DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. Strakonice IČO: 26068273

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., která sídlí v obci Strakonice a bylo jí přiděleno IČO 26068273.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se sídlem v obci Strakonice byla založena v roce 2003. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pivovarnictví a sladovnictví , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a další.

Základní údaje o DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2003
Spisová značka: B 1343
IČO: 26068273
Obchodní firma: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 26.11.2003
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.11.2003
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 8.7.2014
Jediný akcionář společnosti - Město Strakonice rozhodl dne 12. 12. 2008 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 260 68 273, sídlo Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, za dosavadní výše 62.880.000,- Kč o 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých), tedy na novou výši 125.000.000,- Kč. 2. Základní kapitál společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. bude v celém rozsahu zvýšen upsáním 1 (jednoho) kusu akcie ve jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). 3. Akcie nové emise bude kmenová, neregistrovaná a převoditelná se souhlasem dozorčí rady, bude znít na jméno a bude společností vydána v listinné podobě. Emisní kurs nové akcie odpovídá její jmenovité hodnotě a činí tedy 62.120.000,- Kč (slovy šedesát d va miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých) za upsání této akcie ve jmenovité hodnotě 62.120.000,- Kč. 4. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Jednu novou akcii nové emise upíše jako předem určený zájemce stávající jediný akcionář společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jímž je Město Strakonice, IČ 002 51 810, sídlo Strakonice, Velké náměstí 2. Akcie nové emise bude upsána v sídle sp olečnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na adrese Strakonice, Podskalská 324, uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem Město Strakonice, na straně jedné a společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na straně druhé, s nál ežitostmi smlouvy podle ust. §§ 204 odst. 5 a 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Akcii nové emise lze upsat ve lhůtě jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazující podmínkou o neúčinnosti upsání pro případ, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Ukládá představenstvu společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., aby bez zbytečného odkladu poté, co společnosti bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 7. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. ze dne 4. 12. 2008, vydanou podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a stanoví, že emisní kurs akcie nové emise splatí jediný akcionář město Strakonice t akto: - emisní kurs 62.120.000,- Kč upsané akcie nové emise bude splacen nepeněžitým vkladem, jímž jsou nemovitosti (pozemky a budovy v areálu pivovaru): - budova čp. 324, průmyslový objekt, na st. p. č. 375/1 včetně všech vedlejších staveb sestávajících se ze sklepů vodárny, spilky, štoků, varny, staré kotelny - skladu, opravny, strojovny chlazení, administrativní budovy, stáčírny sudů, stáčírny lahví, p řístřešků č. 1 - 4, jídelny, obytné části, administrativní budovy s byty, skladů za administrativní budovou, vodárny, vrátnice, přístřešku vedle jídelny, skladů u bytů a zpevněných ploch, - pozemek st. p. č. 375/1, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p. č. 217/6, ostatní plocha, manipulační plocha, - pozemek p. č. 227/3, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p. č. 227/4, ostatní plocha, ostatní komunikace, - pozemek p. č. 245/3, ostatní plocha, neplodná půda, (vše dle v KN dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2680-84/2008 ze dne 24. 11. 2008) vzniklých z pozemků KN st. p. č. 375/1, p. č. 217/1, 227/1, 227/2 a 245/2 zapsaných na LV č. 1, k. ú. Strakonice, obec Strakonice, část obce Strakonice I, a to předá ním prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zákoníku společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad nemovitých věcí se uskuteční se souhlasem zastupitelstva města Strakonice uděleným dne 10. 12. 2008. 8. Schvaluje cenu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem znalce Jiřího Panušky ze dne 3. 12. 2008, číslo znaleckého posudku 4796-331/08, jmenovaného pro ten účel usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisové značky 21 Nc 1928/2008 ze dne 5. 11. 2008, částkou 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). 9. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. upisovateli městu Strakonice jednu kmenovou, neregistrovanou a se souhlasem dozorčí rady převoditelnou akcii, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnot ě 62.120.000,- Kč (slovy šedesát dva miliony jedno sto dvacet tisíc korun českých). 16.12.2008 - 16.1.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16. 9. 2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Zvyšuje základní kapitál obchodní společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., IČ 26 06 82 73, sídlo Strakonice, Podskalská 324, PSČ 386 01, z dosavadní výše 2,000.000,- Kč o 60,880.000.- Kč (šedesát milionů osm set osmdesát tisíc korun českých), tedy na novou výši 62,880.000,- Kč, 2. Základní kapitál společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., bude v celém rozsahu zvýšen upsáním : a) 607 (šest set sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie, b) 180 (jedno sto osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie, 3. Všechny akcie nové emise budou kmenové, neregistrované a převoditelné se souhlasem dozorčí rady, budou znít na jméno a budou společností vydány v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (jed no sto tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) za upsání každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, 4. Upisování akcií nad stanovenou hodnotu zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 5. Všechny akcie nové emise upíše jako předem určený zájemce stávající jediný akcionář společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., jímž je Město Strakonice, IČ 25 18 10, sídlo Strakonice, Velké náměstí 2. Akcie nové emise budou upsány v sídle společn osti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na adrese Strakonice, Podskalská 324, uzavřením písemné smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem Město Strakonice, na straně jedné a společností Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na straně druhé, s náležito stmi smlouvy podle ust. §§ 204 odst. 5 a 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Všechny akcie nové emise lze upsat ve lhůtě jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu s rozvazující podmínkou o neúčinnosti upsání pro případ, že bude sou dem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Ukládá předsedovi představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., aby bez zbytečného odkladu poté, co společnosti bude doručeno usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, písemně informovalo o této skutečnosti jediného akcionáře. 7. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., ze dne 11.8. 2005, vydanou podle ust. § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, a stanoví, že emisní kurs akcií nové emise splatí jediný akcionář Město Strakonice t akto : a) splacení emisního kursu 11,062.000,- Kč upsaných akcií lze provést započtením peněžité pohledávky, která vznikne společnosti Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., na splacení emisního kursu upsáním těchto akcií, a peněžité pohledávky 11,062.000,- Kč, kt erou má Město Strakonice z titulu Dodatku číslo 2 ze dne 25.8. 2005 ke smlouvě o nájmu podniku Pivovar Strakonice ze dne 22.12. 2004 za společností Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., když existence této pohledávky je ověřena zprávou ze dne 2.9. 2005 audi torské společnosti INEKS, s.r.o., IČ 48 20 77 56, sídlo Strakonice, Husova 372, PSČ 386 01, uzavřením smlouvy o započtení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jinak složením v penězích na zvláštní účet zřízený u banky na jméno společnosti pro účel splacení emisního kursu. b) splacení emisního kursu 2,325.000,- Kč dalších upsaných akcií nové emise bude provedeno složením v penězích na zvláštní účet u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu 198378606/0300, zřízený pro účel splacení emisního kursu, c) splacení emisního kursu 47,493.000,- Kč dalších upsaných akcií bude provedeno nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí předáním tohoto nepeněžitého vkladu společnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž se jedná o následující věci movité : Výroba piva varna 510508 1) Kovový šatník, 5 ks. 2) Centrif. čerpadlo. 