředseda představenstva
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Václav Čihák 8.2.1995 - 7.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Husova 29, Úvaly 250 82
Jméno: Ing. Tomáš Révész 10.1.1996 - 7.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Zázvorkova 2009/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 10.1.1996 - 7.3.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10, Praha 101 00
Jméno: Vladimír Rudlovčák CSc. 7.3.1997 - 16.2.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Davídkova 2103/95, Praha 182 00
Jméno: Ing. Miroslav Křenek 7.3.1997 - 8.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Miškovická 240/22, Praha 190 00
Jméno: ing. Václav Slavíček 7.3.1997 - 18.3.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Italská 2368, Kladno 272 01
Jméno: Michal Frankl 16.2.1998 - 18.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Řehořova 1124/36, Brno 618 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 7.3.1997 - 29.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Tomáš Husák 8.4.1998 - 29.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Irma Zlatohlávková 18.3.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad vodovodem 1525/47, Praha 100 00
Jméno: Ing. Julius Fröhlich 29.4.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Olbrachtova 1140, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Pavel Vacek 19.3.1999 - 4.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krohova 2354/50, Praha 160 00
Jméno: Ing. Marie Cihelnová 29.4.1999 - 4.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Suchý vršek 2130/17, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jindřich Procházka 4.4.2000 - 25.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jankovcova 43/35, Praha 170 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 7.3.1997 - 29.8.2000
Funkce: 1.Místopředseda představenstva
Adresa: Slancova 1256/14, Praha 182 00
Jméno: Ing. Jan Mládek CSc. 27.10.1999 - 29.8.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Batličkova 254/3, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 29.8.2000 - 29.8.2000
Funkce: 1.Místopředseda představenstva
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Karel Žebrakovský 4.4.2000 - 25.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Terronská 560/2, Praha 160 00
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 7.3.1997 - 26.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: V háji 1161/14, Praha 170 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 27.10.1999 - 26.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: náměstí Svatopluka Čecha 1358/10, Praha 101 00
Jméno: Ing. Antonín Kalina 25.4.2000 - 26.7.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Španielova 1284/20, Praha 163 00
Jméno: Ing. Tomáš Révész 7.3.1997 - 25.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: Zázvorkova 2009/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 7.3.1997 - 25.8.2003
Funkce: 2.Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Šimsa 7.3.1997 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: Třeboradická 1067/31, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 29.8.2000 - 25.8.2003
Funkce: 1.Místopředseda představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Ve funkci: do 3.2.2000
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Marek Skolil 25.5.2001 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 9.9.2002
Adresa: Korunní 1369/69, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 26.7.2002 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: Pelušková 1345, Praha 198 00
Jméno: Ing. Antonín Kalina 26.7.2002 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 19.9.2002
Adresa: V Nových Chodech 230, Petrov 252 81
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 26.7.2002 - 25.8.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Révész 25.8.2003 - 7.11.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 5.6.2003
Adresa: Zázvorkova 2009/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka 29.8.2000 - 12.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 18.5.2000 do 28.4.2005
Ve funkci: od 31.5.2000
Adresa: 56 , Vavřinec - Žíšov Česká republika
Jméno: Ing. Václav Petříček CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 29.4.2005
Ve funkci: od 3.2.2000
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 29.4.2005
Ve funkci: od 3.2.2000
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Vlastimil Gejdoš CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 29.4.2005
