Hlavní navigace

EUROVIA CS, a.s. Praha IČO: 45274924

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EUROVIA CS, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 45274924.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu , Ostraha majetku a osob , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Distribuce pohonných hmot , Malířství, lakýrnictví, natěračství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Vodoinstalatérství, topenářství , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výkon zeměměřických činností , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Izolatérství , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Klempířství a oprava karoserií .

Základní údaje o EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 4. 5. 1992
Spisová značka: B 1561
IČO: 45274924
Obchodní firma: Stavby silnic a železnic, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.5.1992
Datum vzniku: 4.5.1992
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením došlo k odštěpení části jmění společnosti EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlož ka 1561, uvedené v projektu rozdělení ze dne 16.5.2022, a k jejímu přechodu na nástupnické společnosti VINCI Construction CS a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 14080672, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27244, EUROVIA Asfalt s.r.o., se sídlem Nedokončená 1332, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 49790633, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 368880, a Obalovna Černovice s.r.o., se sídlem č.p. 215, 430 01 Černovice, IČO: 11742593, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49070 (dříve Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353803). 1.7.2022
Na společnost EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1561, přešla v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění společnosti E UROVIA Services, s.r.o., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 61250210, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 28988, uvedená v projektu rozdělení ze dne 2.1.2019. 1.4.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 5 17.7.2014 - 2.7.2020
Počet členů statutárního orgánu: 3 17.7.2014 - 1.7.2022
Na společnost EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, jako na společnost nástupnickou přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s., IČ: 25378147, se sídlem Ostrava-Zábřeh, Starobělská 3040/56, PSČ 704 16, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložce 1710, jmění zanikající společnosti EUROVIA SOK, s.r.o., IČ: 62969005, se sídlem Třebestovice, Tovární 164, okres Nymburk, P SČ 289 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 44954, a jmění zanikající společnosti EUROVIA Brno, s.r.o., IČ: 41603281, se sídlem Brno, Vídeňská 104, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brn ě v oddílu C, vložce 2348, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2010
Mimořádná valná hromada společnosti přijala dne 8.srpna 2005 toto usnesení: Mimořádná valná hromada svolaná na základě žádosti o svolání valné hromady, předložené představenstvu společnosti EUROVIA. S.A. se sídem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, která je podle údajů Střediska cenných papírů hlavním ak cionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 1. konstatuje, že společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Rueil Malmaison, Francouzská republika, vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,06 % základního kapitálu společnosti Stavby silnic a železnic, a.s. se sídlem Prah a 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 (dále také "společnost"), a je tedy ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku hlavním akcionářem společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., což je osvědčeno výpisem z registru emitenta cenných papírů společnosti Stavb y silnic a železnic, a.s. ze Střediska cenných papírů (dále "SCP") vyhotoveného k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady a výpisy z účtu majitele cenných papírů vedeného pro hlavního akcionáře v SCP vyhotovených ke dni 1.července 2005 a k rozho dnému dni pro konání této mimořádné valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře ke dni konání této mimořádné valné hromady; 2. rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, tj. akcií společnosti ISIN CZ0005022854 ve vlastnictví ostatních akcionářů, na společnost EUROVIA, S.A. se sídlem 18 De l´Europe, 92500 Ruei l Malmaison, Francouzská republika za protiplnění ve výši 4100,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 3. určuje, že společnost EUROVIA, S.A., jako hlavní akcionář společnosti Stavby silnic a železnic a.s. poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Stavby silnic a železnic, a.s., resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále "oprávněné os oby"), protiplnění ve výši 4 100,- Kč za jednu akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu se zákonem doložena posudkem znalce vypracovaným znaleckým ústavem American Appraisal s.r.o. pod č. 0613 04 ze dne 13.července 2005, dle kterého je hodnota protiplnění určená hlavním akcionářem v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 4 100,- Kč přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. V souladu se zákonem představenstvo společ nosti projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za spravedlivou ve smyslu ust. § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle § 183i obchodního zákoníku je přiměřená hodnotě akcií společnosti, a tudíž je spravedlivá ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku; 4. určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění takto: Protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkový účet ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůt ě dvou měsíců od tohoto zápisu. Protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto zpřístupněním předmětných peněžních prostředků na terminálech Komerční banky, a.s. s tím, že o možnosti výběru těchto pěněžních prostředků budou oprávněné osoby informovány dopi sem Komerční banky, a.s. Tento dopis bude obsahovat veškeré detaily ohledně poskytnutí protiplnění a bude zaslán na adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů v okamžiku přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům spole čnosti na hlavního akcionáře. K tomuto přechodu dojde v souladu s platnou právní úpravou uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku; 5. pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti a dále poskytnutí potřebné s oučinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 10.8.2006 - 22.8.2022
Na obchodní společnost Stavby silnic a železnic, a.s., se sídlem Praha 1, Národní tř. 10, PSČ 110 00, identifikační číslo 452 74 924 přešlo jmění obchodní společnosti Silnice Nepomuk a.s., se sídlem Nepomuk, Kozlovická 418, PSČ 335 01, identifikační číslo 453 59 130. 30.10.2004
U osoby vedoucí odštěpného závodu: Ing. Jaroslav Hobza, r.č.420309/433 se zapisuje den zániku funkce 31.12.2003 16.4.2004 - 22.8.2022
Společnost, jakožto nástupnická, byla sloučena se zanikající společností Silnice a vlečky Zlín, a.s., IČ 64510646, se sídlem Zlín, Zarámí 4077, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložky 1936. Na společnost přešlo jmění zanikající společnosti Silnice a vlečky Zlín, a.s. 6.11.2003
Ke dni zápisu bylo splaceno 321.200.000,-Kčs v nepeněžitém plnění a 48.600.000,-Kčs v peněžité částce. 22.7.1992 - 17.11.1998
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32., na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 4.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992 - 17.11.1998
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavby silnic a železnic Praha, s.p.. 4.5.1992 - 17.11.1998

