EXIM HOLDING a.s. Praha IČO: 24159921

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EXIM HOLDING a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 24159921.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EXIM HOLDING a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2011. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 9.9.2011
Spisová značka: B 17506
IČO: 24159921
Obchodní firma: EXIM HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.9.2011
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.9.2011
Valná hromada společnosti EXIM HOLDING a.s., se sídlem Revoluční 1044/23, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 241 59 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17506, rozhodla dne 1. července 2015 o snížení základního kapitálu spo lečnosti podle ust. § 516 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tímto usnesením: Valná hromada společnosti schvaluje snížení základního kapitálu společnosti o částku 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), tedy na částku 100.875.500,- Kč (slovy: jedno sto milionů osm set sedmdesát pět tisíc pět set korun českých) s tím, že: 1.účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury a zvýšení flexibility při nakládání s ní, 2.částka ve výši 1.733.224.500,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set třicet tři milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc pět set korun českých), o kterou se snižuje základní kapitál společnosti, bude převedena na ostatní kapitálové fondy, 3.snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech kusů akcií z dosavadní výše 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), na novou výši 55,- Kč (slovy: padesát pět korun českých), 4.lhůta pro předložení akcií za účelem vyznačení nové nominální hodnoty se stanovuje v délce dvanácti měsíců ode dne uveřejnění výzvy představenstva podle ust. § 526 zákona o obchodních korporacích. 28.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.7.2014
Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako „Společnost“) rozhodl dne 26. 6. 2012 v souladu s ust. §190 odst. 1 obchodního z ákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti převést pod Společnost společnost EXIM spólka akcyjna, a to vložením celého akciového podílu pana Ing. Ferida Nasra v této společnosti do základního kapitálu Společnosti. Převod společnosti EXIM spólka akcyjna do holdingové struktury, která již zahrnuje společnosti ze skupiny EXIM v České republice i v zahraničí tj., EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOURS, a.s., KARTAGO TOURS Utazás szervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím dosáhne kontroly nad uvedenou společností, která je poslední společností ze skupiny EXIM stojící mimo holdingovou strukturu. Základní kapitál Společnost i se zvyšuje ze stávající částky 1.807.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc korun českých) o částku 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na částku 1.834.100.000,-- Kč (slovy: jedna miliarda osm s et třicet čtyři miliony jedno sto tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 1.350 (slovy: jede n tisíc tři sta padesáti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,-- Kč (s lovy: dvacet tisíc korun českých), přičemž celá částka představuje nominální hodnotu jedné nově emitované akcie, emisní ážio je nulové. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 27.000.000,-- Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých), přičemž celá část ka představuje nominální hodnotu nově emitovaných akcií, emisní ážio je nulové. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář - Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen „předem určený zájemce“). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náleži tosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v rozhodnutí Jediného akcionáře oznámení o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o u psání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Pra ha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří akcie společnosti EXIM spólka akcyjna, registrační číslo: KRS 0000391791, se sídlem ul. Piekna 45, 00-672 Warszawa, Polská republika, a to 1.000.000 ks akcií znějících na majitele, vyd aných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,- PLN, nominální hodnota všech akcií činí 1.000.000,-- PLN. Nepeněžitý vklad byl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20120072 znaleckého deníku, ze dne 20. 6. 2012, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5040/2012 - 10, ze dne 21. 5. 2012, které nabylo právní moci dne 1. 6. 2012, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orli cí, Švermova 369, na částku 35.100.000,-- Kč (slovy: třicet pět milionů jedno sto tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 1.350 (slovy: jeden tisíc tři sta padesát) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne z ápisu tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zároveň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.7.2012 - 18.7.2012
Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49, jediný akcionář společnosti EXIM HOLDING a.s. (dále jen jako "Společnost") rozhodl dne 24.11.2011 v souladu s ust. § 190 odst. 1 obchodního z ákoníku o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je záměr Společnosti vytvořit holdingovou strukturu, kdy pod společnost EXIM HOLDING a.s. budou převedeny společnosti EXIM TOURS a.s., KARTAGO TOUR S, a.s., KARTAGO TOURS Utazásszervezö és Szolgáltató Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, a to vložením celých akciových podílů Ing. Ferida Nasra v těchto společnostech do základního kapitálu Společnosti. Vytvoření holdingové struktury je důležitým zájmem Společnosti, neboť tím Společnost dosáhne kontroly nad uvedenými společnostmi. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 2.000.000,-- Kč (slovy: Dva miliony Korun českých) o částku 1.805.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět m ilionů jedno sto tisíc Korun českých) na částku 1.807.100.000,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 90 255 (slovy: devadesáti tisíc dvě stě padesáti pěti) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majit ele, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 20.000,78 Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých Sedmdesát osm Haléřů), z toho je jmenovitá hodnota 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých) a emisní ážio 0,78 Kč (slovy: Sedmdesát osm Haléřů). Emi sní kurs všech upisovaných akcií činí 1.805.170.398,90 Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů), z toho součet jmenovitých hodnot všech upisovaných akcií činí 1.805.100.0 00,-- Kč (slovy: Jedna miliarda osm set pět milionů jedno sto tisíc Korun českých) a emisní ážio je ve výši 70.398,90 Kč (slovy: Sedmdesát tisíc tři sta devadesát osm Korun českých devadesát Haléřů). Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem , kterým je Ing. Ferid Nasr, nar. 1. 10. 1962, trvalým pobytem a bydlištěm Kořenov 925, okres Jablonec nad Nisou, PSČ 468 49 (dále jen "předem určený zájemce"). Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve s myslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Jedinému akcionáři Společnosti nepřísluší přednostní právo na upisování nových akcií, neboť všechny akcie se upisují pouze nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upisování akcií je 30 dnů a počátek běhu této lhůty je den poté, co bude předem určenému zájemci doručeno na adresu uvedenou v tomto rozhodnutí oznámení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost poskytne předem určenému zájemci lhůtu k uzavření smlouvy o upsání akcií v délce nejméně 14 dnů. Místo pro upisování akcií, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří: 100 ks akcií na majitele, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 120.000,-- Kč, o celkové nominální hodnotě 12.000.000,-- Kč, české společnosti EXIM TOURS a.s., se sídlem Praha 1, Revoluční 23, PSČ 110 00, IČ: 453 12 974; 100 ks kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 332 EUR, o celkové nominální hodnotě 33.200 EUR, slovenské společnosti KARTAGO TOURS, a.s., se sídlem Bratislava, Špitálská 53, PSČ 811 0 1, IČ: 313 71 205; 20 000 ks akcií, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 HUF, o celkové nominální hodnotě 20.000.000 HUF, maďarské společnosti KARTAGO TOURS Zrt., se sídlem 1076 Budapest, Thököly út 21, registrační číslo 01-10-045550. Nepeněžitý vklad b yl v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění oceněn Znaleckým posudkem č. 20110067 znaleckého deníku, ze dne 10. 11. 2011, soudního znalce jmenovaného na základě usnesení Městského soudu v Praze, č.j. 2Nc 5648/2011 - 17, ze dne 13. 10. 2011, které nabylo právní moci dne 17. 10. 2011, a to Ing. Jiřím Kadrmanem, trvalým pobytem a bydlištěm Ústí nad Orlicí, Švermova 369, na částku 2.347.100.000,-- Kč (slovy: Dvě miliardy tři sta čtyřicet sedm milionů jedno sto tisíc Korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 90 255 (slovy: devadesát tisíc dvě stě padesát pět) kusů kmenových akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 20.000,-- Kč (slovy: Dvacet tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v list inné podobě. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do 60 dnů ode dne zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a zárov eň musí nabýt účinnosti smlouva o upsání akcií. Místem splacení nepeněžitého vkladu je kancelář sídla společnosti EXIM HOLDING a.s. na adrese Praha 1, Revoluční 1044/23, PSČ 110 00. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.12.2011 - 9.1.2012