3) Olejová tlaková pumpa. 4) Mladinové čerpadlo. 5) Šnekový dopravník. 6) Koreč. elevator ECA 16. 7) Chladnička. 8) Mikrovlnná trouba. 9) Měděná váza, menší, 6 ks. 10) Měděná váza, velká, 2 ks. Výroba piva spilka 510511 1) Kompresor zn. 2 YSK 70 S. Výroba piva sklep 510512 1) Odstředivé čerpadlo. 2) Rozvodová skříň 270x360x165. 3) Rozvodová skříň 270x540x165. 4) Ventilátor. 5) Chladnička zn. CALEX. 6) Vysokotlaký mycí stroj zn. KARCHER Stáčírna lahví kanc. mistra 510713 1) Kalkulačka zn. CASIO DR 120x. 2) Chladnička zn. BEKO RRN 2260. 3) Žebřík trojdílný. 4) Chladnička zn. BEKO. Stáčírna lahví 510714 1) Systém k počítání lahví. 2) Nádrž sklolaminátová, 3 ks. 3) Rychlovarná konvice zn. AER. 4) El. přípojka pro lahvovny. 5) Ocelový přístřešek. 6) Mobilní pěnotvorné zařízení. 7) Dávkovací čerpadlo. 8) Dávkovací čerpadlo. 9) Injector 3-10 bar. Výroba el. energie 513216 1) Regul. stanice. 2) Indikator zn. MAXIMA. 3) Stůl. 4) Skříňka. Výroba energie ostatní energie 513218 1) Rozvod. skříň. 2) Podružné hodiny, kulaté. 3) Rozvod. Skříň, A 1560 KC, 2 ks. 4) Podružné hodiny, kulaté. 5) Láhve 7 L CO k dych. Přístroji, 2 ks. 6) Přístroj zn. SATURN. 7) Skříňka. 8) Stůl pod počítač. Stáčírna sudů KEG 513901 1) Kleště etiketovací. 2) Měřící přístroj vodivosti, 2 ks. 3) Filtr P SRF 0009. 4) Filtr PE 0018. 5) Filtr SMF 0018. 6) Filtr AK 0018. 7) Filtr P / SRF 0018. 8) Mech. odv. HA Ľ". 9) Filtr pouzdro P EP 0009. 10) Filtr P GS 0006, 2 ks. Údržba ostatní kanc. mistra 515115 1) Komoda C. 6. 2) Skříň C. 7. 3) Skříň velká C. 10. 4) Stůl KAWA. 5) Kontejner. 6) Stůl zn. BIVKO. 7) Křeslo, kůže, sofiax. 8) PC zn. LEO CELERON. Údržba ostatní kovoúdržba 515116 1) Svářečka. 2) Lanový zvedák. 3) Bruska. 4) Montážní stůl, 3 ks. 5) Kovový regál, 3 ks. 6) Stolní vrtačka. 7) Oboustr. stroj. bruska. 8) Hydraulická ohýbačka. 9) Paletizační vozík. 10) Elektr. příklep. vrtačka. 11) Úhlová bruska zn. UBU 15S. 12) Horkofuk Stenel. 13) Bruska dvoukotoučová. 14) Bruska. 15) Frikční pila. 16) Upínání. 17) Svěrák. 18) Vrtačka elektr. ruční. 19) Chladnička zn. CALEX 225 20) Sklad řeziva. 21) Křemíková svářečka. 22) Psací stůl 23) Bruska úhlová GWS 230. 24) Kladivo vrtací GBH 7 DE. 25) Čerpadlo WILO. 26) Nádoba ARVAMAT. 27) Svářečka P4a. Údržba ostatní elektroúdržba 515117 1) Lisovací kleště. 2) Páječka elektrická. 3) Rychlovarná konvice. 4) Láhev 5 L k dých. přístroji, 2 ks. 5) REVEX 51, měřící přístroj. 6) Vrtačka AKU. Údržba ostatní bednárna 515138 1) Okružní pila. Nákladní doprava kanc. mistra 515719 1) Autorádio RCC 45. 2) Autorádio RCD 45 R, 2 ks. 3) Autorádio A 3421. 4) PC zn. LEO MEDIA C 366. 5) Monitor, 14", barevný. Nákladní doprava zav. doprava 515720 1) Paletizační vozík. 2) Akum. nabíječka. 3) Hydraulický zvedák, 8 ks. 4) Autorádio HAITAI A 708. 5) Mobil. Telefon zn. Nokia 3510. Obchodní zástupci kancelář 515721 1) Kompresor ECU Leonardo. 2) Psací stůl 44B, 5 ks. 3) Regál 2101B, 2 ks. 4) Židle Lorika, 5 ks. 5) PC stůl. 6) Lednice zn. SAMSUNG CALEX. 7) Stůl, 4 ks. 8) Soudek sanitační. 9) Stůl + 2 lavice, 4 ks. 10) Kohout piv. chrom, 2 ks. 11) Dřez nerezový. 12) Majolika. 13) Keramika + přísl. 14) Výčepní deska. 15) Colibri 1/8, 3 ks, chlazení 16) Keramika, Barocco+přísl, výčepní stolice. 17) CONTINENTAL 2000 1/4. 18) Výčepní deska. 19) Chlazení ANTA ˝, 2 ks. 20) Colibri 1/8 D, 2 ks, chlazení. 21) Výčepní deska. 22) Keramika Barocco, výčepní stolice. 23) Výčepní deska VD 134. 24) Vzduchový kompresor, 2 ks. 25) Colibri Sirius, chlazení. 26) Colibri Cobri, chlazení. 27) CONTINENTAL, chlazení. 28) Colibri Cobra, 3 ks, chlazení. 29) Chlazení WORK + přísl. 30) Výčepní deska. 31) Keramika Barocco, výčepní stolice. 32) Chlazení pre. sop party dry. 33) Keramika Barocco, výčepní stolice. 34) Výčepní deska VD 106. 35) Lednice prosklená 345 L. 36) Rám kovový. 37) Anta 1/5, chlazení. 38) Lavice, 16 ks. 39) Stůl, 8 ks. 40) Dveře vnitřní. 41) Dveře obloukové portál, 2 ks. 42) Keramika barocco, výčepní stolice. 43) Delton V 70, chlazení. 44) Výčepní deska. 45) Chlazení ANTA 1/3. 46) Chlazení Delton V 70. 47) Chlazení Delton V 40. 48) Kovový stojan. 49) Výčepní deska. 50) Vzduchový kompresor. 51) Keramika BAROCCO, 4 ks, výčepní stolice. 52) Chlazení ANTA. 53) Vzduchový kompresor, 3 ks. 54) Výčepní deska. 55) COPY SHARP AL 1000. 56) ANTELA 2 COBRA chrom, výčepní stolice. 57) ANTELA 2 COBRA zlato, výčepní stolice. 58) Stojan kovový s laminem. 59) Stojan kovový. 60) Vzduchový kompresor. 61) Lavice selská, 4 ks. 62) Židle selská, 26 ks. 63) Stůl restaurační, 5 ks. 64) Kompresor Leonardo, 2 ks. 65) ANTA 2 kohouty, 2 ks, chlazení. 66) Delton V 40, 4 ks. 67) Filtr vzduchu bily, 2 ks. 68) Keramika Barocco. 69) Cobra, výčep. stolice. 70) Kompresor. 71) AMTA B1, chlazení. 72) Delton V 100, chlazení. 73) Delton V 70, chlazení. 74) ANTELA, výčepní stolice. 75) Výčepní deska, 3 ks. 76) Kompresor Leonardo. 77) Keramika Barocco, výčepní stolice. 78) Kompresor Leonardo. 79) ANTA B1/3 2 kohouty, chlazení.80) Keramika Barocco, výčepní stolice. 81) Kompresor. 82) Plošina se schody. 83) Lednice zn. CALEX 370 l. 84) ANTELA 2, výčepní stolice. 85) Chlazení ANTA ˝, 2 ks. 86) Kompresor AS 210, 4 ks. 87) Keramika Barocco, výčepní stolice. 88) Kompresor. 89) Chlazení ANTELA, 2 ks. 90) Chlazení ANTA 1/3. 91) Chlazení Delton. 92) Cobra, výčepní stolice. 93) Výčepní deska. 94) ANTA B 2 kohouty, chlazení. 95) Kompresor Leonardo. 96) ANTELA 1 kohout, výčepní stolice. 97) Vzduchový kompresor, 2 ks. 98) ANTA M 1/8 1 kohout. 99) Výčepní deska 180. 100) Výčepní deska 130. 101) Cobra, 2 ks, výčepní stolice. 102) Keramika Barocco 4 kohouty. 103) Keramika Barocco 2 kohouty. 104) Keramika Barocco 2 kohouty. 105) Cobra + stojan, výčepní stolice. 106) Vzduchový kompresor. 107) Výčepní deska. 108) Výčepní deska. 109) Delton V 50, chlazení. 110) Kompresor. 111) Delton V 70, chlazení. 112) Kompresor Leonardo. 113) Delton V 100, chlazení. 114) Kompresor Leonardo. 115) Delton V 100, chlazení. 116) Kompresor Leonardo. 117) ANTA B 1/3, 2 ks, chlazení. 118) Kompresor Leonardo. 119) PARTY DRY - chlazení. 120) Keramika BAROCCO. 121) ANTA M 1 kohout.122) ANTA B 2 kohouty, 2 ks. 123) Kompresor Leonardo. 124) Keramika BAROCCO. 125) Delton V 70. 126) Delton V 70. 127) Delton V 50. 128) Kompresor Leonardo. 129) Cobra. 130) Výčepní deska podst. odkap. 131) Delton V 70. 132) Kompresor Leonardo, 3 ks. 133) ANTA B 2 kohouty. 134) Delton V 100. 135) Vzduchový kompresor. 136) Keramika Barocco. 137) Delton V 100. 138) Delton V 100. 139) Kompresor Leonardo. 140) Keramika Barocco 2 koh. 141) Kompresor. 142) Chladnička Perfekt CD 350. 143) Chladnička RD 350. 144) Keramika Barocco. 145) Delton V 70. 146) Výčepní deska. 147) Kompresor ZEM 1. 148) chladnička. 149) Výčepní deska podstavec. 150) Chladnička 350 l. 151) Jednodřez. 152) Dvoudřez s vanou. 153) Regál čtyřpolicový. 154) Police nástěnná dvojitá, 3 ks. 155) Police nástěnná. 156) Prac. stůl s límcem a policí, 2 ks. 157) Prac. stůl s policí a zás. blok. 158) Prac. stůl s límcem, trnož. 159) Prac. stůl s policí. 160) Konvektomat plyn. 161) Podestavba pod HMM. 162) Vedení plechů. 163) Sprcha nerez s přísluš. 164) Tukový filtr. 165) Mycí stroj Projekt s přísl. 166) Podstavec nerez. 167) El. kotel s přísl. 168) Sporák plyn., el. trouba s přísl. 169) Fritéza plyn. s přísluš. 170) Smažící plotna plyn. 171) Podstavba pod modul. 172) Výdejní vana. 173) Mikrovlnná trouba. 174) Nářezový stroj šikmý. 175) Škrabka brambor s přísl. 176) Chladnice 500 l, 3 ks. 177) Chladnice 180 l, 2 ks. 178) Špalek, řeznický. 179) Keramika Barocco. 180) Keramika Vectar Barocco. 181) Cobra. 182) Delton V 70. 183) Delton V 70. 184) Keramika Barocco. 185) Cobra chrom. 186) Cobra zlatá. 187) Kompresor. 188) Keramika. 189) Chladící vitrína Perfekt. 190) Delton M 120. 191) Kontejner 100 l. 192) Výčep. desky a podst. 193) Delton V 120. 194) Delton H 120. 195) AMTA C 5. 196) AMTA B 1. 197) Kompresor 200, 6 ks. 198) Keramika Barocco 3 koh., 2 ks. 199) Keramika Barocco, 2 koh. 200) Delton V 70 - 2. 201) Delton M 70 - 3. 202) Kompresor Leonardo. 203) Vzduch. Kompresor 200-25W. 204) Výčep. deska, 3 ks. 205) Dřez. 206) Delton V 100. 207) Cobra 2 koh. 2L. 208) Cobra 1 koh. 2L. 209) Delton M - 70. 210) Cobra 2 koh. chrom. 211) Kompresor Leonardo. 212) Delton H 70, 2 ks. 213) Cobra 2 koh. 214) Keramika Barocco 3 koh. 215) Výčepní deska. 216) Výčepní deska. 217) ANTA B 1/2. 218) Delton H 70. 219) Nokia 5110, 3 ks. 220) ANTA C 5/8, 3 ks. 221) Kompresor Leonardo, 3 ks. 222) ANTA AK 1/5. 223) Delta H 70. 224) ANTA M 1/8. 225) Kompresor Leonardo. 226) Keramika Barocco. 227) Kompresor Leonardo, 2 ks. 228) Delton H 120. 229) Kompresor Leonardo, 2 ks. 230) Keramika Barocco, výčepní stolice. 231) Delton V 50-3, chlazení. 232) Kompresor Leonardo. 233) Stůl pivní oranž. a skládací lavice. 