DaUKM a.s. Police nad Metují IČO: 25786555

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu DaUKM a.s., která sídlí v obci Police nad Metují a bylo jí přiděleno IČO 25786555.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem DaUKM a.s. se sídlem v obci Police nad Metují byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 14 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence a další.

Základní údaje o DaUKM a.s. IČO: 25786555

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2018
Spisová značka: B 3603
IČO: 25786555
Obchodní firma: DaUKM a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.8.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.8.1999
Společnost DaUKM a.s., se sídlem Praha 2, Sokolská 1882/4, PSČ 12000, IČ 25786555, převzala jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikajících společností KaDeVe spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská č.p. 1882/4, PSČ 12000, IČ 6494 3445 a SDRUŽENÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Sokolská 1882/4, PSČ 12000, IČ 27222128, a to v rámci procesu fúze sloučením mezi společnostmi KaDeVe spol. s r.o. a SDRUŽENÁ KANCELÁŘ s.r.o., na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností DaUKM a.s., na straně druhé jako nástupnickou společností, dle projektu fúze sloučením ze dne 29. října 2010. 17.1.2011
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 13.5.2005 takto: 1. Základní kapitál společnost se zvyšuje o 10 000 000,- Kč, tj. z 12 000 000,- Kč na 22 000 000,- Kč. 2. Upisování akcií nad částku 10 000 000,- Kč se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě l akcie 1 000 000,- Kč. 4. Emisní kurs nových akcií činí 1 000 000,- Kč na l akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. 5. Nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie dle stanov společnosti o nominální hodnotě 1 000 000,- Kč. 6. Veškeré nové akcie upíše jediný určitý (předem daný) zájemce JUDr. Vladimír Zavadil, r.č. 630305/1678, bytem Praha 10 - Benice, Květnového povstání 103, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář se práva na úpis nových akcií vzdává. 7. K upsání akcií poskytne společnost jedinému upisovateli lhůtu nejméne 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému upisovateli na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštěné započtení pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na úhradu emisn ího kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit upisovateli doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí. 9. Připouští se aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 10 000 000,- Kč, kterou bude mít společnost za upisovatelem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nárok společnosti na splacení emisního kur zu akcií) proti pohledávce, kterou má upisovatel za společností z titulu směnečné pohledávky ve stejné výši 10 000 000,- Kč, jejíž existence byla osvědčena auditorem Ing. Jiřím Humlem, ze dne 3.5.2005. 10. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a upisovatelem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 8 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek upisovatele za společností v celé jejich struktuře včetně příslušentsví, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za upisovatelem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenýni podpisy, - dohoda zahrne celý upsaný emisní kurs akcií. 11. Společnost vyzve jediného upisovalete do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku k převzetí nových akcií a k převzetí mu poskytne lhůtu nejméně 5 pracovníchů dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod. 22.6.2005 - 20.7.2005
Jediný akcionář obchodní společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dne 11.9.2003 takto: - v souladu s § 203 obchodního zákoníku se zvyšuje základní kapitál společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., IČ 257 86 555, peněžitým, vkladem z částky 4 000 000,- Kč o částku 8 000 000,- Kč na částku 12 000 000,- Kč za podmínek: - bude upsáno 8 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 1 000 000,- Kč, - součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 8 000 000,- Kč a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti, - upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, důvodem pro zvýšení základního kapitálu je potřeba snížit cizí zdroje společnosti, - všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře Doc. Ing. RNDr. Josefa Matoulka, CSc., r.