Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci Pardubice IČO: 00029904

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci, která sídlí v obci Pardubice a bylo jí přiděleno IČO 00029904.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci se sídlem v obci Pardubice byla založena v roce 1950. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 62 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Čalounictví a další.

Základní údaje o Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2004
Spisová značka: C 19721
IČO: 00029904
Obchodní firma: Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.4.2004
Stav subjektu: Zaniklý
Datum zápisu: 20.12.1950
Datum zániku: 29.12.2017
Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.5.2017 byla společnost ke dni 31.5.2017 zrušena s likvidací a povolán likvidátor společnosti. 16.5.2017 - 29.12.2017
Počet členů statutárního orgánu: 2 18.6.2014 - 29.4.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 18.6.2014 - 29.12.2017
Společnost s ručením omezeným vznikla změnou právní formy družstva D ř e v o t v a r , v.d. Pardubice, se sídlem Pardubice, 17. listopadu 237, PSČ 530 02, IČ: 00 02 99 04 na základě usnesení členské schůze družstva obsahujícím rozhodnutí členů družstva o  změně právní formy ze dne 24.2.2004. 1.4.2004 - 29.12.2017
Právní poměry družstva se řídí stanovami, schválenými dne 25.9.1992 ve znění dodatku ze dne 1.4.1993. 3.6.1993 - 1.4.2004
Družstvo se řídí po provedené transformaci stanovami přijatými členskou schůzí dne 25.9.1992. 7.1.1993 - 3.6.1993
Výše částky převedené do nedělitelného fondu: 10.959.011,58 Kč 7.1.1993 - 1.4.2004
Právní poměry družstva se řídí s účinností od 19.4.1991 stanovami přijatými na výroční členské schůzi dne 19.4.1991. Představenstvo se skládá z 5-9 členů volených členskou schůzí. Jednání představenstva organizuje a řídí předseda družstva. 31.5.1991 - 7.1.1993
Ručení: Uhrazovací povinnost je omezena částkou rovnající se jednonásobku vloženého členského podílu, tj. 1000,- Kčs. Při ukončení členství úmrtím člena je uhrazovací povinnost omezena do výše vloženého členského podílu. 31.5.1991 - 7.1.1993
Právní poměry družstva se řídí s účinností od 1. ledna 1988 podle nových stanov přijatých usnesením shromáždění delegátů ze dne 11. listopadu 1988. Skutečnosti již zapsané v podnikovém rejstříku zůstávají novými stanovami nedotčeny. Ostatní změny se týkaj í vnitřních poměrů družstva. 29.11.1988 - 31.5.1991
Podle usnesení členské schůze (shromáždění delegátů) ze dne 24. dubna 1981 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 30. července 1981 se zapisuje změna článků 4 odst. 1 a 2, 45 odst. 1/ písm. g/, 49 písm. a/, 66 odst. 2 a 3/, 67 odst. 1/ stanov. 10.9.1981 - 29.11.1988
Podle usnesení shromáždění delegátů zaniklého družstva ze dne 24.9.1980, shromáždění delegátů přejímajícího družstva ze dne 23.10.1980 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 7.11.1980, č.j. E 0442/22-67/80 se zapisuje sloučení schválen é ke dni 1. ledna 1981 družstva Dřevojas, stolařské družstvo, Svitavy zaps. v podnik. rejstříku pod Do 375 jako družstva přejímaného s tímto jako družstvem přejímajícícm, takže sloučením přejímané družstvo zaniklo bez likvidace, přičemž jeho majetek, práv a a závazky převzalo přejímající družstvo. 30.12.1980 - 1.4.2004
Podle usnesení výroční členské schůze (shromáždění delegátů) ze dne 21. dubna 1978 a souhlasu Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne 12.5.1978 se zapisuje změna článků 43 odst. 2/ a 72 odst. 2/ stanov. 2.5.1978 - 29.11.1988
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 24.4.1971 byly přijaty nové stanovy včetně změn a doplňků podle usnesení představenstva ČSVD v Praze čís. 417 z 15.12.1970 k nim se vztahujících, podle kterých se družstvo nyní řídí a dle nichž se představenstv o skládá z 5 až 11-ti členů volených výroční členskou schůzí na dobu tří let. 4.5.1972 - 29.11.1988
Ručení: Uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu, který činí 500,- Kčs a může být zaplacen ve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena. 4.5.1972 - 29.11.1988