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 45274924
Obchodní firma: EUROVIA CS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 4. 5. 1992
Celkový počet živností: 85
Aktivních živností: 23

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 45274924
Firma: EUROVIA CS, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1500 - 1999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4. 5. 1992

Kontakty na EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Praha 14000, Česká republika 1.4.2020
Sídlo: Národní 138/10, Praha 11000, Česká republika 17.7.2014 - 1.4.2020
Sídlo: Národní 10, Praha 1 11319, Česká republika 1.4.2009 - 17.7.2014
Sídlo: Národní třída 10, Praha 1 11319, Česká republika 4.5.1992 - 1.4.2009

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Praha 14000

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Praha 14000

Obory činností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to činnosti odpovídající následujícím oborům činnosti náležejícím do živnosti volné dle přílohy č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve z nění pozdějších předpisů: i.Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost ii.Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků iii.Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků iv.Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků v.Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků vi.Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů vii.Výroba strojů a zařízení viii.Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu ix.Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) x.Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti xi.Zprostředkování obchodu a služeb xii.Velkoobchod a maloobchod xiii.Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě xiv.Ubytovací služby xv.Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály xvi.Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí xvii.Pronájem a půjčování věcí movitých xviii.Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků xix.Projektování pozemkových úprav xx.Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce xxi.Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd xxii. Testování, měření, analýzy a kontroly xxiii.Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy xxiv.Poskytování technických služeb 11.10.2022
Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu 16.10.2019
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 9.7.2019
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 9.7.2019
Ostraha majetku a osob 9.7.2019 - 11.10.2022
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 17.7.2014
Distribuce pohonných hmot 17.7.2014
Zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100.000 metrů krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb 17.7.2014
Podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení stol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 metrů krychlových horniny 17.7.2014
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 10.2.2014 - 22.8.2022
malířství, lakýrnictví, natěračství 24.9.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 4.6.2010
vodoinstalatérství, topenářství 4.6.2010
předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti 5.1.2010 - 22.8.2022
Zámečnictví, nástrojářství 16.6.2009
Obráběčství 16.6.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 16.6.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.6.2009
Klempířství a oprava karoserií 16.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.6.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 16.6.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.6.2009
Výkon zeměměřických činností 16.6.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 16.6.2009 - 17.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.6.2009 - 11.10.2022
přípravné práce pro stavby 9.7.2007 - 16.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.11.2006
poskytování technických služeb - údržba silnic s cílem odstranění závad ve sjízdnosti a oprava silnic včetně jejich součástí a příslušenství vzniklých jejich opotřebením nebo poškozením 8.8.2006 - 16.6.2009
provozování dráhy - vlečky 4.4.2006
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 31.3.2009
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 10.2.2014
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti 31.1.2005 - 22.8.2022
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 22.8.2022
