EUROVIA CS, a.s. Praha IČO: 45274924

Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvýznamnějším stavebním firmám v České republice a patří mezi nejdůležitější firmy v oblasti dopravního stavitelství. Skupina je organizována do šesti oblastí na území České a Slovenské republiky.

Od roku 2006 se stoprocentním vlastníkem společnosti stala francouzská společnost Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Během roku 2009 došlo ke změně názvu společnosti ze Stavby silnic a železnic, a. s. na EUROVIA CS.

Společnost se zaměřuje ve své činnosti na následující oblasti:

Základní údaje o EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4.5.1992
Spisová značka: B 1561
IČO: 45274924
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.5.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.5.1992
Na společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění společnosti E UROVIA Services, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61250210, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28988, uvedená v projektu rozdělení ze dne 2.1.2019. 1.4.2019
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 17.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, P SČ 289 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn ě v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2010
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení: Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním ak cionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Prah a 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také "společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavb y silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 a k rozho dnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady; 2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Ruei l Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále "oprávněné os oby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 0613 04 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společ nosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku; 4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůt ě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopi sem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům spole čnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku; 5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné s oučinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 10.8.2006
Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130. 30.10.2004
U osoby vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003 16.4.2004
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s. 6.11.2003
Ke dni zápisu bylo splaceno 321.200.000,-Kčs v nepeněžitém plnění a 48.600.000,-Kčs v peněžité částce. 22.7.1992 - 17.11.1998
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992 - 17.11.1998
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavby silnic a železnic Praha, s.p.. 4.5.1992 - 17.11.1998

Aktuální kontaktní údaje EUROVIA CS, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274924
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 85
Aktivních živností: 23

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274924
Firma: EUROVIA CS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.5.1992

Kontakty na EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Národní 138/10 , Praha 110 00 17.7.2014
Sídlo: Národní 138/10 , Praha 110 00 1.4.2009 - 17.7.2014
Sídlo: Národní 138/10 , Praha 110 00 4.5.1992 - 1.4.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Národní 138/10, Praha 110 00

Obory činností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 17.7.2014
Distribuce pohonných hmot 17.7.2014
Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb 17.7.2014
Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny 17.7.2014
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 10.2.2014
malířství, lakýrnictví, natěračství 24.9.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.6.2010
vodoinstalatérství, topenářství 4.6.2010
předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti 5.1.2010
Zámečnictví, nástrojářství 16.6.2009
Obráběčství 16.6.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 16.6.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.6.2009
Klempířství a oprava karoserií 16.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 16.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.6.2009
Výkon zeměměřických činností 16.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.6.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 16.6.2009 - 17.7.2014
přípravné práce pro stavby 9.7.2007 - 16.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.11.2006
poskytování technických služeb - údržba silnic s cílem odstranění závad ve sjízdnosti a oprava silnic včetně jejich součástí a příslušenství vzniklých jejich opotřebením nebo poškozením 8.8.2006 - 16.6.2009
provozování dráhy - vlečky 4.4.2006
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti 31.1.2005
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 31.3.2009
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 10.2.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.1.2004 - 16.6.2009
výkon zeměměřičských činností 14.1.2004 - 16.6.2009
automatizované zpracování dat 12.2.2003 - 16.6.2009
předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti 8.1.2003 - 31.1.2005
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 24.6.2002 - 16.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 26.6.2001
opravy silničních vozidel 26.6.2001
zpracování kamene 26.6.2001
izolatérství 26.6.2001
provozování drážní dopravy 26.6.2001
činnost prováděná hornických způsobem 26.6.2001
hornická činnost 26.6.2001
provádění stavebvčetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.2001 - 26.6.2001
projektová činnost vec výstavbě 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba a zpracování stavebních hmoét a plotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba plasticých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnbostenském podnikání a čiností tímto zákonem vyloučených 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba a motážkovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systému a prvků 26.6.2001 - 26.6.2001
opravy siničních vozidel 26.6.2001 - 26.6.2001
oporavy karoserií 26.6.2001 - 26.6.2001
izolaterství 26.6.2001 - 26.6.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dozozu s výjimkou výhardního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 26.6.2001 - 26.6.2001
hostinnská činnost 26.6.2001 - 26.6.2001
atomatizované zpracování dat 26.6.2001 - 12.2.2003
kovářství 26.6.2001 - 5.5.2004
nástrojařství 26.6.2001 - 5.5.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 26.6.2001 - 5.5.2004
výroba a opravy zemědělských strojů 26.6.2001 - 5.5.2004
truhlářství 26.6.2001 - 5.5.2004
tesařství 26.6.2001 - 5.5.2004
zednictví 26.6.2001 - 5.5.2004
obkladačství 26.6.2001 - 5.5.2004
klempířství 26.6.2001 - 5.5.2004
leštění kovů 26.6.2001 - 5.5.2004
čištění fasád a pomníků 26.6.2001 - 5.5.2004
hostinská činnost 26.6.2001 - 12.1.2007
realitní kancelář 26.6.2001 - 12.1.2007
směnárenská činnost 26.6.2001 - 12.1.2007
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.2001 - 16.6.2009
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba sypkých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba stavebních konstrukcí a dílců 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba a motáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků 26.6.2001 - 16.6.2009
zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí 26.6.2001 - 16.6.2009
zámečnictví 26.6.2001 - 16.6.2009
kovoobráběčství 26.6.2001 - 16.6.2009
opravy karoserií 26.6.2001 - 16.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 26.6.2001 - 16.6.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 26.6.2001 - 16.6.2009
silniční motorová doprava osobní 26.6.2001 - 16.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 26.6.2001 - 16.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 26.6.2001 - 16.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.6.2001 - 16.6.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 26.6.2001 - 16.6.2009
poskytování software 26.6.2001 - 16.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 26.6.2001 - 16.6.2009
ubytovací služby 26.6.2001 - 16.6.2009
pronájem průmyslového zboží 26.6.2001 - 16.6.2009
pronájem motorových vozidel 26.6.2001 - 16.6.2009
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 17.11.1998 - 31.1.2005
. 18.3.1998 - 17.11.1998
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřeb.balení do 50 kg na jeden kus balení 12.1.1998 - 26.6.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.1.1998 - 26.6.2001
provozování drážní dopravy 12.1.1998 - 26.6.2001
zkoušení a posuzování stavebních materiálů a kostrukcí 12.1.1998 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.7.1995 - 31.1.2005
hornická činnost prováděná hornickým způsobem 11.8.1994 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podníkání společnosti. 10.1.1994 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání splečnosti. 5.10.1993 - 14.10.1996
výroba sypkých stavebních materiálů - vyjma činností uvedených v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 5.10.1993 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/ 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění průmyslových staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění bytových a občanských staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 28.9.1993 - 26.6.2001
zpracování kamene 28.9.1993 - 26.6.2001
kovářství 28.9.1993 - 26.6.2001
zámečnictví 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba nástrojů 28.9.1993 - 26.6.2001
broušení a leštění kovů, s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 28.9.1993 - 26.6.2001
kovoobrábění 28.9.1993 - 26.6.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.9.1993 - 26.6.2001
opravy motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 28.9.1993 - 26.6.2001
opravy karoserií 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba cementového zboží a umělého kamene 28.9.1993 - 26.6.2001
vulkanizace 28.9.1993 - 26.6.2001
truhlářství 28.9.1993 - 26.6.2001
zednictví 28.9.1993 - 26.6.2001
tesařství 28.9.1993 - 26.6.2001
obkladačské práce 28.9.1993 - 26.6.2001
klempířství 28.9.1993 - 26.6.2001
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.9.1993 - 26.6.2001
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 28.9.1993 - 26.6.2001
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.9.1993 - 26.6.2001
revize elektrických zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
elektroinstalatérství 28.9.1993 - 26.6.2001
plynoinstalatérství 28.9.1993 - 26.6.2001
automatizované zpracování dat 28.9.1993 - 26.6.2001
poskytování software 28.9.1993 - 26.6.2001
vyučování řízení motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění lektroské činnosti instruktora lešenářské techniky 28.9.1993 - 26.6.2001
provozování cestovní kanceláře 28.9.1993 - 26.6.2001
ubytování v ubytovacích zařízeních /do třídy */ 28.9.1993 - 26.6.2001
ubytovací služby 28.9.1993 - 26.6.2001
směnárny 28.9.1993 - 26.6.2001
silniční motorová doprava - veřejná nákladní a 28.9.1993 - 26.6.2001
veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní 28.9.1993 - 26.6.2001
pronájem průmyslového zboží 28.9.1993 - 26.6.2001
pronájem motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
realitní kancelář 28.9.1993 - 26.6.2001
geodetické práce ve výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a zpracování stavebních materiálů, hmot a polotovarů 28.9.1993 - 26.6.2001
vývojová poradenská a servisní činnost v oblastech předmětu podnikání 28.9.1993 - 26.6.2001
vzdělávání a výuka převážně vlastních pracovníků 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění dopravních staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
stavitel 28.9.1993 - 26.6.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění tepelných a hlukových izolací 28.9.1993 - 26.6.2001
čištění fasád a pomníků 28.9.1993 - 26.6.2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 28.9.1993 - 26.6.2001
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 31.7.1995
1. stavební práce, výkony, dodávky stavebních částí objektů a stavby v oborech dopravně-inženýrského stavitelství a ji podmiňující investice 4.5.1992 - 28.9.1993
2. Vyrábí: -stavební hmoty, konstrukce a dílce, a to i na základě kooperačních a licenčních smluv -výrobky přidružené stavební výroby -polotovary pro stavby -náhradní díly pro mechanismy a motorová vozidla 4.5.1992 - 28.9.1993
3. Provozuje: -železniční vlečky -konsignační sklady, vč. technicko-poradenská činnost 4.5.1992 - 28.9.1993
4. Zabezpečuje: -výchovu a výuku převážně vlastních pracovníků -servisní činnosti pro stavební mechanismy -opravy motorových vozidel, stavebních strojů a mechanismů -geodetické práce potřebné pro výstavbu -služby na úseku silniční nákladní a osobní dopravy, vč. zahraničních v rozsahu uděleného oprávnění a příslušná opravárenská činnost -poradenská, konzultační a agenturní činnost -vývojová činnost 4.5.1992 - 28.9.1993
5. projektová činnost, obchodní činnost, ubytovací a stravovací služby, inženýrská činnost ve výstavbě 4.5.1992 - 28.9.1993
6. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4.5.1992 - 28.9.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2001
Provozovna č. 2
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287033
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Frýdlantská 3207 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011083027
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.4.2011
Provozovna č. 3
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 4
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992
Provozovna č. 5
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287033
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992
Provozovna č. 6
Provozovna: 215 , Černovice 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: Plynárenská 889 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.12.1992
Provozovna č. 8
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 2
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 3
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287033
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 4
Provozovna: 215 , Černovice 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 5
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002

