ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB Praha IČO: 61859265

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 61859265.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 32 osob.

Základní údaje o ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 26.10.1994
Spisová značka: B 2809
IČO: 61859265
Obchodní firma: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Právní forma: Akciová společnost 26.10.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 26.10.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.7.2014
Došlo ke sloučením společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 609 17 776, jako společností zanikající. Na společnost přešlo sloučení m obchodní jmění společnosti ČSOB  Penzijní fond Progres , a. s., člen skupiny ČSOB. 30.11.2011
Jediný akcionář společnosti, Československá obchodní banka, a.s., dne 18.2.2008 učinil následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu" ,, Z důvodu zvýšení počtu účastníků penzijního připojištění a objemu spravovaných prostředků ve fondu s očekáváním dalšího růstu se základní kapiál obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, zvyšuje z dosavadní výše..........97,167.00,--Kč, (slovy: devadesát sedm miliónů jedno sto šed esát sedm tisíc Kč) o částku.............200,000.000,--Kč, (slovy: dvě stě miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši............297,167.000,--Kč, (slovy: dvě stě devadesát sedm miliónů jedno sto šedesát sedm tisíc Kč), který bude splace n peněžitými vklady.----------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 2,000.000 ks (dva milióny kusů) nových kmenový ch akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 100,-- Kč (slovy: jedno sto korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:-------a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsa t část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediné ho akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;--------------b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;--------c) lhůta pro vykonán í přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desáteho dne ode dne odeslání (zveřejnění) informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání (zveřejnění) této informace rozhodne představenstvo;-----------d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;---------e) dosavadní akcionář má přednostní právo upsat jednu až dva milióny kusů novýc h akcií na devět set sedmdesát jedna tisíc šest set sedmdesát kusů dosavadních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;-----------f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemy kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;----------g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Přednostn í právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.----------------Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití předno stního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájem cům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem: - může se jednat o zájemce z okruhu českých i zahraničních právnických osob,-------------------- - určitým zájemcem může být akcionář spol ečnosti,----------------------- - zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s činnostmi spjatými s předměty podnikání společnosti, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.------------------------------- Výběr podléhá souhasu statutárního orgánu jediného akcionáře společnosti.----------------------------- Výběr může být představenstvem ukončen ve chvíly, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů ko run českých).----------------------------- Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a popotávka bude převyšovat hodnotu 200,000.000,--Kč (slovy: dvě stě miliónů korun českých) nově upisovaných akcií, bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.-------------- ----------- Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: --------------------------------- a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář (prostory) obchodní společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., čle n skupiny ČSOB, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, IČ: 61859265, na adrese Praha 5, Radlická 333/150, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;- b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 (patnáct) dnů a počne běžet uplynu tím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku;----------------------------------------------- c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům písemně oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;---------------------- d) urče ním výše emisního kurzu nových akcií upisovaným bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 100,--Kč (slovy: jedno sto korun českých), všechny akcie budou akciemi kmenovými, v listinné podobě a budo u znít na jméno.------------------------------ Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 1002466474/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic, a.s., který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.--- -------------- Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě třicet dnů ode dne upsání akcií.------------ Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.------------- Proti pohledávkám společnosti vůči jedntlivý m upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti."--------------------------- 12.3.2008 - 30.5.2008
Tato společnost je právním nástupcem společnosti: Český penzijní fond ZDRAVÍ, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 36, IČ 25 14 05 91, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajskýn obchodním soudem v Praze v oddílu B, vložce 4813. 31.5.2000
Tato společnost je právním nástupcem společnosti Občanský penzijní fond, a.s., která byla ke dni 31.5.1999 vymazaná z obchodního rejstříku bez likvidace - IČ: 61860921 ( B 3003). 31.5.1999

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 61859265
Firma: ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 5
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 26.10.1994

Kontakty na ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Radlická 333/150 , Praha 150 00 10.8.2007
Sídlo: Perlová 371/5 , Praha 110 00 10.6.2004 - 10.8.2007
Sídlo: Vinohradská 3217/167 , Praha 100 00 26.7.2002 - 10.6.2004
Sídlo: Vinohradská 3217/167 , Praha 100 00 7.12.2000 - 26.7.2002
Sídlo: náměstí Dr. Václava Holého 1057/16 , Praha 180 00 2.11.1998 - 7.12.2000
Sídlo: Václavské náměstí 832/19 , Praha 110 00 9.1.1997 - 2.11.1998
Sídlo: Václaavské nám. 19 , Praha 1 Česká republika
26.10.1994 - 9.1.1997

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Radlická 333/150, Praha 150 00

Obory činností ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření 2.1.2013
shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 2.1.2013
vykonávání penzijního připojištění pomocí majetku v transformovaném fondu; a činnosti související s činností penzijní společnosti 2.1.2013
provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem 26.10.1994 - 2.1.2013