Adresa: Pelušková 1345, Praha 198 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 29.4.2005
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Karel Šimsa 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2000 do 29.4.2005
Adresa: Třeboradická 1067/31, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ladislav Zelinka Ph.D. 12.7.2005 - 21.2.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 24.10.2005
Ve funkci: od 29.4.2005 do 24.10.2005
Adresa: 56, Vavřinec 285 04
Jméno: Ing. Pavol Parízek 12.7.2005 - 21.2.2006
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005
Ve funkci: od 29.4.2005
Adresa: Matějkova 1089/3, Praha 190 00
Jméno: Ing. Petr Trauške 12.7.2005 - 21.2.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 24.10.2005
Adresa: Věkova 1690/10, Praha 147 00
Jméno: Ing. Tomáš Husák 25.8.2003 - 26.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2002 do 26.4.2006
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Karel Venera 25.8.2003 - 26.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.9.2002 do 26.4.2006
Adresa: 222 , 683 57 Křižanovice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Tauber 7.11.2003 - 26.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.6.2003 do 26.4.2006
Adresa: Zahradní 154, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Doc. Ing. Václav Petříček CSc. 12.7.2005 - 26.5.2006
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Ve funkci: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 12.7.2005 - 26.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Karel Šimsa 12.7.2005 - 26.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: Třeboradická 1067/31, Praha 182 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 21.2.2006 - 26.5.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 26.4.2006
Ve funkci: od 23.11.2005 do 26.4.2006
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Ing. Pavol Parízek 21.2.2006 - 26.5.2006
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Ve funkci: od 29.4.2005 do 26.4.2006
Adresa: Paříkova 910/9, Praha 190 00
Jméno: Ing. Marie Košťálová CSc. 21.2.2006 - 26.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.10.2005 do 26.4.2006
Adresa: Mazurská 520/9, Praha 181 00
Jméno: Ing. Pavol Pařízek 26.5.2006 - 14.6.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006
Adresa: Paříkova 910/9, Praha 190 00
Jméno: Ing. Karel Šimsa 26.5.2006 - 19.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 28.6.2007
Ve funkci: od 26.4.2006 do 28.6.2007
Adresa: Třeboradická 1067/31, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Miroslav Somol 19.7.2007 - 19.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Václav Bok 26.5.2006 - 5.2.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavol Parízek 14.6.2006 - 5.2.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 5.2.2009
Ve funkci: od 26.4.2006 do 5.2.2009
Adresa: Paříkova 910/9, Praha 190 00
Jméno: JUDr.Ing. Jana Ammerlaan 26.5.2006 - 6.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 23.2.2009
Adresa: Rostoklatská 90, Tuklaty 250 82
Jméno: Ing. Václav Bok 5.2.2009 - 6.3.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 5.2.2009 do 25.2.2009
Adresa: Láskova 1815/14, Praha 148 00
Jméno: Ing. Václav Bok 6.3.2009 - 25.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 24.6.2009
Adresa: K Borovině 910, Sulice 251 68
Jméno: JUDr. Dalibor Vainer 26.5.2006 - 18.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2006 do 26.5.2011
Adresa: Sartoriova 29/15, Praha 169 00
Jméno: Ing. Karel Pleva MBA 6.3.2009 - 17.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2009 do 21.9.2012
Ve funkci: od 25.2.2009 do 21.9.2012
Adresa: Kloboukova 1212/53, Praha 148 00
Jméno: JUDr. Jiří Skuhra 21.10.2009 - 17.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.9.2009 do 24.9.2012
Adresa: Bubenečská 282/8, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Miroslav Somol CSc. 19.7.2007 - 28.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.6.2007 do 28.9.2012
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Milan Šimáček 25.6.2009 - 28.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 10.2.2014
Ve funkci: do 10.2.2014
Adresa: Chýňská 415/6, Praha 161 00
Jméno: Miroslav Somol 28.2.2013 - 28.2.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 29.9.2012 do 11.10.2012
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Ladislav Řezníček MBA 18.7.2011 - 1.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2011
Adresa: Geologická 992/3, Praha 152 00
Jméno: Ing. Milan Šimáček 28.2.2013 - 8.3.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.6.2009 do 10.2.2014
Ve funkci: od 17.12.2012 do 10.2.2014
