Easy Tank a.s. v likvidaci Praha IČO: 25826972

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Easy Tank a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 25826972.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Easy Tank a.s. v likvidaci se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Zprostředkovatelská činnost , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a další.

Základní údaje o Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.2.2003
Spisová značka: B 8116
IČO: 25826972
Obchodní firma: Easy Tank a.s.
Právní forma: Akciová společnost 4.1.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 4.1.1999
1. základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.480.000,-Kč (slovy: dva milióny čtyři sta osmdesát tisíc korun českých) ze stávající částky 2.700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých) na částku 5.180.000,- Kč (slovy: pět milionů jedno sto osmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2. zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 248 (slovy: dvě stě čtyřiceti osmi) kusy kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě form ou hromadné listiny. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 2.480.000,- Kč (slovy: dva milióny č tyři sta osmdesát tisíc korun českých). Emisní ážio je nulové. 3. valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Mgr. David Motyčka, r.č. 701102/5428, bydliště Praha 6, Heleny Malířové 280/15 (dále jen "Mgr. David Motyčka" n ebo "předem určený zájemce") 4. předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. 5. lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 21 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci v den konání této valné hromady, tj. 21.12.2 009, a to bezprostředně po jejím skončení. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslu šného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku. 6. místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti Easy Tank a.s., se sídlem Praha 9 - Dolní Počernice, Podkrkonošská č.p. 292, PSČ 190 12. 7. ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhodla valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky vůči společnosti Easy Tank a.s., kterou má Mgr. David Motyčka na základě Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a společností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, a to ve výši 2.480.000,- Kč, přičemž celková výše pohledávky za období od listopadu roku 2006 do 30.10.2009 činí částku 4.879.000,- Kč, proti pohledávce společnosti Easy Tank a.s. vůči Mgr. Davidu Motyčkovi na splacení všech nově upisovaných akcií. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vypracuje Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení), - pohledávku předem určeného zájemce k započtení představuje část nesplacené finanční výpomoci poskytnuté předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o finanční výpomoci ze dne 9.11.2006, uzavřené mezi Mgr. Davidem Motyčkou, jako věřitelem a spo lečností Easy Tank a.s., jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 4.879.000,- Kč, přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 2.480.000,- Kč, - emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena ve lhůtě 21 dnů ode dne doručení jejího návrhu, dle písm. e) tohoto usnesení. 17.2.2010 - 25.3.2010
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku 1.700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých) na částku 2.700.000,- Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude vydáno 170 kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč. 15.9.2005 - 25.3.2010