Živnost č. 5 Izolatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Kosovská 5517/20 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1002892023
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 2
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 3
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Příborská 1326 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011083035
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Frýdlantská 3207 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011083027
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Nedokončená 1332 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1002325323
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 664 34 Kuřim
Identifikační číslo provozovny: 1002325251
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Úžín 400 10 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1002325331
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny: 1002325226
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 8
Provozovna: 463 31 Bílý Kostel nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1002325188
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 9
Provozovna: 171 , Letkov 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1002325277
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 10
Provozovna: 410 02 Velemín
Identifikační číslo provozovny: 1002325307
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 11
Provozovna: 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny: 1002325242
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 12
Provozovna: 392 , Zádveřice-Raková 763 12
Identifikační číslo provozovny: 1002325285
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 13
Provozovna: Brožíkova 564 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1002325315
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 14
Provozovna: Žitavská 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1002325196
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 15
Provozovna: Kosovská 5517/20 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1002892023
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 16
Provozovna: Volgogradská 88 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287050
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 17
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 18
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 29.3.2001
Provozovna č. 19
Provozovna: Botanická 239/4 , Dalovice 362 63
Identifikační číslo provozovny: 1000287262
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 20
Provozovna: Veltrubská 1527 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287238
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 21
Provozovna: Nová Tyršova 3126 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287319
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2015
Provozovna č. 22
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287131
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 21.3.2001
Provozovna č. 23
Provozovna: Londýnská 564/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287084
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 20.9.1995
Provozovna č. 24
Provozovna: Nedokončená 1332 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287114
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování: 23.9.1996
Provozovna č. 25
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287033
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 22.12.1992
Provozovna č. 26
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 23.9.1996
Provozovna č. 27
Provozovna: Hlavní 26 , Herink 251 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287165
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 23.10.1998
Provozovna č. 28
Provozovna: 252 68 Středokluky
Identifikační číslo provozovny: 1000287220
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 29
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 30
Provozovna: 250 67 Klecany
Identifikační číslo provozovny: 1000287211
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 31
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 32
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 33
Provozovna: 215 , Černovice 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287301
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 34
Provozovna: Veltrubská 280 03 Kolín
Identifikační číslo provozovny: 1000287416
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 35
Provozovna: Vídeňská 138/104 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287408
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 36
Provozovna: Piletická 498 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287467
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 4.2.2009
Provozovna č. 37
Provozovna: U Michelského lesa 1581 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012806642
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování: 26.6.2019

Živnost č. 7 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 664 34 Kuřim
Identifikační číslo provozovny: 1002325251
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 3
Provozovna: 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny: 1002325242
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 4
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2001
Provozovna č. 5
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 7
Provozovna: 215 , Černovice 430 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287301
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 8
Provozovna: Volgogradská 88 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287050
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 9
Provozovna: Nedokončená 1332 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287068
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.12.1992
Provozovna č. 10
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 11
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 8 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Příborská 1326 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011083035
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Frýdlantská 3207 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011083027
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: 664 34 Kuřim
Identifikační číslo provozovny: 1002325251
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 5
Provozovna: 683 21 Pustiměř
Identifikační číslo provozovny: 1002325242
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 6
Provozovna: Brožíkova 564 , Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny: 1002325315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 29.11.2010
Provozovna č. 7
Provozovna: Volgogradská 88 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287050
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 28.2.2011
Provozovna č. 8
Provozovna: Kosovská 5517/20 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1002892023
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 25.3.2011
Provozovna č. 9
Provozovna: Piletická 498 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2009
Provozovna č. 10
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 11
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 12
Provozovna: Plynárenská 889 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 13
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2001
Provozovna č. 14
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 15
Provozovna: Londýnská 564/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287084
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.9.1995
Provozovna č. 16
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 17
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.3.2001
Provozovna č. 18
Provozovna: Vídeňská 138/104 , Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287408
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 19
Provozovna: U Michelského lesa 1581 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012806642
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 26.6.2019
Provozovna č. 20
Provozovna: 463 31 Bílý Kostel nad Nisou
Identifikační číslo provozovny: 1002325188
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 7.8.2019

