Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace

Eurotech Třešť s.r.o. Třešť IČO: 00511625

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Eurotech Třešť s.r.o., která sídlí v obci Třešť a bylo jí přiděleno IČO 00511625.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Eurotech Třešť s.r.o. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Eurotech Třešť s.r.o. se sídlem v obci Třešť byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství a další.

Základní údaje o Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.7.2015
Spisová značka: C 88781
IČO: 00511625
Obchodní firma: Eurotech Třešť s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.7.2015
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.2.1991
Eurotech Třešť a.s., IČO 005 11 625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť (po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) se sloučila se zanikající společností Eurotech Castings Třešť s.r.o., IČO 28272021 se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť. Na nástupnickou společnost Eurotech Třešť a.s.(po změně právní formy Eurotech Třešť s.r.o.) přešlo jmění zanikající společnosti Eurotech Castings Třešť s.r.o. Rozhodný den fúze 1.1.2015. 1.7.2015
Eurotech Třešť a.s., IČO 00511625, se sídlem Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Eurotech Třešť s.r.o. 1.7.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 15.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014 - 9.10.2014
stanovy schválené valnou hromadou dne 1.10.2009 8.10.2009 - 20.12.2012
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy. 25.10.2002 - 20.12.2012
Mimořádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmouPEZAG a.s. se sídlem Pelhřimov, Humpolecká 453, IČ 00 51 16 25,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích v odd. B, vložka č. 52, rozhodla dne 27.března 2002takto: 11.4.2002 - 22.4.2002
1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 5,250.000,-Kč,slovy : Pětmilionůdvěstěpadesáttisíckorunčeských, tedy nacelkovou částku ve výši 12,750.000,-Kč, slovy:Dvanáctmilionůsedmsetpadesáttisíckorunčeských s určením, žeupisování akcií nad částku 5,250.000,-Kč se nepřipouští. 11.4.2002 - 22.4.2002
2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 175 kusů, slovy :Jednostosedmdesátipěti kusů nových kmenových akcií na jméno ojmenovité hodnotě jedné akcie 30.000,-Kč, slovy :Třicettisíckorunčeských, v zaknihované podobě. 11.4.2002 - 22.4.2002
3. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, budou všechny upsány na základě dohodyakcionářů dle § 205 obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
4. Určuje se, že se připouští možnost započtení peněžitépohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splaceníemisního kursu, a to v nominální hodnotě vzájemných pohledávek,když pohledávka za společností musí být oběma stranami řádněprověřena, a to jak co do její výšky, tak i do právního důvodujejího vzniku odsouhlasena. Zápočet bude proveden na základědohody o započtení vzájemných pohledávek, které zaniknou ke dnipodpisu dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku, a tove výši, ve které se vzájemně setkají. 11.4.2002 - 22.4.2002
5. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 30.000,-Kč, slovy: Třicettisíckorunčeských, a připouští se upsání akcií ještěpřed zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, když upisování akcií je vázáno na rozvazovacípodmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve smyslu § 203 odst. 4, věty druhé obchodního zákoníku. 11.4.2002 - 22.4.2002