Adresa: Chýňská 415/6, Praha 161 00
Jméno: Jan Procházka 28.2.2013 - 24.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2012
Ve funkci: od 17.12.2012
Adresa: Ostrovského 1213/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ladislav Řezníček MBA 1.1.2014 - 25.6.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.5.2011 do 9.3.2015
Adresa: Geologická 992/3, Praha 152 00
Jméno: Marek Dlouhý 10.6.2013 - 23.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.3.2013
Adresa: Ke Strašnické 26/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Milan Šimáček 8.3.2014 - 7.6.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.2.2014 do 30.4.2016
Ve funkci: od 10.2.2014 do 30.4.2016
Adresa: Chýňská 415/6, Praha 161 00
Jméno: Miroslav Somol 28.2.2013 - 29.11.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.10.2012 do 11.10.2017
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Jan Procházka 24.2.2015 - 30.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2012 do 17.12.2017
Ve funkci: od 17.12.2012 do 17.12.2017
Adresa: Štorkánova 3236/16, Praha 150 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 18.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.9.2015
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Eduard Muřický 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2018
Adresa: Oblouková 1345/45, Rudná 252 19
Jméno: Ing. Július Kudla 22.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2016
Ve funkci: od 8.3.2019
Adresa: Fragnerova 2491/22, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.7.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.5.2019
Ve funkci: od 7.6.2019
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: ing. Ivo Novák 6.12.1993 - 10.1.1996
Funkce: předseda
Adresa: Hovorčovická 1718/19, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Ivana Řeháková 6.12.1993 - 7.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Seydlerova 2152/1, Praha 158 00
Jméno: ing. Miroslav Havel 20.12.1993 - 7.3.1997
Funkce: člen
Adresa: Evropská 675/154, Praha 160 00
Jméno: Ing. Tomáš Husák 10.1.1996 - 7.3.1997
Funkce: předseda
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Tomáš Husák 7.3.1997 - 8.4.1998
Funkce: předseda
Adresa: Pod lomem 1369/18, Praha 143 00
Jméno: Ing. Aleš Fojtík 7.3.1997 - 17.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Součkova 984/9, Praha 163 00
Jméno: ing. Miroslav Havel 7.3.1997 - 18.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Evropská 675/154, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Pavel Dvořák 8.4.1998 - 18.3.1999
Funkce: předseda
Adresa: Hekrova 851/6, Praha 149 00
Jméno: JUDr. Ing. Miloslav Fiedler 18.3.1999 - 29.4.1999
Funkce: člen
Adresa: K zahrádkám 996/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jiří Maceška 18.3.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Nad studánkou 874/7, Praha 140 00
Jméno: Petr Braun 29.4.1999 - 27.10.1999
Funkce: člen
Adresa: Sídliště 1087/27, Praha 153 00
Jméno: JUDr. Marian Šimek 7.3.1997 - 4.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Karla IV. 2591, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jindřich Procházka 7.3.1997 - 4.4.2000
Funkce: člen
Adresa: Jankovcova 43/35, Praha 170 00
Jméno: Ing. Helena Knížková 17.3.1999 - 26.7.2002
Funkce: člen
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Pavel Klaban 7.3.1997 - 25.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.2.2000
Adresa: Chodovická 2281/57, Praha 193 00
Jméno: Ing. Jiří Maceška 27.10.1999 - 25.8.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 19.6.2002
Ve funkci: do 19.6.2002
Adresa: Nad studánkou 874/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 27.10.1999 - 25.8.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 3.2.2000
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Aleš Šatánek CSc 26.7.2002 - 25.8.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 19.9.2002
Adresa: Pod štěpem 1131/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. František Mach 4.4.2000 - 7.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.2.2000 do 16.1.2003
Adresa: Podolská 557/102, Praha 147 00
Jméno: Ing. Ladislava Soukupová 4.4.2000 - 7.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.2.2000 do 11.2.2003
Adresa: Třeboradická 1077/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavel Klaban 25.8.2003 - 7.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.2.2000 do 11.2.2003
Adresa: Chodovická 2281/57, Praha 193 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 25.8.2003 - 7.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2000 do 12.2.2003