Živnost č. 9 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Provozovna č. 1
Provozovna: Příborská 1326 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011083035
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kosovská 5517/20 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1002892023
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Volgogradská 88 , Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287050
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 5
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.1.2005
Provozovna č. 6
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 7
Provozovna: Nedokončená 1332 , Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287114
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.5.1998
Provozovna č. 8
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.5.1998
Provozovna č. 9
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 10
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 11
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 21.5.1998
Provozovna č. 12
Provozovna: Plynárenská 889 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287041
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019
Provozovna č. 13
Provozovna: Nová Tyršova 3126 , Dvůr Králové nad Labem 544 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287319
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.10.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 3
Provozovna: 72 , Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287157
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.3.2001
Provozovna č. 4
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.12.2002
Provozovna č. 5
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Zadní 398/2 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287149
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.2.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 13 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Piletická 498 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2009
Provozovna č. 2
Provozovna: Londýnská 564/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287084
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 3
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 14 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.10.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Příborská 1326 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011083035
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Kosovská 5517/20 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1002892023
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 14.2.2011
Provozovna č. 4
Provozovna: Piletická 498 , Hradec Králové 503 41
Identifikační číslo provozovny: 1000287467
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.2.2009
Provozovna č. 5
Provozovna: Lobezská 1191/74 , Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287441
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 6
Provozovna: Sedlecká 72 , Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny: 1000287025
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 7
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007
Provozovna č. 8
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1000287131
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 9
Provozovna: Londýnská 564/79 , Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny: 1000287084
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2003
Provozovna č. 10
Provozovna: U Dřevnice 330 , Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287386
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2003

Živnost č. 15 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.11.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: U Dálnice 261 , Chlumec 403 39
Identifikační číslo provozovny: 1000287190
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.9.2007

Živnost č. 16 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016

Živnost č. 17 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 31.5.2010

Živnost č. 18 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.9.2010
Provozovna č. 1
Provozovna: Příborská 1326 , Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011083035
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.8.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016

Živnost č. 19 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 24.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Vratimovská 658/77 , Ostrava 718 00
Identifikační číslo provozovny: 1011099128
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.9.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: Veltrubská 1527 , Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny: 1000287238
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 18.6.2019

Živnost č. 20 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.6.2019
Provozovna č. 1
Provozovna: U Michelského lesa 1581 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012794644
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.6.2019

Živnost č. 21 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.6.2019
Provozovna č. 1
Provozovna: U Michelského lesa 1581 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012794644
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.6.2019

Živnost č. 22 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 27.6.2019
Provozovna č. 1
Provozovna: U Michelského lesa 1581 2 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1012794644
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.6.2019

Živnost č. 23 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 28.8.2019

Živnost č. 24 Vulkanizace

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.10.1998

Živnost č. 25 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 26 Výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 27 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 28 Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 29 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 30 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 31 Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 32 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 8.1.2007

Živnost č. 33 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 5.9.2017

Živnost č. 34 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 35 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Kovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 40 Leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 41 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 42 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 43 Klempířství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 44 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 45 Čištění fasád a pomníků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 46 Stavitel (provádění jednoduch. staveb a poddodávek pro stavby)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 47 Inženýrsko-technická činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 48 Elektroinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.10.1998

Živnost č. 49 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlištních celků)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 50 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 51 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 52 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 31.12.1996

Živnost č. 53 Obkladačství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 54 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 55 Tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2004

Živnost č. 56 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.10.1998

Živnost č. 57 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 27.10.1998

Živnost č. 58 Plynoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 10.4.1998

Živnost č. 59 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.12.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 60 Směnárny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 28.2.1995
Konec oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 61 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.2.1993
Zánik oprávnění: 28.2.1995
Konec oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 62 Ubytovací v ubytovacích zařízeních (dotřídy +)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.2.1993
Zánik oprávnění: 3.1.1997

Živnost č. 63 Ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp,chatová osada od tř.***

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.2.1993
Zánik oprávnění: 28.2.1995
Konec oprávnění: 28.2.1995

Živnost č. 64 Výroba sypkých stavebních materiálů /vyjma činností uvedených v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených/

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 65 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 31.5.1995
Konec oprávnění: 31.5.1995

Živnost č. 66 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.5.1994
Zánik oprávnění: 31.5.1996
Konec oprávnění: 31.5.1996

Živnost č. 67 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 68 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1995
Zánik oprávnění: 1.4.2001

Živnost č. 69 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.1995
Zánik oprávnění: 30.4.2000
Konec oprávnění: 30.4.2000

Živnost č. 70 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.1995
Zánik oprávnění: 31.5.1998
Konec oprávnění: 31.5.1998

Živnost č. 71 Zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.7.1995
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 72 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.9.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 73 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1996
Zánik oprávnění: 8.1.2007

Živnost č. 74 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 75 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.3.1997
Zánik oprávnění: 31.5.1998
Konec oprávnění: 31.5.1998

Živnost č. 76 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 77 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.5.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 78 Výroba a montáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 79 Výroba stavebních konstrukcí a dílců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 80 Výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a emulzí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.10.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 81 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.12.1998
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 82 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.4.2000
Zánik oprávnění: 8.1.2007