Aktuální kontaktní údaje EXIM HOLDING a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 24159921
Obchodní firma: EXIM HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 11
Vznik první živnosti: 17.10.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 24159921
Firma: EXIM HOLDING a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 9.9.2011

Kontakty na EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Babákova 2390 2, 148 00 Praha Česká republika
26.10.2017
Sídlo: Revoluční 1044/23 , Praha 110 00 9.9.2011 - 26.10.2017

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: Babákova 2390 2, 148 00 Praha

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Revoluční 1044/23, Praha 110 00

Obory činností EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.1.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 9.9.2011 - 9.1.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna: Revoluční 1044/23 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1004534213
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 17.10.2011

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Reklamní činnosti

Vedení firmy EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vůči třetím stranám vždy dva členové představenstva společně. 30.6.2015
Za společnost jedná vůči třetím stranám předseda představenstva společně s dalším členem představenstva. 11.7.2014 - 30.6.2015
Za společnost a jejím jménem jedná vůči třetím stranám předseda představenstva společně a nerozdílně s dalším členem představenstva. 1.2.2013 - 11.7.2014
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva. 9.9.2011 - 1.2.2013
Jméno: Ferid Nasr 1.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Ve funkci: od 22.1.2013
Adresa: 925, Kořenov 468 49
Jméno: Romana Slížková 1.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: 217, Libeř 252 41
Jméno: Jan Kříž 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2017
Adresa: Stojická 882/2, Praha 190 17
Jméno: Tatiana Poláková 16.3.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2019
Adresa: Pod vilami 1193/11, Praha 140 00
Jméno: Ing. Ferid Nasr 9.9.2011 - 1.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.9.2011 do 31.12.2012
Ve funkci: od 9.9.2011 do 31.12.2012
Adresa: 925, Kořenov 468 49
Jméno: Kristýna Nasrová-Pinarcioglu 9.9.2011 - 1.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2011 do 31.12.2012
Adresa: Milánská 462, Praha 109 00
Jméno: Ing. Stanislav Zíma 9.9.2011 - 1.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.9.2011 do 31.12.2012
Adresa: Hasskova 96/14, Třebíč 674 01
Jméno: Ladislav Král 1.2.2013 - 26.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Velké Kunratické 1426/28, Praha 148 00
Jméno: Martina Síbrtová 1.2.2013 - 31.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 28.2.2015
Adresa: Kvapilova 2970, Tábor 390 03
Jméno: Ladislav Král 26.7.2013 - 30.12.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013
Adresa: Velké Kunratické 1426/28, Praha 148 00
Jméno: Ing. Stanislav Zíma 6.2.2017 - 10.2.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.2016 do 30.6.2016
Adresa: Hasskova 96/14, Třebíč 674 01
Jméno: Ladislav Král 30.12.2016 - 17.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.7.2017
Adresa: Velké Kunratické 1320/41, Praha 148 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Dirk Tietz 26.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.3.2016
Adresa: Hansaring 16 , Kolín nad Rýnem Spolková republika Německo
Jméno: Georg Schmickler 14.7.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Schleidenerstrasse 24 , 509 37 Kolín nad Rýnem Spolková republika Německo
Jméno: Boris Maximilian Schnabel 19.9.2018
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2016
Ve funkci: od 28.6.2018
Adresa: Zieglergasse 61/2/9 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Sören Hartmann 19.9.2018
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2018
Ve funkci: od 28.6.2018
Adresa: Im Zollhafen 13 C , 506 78 Kolín nad Rýnem Spolková republika Německo
Jméno: JUDr. Josef Svoboda 9.9.2011 - 7.11.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 9.9.2012
Ve funkci: od 9.9.2011 do 9.9.2012
Adresa: U stanice 592/9, Praha 161 00
Jméno: Romana Slížková 9.9.2011 - 7.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 9.9.2012
Adresa: 217, Libeř 252 41
Jméno: Ing. Martina Síbrtová 9.9.2011 - 7.11.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.9.2011 do 9.9.2012
Adresa: Kvapilova 2970, Tábor 390 03
Jméno: JUDr. Josef Svoboda 7.11.2012 - 1.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2012 do 31.12.2012
Ve funkci: od 10.9.2012 do 31.12.2012
Adresa: U stanice 592/9, Praha 161 00
Jméno: Romana Slížková 7.11.2012 - 1.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2012 do 31.12.2012
Adresa: 217, Libeř 252 41
Jméno: Ing. Martina Síbrtová 7.11.2012 - 1.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.9.2012 do 31.12.2012
Adresa: Kvapilova 2970, Tábor 390 03
Jméno: Rene Herzog 1.2.2013 - 26.4.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 3.3.2016
Adresa: Hinsbecker Weg 10 , 406 70 Meerbusch Spolková republika Německo
Jméno: Josef Svoboda 1.2.2013 - 22.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 3.11.2016
Adresa: U stanice 592/9, Praha 161 00
Jméno: Klaus Franke 1.2.2013 - 22.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 3.11.2016
Adresa: Oberhalb der Waldmühle 16 , 354 44 Biebertal Spolková republika Německo
Jméno: Stanislav Zíma 1.2.2013 - 6.2.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 29.6.2016
Adresa: Hasskova 96/14, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Stanislav Zíma 10.2.2017 - 21.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Hasskova 96/14, Třebíč 674 01
Jméno: Franz Leitner 1.2.2013 - 14.7.2018
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 1.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2013 do 1.1.2018
Adresa: Ernst Wagner-Gasse 19 , Klosterneuburg Rakouská republika
Jméno: Sören Hartmann 1.2.2013 - 14.7.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 1.1.2018
Ve funkci: od 23.1.2013 do 1.1.2018
Adresa: Bahnhofstrasse 41 , 509 99 Köln Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Stanislav Zíma 21.12.2017 - 2.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016
Adresa: Kaprova 42/14, Praha 110 00
Jméno: Rolfdieter Maltzahn 22.11.2016 - 19.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2016 do 28.6.2018
Adresa: Marsdorfer Strasse 27 , 508 58 Kolín nad Rýnem Spolková republika Německo
Jméno: Boris Maximilian Schnabel 6.2.2017 - 19.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.11.2016
Adresa: Zieglergasse 61/2/9 , Vídeň Rakouská republika
Jméno: Sören Hartmann 14.7.2018 - 19.9.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.1.2018
Ve funkci: od 2.1.2018
Adresa: Im Zollhafen 13 C , 506 78 Kolín nad Rýnem Spolková republika Německo
Jméno: Ing. Stanislav Zíma 2.9.2018 - 19.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2016 do 28.6.2018
Adresa: Hasskova 96/14, Třebíč 674 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Kříž
Člen statutárního orgánu: Ing. Ferid Nasr
Člen statutárního orgánu: Romana Slížková
Člen statutárního orgánu: Tatiana Poláková