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Miroslav Somol CSc. 25.8.2003 - 15.1.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2002 do 20.8.2004
Ve funkci: od 7.10.2002 do 20.8.2004
Adresa: Opuková 173/36, Praha 163 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 7.11.2003 - 15.1.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.2.2003
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Helena Knížková 25.8.2003 - 12.7.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.9.2002 do 28.4.2005
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: Bc. Petr Krejčí 7.11.2003 - 14.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.2.2003 do 21.12.2005
Adresa: K. H. Máchy 1204/3, Bruntál 792 01
Jméno: Ing. Ladislava Soukupová 7.11.2003 - 14.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2003 do 21.12.2005
Adresa: Třeboradická 1077/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Pavel Klaban 7.11.2003 - 14.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.2.2003 do 10.2.2006
Adresa: Chodovická 2281/57, Praha 193 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 15.1.2005 - 14.4.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.2.2003 do 1.3.2006
Ve funkci: od 15.11.2004 do 1.3.2006
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Ing. Helena Knížková 12.7.2005 - 14.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2005 do 21.12.2005
Adresa: Česká 1108/11, Praha 158 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 15.1.2005 - 26.5.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2004
Ve funkci: od 15.11.2004
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Zdeněk Laštovka 14.4.2006 - 26.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.4.2006
Ve funkci: od 1.3.2006 do 26.4.2006
Adresa: Sasanková 2658/4, Praha 106 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 26.5.2006 - 14.6.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2004
Ve funkci: od 15.11.2004 do 26.4.2006
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Hana Heidlerová 14.4.2006 - 27.12.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 1.3.2006 do 4.12.2006
Adresa: Milady Horákové 850/86, Praha 170 00
Jméno: Ing. Karel Goldemund 26.5.2006 - 28.2.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 16.2.2007
Ve funkci: od 26.4.2006 do 16.2.2007
Adresa: Tyršova 681/38, Vyškov 682 01
Jméno: Doc.Ing. Tomáš Doucha CSc. 27.12.2006 - 28.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2006 do 19.2.2007
Adresa: Soborská 1318/18, Praha 160 00
Jméno: Doc.Ing. Václav Petříček 26.5.2006 - 6.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006
Ve funkci: od 26.4.2006 do 28.2.2008
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Edita Hrdá 26.5.2006 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 28.2.2008
Adresa: Zikova 708/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 14.6.2006 - 6.3.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2004
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 28.2.2007 - 6.3.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2007
Ve funkci: od 19.2.2007 do 28.2.2008
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 6.3.2008 - 10.11.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2004 do 3.11.2008
Ve funkci: od 28.2.2008 do 3.11.2008
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Šiman 14.4.2006 - 5.2.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.3.2006 do 12.12.2008
Adresa: Jičínská 226/17, Praha 130 00
Jméno: Doc.Ing. Václav Petříček 6.3.2008 - 6.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 27.2.2009
Adresa: Na Boleslavce 128/8, Praha 182 00
Jméno: Ing. Martin Tlapa MBA 10.11.2008 - 28.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2008 do 9.4.2009
Ve funkci: od 3.11.2008 do 9.4.2009
Adresa: Mikulova 1572/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Milan Šimáček 5.2.2009 - 25.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.2.2009 do 28.4.2009
Adresa: Chýňská 415/6, Praha 161 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 28.4.2009 - 25.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2009 do 24.6.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Jana Adamcová 28.4.2009 - 25.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.4.2009 do 24.6.2009
Adresa: Sládkovičova 1237/13, Praha 142 00
Jméno: PhDr. Ivo Hlaváč 28.2.2007 - 21.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2007 do 3.9.2009
Adresa: Čajkovského 1423/13, Praha 130 00
Jméno: PhDr. Milan Sedláček 6.3.2008 - 21.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2008 do 5.11.2009
