EXPONO Steelforce, a.s. Ostrava IČO: 26902401

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EXPONO Steelforce, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 26902401.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EXPONO Steelforce, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Velkoobchod a další.

Základní údaje o EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 28.6.2005
Spisová značka: B 2917
IČO: 26902401
Obchodní firma: EXPONO Steelforce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 30.7.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 30.7.2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.8.2014 - 10.11.2015
Počet členů správní rady: 6 18.8.2014 - 10.11.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 18.8.2014 - 10.11.2015
Jediný akcionář, a to obchodní společnost PRETATO, a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti EXPONO, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti EXPONO, a.s. takto: a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti, jakož i ta skutečnost, že společnost může nepeněžitý vklad využít ke svému podnikání. b) Základní kapitál obchodní společnosti EXPONO, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 99,000.000,-Kč, slovy: devadesátdevětmilionů korun českých, ze stávajících 12,000.000,- Kč, slovy: dvanáctmilionů korun českých, na částku ve výši 111,0 00.000,- Kč, slovy: jednostojedenáctmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií a jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady jediného akcionáře. d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 98, slovy: devadesátosm, kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii, a 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. e) Akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci - jedinému akcionáři, a to obchodní společnosti PRETATO , a.s., a budou upsány na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Z důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem se nep oužije ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu akcionářů k upisování akcií. f) Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, je stanoven ve výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Emisní kurs 1, slovy: jednoho, kusu, akcie o jmenovité hodnotě 100.00 0,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je stanoven ve výši 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí celkem 99,000.000,-Kč, slovy: devadesátdevětmilionů korun českých. g) Místem pro upisování akcií se stanoví sídlo společnosti EXPONO, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská 317/10. h) Lhůta pro upsání akcií činí 30, slovy: třicet, dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek běhu lhůty je povinno oznámit představenstvo upisovateli osobně nebo dopisem zaslaným na adresu jeho sídla. i) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno nepeněžitými vklady obchodní společnosti PRETATO , a.s., se sídlem Ostrava, Jeremenkova 954//5, PSČ 703 00, identifikační číslo 278 30 225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v o ddíle B, číslo vložky 3937 Předmětem nepeněžitých vkladů obchodní společnosti PRETATO , a.s., se sídlem Ostrava, Jeremenkova 954//5, PSČ 703 00, identifikační číslo 278 30 225, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, číslo vložky 3937 jsou: ii) nepeněžitý vklad - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko, na listu vlastnictví číslo 2796 obce Adamov a katastrální území Adamov, a to: - budova bez čp/če - průmyslový objekt - stojící na pozemku parcelní číslo St. 368/1, zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če - jiná stavba - stojící na pozemku parcelní číslo St. 1267, zastavěná plocha a nádvoří, - budova bez čp/če - technická vybavenost - stojící na pozemku parcelní číslo St. 1268, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 368/1, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 1267, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo St. 1268, zastavěná plocha a nádvoří, a - pozemek parcelní číslo 238/24, ostatní plocha. Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 117,830.000,- Kč, slovy: jednostosedmnáctmilionůosmsettřicettisíc korun českých, a to znaleckým posudkem znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., Ostrava-S lezská Ostrava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, znaleckého ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost organizačních a ekonomických poradců a tržní oceňování majetku ze dne 2.10.2008 (zapsaným pod pořadovým číslem 41-2008 znaleckého deníku), který byl z a účelem vypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 28 Nc 4236/2008 - 15, ze dne 1.9.2008, které nabylo právní moci dne 10.9.2008, slovy: desátého září roku dvatisíceosm. Znalecký posudek obsahuje potvrzení zn alce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 98, slovy: devadesátosm, kusů, kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, na jednu akcii a 8, slovy: osm, kusů, kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 117,830.000,- Kč, slovy: jednostosedmnáctmilionůosmsettřicettisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou ve výši 98,800.000,-Kč, slovy: devadesátosmmilionůosmsettisíc korun českých, tj. částka ve výši 19,030.000,- Kč, slovy: devatenáctmilionůtřicettisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. iii) nepeněžitý vklad - movité věci, a to: - Jeřáb mostový, inventární číslo 10008, původní číslo DDHM48846, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10009, původní číslo DDHM48847, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10010, původní číslo DDHM48849, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10011, původní číslo DDHM48868, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10016, původní číslo DDHM49407, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10017, původní číslo DDHM49896, - Drážka jeřábová, inventární číslo 10018, původní čísla DDHM51867, DHM060012, - Drážka jeřábová podélná u budovy číslo 53, inventární číslo 10067, původní číslo DHM00264, - Jeřáb mostový dvounosníkový, inventární číslo 22015, původní číslo DHM050001, - Trolej krytá, inventární číslo 10025, původní číslo DHM050004, - Kladkostroj elektrický řetězový, inventární číslo 10026, původní číslo DHM050006, - Drážka podvěsná, inventární číslo 10027, původní číslo DHM050034, - Jeřáb mostový, inventární číslo 10037, původní číslo DHM48850, - Vzduchotechnické zařízení, inventární číslo 10036, původní číslo DHM46602, - Kladkostroj, inventární číslo 10063, původní číslo DRHM1021608, - Kladkostroj, inventární číslo 10050, původní číslo DRHM1020303, - Jeřáb mostový, inventární číslo 22014, původní číslo DRHM1020547, DHM040066 Tento nepeněžitý vklad byl pro účely zvýšení základního kapitálu oceněn částkou ve výši 3,788.000,-Kč, slovy: třimilionysedmsetosmdesátosmtisíc korun českých, a to znaleckým posudkem znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., Ostrava-Slezská Ost rava, Olbrachtova 1334/27, PSČ 710 00, znaleckého ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost organizačních a ekonomických poradců a tržní oceňování majetku ze dne 8.12.2008 (zapsaným pod pořadovým číslem 49-2008 znaleckého deníku), který byl za účelem v ypracování znaleckého posudku jmenován Usnesením Krajského soudu v Ostravě, č.j. 41 Nc 4290/2008 - 8, ze dne 24.10.2008, které nabylo právní moci dne 3.11.2008, slovy: třetího listopadu roku dvatisíceosm. Znalecký posudek obsahuje potvrzení znalce ve smyslu ustanovení § 59 obchodního zákoníku. Za tento nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány 2, slovy: dva, kusy, kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou ve výši 3,788.000,-Kč, slovy: třimilionysedmsetosmdesátosmtisíc korun českých, a jmenovitou hodnotou akcií, které budou vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částkou ve výši 200.000,-Kč, slovy: dvěstě tisíc korun českých, tj. částka ve výši 3,588.000,-Kč, slovy: třimilionypětsetosmdesátosmtisíc korun českých, bude použita na tvorbu rezervního fondu společnosti. Za tyto nepeněžité vklady bude upisovateli vydáno 98, slovy: devadesátosm, kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých na jednu akcii, a 10, slovy: deset, kusů kmenových akcií na majitele o jmenovit é hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované. j) Jediný akcionář bere na vědomí zprávu představenstva obchodní společnosti EXPONO, a.s. ze dne 17.12.2008, ve které představenstvo odůvodňuje zvýšení základního kapitálu společnosti, upsání nových akcií společnosti nepeněžitými vklady jediného akcionáře a výši navrhovaného emisního kurzu nově upisovaných akcií. Představenstvo ve své výše uvedené zprávě konstatuje, že zvýšení základního kapitálu společnosti je v důležitém zájmu společnosti. k) Jediný akcionář schvaluje nepeněžité vklady a jejich ocenění, jak je popsáno a specifikováno výše pod bodem i). l) Lhůta pro splacení akcií - nepeněžité vklady je povinen akcionář (předem určený zájemce) splatit bez zbytečného odkladu po úpisu akcií nejpozději však do 3, slovy: tří, dnů ode dne úpisu akcií. m) Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti EXPONO, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská 317/10. n) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. o) Jediný akcionář, a to obchodní společnost PRETATO , a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valn é hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 12.1.2009 - 16.2.2009
Pod podmínkou zápisu v obchodním rejstříku nové výše základního kapitálu v souladu s rouhodnutím této valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se základní kapitál společnosti EXPONO, a.s. ve výši 11,800,000,-- Kč (slovy: jedenáct mil ionů osm set tisíc korun českých), zvyšuje o částku ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 12,000.000,--Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000.-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mor avská Ostrava, Mlýnská 317/10. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způs obem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všechny 2 ks (slovy: dva kusy) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je ro ven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá 1 ks (slovy: jeden kus) nové akcie o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun český ch), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Všechny nové akci, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům, jimiž jsou dosavadní akcionáři společnosti pan Ing. Stanislav Otáhal a pan Aleš Hapala, a to v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská 317/10. Lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet) dnů. Tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni marného uplynutí lhůty pro přednostní p rávo na úpis akicí, tj. 17 (slovy: sedmnáctým) dnem po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných a kcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 2633282/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka O strava. 17.7.2008 - 22.10.2008
