Důl Kohinoor a.s. Horní Jiřetín IČO: 25411616

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Důl Kohinoor a.s., která sídlí v obci Horní Jiřetín a bylo jí přiděleno IČO 25411616.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Důl Kohinoor a.s. se sídlem v obci Horní Jiřetín byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) , Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb a další.

Základní údaje o Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2000
Spisová značka: B 1259
IČO: 25411616
Obchodní firma: Důl Kohinoor a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.2000
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.2000
Dne 6.5.2015 jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady o zrušení svého rozhodnutí ze dne 8. 11. 2012, jehož obsahem bylo rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, t. j. rozhodl o vystoupení z likvidace s účinností ke dni 6. 5. 2015. 14.5.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 11.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.6.2014 - 5.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 11.6.2014 - 5.8.2016
Právní důvod zrušení společnosti: Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady bylo dne 8.11.2012 rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací ke dni 1.12.2012 a tímto dnem vstoupila do likvidace. 11.12.2012 - 14.5.2015
Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o snížení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku Kč 430 896 000,- (slovy: čtyři sta třicet milionů osm set devadesát šest tisíc korun českých), tedy z částky Kč 458 400 000,- (slovy: čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu Kč 27 504 000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztrát minulých let a ztráty za rok 2003, které v součtu činí částku Kč 441 948 650,95 (slovy: čtyři sta čtyřicet jeden milion devět set čtyřicet osm tisíc šest set padesát korun českých devadesát p ět haléřů). 3. Snížení základního kapitálu bude realizováno snížením jmenovité hodnoty akcií takto: - 14 ks (slovy: čtrnáct kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 100 000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 1 400 000,- (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), nová jmenovitá hodnota j edné akcie na jméno činí Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 84 000,- (slovy: osmdesát čtyři tisíce korun českých). - 7ks (slovy: sedm kusů) akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1 000 000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 7 000 000,- (slovy: sedm milionů korun českých), nová jmenovitá hodnota jedné akcie na jméno či ní Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 420 000,- (slovy: čtyři sta dvacet tisíc korun českých) - 45 ks (slovy: čtyřicet pět kusů) akcie na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 10 000 000,- (slovy: deset milionů korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 450 000 000,- (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých), nová jmenovitá hodn ota jedné akcie Kč 600 000,- (slovy: šest set tisíc korun českých), tj. v součtu jmenovitých hodnot Kč 27 000 000,- (slovy: dvacet sedm milionů korun českých). 4. Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Lhůta pro předložení akcií k výměně činí 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručena výzva představenstva k předložení akcií . Jediný akcionář rozhodl dne 15.6.2004 o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem takto: 1. Základní kapitál společnosti ve výši Kč 27 504 000,- (slovy: dvacet sedm milionů pět set čtyři tisíce korun českých) se zvyšuje o částku Kč 21 084 000,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíce korun českých). Nová výše základního kapitálu bud e po zvýšení činit Kč 48 588 000,- (slovy: čtyřicet osm milionů pět set osmdesát osm tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upsáno bude 6 ks (slovy: šest kusů) nových kmenových akcií na jméno, z toho 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 6 000,- (slovy: šest tisíc korun českých), 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 60 000,- (slovy: šedesát tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) akcie na jméno o jmenovité hodnotě Kč 21 000 000,- (slovy: dvacet jeden milion korun českých). 3. Akcie budou znít na jméno a budou vydány v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 4. Nové akcie upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák., a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřenou se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obch. zák. Návrh na uzavření smlouvy o u psání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 5. Jediný akcionář současně rozhodl, že proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši Kč 21 083 531,- (slovy: dvacet jeden milion osmdesát tři tisíc pět se třicen jedna korun českých) plynoucí z uzavřené smlouvy o půjčce mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem ze dne 18.8.2003. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 6. Zbývající část emisního kursu ve výši Kč 469,- (slovy: čtyři sta šedesát devět korun českých) bude splacena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet společnosti č. 27-129590267/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Most. 7. Představenstvo je oprávněno činit právní úkony směřující ke zvýšení základního kapitálu až po právní moci usnesení Krajského soudu o zapsání snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 9.10.2004 - 30.12.2004
a) Základní kapitál se zvyšuje o pevnou částku 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých). b) Upsáno bude celkem 5 (slovy: pět) nových kmenových akcií, z toho 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a 1 (slovy:jeden) kus o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva dle ust. 204a obchodního zákoníku, a to ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností v souladu s ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo společnosti upisovateli bezodkladně po zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k upsání akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Jediný akcionář rozhodl, že se proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu připouští započtení pohledávky jediného akcionáře jako upisovatele vůči společnosti. Jedná se o peněžitou pohledávku ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jeden milion korun českých) plynoucí ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.6. 2001 mezi společností Důl Kohinoor a.s. jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Emisní kurs nově upisovaných akcií dle písm. b) bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. 22.3.2002 - 15.5.2002
Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2000 o navýšení základního jmění takto: 11.4.2000 - 5.6.2000
a) Základní jmění se zvyšuje o pevnou částku 416.400.000 Kč (slovy: čtyři sta šestnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých). 11.4.2000 - 5.6.2000
b) Upsáno bude celkem 51 nových kmenových akcií, z toho 41 (slovy: čtyřicet jedna) kusů o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 6 (slovy: šest) kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), 4 (slovy: čtyři) kusy o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou znít na jméno a budou vydány v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 11.4.2000 - 5.6.2000
c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 11.4.2000 - 5.6.2000
d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 270119800267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a to takto: 11.4.2000 - 5.6.2000
1. 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 14 pracovních dnů po provedení úpisu, 2. zbývajících 70 % jmenovité hodnoty bude splaceno takto: 30 % jmenovité hodnoty tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data první splátky, dalších 30 % jmenovité hodnoty, tj. 124.920.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data druhé splátky a zbývajících 10 % jmenovité hodnoty, tj. 41.640.000,- Kč do 7 pracovních dnů od data třetí splátky. 11.4.2000 - 5.6.2000