2. Valná hromada vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů k úpisu s tím, že nabídka úpisu bude učiněna dvěma předem určeným zájemcům, jimiž jsou dva věřitelé společnosti - pan Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5 a pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz. Důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií dosavadními akcionáři je snaha zabepečit, aby předem určení zájemci - věřitelé Společnosti - mohli použít k splacení emisního kursu akcií své pohledávky, které mají vůči Společnosti. Oba předem určení zá jemci - věřitelé Společnosti, pan Jiří Motyčka i pan Bohuslav Lupečka - jsou sice stávajícími akcionáři Společnosti, avšak vyloučení jejich přednostního práva k úpisu nových akcií je nezbytné k tomu, aby oba zájemci mohli započítat své pohledávky vůči Spo lečnosti, které svým vzájemným poměrem neodpovídají poměru jimi držených akcií. 15.9.2005 - 25.3.2010
3. Charakteristika pohledávek věřitelů - zájemců o úpis akcií: Pohledávka, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 2.069.800,-Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Motyčkou společno sti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Motyčkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem. Pohledávka, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s. která ke dni 12.5.2005 celkem činí 185.600,- Kč, představuje souhrn všech dílčích pohledávek (jistin i příslušenství) vzniklých na základě půjček poskytnutých panem Lupečkou spole čnosti Easy Tank v době od r. 2003 do 30.10.2004 na základě smluv o půjčce uzavřených mezi panem Lupečkou jako věřitelem a společností Easy Tank jako dlužníkem. Průkaznost existence závazku společnosti Easy Tank, a.s. vůči panu Jiřímu Motyčkovi i panu Bohuslavu Lupečkovi ve výše uvedené výši byla ověřena auditorem Společnosti. 15.9.2005 - 25.3.2010
4. Valná hromada připouští, aby část ve výši 1.520.000,-Kč, z celkové pohledávky, kterou má pan Jiří Motyčka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nebude Spol ečnost vůči panu Jiřímu Motyčkovi v případě, že pan Motyčka upíše nově vydávané akcie Společnosti. Valná hromada dále připouští, aby část ve výši 180.000,- Kč z celkové pohledávky, kterou má pan Bohuslav Lupečka vůči společnosti Easy Tank, a.s., byla započtena proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu nově vydávaných akcií, kterou nabude Společnost vůči panu Bohuslavu Lupečkovi v případě, že pan Lupečka upíše nově vydávané akcie Společnosti. Valná hromada souhlasí s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu společnosti Easy Tank, a.s. byla započtena jak část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Jiří Motyčka, bytem Na pastvisku 1491/12, 747 05 Opava 5, a to ve výši 1.520.000,-Kč, tak i část pohledávky, kterou má vůči společnosti Easy Tank, a.s. pan Bohuslav Lupečka, bytem Newtonova 783/15, Ostrava-Přívoz, a to ve výši 180.000,-Kč. 15.9.2005 - 25.3.2010
5. Valná hormada rozhodla že: - místem úpisu akcií bude sídlo společnosti Easy Tank, a.s., tj. Podkrkonošská č.p. 292, 190 12 Praha 9 - Dolní Počernice - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva počne běžet dnem, ve kterém Společnost oběma upisovatelům - předem určeným zájemcům - doručí návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, - Společnost zajistí, aby návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií byl oběma předem určeným zájemcům doručen v den konání valné hromady, tj. 12.5.2005, a to bezprostředně po jejím skončení, - upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, - k úpisu dojde uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, - lhůta pro upsání akcií bude činit 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, - emisní kurs nově vydávaných akcií bude tvořen jejich jmenovitou hodnotou a bude tedy činit 10.000,-Kč na 1 akcii. 15.9.2005 - 25.3.2010
6. Valná hromada stanovila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení: - návrh dohody o započtení Společnost doručí každému upisovateli - předem určenému zájemci - společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. - dohoda o započtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva o úpisu akcií. - dohoda o započtení, řádně podepsanou upisovatelem -předem určeným zájemcem, upisovatel doručí Společnosti současně se smlouvou o úpisu. - dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku ve lhůtě pro splacení emisního kursu akcií, uvedené ve smlouvě o upsání akcií. 15.9.2005 - 25.3.2010