č. 430813/084, bytem Praha 2, Londýnská 814/19, -emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je 1/4, upisovat lze pouze celé akcie, - místem upisování je sídlo společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., Praha 2, Sokolská 1792/52, - upisovatel jako jediný akcionář, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, - lhůta pro upisování akcií je 14 dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání, - nové akcie budou splaceny výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře Doc. Ing. RNDr. Josefa Matoulka, CSc. vůči společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s. proti pohledávkce na splacení emisního kurzu akcií. 3.11.2003 - 3.12.2003
jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 27,května 2000 učinil rozhodnutí o zvýšení základního jmění takto : 1,Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých), zvýšeného základního jmění nad tuto částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsána l (jedna ) listinná akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč ( jedenmilion korun českých) znějící na majitele. 3,Přednostní právo jediného akcionbáře k upsání akcie se vylučuje. Upsání akcie společnosti bude nabídnuto určitému zájemci, a to Bc. kateřině Špreňarové, r.-č.745506/0041, bytem Praha 2- Vinohrady, Londýnská 814/19. 4,Akcie je možno upsat v sídle společnosti Josef MATOULEK a.s. na adrese Praha 2- Vinohrady, Sokolská 52, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upsání akcie skončí třicátým dnem ode dne jejího počátku. 5,Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou - l (jedna) listinná akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějící na majitele tedy bude upsána emisním kurzem 1000000,- kč (jedenmilion korun českých). 6,Základní jmění ve výši 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem ve výši 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých).- Peněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odst. 2, obchod. zák. takto : 30 %(třicet procent) peněžitého vkladu, tzn. 300000,- Kč ( třistatisíc korun českých) nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4, tohoto usnesení,zbývající část peněžitého vkladu ,tzn. 700000,- Kč(sedmsettisíc korun českých) nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.Peněžitý vklad je splacen složením na účet společnosti číslo 8010-0916697813/0300 vedený u společnosti Československá banka a.s. 19.9.2000 - 19.12.2000
Doc. Ing. RNDr. Josef M a t o u l e k, DrSc. jako jediný akcionář schválil dne 22. října 1999 zvýšení základního jmění společnosti Josef MATOULEK a.s. o částku 2,000.000,- Kč, v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií takto: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 2,000.000,- Kč, zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění budou upsány 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 3) Jediný akcionář společnosti využívá svého přednostního práva k upsání akcií a prohlalšuje, že upíše 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele peněžitým vkladem. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Josef MATOULEK a.s. na adrese Praha 2 - Vinohrady, Sokolská 52, ode dne následujícího po dni zýápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí dvacátým dnem ode dne jejího počátku. 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, že se jedná o vklad peněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, jméno a bydliště upisovatele a jeho podpis. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele tedy budou upsány emisním kurzem 2,000.000,- Kč. 7) Základní jmění ve výši 2,000.000,- Kč bude upsáno peněžitým vkladem. Peněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 2) obchodního zákoníku takto: 30% peněžitého vkladu, tzn. 600.000,- Kč nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4) tohoto usnesení, zbývající část peněžitého vkladu, tzn. 1,400.000,- Kč nejpozději do jednoho roku odedne zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Peněžitý vklad je splacen složením na účet společnosti číslo 8010-0916697813/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 8.11.1999 - 7.3.2000