Podle usnesení členské schůze ze dne 30. dubna 1970 se zapisují změny a doplňky vlastních stanov článků 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35a, 36, , 36a, 37, 37a, 39, 42, 48, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 65 a 66, kteréžto změny a do plňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 25.10.1970 - 4.5.1972
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 28. března 1969 zapisují se změny článku 39, článku 42 odst. 1 b/ a d/ a odst. 2, článku 47 odst. 1, článku 48 oddst. 1 a 2, článku 50 a článku 58 vlastních stanov, kteréžto změny se týkají vnitřních poměrů dru žstva. 17.4.1969 - 4.5.1972
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 12. dubna 1968 a schůze představenstva z téhož dne se zapisují změny a doplňky stanov: 1) změny článku 2 odst. 1, článku 3 odst. 1 a článku 59 odst. 5, 2) doplňky článku 9 odst. 1 o písmeno f)/ a článku 16 o článek 16 a/. Tyto změny a doplňky se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.5.1968 - 4.5.1972
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 15. dubna 1967 zapisují se změny a doplňky stanov v 1. úvodním ustanovení, v článku 2 odst. 1/, čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 9 odst. 1 písm. c/ a d/ a odst. 2, čl. 14 odst. 5, čl. 42 odst. 1 písm. c/ a k/, čl. 44 ods t. 4, čl. 47 písm. a/, čl. 53, odst. 3, čl. 54 poslední odstavec, čl. 59, čl. 60, čl. 61, čl. 62. Tyto změny a ostatní drobnější úpravy v textech stanov týkají se vnitřních poměrů družstva. Beze změny zůstávají všechny ostatní skutečnosti v podnikovém rej stříku již zapsané. 11.1.1968 - 4.5.1972
Podle usnesení výroční členské schůze ze dne 26. dubna 1966 zapisuje se změna článku 60 odst. 1 vlastních stanov, která se týká vnitřních poměrů družstva. 7.5.1966 - 4.5.1972
Právní poměry družstva se řídí podle nových přijatých stanov s účinností od 1. ledna 1966. Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4-10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromáždění delegátů) na dobu dvou let. Ostatní články nových stanov týkají se vnitřních poměrů družstva a ostatní skutečnosti v podnikovém rejstříku již zapsané zůstávají beze změny. 15.2.1966 - 4.5.1972
Ručení: Uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 15.2.1966 - 4.5.1972
Podle usnesení řádné valné hromady ze dne 6. dubna 1963 a souhlasu Krajského svazu výrobních družstev v Hradci Králové : a) zapisuje se prodloužení funkčního období u členů představenstva družstva o jeden rok, b) zapisuje se změna článků 30, 33 odst. 6, 34 odst. 3, 36 odst. 4 a 37 stanov, týkající se vnitřních poměrů družstva. 28.4.1963 - 15.2.1966
Podle usnesení společné valné hromady družstva: Lidové výrobní družstvo Dřevotvar se sídlem v Pardubicích, Nábytek lidové výrobní družstvo truhlářů Holice v Čechách, Stalinova 28 a Lidové družstvo truhlářské v Chrasti u Chrudimě, konané 19. října 1959, sl učují se k 1. říjnu 1959 jako slučovaná a zanikající družstva: 1) Nábytek lidové výrobní družstvo truhlářů Holice v Čechách, Stalinova 28, 2) Lidové výrobní družstvo truhlářské v Chrasti u Chrudimě s družstvem: Lidové výrobní družstvo Dřevotvar se sídlem v Pardubicích, jako družstvem přejímajícím. Toto sloučení bylo schváleno Krajským svazem výrobních družstev v Pardubicích 30. října 1959, zn. 1119/59-sekr/Sý podle § 36 odst. 1 zákona číslo 53/54 Sb. na podkladě usnesení představenstva Ústředního svazu výrobních družstev ze 14. ledna 1959 zn. EO 13-sekr.Pk/Mr a bylo provedeno bez likvidace k 1. říjnu 1959. Sloučená družstva zanikla a byla vymazána. 9.11.1959 - 1.4.2004
Na mimořádné valné hromadě družstva konané 17. září 1958 byly přijaty stanovy, kterými se družstvo řídí. 19.1.1959 - 15.2.1966
Podle usnesení řádné valné hromady družstva konané dne 31.března 1956 byly přijaty vzorové stanovy. 24.10.1956 - 19.1.1959
Ručení: nejvýše dvojnásobné. 24.10.1956 - 19.1.1959
Změna stanov, čl. 23 se mění tak, že představenstvo se skládá ze 3 členů a 2 náhradníků. 17.2.1953 - 24.10.1956
Údaje o zřízení: Smlouva družstevní (stanovy) ze dne 28.7.1950 20.12.1950 - 1.4.2004