Živnost č. 83 Výzkum a vývoj v oblasti stavebních konstrukcí, hmot a technologií

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.7.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 84 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 85 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 28.6.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba ostatních staveb j. n.
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost právně jednají dva členové představenstva společně. 17.7.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek buď každý člen představenstva společnosti samostatně nebo více členů představenstva. Za společnost podepisují buď všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předsta- venstva, nebo samostatně jeden nebo více členů představenstva, kteří tím byli představenstvem pověřeni. Všichni tak činí způ- sobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 24.6.2002 - 17.7.2014
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 17.11.1998 - 24.6.2002
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Výše uvedení členové představenstva p.Jean-Claude Roude, p. Daniel Roffet, p. André Bouanich mohou za společnost jednat a podepisovat pouze na základě dokladu o povolení k pobytu v ČR. 17.1.1995 - 17.11.1998
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. Výše uvedení členové představenstva p.Jean-Claude Roude, p. Daniel Roffet, p. André Bouanich mohou za společnost jednat a podepisovat pouze na základě dokladu o povolení k pobytu v ČSFR. 22.7.1992 - 17.1.1995
Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 4.5.1992 - 22.7.1992
Jméno: Erika Kohoutová 7.3.2018
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.2.2018
Adresa: Fojtecká 280, Mníšek 463 31
Jméno: Martin Borovka 8.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: Tychonova 268/6, Praha 160 00
Jméno: Luboš Trojánek 8.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2017
Adresa: 206, Lhota pod Libčany 503 27
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 4.5.1992 - 3.5.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelený pruh 1686/105, Praha 140 00
Jméno: Doc.Ing. Jiří Witzany DrSC 4.5.1992 - 11.8.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Krohova 2260/9, Praha 160 00
Jméno: Calude Heyt 3.5.1994 - 31.7.1995
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Rue Baudelaire , 789 60 Voisins le Bretonneux 1 Francouzská republika
Jméno: Mgr. Zdeněk Procházka 11.8.1994 - 31.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Piškova 1946 , Praha 5 - Lužiny Česká republika
Jméno: Ing. Jan Voňka CSc 4.5.1992 - 18.11.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelenohorská 505/19, Praha 181 00
Jméno: Jean-Claude Roude 22.7.1992 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská republika
Saint Germain en Laye, 781 00, Avenue Carnot, 49
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 3.5.1994 - 17.11.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Zelený pruh 1686/105, Praha 140 00
Jméno: Ing. Dana Šmejkalová 31.7.1995 - 17.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U vozovny 576/2, Praha 108 00
Jméno: Marc Lavergne 31.7.1995 - 17.11.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Kladenská 533/8, Praha 160 00
Jméno: Marc Lavergne 17.11.1998 - 26.6.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 45, rue Michel Ange , 75016 Paris Francouzská republika
Jméno: Jean-Claude Roude Dat.nar. 24. Května 1940 17.11.1998 - 26.6.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská republika
Saint Germain en Laye, 781 00, Avenue Carnot, 49
Jméno: Ing. Jan Voňka CSc 18.11.1997 - 5.12.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Písnické zahrady 424/9, Praha 142 00
Jméno: Daniel Roffet 22.7.1992 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská republika
91190 Gif sur Yvette, 13, Allée des Prés Gibeciaux,
Jméno: André Bouanich 22.7.1992 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská republika
57050 Metz. Le Ban st. Martin, Rue du Fort - 2 virage,
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 17.11.1998 - 14.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Adresa: K Betáni 1094/15, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 17.11.1998 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Křivoklátská 345, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Jan Voňka CSc 5.12.2001 - 14.1.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Písnické zahrady 424/9, Praha 142 00
Jméno: Thierry Bodard 5.12.2001 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Francouzská republika
92800 Puteaux, 33, rue Cartault
Jméno: Patrice Merlen 5.12.2001 - 14.1.2004
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rozýnova 1973/9, Praha 169 00
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: K Betáni 1094/15, Praha 148 00
Jméno: Ing. Jan Voňka CSc 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Písnické zahrady 424/9, Praha 142 00
Jméno: Daniel Roffet 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Francouzská republika
91190 Gif sur Yvette, 13, Allée des Prés Gibeciaux,
Jméno: André Bouanich 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Francouzská republika
57050 Metz. Le Ban st. Martin, Rue du Fort - 2 virage,
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Křivoklátská 345, Unhošť 273 51
Jméno: Thierry Bodard 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Francouzská republika
92800 Puteaux, 33, rue Cartault
Jméno: Patrice Merlen 14.1.2004 - 18.7.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.6.2004
Ve funkci: od 20.6.2001
Adresa: Rozýnova 1973/9, Praha 169 00
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 18.7.2005 - 4.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004
Ve funkci: od 22.9.2004
Adresa: K Betáni 1094/15, Praha 148 00
Jméno: Jean-Louis Marchand 18.7.2005 - 24.7.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 17.5.2006
Adresa: Francouzská republika
750 14 Paris, 26 rue du Commandant Mouchotte
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 4.5.2006 - 24.7.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004
Ve funkci: od 22.9.2004
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Patrik Jutier 24.7.2006 - 8.8.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006
Adresa: Francouzská republika
Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, 78290
Jméno: Patrice Merlen 18.7.2005 - 10.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Lakeview appt.5, 119, Arthur Road, Wimbledon SW 19 7DR
Jméno: Pavel Štěpánek 18.7.2005 - 10.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2005
Adresa: Severozápadní III 353/16, Praha 141 00
Jméno: Ing. Pavel Štěpánek 10.10.2006 - 28.12.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2005 do 28.11.2006
Adresa: Severozápadní III 353/16, Praha 141 00
Jméno: Ing. Jan Voňka CSc 18.7.2005 - 18.6.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 23.5.2007
Ve funkci: od 22.9.2004 do 23.5.2007
Adresa: Písnické zahrady 424/9, Praha 142 00
Jméno: Daniel Roffet 18.7.2005 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 23.5.2007
Adresa: Francouzská republika
91190 Gif sur Yvette, 7 Route de la Croix de Fer
Jméno: Jean-Paul Lubin 18.7.2005 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 23.5.2007
Adresa: Spolková republika Německo
141 93 Berlin, Humboldstrasse 49
Jméno: Jean-Marc Seyvet 18.7.2005 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2005
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 24.7.2006 - 18.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 23.5.2007
Ve funkci: od 22.9.2004 do 23.5.2007
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Patrice Jean Denis Merlen 10.10.2006 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2004 do 23.5.2007
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Borovka 28.12.2006 - 18.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.11.2006 do 23.5.2007
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 18.6.2007 - 18.6.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2004
Ve funkci: od 30.5.2007
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Patrick Jutier 8.8.2006 - 22.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 18.5.2006 do 24.5.2007