Předmět podnikání je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.1.2005 - 22.8.2022
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.1.2004 - 16.6.2009
výkon zeměměřičských činností 14.1.2004 - 16.6.2009
automatizované zpracování dat 12.2.2003 - 16.6.2009
předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti 8.1.2003 - 31.1.2005
montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 24.6.2002 - 16.6.2009
projektová činnost ve výstavbě 26.6.2001
opravy silničních vozidel 26.6.2001
zpracování kamene 26.6.2001
izolatérství 26.6.2001
provozování drážní dopravy 26.6.2001
činnost prováděná hornických způsobem 26.6.2001
hornická činnost 26.6.2001
provádění stavebvčetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.2001 - 26.6.2001
projektová činnost vec výstavbě 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba a zpracování stavebních hmoét a plotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba plasticých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnbostenském podnikání a čiností tímto zákonem vyloučených 26.6.2001 - 26.6.2001
výroba a motážkovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systému a prvků 26.6.2001 - 26.6.2001
opravy siničních vozidel 26.6.2001 - 26.6.2001
oporavy karoserií 26.6.2001 - 26.6.2001
izolaterství 26.6.2001 - 26.6.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dozozu s výjimkou výhardního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 26.6.2001 - 26.6.2001
hostinnská činnost 26.6.2001 - 26.6.2001
atomatizované zpracování dat 26.6.2001 - 12.2.2003
kovářství 26.6.2001 - 5.5.2004
nástrojařství 26.6.2001 - 5.5.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 26.6.2001 - 5.5.2004
výroba a opravy zemědělských strojů 26.6.2001 - 5.5.2004
truhlářství 26.6.2001 - 5.5.2004
tesařství 26.6.2001 - 5.5.2004
zednictví 26.6.2001 - 5.5.2004
obkladačství 26.6.2001 - 5.5.2004
klempířství 26.6.2001 - 5.5.2004
leštění kovů 26.6.2001 - 5.5.2004
čištění fasád a pomníků 26.6.2001 - 5.5.2004
hostinská činnost 26.6.2001 - 12.1.2007
realitní kancelář 26.6.2001 - 12.1.2007
směnárenská činnost 26.6.2001 - 12.1.2007
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 26.6.2001 - 16.6.2009
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba a zpracování stavebních hmot a polotovarů včetně asfaltových produktů a elmulzí 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba sypkých stavebních materiálů - výjma činností uvedených v příloze zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba stavebních konstrukcí a dílců 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba cementového zboží a umělého kamene 26.6.2001 - 16.6.2009
výroba a motáž kovových konstrukcí, výrobních zařízení, předpínacích systémů a prvků 26.6.2001 - 16.6.2009
zkoušení a posuzování stavebních materiálů a konstrukcí 26.6.2001 - 16.6.2009
zámečnictví 26.6.2001 - 16.6.2009
kovoobráběčství 26.6.2001 - 16.6.2009
opravy karoserií 26.6.2001 - 16.6.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 26.6.2001 - 16.6.2009
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 26.6.2001 - 16.6.2009
silniční motorová doprava osobní 26.6.2001 - 16.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 26.6.2001 - 16.6.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 26.6.2001 - 16.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 26.6.2001 - 16.6.2009
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 26.6.2001 - 16.6.2009
poskytování software 26.6.2001 - 16.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zák.č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 26.6.2001 - 16.6.2009
ubytovací služby 26.6.2001 - 16.6.2009
pronájem průmyslového zboží 26.6.2001 - 16.6.2009
pronájem motorových vozidel 26.6.2001 - 16.6.2009
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 17.11.1998 - 31.1.2005
. 18.3.1998 - 17.11.1998
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřeb.balení do 50 kg na jeden kus balení 12.1.1998 - 26.6.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady 12.1.1998 - 26.6.2001
provozování drážní dopravy 12.1.1998 - 26.6.2001
zkoušení a posuzování stavebních materiálů a kostrukcí 12.1.1998 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 31.7.1995 - 31.1.2005
hornická činnost prováděná hornickým způsobem 11.8.1994 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podníkání společnosti. 10.1.1994 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání splečnosti. 5.10.1993 - 14.10.1996