Aktuální kontaktní údaje Důl Kohinoor a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25411616
Obchodní firma: Důl Kohinoor a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Litvínov
Vznik první živnosti: 1.1.2000
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25411616
Firma: Důl Kohinoor a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Horní Jiřetín
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.2000

Kontakty na Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 5 , Horní Jiřetín 434 01 9.10.2004
Sídlo: Kohinoor II 100 , Mariánské Radčice 435 32 11.4.2000 - 9.10.2004
Sídlo: 435 32 Česká republika
Mariánské Radčice, PSČ 435 32
1.1.2000 - 11.4.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Obory činností Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2012
oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. b), c), d), e), g), h), i) 9.10.2004
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), c), e), h), i) 9.10.2004
oprávnění k hornické činnosti dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 2 písm. a).b),c),d),e),g) 15.5.2002 - 9.10.2004
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu dle ust. § 3 písm. a),b),c),d),g),j) 15.5.2002 - 9.10.2004
prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů 11.4.2000 - 9.10.2004
organizování přednáškové a školící činnosti 11.4.2000 - 9.10.2004
silniční motorová doprava nákladní 11.4.2000 - 24.7.2012
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních 11.4.2000 - 24.7.2012
pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb. 11.4.2000 - 24.7.2012
vyhledávání a těžba hnědého uhlí 9.3.2000 - 15.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a jeho prodej 1.1.2000 - 24.7.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem movitých věcí a půjčování sportovních potřeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Prádelenské práce včetně mandlování, žehlení a oprav pracovních oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.8.2004

Živnost č. 6 Organizování přednáškové a školící činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.3.2000
Zánik oprávnění: 30.8.2004