Valná hromada konaná dne 12.5.1999 rozhodla o tomto zvýšenízákladního jmění společnosti:Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní částky3,000.000,- Kč (slovy třimilionykorunčeských), která jepředstavována 100 kusy akcií na jméno v listinné podobě ojmenovité hodnotě 30.000,- Kč (slovy třicettisíckorunčeských) očástku 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských) na celkovou výši7,500.000,- Kč (slovy sedmmilionůpětsettisíckorunčeských), a totak, že zvýšení základního jmění se provádí podle ustanovení §203 a násl. obch. zák. upsáním nových akcií na jméno jakokmenových akcií v zaknihované podobě. Upisování nad částkunavrhovaného zvýšení 4,500.000,- Kč se nepřipouští. Zvýšenízákladního jmění bude provedeno tak, že společnost vydá 150 kusůkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 30.000.- Kč (slovytřicettisíckorunčeských), přičemž akcie budou vydávány vzaknihované podobě. Emisní kurz každé akcie je výší jejíjmenovité hodnoty. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Určujese přednostní právo stávajících akcionářů na úpis nových akcií.Místem upsání akcií bude PEZAG a. s., sídlo Pelhřimov,Humpolecká 453, PSČ 393 01. Lhůta pro upsání akcií je do desetipracovních dnů poté, co bude usnesení o zvýšení základního jměnízapsáno do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit100 % emisního kurzu upsaných akcií při úpisu akcií. Splacenímemisního kurzu při úpisu se rozumí uhrazení uvedené částky dosedmi pracovních dnů ode dne úpisu bezhotovostně na bankovníúčet u KB a. s., pobočka Pelhřimov č. 402-261/0100. Akcie seupisují peněžitým vkladem v celkové výši 4,500.000,- Kč (slovyčtyřimilionypětsettisíckorunčeských), upisování nepeněžitýmvkladem se nepřipouští. Rozhodným dnem pro uplatněnípřednostního práva na úpis nových akcií je 11. pracovní denpo dni právní moci usnesení rejstříkového soudu o zvýšenízákladního jmění. Pokud po tomto dni nebudou upsány všechnynové akcie, upíše všechny zbylé akcie akcionář PMA Techniek.Důvodem zvýšení základního jmění je jednak rozšíření předmětučinnosti společnosti a současně potřeba finančního posíleníspolečnosti. V případě prodlení s úhradou emisního kurzu jeupisovatel povinen hradit úrok z prodlení ve výši 20 % p.a.(dle § 177 obch. zák.). 12.7.1999 - 13.10.1999
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy.Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstvaspolečnosti. 10.7.1997 - 25.10.2002
Agrostroji a.s. je vyhrazeno 51 % akcií, firmě GREENLAND49 % akcií. 16.8.1993 - 10.7.1997
Dozorčí rada:1. Wolfgang Hans Peter Szybowicz, 775 Konstanz, Lindener str. 12,SRN, předseda2. Johannes Antonius Maria Collart, 5591 GH Heeze,DS.Kremerstraat 59, Nizozemí3. Ing. Jiří Vobralík, S.K.Neumana 5, Jihlava 22.5.1992 - 16.8.1993
Akciová společnost byla založena na základě povolení Federálníhoministra financí č.j. XI/2- 28879/90, pořad. číslo 01552 ze dne21.1.1991 usnesením ustavující valné hromady zakladatelůspolečnosti Agrostroje Pelhřimov a.s. a firmy Zweegwrs en ZonenNeuensweeg 165 se sídlem v Geldropu v Nizozemí ze dne 22.1.1991.Valná hromada současně schválila zakladatelskou smlouvu a stanovya zvolila představenstvo a dozorčí radu.Zakladatelská smlouva, schválené stanovy a notářský zápis oustavující valné hromadě byly přiloženy. 1.2.1991 - 10.7.1997
Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií:Základní kapitál společnosti je rozdělen na 200 kusů akciíjmenovité hodnoty 30.000,-Kčs, znějící na jméno. Agrostroji a.s.je vyhrazeno 102 akcií, firmě Zweegers 98 akcií. 1.2.1991 - 10.7.1997
Společnost zastupuje představenstvo. Člonové představenstvanejsou z právních jednání, jež učinili jménem společnosti, osobněvázáni vůči třetím osobám za závazky společnosti.Navenek zastupuje společnost ředitel, podřízený a odpovědnýpředstavenstvu která ho jmenuje, řídí a hodnotí jeho činnost. 1.2.1991 - 16.8.1993
Společnost podepisuje ředitel a v jeho nepřítomnosti oba jehozástupci tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu a.s. PEZAGpřipojí svůj podpis ředitel samostatně nebo jeho zástupcispolečně, s připojením dodatku: zástupci ředitele.Základní kapitál společnosti:Výše základního kapitálu společnosti činí 6,000.000 Kčs, slovyšestmilónů korun čsl., z toho peněžitý vklad, který byl jižsložen, činí 2,000.000 Kčs a nepeněžitý vklad, znaleckyohodnocený 4,000.000 Kčs. 1.2.1991 - 16.8.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00511625
Obchodní firma: Eurotech Třešť s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Základní údaje datové schránky