výroba sypkých stavebních materiálů - vyjma činností uvedených v příl.zák.č. 455/91 Sb., o živnost. podnikání a činností tímto zákonem vyloučených 5.10.1993 - 26.6.2001
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
Předmět podnikání všech odštěpných závodů je totožný s předmětem podnikání společnosti. 5.10.1993 - 31.1.2005
provádění inženýrských staveb /včetně technické vybavenosti sídlištních celků/ 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění průmyslových staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění bytových a občanských staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
inženýrsko-technická činnost ve výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného 28.9.1993 - 26.6.2001
zpracování kamene 28.9.1993 - 26.6.2001
kovářství 28.9.1993 - 26.6.2001
zámečnictví 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba nástrojů 28.9.1993 - 26.6.2001
broušení a leštění kovů, s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 28.9.1993 - 26.6.2001
kovoobrábění 28.9.1993 - 26.6.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 28.9.1993 - 26.6.2001
opravy motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 28.9.1993 - 26.6.2001
opravy karoserií 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba cementového zboží a umělého kamene 28.9.1993 - 26.6.2001
vulkanizace 28.9.1993 - 26.6.2001
truhlářství 28.9.1993 - 26.6.2001
zednictví 28.9.1993 - 26.6.2001
tesařství 28.9.1993 - 26.6.2001
obkladačské práce 28.9.1993 - 26.6.2001
klempířství 28.9.1993 - 26.6.2001
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 28.9.1993 - 26.6.2001
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 28.9.1993 - 26.6.2001
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 28.9.1993 - 26.6.2001
revize elektrických zařízení 28.9.1993 - 26.6.2001
elektroinstalatérství 28.9.1993 - 26.6.2001
plynoinstalatérství 28.9.1993 - 26.6.2001
automatizované zpracování dat 28.9.1993 - 26.6.2001
poskytování software 28.9.1993 - 26.6.2001
vyučování řízení motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění lektroské činnosti instruktora lešenářské techniky 28.9.1993 - 26.6.2001
provozování cestovní kanceláře 28.9.1993 - 26.6.2001
ubytování v ubytovacích zařízeních /do třídy */ 28.9.1993 - 26.6.2001
ubytovací služby 28.9.1993 - 26.6.2001
směnárny 28.9.1993 - 26.6.2001
silniční motorová doprava - veřejná nákladní a 28.9.1993 - 26.6.2001
veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní 28.9.1993 - 26.6.2001
pronájem průmyslového zboží 28.9.1993 - 26.6.2001
pronájem motorových vozidel 28.9.1993 - 26.6.2001
realitní kancelář 28.9.1993 - 26.6.2001
geodetické práce ve výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
výroba a zpracování stavebních materiálů, hmot a polotovarů 28.9.1993 - 26.6.2001
vývojová poradenská a servisní činnost v oblastech předmětu podnikání 28.9.1993 - 26.6.2001
vzdělávání a výuka převážně vlastních pracovníků 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění dopravních staveb 28.9.1993 - 26.6.2001
stavitel 28.9.1993 - 26.6.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 28.9.1993 - 26.6.2001
provádění tepelných a hlukových izolací 28.9.1993 - 26.6.2001
čištění fasád a pomníků 28.9.1993 - 26.6.2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 28.9.1993 - 26.6.2001
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 5.10.1993
. 20.8.1992 - 31.7.1995
1. stavební práce, výkony, dodávky stavebních částí objektů a stavby v oborech dopravně-inženýrského stavitelství a ji podmiňující investice 4.5.1992 - 28.9.1993
2. Vyrábí: -stavební hmoty, konstrukce a dílce, a to i na základě kooperačních a licenčních smluv -výrobky přidružené stavební výroby -polotovary pro stavby -náhradní díly pro mechanismy a motorová vozidla 4.5.1992 - 28.9.1993
3. Provozuje: -železniční vlečky -konsignační sklady, vč. technicko-poradenská činnost 4.5.1992 - 28.9.1993
4. Zabezpečuje: -výchovu a výuku převážně vlastních pracovníků -servisní činnosti pro stavební mechanismy -opravy motorových vozidel, stavebních strojů a mechanismů -geodetické práce potřebné pro výstavbu -služby na úseku silniční nákladní a osobní dopravy, vč. zahraničních v rozsahu uděleného oprávnění a příslušná opravárenská činnost -poradenská, konzultační a agenturní činnost -vývojová činnost 4.5.1992 - 28.9.1993
5. projektová činnost, obchodní činnost, ubytovací a stravovací služby, inženýrská činnost ve výstavbě 4.5.1992 - 28.9.1993
6. zahraničně obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání 4.5.1992 - 28.9.1993