Adresa: Chlupova 500/1, Brno 602 00
Jméno: Ing. Oldřich Černoch CSc. 21.10.2009 - 21.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2009 do 17.12.2009
Adresa: Vězeňská 913/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Helena Bambasová 21.1.2010 - 21.1.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.12.2009 do 17.12.2009
Adresa: Hrusická 2527/36, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 25.6.2009 - 27.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Ing. Pavel Klaban 14.4.2006 - 6.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.2.2006 do 26.4.2010
Adresa: Chodovická 2281/57, Praha 193 00
Jméno: Ing. Martin Bartoš 14.4.2006 - 6.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.2.2006 do 26.4.2010
Adresa: U kapličky 1215/10, Praha 165 00
Jméno: Ing. Jiřina Rovná 26.5.2006 - 6.5.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2006 do 26.4.2010
Adresa: Za zahradami 400/10, Praha 109 00
Jméno: Ing. Ivan Fuksa 6.3.2008 - 14.10.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.2.2007 do 29.5.2010
Ve funkci: od 28.2.2008 do 29.5.2010
Adresa: Hornická 115, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Helena Bambasová 21.1.2010 - 14.10.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2009 do 6.8.2010
Adresa: Hrusická 2527/36, Praha 141 00
Jméno: Mgr. Jana Adamcová 25.6.2009 - 13.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 5.11.2010
Adresa: Sládkovičova 1237/13, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 14.10.2010 - 12.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2010 do 3.12.2010
Ve funkci: od 9.9.2010 do 3.12.2010
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Tomáš Dub 15.11.2010 - 12.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.10.2010 do 3.12.2010
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 13.12.2010 - 12.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.11.2010 do 3.12.2010
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Luboš Vaněk 27.4.2010 - 2.3.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 28.1.2011
Ve funkci: od 21.1.2010 do 28.1.2011
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18, Praha 104 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 12.1.2011 - 2.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 12.1.2011 - 2.3.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milena Horčicová CSc. 25.6.2009 - 18.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2009 do 31.3.2011
Adresa: U hranic 3221/14, Praha 100 00
Jméno: Ing. Oldřich Černoch CSc. 21.1.2010 - 9.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.12.2009 do 31.5.2012
Adresa: Vězeňská 913/8, Praha 110 00
Jméno: Ing. Tomáš Dub 12.1.2011 - 9.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010 do 30.4.2012
Adresa: U akademie 389/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Tomáš Zídek 18.7.2011 - 9.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2011 do 26.4.2012
Adresa: K Netlukám 957, Praha 104 00
Jméno: Ing. Milan Hovorka 2.3.2011 - 17.10.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010 do 26.4.2012
Ve funkci: od 29.1.2011 do 26.4.2012
Adresa: Uruguayská 416/11, Praha 120 00
Jméno: Zdeněk Vališ M.A. 18.7.2011 - 17.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011 do 19.6.2014
Ve funkci: do 19.6.2014
Adresa: 9. května 28, Pletený Újezd 273 51
Jméno: JUDr. Ing. Marek Dlouhý 6.5.2010 - 10.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2010 do 1.3.2013
Adresa: Ke Strašnické 26/20, Praha 100 00
Jméno: Jiří Jirka 28.2.2013 - 10.6.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.11.2012 do 30.4.2013
Adresa: Klostermannova 411/1, Olomouc 783 01
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 2.3.2011 - 15.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 27.1.2011 do 30.4.2014
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. David Havlíček 9.10.2012 - 5.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2012 do 28.2.2014
Adresa: Újezdní 158/13, Ostrava 717 00
Jméno: Ing. Jiří Jirka 10.6.2013 - 8.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2013 do 28.2.2014
Adresa: Klostermannova 411/1, Olomouc 783 01
Jméno: Ing. David Havlíček 5.2.2014 - 8.3.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2012 do 28.2.2014
Adresa: Berlínská 1491/13, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jaroslav Koplík 6.5.2010 - 20.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2010 do 26.4.2014
Adresa: 203, Chrustenice 267 12
Jméno: Ing. Petr Martásek 6.5.2010 - 20.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2010 do 26.4.2014