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.3.2000
Zánik oprávnění: 1.7.2010
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Těžba a úprava hnědého uhlí
Developerská činnost
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Vedení firmy Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech. Člen představenstva jedná a podepisuje za společnost samostatně. 5.8.2016
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně nejméně dva členové představenstva. 19.1.2012 - 5.8.2016
Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva každý vždy s alespoň jedním členem představenstva. 1.1.2000 - 19.1.2012
Jméno: Jiří Johana 7.3.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Gen. Svobody 576 75, 435 43 Horní Jiřetín Česká republika
Jméno: Ing. Luboš Dubnička 1.1.2000 - 14.2.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 31.8.2001
Adresa: Čsl. armády 2109/66, Most 434 01
Jméno: Ing. Josef Martiška 14.2.2002 - 8.1.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Ve funkci: do 1.8.2002
Adresa: Brandlova 1385/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Stejskal 1.1.2000 - 13.9.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 31.12.2002
Ve funkci: od 1.1.2000 do 31.12.2002
Adresa: Martinů 410, Litvínov 436 03
Jméno: Ing. Pavel Lička 1.1.2000 - 9.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 15.6.2004
Ve funkci: od 1.1.2000
Adresa: Jedličkova 1165, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Petr Krupička 8.1.2003 - 9.10.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.8.2002 do 15.6.2004
Ve funkci: od 20.8.2002 do 15.6.2004
Adresa: Pod Resslem 2086/1, Most 434 01
Jméno: Ing. František Průša 8.1.2003 - 9.10.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2002 do 15.6.2004
Adresa: Kubátova 80, Háj u Duchcova 417 22
Jméno: Doc. Ing. Jan Rančák CSc. 9.10.2004 - 1.9.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2004 do 1.7.2005
Adresa: Okružní 371, Slaný 274 01
Jméno: Ing. Petr Kolman 9.10.2004 - 1.9.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.6.2004 do 1.7.2005
Ve funkci: od 24.6.2004 do 1.7.2005
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15, Most 434 01
Jméno: Ing. Vlastimil Vozka 13.9.2003 - 18.7.2007
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2003
Ve funkci: od 1.1.2003 do 18.6.2007
Adresa: Jiřího Wolkera 393, Most 434 01
Jméno: Ing. Vlastimil Vozka 18.7.2007 - 4.4.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2003 do 3.3.2008
Ve funkci: od 18.6.2007 do 3.3.2008
Adresa: Jiřího Wolkera 393, Most 434 01
Jméno: Ing. Jaroslav Slapnička 1.9.2005 - 1.8.2008
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005 do 30.6.2008
Adresa: Česká 98/5, Most 434 01
Jméno: Ing. Vlastimil Vozka 4.4.2008 - 1.8.2008
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.3.2008 do 1.7.2008
Ve funkci: od 3.3.2008 do 1.7.2008
Adresa: Jiřího Wolkera 393, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 1.9.2005 - 17.11.2010
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2005 do 15.9.2010
Ve funkci: od 1.7.2005 do 15.9.2010
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Alexander Musil 1.8.2008 - 8.7.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008
Adresa: Valdštejnská 2110, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Alexander Musil 8.7.2011 - 19.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 14.12.2011
Adresa: Na Výsluní 90, Proboštov 417 12
Jméno: Ing. Pavel Lička 18.7.2007 - 24.7.2012
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 31.5.2007 do 1.6.2012
Ve funkci: od 18.6.2007 do 1.6.2012
Adresa: Jedličkova 1165, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Vlastimil Vozka 1.8.2008 - 24.7.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 30.6.2012
Ve funkci: od 3.7.2008 do 30.6.2012
Adresa: Jiřího Wolkera 393, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 17.11.2010 - 24.7.2012
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.9.2010
Ve funkci: od 16.9.2010 do 1.7.2012
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 24.7.2012 - 22.4.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 15.9.2010 do 27.3.2013
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Kolman 1.8.2008 - 15.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2008 do 2.7.2013
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15, Most 434 01
Jméno: Ing. Pavel Lička 24.7.2012 - 17.7.2014
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2012 do 30.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2012 do 30.6.2014
Adresa: Ke Střelnici 2172, Litvínov 436 01
Jméno: Pavel Kounovský 22.4.2013 - 5.8.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.3.2013 do 30.6.2016
Adresa: Vinohradská 792/5, Most 434 01
Jméno: Petr Kolman 15.7.2013 - 5.8.2016
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 2.7.2013 do 31.5.2016
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15, Most 434 01
Jméno: Jiří Johana 15.10.2014 - 5.8.2016
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.9.2014 do 30.6.2016
Ve funkci: od 2.9.2014 do 30.6.2016
Adresa: Gen. Svobody 297/5, Horní Jiřetín 435 43
Jméno: Jiří Johana 5.8.2016 - 7.3.2019
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2016
Adresa: Gen. Svobody 297/5, Horní Jiřetín 435 43