Živnosti dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 28. 8. 2019

Živnost č. 2 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 27. 6. 2019

Živnost č. 3 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 6. 2019

Živnost č. 4 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 19. 6. 2019

Živnost č. 5 Distribuce pohonných hmot

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 24. 12. 2013

Živnost č. 6 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 9. 2010

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 5. 2010

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 5. 2010

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 8. 11. 2006

Živnost č. 10 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 10. 2003

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 13. 8. 2003

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 31. 7. 2001

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 22. 10. 1999

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 21. 5. 1998

Živnost č. 15 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 16 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 17 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 18 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 19 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 20 Izolatérství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 21 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 22 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Živnost č. 23 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba ostatních staveb j. n.
Specializované stavební činnosti
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Sklenářské, malířské a natěračské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur

Vedení firmy EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Miroslav Trnka
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022
Adresa Zimní 824, 56601 Vysoké Mýto
Jméno Pavel Jiroušek
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022
Adresa Seniorů 1210, 46311 Liberec
Jméno Ing. Ján Špaňo
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022
Adresa Čichnova 1210/26, 62400 Brno
Jméno Ing. Zdeněk Novák
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022
Adresa 21, 37853 Strmilov
Jméno Paul Scippa
Funkce Místopředseda správní rady
Ve funkci od 7.7.2022
Adresa Polská 1283/18, 12000 Praha
Jméno Erika Kohoutová
Funkce Místopředseda správní rady
Ve funkci od 7.7.2022
Adresa Fojtecká 280, 46331 Mníšek
Jméno Martin Borovka
Funkce Předseda správní rady
Ve funkci od 7.7.2022
Adresa Tychonova 268/6, 16000 Praha
Jméno Erika Kohoutová
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022 do 7.7.2022
Adresa Fojtecká 280, 46331 Mníšek
Jméno Paul Scippa
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022 do 7.7.2022
Adresa Polská 1283/18, 12000 Praha
Jméno Martin Borovka
Funkce Člen správní rady
Ve funkci od 1.7.2022 do 7.7.2022
Adresa Tychonova 268/6, 16000 Praha
Jméno Martin Borovka
Funkce Předseda představenstva
Ve funkci od 2.7.2020 do 1.7.2022
Adresa Tychonova 268/6, 16000 Praha
Jméno Paul Scippa
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2020 do 1.7.2022
Adresa 4 Rue de Civry , 75016 Paris
Jméno Erika Kohoutová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 20.2.2021 do 1.7.2022
Adresa Fojtecká 280, 46331 Mníšek
Jméno Erika Kohoutová
Funkce Člen představenstva
Ve funkci od 7.3.2018 do 20.2.2021
Adresa Fojtecká 280, 46331 Mníšek
Jméno Paul Scippa
Funkce Místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.9.2020 do 2.11.2020
Adresa 4 Rue de Civry , 75016 Paris
Jméno Paul Scippa
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.8.2020 do 10.9.2020
Adresa 4 Rue de Civry , 75016 Paris
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 8.3.2019 do 2.7.2020
Adresa Tychonova 268/6, 16000 Praha
Jméno Luboš Trojánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 8.3.2019 do 2.7.2020
Adresa 206, 50327 Lhota pod Libčany
Jméno Luboš Trojánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.7.2014 do 8.3.2019