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00029904
Obchodní firma: Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 11.8.1992
Celkový počet živností: 10

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00029904
Firma: Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Základní údaje datové schránky

IČO: 00029904
Jméno subjektu: Dřevotvar Pardubice s.r.o.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: cap2bzs

Základní údaje DPH

IČO: 00029904
DIČ: CZ00029904
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Dřevotvar Pardubice s.r.o.
Sídlo: 17. listopadu 237 PARDUBICE I - ZELENÉ PŘEDMĚSTÍ 530 02 PARDUBICE 2
Zapsal Finanční úřad pro Pardubický kraj
Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, PARDUBICE V, tel.: 466 033 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
197884910/0600 4.6.2013
1118561/0100 4.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 17. listopadu 237 , Pardubice 530 02 17.6.2015 - 29.12.2017
Sídlo: 17. listopadu 237 , Pardubice 530 02 3.6.2002 - 17.6.2015
Sídlo: Pardubice Česká republika
20.12.1950 - 3.6.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice

Obory činností Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 18.6.2014 - 29.12.2017
Truhlářství, podlahářství. 18.6.2014 - 29.12.2017
Činnost účetních poradců. 18.6.2014 - 29.12.2017
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.12.1994 - 18.6.2014
Činnost organizačních a ekonomických poradců 11.7.1994 - 29.1.2010
Truhlářství 11.7.1994 - 18.6.2014
Návrhy a realizace zařízení interiérů 11.7.1994 - 18.6.2014
Reklamní a propagační činnost 11.7.1994 - 18.6.2014
Obstaravatelská činnost v obchodě 11.7.1994 - 18.6.2014
Činnost účetních poradců 11.7.1994 - 18.6.2014
Čalounictví 7.1.1993 - 11.7.1994
Výroba nábytku v odvětví dřevozpracujícím v základních oborech, truhlářském, čalounickém a s tím spojených pomocných výrobách 31.5.1991 - 7.1.1993
Poskytování služeb v oboru výroby, oprav a údržby dřevěného a čalouněného nábytku, autodoprava vlastních výrobků související s činností výroby a služeb 31.5.1991 - 7.1.1993
Maloobchodní prodej výrobků 31.5.1991 - 7.1.1993
Doplňkový prodej související s poskytovanými službami a vybavováním interiérů v odvětví dřevozpracujícím 31.5.1991 - 7.1.1993
Poradenská a projektová činnost bytových architektů 31.5.1991 - 7.1.1993
Zahraničně obchodní činnost v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. (u dovozu a vývozu věcí s výjimkou nař. vlády 256/90 Sb.) 31.5.1991 - 7.1.1993
V případě, že k provozování některé z výše uvedených činností je třeba souhlasu příslušného orgánu státní správy, může být tato činnost vykonávána až po udělení tohoto souhlasu. 31.5.1991 - 7.1.1993