Adresa: Kemrova 522/7, Praha 190 15
Jméno: Ing. Radek Urban 9.10.2012 - 20.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2012 do 30.4.2014
Adresa: Jirčanská 832/18, Praha 142 00
Jméno: Mgr. Zdeněk Zajíček 15.12.2013 - 20.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.12.2010 do 30.4.2014
Ve funkci: od 27.1.2011 do 30.4.2014
Adresa: Stiessova 710/10, Praha 155 00
Jméno: Zdeněk Vališ M.A. 17.10.2012 - 8.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.5.2011 do 19.6.2014
Ve funkci: od 16.8.2012 do 19.6.2014
Adresa: 9. května 28, Pletený Újezd 273 51
Jméno: Ing. Lukáš Wagenknecht 20.6.2014 - 30.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 2.9.2014
Adresa: U Krematoria 2636, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 20.6.2014 - 30.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: JUDr. Pavel Řezáč 9.10.2012 - 11.4.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.5.2012 do 29.1.2015
Adresa: Komornická 2072/15, Praha 160 00
Jméno: Martin Pospíšil 8.9.2014 - 30.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014
Adresa: Lucemburská 1599/31, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 30.10.2014 - 12.6.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2014
Ve funkci: od 2.9.2014
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Martásek 30.10.2014 - 25.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.2014 do 30.4.2015
Adresa: Kemrova 522/7, Praha 190 15
Jméno: Ing. Jaroslav Koplík 30.10.2014 - 25.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.8.2014 do 30.4.2015
Adresa: 203, Chrustenice 267 12
Jméno: ING. Zdeněk Nekula 11.4.2015 - 25.6.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.1.2015 do 30.4.2015
Adresa: 170, Těšetice 671 61
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 12.6.2015 - 25.6.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.9.2014 do 30.4.2015
Ve funkci: od 2.9.2014 do 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 25.6.2015 - 15.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 15.7.2015 - 10.10.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Petr Blažek 8.9.2014 - 23.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014 do 25.2.2016
Adresa: Přemyslovská 1657/29, Praha 130 00
Jméno: Ing. Július Kudla 23.4.2016 - 7.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.2.2016 do 28.4.2016
Adresa: Fragnerova 2491/22, Praha 160 00
Jméno: Jan Dubec 10.6.2013 - 14.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2013 do 27.4.2017
Ve funkci: do 27.4.2017
Adresa: Sládkovičova 1270/1, Praha 142 00
Jméno: Ing. Petr Martásek 14.6.2017 - 21.9.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017
Ve funkci: od 27.4.2017
Adresa: Miroslava Hajna 759/1, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 30.10.2014 - 9.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2014 do 30.4.2018
Ve funkci: od 3.7.2014 do 30.4.2018
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: Martin Pospíšil 30.5.2015 - 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2014 do 24.8.2018
Adresa: Štětínská 361/21, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jan Dubec 14.6.2017 - 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Ve funkci: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Adresa: Sládkovičova 1270/1, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jaroslav Koplík 14.6.2017 - 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Ve funkci: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Adresa: 203, Chrustenice 267 12
Jméno: Ing. Petr Martásek 21.9.2017 - 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Ve funkci: od 27.4.2017 do 24.8.2018
Adresa: Stojická 929 19, 190 17 Praha Česká republika
Jméno: Ing. Július Kudla 7.6.2016 - 22.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2016
Ve funkci: od 28.4.2016
Adresa: Fragnerova 2491/22, Praha 160 00
Jméno: Ing. Zdeněk Nekula 25.6.2015 - 15.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015 do 30.4.2019
Adresa: 170, Těšetice 671 61
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 10.10.2015 - 15.6.2019
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2015 do 30.4.2019
Ve funkci: od 28.5.2015 do 30.4.2019
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jaroslav Ungerman CSc. 15.6.2019 - 12.7.2019
Trvání členství: od 1.5.2019
Adresa: Kunínova 1720/3, Praha 149 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Arnošt Böhm CSc. 10.1.1996 - 17.9.2003
Adresa: Anastázova 23/5, Praha 169 00
Jméno: Ing. Karel Šimsa 7.11.2003 - 10.6.2008
Adresa: Třeboradická 1067/31, Praha 182 00