Adresa 206, 50327 Lhota pod Libčany
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 27.4.2017 do 8.3.2019
Adresa Tychonova 268/6, 16000 Praha
Jméno Zdeněk Synáček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.7.2014 do 16.10.2017
Adresa Řepčická 1261/24, 10200 Praha
Jméno Zdeněk Synáček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.7.2014 do 16.10.2017
Adresa Řepčická 1261/24, 10200 Praha
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.7.2014 do 27.4.2017
Adresa Na Míčánce 2642/4, 16000 Praha
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.7.2014 do 27.4.2017
Adresa Na Míčánce 2642/4, 16000 Praha
Jméno Jacques Tavernier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.7.2011 do 17.7.2014
Adresa rue des Glaciéres 11, 94260 Fresnes
Jméno Patrick Jutier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.7.2011 do 17.7.2014
Adresa rue des Gabillons 86, 78290 Croissy sur Seine
Jméno Ing. Zdeněk Synáček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.5.2012 do 17.7.2014
Adresa Řepčická 1261/24, 10200 Praha 15
Jméno Claude Charles Alfred Lascols
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 7.5.2012 do 17.7.2014
Adresa rue de la Paroisse 18, 78000 Versailles
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.5.2013 do 17.7.2014
Adresa Na Míčánce 2642/4, 16000 Praha 6
Jméno Pierre Anjolras
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.2013 do 17.7.2014
Adresa Grande Rue 27 , 78350 Les Loges en Josas
Jméno Grégoire Francois Jean Pinasseau
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.2.2014 do 17.7.2014
Adresa Na Ořechovce 318/50, 16200 Praha 6
Jméno Luboš Trojánek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 10.2.2014 do 17.7.2014
Adresa 206, 50327 Lhota pod Libčany
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.5.2012 do 10.2.2014
Adresa Na Ořechovce 318/50, 16200 Praha 6
Jméno Dominique Maurice Simon Collomp
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.5.2013 do 10.2.2014
Adresa rue St. Ferdinand 27 , 75017 Paris
Jméno Pierre Anjolras
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.7.2010 do 22.7.2013
Adresa , 78350 Les Loges en Josas, Grande Rue 27
Jméno Dominique Maurice Simon Collomp
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.6.2010 do 14.5.2013
Adresa , 75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.1.2013 do 14.5.2013
Adresa Na Míčánce 2642/4, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.6.2010 do 30.1.2013
Adresa K Dálnici 183, 25070 Panenské Břežany
Jméno Claude Charles Alfred Lascols
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.5.2009 do 7.5.2012
Adresa rue de la Paroisse 18, 78000 Versailles
Jméno Ing. Zdeněk Synáček
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 9.10.2009 do 7.5.2012
Adresa Řepčická 1261/24, 10200 Praha 15
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 26.10.2011 do 7.5.2012
Adresa Na Ořechovce 318/50, 16200 Praha 6
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.1.2010 do 26.10.2011
Adresa V Javoříčku 4, 15000 Praha 5
Jméno Jacques Tavernier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.4.2008 do 29.7.2011
Adresa rue des Glaciéres 11, 94260 Fresnes
Jméno Patrick Jutier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.4.2008 do 29.7.2011
Adresa rue des Gabillons 86, 78290 Croissy sur Seine
Jméno Didier René Bossut
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.1.2009 do 29.7.2010
Adresa , 06530 Peymeinade, chemin de la Montagne, Les Mas de Cabris 7
Jméno Ing. Martin Borovka
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.4.2008 do 4.6.2010
Adresa K Dálnici 183, 25070 Panenské Břežany
Jméno Dominique Maurice Simon Collomp
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.1.2009 do 4.6.2010
Adresa , 75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.5.2009 do 5.1.2010
Adresa V Javoříčku 4, 15000 Praha 5
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.1.2010 do 5.1.2010
Adresa V Javoříčku 4, 15000 Praha 5
Jméno Daniel Roffet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 13.7.2009