234) Chlazení celdry. 235) ANTA M 1/8, chlazení. 236) Kompresor Leonardo. 237) Delton H 100, chlazení. 238) Anta M, chlazení. 239) Kompresor. 240) Alfa chlazení. 241) Anta AK 1/5, chlazení. 242) Kompresor Leonardo. 243) Chlazení ANTA 1/8. 244) Chlazení ANTA 1/3. 245) Chlazení ANTA 1/8. 246) Chlazení Delton H 70, 2 ks. 247) Mobil Nokia. 248) Výčepní deska + podstavec, 2ks. 249) Nádrž. 250) Chlazení Delton H 120. 251) Chlazení Delton H 120. 252) Chlazení ANTA B ˝, 2 ks. 253) Chlazení ANTA M 1/8. 254) Kompresor Leonardo. 255) Keramika Barocco, výčepní stolice. 256) Výčepní deska. 257) Keramika Barocco, výčepní stolice. 258) Kompresor Leonardo, 4 ks. 259) Křeslo čalouněné VIKI, 34 ks. 260) Výčepní stůl s dřezem. 261) Delton V 70, chlazení. 262) Stůl, 15 ks. 263) Podhled zadní. 264) Zastřešení. 265) Podlaha. 266) Zápultí. 267) Podhled přední. 268) Pracovní pult. 269) Lavice, 5 ks. 270) Truhlík. 271) Dveře. 272) Kryt ventilátorů. 273) Předěl. stěny. 274) Bar. 275) Skříňky. 276) Kontejnery nábytkové, 5 ks. 277) Vydávací okna, 2 ks. 278) Výplně otvorů ve stěně. 279) Výčepní deska + podstavec. 280) Kompresor. 281) Výčepní deska. 282) Výčepní deska + odkap. + montáž. 283) Výčepní deska + podst. 284) Židle PISA, 40 ks. 285) Kompresor KM. 286) Kompresor Leonardo, 3 ks. 287) Mobil Nokia. 288) Pracovní stůl nerez. 289) Pracovní stůl nerez. 290) Pracovní stůl nerez. 291) Mycí stůl s dřezem. 292) Pracovní stůl s dřezem. 293) Mycí stůl d+ dvoudřez. 294) Kompresor Leonardo. 295) Kompresor Leonardo. 296) Výčepní deska. 297) Výčepní deska. 298) Kompresor Leonardo. 299) Věšáková stěna. 300) Výčepní pult + rám. 301) Kompresor AS 300/100. 302) Kompresor. 303) Keramika Barocco, 2ks. 304) Keramika Barocco. 305) Výčepní pult - rám. 306) Kompresor Leonardo. 307) Lednice Perfekt. 308) Keramika Barocco. 309) Kompresor Leonardo, 2 ks. 310) Kompresor Leonardo. 311) ANTA M 1/8, 2 ks. 312) Kompresor Leonardo. 313) Cobra. 314) Anta 2 kohouty, 4 ks. 315) Kompresor Leonardo, 3 ks. 316) Výčepní deska. 317) Stůl + 2 lavice sada, 10 ks. 318) Anta 1 kohout, 2 ks. 319) Anta 2 kohouty. 320) Kompresor Leonardo. 321) Anta 2 kohouty. 322) Kompresor Leonardo, 2 ks. 323) Výčep. chladící zařízení. 324) Kompresor MK. 325) Anta 2 kohouty, 2 ks. 326) Kompresor Leonardo, 2 ks. 327) Anta 1 kohout, 2 ks. 328) Kompresor Leonardo, 2 ks. 329) Delton V 40. 330) Cobra chrom. 331) Nerez stůl. 332) Chlazení BSK. 333) Kompresor MK. 334) Kompresor MK. 335) Keramika Barocco. 336) Delton H 100. 337) Kompresor MK. 338) Nerez stůl + stojan. 339) Kompresor. 340) Dřez smalt. 341) El. ohřívač vody. 342) Nášlapová baterie. 343) Výčepní deska + podst. 344) Delton H100. 345) Cobra 2 koh. 346) Kompresor Leonardo. 347) Výčepní deska. 348) Telefon Nokia. 349) Výčepní deska. 350) Swing-čistící zař. 351) Swing-čistící zař. 352) Swing-čistící zař. 353) Swing-čistící zař. 354) Swing-čistící zař. 355) Výčepní deska. 356) Cobra 1 koh. 357) Cobra 2 koh. 358) Cobra 2 koh. 359) Kompresor Leonardo, 7 ks. 360) Stůl kulatý, 6 ks. 361) Stůl ovál. 362) Židle plast, 19 ks. 363) Stojan slun., 12 ks. 364) Monitor. 365) Cobra, 2 ks. 366) Cobra 2 koh. 367) Delton 100. 368) Cobra 2 koh., 2 ks. 369) AMTA M 1/8. 370) AMTELA 1/6. 371) Kompresor Leonardo, 2 ks. 372) AMTA C 5. 373) Kompresor Leonardo. 374) AMTA C 5. 375) Kompresor Leonardo. 376) Kompresor Leonardo. 377) Keramika Barocco. 378) Pojízdný pult. 379) Kompresor Leonardo. 380) Chladící vitrína. 381) Výčepní deska. 382) Keramika, 2 ks. 383) Cladící vitrína. 384) Delton m 100-3. 385) Kompresor Leonardo. 386) Delton V 120. 387) Kompresor Leonardo. 388) Delton M 100. 389) Chlad. vitrína. 390) Židle polstrovaná, 11 ks. 391) Barová židle, 4 ks. 392) Stůl, 5 ks. 393) Lavice polstrovaná, 2 ks. 394) Lednice. 395) Delton M 100. 396) Kompresor Leonardo. 397) Výčep. deska. 398) Cobra chrom. 399) Kompresor Leonardo. 400) Kompresor Leonardo. 401) Delton M 100. 402) Cobra 3 koh chrom. 403) Delton M 70. 404) Keramika. 405) Výčep. deska. 406) Výčep. pult. 407) Chlad. vitrína. 408) Chlad. vitrína. 409) Chlad. skříň. 410) Stoly, 6 ks. 411) Bar. 412) Barové zápultí. 413) Cobra zlato 2 otv. 414) Cobra zlato 1 otv. 415) Rampa. 416) Výčepní deska VD. 417) Delton H 120. 418) Kompresor Leonardo. 419) Delton H 120, 2 ks. 420) Kompresor Leonardo, 2 ks. 421) Deska VPD. 422) Bar. 423) Výčepní stůl. 424) Cobra 32 otvory. 425) Chladnička BEKO. 426) Deska VPD. 427) Stoly 90x130, 8 ks. 428) Stoly 80x80, 2 ks. 429) Židle, 66 ks. 430) Obložení bar. 431) Chladící vitrína. 432) Delton M 100 3 pípy. 433) Delton M 100 4 pípy. 434) Kompresor Leonardo, 2ks. 435) Delton M 70. 436) Cobra 1 otv. 437) Cobra 1 otv. 438) Delton. 439) Kompresor Lenardo. 440) Příslušenství. 441) Světelná reklama, 4 ks. 442) Delton M 70. 443) Anta 1-8, 2 ks. 444) Židle jasan, 50 ks. 445) Stoly / 90, 5 ks. 446) Stoly 120x70, 5 ks. 447) Kompresor Leonardo. 448) Keramika 4 p. 449) Keramika 3 p. 450) Chladnička Perfekt. 451) Deska VPD 242. 452) Deska VPD ACL. 453) Deska VPD 180 1 SL. 454) Kompresor Leonardo, 2 ks. 455) Kompresor Leonardo. 456) Delton M 120. 457) Příslušenství. 458) Delton M 120. 459) Kompresor Leonardo. 460) Chlad. vitrína Perfekt, 3 ks. 461) Nerez stůl dvoudřez. 462) Nerez stůl pracovní. 463) Rampa 3 otv. 464) Delton M 120. 465) Příslušenství. 466) Výčep. deska. 467) Stůl, 2 ks. 468) Lavice s opěrkou, 4 ks. 469) Židle, 2 ks. 470) Cobra 3 otv. 471) Delton M 120. 472) Kompresor Leonardo. 473) Skříň, 2 ks. 474) Barové zápultí. 475) Delton M 120. 476) Cobra 3 otv. 477) Příslušenství. 478) Kompresor LE. 479) Výčep. pult. 480) ANTA C 5/8-2K. 481) ANTA AK 1/5. 482) ANTA A 1/5. 483) Kompresor Leonardo, 4 ks. 484) Židle 62 ks. 485) Stoly rozkládací, 2 ks. 486) Stoly barové, 5 ks. 487) Barové stolice, 20 ks. 488) Barové desky, 10 ks. 489) Pivní sady, 10 ks. 490) Lednice GORENJE. 491) Chlad. prosklená skříň. 492) Chlad. skříň. 493) Keramika. 494) Chlad. technologie. 495) ANTA AK 1/5. 496) Delton M 120. 497) Deska VPD 180/1. 498) Stůl 110/170, 12 ks. 499) Chlazení. 500) Proskl. chlaz. nápojů, 3 ks. 501) Delton 470. 502) Anta CS/8, 2 ks. 503) Kompresor Leonardo, 4 ks. 504) ANTA AK 1/5, 4 ks. 505) Kompresor Leonardo, 2 ks. 506) Barový stůl. 507) Keramika. 508) Chlazení. 509) Kompresor. 510) Delfín TS 2000. 511) Příslušenství. 512) Delton M120.513) Kompresor Leonardo. 514) Majolika. 515) Delton M 120. 516) Cobra Plus. 517) Kompresor Leonardo. 518) Příslušenství. 519) Deska VDPA. 520) Anta B 1/2. 521) Kompresor Leonardo, 8 ks. 522) Výčep. deska. 523) Kompresor Leonardo. 524) Anta M 1/8. 525) Anta C 5/8 2 K. 526) Anta B 1/3, 4 ks. 527) Kompresor Leonardo, 3 ks. 528) Delton H 100. 529) Cobra 2 OTV. 530) Kompresor Leonardo. 531) Chlad. vitrína. 532) Delton H 120. 533) Delton H 100. 534) Cobra 3 OTV. 535) Nerez stůl s policí. 536) Digestoř odsávání. 537) Pivní sady-stůl-2 lavice, 31 ks. 538) Lavice dřevěná, 5 ks. 539) Barové zápultí. 540) Ventilátory, 7 ks. 541) Žaluz. Klapka, 4 ks. 542) Delton H 120. 543) Monitor NEOVO F 15. 544) Vzduch. kompresor. 545) Výčep. deska VD 189/70/40. 546) Lednice Siltal. 547) Deska VDP 180/1nP-BC. 548) Deska VDP 180/sP-AC. 549) Delton M 120. 550) Cobra 2 otv. 551) Delton M 120. 552) Keramika 4 K. 553) Keramika 2 K. 554) Vitrína prosklená. 555) Vitrína prosklená. 556) Chladící box. 557) El. sporák. 558) Židle, 50 ks. 559) Stoly, 9 ks. 560) Barové židle 14 ks. 561) Deska Calvados, 2 ks . 562) Židle, 20 ks. 563) Stoly, 6 ks. 564) Delton M 70-3. 565) Příslušenství. 566) Chlad. skříň 372. 567) Delton V 120. 568) Kompresor Leonardo. 569) Majolika. 570) Kompresor. 571) Chlad. skříň FKC 370, 2 ks. 572) Ohřívač vody Tatramat. 573) Ohřívač vody Tatramat. 574) Prosklená lednice, 2 ks. 575) Cobra 1 otv. chrom. 576) Výčep. zařízení. 577) Chladnička, 2 ks. 578) Výčep. deska. 579) Pracov. deska. 580) Pracov. deska. 581) Výčep. deska, 2 ks. 582) Cobra 1 otv. 583) Delton M 70. 584) Kompresor Leonardo. 585) Výčep. pult. 586) Majolika. 587) Průtok. ohřívač, 3 ks. 588) Keramika. 589) Židle, 48 ks. 590) Stoly, 4 ks. 591) Stoly, 6 ks. 592) Židle, 40 ks. 593) Vestavěná pečící trouba. 594) Prac. stůl s dřezem. 595) Prac. stůl. 596) Myčka nádobí. 597) Příslušenství k myčce. 598) Stoly, 6 ks. 599) Židle, 40 ks. 600) Delton M 70. 601) Prosklená vitrína. 602) Barová židle, 2 ks. 603) Stoly, 9 ks. 604) Kompresor. 605) Židle, 20 ks. 606) Stoly, 5 ks. 607) Nerez pult. 608) Delton. 609) Cobra 2 otv. 610) Příslušenství. 611) Delton + Cobra. 612) Kompresor Leonardo, 5 ks. 613) Delton M 100. 614) Výčepní pult. 615) Výčepní pult. 616) Nerez. pult. 617) Delton. 618) Příslušenství. 619) Stoly, židle. 620) Skříňky. 621) Vodní nádrž. 622) Pracovní stůl. 623) Pracovní stůl. 624) Výparník boxu. 625) Stůl. 626) Prosklená vitrína. 627) Regál. 628) Výčepní pult nerez. 629) Stůl registrační, 15 ks. 630) Židle, 30 ks. 631) Židle, 30 ks. 612) Židle, 3 ks. 633) Pult nerez. 634) Dřez. 635) Majolika. 