Adresa: Francouzská republika
Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, 78290
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 18.6.2007 - 25.4.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 16.4.2008
Ve funkci: od 30.5.2007 do 16.4.2008
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Jean-Marc Seyvet 18.6.2007 - 25.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.2005 do 16.4.2008
Adresa: Francouzská republika
17000 La Rochelle, rue Admyrault 35
Jméno: Patrice Jean Denis Merlen 18.6.2007 - 25.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007
Ve funkci: od 30.5.2007 do 16.4.2008
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Ing. Martin Borovka 18.6.2007 - 25.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007
Ve funkci: od 30.5.2007 do 16.4.2008
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Patrice Jean Denis Merlen 25.4.2008 - 8.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 15.8.2008
Adresa: Na struze 227/1, Praha 110 00
Jméno: Didier René Bossut 25.4.2008 - 18.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2008
Adresa: Gorkého 1 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Dominique Maurice Simon Collomp 18.6.2007 - 8.1.2009
Trvání členství: od 24.5.2007
Adresa: Francouzská republika
75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno: Didier René Bossut 18.12.2008 - 8.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2008
Adresa: Francouzská Guyana
06530 Peymeinade, chemin de la Montagne, Les Mas de Cabris 7
Jméno: Michel Georges Germain Gili 18.6.2007 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 9.4.2009
Adresa: Francouzská republika
92400 Courbevoie, rue Baudin 30
Jméno: Grégoire Pinasseau 8.9.2008 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.8.2008 do 10.4.2009
Adresa: V javoříčku 1058/4, Praha 154 00
Jméno: Claude Charles Alfred Lascolse 22.5.2009 - 22.5.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009
Adresa: rue de la Paroisse 18 , 78000 Versailles Francouzská republika
Jméno: Daniel Roffet 18.6.2007 - 13.7.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 23.6.2009
Adresa: Francouzská republika
91190 Gif sur Yvette, 7 Route de la Croix de Fer
Jméno: Grégoire Pinasseau 22.5.2009 - 5.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009
Adresa: V javoříčku 1058/4, Praha 154 00
Jméno: Grégoire Pinasseau 5.1.2010 - 5.1.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009
Ve funkci: od 5.1.2010
Adresa: V javoříčku 1058/4, Praha 154 00
Jméno: Ing. Martin Borovka 25.4.2008 - 4.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 3.5.2010
Ve funkci: od 17.4.2008 do 3.5.2010
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Dominique Maurice Simon Collomp 8.1.2009 - 4.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2007 do 3.5.2010
Adresa: Francouzská republika
75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno: Didier René Bossut 8.1.2009 - 29.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2008 do 20.7.2010
Adresa: Francouzská republika
06530 Peymeinade, chemin de la Montagne, Les Mas de Cabris 7
Jméno: Jacques Tavernier 25.4.2008 - 29.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2008 do 13.5.2011
Adresa: rue des Glaciéres 11 , 94260 Fresnes Francouzská republika
Jméno: Patrick Jutier 25.4.2008 - 29.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.4.2008 do 13.5.2011
Adresa: rue des Gabillons 86 , 78290 Croissy sur Seine Francouzská republika
Jméno: Grégoire Pinasseau 5.1.2010 - 26.10.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009
Ve funkci: od 1.1.2010
Adresa: V javoříčku 1058/4, Praha 154 00
Jméno: Claude Charles Alfred Lascols 22.5.2009 - 7.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009 do 10.4.2012
Adresa: rue de la Paroisse 18 , 78000 Versailles Francouzská republika
Jméno: Ing. Zdeněk Synáček 9.10.2009 - 7.5.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.10.2009 do 10.4.2012
Adresa: Řepčická 1261/24, Praha 102 00
Jméno: Grégoire Pinasseau 26.10.2011 - 7.5.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.4.2009 do 10.4.2012
Ve funkci: od 1.1.2010 do 10.4.2012
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Ing. Martin Borovka 4.6.2010 - 30.1.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 2.5.2013
Ve funkci: od 14.5.2010 do 2.5.2013
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Dominique Maurice Simon Collomp 4.6.2010 - 14.5.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 2.5.2013
Adresa: Francouzská republika
75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno: Martin Borovka 30.1.2013 - 14.5.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2010 do 2.5.2013
Ve funkci: od 14.5.2010 do 2.5.2013
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: Pierre Anjolras 29.7.2010 - 22.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.7.2010 do 19.7.2013
Adresa: Francouzská republika
78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27
Jméno: Grégoire Pinasseau 7.5.2012 - 10.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.2.2014
Ve funkci: od 11.4.2012 do 1.2.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Dominique Maurice Simon Collomp 14.5.2013 - 10.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.5.2013 do 1.2.2014
Adresa: rue St. Ferdinand 27 , 750 17 Paris Francouzská republika
Jméno: Jacques Tavernier 29.7.2011 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2011 do 30.6.2014
Adresa: rue des Glaciéres 11 , 942 60 Fresnes Francouzská republika
Jméno: Patrick Jutier 29.7.2011 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.5.2011 do 30.6.2014
Adresa: rue des Gabillons 86 , 782 90 Croissy sur Seine Francouzská republika
Jméno: Claude Charles Alfred Lascols 7.5.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 30.6.2014
Adresa: rue de la Paroisse 18 , 78000 Versailles Francouzská republika
Jméno: Ing. Zdeněk Synáček 7.5.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.4.2012 do 30.6.2014
Adresa: Řepčická 1261/24, Praha 102 00
Jméno: Martin Borovka 14.5.2013 - 17.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.5.2013 do 30.6.2014
Ve funkci: od 3.5.2013 do 30.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: Pierre Anjolras 22.7.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.7.2013 do 30.6.2014
Adresa: Grande Rue 27 , 783 50 Les Loges en Josas Francouzská republika
Jméno: Luboš Trojánek 10.2.2014 - 17.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2014 do 30.6.2014
Ve funkci: od 1.2.2014 do 30.6.2014
Adresa: 206, Lhota pod Libčany 503 27
Jméno: Grégoire Francois Jean Pinasseau 10.2.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2014 do 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Martin Borovka 17.7.2014 - 27.4.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Na Míčánce 2642/4, Praha 160 00
Jméno: Zdeněk Synáček 17.7.2014 - 16.10.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 15.9.2017
Adresa: Řepčická 1261/24, Praha 102 00
Jméno: Luboš Trojánek 17.7.2014 - 8.3.2019
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Adresa: 206, Lhota pod Libčany 503 27
Jméno: Martin Borovka 27.4.2017 - 8.3.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Adresa: Tychonova 268/6, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ludovic Demierre 4.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2017
Adresa: 947 chemin du Guinet , 381 10 Dolomieu Francouzská republika
Jméno: Xavier Neuschwander 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: ter avenue Daumesnil 37 , 941 60 St Mande Francouzská republika
Jméno: Pierre Anjolras 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Grande Rue 27 , 783 50 Les Loges en Josas Francouzská republika
Jméno: Grégoire Pinasseau 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Ing. Dalibor Cvach 16.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2019
Adresa: Herlíkovická 1021/14, Praha 197 00
Jméno: RNDr. Barbora Ostrenková 16.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.2.2019
Adresa: Slunečnicová 264, Chýně 253 01
Jméno: Otakar Novotný 4.5.1992 - 5.10.1993
Adresa: Na Rybníčku 1364/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Milan Veverka CSc 4.5.1992 - 11.8.1994
Adresa: Antala Staška 1734/56, Praha 140 00