Adresa , 91190 Gif sur Yvette, 7 Route de la Croix de Fer
Jméno Michel Georges Germain Gili
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 22.5.2009
Adresa , 92400 Courbevoie, rue Baudin 30
Jméno Grégoire Pinasseau
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.9.2008 do 22.5.2009
Adresa V Javoříčku 4, 15000 Praha 5
Jméno Claude Charles Alfred Lascolse
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.5.2009 do 22.5.2009
Adresa rue de la Paroisse 18, 78000 Versailles
Jméno Dominique Maurice Simon Collomp
Funkce
Ve funkci od 18.6.2007 do 8.1.2009
Adresa , 75017 Paris, rue St. Ferdinand 27
Jméno Didier René Bossut
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.12.2008 do 8.1.2009
Adresa , 06530 Peymeinade, chemin de la Montagne, Les Mas de Cabris 7
Jméno Didier René Bossut
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.4.2008 do 18.12.2008
Adresa Gorkého 1, 81101 Bratislava
Jméno Patrice Jean Denis Merlen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.4.2008 do 8.9.2008
Adresa Na Struze 1, 11000 Praha
Jméno Ing. Martin Borovka
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 25.4.2008
Adresa K Dálnici 183, 25070 Panenské Břežany
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 25.4.2008
Adresa Vavákova 1486/4A, 14800 Praha 4
Jméno Jean-Marc Seyvet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 25.4.2008
Adresa , 17000 La Rochelle, rue Admyrault 35
Jméno Patrice Jean Denis Merlen
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 25.4.2008
Adresa Na Struze 1, 11000 Praha
Jméno Patrick Jutier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.8.2006 do 22.6.2007
Adresa , Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, 78290
Jméno Ing. Jan Voňka CSc
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 18.6.2007
Adresa Písnické zahrady 424, Praha 4
Jméno Jean-Paul Lubin
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 18.6.2007
Adresa , 141 93 Berlin, Humboldstrasse 49
Jméno Jean-Marc Seyvet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 18.6.2007
Adresa Na Struze 1, Praha 1
Jméno Daniel Roffet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 18.6.2007
Adresa , 91190 Gif sur Yvette, 7 Route de la Croix de Fer
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 24.7.2006 do 18.6.2007
Adresa Vavákova 1486/4A, 14800 Praha 4
Jméno Patrice Jean Denis Merlen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.10.2006 do 18.6.2007
Adresa Na Struze 1, 11000 Praha
Jméno Ing. Martin Borovka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.12.2006 do 18.6.2007
Adresa K Dálnici 183, 25070 Panenské Břežany
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.6.2007 do 18.6.2007
Adresa Vavákova 1486/4A, 14800 Praha 4
Jméno Ing. Pavel Štěpánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 10.10.2006 do 28.12.2006
Adresa Severozápadní III 353/16, 14100 Praha
Jméno Patrice Merlen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 10.10.2006
Adresa , Lakeview appt.5, 119, Arthur Road, Wimbledon SW 19 7DR
Jméno Pavel Štěpánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 10.10.2006
Adresa Severozápadní III/16, Praha 4
Jméno Patrik Jutier
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 24.7.2006 do 8.8.2006
Adresa , Croissy sur Seine, rue des Gabillons 86, 78290
Jméno Jean-Louis Marchand
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 24.7.2006
Adresa , 750 14 Paris, 26 rue du Commandant Mouchotte
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 4.5.2006 do 24.7.2006
Adresa Vavákova 1486/4A, 14000 Praha 4
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 18.7.2005 do 4.5.2006
Adresa K Betáni 1094/15, Praha 4 - Kunratice
Jméno Ing. Jan Voňka CSc
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa Písnické zahrady 424, Praha 4
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa K Betáni 1094/15, Praha 4 - Kunratice
Jméno Patrice Merlen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa Rozýnova 9, 16000 Praha 6
Jméno André Bouanich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa , 57050 Metz. Le Ban st. Martin, Rue du Fort - 2 virage,