636) Delton M 70. 637) Kompresor Leonardo. 638) Příslušenství. 639) Prosklená vitrína. 640) Kompresor Leonardo, 3 ks. 641) Kompresor Leonardo. 642) Výčep. pult. 643) Delton M 120. 644) Majolika. 645) Kompresor Leonardo. 646) Příslušenství. 647) Židle, 33 ks. 648) Stoly, 6 ks. 649) Lavice, 2 ks. 650) Židle, 6 ks. 651) Lednice prosklená. 652) Delton M 70. 653) Příslušenství. 654) Stoly 160x70, 5 ks. 655) Stoly, 3 ks. 656) Židle, 49 ks. 657) Delton M 100, 2 ks. 658) Výčep. stůl. 659) Majolika. 660) Kompresor Leonardo. 661) Příslušenství. 662) Trojdílný žebřík. 663) Delton M 100. 664) Majolika. 665) Příslušenství. 666) Delton M 100. 667) Cobra. 668) Kompresor Leonardo. 669) Delton M 100. 670) Dřez. 671) Kompresor Leonardo. 672) Příslušenství. 673) Delton M 100. 674) Majolika. 675) Kompresor Leonardo, 2 ks. 676) Delton M 70. 677) Kompresor Leonardo. 678) Cobra 2 otv. 679) Dřez. 680) Výčep. pult. 681) Příslušenství. 682) Anta. 683) Cobra 2 otv. 684) Kompresor Leonardo. 685) Příslušenství. 686) Baterie, 2 ks. 687) Kompresor Leonardo, 4 ks. 688) Anta C5/8-2K. 689) Delton M 70. 690) Anta AKI/5. 691) Kompresor Leonardo, 5 ks. 692) Anta AK 1/5. 693) Kompresor Leonardo, 2 ks. 694) Delton M 120. 695) Výčep. zařízení. 696) Kompresor. 697) Chlazení 698) Kond. chlad. jednotka.699) Výparník. 700) Příslušenství. 701) Stůl, 12 ks. 702) Lavice, 10 ks. 703) Bar. Židle, 4 ks 704) Sestava venk. Sezení, 5 ks 705) Židle, 32 ks. 706) Trojdílný žebřík. 707) Výčep. stůl. 708) Delton M 100. 709) Cobra. 710) Kompresor led. 711) Příslušenství. 712) Dřevěná zahr. Souprava, 13 ks. 713) Židle, 6 ks. 714) Židle, 31 ks. 715) Delton M 100. 716) Židle, 50 ks. 717) Cobra 2 otv. 718) Židle, 50 ks 719) Stoly, 25 ks 720) Židle, 20 ks. 721) Stoly, 4 ks. 722) Anta C5/8 2 K. 723) Kompresor Leonardo, 3 ks. 724) Kompresor ECU Leonardo, 2 ks. 725) Výčepní pult. 726) Majolika. 727) Bar. 728) Barové zápultí. 729) Obložení stěn. 730) Podklad. rošt. 731) Parapety. 732) Stoly, 12 ks. 733) Lavice rohová, 7 ks. 734) Anta C 5/8, 3 ks. 735) Kompresor Leonardo, 2 ks. 736) Delton H 120. 737) Kompresor ECU Leonardo 738) Cobra 2 otvory. 739) Delton H 120. 740) Kompresor ECU Leonardo, 4 ks. 741) Anta M 1/8. 742) Delton H 120. 743) Majolika 744) Delton H 100. 745) Cobra 2 otvory. 746) Výčepní pult. 747) Kompresor ECU Leonardo 748) Příslušenství. 749) Ohřívač vody průtokový. 750) Delton H 100. 751) Kompresor ECU Leonardo, 3 ks. 752) Delton H 70. 753) Kompresor Leonardo. 754) Výčepní pult. 755) Majolika. 756) Příslušenství. 757) Podnože sklád. Laviček, 25 ks. 758) Delton H 120. 759) Regál 80/181, 3 ks. 760) Výčepní pult. 761) Omítané řezivo zprac. na náb.. 762) Kompresor Leonardo, 6 ks. 763) Prac. Stůl 1600x700. 764) Prac. Stůl 1500x700. 765) Prac. Stůl 1200x600. 766) Prac. Stůl 1200x700. 767) Prac. Stůl 1600x500. 768) Prac. Stůl 900x500. 769) El. fritéza dvoukošová. 770) Příslušenství. 771) Výčepní pult. 772) Cobra 2 otvory. 773) Příslušenství. 774) Cobra 2 otvory. 775) Delton H 170. 776) Kompresor Leonardo. 777) Příslušenství. 778) Markýza. 779) Cobra 2 otvory. 780) Lavice dřevěná, 8 ks. 781) Stůl, 4 ks. 782) Delton H 100. 783) Výčep. pult. 784) Majolika. 785) Chladnička. 786) Příslušenství. 787) Stůl od pivnice. 788) Lavice. 789) Doplňky. 790) Delton H 100. 791) Anta C5/8 2k. 792) Kompresor Leonardo, 2 ks. 793) Cobra 2 otvory. 794) Delton H 100. 795) Delton H 120. 796) Kování - rampa. 797) 3 kohouty. 798) Příslušenství. 799) Lednice GORENJE. 800) ODKAP ANTIKOR 50x18. 801) Vzduchový kompresor + filtr. 802) Keramika, výčepní stolice. 803) Keramika Barocco, výčep. stolice, 3 ks. 804) Chlazení Delton V 70, 2 ks. 805) Chlazení Work 2030. 806) Chlazení Work 2030. 807) Chlazení Work 2030. 808) Cobra, výčepní stolice. 809) Keramika Barocco. 810) Výčepní deska. 811) Vzduch. kompresor. 812) Lednice zn. Zanussi. 813) Výčepní deska. 814) Stojan. 815) Dřez. 816) Odkap. 817) Vzduch. kompresor. 818) Vzduch. kompresor. 819) Vzduch. kompresor. 820) Židle, 29 ks. 821) Chlazení Delton. 822) Jednodřez s vanou. 823) Jednodřez s vanou. 824) Teplotní sonda s přísl. 825) Keramika Barocco 2 koh. 826) Kompresor Leonardo. 827) Kompresor ECU Leonardo, 2 ks. 828) Chlazení ZK 25/10 R. 829) Cobra chrom. 830) Kompresor MK. 831) Kompresor ROTALO 832) Výčepní stůl 2x0.7x0.9. 833) Cobra 3 otvory. 834) Výčepní stůl 1.55x0.7x0.9. 835) El. ohřívač vody. 836) Výčepní pult. 837) Vana. 838) Mobil Nokia 3100 BLUEZ, 2 ks. 839) Majolika. 840) Delton H 70. 841) Kompresor ECU Leonardo. 842) Výčep. pult. 950x950x900 843) Delton H 70 3 piva. 844) Cobra, 1 otvor. 845) Chladnička. 846) Výčep. Pult 1300x700. 847) Delton H 70 3 piva. 848) Cobra 2 otv. 849) Kompresor ECU Leonardo. 850) Příslušenství. 851) Delton M 1000. 852) Cobra 2 stv. Zlato. 853) Stůl 80x80, 20 ks. 854) Židle čekačka, 80 ks. 855) Delton M 70. 856) Kompresor Leonardo. 857) Cobra, 2 otv. chrom. 858) Delton V 70. Vyk. vn. obchodu závodní jídelna 516121 1) Kalkulačka. 2) Psací stůl. 3) Stolní váha. 4) El. sporák. 5) Chladnička SISTAL 29. 6) Kráječ BOSCH. 7) Konvice BOSCH. 8) Mikr. Trouba DAEWO. 9) Várnice nerez, 4 ks. 10) Várnice nerez, 2 ks. 11) Jídelní vozík. Byt. hospodářství všeob. správa 516801 1) Aut. pračka INDESIT. 2) Kuch. linka. 3) Kuch. linka. 4) Kuch. linka. 5) Sporák el. Mora. 6) Sporák el. Mora. 7) Sporák el. MORA. 8) Sporák el. MORA. 9) Kuch. linka. 10) Sporák el. MORA. 11) Kuchyně. Správa kanc. ředitele 518501 1) Židle MOR. CAL, 9 ks. 2) Skříň A 4, 4 ks. 3) Skříň B, 13 ks. 4) Skříň C, 5 ks. 5) Skříň C 1, 2 ks. 6) Skříň C 2, 4 ks. 7) Skříň C 4, 2 ks. 8) Skříň D 1, 6 ks. 9) Skříň D 2, 5 ks. 10) Skříň E 2, 3 ks. 11) Dvoukřeslo LEDA. 12) Křeslo nízké, 2 ks. 13) Sedačka čalouněná, 3 ks. 14) Stolek LEDA. 15) Skříňka TEKTON B 2. 16) Skříňka TEKTON C 3. 17) Stůl jídelní. 18) Stůl pracovní. 19) Skříňka pojízdná, 2 ks. 20) Nábytek. 21) Židle, 8 ks. 22) Stůl, 2 ks. 23) Lavice s opěradly, 4 ks. 24) Lednička. 25) Alarm RUARK 662 A. 26) Telefonní stanice (nektarka). 27) Videopřístroj VHS. 28) Ventilátor 0 40. 29) Síťová karta. 30) Síťová karta. 31) Desk pro EP 6300. 32) PC Leo. 33) T 22, 6 ks. 34) T 22 + zámek, 7 ks. 35) T 20, 6 ks. 36) T 32/S. 37) T 41, 3 ks. 38) T 50 + zámek, 3 ks. 39) Židle otoč. kancel, 3 ks. 40) T 22, 4 ks. 41) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 42) T 20, 4 ks. 43) T 32/S. 44) T 41, 2 ks. 45) T 50 + zámek, 2 ks. 46) Židle otoč. kancel., 2 ks. 47) T 22, 4 ks. 48) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 49) T 20, 4 ks. 50) T 32/S. 51) T 41, 2 ks. 52) T 50 + zámek, 2 ks. 53) Židle otoč. kancel., 2 ks. 54) T 22, 8 ks. 55) T 22 + zámek + sokl 75/8, 9 ks. 56) T 20, 8 ks. 57) T 32/S. 58) T 41, 4 ks. 59) T 50 + zámek, 4 ks. 60) Židle otoč. kan., 4 ks. 61) T 22, 4 ks. 62) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 63) T 20, 4 ks. 64) T 32/S. 65) T 41, 2 ks. 66) T 50 + zámek, 2 ks. 67) Židle otočná kancel., 2 ks. 68) T 22, 4 ks. 69) T 22 + zámek + sokl 75/8, 5 ks. 70) T 20, 4 ks. 71) T 32/S. 72) T 41, 2 ks. 73) T 50 + zámek, 2 ks. 74) Židle otoč. kan. , 2 ks. 75) Lůžko, 4 ks. 76) T 132/S + sokl 75/8. 77) Noční stolek, 4 ks. 78) Stolek. 79) Židle stahovatelná, 4 ks. 80) Lůžko, 5 ks. 81) T 132/S + sokl 75/8. 82) Noční stolek, 5 ks. 83) Stolek. 84) Židle stahovatelná, 5 ks. 85) El. sporák, 2 ks. 86) Boiler. 87) Monitor CPQ 308006-021 V55. 88) Stůl restaurační. 89) Lednice WHIRPOOL. 90) Tiskárna BROTHER HL1670. 91) SW OFFICE SB 2.000 CZ OEM. 92) SW PROGRAM WIN 98 CZ OEM. 93) Software QTREE lab. zákl. lic. 94) Software QTREE-lab. rozš. licence, 2 ks. 95) SWAVG 7 OP. 96) PC LYNX EXPRES 97) Monitor HP 98) Fax 1020 CZ Brother. 99) Faxmodem USR. 100) 3Com FE.XL Server. 101) Server. Správa kanc. ekonoma 518502 1) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Stůl obdelník T120. 3) Stůl obdelník T160. 4) Kontejnér. 5) Chladnička. 6) Ohnivzd. pokladna. 7) Síťová karta. 8) Nokia 5110 GSM. 9) PC Lynx - server. 10) Monitor. 11) PC LYNX office. 12) Tiskárna BROTHER HL 5040. 13) Delton 470 3 piva. 14) Faxmodem USR. 15) 3Com FE.XL Server. 16) FTP Port-IW FTP Mailer pro 1st. 17) Kopírka A3 SHARP AR 5316. 518503 1) Tiskárna HP 660 C. 2) Kancel. stůl. 3) Síťová karta. 4) Křovinořez. 5) PC Lynx office L. 6) Monitor Neovo F 317. Správa kanc. č. 3 - 518506 1) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Kalkulačka CASIO FR 5100. 3) Síťová karta. 4) PC LYNX OFFICE L. 5) PC LYMX OFFICE L. 6) Monitor EI 20, 15" LCD. Správa kanc. č. 1 - 518504 1) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Tiskárna EPSON 1050. 3) Kalkulačka CASIO FR 5200. 4) Varná konvice. 5) Nokia 5110 GSM. 6) Tiskárna EPSON LQ 680. 7) Tiskárna Brother 1440. 8) PC LYMX OFFICE L. Správa kancelář 518509 1) Saunová kamna. Správa kanc. č. 2 - 518505 1) Ověřovač prav. bank. BILLTEST II 2) Trezor. 3) Stolek pod PC RUA 3 4) Žebřík AL 4 stupňový. 5) Soubor Schránka, 12 ks. 6) Multi - Laden-Box, 24 ks. 7) Multi - Laden. 