IČO: 00511625
Jméno subjektu: Eurotech Třešť s.r.o.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: cm5cgmp

Základní údaje DPH

IČO: 00511625
DIČ: CZ00511625
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Eurotech Třešť s.r.o.
Sídlo: Nádražní 1444/43A 589 01 TŘEŠŤ
Zapsal Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Jihlavě, Tolstého 2, JIHLAVA, tel.: 567 559 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
167112768/0600 26.8.2015
CZ5206000000000167112813 7.2.2014
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Nádražní 1444 , 589 01 Třešť Česká republika
Nádražní 1444/43A, 589 01 Třešť
15.7.2014
Sídlo: Nádražní 164 , 589 01 Třešť Česká republika
Třešť, Nádražní 164, PSČ 58901
23.6.2004 - 15.7.2014
Sídlo: Humpolecká 453 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Humpolecká 453
17.10.1994 - 23.6.2004
Sídlo: Třída legií 1115 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Třída legií 1115, PSČ 39301
16.8.1993 - 17.10.1994
Sídlo: Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov
1.2.1991 - 16.8.1993

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Nádražní 1444/43A, 58901 Třešť

Obory činností Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Slevárenství, modelářství 1.7.2015
malířství, lakýrnictví a natěračství 8.10.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.10.2009
zámečnictví, nástrojářství 8.10.2009
obráběčství 8.10.2009
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 8.10.2009
1. výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů 12.7.1999 - 8.10.2009
2. koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 12.7.1999 - 8.10.2009
3. kovoobráběčství 12.7.1999 - 8.10.2009
4. nástrojařství 12.7.1999 - 8.10.2009
5. zámečnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
6. stavba strojů s mechanickým pohonem 12.7.1999 - 8.10.2009
7. provoz ubytovacího zařízení 12.7.1999 - 8.10.2009
8. lakýrnictví 12.7.1999 - 8.10.2009
1. Výroba a opravy zemědělských strojů 16.8.1993 - 12.7.1999
2. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 16.8.1993 - 12.7.1999
Předmět činnosti:Výroba, nákup a prodej zemědělských strojírenských výrobků,jejich příslušenství, jakož i stranami čas od času dohotnutýchvýrobků jiného druhu, do tuzemska i zahraničí, specializace adalší koordinace výroby mezi akcionáři, realizace závazků,plynoucích z kooperačních smluv uzavřených me zi akcionáři,zprostředkovatelská a obchodní činnost v oblasti strojírenské hozboží, propagační marketingové a maloobchodní služby, a to jakpro právnické, tak i pro fysické osoby. 1.2.1991 - 16.8.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 164/41 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1002715202
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 7.5.1999

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 164/41 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1002715202
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 164/41 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1002715202
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 164/41 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1002715202
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.7.1999

Živnost č. 5 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 7.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna: Nádražní 164/41 , Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny: 1002715202
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 7.7.1999

Živnost č. 6 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 16.12.1999

Živnost č. 7 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1998
Zánik oprávnění: 21.3.2005

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.12.1998
Zánik oprávnění: 21.3.2005

Živnost č. 10 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.5.1999
Zánik oprávnění: 21.3.2005

Živnost č. 11 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Provoz ubytovacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.5.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Výroba a opravy strojírenských strojů a přístrojů

