EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. Praha IČO: 26484919

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26484919.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Velkoobchod , Zprostředkování obchodu a další.

Základní údaje o EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.10.2001
Spisová značka: B 7374
IČO: 26484919
Obchodní firma: EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.
Právní forma: Akciová společnost 17.10.2001
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 17.10.2001
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením, vyhotoveného dne 19.2.2015 a schváleného dne 26.3.2015, došlo u společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE a.s., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jměn í na stávající nástupnickou společnost, a to METRENIA, a.s., IČO: 28206096, se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Čelakovského sady 433/10, PSČ 120 00. 1.5.2015
Mimořádná valná hromada konaná 8.10.2008 rozhodlatakto: a/ schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.000.000.- Kč ( slovy: osm milionů korun českých) na 53.000.000.- Kč (slovy: padesát tři milonů korun českých), tedy o částku 45.000.000.- Kč ( slovy: čtyřicet pět milionů korun českých), upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, b/rozhodla o tom, že upsáno bude 450 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, c/ na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva akcionářů schvaluje vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií s tím, že akcie budou upsány předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALIANC E LTD. a souhlasí se započtením pohledávky EURO CAPITAL ALIANCE LTD. vůči společnosti EURO CAPITAL ALIANCE a.s., vzniklé ze smlouvy o půjčce a smlouvy o přistoupení k závazku, d/bere na vědomí potvrzení auditora společnosti AUDIT OBCE, s.r.o., č. osvědčení KAČR č. 431, auditor Jan Svoboda, č. osvědčení KAČR č. 433 o existenci pohledávky ze dne 2.9.2008, e/ schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti EURO CAPITAL ALIANCE LTD., se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, M3J 2G6, Kanada a to formou dohody o upsání akcií, jej íž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst.4 ObchZ., f/ stanoví, že akcie budou upsány v sídle společnosti s tím, že lhůta pro úpis začíná dne 9.10.2008 a trvá 30 dnů s tím, že upisování je vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 ObchZ. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemno u výzvou spolu s předáním smlouvy u úpisu akcií,g/ předem určený zájemce splatí celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií, na základě dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení do obchodního orejstříku, h/ schvaluje pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení předá upisovatel společnosti současně se smlouvou o úpisu akcií, - dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splácení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. 19.11.2008 - 10.12.2008
Mimořádná valná hromada konaná dne 20.3.2007 rozhodla takto: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o celkovou částku 6.000.000,- Kč (slovy šest milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (slovy osm milionů korun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nep řipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemc i, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisního kurzu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazků vůči tomuto věřiteli, c) bere na vědomí potvrzení auditora o existenci závazku ze dne 24.1.2007 vydaného Janem Svobodou, KAČR č. 433, d) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada, IČ: 1464917, a to formou návrh u smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. e) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 21.3.2007 a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 2003 odst. 4 obchodního zákoníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu smlouvy o úpisu akcií. f) emisní kurs nově vydaných akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 204a odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou ve výši 100. 000,- Kč na jednu akcii a emisním ážiem na jednu akcii, které bude vypočítáno ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří jistina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč, a příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení a celkovo u jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií děleno počtem těchto akcií. g) předem určený zájemce splatí 100% emisního kurzu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku h) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD za společností ve výši 6.000.000,- Kč s příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společno sti na splacení emisního kurzu akcií upsaných předem určeným zájemcem, společností EURO CAPITAL ALLIANCE LTD, i) schvaluje pravidla o uzavření smlouvy o započtení: - návrh dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií 23.5.2007 - 19.11.2008
Mimořádná valná hromada konaná dne 7.2.2003 rozhodla takto: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu ze 2.000.000,- Kč o částku 6.000.000,- Kč (šestmilionůkorunčeských) na celkovou výši základního kapitálu 8.000.000,- Kč (osmmilionůkorunčeských) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a) rozhodla o tom, že upsáno bude 60 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, b) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva schvaluje, vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií,když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určenému zájemci, kterým je věřitel společnosti - EURO CAPITAL ALLIANCE LTD tak, aby věřitel mohl ke splacení emisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku za společností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, c) schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD se sídlem 1315 Finch Ave. West, Suite 306, Toronto, Ontario, M3J 2G6, Kanada identifikační číslo společnosti v provincii Ontario: 1464917, a to formou předání návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4, d) stanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem 19.2.2003 a trvá 14 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák.Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií. e) emisní kurs nově vydávaných akcií se ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm.určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 6.000.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou akcií, a emisním ážiem připadajícím na všechny akcie v částce, která bude vypočítána ke dni uzavření Dohody o započtení jako rozdíl mezi částkou, kterou tvoří listina pohledávky ve výši 6.000.000,- Kč a její příslušenství ke dni uzavření Dohody o započtení, a celkovou jmenovitou hodnotou nově vydávaných akcií, to vše děleno počtem těchto akcií. f) předem určený zájemce splatí 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 7 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a to před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valné hromady, g) připouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávky předem určeného zájemce, tj. společnosti EURO CAPITAL ALLIANCE LTD. za společností ve výši 6.000.000,- Kč a jejího příslušenstvím vzniklé ze smlouvy o půjčce ze dne 13.12.2001, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem, tj. společností EURO CAPITAL ALLINCE LTD. h) schvaluje pravidla pro uzavření Dohody o započtení: - Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovateli společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií, - Dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako Smlouva o úpisu akcií, - Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se Smlouvou o úpisu akcií, - Dohoda o započtení nabude účinnosti ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií, a jejíž účinnost bude vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. 9.4.2003 - 23.5.2007