Aktuální kontaktní údaje Easy Tank a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25826972
Obchodní firma: Easy Tank a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 14
Vznik první živnosti: 4.1.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25826972
Firma: Easy Tank a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha-Dolní Počernice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.1.1999

Kontakty na Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Podkrkonošská 292 , Praha 190 12 16.11.2016
Sídlo: Podkrkonošská 292 , Praha 190 12 2.12.2002 - 16.11.2016
Sídlo: 28. října 1754/82 , Ostrava 702 00 4.1.1999 - 2.12.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Podkrkonošská 292, Praha 190 12

Obory činností Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.2.2010
výroba, opravy a montáž měřidel 7.4.2005 - 17.2.2010
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely 7.4.2005 - 17.2.2010
výroba elektronických součástek 7.4.2005 - 17.2.2010
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 7.4.2005 - 17.2.2010
leasing spojený s financováním 2.9.1999 - 17.2.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.1.1999 - 17.2.2010
zprostředkovatelská činnost 4.1.1999 - 17.2.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.1.1999

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 4.1.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.7.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba elektronických součástek

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.6.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Stavba a výroba plavidel

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.3.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Finanční leasing
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 7.4.2005
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 2.12.2002 - 7.4.2005
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají za představenstvo navenek vždy dva členové představenstva společně. 28.3.2000 - 2.12.2002
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. 4.1.1999 - 28.3.2000
Jméno: Jiří Motyčka 29.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.12.2001
Ve funkci: od 5.12.2001
Adresa: 30, Stěbořice 746 01
Jméno: David Motyčka 28.11.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2003
Adresa: Milotická 487/2, Praha 155 21
Jméno: Ing. Karel Kadlec 4.1.1999 - 2.12.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 5.12.2001
Adresa: Veleslavínova 1494/15, Ostrava 702 00
Jméno: Ing. Martin Pešat 4.1.1999 - 2.12.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 5.12.2001
Adresa: Nádražní 707, Vřesina 742 85
Jméno: Ing. Leo Uhlík 28.3.2000 - 2.12.2002
Funkce: člen představesntva
Trvání členství: do 5.12.2001
Adresa: Ukrajinská 1477/34, Ostrava 708 00
Jméno: Michal Černohubý 2.12.2002 - 7.4.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2001 do 6.11.2003
Adresa: Nová cesta 758, Dobřichovice 252 29
Jméno: Bohuslav Lupečka 4.1.1999 - 17.2.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.1.1999 do 21.12.2009
Adresa: 259, Malá Morávka 793 36
Jméno: David Motyčka 7.4.2005 - 21.8.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2003
Adresa: Heleny Malířové 280/15, Praha 169 00
Jméno: Pavel Kupec 17.2.2010 - 11.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.12.2009 do 16.12.2013
Adresa: Žižkova 320/39, Opava 747 07
Jméno: Jiří Motyčka 2.12.2002 - 29.11.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.12.2001
Ve funkci: od 5.12.2001
Adresa: Na Pastvisku 1491/12, Opava 747 05
Jméno: David Motyčka 21.8.2013 - 11.4.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2003
Adresa: Kolejní 429/1, Praha 160 00
Jméno: David Motyčka 11.4.2018 - 28.11.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2003
Adresa: Čs. armády 601/23, Praha 160 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Zlatoň Magera 17.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Starozagorská 7 , 4011 Košice Slovenská republika
Jméno: Simona Balarinová 16.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Olšina dolní 431/9, Kobeřice 747 27
Jméno: Ing. Leo Uhlík 4.1.1999 - 28.3.2000
Funkce: předseda
Adresa: Ukrajinská 1477/34, Ostrava 708 00
Jméno: Stanislav Svačina 28.3.2000 - 2.12.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 5.12.2001
Adresa: Kubánská 1507/8, Ostrava 708 00
Jméno: David Motyčka 2.12.2002 - 7.4.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 5.12.2001 do 6.11.2003
Ve funkci: od 5.12.2001
Adresa: Heleny Malířové 280/15, Praha 169 00
Jméno: Ing. Petr Turpiš 4.1.1999 - 17.2.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.1.1999 do 21.12.2009
Adresa: Dolní Jasenka 211, Vsetín 755 01
Jméno: Mgr. Jiří Dener 4.1.1999 - 17.2.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.1.1999 do 21.12.2009
Adresa: Za Klášterem 604, Fulnek 742 45
Jméno: Šárka Lupečková 7.4.2005 - 17.2.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.11.2003 do 21.12.2009
Adresa: 259, Malá Morávka 793 36
Jméno: Marcel Maceček 17.2.2010 - 10.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 16.12.2013
Adresa: Jurije Gagarina 1518/2, Havířov 736 01
Jméno: Marcel Maceček 10.11.2013 - 11.2.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009 do 16.12.2013
Adresa: Jurije Gagarina 1518/2, Havířov 736 01
Jméno: Simona Balarinová 17.2.2010 - 16.11.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.12.2009
Adresa: Olšina dolní 431/9, Kobeřice 747 27

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. David Motyčka

Vlastníci firmy Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 5 180 000 Kč 100% 25.3.2010
zakladni 2 700 000 Kč 100% 12.11.2005 - 25.3.2010
zakladni 1 000 000 Kč 100% 17.3.1999 - 12.11.2005
zakladni 1 000 000 Kč 30% 4.1.1999 - 17.3.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 518 25.3.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 270 12.11.2005 - 25.3.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 100 4.1.1999 - 12.11.2005

Sbírka Listin Easy Tank a.s. v likvidaci IČO: 25826972

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 8116/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.12.2004 28.4.2005 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Easy Tank a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Easy Tank a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.