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1999
Zánik oprávnění: 17.12.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Vedení firmy Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin 1.7.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Schepenstraat 21 , AP Baexem Nizozemské království
6095 AP Baexem, Schepenstraat 21
Jméno: Ing. František Dvořák 1.7.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Jižní 270 , 380 01 Dačice Česká republika
Jižní 270, Dačice V, 380 01 Dačice
Jméno: Maria O H T Zweegers 1.2.1991 - 31.12.1991
Funkce: nemá
Adresa: Česká republika
Nizozemí-Geldrop, Hamont - Achel /B/
Jméno: Ing. Zdeněk Beránek 1.2.1991 - 22.5.1992
Funkce: předseda
Adresa: Táborská 1791 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1791
Jméno: Lubomír Hájek 1.2.1991 - 22.5.1992
Funkce: nemá
Adresa: Bezručova 1331 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Bezručova 1331
Jméno: JUDr. Lubomír Hájek 1.2.1991 - 22.5.1992
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Bezručova 133 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Bezručova 133
Jméno: JUDr. Zdeněk Pihávek 1.2.1991 - 16.8.1993
Funkce: zástupce ředitele společnosti
Adresa: Slovenského bratrství 1729 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Slovenského bratrství 1729
Jméno: J A M Collart 31.12.1991 - 16.8.1993
Funkce: společník
Adresa: Geldrop Holandsko Česká republika
Geldrop Holandsko
Jméno: Ing. Petr Král 1.2.1991 - 17.10.1994
Funkce: zástupce ředitele společnosti
Adresa: Táborská 1829 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Táborská 1829
Jméno: Marie Klokočová 16.8.1993 - 21.2.1995
Funkce: ekonom
Adresa: 4 , Rynárec Česká republika
Rynárec čp. 4
Jméno: Mojmír Rohleder 22.5.1992 - 10.7.1997
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: 59 , Skrýšov Česká republika
Skrýšov č. 59
Jméno: Mojmír Rohleder 22.5.1992 - 10.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 59 , Skrýšov Česká republika
Skrýšov čp. 59
Jméno: Ing. Martin Plachý 22.5.1992 - 10.7.1997
Funkce: předseda
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241
Jméno: Leopold Johannes Jacobus Gras 17.10.1994 - 10.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dr. Arienstraat 2 , Roosendaal Holandsko
Roosendaal ul. Dr. Arienstraat 2
Jméno: Ing. Zdeněk Kříž 17.10.1994 - 10.7.1997
Funkce: zástupce ředitele společnosti
Adresa: Okružní 1725 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Okružní 1725
Jméno: Marie Klokočková 21.2.1995 - 10.7.1997
Funkce: ekonom
Adresa: 4 , Rynárec Česká republika
Rynárec čp. 4
Jméno: Mojmír Rohleder 10.7.1997 - 10.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 59 , Skrýšov Česká republika
Skrýšov čp. 59
Jméno: František Jiří 10.7.1997 - 10.7.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rubešova 1177
Jméno: Ing. Martin Plachý 10.7.1997 - 23.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Rosolova 1241 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rosolova 1241
Jméno: František Jiřík 10.7.1997 - 7.4.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rubešova 1177 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rubešova 1177
Jméno: Dipl.Ing. Peter Schwanzer 23.6.1998 - 7.4.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Slovinská 54 , Brno Česká republika
Brno, Slovinská 54, okres Brno-město
Jméno: Marinus Petrus Josef De Corte 7.4.1999 - 4.3.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.10.2002
Ve funkci: do 26.10.2002
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava, PSČ 58901
Jméno: Rudolf Batteram 7.4.1999 - 4.3.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.10.2002