Vlastníci firmy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 075 000 000 Kč - 4.1.2016
zakladni 1 300 000 000 Kč - 10.1.1996 - 4.1.2016
zakladni 420 000 000 Kč - 1.6.1992 - 10.1.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 075 14.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 075 4.1.2016 - 14.6.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 300 10.1.1996 - 4.1.2016
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 420 1.6.1992 - 10.1.1996

Sbírka Listin Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. IČO: 45279314

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1619/SL 107 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 4.3.2016 10.3.2016 14
B 1619/SL 106 notářský zápis [NZ 415/2015] Městský soud v Praze 10.12.2015 29.12.2015 15.1.2016 20
B 1619/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 4.9.2015 3.12.2015 7.12.2015 2
B 1619/SL 104 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.3.2015 3.6.2015 9.7.2015 2
B 1619/SL 103 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 2.7.2015 3.7.2015 65
B 1619/SL 102 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 30.4.2015 9.6.2015 10.6.2015 5
B 1619/SL 101 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.3.2015 9.6.2015 10.6.2015 2
B 1619/SL 100 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.11.2014 25.11.2014 62
B 1619/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 5.9.2014 18.11.2014 62
B 1619/SL 98 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.9.2014 18.11.2014 37
B 1619/SL 97 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 322/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 5.9.2014 9.9.2014 40
B 1619/SL 96 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 30.4.2014 24.6.2014 18.7.2014 4
B 1619/SL 94 ostatní výpis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.2.2014 15.4.2014 24.4.2014 1
B 1619/SL 93 ostatní výpis ze zasedání DR(představenstvo) Městský soud v Praze 10.2.2014 15.4.2014 24.4.2014 1
B 1619/SL 92 ostatní zápis DR/ odvolání a jmenování předs. Městský soud v Praze 10.2.2014 17.2.2014 13.3.2014 1
B 1619/SL 91 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 23.8.2013 74
B 1619/SL 90 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 1.8.2013 23.8.2013 74
B 1619/SL 88 ostatní  DR volba člena představenstva Městský soud v Praze 28.3.2013 13.6.2013 22.7.2013 1
B 1619/SL 87 notářský zápis NZ 169/2013 Městský soud v Praze 26.4.2013 7.6.2013 1.7.2013 5
B 1619/SL 86 ostatní zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 21.9.2012 20.3.2013 22.3.2013 6
B 1619/SL 85 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.9.2012 1.2.2013 19.3.2013 3
B 1619/SL 84 notářský zápis NZ 151/2012 Městský soud v Praze 26.4.2012 18.9.2012 30.10.2012 19
B 1619/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 151/2012 Městský soud v Praze 26.4.2012 19.10.2012 19.10.2012 32
B 1619/SL 82 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 23.7.2012 20.8.2012 64
B 1619/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 25.7.2011 28.7.2011 41
B 1619/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 110
B 1619/SL 79 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 21010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.7.2011 25.7.2011 41
B 1619/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 24
B 1619/SL 77 notářský zápis NZ 165/2011 Městský soud v Praze 28.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 18
B 1619/SL 76 ostatní zápis ze zasedání doz.rady(představenstvo) Městský soud v Praze 22.6.2011 27.6.2011 19.7.2011 1
B 1619/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2011 27.6.2011 19.7.2011 1
B 1619/SL 74 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.2010 7.3.2011 25
B 1619/SL 73 notářský zápis NZ 461/2010 Městský soud v Praze 3.12.2010 7.3.2011 16
B 1619/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 23.6.2010 26.6.2010 25
B 1619/SL 71 notářský zápis NZ 186/2010 Městský soud v Praze 29.4.2010 23.6.2010 26.6.2010 20
B 1619/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.6.2010 26.6.2010 70
B 1619/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.6.2010 26.6.2010 80
B 1619/SL 68 notářský zápis NZ 541/2009 Městský soud v Praze 17.12.2009 10.2.2010 19
B 1619/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.1.2010 25.1.2010 22
B 1619/SL 66 notářský zápis NZ 1086/2009 Městský soud v Praze 18.9.2009 22.10.2009 10
B 1619/SL 65 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ218/09 Městský soud v Praze 23.2.2009 9.3.2009 33
B 1619/SL 64 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 5.2.2009 11.2.2009 2