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba autopotahů a speciálních čalouněných výrobků 11.12.1989 - 31.5.1991
Šití záclon a závěsů 11.12.1989 - 31.5.1991
Zhotovování polštářků a prostírání 11.12.1989 - 31.5.1991
Stavebně truhlářská výroba 11.12.1989 - 31.5.1991
Drobné opracovávání vlastního materiálu 11.12.1989 - 31.5.1991
Ostření pil 11.12.1989 - 31.5.1991
Prodej výrobků jiných soc. organizací ve vlastní maloobchodní síti 11.12.1989 - 31.5.1991
Poradenská služba bytových architektů 21.8.1986 - 31.5.1991
Výroba v oboru: nábytek ze dřeva, truhlářství, čalounictví 22.1.1981 - 31.5.1991
Poskytování služeb v oboru: truhlářství, čalounictví, rámování obrazů, autodoprava vlastních zakázkových výrobků související s činností výroby a služeb 22.1.1981 - 31.5.1991
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej související s poskytovanými službami. 22.1.1981 - 31.5.1991
Výroba v oboru: nábytek ze dřeva, truhlářství, čalounictví 17.2.1976 - 22.1.1981
Poskytování služeb v oboru: truhlářství, čalounictví, rámování obrazů, autodoprava vlastních výrobků související s činností 17.2.1976 - 22.1.1981
Maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících s poskytovanými službami 17.2.1976 - 22.1.1981
Hlavním předmětem činnosti družstva je výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví dřevozpracující, zejména v těchto základních oborech: nábytek ze dřeva, truhlářství, čalounictví, poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oboru dřevozpracující m (nábytek ze dřeva, truhlářství, čalounictví), obchodní činnost, související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb. 25.10.1970 - 17.2.1976

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1992
Zánik oprávnění: 29.12.2017

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1992
Zánik oprávnění: 29.12.2017

Živnost č. 3 Čalounictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1992
Zánik oprávnění: 18.10.1994

Živnost č. 4 Návrhy a realizace zařízení interiérů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Obstaravatelská činnost v obchodě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.11.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Zánik oprávnění: 29.12.2017

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.1994
Zánik oprávnění: 28.11.2000

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Truhlářské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti

Vedení firmy Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednatel zastupuje společnost navenek v plném rozsahu samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis s uvedením své funkce. 18.6.2014 - 29.12.2017
Způsob jednání za společnost: Za společnost jednají a podepisují dva jednatelé, a to každý samostatně tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. 1.4.2004 - 18.6.2014
Zastupování a podepisování: Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo předepsaná písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí členové představenstv a k obchodnímu jménu družstva označení funkce a podpis. 7.1.1993 - 1.4.2004
Zastupování a podepisování: Družstvo zastupuje předseda nebo místopředseda. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda a další člen představenstva. 4.5.1972 - 7.1.1993
Zastupování a podepisování: K zastupování družstva je oprávněn předseda neb jeho zástupce. K názvu družstva připojí svůj podpis předseda neb jeho zástupce a další člen představenstva. 15.2.1966 - 4.5.1972
Zastupování a podepisování: Zastupování - vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru. Podepisování - vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru. 24.10.1956 - 15.2.1966
Zastupování a podepisování: K zastupování jsou oprávněni 2 členové představenstva. Znamenání firmy, k znění firmy připojují své podpisy dva členové představenstva. Vyhlášky dějí se písemně vyvěšením na oznamovacích tabulích hlavního závodu a všech provozoven družstva. 20.12.1950 - 24.10.1956
Jméno: Jaromír Hušina 20.12.1950 - 17.2.1953
Funkce: předseda
Adresa: Pernerova 656 , 530 02 Pardubice Česká republika
Jméno: František Svoboda 20.12.1950 - 17.2.1953
Funkce: místopředseda
Adresa: Gottwaldova 748 , Pardubice Česká republika
Jméno: František Svoboda 17.2.1953 - 14.9.1955
Funkce: předseda
Adresa: Gottwaldova 748 , Pardubice Česká republika
Jméno: Miroslav Herda 17.2.1953 - 14.9.1955
Funkce: místopředseda
Adresa: 54 , Hostovice Česká republika
Jméno: Jaromír Hušina 17.2.1953 - 14.9.1955
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pernerova 656 , 530 02 Pardubice Česká republika
Jméno: František Chromeček 14.9.1955 - 24.10.1956
Funkce: předseda
Adresa: nám. maršála Koněva 1619 , Pardubice Česká republika
Jméno: František Kabeš 14.9.1955 - 24.10.1956
Funkce: místopředseda
Adresa: gen. Svobody 59 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: František Tetřev 14.9.1955 - 24.10.1956
Funkce: člen představenstva
Adresa: 530 02 Jezbořice Česká republika
Jméno: František Kacafírek 14.9.1955 - 15.7.1958
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kašparova 1818, Pardubice 530 02
Jméno: Josef Rožánek 24.10.1956 - 15.7.1958
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rábova 564 , Pardubice Česká republika
Jméno: Otto Buchtele 14.9.1955 - 9.11.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: 55, Tuněchody 537 01
Jméno: František Kabeš 24.10.1956 - 9.11.1959
Funkce: předseda
Adresa: gen. Svobody 59 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: Miroslav Stránský 15.7.1958 - 9.11.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršovo nábřeží 1287, Pardubice 530 02
Jméno: Karel Synek 15.7.1958 - 9.11.1959
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štrossova 127, Pardubice 530 03
Jméno: František Kabeš 9.11.1959 - 12.4.1961
Funkce: zástupce předsedy
Adresa: gen. Svobody 59 , Rosice nad Labem Česká republika
Jméno: Vincenc Plšek 9.11.1959 - 12.4.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: 190, Horní Ředice 533 75
Jméno: Josef Stryka 9.11.1959 - 12.4.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: 25 , Mířetice Česká republika
Jméno: Miroslav Jičínský 9.11.1959 - 12.4.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 Chrudim Česká republika
Jméno: František Vojíř 9.11.1959 - 12.4.1961
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 Holice v Čechách Česká republika
Jméno: Miroslav Jičínský 12.4.1961 - 2.6.1964
Funkce: místopředseda
Adresa: 0 Chrudim Česká republika
Jméno: Vladimír Doležal 15.7.1958 - 7.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: 769 , Turov Česká republika
Jméno: Alois Formánek 9.11.1959 - 7.5.1968
Funkce: předseda
Adresa: Čsl. armády 2052 , 530 02 Pardubice Česká republika
Jméno: František Čermák 9.11.1959 - 7.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ostřetín Česká republika
Jméno: František Jirásek 12.4.1961 - 7.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čs. armády 471, Chrudim 537 01
Jméno: Miroslav Jičínský 2.6.1964 - 7.5.1968
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 Chrudim Česká republika
Jméno: Jaroslav Klas 7.5.1968 - 25.10.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Barákova 426, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: JUDr. Mirko Špaček 7.5.1968 - 25.10.1970
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bulharská 814, Pardubice 530 03
Jméno: Ladislav Bartůněk 7.5.1968 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 71, Skuteč 539 73
Jméno: Luděk Žaloudek 7.5.1968 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čacké 164, Pardubice 530 02
Jméno: Václav Říha 7.5.1968 - 4.5.1972
Funkce: člen představenstva
Adresa: 148, Horní Ředice 533 75
Jméno: Josef Rožánek 12.4.1961 - 8.6.1977
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Blahobytu 2472 , 530 02 Pardubice Česká republika
Jméno: Jiří Mrštík 8.6.1977 - 2.5.1978
Funkce: člen představenstva
Adresa: 75, Strašov 533 16
Jméno: Jan Pavlík 4.5.1972 - 30.6.1980
Funkce: člen představenstva
Adresa: 81, Dřenice 537 01
Jméno: Jiřina Topičová 7.5.1968 - 21.10.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Dubině 698, Pardubice 530 06
Jméno: Augustin Chmelík 4.5.1972 - 21.10.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Štenclova 211, Dašice 533 03
Jméno: Jarmila Tomišková 30.6.1980 - 21.10.1982
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 22.7.2006
Adresa: 21, Třibřichy 537 01
Jméno: Jan Šudoma 24.3.1981 - 21.10.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: Riegrova 2, Polička 572 01
Jméno: Marie Švihelová 24.3.1981 - 21.10.1982
Funkce: člen představenstva