Jméno: Ing. Antonín Moravec 4.5.1992 - 11.8.1994
Adresa: Okružní 2161, Česká Lípa 470 01
Jméno: Etienne Schwarczer 22.7.1992 - 11.8.1994
Adresa: Landhaus 2 , 1010 Wien Rakouská republika
Jméno: Otakar Novotný 5.10.1993 - 11.8.1994
Adresa: Na Rybníčku 1364/12, Praha 120 00
Jméno: Ing. Tomáš Pelc 11.8.1994 - 12.1.1998
Adresa: Kazimírova 499/11, Praha 149 00
Jméno: Etienne Schwarczer 11.8.1994 - 17.11.1998
Adresa: Reichsratsstrasse 7 , Wien Rakouská republika
Jméno: Yves Chiron 17.11.1998 - 15.6.1999
Adresa: Francouzská republika
Bastide de Bouenhoure-1685, Les Platrieres Celony, 130090 Aix-en-Provence
Jméno: Roland Girardot 22.7.1992 - 26.6.2001
Adresa: rue du Mont Valérien 7 , 922 10 Saint Cloud Francouzská republika
Jméno: Mgr. Václav Štajner 12.1.1998 - 30.12.2002
Ve funkci: do 20.6.2001
Adresa: Zbudovská 767/15, Praha 142 00
Jméno: Yves Ghiron 15.6.1999 - 30.12.2002
Ve funkci: do 27.6.2002
Adresa: Francouzská republika
Bastide de Bouenhoure-1685, Les Platrieres Celony, 130090 Aix-en-Provence
Jméno: Ladislav Pospíšil 22.7.1992 - 14.1.2004
Adresa: Prosecká 682/117, Praha 190 00
Jméno: Prof.Ing. Jiří Witzany DrSc 11.8.1994 - 14.1.2004
Adresa: Krohova 2260/9, Praha 160 00
Jméno: Libuše Černá 11.8.1994 - 14.1.2004
Adresa: Rabasova 3198/6, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Jean-Francois Neouze 30.12.2002 - 14.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.6.2000
Adresa: Francouzská republika
75016 Paris, 6 rue Alfred Bruneau
Jméno: Ing. Marek Ditz 30.12.2002 - 8.7.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 20.6.2001 do 3.6.2004
Adresa: Machuldova 592/2, Praha 142 00
Jméno: Libuše Černá 14.1.2004 - 24.7.2006
Trvání členství: do 21.4.2006
Ve funkci: od 5.6.2003
Adresa: Rabasova 3198/6, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Ing. Marek Ditz 8.7.2005 - 24.7.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.6.2004
Adresa: Machuldova 592/2, Praha 142 00
Jméno: Prof.Ing. Jiří Witzany DrSc 14.1.2004 - 20.9.2006
Trvání členství: do 5.6.2006
Ve funkci: od 5.6.2003
Adresa: Krohova 2260/9, Praha 160 00
Jméno: Ladislav Pospíšil 14.1.2004 - 20.9.2006
Ve funkci: od 5.6.2003 do 21.4.2006
Adresa: Prosecká 682/117, Praha 190 00
Jméno: Jean-Francois Neouze 14.1.2004 - 20.9.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.6.2003 do 5.6.2006
Adresa: Francouzská republika
75016 Paris, 6 rue Alfred Bruneau
Jméno: Jean-Louis Marchand 17.8.2006 - 10.10.2006
Trvání členství: od 5.6.2006
Adresa: Francouzská republika
Paris, rue Armand Moisnat 18, 75015
Jméno: Jean-Claude Texier 30.12.2002 - 29.11.2006
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.6.2002
Adresa: Francouzská republika
78460 Chevreuse, 8 allée du Port Royal
Jméno: Ing. Marek Ditz 24.7.2006 - 18.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 3.6.2004 do 24.5.2007
Adresa: U Císařské cesty 188, Praha 103 00
Jméno: Jean-Claude Texier 29.11.2006 - 18.6.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.5.2007
Ve funkci: od 27.6.2002
Adresa: Francouzská republika
44700 Orvault, parc de la Morliere 61
Jméno: Patrick Jutier 18.6.2007 - 25.4.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.5.2007 do 17.4.2008
Adresa: Francouzská republika
78290 Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 25.4.2008 - 8.1.2009
Trvání členství: od 17.4.2008
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Libuše Černá 24.7.2006 - 22.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2006 do 21.4.2009
Adresa: Rabasova 3198/6, Ústí nad Labem 400 11
Jméno: Prof.Ing. Jiří Witzany DrSc 20.9.2006 - 22.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2006 do 10.4.2009
Adresa: Krohova 2260/9, Praha 160 00
Jméno: Drahoslav Galoda 20.9.2006 - 22.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2006 do 21.4.2009
Adresa: Konečná 910/10, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Jean-Louis Marchand 10.10.2006 - 22.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2006 do 10.4.2009
Adresa: Francouzská republika
Paris, rue Armand Moisant 18, 75015
Jméno: Ing. Marek Ditz 18.6.2007 - 4.6.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.5.2007 do 3.5.2010
Adresa: U Císařské cesty 188, Praha 103 00
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 8.1.2009 - 29.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.4.2008 do 13.5.2011
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Jean-Louis Marchand 22.5.2009 - 7.5.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2009 do 10.4.2012
Ve funkci: od 10.4.2009 do 10.4.2012
Adresa: Francouzská republika
Paris, rue Armand Moisant 18, 75015
Jméno: Prof.Ing. Jiří Witzany DrSc 22.5.2009 - 30.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.4.2009 do 10.4.2012
Adresa: Krohova 2260/9, Praha 160 00
Jméno: Bohuslav Jirka 22.5.2009 - 30.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2009 do 20.4.2012
Adresa: Na třešňovce 202, Velichovky 552 11
Jméno: Drahoslav Galoda 22.5.2009 - 30.5.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2009 do 20.4.2012
Adresa: Konečná 910/10, Karlovy Vary 360 05
Jméno: Jean-Louis Marchand 7.5.2012 - 7.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.2.2014
Ve funkci: do 1.2.2014
Adresa: Francouzská republika
75015 Paris, rue Armand Moisant 18
Jméno: Jaromír Pešek 4.6.2010 - 14.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2010 do 2.5.2013
Adresa: Palackého 42, Chotěboř 583 01
Jméno: Jean-Louis Marchand 7.2.2013 - 13.3.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 11.4.2012 do 1.2.2014
Ve funkci: od 8.11.2012 do 1.2.2014
Adresa: Francouzská republika
75015 Paris, rue Armand Moisant 18
Jméno: Ing. Bořivoj Kačena 29.7.2011 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.5.2011 do 30.6.2014
Adresa: Vavákova 1486/4, Praha 148 00
Jméno: Bohuslav Jirka 30.5.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2012 do 30.6.2014
Adresa: Na třešňovce 202, Velichovky 552 11
Jméno: Drahoslav Galoda 30.5.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2012 do 30.6.2014
Adresa: Konečná 910/10, Karlovy Vary 360 05
Jméno: prof. Ing. Alena Kohoutková CSc. 31.7.2012 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.7.2012 do 30.6.2014
Adresa: Ovenecká 330/44, Praha 170 00
Jméno: Jaromír Pešek 14.5.2013 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.5.2013 do 30.6.2014
Adresa: Palackého 42, Chotěboř 583 01
Jméno: Dominique Maurice Simon Collomp 13.3.2014 - 17.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2014 do 30.6.2014
Adresa: rue St. Ferdinand 27 , 750 17 Paris Francouzská republika
Jméno: Jeandamien Po 17.7.2014 - 4.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 20.3.2017
Ve funkci: do 20.3.2017
Adresa: rue Pasteur 14 , 923 20 Chatillon Francouzská republika
Jméno: Grégoire Francois Jean Pinasseau 17.7.2014 - 17.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 17.5.2017 - 22.4.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 22.4.2018 - 9.6.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Čs. armády 601/23, Praha 160 00
Jméno: Grégoire François Jean Pinasseau 9.6.2018 - 23.7.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Xavier Neuschwander 17.7.2014 - 26.4.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Ve funkci: od 1.7.2014 do 30.6.2017
Adresa: ter avenue Daumesnil 37 , 941 60 St Mande Francouzská republika
Jméno: Pierre Anjolras 17.7.2014 - 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Adresa: Grande Rue 27 , 783 50 Les Loges en Josas Francouzská republika
Jméno: Patrick Jutier 17.7.2014 - 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Adresa: rue des Gabillons 86 , 782 90 Croissy sur Seine Francouzská republika
Jméno: Grégoire Pinasseau 23.7.2018 - 26.4.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2014 do 30.6.2017
Adresa: Na Ořechovce 318/50, Praha 162 00
Jméno: Patrick Jutier 26.4.2019 - 16.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.6.2017 do 31.1.2019
Adresa: rue des Gabillons 86 , 782 90 Croissy sur Seine Francouzská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Borovka 23.4.2008 - 9.10.2009
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Grégoire Pinasseau 23.4.2008 - 9.10.2009
Adresa: V javoříčku 1058/4, Praha 154 00
Jméno: Ing. Zdeněk Synáček 23.4.2008 - 9.10.2009
Adresa: Řepčická 1261/24, Praha 102 00