B 1619/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.7.2008 11.7.2008 0
B 1619/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.12.2007 21.12.2007 70
B 1619/SL 61 notářský zápis NZ 361/2007 Městský soud v Praze 3.10.2007 9.11.2007 15.11.2007 16
B 1619/SL 60 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 30.10.2007 31.10.2007 22
B 1619/SL 59 ostatní - výpis ze záp.zas.DR(představenstvo) Městský soud v Praze 28.6.2007 21.8.2007 2
B 1619/SL 58 podpisové vzory + souhl.s výk.funkce Městský soud v Praze 4.6.2007 21.8.2007 2
B 1619/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006/ang.jazyk/ Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 25.6.2007 110
B 1619/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.6.2007 25.6.2007 110
B 1619/SL 55 ostatní -výp.ze záp.z jednání VH Městský soud v Praze 20.2.2007 1.3.2007 6
B 1619/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva /konsol./r.05+audit+zp.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 15.1.2007 15.1.2007 0
B 1619/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 11.7.2006 11.7.2006 0
B 1619/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 29.6.2006 4.7.2006 0
B 1619/SL 50 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 46 notářský zápis -NZ155/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 45 notářský zápis -NZ154/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 0
B 1619/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ153/06 Městský soud v Praze 26.4.2006 29.5.2006 33
B 1619/SL 40 posudek znalce č.230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 24.11.2005 0
B 1619/SL 39 notářský zápis -NZ393/05-sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 19.9.2005 24.11.2005 0
B 1619/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 19.9.2005 27.9.2005 0
B 1619/SL 37 posudek znalce 230-130/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 22.7.2005 27.7.2005 0
B 1619/SL 36 ostatní sml. o vkl. části podn. Městský soud v Praze 29.6.2005 22.7.2005 27.7.2005 0
B 1619/SL 35 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 29.4.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.3.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 33 ostatní -zápis z jed.a rozhod.minister Městský soud v Praze 29.4.2005 26.7.2005 0
B 1619/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.6.2004 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 28 notářský zápis -NZ177/04 Městský soud v Praze 17.6.2004 21.7.2004 12.8.2004 0
B 1619/SL 27 notářský zápis -NZ31/2000 Městský soud v Praze 3.2.2000 1.4.2004 0
B 1619/SL 26 notářský zápis -NZ29/2000+příloha Městský soud v Praze 2.2.2000 1.4.2004 0
B 1619/SL 24 notářský zápis -NZ153/03 Městský soud v Praze 5.6.2003 1.4.2004 0
B 1619/SL 23 notářský zápis -NZ354/03 Městský soud v Praze 20.11.2003 30.3.2004 0
B 1619/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2003 30.3.2004 0
B 1619/SL 21 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 11.1.1993 29.9.2003 0
B 1619/SL 20 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 31.5.2000 29.9.2003 0
B 1619/SL 19 notářský zápis NZ375/2002 Městský soud v Praze 19.9.2002 29.9.2003 0
B 1619/SL 17 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 9.9.2002 3.7.2003 29.9.2003 0
B 1619/SL 15 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 3.2.2000 3.7.2003 29.9.2003 0
B 1619/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 24.9.2002 0
B 1619/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.5.2002 24.9.2002 0
B 1619/SL 11 notářský zápis NZ 213/2002 Městský soud v Praze 23.5.2002 24.9.2002 0
B 1619/SL 10 notářský zápis -změna stanov,NZ 186/2001 Městský soud v Praze 31.5.2001 21.2.2002 0
B 1619/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 1996 až rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 12.12.2001 12.12.2001 0
B 1619/SL 8 notářský zápis + přílohy,NZ 491/2000 Městský soud v Praze 21.12.2000 7.9.2001 0
B 1619/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 30.7.2001 6.9.2001 0
B 1619/SL 6 notářský zápis NZ 179/99 Městský soud v Praze 28.5.1999 11.1.2000 0
B 1619/SL 5 notářský zápis NZ 36/99 Městský soud v Praze 29.1.1999 0
B 1619/SL 4 notářský zápis NZ 418/98 Městský soud v Praze 17.12.1998 0
B 1619/SL 3 notářský zápis NZ 377/98 Městský soud v Praze 27.11.1998 0
B 1619/SL 2 notářský zápis NZ 321/98 Městský soud v Praze 16.10.1998 0
B 1619/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 157/98 Městský soud v Praze 27.5.1998 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.


Průměrné hodnocení: 0.5
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.