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25786555
Obchodní firma: DaUKM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Náchod
Vznik první živnosti: 9.8.1999
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25786555
Firma: DaUKM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.8.1999

Kontakty na DaUKM a.s. IČO: 25786555

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: 158 , 549 54 Police nad Metují Česká republika
13.2.2018
Sídlo: Sokolská 1605/66 , Praha 120 00 18.8.2015 - 13.2.2018
Sídlo: Boženy Němcové 1881/5 , Praha 120 00 21.10.2014 - 18.8.2015
Sídlo: Sokolská 1882/4 , Praha 120 00 7.12.2007 - 21.10.2014
Sídlo: Sokolská 1619/39 , Praha 120 00 25.6.2007 - 7.12.2007
Sídlo: Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 20.11.2001 - 25.6.2007
Sídlo: Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 5.10.2000 - 20.11.2001
Sídlo: Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 9.8.1999 - 5.10.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo: 158 , 549 54 Police nad Metují

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 120 00

Obory činností DaUKM a.s. IČO: 25786555

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.10.2014 - 30.6.2018
Oceňování majetku pro věci movité, finanční majetek 21.10.2014 - 30.6.2018
Zámečnictví, nástrojářství 21.10.2014 - 30.6.2018
projektová činnost ve výstavbě, prováděná prostřednictvím Doc. Ing. Josefa Matoulka CSc. 17.12.1999 - 17.12.1999
správa domovního a bytového fondu s poskytováním základních služeb 17.12.1999 - 21.10.2014
realitní kancelář 17.12.1999 - 21.10.2014
nákup a prodej pohledávek včetně vymáhání administrativní cestou 17.12.1999 - 21.10.2014
projektová činnost ve výstavbě 17.12.1999 - 21.10.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.12.1999 - 21.10.2014
znalecká činnost v oboru strojírenství 17.12.1999 - 30.6.2018
daňové poradenství 25.10.1999 - 30.6.2018
zemědělská výroba 9.8.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1999 - 21.10.2014
silniční motorová doprava nákladní 9.8.1999 - 21.10.2014
poradenská činnost v oblasti strojírenství 9.8.1999 - 21.10.2014
ekonomické poradenství 9.8.1999 - 21.10.2014
poskytování software 9.8.1999 - 21.10.2014
organizační poradenství 9.8.1999 - 21.10.2014
vedení účetnictví 9.8.1999 - 21.10.2014
tržní oceňování majetku (s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.) 9.8.1999 - 30.6.2018

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.8.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.8.1999

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 28.2.2018

Živnost č. 4 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizační poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Ekonomické poradenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Oceňování majetku pro věci movité, finanční majetek

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 28.2.2018

Živnost č. 8 Poradenská činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.8.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní kancelář

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1999
Zánik oprávnění: 22.11.2000

Živnost č. 12 Nákup a prodej pohledávek včetně vymáhání administrativní cestou

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.11.1999
Zánik oprávnění: 22.11.2000

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 14.3.2001
Zánik oprávnění: 15.5.2014

Živnost č. 15 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.6.2001
Zánik oprávnění: 28.2.2018

Živnost č. 16 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 18.9.2008
Zánik oprávnění: 15.5.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Živočišná výroba
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy DaUKM a.s. IČO: 25786555