Základní kapitál společnosti EXPONO, a.s. ve výši 7,063.000,-Kč (slovy: sedm milionů šedesát tři tisíc korun českých), se zvyšuje o částku ve výši 1,037.000,-Kč (slovy: jeden milion třicet sedm tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 8,100.0 00,-Kč (slovy: osm milionů sto tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1037 ks (slovy: jeden tisíc třicet sedm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Mor avská Ostrava, Mlýnská 317/10. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva práva činí 16 (slovy: šestnáct) dnů a počne běžet dnem následujícím po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznáme n způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. Dosavadní akcionáři jsou oprávněni upsat všech 1037 ks (slovy: jeden tisíc třicet sedm kusů) kmenových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem, kde emis ní kurs je roven jejich jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) připadá třicet šest (slovy: třicet šest ) nových akcií o jmenovité hodnotě ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden t isíc korun českých), s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. Všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitým zájemcům , jimiž jsou dosavadní akcionáři společnosti pan Ing. Stanislav Otáhal a pan Aleš Hapala, a to v poměru jejich podílů na základním kapitálu společnost i. Mítem pro úpis akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Ostrava, Moravská Ostrava, Mlýnská 317/10. Lhůta pro jejich úpis činí 30 (slovy: třicet dnů). Tato lhůta počne běžet dnem následujícím po dni marného uplynutí pro přednostní právo na úpis akcií, tj. 17 (slovy: sedmnáctým) dnem po dni zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude těmto upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na jejich adresy s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bu de roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím jim bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Vklady upisovatelů musí být splaceny v penězích v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, do šedesáti (60) dnů ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 2633282/0800, vedený u České spořitelny, a.s., pobočka Ostrava. 4.8.2007 - 28.12.2007
Základní kapitál společnosti se z původní výše 2,000.000,-Kč zvyšuje o částku ve výši 100.000,-Kč na nový základní kapitál ve výši 2,100.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 1 ks kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč a to peněžitým vkladem ve výši 100.000,-Kč. Pokud se dosavadní akcionář nevzdá svého přednostního práva, má přednostní právo upsat tuto novou akcii společnosti upisovanou ke zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Místem pro výkon tohoto přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Makovské ho náměstí 2, PSČ 616 00. Lhůta k výkonu tohoto přednostního práva činí 16 dnů a počně běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Počátek běhu t éto lhůty bude dosavadnímu akcionáři oznámen doporučeným dopisem, s kterým mu bude současně předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst.5 obch.zákoníku. Dosavadní akcionář je oprávněn upsat jeden kus kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě ve výši 100.000,-Kč a to peněžitým vkladem, kde emisní kurs je roven její jmenovité hodnotě. Na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akc ii. Nová akcie, která nebude upsána s využitím přednostního práva, bude nabídnuta určitému zájemci, a to panu Aleši Hapalovi, r.č. 501102/262, bytem Hranice IV - Drahotuše, Hranická 279, PSČ 753 61, kterou upíše peněžitým vkladem. Místem pro úpis akcie bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Brno, Makovského náměstí 2, PSČ 616 00, a lhůta pro její úpis činí jeden měsíc. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni uplynutí lhůty pro úpis s využitím přednostního práva , jinak dnem, kdy se dosavadní akcionář tohoto svého práva vzdá. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen, doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst.5 obch. zá koníku. Peněžitý vklad upisovatele musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsané akcie, a to do jednoho měsíce ode dne jejího úpisu (od uzavření shora uvedené smlouvy o upisování akcií), a to na zvláštní k tomu zřízený účet společnosti číslo 35-4 367870297/0100, vedený pro společnost Komerční bankou, a.s. 20.4.2005 - 15.6.2005