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava, PSČ 58901
Jméno: Mojmír Rohleder 10.7.1997 - 3.9.2003
Funkce: místopředseda předst.a ředitel a.s.
Adresa: 59 , Skrýšov Česká republika
Skrýšov čp. 59
Jméno: Maria Cornelius Francis Leonardus Reijnen 12.7.1999 - 3.9.2003
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
Jméno: Wim Noorman 3.9.2003 - 23.6.2004
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2002
Ve funkci: od 26.10.2002
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
Jméno: Maria Cornelius Francis Leonardus Reijnen 3.9.2003 - 23.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.1999
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
Jméno: Mojmír Rohleder 3.9.2003 - 24.7.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2002 do 26.10.2007
Ve funkci: od 26.10.2002 do 26.10.2007
Adresa: Skrýšov 59 , 393 01 Pellhřimov Česká republika
Pellhřimov, Skrýšov čp. 59, PSČ 39301
Jméno: Willem Albert Noorman 23.6.2004 - 24.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.10.2002 do 26.2.2007
Ve funkci: od 26.10.2002 do 26.2.2007
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961 JA, Horst
Jméno: Maria Cornelius Francis Leonardus Reijnen 23.6.2004 - 24.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.1999
Ve funkci: od 21.6.2004 do 21.5.2008
Adresa: Pelhřimov , 393 01 Skrýšov 59 Česká republika
Skrýšov 59, Pelhřimov, PSČ 393 01
Jméno: Willem Albert Noorman 24.7.2008 - 20.12.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2008 do 14.11.2012
Ve funkci: od 21.5.2008 do 14.11.2012
Adresa: Nizozemské království
Venloseweg 9, 5961, Horst
Jméno: Mojmír Rohleder 24.7.2008 - 20.12.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.5.2008 do 14.11.2012
Ve funkci: od 21.5.2008 do 14.11.2012
Adresa: Skrýšov 59 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Skrýšov 59, PSČ 39301
Jméno: Maria Cornelius Francis Leonardus Reijnen 24.7.2008 - 20.12.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.5.1999 do 14.11.2012
Adresa: 393 01 Pelhřimov - Skrýšov 59 Česká republika
Pelhřimov - Skrýšov 59, PSČ 39301
Jméno: Mojmír Rohleder 20.12.2012 - 26.7.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Ve funkci: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: Skrýšov 59 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Skrýšov 59, 393 01 Pelhřimov
Jméno: Karel Anthony Deppe 20.12.2012 - 16.9.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Ve funkci: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: Goohorstlaan 27 , BC Noordwijk Nizozemské království
2203BC Noordwijk, Goohorstlaan 27
Jméno: Mojmír Rohleder 26.7.2013 - 16.9.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Ve funkci: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: 187 , 588 61 Cejle Česká republika
č.p. 187, 588 61 Cejle
Jméno: Gerardus Johannes Lambertus Van De Kerkhof 20.12.2012 - 1.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 14.11.2012
Adresa: Bosscheweg 4 , SX Beek en Donk Nizozemské království
5741SX Beek en Donk, Bosscheweg 4
Jméno: Eric Nicolaas Hubertus Maria Lamkin 16.9.2013 - 1.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2013
Ve funkci: od 4.6.2013
Adresa: Schepenstraat 21 , AP Baexem Nizozemské království
6095 AP Baexem, Schepenstraat 21
Jméno: František Dvořák 16.9.2013 - 1.7.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 4.6.2013
Ve funkci: od 4.6.2013
Adresa: Jižní 270 , 380 01 Dačice Česká republika
Jižní 270, Dačice V, 380 01 Dačice
Jméno: Gerardus Jahannes Lambertus Van De Kerkhof 1.7.2015 - 4.11.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.7.2015 do 17.8.2016
Adresa: Bosscheweg 4 , SX Beek en Donk Nizozemské království
5741SX Beek en Donk, Bosscheweg 4