8) Multi Laden Box, 24 ks. 9) DISC Archiv DA. 10) Bezpeč. kufr DI 220. 12) Skříň kartotéková, 20 ks. 13) Stolek pod tiskárnu. 14) Zabezpečovací systém. 15) PC LYNX OFFICE L. 16) PC LYNX OFFICE. 17) Monitor Samsung TFT 15. Správa sklad 518510 1) Síťová karta. 518527 1) Záznamník. Správa laboratoř 518535 1) Kancel. stůl. 2) Stůl pracovní. 3) Stůl pracovní. 4) Kancelářský stůl. 5) Stůl LN - 12. 6) Stůl LN - 12. 7) Olejová vývěva. 8) Steril. sušárna. 9) Skříňka LV 33, 6 ks. 10) Stůl LN 11, 2 ks. 11) Dřez LN 16, 2 ks. 12) Skříňka LN - 31. 13) Laborat. mlýnek. 14) Termostat. 15) Rychlovarná konvice Bravo. 16) Infra zářič. 17) PH metr 1100. 18) Termostat vodní lázeň. 19) Destilační přístroj. 20) Mikroskop. 21) Jemná váha laboratorní. 22) Automatická váha. 23) Třepačka. 24) Váha jemná. 25) Horkovdušná sušárna 26) Baktericidní lampa 27) Ultrathermostat V. C. 604. 28) Analytické váhy W 35. 29) Vařič. 30) Síťová karta. 31) Dekarbonizátor. 32) PC COMPAQ. 33) Nokia 5110 GSM. 34) Laminátor RENZ 320 L. 35) Řezačka papíru 390/401. 36) Mikrovlnná trouba. Správa tel. ústředna 518536 1) Knihovna. 2) Psací stůl. 3) Nokia 5110 GSM. 4) GSM brána a Nokia 32. Správa vrátnice 518537 1) Psací stůl, 2 ks. 2) EHLA EB, 2 ks. 3) Vrata na hlav. vjezdu. 4) Konvice varná TEFAL. 5) Hodiny jednostr. BVJ-60,24V. 6) Elektr. kamínka. 7) Vrátnice. 8) Kontrolní hodiny. 9) Podr. hodiny. Správa šatna muži 518541 1) Kovová skříňka, 5 ks. Správa společ. místnost 518543 1) Skříň. Odbyt přímé náklady 518707 1) Kalkulačka CASIO DR 120X. 2) Stůl kancel. Světlý, 2 ks. 3) EVA S12 DUB. 4) EVA D6. 5) EVA Z6. 6) Stolek konf. Princip. 7) Křeslo Princip, 2 ks. 8) Předsíňová stěna. 9) Kontejner. 10) UPS APC BK 400 MI. 11) UPS APC BK 500 MI. 12) UPC APC SU 700 RMINET. 13) MONITOR 15V TCOP A51 VH. 14) MONITOR 15V TCOP 95. 15) Sudy KEG 30l, 237 ks. 16) PC LYMX Office. 17) PC LYNX Office L. 18) Monitor Siemens Fuji, 3 ks. 19) Sud KEG 0.20l, 13 ks. 20) Sudy KEG 0.30, 500 ks. 21) Sud KEG 50L, 4679 ks. 22) Přepravky, 75.919 ks. Nákladní auta 05157 1) Kompresor ECU Leonardo. 2) Stůl 80x80, 12 ks. 3) Stůl 80x160, 4 ks. 4) Stůl 90 kulatý, 2 ks. 5) Stůl 120 kulatý. 6) Stůl vysoký, 2 ks. 7) Stolek pod TV. 8) Židle, 66 ks. 9) Židle bar, 8 ks. 10)Lavice 160 cm. 11)ABSAC. 12)Paravany, 4 ks. 13)Anta 1/5 AK. 14) Rampa. 15) Chladnička Vestfrost 370 FK. 16) Kompresor ECU Leonardo, 3 ks. 17) Výč. Stůl 2500x700x900. 18) Příslušenství. Správní středisko 05185 1) EBIZ SERVER. 2) Easy - support. 3) Tiskárna Brother HL 7050. 4) PC LYNX Express XL. II) HIM Výroba piva varna 510508 1) Nákl. výtah na surogaci, nosnost 5 q, inv. č. 50002. 2) Kotel na rmut. a mích, nerezový, objem 10 m3, inv. č. 50013. 3) Káď vystír. s mích., objem 18 m3, inv. č. 50015. 4) Káď scez. s výhoz. na mláto, objem 18 m3, inv. č. 50016. 5) Příjmový kos SLADU, obsah 15 t, inv. č. 50319. 6) Sladová sila, 15 ks, inv. č. 50320. 7) Korečkový elevátor, délka 12 m, inv. č. 50322. 8) Korečkový elevátor, délka 20 m, inv. č. 50323. 9) Šnekové dopravníky, spodní, inv. č. 50334. 10) Šnekové dopravníky, horní, inv. č. 50335. 11) Šnekový dopravník, inv. č. 50336. 12) Zás. na úpravu ječmene, objem 2 t, inv. č. 50375. 13) Mačkadlo sladu, 20q/hod., inv. č. 50531. 14) Dávkovací váhy, výklopné, inv. č. 50532. 15) Prům. vysavač, inv. č. 50543. 16) Intenzifikace varny, nerezová nádoba, obsah 10 m3, inv. č. 50557. 17) Sanitární potrubí, nerezové, inv. č. 80420. Výroba piva spilka 510511 1) Potrubí ve spilce, inv. č. 50026, hadicové. 2) Bet. káď 16 ks 1648 hl., inv. č. 50246. 3) Ocel. káď 13 ks 1430 hl., inv. č. 50249. 4) Ocel. káď 9 ks 1030 hl., inv. č. 50250. 5) Ocel. káď 10 ks 1104 hl., inv. č. 50251. 6) Ocel. káď 10 ks 1080 hl., inv. č. 50252. 7) Deskový chladič mladiny, inv. č. 50288. 8) Deskový chladič mladiny, inv. č. 50325. 9) Směšovač piva, inv. č. 50410. 10) Směšovač piva, inv. č. 50411. 11) Vířivá káď, nerezová, 300 HL, inv. č. 50446. 12) Vyrovnávač tlaku, inv. č. 50501. 13) Solank. a chladič-před, inv. č. 80484. 14) Vzduch. kompresor mal, inv. č. 80485. 15) Vzduch. tech, zařízení, odsávání, chlazení sklepa, inv. č. 80486. Výroba piva sklep 510512 1) Vodní vedení, ocelové, inv. č. 50050. 2) Lež. tank 18 ks 1986 hl., inv. č. 50253. 3) Lež. tank 12 ks 870 hl., inv. č. 50254. 4) Lež. tank 12 ks 2064 hl., inv. č. 50255. 5) Lež. tank 6 ks 1680 hl., inv. č. 50256. 6) Lež. tank 12 ks 2064 hl., inv. č. 50257. 7) Lež. tank 6 ks 1680 hl., inv. č. 50258. 8) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50259. 9) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50260. 10) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50261. 11) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50262. 12) Lež. tank 12 ks 2040 hl., inv. č. 50263. 13) Lež. tank 6 ks 1200 hl., inv. č. 50264. 14) Nerezové potrubí JS 8, inv. č. 50407. 15) Vyrovnávač tlaku, 2 ks, inv. č. 50415. 16) Varná čistící zařízení WAP, inv. č. 50465. 17) Kvasničné hospodářství, inv. č. 50589. 18) Chlazení ležác. sklepu, inv. č. 50615. Výroba piva Stáč. sudu 510609 1) Svíčkový křemelinový filtr, inv. č. 20459. 2) Dopravník sudů cca 200 b.m., inv. č. 50518. 3) Stáč. linka sudů KEG, inv. č. 50519. Stáčírna lahví kanc. mistra 510713 1) Dávkovací čerpadlo, inv. č. 50547 2) Vyhazovač etiket, inv. č. 50571. 3) Louhové hospodářství, inv. č. 50572. Stáčírna lahví 510714 1) Zásobní násypka na st, ocelová, inv. č. 50318. 2) Doprav. korunek VC 892, inv. č. 50453. 3) Stohovač přepravek, inv. č. 50454. 4) Dopravník přepravek, inv. č. 50455. 5) Doprav. lahví, inv. č. 50456. 6) Vkladač lahví VC8915, inv. č. 50457.7) Vykladač lahví, inv. č. 50458. 8) Myčka přepravek, inv. č. 50459. 9) Myčka lahví, inv. č. 50460. 10) Plnič lahví VC 8916, inv. č. 50461. 11) Aut. dosycování ox. uhl, inv. č. 50520. 12) Lepička etiket, inv. č. 50523. 13) Kontrol. el. zařízení, inv. č. 50534. 14) Centr. mazání dopravní, inv. č. 50535. 15) EXAN- kontr. louhu, inv. č. 50542. 16) Depaletizator lahví, inv. č. 50590. 17) Přetlačné tanky, 12 ks, obsah 200 hl, inv. č. 50591. 18) Vodní potrubí, inv. č. 50612. 19) HGB zař. na úpravu stupňovitosti piva, inv. č. 80377. 20) Vyrovnávací tank 4m3, inv. č. 80415, nerezový. 21) Stabilizační filtr MMS, inv. č. 80417. 22) Nitrogenace piva, inv. č. 80419. 23) CIP stanice, inv. č. 80422. 24) Datumovací zařízení I, inv. č. 80476. 25) Destič. dopravník k et, inv. č. 80481. 26) Etiketovačka KHS, inv. č. 80487. Výroba el. energie 513216 1) Parovod. stan, inv. č. 50103. 2) Kondenz. potrubí, inv. č. 50104. 3) Vzduch. kompresor, inv. č. 50129. 4) Kompresor soustr. NF 61, inv. č. 50145. 5) Kompresor soustr. NF 61, inv. č. 50146. 6) Kompres. soustrojí 811, inv. č. 50147. 7) Sladkovodní potrubí, inv. č. 50157. 8) Slanovodní potrubí, inv. č. 50158. 9) Čpavk. potrubí, inv. č. 50159. 10) Vodní nádrž 325 m3, ocelová, inv. č. 50406. 11) Bezmot. kompresor, VC, inv. č. 50416. 12) Rozvaděč el. energie, inv. č. 50417. 13) Trafostanice VN, inv. č. 50426 14) Rozdělovač 213771, inv. č. 50503. 15) OPTINER, inv. č. 50528. 16) Odpařovací kondenzátor, inv. č. 80413. 17) Nová elektrorozvodna, inv. č. 80434. Výroba energie ostatní energie 513218 1) Chladivý kompresor NF, inv. č. 50463. 2) El. kladkostroj VC 919, inv. č. 50489. 3) Chladič solanky, inv. č. 50498 4) Kompresor vzduchový, inv. č. 50514. 5) Ponor. čerpadlo, 3 ks, inv. č. 50521. 6) Ledovodní výparník, inv. č. 50622. 7) Dod. k inv. č. 50622 1, inv. č. 80381, rozvody. 8) Monit. a archiv. dat c, inv. č. 80383. 9) Přehřívač čpavku, inv. č. 80384. 10) Elektroinst. souboru c, inv. č. 80385. 11) Teplovodní nádrž 5 m3, inv. č. 80391. 12) Slanovodní potrubí, inv. č. 80393. 13) Úpravna vody, inv. č. 80422. 14) Vzduchotechnika stroj, inv. č. 80433. 15) Nerez vzduš. potrubí - i, inv. č. 80438. 16) Nerez vzdušník izol., inv. č. 80439. 17) Nerez vzdušník izol., inv. č. 80440. 18) Šroubový vzduch. kompr., inv. č. 80441. 19) Šroubový vzduch. kompr., inv. č. 80442. 20) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80450. 21) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80451. 22) Sběrač kapalného NH 3, inv. č. 80452. 23) Odlučovač oleje, inv. č. 80453. 24) Monitoring ležáckých tanků, inv. č. 80454. 25) Temperování strojovny, inv. č. 80455. 26) Klimatizace velínu, inv. č. 80456. 27) Operátorské pracoviště, inv. č. 80457. 28) Rozvod stlačeného vzduchu, inv. č. 80477. 29) Sběrač NH 3 thermosifon, inv. č. 80478. 30) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80479. 31) NH 3 Kompresor šroubový, inv. č. 80480. 32) Datový PC server, inv. č. 80482. 33) Generátor chlordioxid, inv. č. 80495. Stáčírna sudů KEG 513901 1) MMS filtr - II, inv. č. 80436. Údržba ostatní - kovoúdržba 515116 1) Strojovna chlazení II, inv. č. 50175. 2) Soustruh E400/1500H, inv. č. 50176. 3) Srovnávací stroj, inv. č. 50202. 4) Pásová pila, inv. č. 50204. 5) Frézka typ FN-20, inv. č. 50345. 6) Hrotový soustruh, inv. č. 50396. 7) Sloupová vrtačka, inv. č. 50399. 