Aktuální kontaktní údaje EXPONO Steelforce, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26902401
Obchodní firma: EXPONO Steelforce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 27.4.2005
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26902401
Firma: EXPONO Steelforce, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 30.7.2003

Kontakty na EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Mlýnská 2353/12 , Ostrava 702 00 4.3.2015
Sídlo: Mlýnská 317/10 , Ostrava 702 00 16.10.2013 - 4.3.2015
Sídlo: Mlýnská 317/10 , Ostrava 702 00 13.6.2006 - 16.10.2013
Sídlo: 28. října 219 , 709 00 Ostrava - Mariánské Hory Česká republika
15.6.2005 - 13.6.2006
Sídlo: Makovského náměstí 3147/2 , Brno 616 00 30.7.2003 - 15.6.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Mlýnská 2353/12, Ostrava 702 00

Obory činností EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence 10.11.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.9.2009
velkoobchod 15.6.2005 - 17.9.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 30.7.2003

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.4.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Masarykovo náměstí 122 , Hranice 753 01
Identifikační číslo provozovny: 1001042611
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 27.4.2005
Provozovna č. 2
Provozovna: Mírová 87/2 , Adamov 679 04
Identifikační číslo provozovny: 1001042620
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.9.2008

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.11.2015

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.4.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zasilatelství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství a hutnictvní