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Wolfgang Hans Peter Szybowicz 16.8.1993 - 17.10.1994
Funkce: předseda
Adresa: Lindener str. 12 , Konstanz SRN
775 Konstanz Lindener str. 12
Jméno: Wilhelmus Johannes Kommers 16.8.1993 - 17.10.1994
Adresa: DS. Kremerstaat 59 , GH Heeze Nizozemí
5591 GH Heeze DS. Kremerstaat 59
Jméno: Ing. Jiří Vobralík 16.8.1993 - 10.7.1997
Adresa: S. K. Neumanna 5 , Jihlava Česká republika
Jihlava, S. K. Neumanna 5
Jméno: Wolfgang Hans Peter Szybowicz 17.10.1994 - 10.7.1997
Adresa: Lindener str. 12 , Konstanz SRN
775 Konstanz Lindener str. 12
Jméno: Pietere Scherpenisse 17.10.1994 - 10.7.1997
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Golfslag I , Hoofddorp Holandsko
Hoofddorp,Golfslag I
Jméno: Irena Rybářová 10.7.1997 - 12.7.1999
Funkce: členka dozorčí rady
Adresa: Husova 1099 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Husova 1099
Jméno: Ing. Miroslav Okrouhlý 10.7.1997 - 12.7.1999
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pražská 1819 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Pražská 1819
Jméno: Ing. Zdeněk Kříž 10.7.1997 - 20.2.2001
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Okružní 1725 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Okružní 1725
Jméno: Jiří Raiterman 12.7.1999 - 12.9.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: do 17.6.2005
Adresa: Hodická 1210 , Třešť Česká republika
Třešť, Hodická 1210/23, okres Jihlava
Jméno: Ing. Miroslav Pech 20.2.2001 - 13.11.2006
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 25.7.2006
Ve funkci: do 25.7.2006
Adresa: 588 61 Kostelec 29 Česká republika
Kostelec 29, PSČ 58861
Jméno: Irena Rybářová 12.7.1999 - 24.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.7.1997 do 12.7.2004
Ve funkci: od 12.7.1999 do 12.7.2004
Adresa: Husova 1099 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Husova 1099
Jméno: Ing. František Dvořák 13.11.2006 - 24.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006
Ve funkci: od 25.7.2006 do 21.5.2008
Adresa: Jižní 270 , 580 01 Dačice Česká republika
Dačice, Jižní 270, PSČ 58001
Jméno: Irena Rybářová 24.7.2008 - 25.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.5.2008 do 12.6.2009
Ve funkci: od 21.5.2008 do 12.6.2009
Adresa: 396 01 Mysletín 39 Česká republika
Mysletín 39, PSČ 39601
Jméno: Ing. František Dvořák 24.7.2008 - 25.6.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006
Ve funkci: od 21.5.2008 do 12.6.2009
Adresa: Jižní 270 , 580 01 Dačice Česká republika
Dačice, Jižní 270, PSČ 58001
Jméno: Milan Doležal 12.9.2005 - 20.12.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 17.6.2005 do 14.11.2012
Adresa: Růžená 66 , 589 01 Třešť Česká republika
Třešť, Růžená 66, PSČ 58901
Jméno: Ing. František Dvořák 25.6.2009 - 20.12.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.7.2006 do 14.11.2012
Ve funkci: od 12.6.2009 do 14.11.2012
Adresa: Jižní 270 , 380 01 Dačice Česká republika
Dačice, Jižní 270, PSČ 38001
Jméno: Bronislav Budějovský 25.6.2009 - 20.12.2012
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.6.2009 do 14.11.2012
Ve funkci: od 12.6.2009 do 14.11.2012
Adresa: 675 71 Pyšel 5 Česká republika
Pyšel 5, PSČ 67571
Jméno: František Dvořák 20.12.2012 - 16.9.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Ve funkci: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: Jižní 270 , 380 01 Dačice Česká republika
Jižní 270, Dačice V, 380 01 Dačice
Jméno: Kristian Zoor 20.12.2012 - 16.9.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Ve funkci: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: Dolní 727 , 588 32 Brtnice Česká republika
Dolní 727, 588 32 Brtnice
Jméno: Milan Doležal 20.12.2012 - 16.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.11.2012 do 4.6.2013
Adresa: 66 , 589 01 Růžená Česká republika
č.p. 66, 589 01 Růžená
Jméno: Mojmír Rohleder 16.9.2013 - 9.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2013 do 1.10.2014
Ve funkci: od 4.6.2013 do 1.10.2014
Adresa: 187 , 588 61 Cejle Česká republika
č.p. 187, 588 61 Cejle
Jméno: Martin Černoch 16.9.2013 - 9.10.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2013 do 1.10.2014
Ve funkci: od 4.6.2013 do 1.10.2014
Adresa: 102 , 589 01 Růžená Česká republika
č.p. 102, 589 01 Růžená
Jméno: Jiří Kadlec 16.9.2013 - 9.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.6.2013 do 1.10.2014
Adresa: Nádražní 444 , 589 01 Třešť Česká republika
Nádražní 444/10, 589 01 Třešť
Jméno: Mojmír Rohleder 9.10.2014 - 1.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2014 do 1.7.2015
Ve funkci: od 1.10.2014 do 1.7.2015
Adresa: 187 , 588 61 Cejle Česká republika
č.p. 187, 588 61 Cejle