8) Montáž závitořez, inv. č. 50440. 9) Svářečka TRANSVING, inv. č. 50537. 10) Ohýbačka plechu, inv. č. 80421. Údržba ostatní - bednárna 515138 1) Elektrická pila VC 56, inv. č. 50513, pásová. Nákladní doprava kanc. mistra 515719 1) Sněhové řetězy, 5 ks, inv. č. 50574. Nákladní doprava zav. doprava 515720 1) Vysokozdvižný vozík VC 80, inv. č. 50402. 1) Hydraulický zvedák, inv. č. 50593. Výk. vn. obchodu závodní jídelna 516121 1) Chladící vitrína, inv. č. 50573. Správa kanc. ředitele 518501 1) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80414. 2) Chladící box, inv. č. 80416. 3) Tiskárna EPSON, inv. č. 80418. 4) El. čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80423. 5) El. čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80424. 6) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80437. 7) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80462. 8) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80463. 9) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80464. 10) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80465. 11) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80466. 12) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80467. 13) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80468. 14) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80469. 15) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80470. 16) Markýza - výsuvná, inv. č. 80471. 17) Společenský stan, inv. č. 80472. 18) Světelná reklama, inv. č. 80473. 19) Tiskárna OKI, inv. č. 80474. 20) Čističe vzduchu, 2 ks, inv. č. 80488. 21) Konvektomat UNOX, inv. č. 80489. 22) Čistič vzduchu, inv. č. 80490. 23) Čistič vzduchu, inv. č. 80491. 24) Čistič vzduchu, inv. č. 80492. 25) Čistič vzduchu, inv. č. 80493. 26) Sporák kombinovaný, inv. č. 80494. Správa kanc. ekonoma 518502 1) Počítačka bankovek, inv. č. 50567. 2) Pracovní stůl, inv. č. 50578. 3) Společenský stan, inv. č. 50611. 4) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80425. 5) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80426. 6) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80427. 7) El. čistič vzduchu TOR, inv. č. 80428. 8) Chlazený stůl CHSV, inv. č. 80444. 9) Chlazený stůl, inv. č. 80445. 10) Chlazený stůl, inv. č. 80446. 11) Výčepní deska, inv. č. 80447. 12)Chlazený pult VPCH, inv. č. 80448 13)Chlazený pult VP, inv. č. 80449. 14) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80458. 15) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80496. 16) Čistič vzduchu Tornádo, inv. č. 80497. Správa kancelář 518509 1) Filtr na pivo, inv. č. 50526 2) Výčepní zařízení Work, inv. č. 80379. 3) Tiskárna DESKPRO EP, inv. č. 80380. 4) Tiskárna EPSON, inv. č. 80382. Správa sklad 518510 1) Aut. zákaloměr, inv. č. 50522. Správa laboratoř 518535 1) DSA 48 na měření alkoholu pomocí ultrazvuku, inv. č. 50517. 2) Analyzátor kyslíku, inv. č. 50548. 3) Měřící přístroj CO2, inv. č. 50588. 4) Třepačka, inv. č. 50616. 5) Počítač A 166, Pentium II, inv. č. 50621. 6) Membran. filtr SM 1682, inv. č. 50516. 7) Provozní zákaloměr, inv. č. 80460. 8) Přenosný analyzátor C 33.2, inv. č. 80461. 9) Spektrální fotometr, inv. č. 80475. Os doprava zav. doprava 518538 1) Autorádio, inv. č. 50586. 2) Autorádio, inv. č. 50587. Odbyt přímé náklady 518707 1) Čistička vzduchu ARMI, inv. č. 80430. Správní středisko 05185 1) Bar a barové zápultí, inv. č. 80499. 2) Obložení stěn, rošt, parapety, inv. č. 80500. 3) Grafický návrh logotypů, inv. č. 80501. III) Automobily: 1)skříňový dodávkový automobil zn. Ford Tranzit 150 SPZ STI 49 48 2) nákladní automobil zn. Iveco 100 E18 Euro Cargo SPZ ST 73 38 3) nákladní automobil zn. Iveco 100 E18 Euro Cargo SPZ ST 73 37 4) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 -28 5) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 29 6) nákladní automobil přepravník nápojů zn. Iveco ML 100 E18 R SPZ ST 76 27 7) nákladní automobil zn.AVIA A 65 L SPZ STI 47 46 8) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 91 9) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 90 10) skříňový nákladní automobil zn. Mercedes Benz 1117 SPZ ST 90 92 11) osobní automobil zn. Škoda Forman 135Lx SPZ STH 48 44 12) osobní automobil zn. Škoda Forman 135LS SPZ STD 76 00 13) osobní automobil zn. Škoda Forman 135Lx SPD STH 85 58 14) nákladní automobil zn. Citroen C 15 D SPZ ST 72 -70 15) nákladní automobil zn. Renault Expres 1,9 D SPZ ST 90 50 16) nákladní automobil zn. Renault Expres 1,9 D SPZ ST 90 60 17) nákladní automobil zn. Renault Kango 1,9 D SPZ ST 93 00 18) osobní automobil zn. Škoda Octavia SLX 1,9 TDI SPZ STH 32 34 8. Schvaluje cenu nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem znalce Bedřicha Gregoriho ze dne 12.6. 2005, číslo znaleckého posudku 772, jmenovaného pro ten účel usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisové značky Nc 1545/2005, částkou 47,493.766,- Kč (čtyřicet sedm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc sedm set šedesát šest korun českých), 9. Stanoví, aby na nepeněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., upisovateli Město Strakonice, kmenové, neregistrované a se souhlasem představenstva převoditelné akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, a to 474 kusů akcií o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a 93 (devadesát tři) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie a zároveň vrátila Městu Strakonice částku 766,- Kč, jako rozdíl mezi schváleno u cenou nepeněžitého vkladu a emisním kurzem akcií vydávaných jako protiplnění za nepeněžitý vklad. 10. Stanoví, aby na peněžitý vklad vydala společnost Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., upisovateli Město Strakonice, kmenové, neregistrované a se souhlasem představenstva převoditelné akcie, znějící na jméno, v listinné podobě, a to 133 kusů akcií o jm enovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každé akcie a 87 (osmdesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každé akcie. 29.9.2005 - 2.12.2005
Měšťanský pivovar Strakonice, a. s. je na základě smlouvy o nájmu podniku ze dne 22.12.2004 nájemcem podniku Pivovar Strakonice, jehož vlastníkem je Město Strakonice. 23.12.2004 - 16.12.2008

Aktuální kontaktní údaje DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26068273
Obchodní firma: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Strakonice
Vznik první živnosti: 26.11.2003
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26068273
Firma: DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Strakonice
Základní územní jednotka: Strakonice
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 26.11.2003

Kontakty na DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Podskalská 324 , Strakonice 386 01 14.11.2016
Sídlo: Podskalská 324 , Strakonice 386 01 3.1.2005 - 14.11.2016
Sídlo: Velké náměstí 2 , Strakonice 386 01 26.11.2003 - 3.1.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Podskalská 324, Strakonice 386 01

Obory činností DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin 24.4.2014
Pivovarnictví a sladovnictví 22.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2009
výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů 16.6.2006 - 22.6.2009
-pivovarnictví a sladovnictví 26.11.2003 - 22.6.2009
- velkoobchod 26.11.2003 - 22.6.2009
- specializovaný maloobchod 26.11.2003 - 22.6.2009
- maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 26.11.2003 - 22.6.2009
- zprostředkování obchodu 26.11.2003 - 22.6.2009
- zprostředkování služeb 26.11.2003 - 22.6.2009
- pronájem a půjčování věcí movitých 26.11.2003 - 22.6.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Brněnská 289 , Holasice 664 61
Identifikační číslo provozovny: 1008689505
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 1.6.2012
Provozovna č. 2
Provozovna: Podskalská 324 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002050472
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování: 3.1.2005

Živnost č. 2 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Podskalská 324 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002050472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 3.1.2005

Živnost č. 3 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 10.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna: Podskalská 324 , Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny: 1002050472
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna: Brněnská 289 , Holasice 664 61
Identifikační číslo provozovny: 1008689505
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 10.4.2014

Živnost č. 4 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.4.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba průmyslových krmiv
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba piva
Výroba sladu