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 22.11.2017
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 1.10.2017
Ve funkci: od 9.10.2017
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Pavel Kounovský PhD. 22.11.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2017
Adresa: Vinohradská 792/5, Most 434 01
Jméno: Vlastimil Altner 1.1.2000 - 15.8.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Kněžice 85 , Jablonné pod Ještědím Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 1.1.2000 - 15.8.2000
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Jiřina Andrejšínová 1.1.2000 - 14.2.2002
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: do 31.8.2001
Adresa: tř. Budovatelů 2915/160, Most 434 01
Jméno: Ing. Vladimír Rouček 15.8.2000 - 14.2.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Ve funkci: do 31.8.2001
Adresa: S. K. Neumanna 1761/11, Most 434 01
Jméno: Milan Hanzlík 14.2.2002 - 8.1.2003
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Josefa Suka 261/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Vlastimil Vozka 14.2.2002 - 13.9.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 30.12.2002
Ve funkci: do 30.12.2002
Adresa: Jiřího Wolkera 393, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Kolman 13.9.2003 - 9.10.2004
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 30.12.2002 do 15.6.2004
Ve funkci: od 30.12.2002 do 15.6.2004
Adresa: Jarmily Glazarové 905/15, Most 434 01
Jméno: Ivo Vokoun 15.8.2000 - 21.2.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 31.8.2005
Ve funkci: od 31.5.2000
Adresa: Tyršova 270, Osek 417 05
Jméno: Milan Hanzlík 8.1.2003 - 21.2.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 1.9.2005
Ve funkci: do 1.8.2002
Adresa: Josefa Suka 261/11, Most 434 01
Jméno: Miroslav Dykas 8.1.2003 - 21.2.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2002 do 1.9.2005
Adresa: Dlouhá 666, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: JUDr. Arnošt Beneš 9.10.2004 - 1.8.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2004 do 15.6.2004
Ve funkci: od 24.6.2004 do 24.6.2004
Adresa: Pod Vinicí 114, Most 434 01
Jméno: Ing. Josef Martiška 8.1.2003 - 31.10.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.8.2002 do 1.10.2007
Ve funkci: od 1.8.2002 do 1.10.2007
Adresa: Brandlova 1385/10, Praha 149 00
Jméno: Petr Červený 13.3.2003 - 20.12.2007
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.10.2002 do 21.11.2007
Adresa: Podkrušnohorská 785, Litvínov 436 01
Jméno: Ing. Josef Martiška 31.10.2007 - 1.8.2008
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2007 do 30.6.2008
Ve funkci: od 2.10.2007 do 30.6.2008
Adresa: Brandlova 1385/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Černý 1.8.2006 - 17.11.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2006 do 30.6.2010
Ve funkci: od 3.7.2006 do 30.6.2010
Adresa: Albrechtická 412/5, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Krupička 1.8.2008 - 17.11.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008
Ve funkci: od 1.7.2008 do 15.9.2010
Adresa: Pod Resslem 2086/1, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Krupička 17.11.2010 - 4.1.2011
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008
Ve funkci: od 15.9.2010 do 21.12.2010
Adresa: Pod Resslem 2086/1, Most 434 01
Jméno: Bc. Jaroslava Machová 17.11.2010 - 4.1.2011
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.9.2010 do 20.12.2010
Ve funkci: od 15.9.2010 do 20.12.2010
Adresa: Mladé gardy 2790/11, Most 434 01
Jméno: Ing. Eduard Česnek 4.1.2011 - 19.1.2012
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.12.2010 do 14.12.2011
Ve funkci: od 21.12.2010 do 14.12.2011
Adresa: Vestecká 1333, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Jméno: Ing. Petr Krupička 4.1.2011 - 19.1.2012
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008
Ve funkci: od 21.12.2010 do 14.12.2011
Adresa: Pod Resslem 2086/1, Most 434 01
Jméno: Ing. Petr Krupička 19.1.2012 - 19.1.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2008 do 31.12.2011
Adresa: Pod Resslem 2086/1, Most 434 01
Jméno: Petr Červený 20.12.2007 - 11.12.2012
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 22.11.2012
Ve funkci: od 21.11.2007
Adresa: Podkrušnohorská 785, Litvínov 436 01
Jméno: Luboš Dubnička 19.1.2012 - 22.4.2013
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012
Adresa: Čsl. armády 2109/66, Most 434 01
Jméno: Ing. Milan Krob 19.1.2012 - 22.4.2013
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.12.2011 do 27.3.2013
Ve funkci: od 20.12.2011 do 27.3.2013
Adresa: Srbínská 1541/8, Praha 100 00
Jméno: Petr Červený 11.12.2012 - 5.8.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.11.2012 do 30.6.2016
Adresa: Podkrušnohorská 785, Litvínov 436 01
Jméno: Luboš Dubnička 22.4.2013 - 5.8.2016
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2012 do 30.6.2016
Ve funkci: od 4.4.2013 do 30.6.2016
Adresa: Čsl. armády 2109/66, Most 434 01
Jméno: Jiří Kvěš 22.4.2013 - 5.8.2016
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2013 do 30.6.2016
Adresa: Eduarda Basse 1158/7, Most 434 01
Jméno: Ing. Milan Krob 5.8.2016 - 22.11.2017
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2016 do 30.9.2017
Adresa: Srbínská 1541/8, Praha 100 00