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. 22.5.2017
Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. 21.10.2014 - 22.5.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 20.11.2001 - 21.10.2014
Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva. 9.8.1999 - 20.11.2001
Jméno: Vladimír Vacek 22.5.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: 31, Police nad Metují 549 54
Jméno: Viktor Vacek 22.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Adresa: 30, Police nad Metují 549 54
Jméno: Jana Vacková 22.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2017
Adresa: 31, Police nad Metují 549 54
Jméno: Monika Saktorová 9.8.1999 - 19.9.2000
Funkce: člen představestva
Adresa: Pionýrská 368, Broumov 550 01
Jméno: Mgr. Blažena Valkošáková 9.8.1999 - 19.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Molákova 577/34, Praha 186 00
Jméno: MUDr. Jana Šplíchalová 19.9.2000 - 19.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Slepá II 458/28, Praha 142 00
Jméno: doc. Ing. RNDr. Josef Matoulek DrSc. 9.8.1999 - 15.8.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 9.8.1999 do 3.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Bc. Kateřina Špreňarová 19.9.2000 - 15.8.2005
Funkce: člen představestva
Ve funkci: od 27.5.2000 do 11.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Bc. Kateřina Špreňarová 15.8.2005 - 25.6.2007
Funkce: předseda představestva
Ve funkci: od 11.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: MUDr. Martin Matoulek 15.8.2005 - 25.6.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 11.6.2007
Ve funkci: od 11.6.2005
Adresa: Pujmanové 883/23, Praha 140 00
Jméno: Jana Matoulková 19.9.2000 - 6.3.2008
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 1.7.2000
Adresa: Londýnská 338/9, Praha 120 00
Jméno: Ing. Kateřina Špreňarová 25.6.2007 - 2.3.2009
Funkce: předseda představestva
Trvání členství: od 11.6.2005 do 6.1.2009
Ve funkci: od 11.6.2005 do 6.1.2009
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Ing. Jiří Tomíček 25.6.2007 - 2.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007
Adresa: Kolátorova 1475/2, Praha 169 00
Jméno: Jana Matoulková 6.3.2008 - 2.3.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 6.1.2009
Ve funkci: od 1.7.2000
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Jan Stanik 2.3.2009 - 28.4.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.1.2009 do 22.4.2009
Adresa: 128, Hejtmánkovice 550 01
Jméno: Helena Sejkorová 28.4.2009 - 17.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2009
Adresa: Obránců míru 164, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Jiří Tomíček 2.3.2009 - 21.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.6.2007 do 3.10.2014
Ve funkci: od 22.1.2009 do 3.10.2014
Adresa: Kolátorova 1475/2, Praha 169 00
Jméno: JUDr. František Machuta 2.3.2009 - 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 6.1.2009 do 3.10.2014
Adresa: Ječná 1434/11, Praha 120 00
Jméno: Helena Sejkorová 17.8.2014 - 21.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.4.2009 do 3.10.2014
Adresa: Obránců míru 164, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Jiří Tomíček 21.10.2014 - 22.5.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.10.2014 do 22.5.2017
Adresa: Kolátorova 1475/2, Praha 169 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jana Vacková 22.5.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2017
Ve funkci: od 22.5.2017
Adresa: 30, Police nad Metují 549 54
Jméno: Tomáš Vacek 22.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2017
Adresa: 31, Police nad Metují 549 54
Jméno: Josef Šrytr 22.5.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2017
Adresa: 31, Police nad Metují 549 54
Jméno: Kateřina Matoulková 9.8.1999 - 21.10.1999
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Ing. Václav Dejm 9.8.1999 - 19.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Raffaelova 1992/7, Praha 100 00
Jméno: Bc. Kateřina Špreňarová 21.10.1999 - 19.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Monika Saktorová 19.9.2000 - 19.9.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Pionýrská 368, Broumov 550 01
Jméno: Ing. Václav Dejm 19.9.2000 - 19.12.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Raffaelova 1992/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. Václav Dejm 19.12.2000 - 26.11.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 1.7.2000 do 22.9.2001