Vlastníci firmy EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 100 876 000 Kč 100% 11.12.2015
zakladni 1 834 100 000 Kč 100% 18.7.2012 - 11.12.2015
zakladni 1 807 100 000 Kč 100% 9.1.2012 - 18.7.2012
zakladni 2 000 000 Kč - 9.9.2011 - 9.1.2012

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 55 Kč 1 834 100 11.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 834 100 9.10.2013 - 11.12.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 834 100 10.12.2012 - 9.10.2013
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 91 705 18.7.2012 - 10.12.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 90 355 9.1.2012 - 18.7.2012
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 9.9.2011 - 9.1.2012

Sbírka Listin EXIM HOLDING a.s. IČO: 24159921

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 17506/SL 23 notářský zápis [NZ 933/2015] Městský soud v Praze 1.7.2015 27.7.2015 29.7.2015 30
B 17506/SL 22 notářský zápis [NZ 113/2015] Městský soud v Praze 18.6.2015 25.6.2015 1.7.2015 30
B 17506/SL 21 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 19.6.2015 26.6.2015 19
B 17506/SL 20 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 19.6.2015 26.6.2015 44
B 17506/SL 19 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 17.2.2015 25.3.2015 2.4.2015 2
B 17506/SL 18 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 24.3.2015 25.3.2015 2.4.2015 2
B 17506/SL 17 ostatní rozhodnutí o odvolání člena představenstva Městský soud v Praze 25.2.2015 25.3.2015 2.4.2015 1
B 17506/SL 16 ostatní rozhodnutí o odvolání člena představenstva Městský soud v Praze 17.2.2015 25.3.2015 2.4.2015 1
B 17506/SL 15 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.2.2015 25.3.2015 2.4.2015 4
B 17506/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 908/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 9.7.2014 9.9.2014 36
B 17506/SL 13 účetní závěrka [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 18.12.2013 23.12.2013 22
B 17506/SL 12 stanovy společnosti 30.8.2011 Městský soud v Praze 30.8.2011 19.2.2013 22.2.2013 8
B 17506/SL 11 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2012 25.1.2013 6.2.2013 4
B 17506/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 11.1.2013 21
B 17506/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora -2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 28.12.2012 11.1.2013 24
B 17506/SL 8 notářský zápis NZ 275/2012 Městský soud v Praze 3.12.2012 4.12.2012 13.12.2012 33
B 17506/SL 7 notářský zápis NZ 172/2012 Městský soud v Praze 26.6.2012 29.6.2012 12.10.2012 60
B 17506/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.1.2012 2.2.2012 6.2.2012 8
B 17506/SL 5 notářský zápis NZ 267/2011 Městský soud v Praze 24.11.2011 23.1.2012 84
B 17506/SL 4 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.8.2011 9.9.2011 3
B 17506/SL 3 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.8.2011 9.9.2011 3
B 17506/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.8.2011 9.9.2011 3
B 17506/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 181/2011 Městský soud v Praze 30.8.2011 9.9.2011 31

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EXIM HOLDING a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EXIM HOLDING a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.