Adresa: 16, Koclířov 571 01
Jméno: Josef Kulhánek 24.10.1956 - 25.6.1984
Funkce: místopředseda
Adresa: 85, Čankovice 538 62
Jméno: Ota Mandys 7.5.1968 - 7.6.1985
Funkce: předseda
Adresa: náměstí T. G. Masaryka 645, Holice 534 01
Jméno: Lumír Janků 21.10.1982 - 7.6.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: 358 , Bystré u Poličky Česká republika
Jméno: Miroslav Valášek 25.6.1984 - 7.6.1985
Funkce: člen představenstva
Adresa: Šafaříkova 764/18, Hradec Králové 500 02
Jméno: František Roun 24.3.1981 - 25.2.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: 36 , Hartmanice Česká republika
Jméno: Jindřich Neubauer 7.6.1985 - 15.7.1986
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slunečná 271/19, Svitavy 568 02
Jméno: Miroslav Valášek 7.6.1985 - 11.12.1987
Funkce: předseda
Adresa: Šafaříkova 764/18, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Jaromír Vaněk 7.6.1985 - 11.12.1987
Funkce: místopředseda
Adresa: Dobrovského 63, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Vojtěch Kudrna 4.5.1972 - 16.8.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: 214 , Rosice u Chrasti Česká republika
Jméno: Miluše Racková 21.10.1982 - 16.8.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 366, Dašice 533 03
Jméno: Josefína Vacková 25.2.1986 - 16.8.1990
Funkce: člen představenstva
Adresa: Seifertova 710/7, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Karel Kulhavý 11.12.1987 - 16.8.1990
Funkce: místopředseda
Adresa: Podlesí 1 , 534 01 Holice Česká republika
Jméno: Václav Štumr 2.5.1978 - 31.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 64, Ráby 533 52
Jméno: Ing. Jan Kastner 15.7.1986 - 31.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Švermova 386, Polička 572 01
Jméno: Ing. Jaromír Vaněk 11.12.1987 - 31.5.1991
Funkce: předseda
Adresa: Dobrovského 63, Vysoké Mýto 566 01
Jméno: Ing. Zdeněk Němec 16.8.1990 - 31.5.1991
Funkce: místopředseda
Adresa: Dukelská třída 11/10, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Zdeněk Grepl 16.8.1990 - 31.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Jiří Jukl 16.8.1990 - 31.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77, Bystré 518 01
Jméno: Ing. Karel Kulhavý 16.8.1990 - 31.5.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: Podlesí 1 , 534 01 Holice Česká republika
Jméno: Vlasta Šaflerová 31.5.1991 - 10.1.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 682/3, Svitavy 568 02
Jméno: Petr Petrásek 31.5.1991 - 10.1.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rumunská 1859/10, Svitavy 568 02
Jméno: Ing. Jiří Jukl 31.5.1991 - 31.12.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 77, Nedvězí 569 92
Jméno: Stanislav Kopečný 31.5.1991 - 31.12.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Gorkého 2222, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Karel Kulhavý 31.5.1991 - 7.1.1993
Funkce: předseda družstva
Adresa: 1 , 534 01 Holice Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Grepl 31.5.1991 - 7.1.1993
Funkce: místopředseda družstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Miroslav Krpata 31.5.1991 - 18.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Holická 101, Dolní Ředice 533 75
Jméno: Oldřich Sedlák 10.1.1992 - 18.10.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sedláčkova 433, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Karel Kulhavý 7.1.1993 - 3.11.1993
Funkce: předseda družstva
Adresa: 1 , 534 01 Holice Česká republika
Jméno: Pavel Bakeš 31.5.1991 - 11.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tyršovo náměstí 247, Chrudim 537 01
Jméno: Petr Zajíc 31.5.1991 - 11.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Josef Beneš 10.1.1992 - 11.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 97 , Mrákotín Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Grepl 7.1.1993 - 11.7.1994
Funkce: místopředseda družstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: František Bergman 18.10.1993 - 11.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 100, Úhřetice 538 32
Jméno: Vlasta Endrová 18.10.1993 - 11.7.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Třebízského 108, Dašice 533 03
Jméno: arch. Petr Zajíc 11.7.1994 - 5.12.1994
Funkce: předseda družstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Milan Daněk 11.7.1994 - 5.12.1994
Funkce: místopředseda družstva
Adresa: 9. května 829 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Josef Hanáček 11.7.1994 - 5.12.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Rozvodně 97, Pardubice 530 09
Jméno: Milan Daněk 5.12.1994 - 26.1.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: 9. května 829 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Zdeněk Grepl 26.1.1995 - 8.12.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Josef Hanáček 5.12.1994 - 1.4.2004
Funkce: předseda družstva
Trvání členství: od 4.10.1999 do 1.4.2004
Ve funkci: od 4.10.1999 do 1.4.2004
Adresa: K Rozvodně 97, Pardubice 530 09
Jméno: arch. Petr Zajíc 5.12.1994 - 1.4.2004
Funkce: místopředseda družstva
Trvání členství: od 4.10.1999 do 1.4.2004
Ve funkci: od 4.10.1999 do 1.4.2004
Adresa: 17. listopadu 237, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Milan Stehlík 8.12.1997 - 1.4.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.10.1999 do 1.4.2004
Adresa: U Stadionu 706, Chrudim 537 03
Jméno: JUDr. Josef Hanáček 1.4.2004 - 29.1.2010
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.4.2004 do 26.1.2010
Adresa: K Rozvodně 97, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Jana Hanáčková 29.1.2010 - 18.6.2014
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 26.1.2010
Adresa: K Rozvodně 97, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Milan Stehlík 1.4.2004 - 29.4.2015
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 1.4.2004 do 20.4.2015
Adresa: U Stadionu 706, Chrudim 537 03
Jméno: Ing. Jana Hanáčková 18.6.2014 - 29.4.2015
Funkce: Jednatel
Ve funkci: od 26.1.2010 do 20.4.2015
Adresa: 78, Cetechovice 768 02
Jméno: Michaela Domáčková 29.4.2015 - 17.6.2015
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 20.4.2015 do 17.6.2015
Adresa: Na Poříčí 633, Dobruška 518 01