Jméno Daniel Roffet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa , 91190 Gif sur Yvette, 13, Allée des Prés Gibeciaux,
Jméno Thierry Bodard
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa , 92800 Puteaux, 33, rue Cartault
Jméno Ing. Jan Princ CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 14.1.2004 do 18.7.2005
Adresa Křivoklátská 345, 27351 Unhošt
Jméno Ing. Jan Princ CSc.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.11.1998 do 14.1.2004
Adresa Křivoklátská 345, 27351 Unhošt
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.11.1998 do 14.1.2004
Adresa K Betáni 1094/15, Praha 4 - Kunratice
Jméno Patrice Merlen
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.12.2001 do 14.1.2004
Adresa Rozýnova 9, 16000 Praha 6
Jméno Ing. Jan Voňka CSc
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.12.2001 do 14.1.2004
Adresa Písnické zahrady 424, Praha 4
Jméno Thierry Bodard
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 5.12.2001 do 14.1.2004
Adresa , 92800 Puteaux, 33, rue Cartault
Jméno André Bouanich
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1992 do 14.1.2004
Adresa , 57050 Metz. Le Ban st. Martin, Rue du Fort - 2 virage,
Jméno Daniel Roffet
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1992 do 14.1.2004
Adresa , 91190 Gif sur Yvette, 13, Allée des Prés Gibeciaux,
Jméno Ing. Jan Voňka CSc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 18.11.1997 do 5.12.2001
Adresa Písnické zahrady 424, Praha 4
Jméno Marc Lavergne
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 17.11.1998 do 26.6.2001
Adresa 45, rue Michel Ange , 75016 Paris
Jméno Jean-Claude Roude Dat.Nar. 24. Května 1940
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.11.1998 do 26.6.2001
Adresa , Saint Germain en Laye, 781 00, Avenue Carnot, 49
Jméno Ing. Dana Šmejkalová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 31.7.1995 do 17.11.1998
Adresa U vozovny 576/2, Praha 10
Jméno Marc Lavergne
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 31.7.1995 do 17.11.1998
Adresa Kladenská 8, Praha 6
Jméno Jean-Claude Roude
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 22.7.1992 do 17.11.1998
Adresa , Saint Germain en Laye, 781 00, Avenue Carnot, 49
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 3.5.1994 do 17.11.1998
Adresa Zelený pruh 105, Praha 4
Jméno Ing. Jan Voňka CSc
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.5.1992 do 18.11.1997
Adresa Zelenohorská 505, Praha 8
Jméno Mgr. Zdeněk Procházka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.8.1994 do 31.7.1995
Adresa Piškova 1946, Praha 5 - Lužiny
Jméno Calude Heyt
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 3.5.1994 do 31.7.1995
Adresa Rue Baudelaire , 78960 Voisins le Bretonneux 1
Jméno Doc.Ing. Jiří Witzany DrSC
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.5.1992 do 11.8.1994
Adresa Krohova 2260/9, Praha 6 - Dejvice
Jméno Ing. Bořivoj Kačena
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 4.5.1992 do 3.5.1994
Adresa Zelený pruh 105, Praha 4

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Martin Borovka
Člen statutárního orgánu: Erika Kohoutová

Vlastníci firmy EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 1 000 836 400 Kč 100;00% 1.7.2022
Základní kapitál 1 386 200 000 Kč 100% 17.11.1998 - 1.7.2022
Základní kapitál 1 386 200 000 Kč - 11.8.1994 - 17.11.1998
Základní kapitál 1 143 200 000 Kč - 22.7.1992 - 11.8.1994
Základní kapitál 660 000 000 Kč - 4.5.1992 - 22.7.1992

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 722 Kč 1 386 200 1.7.2022
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 386 200 6.9.2010  - 1.7.2022
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 386 200 11.8.1994  - 6.9.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 143 200 22.7.1992  - 11.8.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 660 000 4.5.1992  - 22.7.1992

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EUROVIA CS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.