Aktuální kontaktní údaje EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26484919
Obchodní firma: EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 17.10.2001
Celkový počet živností: 8
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26484919
Firma: EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 17.10.2001

Kontakty na EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Na dlouhém lánu 508/41 , Praha 160 00 9.7.2007
Sídlo: Blanická 718/10 , Praha 120 00 17.10.2001 - 9.7.2007

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Na dlouhém lánu 508/41, Praha 160 00

Obory činností EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.1.2015
zprostředkování obchodu 17.10.2001 - 30.1.2015
velkoobchod 17.10.2001 - 30.1.2015
specializovaný maloobchod 17.10.2001 - 30.1.2015
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.10.2001 - 30.1.2015
realitní činnost 17.10.2001 - 30.1.2015
správa a údržba nemovitostí 17.10.2001 - 30.1.2015

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna: Na dlouhém lánu 27/10 , Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny: 1002658675
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 5.3.2003

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.10.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.3.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení

Vedení firmy EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. V případě, že společnost má pouze jednoho člena představenstva, jedná za společnost tento člen představenstva samostatně. 30.1.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za představenstvo jménem společnosti navenek jsou oprávněni všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. 17.10.2001 - 30.1.2015
Jméno: Jan Šrubař 30.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.1.2014
Ve funkci: od 17.1.2014
Adresa: Na Dolíček 46, Kunice 251 64
Jméno: Ing. Jan Šrubař 17.10.2001 - 3.4.2013
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Ve funkci: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Adresa: Plzeňská 155/113, Praha 150 00
Jméno: Ing. Antonín Král 17.10.2001 - 3.4.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Ve funkci: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Adresa: Vitošská 3412/5, Praha 143 00
Jméno: Ing. Miroslav Kimminich 17.10.2001 - 3.4.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Ve funkci: od 17.10.2001 do 10.5.2004
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00
Jméno: Jan Šrubař 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Ve funkci: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Adresa: Na Dolíček 46, Kunice 251 64
Jméno: Antonín Král 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Adresa: Vitošská 3412/5, Praha 143 00
Jméno: Miroslav Kimminich 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00
Jméno: Jan Šrubař 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.10.2010
Ve funkci: od 17.7.2007 do 17.10.2010
Adresa: Na Dolíček 46, Kunice 251 64
Jméno: Antonín Král 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.10.2010
Adresa: Vitošská 3412/5, Praha 143 00
Jméno: Miroslav Kimminich 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.10.2010
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00
Jméno: Jan Šrubař 3.4.2013 - 2.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.2010
Ve funkci: od 17.10.2010
Adresa: Na Dolíček 46, Kunice 251 64
Jméno: Antonín Král 3.4.2013 - 30.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2010 do 17.1.2014
Adresa: Vitošská 3412/5, Praha 143 00
Jméno: Miroslav Kimminich 3.4.2013 - 30.1.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.10.2010 do 17.1.2014
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00
Jméno: Jan Šrubař 2.10.2013 - 30.1.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.10.2010 do 17.1.2014
Ve funkci: od 17.10.2010 do 17.1.2014
Adresa: Na Dolíček 46, Kunice 251 64
Jméno: Antonín Král 30.1.2015 - 5.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2014 do 1.9.2015
Adresa: Vitošská 3412/5, Praha 143 00
Jméno: Miroslav Kimminich 30.1.2015 - 5.11.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.1.2014 do 1.9.2015
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miloslav Mišner 30.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2014
Adresa: Jahodová 776, Neratovice 277 11
Jméno: Jan Zrotal 17.10.2001 - 23.5.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2001 do 20.3.2007
Ve funkci: od 17.10.2001 do 20.3.2007
Adresa: Ve struhách 972/19, Praha 160 00
Jméno: Dr. Zdeněk Pařízek 17.10.2001 - 3.4.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2001
Ve funkci: od 17.10.2001
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Dr. Miloslav Urban CSc 17.10.2001 - 3.4.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2001
Ve funkci: od 17.10.2001
Adresa: Dobronická 2 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Miloslav Mišner 9.7.2007 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.3.2007
Adresa: Jahodová 776, Neratovice 277 11
Jméno: Zdeněk Pařízek 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2002 do 10.5.2004
Ve funkci: od 17.10.2002 do 10.5.2004
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2002 do 10.5.2004
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Pařízek 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Ve funkci: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 10.5.2004 do 17.7.2007
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Pařízek 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.8.2010
Ve funkci: od 17.7.2007 do 17.8.2010
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.8.2010
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Miloslav Mišner 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2007 do 17.8.2010
Adresa: Jahodová 776, Neratovice 277 11
Jméno: Zdeněk Pařízek 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.8.2010 do 17.10.2011
Ve funkci: od 17.8.2010 do 17.10.2011
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.8.2010 do 17.10.2011
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Miloslav Mišner 3.4.2013 - 3.4.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.8.2010 do 17.10.2011
Adresa: Jahodová 776, Neratovice 277 11
Jméno: Zdeněk Pařízek 3.4.2013 - 14.4.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2011
Ve funkci: od 17.10.2011
Adresa: Ciolkovského 860/12, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 3.4.2013 - 30.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2011 do 2.10.2014
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Miloslav Mišner 3.4.2013 - 30.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2011 do 2.10.2014
Adresa: Jahodová 776, Neratovice 277 11
Jméno: Zdeněk Pařízek 14.4.2014 - 30.1.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.10.2011 do 2.10.2014
Ve funkci: od 17.10.2011 do 2.10.2014
Adresa: Ciolkovského 849/5, Praha 161 00
Jméno: Miloslav Urban 30.1.2015 - 5.11.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2014 do 1.9.2015
Adresa: Dubrovnická 1057/2, Praha 150 00
Jméno: Zdeněk Pařízek 30.1.2015 - 1.3.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2014 do 27.1.2017
Ve funkci: od 2.10.2014 do 27.1.2017
Adresa: Ciolkovského 849/5, Praha 161 00
Jméno: Miroslav Kimminich 5.11.2015 - 1.3.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.9.2015 do 27.1.2017
Adresa: Jílovská 1153/47, Praha 142 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jan Šrubař