Vlastníci firmy Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 200 000 Kč - 1.4.2004 - 29.12.2017
zakladni 50 000 Kč - 7.1.1993 - 1.4.2004

Sbírka Listin Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci IČO: 00029904

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 19721/SL 30 notářský zápis [NZ 249/2015] Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2015 17.6.2015 2
C 19721/SL 29 notářský zápis [NZ 136/2015] Krajský soud v Hradci Králové 14.4.2015 27.4.2015 7.5.2015 10
C 19721/SL 28 účetní závěrka [2013]  cd Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2014 20.8.2014 20.8.2014 21
C 19721/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 43/2014 Krajský soud v Hradci Králové 11.6.2014 12.6.2014 20.6.2014 11
C 19721/SL 22 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2012 27.9.2012 1.10.2012 21
C 19721/SL 25 notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 45/2012 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2012 22.3.2012 2.4.2012 4
C 19721/SL 24 stanovy společnosti spol.smlouva Krajský soud v Hradci Králové 22.3.2012 2.4.2012 8
C 19721/SL 26 notářský zápis NZ 44/2012 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2012 22.3.2012 4.2.2012 4
C 19721/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2010 27.1.2010 29.1.2010 1
C 19721/SL 19 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 14,15/2010 Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2010 27.1.2010 27.1.2010 8
C 19721/SL 14 účetní závěrka, ostatní, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - rok 2006 + výkazy Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2007 26.2.2008 3.3.2008 17
C 19721/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu - NZ 201/2004,spol.smlouva Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2004 7.10.2004 7.10.2004 19
C 19721/SL 5 účetní závěrka, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2002 26.4.2002 26.4.2002 25
C 19721/SL 4 stanovy společnosti, účetní závěrka, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2001 19.12.2001 19.12.2001 1
C 19721/SL 9 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, posudek znalce, podpisové vzory - NZ 38,37/2004, NZ 233/2003 Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2004 192

Hodnocení Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Dřevotvar Pardubice s.r.o., v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.