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Má-li představenstvo více členů, jedná za představenstvo navenek v nepřítomnosti předsedy představenstva místopředseda představenstva, jiní členové představenstva jsou oprávněni k zastupování společ nosti pouze na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Za společnost se podepisuje vždy alespoň dva členové představenstva současně tak, že k napsané nebo jakkoliv vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení funkce. K uzavření smlouvy: a) na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěr ky nebo z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, nebo b) o převzetí ručení za třetí osobu nebo poskytnutí majetku společnosti do zástavy k zajištění závazku třetí osoby, nebo c) o úvěru nebo půjčce, kterou zat ížení společnosti přesáhne částku 10 mil. Kč, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. K uzavření smlouvy o převodu nemovitého majetku společnosti a ke zřízení zástavního práva k němu se vyžaduje souhlas zastupitelstva města Strakonice. K zatížení nemovitého majetku společnosti věcnými právy se vyžaduje souhlas valné hromady společnost i. Vydala-li společnost registrované účastnické cenné papíry, vyžaduje se i souhlas valné hromady. Ustanovení § 196a odst. 4 obchodního zákoníku platí obdobně. 1.7.2011
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Má-li představenstvo více členů, jedná za představenstvo navenek v nepřítomnosti předsedy představenstva některý z místopředsedů představenstva, jiní členové představenstva jsou oprávněni k zastupov ání společnosti pouze na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Za společnost se podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva společnosti nebo zmocněný člen představenstva tak, že k napsané nebo jakkoliv vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení funkce. K uzavření smlouvy: a) na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky neb o z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, nebo b) o převzetí ručení za třetí osobu nebo poskytnutí majetku společnosti do zástavy k zajištění závazku třetí osoby, nebo c) o úvěru nebo půjčce, kterou zatížení společnosti přesáhne částku 10 mil. Kč, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. K uzavření smlouvy o převodu nemovitého majetku společnosti a ke zřízení zástavního práva k němu se vyžaduje souhlas zastupitelstva města Strakonice. K zatížení nemovitého majetku společnosti věcnými právy se vyžaduje souhlas valné hromady společnost i. 16.1.2009 - 1.7.2011
Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva. Má-li představenstvo více členů, jedná za představenstvo navenek v nepřítomnosti předsedy představenstva některý z místopředsedů představenstva, jiní členové představenstva jsou oprávněni k zastupov ání společnosti pouze na základě písemné plné moci udělené představenstvem. Za společnost se podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva společnosti nebo zmocněný člen představenstva tak, že k napsané nebo jakkoliv vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a označení funkce. K uzavření smlouvy: a) na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky neb o z konsolidované účetní závěrky, sestavuje-li společnost konsolidovanou účetní závěrku, nebo b) o převzetí ručení za třetí osobu nebo poskytnutí majetku společnosti do zástavy k zajištění závazku třetí osoby, nebo c) o úvěru nebo půjčce, kterou zatížení společnosti přesáhne částku 10 mil. Kč, se vyžaduje souhlas dozorčí rady. 26.11.2003 - 16.1.2009
Jméno: Ing. Rudolf Oberfalcer 10.3.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014
Ve funkci: od 28.1.2016
Adresa: Velké náměstí 7, Strakonice 386 01
Jméno: Josef Štrébl 10.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014
Ve funkci: od 28.1.2016
Adresa: Prácheňská 292, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Dušan Krankus 10.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.1.2016
Adresa: Máchova 16, Humpolec 396 01
Jméno: Jindřich Vondřička 26.11.2003 - 17.1.2005
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.11.2003 do 7.1.2005
Ve funkci: od 26.11.2003 do 7.1.2005
Adresa: Podskalská 324, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Jaroslav Tůma 19.1.2006 - 8.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 27.12.2006
Adresa: 305, Čkyně 384 81
Jméno: Ing. Luděk Joza 19.1.2006 - 8.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 27.12.2006
Adresa: Vrchlického 1270, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Karel Seknička 17.1.2005 - 23.11.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.1.2005 do 15.11.2007
Ve funkci: od 7.1.2005 do 15.11.2007
Adresa: Sídliště 1. máje 1136, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Václav Moravec 19.1.2006 - 23.11.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2006 do 15.11.2007
Ve funkci: od 6.1.2006 do 15.11.2007
Adresa: Mánesova 358/19, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Pavel Vondrys 8.1.2007 - 23.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.12.2006
Adresa: Václavská 519, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Jaroslav Tůma 23.11.2007 - 14.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2007 do 31.12.2010
Ve funkci: od 15.11.2007 do 31.12.2010
Adresa: 305, Čkyně 384 81
Jméno: Ing. Pavel Vondrys 23.11.2007 - 14.1.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.12.2006 do 31.12.2010
Ve funkci: od 15.11.2007 do 31.12.2010
Adresa: Václavská 519, Strakonice 386 01
Jméno: Marie Žiláková 23.11.2007 - 14.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.11.2007 do 31.12.2010
Adresa: Arch. Dubského 387, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Pavel Vondrys 14.1.2011 - 16.4.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Ve funkci: od 3.1.2011 do 2.4.2012
Adresa: Václavská 519, Strakonice 386 01
Jméno: Mgr. Josef Samec 14.1.2011 - 16.4.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011
Adresa: Ptákovická 429, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Jaroslav Tůma 14.1.2011 - 21.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 10.12.2014
Ve funkci: od 3.1.2011 do 10.12.2014
Adresa: 305, Čkyně 384 81
Jméno: Mgr. Josef Samec 16.4.2012 - 21.3.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 10.12.2014
Ve funkci: od 3.4.2012 do 10.12.2014
Adresa: Ptákovická 429, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Pavel Vondrys 16.4.2012 - 21.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2011 do 10.12.2014
Adresa: Václavská 519, Strakonice 386 01
Jméno: Josef Štrébl 21.3.2015 - 10.3.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014
Adresa: Prácheňská 292, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Rudolf Oberfalcer 21.3.2015 - 10.3.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014
Ve funkci: od 15.12.2014 do 28.1.2016
Adresa: Velké náměstí 7, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Marcela Vlčková 21.3.2015 - 10.3.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 10.12.2014 do 27.1.2016
Ve funkci: od 15.12.2014 do 27.1.2016
Adresa: Blatenská 321, Horažďovice 341 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Moučka 21.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2015
Ve funkci: od 23.1.2015
Adresa: Hraniční 377, Strakonice 386 01
Jméno: František Christelbauer 21.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.1.2015
Ve funkci: od 23.1.2015
Adresa: Bezděkovská 427, Strakonice 386 01
Jméno: Jaroslav Horejš 23.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2019
Adresa: B. Němcové 1117, Strakonice 386 01
Jméno: Zdeňka Tomšovicová 26.11.2003 - 3.1.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2003 do 24.11.2004
Ve funkci: od 26.11.2003 do 24.11.2004
Adresa: Šumavská 252, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Jan Přikryl CSc. 26.11.2003 - 3.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2003 do 24.11.2004
Ve funkci: od 26.11.2003
Adresa: Patočkova 1637/65, Praha 169 00
Jméno: JUDr. Petr Szabo 26.11.2003 - 3.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.11.2003 do 24.11.2004
Ve funkci: od 26.11.2003
Adresa: 90, Řepice 386 01
Jméno: Ing. Karel Seknička 3.1.2005 - 17.1.2005
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2004 do 5.1.2005
Adresa: Sídliště 1. máje 1136, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Bořivoj Kohout 3.1.2005 - 8.1.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2004 do 27.12.2006
Ve funkci: od 22.12.2004 do 27.12.2006
Adresa: Čechova 596/42, České Budějovice 370 01
Jméno: Ing. Tomáš Hajdušek 3.1.2005 - 8.1.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2004
Ve funkci: od 22.12.2004 do 28.12.2006
Adresa: Školní 419, Katovice 387 11
Jméno: Zdeňka Tomšovicová 3.1.2005 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2004 do 27.12.2006
Adresa: Arch. Dubského 978, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Jan Přikryl CSc. 3.1.2005 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2004 do 27.12.2006