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.1.2008
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Velkoobchod s rudami, kovy a hutními výrobky
Skladování
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. 18.8.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo nejméně tři členové představenstva společně, anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 8.11.2010 - 18.8.2014
Způsob zastupování: Jménem společnosti jednají, a to buď společně předseda představenstva a člen představenstva a nebo dva (2) členové představenstva, a nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 15.6.2005 - 8.11.2010
Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva. 30.7.2003 - 15.6.2005
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 23.2.2018
Ve funkci: od 27.6.2017
Adresa: 211, Baška 739 01
Jméno: Ing. Eva Doležalová 30.7.2003 - 20.4.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Ve funkci: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 20.4.2005 - 15.6.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.3.2005 do 11.5.2005
Ve funkci: od 24.3.2005 do 11.5.2005
Adresa: Dlážděná 183/2, Těrlicko 735 42
Jméno: Aleš Hapala 20.4.2005 - 23.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2005 do 28.2.2006
Ve funkci: od 24.3.2005
Adresa: Hranická 279, Hranice 753 61
Jméno: Hynek Mrázek 20.4.2005 - 23.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.3.2005 do 28.2.2006
Ve funkci: od 24.3.2005
Adresa: 69, Rouské 753 53
Jméno: Veronika Levová 23.5.2006 - 11.6.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006
Adresa: 154, Partutovice 753 01
Jméno: Veronika Strnadlová 11.6.2009 - 17.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006 do 21.8.2009
Adresa: Mlýnská 534, Hranice 753 61
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 15.6.2005 - 8.11.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.5.2005 do 19.8.2010
Ve funkci: od 11.5.2005 do 19.8.2010
Adresa: Přívozská 1787/30, Ostrava 702 00
Jméno: Aleš Hapala 23.5.2006 - 8.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006 do 19.8.2010
Adresa: Hranická 279, Hranice 753 61
Jméno: Mirko Zedník 17.9.2009 - 8.11.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2009 do 19.8.2010
Adresa: Baarova 1160/17, Ostrava 709 00
Jméno: Kurt Crollet 8.11.2010 - 18.10.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010
Ve funkci: od 25.8.2010 do 14.9.2011
Adresa: Lothar Wyrtki-laan 1 , Ranst 2520 Belgické království
Jméno: Karel Fl Pannemans 8.11.2010 - 18.10.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010
Adresa: Rodedreef 49 , Schilde 2970 Belgické království
Jméno: Aleš Hapala 8.11.2010 - 16.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010
Adresa: Hranická 279, Hranice 753 61
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 8.11.2010 - 14.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 25.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Přívozská 1787/30, Ostrava 702 00
Jméno: Francois Alm Alexander 8.11.2010 - 2.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Lodewijk De Koninckstraat 25 , Berchem 2600 Belgické království
Jméno: Ronald L Willemsens 8.11.2010 - 2.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Dennenlaan 4 , Kasterlee B-2460 Belgické království
Jméno: Karel Fl Pannemans 18.10.2011 - 2.12.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 14.9.2011 do 27.6.2014
Adresa: Rodedreef 49 , Schilde 2970 Belgické království
Jméno: Kurt Crollet 18.10.2011 - 2.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Lothar Wyrtki-laan 1 , Ranst 2520 Belgické království
Jméno: Stanislav Otáhal 14.11.2013 - 30.1.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 25.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Přívozská 1787/30, Ostrava 702 00
Jméno: Aleš Hapala 16.10.2013 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: 117, Teplice nad Bečvou 753 01
Jméno: Karel Francisca Lodewijk Pannemans 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 14.9.2011 do 27.6.2014
Adresa: Rodedreef 49 , Schilde 2970 Belgické království