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: František Dvořák
Člen statutárního orgánu: Eric Nicolaas Hubertus M Lamkin

Vlastníci firmy Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 12 750 000 Kč - 1.7.2015
zakladni 12 750 000 Kč - 22.4.2002 - 1.7.2015
zakladni 7 500 000 Kč - 13.10.1999 - 22.4.2002
zakladni 3 000 000 Kč - 16.8.1993 - 13.10.1999

Sbírka Listin Eurotech Třešť s.r.o. IČO: 00511625

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 4218/SL 76 notářský zápis [NZ 232/2015, N 272/2015] Krajský soud v Brně 3.6.2015 30.6.2015 26
B 4218/SL 75 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2015 4.6.2015 5.6.2015 25
B 4218/SL 74 ostatní projekt fúze Krajský soud v Brně 1.4.2015 7.4.2015 11
B 4218/SL 73 notářský zápis [NZ 582/2014] rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 582/2014 Krajský soud v Brně 9.10.2014 4.12.2014 27
B 4218/SL 71 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 22
B 4218/SL 70 účetní závěrka [2013], zpráva auditora rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 9
B 4218/SL 69 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 6.5.2014 9.7.2014 6.8.2014 17
B 4218/SL 68 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, NZ 219/2013 Krajský soud v Brně 4.6.2013 22.7.2013 19.9.2013 8
B 4218/SL 67 ostatní zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 4.6.2013 22.7.2013 19.9.2013 2
B 4218/SL 65 zpráva auditora Krajský soud v Brně 3.6.2013 28.6.2013 16.7.2013 4
B 4218/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.6.2013 16.7.2013 10
B 4218/SL 63 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2013 26.6.2013 16.7.2013 7
B 4218/SL 62 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz + cash flow Krajský soud v Brně 30.4.2013 9.7.2013 16.7.2013 5
B 4218/SL 61 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 30.4.2013 9.7.2013 16.7.2013 21
B 4218/SL 60 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2012 21.6.2013 25.6.2013 7
B 4218/SL 59 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 5.6.2012 8.1.2013 16.1.2013 17
B 4218/SL 58 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 8.1.2013 16.1.2013 31
B 4218/SL 57 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 30.4.2012 8.1.2013 16.1.2013 15
B 4218/SL 56 notářský zápis rozh.jed.akcio.VH,NZ 460/2012 Krajský soud v Brně 14.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 9
B 4218/SL 55 ostatní zápis ze zased.představ. Krajský soud v Brně 14.11.2012 20.12.2012 4.1.2013 2
B 4218/SL 54 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 10.8.2011 12
B 4218/SL 53 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 13.6.2011 10.8.2011 3
B 4218/SL 52 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2010 Krajský soud v Brně 31.3.2011 10.8.2011 6
B 4218/SL 51 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 10.8.2011 34
B 4218/SL 50 účetní závěrka - rozvaha + výkaz 2010 Krajský soud v Brně 31.5.2011 10.8.2011 4
B 4218/SL 49 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 213/11 Krajský soud v Brně 20.5.2011 20.7.2011 6
B 4218/SL 48 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 22.4.2010 15.3.2011 69
B 4218/SL 47 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.2009 15.10.2009 18
B 4218/SL 46 notářský zápis - rozh. VH, NZ 347/09 Krajský soud v Brně 1.10.2009 15.10.2009 6
B 4218/SL 45 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.6.2009 29.6.2009 3
B 4218/SL 44 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 221/09 Krajský soud v Brně 12.6.2009 29.6.2009 9
B 4218/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 31.3.2009 16.6.2009 6
B 4218/SL 42 zpráva auditora -zápis o projednání Krajský soud v Brně 26.1.2009 16.6.2009 1