Vedoucí organizační složky dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ján Špaňo 26.4.2010
Adresa: Kpt. J. Nálepku 3010 25, 934 01 Levice Slovenská republika
Jméno: Ing. Zdeněk Novák 17.1.2012
Adresa: 21, Strmilov 378 53
Jméno: Pavel Jiroušek 16.4.2015
Adresa: Seniorů 1210, Liberec 463 11
Jméno: Ing. Miroslav Trnka 1.8.2015
Adresa: Zimní 824, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Martin Pekáček 11.9.2016
Adresa: Do Humen I 651, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Jiří Chrbolka 20.8.1992 - 14.10.1996
Adresa: U dejvického rybníčku 197 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Patera 20.8.1992 - 18.11.1997
Adresa: Destinové 890 , Hradec Králové Česká republika
Jméno: Ing. Jan Tříska 17.1.1995 - 17.11.1998
Adresa: Hábova 1565/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Ladislav Čepelka 17.10.1995 - 17.11.1998
Adresa: U 1. baterie 55 , Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Bohuslav Štacl 17.11.1998 - 20.11.1998
Adresa: Živcových 249 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Jméno: Ing. Otakar Langer 20.8.1992 - 15.6.1999
Adresa: Staškova 696/12, Liberec 460 14
Jméno: Ing. Miroslav Havlíček 20.8.1992 - 15.6.1999
Adresa: U sv. Vavřince 148/6, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Jan Tříška 17.11.1998 - 29.10.1999
Adresa: Hábova 1565/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Vít 15.6.1999 - 26.6.2001
Adresa: Březová alej 1209/16, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Petr Mika 10.1.1994 - 24.6.2002
Adresa: Lýskova 2073/57, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jan Tříška 29.10.1999 - 24.6.2002
Adresa: Hábova 1565/10, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jaroslav Hobza 31.7.1995 - 16.4.2004
Adresa: U Karlova stánku 1195, Praha 156 00
Jméno: Jaromír Pešek 20.8.1992 - 31.1.2005
Adresa: Dlouhá 311, Chotěboř 583 01
Jméno: Jaroslav Kolář 18.3.1998 - 31.1.2005
Adresa: Strašnická 1202/23, Praha 102 00
Jméno: Ing. Bohuslav Štancl 20.11.1998 - 31.1.2005
Adresa: Živcových 249 , 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Havlíček 15.6.1999 - 31.1.2005
Adresa: Ve svahu 1831, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Pavel Vít 26.6.2001 - 31.1.2005
Adresa: Selská 612, Liberec 460 01
Jméno: Ing. Jan Tříška 24.6.2002 - 31.1.2005
Adresa: Lýskova 2073/57, Praha 155 00
Jméno: Ing. Martin Borovka 8.1.2003 - 31.1.2005
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Ing. Jiří Fencl 16.4.2004 - 31.1.2005
Adresa: Rychtaříkova 2111/22, Plzeň 326 00
Jméno: Ing. Tomáš Patera 18.11.1997 - 29.11.2006
Adresa: Hrubínova 1457/7, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Tomáš Patera 29.11.2006 - 18.6.2007
Adresa: Palachova 1882/21, Hradec Králové 500 12
Jméno: Ing. Libor Žádník 31.1.2005 - 2.10.2007
Adresa: Trnkova 535/17, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Petr Mika 24.6.2002 - 31.3.2009
Adresa: Na Kyjově 565, Praha 155 31
Jméno: Jaromír Pešek 31.1.2005 - 16.6.2009
Adresa: Dlouhá 311, Chotěboř 583 01
Jméno: Ing. Libor Žádník 2.10.2007 - 26.4.2010
Adresa: Droždínská 258/18, Bystrovany 779 00
Jméno: Ing. Petr Kolouch 18.6.2007 - 29.7.2010
Adresa: T. G. Masaryka 4/5, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Martin Borovka 5.1.2010 - 10.6.2011
Adresa: K dálnici 183, Panenské Břežany 250 70
Jméno: Jaromír Pešek 16.6.2009 - 17.1.2012
Adresa: Palackého 42, Chotěboř 583 01
Jméno: Ing. Petr Kolouch 29.7.2010 - 1.8.2012
Adresa: Ke Kopaninám 250/2, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Jan Tříška 31.1.2005 - 10.2.2014
Adresa: Lýskova 2073/57, Praha 155 00
Jméno: Ing. Pavel Jiroušek 1.8.2012 - 10.2.2014
Adresa: Seniorů 1210, Liberec 463 11
Jméno: Eric Rouffet 10.6.2011 - 1.8.2014
Adresa: Južná trieda 48, 4000 Košice Slovenská republika
Jméno: Pavel Jiroušek 10.2.2014 - 16.4.2015
Adresa: Seniorů 1210, Liberec 463 11
Jméno: Petr Dohnálek 10.2.2014 - 1.8.2015
Adresa: 138, Dříteč 533 05
Jméno: Martin Pekáček 1.8.2014 - 11.9.2016
Adresa: Luční 4592, Zlín 760 05