Vlastníci firmy EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 53 000 000 Kč 100% 10.12.2008
zakladni 8 000 000 Kč - 9.7.2007 - 10.12.2008
zakladni 2 000 000 Kč - 17.10.2001 - 9.7.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 530 30.1.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 530 10.12.2008 - 30.1.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 80 9.7.2007 - 10.12.2008
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 17.10.2001 - 9.7.2007

Sbírka Listin EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. IČO: 26484919

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 7374/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 17.8.2015 15.10.2015 9.11.2015 5
B 7374/SL 29 notářský zápis [NZ 104/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 26.3.2015 26.3.2015 2.4.2015 15
B 7374/SL 28 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 19.2.2015 19.2.2015 23.2.2015 5
B 7374/SL 26 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 17.1.2014 20.1.2015 4.2.2015 2
B 7374/SL 25 notářský zápis [NZ 107/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.7.2014 20.1.2015 4.2.2015 22
B 7374/SL 24 ostatní zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 17.1.2014 20.1.2015 4.2.2015 2
B 7374/SL 23 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 2.10.2014 20.1.2015 4.2.2015 0
B 7374/SL 22 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 15.10.2010 21.3.2013 8.4.2013 2
B 7374/SL 21 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 15.10.2010 21.3.2013 8.4.2013 5
B 7374/SL 20 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 17.7.2007 21.3.2013 8.4.2013 2
B 7374/SL 19 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 17.7.2007 21.3.2013 8.4.2013 5
B 7374/SL 18 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.5.2004 21.3.2013 8.4.2013 2
B 7374/SL 17 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 10.5.2004 21.3.2013 8.4.2013 5
B 7374/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 1.6.2012 6.2.2013 12
B 7374/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 1.6.2012 6.2.2013 11
B 7374/SL 6 notářský zápis NZ 290/2008 Městský soud v Praze 8.10.2008 4.5.2011 6
B 7374/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.4.2007 13.6.2007 13.7.2007 12
B 7374/SL 4 notářský zápis -NZ150/07 Městský soud v Praze 20.3.2007 13.6.2007 13.7.2007 13
B 7374/SL 3 notářský zápis NZ52/2003 Městský soud v Praze 7.2.2003 27.5.2003 0
B 7374/SL 2 podpisové vzory 3x+zápis z předst. Městský soud v Praze 23.8.2001 8.11.2001 0
B 7374/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 336/2001 Městský soud v Praze 7.6.2001 8.11.2001 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení EURO CAPITAL ALLIANCE a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu EURO CAPITAL ALLIANCE a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.