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jiří Johana 11.12.2012 - 14.5.2015
Adresa: Gen. Svobody 297/5, Horní Jiřetín 435 43

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jiří Johana

Vlastníci firmy Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 48 588 000 Kč 100% 30.12.2004
zakladni 27 504 000 Kč 100% 9.10.2004 - 30.12.2004
zakladni 458 400 000 Kč 100% 15.5.2002 - 9.10.2004
zakladni 417 400 000 Kč 100% 5.6.2000 - 15.5.2002
zakladni 1 000 000 Kč 100% 1.1.2000 - 5.6.2000

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 18 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 21 000 000 Kč 1 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 8 19.1.2012
Kmenové akcie na majitele 60 000 Kč 8 30.12.2004 - 19.1.2012
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 18 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 21 000 000 Kč 1 30.12.2004 - 24.7.2012
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 14 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 60 000 Kč 7 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 600 000 Kč 45 9.10.2004 - 30.12.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 7 15.5.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 45 15.5.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 41 14.2.2002 - 15.5.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 14.2.2002 - 9.10.2004
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 14 5.6.2000 - 14.2.2002
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 41 5.6.2000 - 14.2.2002
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 6 5.6.2000 - 15.5.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.1.2000 - 5.6.2000

Sbírka Listin Důl Kohinoor a.s. IČO: 25411616

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1259/SL 134 notářský zápis [NZ 131/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2015 7.5.2015 15.5.2015 7
B 1259/SL 133 rozhod. o statut. orgánu zápis ze sch.předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2014 16.10.2014 3
B 1259/SL 132 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.akcio. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2014 15.9.2014 16.10.2014 2
B 1259/SL 131 rozhod. o statut. orgánu jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2014 2.7.2014 23.7.2014 2
B 1259/SL 130 notářský zápis NZ 134/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2014 29.5.2014 16.6.2014 24
B 1259/SL 129 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2013 12.7.2013 22.7.2013 1
B 1259/SL 128 rozhod. o statut. orgánu rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2013 17.4.2013 30.4.2013 1
B 1259/SL 127 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2013 17.4.2013 18.4.2013 1
B 1259/SL 125 notářský zápis, zrušení právnické osoby NZ 201/2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2012 29.11.2012 13.12.2012 11
B 1259/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 29.7.2012 3.8.2012 2
B 1259/SL 123 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2012 29.7.2012 3.8.2012 1
B 1259/SL 122 rozhod. o statut. orgánu - rozhod.jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 10.7.2012 16.7.2012 1
B 1259/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2012 29.6.2012 3.7.2012 50
B 1259/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 1
B 1259/SL 118 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 12
B 1259/SL 117 notářský zápis - NZ 268/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.2011 18.1.2012 24.1.2012 22
B 1259/SL 116 ostatní - rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 2.5.2011 3.5.2011 2
B 1259/SL 115 výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2011 2.5.2011 3.5.2011 48
B 1259/SL 114 účetní závěrka, výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2011 29.4.2011 29.4.2011 48
B 1259/SL 113 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2011 29.4.2011 29.4.2011 2
B 1259/SL 112 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.12.2010 30.12.2010 11.1.2011 2
B 1259/SL 111 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2010 30.12.2010 11.1.2011 1
B 1259/SL 110 ostatní - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 2
B 1259/SL 109 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 1
B 1259/SL 108 ostatní - zápis z jedn.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.9.2010 11.10.2010 23.11.2010 1
B 1259/SL 107 ostatní - zápis z jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2010 11.10.2010 23.11.2010 3
B 1259/SL 106 ostatní - rozhodnutí jedin. akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2010 8.6.2010 10.6.2010 2
B 1259/SL 105 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 8.6.2010 10.6.2010 49
B 1259/SL 104 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.3.2010 29