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Luboš Trojánek
Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Borovka
Člen statutárního orgánu: Erika Kohoutová

Vlastníci firmy EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 386 200 000 Kč 100% 17.11.1998
zakladni 1 386 200 000 Kč - 11.8.1994 - 17.11.1998
zakladni 1 143 200 000 Kč - 22.7.1992 - 11.8.1994
zakladni 660 000 000 Kč - 4.5.1992 - 22.7.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 386 200 6.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 386 200 11.8.1994 - 6.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 143 200 22.7.1992 - 11.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 660 000 4.5.1992 - 22.7.1992

Sbírka Listin EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1561/SL 121 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva mimo zasedání Městský soud v Praze 13.7.2015 17.7.2015 29.7.2015 1
B 1561/SL 120 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 17.6.2015 24.6.2015 64
B 1561/SL 119 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 30.6.2014 25.7.2014 11.8.2014 1
B 1561/SL 118 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 30.6.2014 1.7.2014 18.7.2014 3
B 1561/SL 117 notářský zápis NZ 571/2014 Městský soud v Praze 30.6.2014 1.7.2014 18.7.2014 41
B 1561/SL 115 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.1.2014 28.1.2014 17.2.2014 2
B 1561/SL 114 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 13.1.2014 28.1.2014 17.2.2014 2
B 1561/SL 113 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 13.12.2013 28.1.2014 17.2.2014 2
B 1561/SL 112 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 7.11.2013 12.11.2013 62
B 1561/SL 111 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.6.2013 25.6.2013 31
B 1561/SL 110 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 17.4.2013 13.5.2013 15.5.2013 3
B 1561/SL 109 ostatní rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.7.2012 11.4.2013 17.4.2013 1
B 1561/SL 108 ostatní - zápis představenstava Městský soud v Praze 11.4.2012 7.5.2012 2
B 1561/SL 107 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 11.4.2012 7.5.2012 3
B 1561/SL 106 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.4.2012 20.4.2012 62
B 1561/SL 105 ostatní zápis o zasedání předs. Městský soud v Praze 12.12.2011 17.1.2012 2
B 1561/SL 104 podpisové vzory -(bez data) 2x Městský soud v Praze 3.8.2011 2
B 1561/SL 103 ostatní -rozh. jedin. akcio. Městský soud v Praze 13.5.2011 3.8.2011 3
B 1561/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 21.7.2011 63
B 1561/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.5.2011 13.6.2011 3
B 1561/SL 100 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.3.2011 13.6.2011 1
B 1561/SL 99 posudek znalce č.410-023/2010 Městský soud v Praze 18.10.2010 6.12.2010 7.12.2010 40
B 1561/SL 98 notářský zápis NZ 239/2010 Městský soud v Praze 22.9.2010 24.9.2010 21
B 1561/SL 97 notářský zápis NZ 219/2010 Městský soud v Praze 31.8.2010 7.9.2010 24
B 1561/SL 96 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2010 1.9.2010 2.9.2010 19
B 1561/SL 95 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 20.7.2010 29.7.2010 1
B 1561/SL 94 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.7.2010 29.7.2010 3
B 1561/SL 93 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.5.2010 2.6.2010 1.7.2010 1
B 1561/SL 92 ostatní - rozhodnutí jed.společ. Městský soud v Praze 3.5.2010 7.6.2010 2
B 1561/SL 91 ostatní - rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 4.5.2010 7.6.2010 2
B 1561/SL 90 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 20.5.2010 7.6.2010 3
B 1561/SL 89 notářský zápis -NZ155/2010-proj.fúze Městský soud v Praze 17.5.2010 31.5.2010 87
B 1561/SL 87 ostatní - zasedání představenstava Městský soud v Praze 17.3.2010 26.4.2010 2
B 1561/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.3.2010 26.4.2010 2
B 1561/SL 85 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 9.4.2010 9.4.2010 9.4.2010 10
B 1561/SL 84 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 10.12.2009 12.1.2010 2
B 1561/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2009 16.11.2009 16.11.2009 4
B 1561/SL 82 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.9.2009 13.10.2009 3
B 1561/SL 81 ostatní zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.9.2009 13.10.2009 1
B 1561/SL 80 notářský zápis NZ 269/2009 Městský soud v Praze 1.10.2009 13.10.2009 22
B 1561/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2009 7.8.2009 9.8.2009 20
B 1561/SL 77 ostatní - zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 23.6.2009 14.7.2009 1
B 1561/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 10.6.2009 10.6.2009 60
B 1561/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.5.2009 25.5.2009 3
B 1561/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.5.2009 25.5.2009 1
B 1561/SL 74 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.4.2009 25.5.2009 4
B 1561/SL 72 notářský zápis -NZ21/09 Městský soud v Praze 27.1.2009 1.4.2009 26
B 1561/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.9.2008 10.9.2008 2
B 1561/SL 70 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 15.8.2008 10.9.2008 2
B 1561/SL 69 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 15.8.2008 10.9.2008 2
B 1561/SL 68 posudek znalce - č.359/2008 Městský soud v Praze 28.2.2008 15.5.2008 19.5.2008 66
B 1561/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.5.2008 14.5.2008 58
B 1561/SL 66 notářský zápis NZ 120/2008 Městský soud v Praze 17.4.2008 28.4.2008 28
B 1561/SL 65 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 16.4.2008 28.4.2008 9
B 1561/SL 64 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.4.2008 28.4.2008 19
B 1561/SL 62 notářský zápis -NZ99/07 Městský soud v Praze 26.6.2007 12.10.2007 26
B 1561/SL 63 notářský zápis -NZ158/07 Městský soud v Praze 25.9.2007 1.10.2007 29
B 1561/SL 60 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2006-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 19.7.2007 55
B 1561/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2007 19.6.2007 19
B 1561/SL 59 notářský zápis NZ 139/2007 Městský soud v Praze 24.5.2007 19.6.2007 30
B 1561/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 14.6.2007 53
B 1561/SL 56 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 28.11.2006 9.1.2007 0
B 1561/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.2006 16.8.2006 11.9.2006 0
B 1561/SL 53 ostatní -odstoup.z fun./J.L.Marchand/ Městský soud v Praze 17.5.2006 24.7.2006 0
B 1561/SL 52 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 17.5.2006 24.7.2006 0
B 1561/SL 51 notářský zápis -NZ182/2006 Městský soud v Praze 18.5.2006 24.7.2006 0
B 1561/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 22.5.2006 25.5.2006 0
B 1561/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 29.9.2005 0
B 1561/SL 47 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.6.2004 26.7.2005 0
B 1561/SL 46 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 12.5.2005 26.7.2005 0
B 1561/SL 45 notářský zápis -NZ320/04 Městský soud v Praze 3.6.2004 18.7.2005 0
B 1561/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.5.2005 23.5.2005 0
B 1561/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.3.2005 13.5.2005 23.5.2005 0
B 1561/SL 41 ostatní -jmenování do funkce p.Miku Městský soud v Praze 13.12.2004 18.2.2005 0
B 1561/SL 40 ostatní -jmenování do funkce p.Pateru Městský soud v Praze 13.12.2004 18.2.2005 0
B 1561/SL 39 ostatní -jmenování do funkce p.Peška Městský soud v Praze 13.12.2004 18.2.2005 0
B 1561/SL 38 ostatní -jmenování do funkce p.Žádníka Městský soud v Praze 13.12.2004 18.2.2005 0
B 1561/SL 37 ostatní -jmenování do funkce p.Tříšku Městský soud v Praze 13.12.2004 18.2.2005 0
B 1561/SL 36 notářský zápis Nz 335/2004 Městský soud v Praze 14.6.2004 18.11.2004 0
B 1561/SL 35 notářský zápis Nz 319/2004 Městský soud v Praze 3.6.2004 18.11.2004 0
B 1561/SL 33 notářský zápis NZ 324/2004 Městský soud v Praze 9.6.2004 1.7.2004 19.7.2004 0
B 1561/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 320/2004 2x Městský soud v Praze 3.6.2004 1.7.2004 19.7.2004 0
B 1561/SL 31 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 3.6.2004 1.7.2004 19.7.2004 0
B 1561/SL 30 ostatní návrh sml.o převzetí jmění Městský soud v Praze 5.4.2004 13.4.2004 13.4.2004 0
B 1561/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 25.8.2003 0
B 1561/SL 28 notářský zápis NZ 356/2003 Městský soud v Praze 5.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1561/SL 27 notářský zápis NZ 357/2003 Městský soud v Praze 5.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1561/SL 26 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 5.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1561/SL 25 ostatní -zápis z VH 2x Městský soud v Praze 5.6.2003 16.7.2003 21.7.2003 0
B 1561/SL 22 ostatní smlouva o fúzi/návrh/ Městský soud v Praze 11.4.2003 26.5.2003 0
B 1561/SL 24 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 3.3.2003 14.4.2003 24.4.2003 0
B 1561/SL 23 notářský zápis NZ 101,102/2003-př. Městský soud v Praze 3.3.2003 14.4.2003 24.4.2003 0
B 1561/SL 21 notářský zápis NZ326/02 Městský soud v Praze 28.6.2002 7.1.2003 0
B 1561/SL 20 notářský zápis NZ331/02 Městský soud v Praze 3.7.2002 7.1.2003 0
B 1561/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2002 7.1.2003 0
B 1561/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2002 7.1.2003 0
B 1561/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 11.9.2002 0
B 1561/SL 16 notářský zápis NZ 142/2002 Městský soud v Praze 14.3.2002 30.4.2002 11.9.2002 0
B 1561/SL 15 ostatní zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 14.3.2002 30.4.2002 11.9.2002 0
B 1561/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 0
B 1561/SL 13 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.8.2002 0
B 1561/SL 12 ovládací smlouva za rok 2001 2x Městský soud v Praze 31.12.2001 17.7.2002 19.7.2002 0
B 1561/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1561/SL 10 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 20.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1561/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 31.1.2002 0
B 1561/SL 6 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 9.1.2002 0
B 1561/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 12.12.2001 0
B 1561/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 7.7.2000 1.8.2000 0
B 1561/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 /+výroční zpráva 1997/ Městský soud v Praze 27.7.1999 0
B 1561/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 886/97 Městský soud v Praze 14.5.1997 15.1.1998 0
B 1561/SL 79 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.10.2009 20

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EUROVIA CS, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EUROVIA CS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.