Jméno: Francois Albert Lodewijk Maria Alexander 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Lodewijk De Koninckstraat 25 , Berchem 2600 Belgické království
Jméno: Ronald Louis Willemsens 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Dennenlaan 4 , Kasterlee B-2460 Belgické království
Jméno: Kurt Constant Emma Crollet 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Lothar Wyrtki-laan 1 , Ranst 2520 Belgické království
Jméno: Stanislav Otáhal 30.1.2014 - 18.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 25.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: 211, Baška 739 01
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 18.8.2014 - 23.2.2018
Ve funkci: od 27.6.2014 do 27.6.2017
Adresa: 211, Baška 739 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Daniel Kába 30.7.2003 - 20.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Ve funkci: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Adresa: Oblá 509/64, Brno 634 00
Jméno: Ing. Martina Vacková 30.7.2003 - 20.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Ve funkci: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Adresa: Vránova 1073/148, Brno 621 00
Jméno: Ing. Jitka Petrová 30.7.2003 - 20.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Ve funkci: od 30.7.2003 do 24.3.2005
Adresa: Vojanova 1602/1, Brno 615 00
Jméno: Ing. Martina Otáhalová 20.4.2005 - 20.4.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.5.2005
Ve funkci: od 24.3.2005
Adresa: Přívozská 1787/30, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Martina Otáhalová 20.4.2005 - 15.6.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2005 do 11.5.2005
Ve funkci: od 24.3.2005 do 11.5.2005
Adresa: Přívozská 1787/30, Ostrava 702 00
Jméno: Martina Mrázková 20.4.2005 - 23.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2005 do 28.2.2006
Ve funkci: od 24.3.2005
Adresa: 69, Rouské 753 53
Jméno: Mirko Zedník 23.5.2006 - 16.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2006 do 29.11.2006
Adresa: Františka Lýska 1597/2, Ostrava 700 30
Jméno: Petr Čoček 16.1.2007 - 11.6.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006
Adresa: Skalní 275, Hranice 753 01
Jméno: Pavlína Hapalová 20.4.2005 - 17.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.3.2005 do 21.8.2009
Ve funkci: od 24.3.2005 do 21.8.2009
Adresa: Hranická 279, Hranice 753 61
Jméno: Ing. Stanislav Otáhal 15.6.2005 - 17.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.5.2005 do 21.8.2009
Ve funkci: od 11.5.2005
Adresa: Dlážděná 183/2, Těrlicko 735 42
Jméno: Petr Čoček 11.6.2009 - 17.9.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.11.2006 do 21.8.2009
Adresa: 1. máje 870/38, Olomouc 779 00
Jméno: Veronika Strnadlová 17.9.2009 - 8.11.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2009 do 19.8.2010
Ve funkci: od 21.8.2009 do 19.8.2010
Adresa: Mlýnská 534, Hranice 753 61
Jméno: Ing. Jaroslava Dundálková 17.9.2009 - 8.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2009 do 19.8.2010
Adresa: Karvinská 1275/37, Havířov 736 01
Jméno: Tomáš Hýža 17.9.2009 - 8.11.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.8.2009 do 19.8.2010
Adresa: 5 , 753 66 Špičky Česká republika
Jméno: Lucien Smolders 8.11.2010 - 2.12.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 20.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Diepestraat 21 , Hove 2540 Belgické království
Jméno: Christoph Jlm Sollie 8.11.2010 - 2.12.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: De Lalainglaan 9 , Brecht 2960 Belgické království
Jméno: Mirko Zedník 8.11.2010 - 18.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Baarova 1160/17, Ostrava 709 00
Jméno: Lucien Hugo J Smolders 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Ve funkci: od 20.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: Diepestraat 21 , Hove 2540 Belgické království
Jméno: Christoph Joseph M Sollie 2.12.2013 - 18.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.8.2010 do 27.6.2014
Adresa: De Lalainglaan 9 , Brecht 2960 Belgické království