B 1259/SL 103 notářský zápis - NZ 253/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.3.2010 9
B 1259/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 1
B 1259/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 29
B 1259/SL 100 notářský zápis - NZ 253/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.10.2009 9.2.2010 9.2.2010 9
B 1259/SL 99 ostatní - rozhodnutí akcion. - oprava Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 20.7.2009 1
B 1259/SL 98 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2009 24.6.2009 1
B 1259/SL 97 výroční zpráva rok 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2009 24.6.2009 48
B 1259/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 4.3.2009 29
B 1259/SL 95 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2008 8.8.2008 3
B 1259/SL 94 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2008 8.8.2008 1
B 1259/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 8.8.2008 2
B 1259/SL 92 notářský zápis - NZ 135/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2008 8.8.2008 9
B 1259/SL 91 ostatní - rozh.jed.akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 6.8.2008 2
B 1259/SL 90 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2008 6.8.2008 45
B 1259/SL 89 podpisové vzory Ing. Musil Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2008 4.8.2008 1
B 1259/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2008 4.8.2008 29
B 1259/SL 86 podpisové vzory Ing. Koman Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2008 4.8.2008 1
B 1259/SL 85 podpisové vzory Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2008 1
B 1259/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2008 7.4.2008 2
B 1259/SL 83 ostatní - výsledky voleb DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2007 3.1.2008 2
B 1259/SL 82 ostatní - rozhodnutí jed.akcion. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 1.11.2007 1
B 1259/SL 81 podpisové vzory - Ing.Pavel Lička Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2007 11.9.2007 1
B 1259/SL 80 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 11.9.2007 3
B 1259/SL 79 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2007 11.9.2007 29
B 1259/SL 78 notářský zápis - NZ 154/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2007 11.9.2007 9
B 1259/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 11.9.2007 1
B 1259/SL 76 notářský zápis - NZ 142/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2007 11.9.2007 10
B 1259/SL 75 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2006 17.10.2006 2
B 1259/SL 74 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2006 17.10.2006 3
B 1259/SL 73 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2006 12.7.2006 39
B 1259/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 28
B 1259/SL 71 notářský zápis NZ 148/2005 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 11
B 1259/SL 70 rozhod. o statut. orgánu , jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2005 3.3.2006 1
B 1259/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2005 10.10.2005 2
B 1259/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2005 10.10.2005 2
B 1259/SL 67 podpisové vzory - Ing. Vladimír Rouček Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 10.10.2005 0
B 1259/SL 66 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Slapnička Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2005 10.10.2005 0
B 1259/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2005 29.9.2005 45
B 1259/SL 64 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2005 5.4.2005 28
B 1259/SL 63 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2004 18.1.2005 27
B 1259/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2004 7.1.2005 27
B 1259/SL 61 podpisové vzory - Doc. Ing. Jan Rančák, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.10.2004 0
B 1259/SL 60 podpisové vzory - JUDr. Arnošt Beneš Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2004 13.10.2004 0
B 1259/SL 59 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 13.10.2004 3
B 1259/SL 58 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2004 13.10.2004 2
B 1259/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 27
B 1259/SL 56 notářský zápis NZ 181/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 23
B 1259/SL 55 rozhod. o statut. orgánu -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 13.10.2004 2
B 1259/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2004 13.10.2004 48
B 1259/SL 53 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 24.2.2004 158
B 1259/SL 52 posudek znalce č. 78/03 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 19.1.2004 295