Adresa: Raffaelova 1992/7, Praha 100 00
Jméno: Robert Naď 9.8.1999 - 30.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 9.8.1999 do 27.10.2001
Adresa: Patočkova 9/8, Praha 169 00
Jméno: Kateřina Čermáková 19.9.2000 - 30.1.2002
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.5.2000 do 27.10.2001
Adresa: Frýdlantská 1306/22, Praha 182 00
Jméno: Ing. Václav Dejm 30.1.2002 - 4.10.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 27.10.2001 do 3.6.2002
Adresa: Raffaelova 1992/7, Praha 100 00
Jméno: Martin Špreňar 4.10.2002 - 3.11.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 3.6.2002 do 30.7.2003
Adresa: 224, Božanov 549 74
Jméno: Kateřina Naďová 3.11.2003 - 5.5.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Ve funkci: od 30.7.2003 do 19.3.2004
Adresa: Frýdlantská 1306/22, Praha 182 00
Jméno: Ing. Petr Svoboda 26.11.2001 - 27.7.2004
Funkce: předseda dozorčí rady
Ve funkci: od 28.9.2001 do 22.5.2004
Adresa: U elektrárny 137/2, Praha 170 00
Jméno: Vladislav Naď 5.5.2004 - 27.7.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2004
Adresa: Patočkova 9/8, Praha 169 00
Jméno: MUDr. Martin Matoulek 30.1.2002 - 15.8.2005
Funkce: člen
Ve funkci: od 27.10.2001 do 11.6.2005
Adresa: Pujmanové 883/23, Praha 140 00
Jméno: Vladislav Naď 27.7.2004 - 15.8.2005
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.3.2004 do 11.6.2005
Ve funkci: od 22.5.2004 do 11.6.2005
Adresa: Patočkova 9/8, Praha 169 00
Jméno: Martin Dufek 27.7.2004 - 16.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2004
Adresa: 306, Božanov 549 74
Jméno: Martina Novotná 15.8.2005 - 16.5.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 16.3.2006
Ve funkci: od 11.6.2005 do 16.3.2006
Adresa: Malá kolonie 10, Broumov 550 01
Jméno: Marie Lundiaková 15.8.2005 - 16.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 16.3.2006
Ve funkci: od 11.6.2005
Adresa: Havlíčkova 261, Broumov 550 01
Jméno: Martin Dufek 16.5.2006 - 7.12.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.5.2004 do 14.10.2007
Ve funkci: od 17.3.2006 do 14.10.2007
Adresa: 241, Křinice 550 01
Jméno: Helena Sejkorová 16.5.2006 - 7.12.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2006
Adresa: Hvězdecká 276, Broumov 550 01
Jméno: Helena Sejkorová 7.12.2007 - 6.3.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2006
Ve funkci: od 17.10.2007
Adresa: Hvězdecká 276, Broumov 550 01
Jméno: Gabriela Vytlačilová 16.5.2006 - 2.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2006 do 6.1.2009
Adresa: 5. května 99, Meziměstí 549 81
Jméno: JUDr. František Machuta 7.12.2007 - 2.3.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.10.2007 do 6.1.2009
Adresa: Ječná 1434/11, Praha 120 00
Jméno: Helena Sejkorová 6.3.2008 - 28.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.3.2006 do 22.4.2009
Ve funkci: od 17.10.2007 do 22.4.2009
Adresa: Obránců míru 164, Broumov 550 01
Jméno: Sylvie Netíková 2.3.2009 - 16.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2009
Adresa: Kladská 8, Broumov 550 01
Jméno: Sylvie Netíková 16.11.2013 - 30.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2009
Adresa: Pod Strání 2, Broumov 550 01
Jméno: Petra Meisnerová 2.3.2009 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2009 do 3.10.2014
Adresa: 66, Božanov 549 74
Jméno: Jan Stanik 28.4.2009 - 21.10.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2009 do 3.10.2014
Ve funkci: od 22.4.2009 do 3.10.2014
Adresa: 128, Hejtmánkovice 550 01
Jméno: Sylvie Plevová 30.7.2014 - 21.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.1.2009 do 3.10.2014
Adresa: Pod Strání 2, Broumov 550 01
Jméno: JUDr. František Machuta 21.10.2014 - 22.5.2017
Trvání členství: od 10.10.2014 do 22.5.2017
Adresa: Ječná 1434/11, Praha 120 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 21.10.1999 - 25.6.2007
Adresa: Londýnská 814/19, Praha 120 00
Jméno: Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 25.6.2007 - 3.9.2014
Adresa: 222, Božanov 549 74
Jméno: Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 3.9.2014 - 21.10.2014
Adresa: 223, Božanov 549 74
Jméno: Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 21.10.2014 - 6.12.2017
Adresa: 223, Božanov 549 74