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Stanislav Otáhal

Vlastníci firmy EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 111 000 000 Kč - 16.2.2009
zakladni 12 000 000 Kč 100% 22.10.2008 - 16.2.2009
zakladni 11 800 000 Kč 100% 17.7.2008 - 22.10.2008
zakladni 8 100 000 Kč 100% 28.12.2007 - 17.7.2008
zakladni 7 063 000 Kč 100% 4.8.2007 - 28.12.2007
zakladni 2 100 000 Kč 100% 15.6.2005 - 4.8.2007
zakladni 2 000 000 Kč 100% 30.7.2003 - 15.6.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 130 24.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 98 24.1.2017
Prioritní akcie na jméno 100 000 Kč 130 8.11.2010 - 8.11.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 130 8.11.2010 - 24.1.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 98 8.11.2010 - 24.1.2017
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 130 16.2.2009 - 8.11.2010
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 98 16.2.2009 - 8.11.2010
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 120 22.10.2008 - 16.2.2009
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 97 17.7.2008 - 22.10.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 6 000 28.12.2007 - 17.7.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 4 963 4.8.2007 - 28.12.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 21 15.6.2005 - 22.10.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 30.7.2003 - 15.6.2005

Sbírka Listin EXPONO Steelforce, a.s. IČO: 26902401

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2917/SL 48 notářský zápis [NZ 808/2015,N 862/2015] Krajský soud v Ostravě 29.9.2015 10.11.2015 13.11.2015 6
B 2917/SL 47 zpráva auditora k 30.9.2011 úč. závěrka Krajský soud v Ostravě 5.3.2015 9.3.2015 9
B 2917/SL 45 zpráva auditora k 30.9.2013 úč. závěrka Krajský soud v Ostravě 5.3.2015 9.3.2015 9
B 2917/SL 44 účetní závěrka [2012] k 30.9.2013 příloha Krajský soud v Ostravě 5.3.2015 9.3.2015 19
B 2917/SL 43 účetní závěrka [2011] k 30.9.2012 příloha Krajský soud v Ostravě 5.3.2015 9.3.2015 18
B 2917/SL 42 účetní závěrka [2010] k 30.9.2011 příloha Krajský soud v Ostravě 5.3.2015 9.3.2015 17
B 2917/SL 41 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 2.2.2012 9.2.2012 26
B 2917/SL 40 účetní závěrka k 30.9.2010 s př.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 18.5.2011 19.5.2011 25
B 2917/SL 39 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 4.11.2010 8.11.2010 46
B 2917/SL 38 účetní závěrka r. 2008 vč.příl.,audit Krajský soud v Ostravě 25.5.2010 26.5.2010 25
B 2917/SL 37 podpisové vzory Dundálková,Hýža,Zedník,Strnadl Krajský soud v Ostravě 6.10.2009 14.10.2009 4
B 2917/SL 36 posudek znalce č. 49/2008 - nepeněž.vklad Krajský soud v Ostravě 8.12.2008 9.2.2009 2.4.2009 23
B 2917/SL 35 posudek znalce č. 41/2008 - nepeněž.vklad Krajský soud v Ostravě 15.9.2008 9.2.2009 2.4.2009 98
B 2917/SL 34 účetní závěrka r.2007 s příl. Krajský soud v Ostravě 27.3.2008 16.10.2008 29.10.2008 24
B 2917/SL 33 účetní závěrka r.2006 s příl., Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 16.10.2008 29.10.2008 17
B 2917/SL 32 notářský zápis NZ 178/2006 -odvol.z DR Krajský soud v Ostravě 28.2.2006 27.6.2008 2
B 2917/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 30.5.2008 27.6.2008 12
B 2917/SL 30 notářský zápis NZ 369/2008 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 30.5.2008 27.6.2008 6
B 2917/SL 29 notářský zápis NZ 368/2008 vč. schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 27.5.2008 30.5.2008 27.6.2008 4
B 2917/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.9.2007 18.12.2007 15.1.2008 13
B 2917/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.8.2007 5.12.2007 15.1.2008 12
B 2917/SL 26 ostatní smlouva o ups. akciíí Krajský soud v Ostravě 1.8.2007 5.12.2007 15.1.2008 2
B 2917/SL 25 ostatní smlouva o ups. akcií Krajský soud v Ostravě 1.8.2007 5.12.2007 15.1.2008 2
B 2917/SL 24 zpráva auditora k úč.záv.r.2006 Krajský soud v Ostravě 4.7.2007 3.9.2007 4
B 2917/SL 23 stanovy společnosti úpl.zn. Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 4.7.2007 3.9.2007 12
B 2917/SL 22 notářský zápis NZ 592/2007 Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 4.7.2007 3.9.2007 6
B 2917/SL 21 notářský zápis NZ 591/2007 Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 4.7.2007 3.9.2007 4
B 2917/SL 20 podpisové vzory Čoček Petr Krajský soud v Ostravě 30.11.2006 15.1.2007 18.1.2007 1
B 2917/SL 19 notářský zápis NZ 1099/2006 vč.proh.odv.+vol. Krajský soud v Ostravě 29.11.2006 15.1.2007 18.1.2007 2
B 2917/SL 18 notářský zápis NZ 1098/2006 vč.osvěd. Krajský soud v Ostravě 29.11.2007 15.1.2007 18.1.2007 2
B 2917/SL 17 účetní závěrka r. 2005 Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 28.8.2006 10
B 2917/SL 16 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 28.8.2006 3
B 2917/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 28.2.2006 26.4.2006 14.6.2006 1
B 2917/SL 14 podpisové vzory Hapala,Levová Krajský soud v Ostravě 13.3.2006 26.4.2006 14.6.2006 2
B 2917/SL 9 notářský zápis -nz 244/2005-osvědčení Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 3
B 2917/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 11
B 2917/SL 13 podpisové vzory -ČP Otáhal st.a ml. Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 2
B 2917/SL 12 ostatní -zápis ze zas. představenstva Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 1
B 2917/SL 11 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 1
B 2917/SL 10 notářský zápis -NZ 245/2005-prohlášení Krajský soud v Ostravě 11.5.2005 20.6.2005 3
B 2917/SL 7 podpisové vzory -ČP 6x Krajský soud v Ostravě 12.4.2005 21.4.2005 6
B 2917/SL 6 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Ostravě 24.3.2005 21.4.2005 1
B 2917/SL 5 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 24.3.2005 21.4.2005 1
B 2917/SL 4 notářský zápis -NZ 74/2005-prohlášení Krajský soud v Ostravě 24.3.2005 21.4.2005 30
B 2917/SL 3 účetní závěrka -30.7.-31.12.2003 Krajský soud v Ostravě 3.9.2004 12.10.2004 12
B 2917/SL 2 podpisové vzory +ČP 4x Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 25.8.2003 8
B 2917/SL 1 notářský zápis NZ 785/2003,ZL, stanovy Krajský soud v Ostravě 17.7.2003 25.8.2003 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EXPONO Steelforce, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 4 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EXPONO Steelforce, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.