B 1259/SL 51 posudek znalce č. 5/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.11.2003 19.1.2004 107
B 1259/SL 50 smlouva o prodeji/převodu části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 119
B 1259/SL 49 podpisové vzory - Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 48 podpisové vzory - Ing. Petr Kolman Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2003 25.11.2003 0
B 1259/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. jedn. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2002 25.11.2003 2
B 1259/SL 45 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 30.12.2002 25.11.2003 1
B 1259/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2002 25.11.2003 2
B 1259/SL 43 podpisové vzory - Petr Červený Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2002 15.8.2003 0
B 1259/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - protokol voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2002 15.8.2003 2
B 1259/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2003 30.7.2003 42
B 1259/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 28
B 1259/SL 39 ostatní - zápis z mimoř. jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 2
B 1259/SL 38 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 5
B 1259/SL 37 notářský zápis NZ 203/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.8.2002 30.6.2003 14
B 1259/SL 36 podpisové vzory - Ing. Josef Martiška Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 35 podpisové vzory - Ing. František Průša Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 34 podpisové vzory - Miroslav Dykas Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 33 podpisové vzory - Ing. Petr Krupička Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2002 30.6.2003 0
B 1259/SL 32 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2002 26.7.2002 39
B 1259/SL 31 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2002 26.7.2002 147
B 1259/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 26.6.2002 28
B 1259/SL 29 notářský zápis NZ 91/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 26.6.2002 9
B 1259/SL 28 převod, zastav.obch.podíl - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2002 149
B 1259/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2001 23.5.2002 29
B 1259/SL 26 podpisové vzory - Milan Hanzlík Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 25 podpisové vzory - Ivo Vokoun Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 24 podpisové vzory - Ing. Jiří Stejskal Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 23 podpisové vzory - Ing. Josef Martiška Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 22 podpisové vzory - Ing. Pavel Lička Krajský soud v Ústí nad Labem 30.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 21 podpisové vzory - Ing. Vlastimil Vozka Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2001 5.4.2002 0
B 1259/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.34 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.9.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 18 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - zápis č.33 z jednání předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Dubnička Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Rouček Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení Ing. Andrejšínová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2001 5.4.2002 1
B 1259/SL 9 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2001 24.9.2001 26
B 1259/SL 12 ostatní - smlouva o prodeji části p. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2001 24.9.2001 80
B 1259/SL 11 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2001 24.9.2001 1
B 1259/SL 10 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2001 24.9.2001 16
B 1259/SL 8 ostatní - smlouva o prodeji části pod. Krajský soud v Ústí nad Labem 5.6.2001 40
B 1259/SL 7 ostatní - zápis č.19 ze zas. DR a před Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 6 ostatní - zápis č. 3 ze zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 5 ostatní - odstoupení z funkce čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2000 22.9.2000 1
B 1259/SL 4 notářský zápis NZ 108/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2000 27.4.2000 2
B 1259/SL 3 notářský zápis NZ 146/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2000 27.4.2000 2
B 1259/SL 2 notářský zápis NZ 522/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.1999 12.1.2000 33
B 1259/SL 1 notářský zápis NZ 521/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.1999 12.1.2000 30

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Důl Kohinoor a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Důl Kohinoor a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.