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Viktor Vacek
Člen statutárního orgánu: Vladimír Vacek
Člen statutárního orgánu: Jana Vacková

Vlastníci firmy DaUKM a.s. IČO: 25786555

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 200 000 Kč 100% 6.3.2008
zakladni 22 000 000 Kč 100% 20.7.2005 - 6.3.2008
zakladni 12 000 000 Kč 100% 3.12.2003 - 20.7.2005
zakladni 4 000 000 Kč 100% 20.11.2001 - 3.12.2003
zakladni 4 000 000 Kč - 19.12.2000 - 20.11.2001
zakladni 3 000 000 Kč - 30.6.2000 - 19.12.2000
zakladni 3 000 000 Kč - 7.3.2000 - 30.6.2000
zakladni 1 000 000 Kč 100% 1.12.1999 - 7.3.2000
zakladni 1 000 000 Kč 30% 9.8.1999 - 1.12.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 22 21.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 22 6.3.2008 - 21.10.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 22 20.7.2005 - 6.3.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 12 3.12.2003 - 20.7.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 4 20.11.2001 - 3.12.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 3 19.12.2000 - 20.11.2001
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 2 7.3.2000 - 19.12.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 9.8.1999 - 20.11.2001

Sbírka Listin DaUKM a.s. IČO: 25786555

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6052/SL 53 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 9.11.2015 20.11.2015 8
B 6052/SL 52 notářský zápis [NZ 519/2014] Městský soud v Praze 3.10.2014 18.8.2015 5
B 6052/SL 51 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.10.2014 13.11.2014 6
B 6052/SL 50 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 13.3.2012 13.10.2014 3.11.2014 1
B 6052/SL 47 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 8
B 6052/SL 46 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.5.2011 16.5.2011 9
B 6052/SL 45 účetní závěrka k 30.4.2010 Městský soud v Praze 30.4.2010 24.1.2011 10
B 6052/SL 44 notářský zápis NZ 2144/2010- projekt fúze Městský soud v Praze 8.12.2010 24.1.2011 13
B 6052/SL 43 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 29.10.2010 29.10.2010 29.10.2010 7
B 6052/SL 42 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.7.2010 16.7.2010 8
B 6052/SL 41 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.7.2010 16.7.2010 8
B 6052/SL 40 ostatní -projekt přeměny/bez data/ Městský soud v Praze 9.7.2010 12.7.2010 3
B 6052/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2009 2.6.2009 1
B 6052/SL 38 notářský zápis -NZ171/09 Městský soud v Praze 22.4.2009 2.6.2009 2
B 6052/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.1.2009 5.3.2009 1
B 6052/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 35 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 34 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.1.2009 5.3.2009 1
B 6052/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2009 5.3.2009 14
B 6052/SL 32 notářský zápis -NZ15/09 Městský soud v Praze 16.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2009 23.1.2009 5.3.2009 13
B 6052/SL 30 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.8.2008 21.8.2008 10
B 6052/SL 29 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.8.2008 21.8.2008 10
B 6052/SL 28 účetní závěrka - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.8.2008 21.8.2008 8
B 6052/SL 27 účetní závěrka - r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 18.8.2008 21.8.2008 9
B 6052/SL 26 účetní závěrka - r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.8.2008 21.8.2008 9
B 6052/SL 25 notářský zápis -NZ35/08 Městský soud v Praze 13.2.2008 10.3.2008 6
B 6052/SL 24 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.10.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 23 ostatní - rozhodnutí Městský soud v Praze 22.9.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 22 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 17.10.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 16.3.2006 31.5.2006 0
B 6052/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.6.2005 21.9.2005 0
B 6052/SL 19 ostatní záp. z jed. předst.+DR Městský soud v Praze 11.6.2005 21.9.2005 0
B 6052/SL 18 notářský zápis NZ256/05+zpr.audit k směn.záva Městský soud v Praze 13.5.2005 23.6.2005 0
B 6052/SL 17 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 3.1.2005 2.2.2005 0
B 6052/SL 16 podpisové vzory 1x / p. Dufek/ Městský soud v Praze 24.5.2004 16.7.2004 0
B 6052/SL 15 ostatní zápis z jedn.předst.+ DR Městský soud v Praze 22.5.2004 16.7.2004 0
B 6052/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.3.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.3.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 12 ostatní -zápis č.3/04 představenstva Městský soud v Praze 14.2.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 11 ostatní -sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 11.11.2003 2.1.2004 0
B 6052/SL 10 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 10.11.2003 2.1.2004 0
B 6052/SL 9 ostatní zpráva auditora o směn.zavázku Městský soud v Praze 30.6.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 8 notářský zápis NZ 167/2003,OR Městský soud v Praze 11.9.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 7 ostatní zápis o rozhodn.j.akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 6 ostatní -zápis z rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.10.2001 4.12.2002 0
B 6052/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 27.5.2000 27.8.2002 0
B 6052/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.8.2002 0
B 6052/SL 3 notářský zápis, podpisové vzory +čest.prohlášení 3x Městský soud v Praze 22.6.2001 27.8.2002 0
B 6052/SL 1 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.2.2001 0
B 6052/SL 2 notářský zápis +stanovy/4str./bez data Městský soud v Praze 19.9.2000 16.10.2000 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení DaUKM a.s.


Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu DaUKM a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.