B 4218/SL 41 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 29.1.2009 16.6.2009 46
B 4218/SL 40 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 16.6.2009 3
B 4218/SL 39 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 7.4.2009 16.6.2009 12
B 4218/SL 38 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 5
B 4218/SL 37 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 2
B 4218/SL 36 ostatní -zápis ze sch. předst. Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 2
B 4218/SL 35 notářský zápis -NZ 21052008 Krajský soud v Brně 21.5.2008 30.7.2008 9
B 4218/SL 34 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 17.4.2008 4.6.2008 3
B 4218/SL 33 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 7
B 4218/SL 32 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 34
B 4218/SL 31 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 43
B 4218/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 28.2.2008 4.6.2008 12
B 4218/SL 29 ostatní -zpráva o vztazích 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 6
B 4218/SL 28 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 1.3.2007 26.4.2007 4
B 4218/SL 27 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 31
B 4218/SL 26 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 26.4.2007 6
B 4218/SL 25 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 16.4.2007 26.4.2007 2
B 4218/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 26.4.2007 10
B 4218/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.11.2006 15.11.2006 1
B 4218/SL 22 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 25.7.2006 15.11.2006 2
B 4218/SL 21 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 171/06 Krajský soud v Brně 25.7.2006 15.11.2006 9
B 4218/SL 20 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 17.6.2005 13.9.2005 2
B 4218/SL 19 ostatní -zápis z veřejné schůze závodu Krajský soud v Brně 16.6.2005 13.9.2005 1
B 4218/SL 18 notářský zápis -NZ 144/2005-výroční zpráva Krajský soud v Brně 18.3.2005 13.9.2005 30
B 4218/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 22.3.2005 17.8.2005 29
B 4218/SL 9 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.5.2002 6.9.2004 21
B 4218/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 17
B 4218/SL 7 notářský zápis -dohoda Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 8
B 4218/SL 6 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 27.3.2002 6.9.2004 25
B 4218/SL 5 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 9.5.2001 6.9.2004 25
B 4218/SL 4 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.8.2000 6.9.2004 5
B 4218/SL 3 notářský zápis -čestné prohlášení Krajský soud v Brně 27.8.1999 6.9.2004 5
B 4218/SL 2 notářský zápis -stanovy Krajský soud v Brně 12.5.1999 6.9.2004 29
B 4218/SL 16 notářský zápis -rozh. VH, výr. zpráva 2003 Krajský soud v Brně 13.5.2004 6.9.2004 95
B 4218/SL 15 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 30.3.2004 6.9.2004 27
B 4218/SL 14 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 30.5.2003 6.9.2004 37
B 4218/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 10.4.2001 6.9.2004 13
B 4218/SL 12 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.6.2003 6.9.2004 6
B 4218/SL 11 notářský zápis -úč. závěrky 2000 - 2002 Krajský soud v Brně 26.6.2003 6.9.2004 65
B 4218/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.10.2002 6.9.2004 15
B 4218/SL 1 notářský zápis -rozhod. VH Krajský soud v Brně 2.3.1999 6.9.2004 7

Hodnocení Eurotech Třešť s.r.o.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Eurotech Třešť s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...