Adresa: Patočkova 1637/65, Praha 169 00
Jméno: Ing. Jitka Šochmanová 3.1.2005 - 8.1.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2004 do 27.12.2006
Adresa: Zvolenská 890, Strakonice 386 01
Jméno: Jindřich Vondřička 2.12.2005 - 3.1.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2005 do 31.12.2007
Adresa: Podskalská 324, Strakonice 386 01
Jméno: Ing. Tomáš Hajdušek 8.1.2007 - 25.8.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2004 do 12.8.2009
Ve funkci: od 28.12.2006 do 12.8.2009
Adresa: Školní 419, Katovice 387 11
Jméno: Ing. Karel Vlasák 8.1.2007 - 14.1.2011
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.12.2006 do 31.12.2010
Ve funkci: od 28.12.2006 do 31.12.2010
Adresa: Bavorova 318, Strakonice 386 01
Jméno: MUDr. Jiří Chod 7.10.2009 - 14.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.8.2009 do 31.12.2010
Ve funkci: od 2.10.2009 do 31.12.2010
Adresa: Mírová 858, Strakonice 386 01
Jméno: Mgr. Miroslav Hlava 14.1.2011 - 21.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 7.1.2015
Ve funkci: od 3.1.2011 do 7.1.2015
Adresa: Husova 516, Strakonice 386 01
Jméno: Mgr. Ivana Parkosová 14.1.2011 - 21.3.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2011 do 7.1.2015
Ve funkci: od 3.1.2011 do 7.1.2015
Adresa: Lidická 564, Strakonice 386 01
Jméno: Jiří Janus 3.1.2008 - 9.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008
Adresa: 27, Novosedly 387 16
Jméno: Jiří Janus 9.8.2015 - 28.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2008 do 15.3.2017
Adresa: 27, Novosedly 387 16
Jméno: Mgr. Miloslav Tuháček 28.7.2017 - 23.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2017 do 17.4.2019
Adresa: Bezděkovská 288, Strakonice 386 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Josef Štrébl
Člen statutárního orgánu: Ing. Marcela Vlčková
Člen statutárního orgánu: Ing. Rudolf Oberfalcer

Vlastníci firmy DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 125 000 000 Kč - 16.1.2009
zakladni 62 880 000 Kč - 2.12.2005 - 16.1.2009
zakladni 2 000 000 Kč - 26.11.2003 - 2.12.2005

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 62 120 000 Kč 1 16.1.2009
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 627 2.12.2005
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 180 2.12.2005
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 26.11.2003 - 2.12.2005

Sbírka Listin DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. IČO: 26068273

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1343/SL 63 ostatní Výpis ze zápisu z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 4.2.2016 23.2.2016 10.3.2016 2
B 1343/SL 62 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2016 23.2.2016 10.3.2016 3
B 1343/SL 61 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 27.1.2016 23.2.2016 10.3.2016 2
B 1343/SL 60 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2015 5.2.2016 5.2.2016 49
B 1343/SL 59 ostatní Zápis z první schůze představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2014 27.2.2015 23.3.2015 3
B 1343/SL 58 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 7.1.2015 27.2.2015 23.3.2015 2
B 1343/SL 57 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 10.12.2014 27.2.2015 23.3.2015 2
B 1343/SL 55 notářský zápis 161/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 1.7.2014 29.7.2014 9
B 1343/SL 54 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2014 17.7.2014 5
B 1343/SL 53 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2013 13.6.2013 61
B 1343/SL 52 ostatní - Výpis ze zápisu č.13/2012 z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2012 8.1.2013 9.1.2013 2
B 1343/SL 51 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.6.2012 60
B 1343/SL 50 ostatní Výpis ze zápisu č.5/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.4.2012 16.4.2012 1
B 1343/SL 49 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2011 61
B 1343/SL 48 notářský zápis 121/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 2
B 1343/SL 47 ostatní - zápisy + výpis z rozhodnutí Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2011 4
B 1343/SL 46 výroční zpráva -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2010 60
B 1343/SL 45 ostatní - souhlas kandidáta Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 1343/SL 44 ostatní - výpis ze zápisu jednání Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 1343/SL 43 ostatní - rozhodnutí města Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2009 1
B 1343/SL 42 ostatní - Rozhodnutí Města Strakonice Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 3.9.2009 1
B 1343/SL 41 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.8.2009 53
B 1343/SL 40 ostatní - Prohlášení vkladatele Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2008 20.1.2009 5
B 1343/SL 39 ostatní - Sml.o upsání akcie Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2008 20.1.2009 5
B 1343/SL 38 posudek znalce č.4796-331/08 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2008 20.1.2009 75
B 1343/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.12.2008 11
B 1343/SL 36 notářský zápis 289/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2008 17.12.2008 9
B 1343/SL 35 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2008 54
B 1343/SL 34 ostatní -Výpis ze záp.z jednání předst Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2007 22.1.2008 1
B 1343/SL 33 ostatní - Výpis ze zápisu z jednání Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2007 3.12.2007 1
B 1343/SL 32 rozhod. o statut. orgánu + Podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2007 3.12.2007 4
B 1343/SL 31 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 50
B 1343/SL 30 notářský zápis 244/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2006 10.1.2007 4
B 1343/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2006 10.1.2007 6
B 1343/SL 28 ostatní - Zápis jednání č.1/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2006 10.1.2007 2
B 1343/SL 27 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2006 10.1.2007 2
B 1343/SL 26 podpisové vzory + čestné prohlášení-2x Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2006 10.1.2007 2
B 1343/SL 25 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2006 48
B 1343/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2006 21.6.2006 6
B 1343/SL 23 notářský zápis 99/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2006 21.6.2006 2
B 1343/SL 22 ostatní -Výpis ze záp.z jedn. předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2006 20.1.2006 1
B 1343/SL 21 podpisové vzory -souhlas kandidáta Krajský soud v Českých Budějovicích 20.1.2006 3
B 1343/SL 20 ostatní - Záp.č.13/2005 ze zased.DR Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2005 20.1.2006 4
B 1343/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2005 20.1.2006 6
B 1343/SL 18 notářský zápis 230/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2005 20.1.2006 2
B 1343/SL 17 posudek znalce č.772 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2005 3.12.2005 256
B 1343/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 3.12.2005 11
B 1343/SL 15 ostatní -Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 14.10.2005 3.12.2005 10
B 1343/SL 14 ostatní -Předávací protokol Krajský soud v Českých Budějovicích 27.10.2005 3.12.2005 8
B 1343/SL 13 notářský zápis 157/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2005 30.9.2005 16
B 1343/SL 12 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2005 28.6.2005 11
B 1343/SL 11 notářský zápis 71/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.4.2005 28.6.2005 3
B 1343/SL 9 ostatní Volba předs.a místopř.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2004 21.1.2005 2
B 1343/SL 8 ostatní -Rozhodnutí Města Strakonice Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2004 21.1.2005 2
B 1343/SL 7 ostatní -Rozhodnutí Města Strakonice Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2004 21.1.2005 1
B 1343/SL 6 notářský zápis 177/2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.12.2004 21.1.2005 2
B 1343/SL 10 ostatní -Rozh.o zm.sídla+Plné moce Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2004 21.1.2005 5
B 1343/SL 5 ostatní - zápis ze zas. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.1.2005 18.1.2005 2
B 1343/SL 4 ostatní - výp. ze záp. Rady m. Strak. Krajský soud v Českých Budějovicích 5.1.2005 18.1.2005 1
B 1343/SL 3 ostatní - Smlouva o nájmu podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2004 11.1.2005 4
B 1343/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2003 4
B 1343/SL 1 notářský zápis NZ 126/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.10.2003 28.11.2003 23

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DUDÁK - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.