Enjoy Chips SE Praha IČO: 07360428

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Enjoy Chips SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 07360428.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Enjoy Chips SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2018. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Enjoy Chips SE IČO: 07360428

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 13.8.2018
Spisová značka: H 2170
IČO: 07360428
Obchodní firma: Enjoy Chips SE
Právní forma: Evropská společnost 13.8.2018
Stav subjektu: Evropská - Aktivní
Datum zápisu: 13.8.2018
Valná hromada Společnosti rozhodla dnešního dne o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a)Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 120.000,- EUR (slovy: jedno sto dvacet tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 3.122.400,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto dvacet dva tisíc čtyři sta korun českých), o částku 2.886.000,- EUR (slovy: dva milio ny osm set osmdesát šest tisíc euro), což činí dle Přepočítacího koeficientu (s odkazem na Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001, ke dni 31.1.2019 přepočítací koeficient 25,76 Kč/1,- EUR, dále jen Přepočítací koeficient) částku ve výši 74.343.3 60,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři milionů tři sta čtyřicet tři tisíc tři sta šedesát korun českých) na novou výši 3.006.000,- EUR (slovy: tři miliony šest tisíc euro), vyjádřené částkou ve výši 77.465.760,- Kč (slovy: sedmdesát sedm milionů čtyři sta šedesá t pět tisíc sedm set šedesát korun českých), a to upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad ani pod částku 2.886.000,- EUR (slovy: dva miliony osm set osmdesát šest tisíc euro) se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. b)Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 920 ks (slovy: devět set dvacet kusů) nových kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. dle Přepočítacího koefici entu 30.912,- Kč (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií A je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou jednu novou kmenovou akcii A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.200,- EU R (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). c)Akcionáři mají přednostní právo upsat část nových akcií A upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. Akcie A budou upisovány v rámci 2 (slovy: dvou) kol. Ve 2. (slovy: druhém) kole mají akcionáři přednostní právo na upsání těch akcií A, které neupsali jiní akcionáři. Přednostní právo na upsání nových akcií A mohou akcionáři vykonat v sídle Společnosti na adrese Truhlářská 1106/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 ve lhůtě do 2 (slovy: dvou) měsíců od rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu. Předsta venstvo informuje akcionáře bez zbytečného odkladu o počátku běhu této lhůty, a to písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu akcionářů uvedenou v seznamu akcionářů nebo elektronicky na sdělené e-mailové adresy akcionářů. Lhůta pro upsání nových akcií A ve 2. (slovy: druhém) kole činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne skončení lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole. Představenstvo Společnosti je povinno zaslat akcionářům oznámení o možnosti upsat akcie A s využitím přednostního práva obsahující informace dle § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a současně jej uveřejnit v obchodním věstníku, a to bez zbytečné ho odkladu, nejpozději však do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů, po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Na každou 1 (slovy: jednu) dosavadní akcií A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) je možno upsat 9,2 (slovy: devět celých dvě desetiny) akcií A o jmenovité hodnotě 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Akcie A lze upi sovat pouze celé. S využitím přednostního práva lze upsat celkem 920 ks (slovy: devět set dvacet kusů) nových kmenových akcií A na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). Emisní kurs upisovaných nových akcií A s využitím přednostního práva je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za 1 (slovy: jednu) akcii A. Upisovatel nových akcií A je povinen splatit nejméně 30% (slovy: třicet procent) emisního kursu upsaných akcií A k okamžiku provedení úpisu akcionářem, o to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ68201000000024 01501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. Upisovatel splatí zbývající část emisního kursu upsaných akcií A nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu. d)Akcie A, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání určeným zájemcům. Valná hromada pro ten případ pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie. Před stavenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Úpis akcií A určenými záj emci probíhá za podmínek stanovených pro úpis akcií B určenými zájemci. e)Na zvýšení základního kapitálu bude Společností vydáno 1.485 ks (slovy: jeden tisíc čtyři sta osmdesát pět kusů) nových kmenových akcií B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro), tj. dle P řepočítacího koeficientu 30.912,- Kč (slovy: třicet tisíc devět set dvanáct korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií B je 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro) za každou jednu novou kmenovou akcii B na jméno v listinné podobě o jmenovité hodn otě akcie 1.200,- EUR (slovy: jeden tisíc dvě stě euro). f)Upisování akcií B bude provedeno bez využití přednostního práva stávajících akcionářů na upsání nových akcií B s tím, že se všichni stávající akcionáři v souladu s § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva na upsání nových akcií B prohlášením učiněným na valné hromadě nebo písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem doručeným Společnosti nejpozději před rozhodováním valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Valná hromada pověřuje představenstvo Společnosti k výběru určených zájemců, kterým budou nabídnuty k úpisu nově upisované akcie B. Představenstvo vybere určené zájemce s náležitou pečlivostí. Určení zájemci nesmí být v úpadku nebo hrozícím úpadku ve smys lu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Určenými zájemci mohou být případně též stávající akcionáři Společnosti. Lhůta pro upsání akcií B určeným zájemcem je stanovena do dne 30.6.2019. K upsání nových akcií B dochází uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi Společností a určeným zájemcem opatřené úředně ověřenými podpisy smluvních stran, jež bude splňovat náležitosti dle § 479 zákona o obchodních korporacích (dále jen ,,Smlouva''). Upisovatel nových akcií B je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto procent) emisního kursu upsaných akcií B ve lhůtě čtrnáct (14) dní ode dne uzavření Smlouvy, a to na účet Společnosti č. 2401501585/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s., IBAN CZ68201 00000002401501585, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX. g)Nově upsané akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. h)Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. i)Emisní kurzy dříve upsaných akcií jsou zcela splaceny. j)Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. Před zápisem nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty všech nových akcií. Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady Společnosti n astávají v souladu s § 464 odst. 1 zákona o obchodních korporacích okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti podá návrh na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení základního kapitálu a po splacení alespoň 30% (slovy: třicet procent) jejich jmenovité hodnoty. 22.2.2019

Aktuální kontaktní údaje Enjoy Chips SE

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 07360428
Obchodní firma: Enjoy Chips SE
Právní forma: Evropská společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 13.8.2018
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Kontakty na Enjoy Chips SE IČO: 07360428

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 12.9.2018
Sídlo: Primátorská 296/38 , Praha 180 00 13.8.2018 - 12.9.2018

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Enjoy Chips SE IČO: 07360428

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.8.2018
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 13.8.2018

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Pěstitelské pálení

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba hnojiv

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba a zpracování skla

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků

 • Broušení technického a šperkového kamene

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Stavba a výroba plavidel

 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování pozemkových úprav

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Fotografické služby

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.8.2018

Vedení firmy Enjoy Chips SE IČO: 07360428

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně 13.8.2018
Jméno: Riccardo Pastore 12.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.9.2018
Adresa: Ostrovní 124/21, Praha 110 00
Jméno: Mgr. Michal Koman 13.8.2018 - 12.9.2018
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.8.2018 do 5.9.2018
Adresa: Bubenská 328/25, Praha 170 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Miloš Vančura 12.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.9.2018
Adresa: Novoštěrboholská 475/1, Praha 102 00
Jméno: Petra Týmová 13.8.2018 - 12.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 13.8.2018 do 5.9.2018
Adresa: Dvořišťská 962, Praha 198 00

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Riccardo Pastore

Vlastníci firmy Enjoy Chips SE IČO: 07360428

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 1 020 19.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 1 485 19.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 920 19.7.2019 - 19.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 100 16.10.2018 - 19.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 200 Kč 100 13.8.2018 - 16.10.2018

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Enjoy Chips SE


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Enjoy Chips SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.