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Penzijní financování

Vedení firmy ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti je oprávněno jednat představenstvo jako její statutární orgán, a to minimálně dva členové představenstva společně. 26.7.2002
Zastupování a podepisování za společnost : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva, případně představenstvem k tomu zmocněná osoba. 26.10.1994 - 26.7.2002
Jméno: Ing. Aleš Zíb 10.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2017
Adresa: U Kunratického lesa 1384/15, Praha 148 00
Jméno: Petr Laštovka 21.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2018
Adresa: Nuselská 294/10, Praha 140 00
Jméno: Marie Zemanová 16.8.2019
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 2.8.2019
Ve funkci: od 2.8.2019
Adresa: Ondříčkova 2167/16, Praha 130 00
Jméno: Ing. Vítězsav Bukač 26.10.1994 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Na Rozhledně 812, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Luděk Dytrych 26.10.1994 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Starostrašnická 15 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Jméno: Ing. Jan Pokorný 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Křivenická 444/33, Praha 181 00
Jméno: Mgr. Martin Vrba 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: K Rozvodně 97, Pardubice 530 09
Jméno: Ing. Miroslav Špaček 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Sadová 60, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Jiří Votrubec 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Vybíralova 976/1, Praha 198 00
Jméno: Ing. Miroslav Tichý 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Za Zelenou liškou 542/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Miroslav Tichý 9.1.1997 - 2.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Za Zelenou liškou 542/7, Praha 140 00
Jméno: Ing. Zdeňka Malá 9.1.1997 - 2.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Starobylá 1010/16, Praha 149 00
Jméno: Ing. Zdeňka Malá 2.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Starobylá 1010/16, Praha 149 00
Jméno: Ing. Josef Beneš 2.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: člen
Adresa: Dürerova 2169/2, Praha 100 00
Jméno: Ing. Vlasta Pálová 2.11.1998 - 8.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Na Rybníčkách 162, Pardubice 533 01
Jméno: Ing. Olga Čapková 20.7.1999 - 8.12.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Uhříněveská 808/5, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Vystrčil 20.7.1999 - 8.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Řešovská 567/28, Praha 181 00
Jméno: Zdeňka Schmidtová 9.1.1997 - 26.7.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.2.2001
Ve funkci: do 26.2.2001
Adresa: Národní obrany 457/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Miroslav Špaček 9.1.1997 - 26.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.2.2001
Adresa: Sadová 60, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Tomáš Vystrčil 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Řešovská 567/28, Praha 181 00
Jméno: Ing. Lumír Kučaba 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.2.2001
Adresa: Brdičkova 1909/25, Praha 155 00
Jméno: Ing. Milan Sobek 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.2.2001
Adresa: Komunardů 1051/9, Praha 170 00
Jméno: RNDr. Bohumil Máca 26.7.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.2001 do 16.5.2003
Adresa: Nuselská 37 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: ing. Tomáš Vystrčil 26.7.2002 - 16.7.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 14.4.1999 do 1.4.2003
Ve funkci: od 27.2.2001
Adresa: Řešovská 567/28, Praha 181 00
Jméno: RNDr. Zuzana Uxová 26.7.2002 - 1.6.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.2.2001 do 16.5.2006
Ve funkci: od 15.5.2001 do 16.5.2006
Adresa: Jungmannova 19/7, Praha 110 00
Jméno: ing. Václav Čižinský 26.7.2002 - 4.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.2001 do 26.5.2006
Adresa: Jiráskova 1295, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Miloš Malec 18.10.2002 - 4.1.2007
Funkce: Člen představenstva
Ve funkci: od 3.8.2001 do 31.10.2006
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Ing. Kateřina Štěrbová 16.7.2003 - 12.3.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.5.2003 do 21.12.2007
Adresa: Havanská 194/22, Praha 170 00
Jméno: ing. Petr Beneš 16.7.2003 - 22.7.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.4.2003 do 24.6.2008
Ve funkci: od 1.4.2003 do 24.6.2008
Adresa: U kříže 609/2, Praha 158 00
Jméno: Ing. Stanislav Kropš 1.6.2006 - 22.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2006
Adresa: Bellušova 1873/62, Praha 155 00
Jméno: Ing. Miloš Malec 4.1.2007 - 22.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 31.10.2006
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: RNDr. Jiří Sušický 4.11.2007 - 17.12.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.10.2007 do 1.9.2008
Adresa: U kříže 625/9, Praha 158 00
Jméno: ing. Petr Beneš 22.7.2008 - 27.12.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.6.2008 do 26.11.2010
Ve funkci: od 30.6.2008 do 26.11.2010
Adresa: U kříže 609/2, Praha 158 00
Jméno: Ing. Karel Svoboda 27.12.2010 - 27.12.2010
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.12.2010
Ve funkci: od 20.12.2010
Adresa: Kostelní 364/26, Praha 170 00
Jméno: Ing. Stanislav Kropš 22.7.2008 - 12.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2006 do 16.8.2011
Adresa: 65 , 257 22 Čtyřkoly Česká republika
Jméno: Ing. Miloš Malec 22.7.2008 - 9.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 31.10.2006 do 15.11.2011
Ve funkci: od 30.6.2008 do 15.11.2011
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Mgr. Martin Vít 22.7.2008 - 19.3.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.6.2008 do 28.2.2012
Adresa: Maiselova 25/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Stanislav Kropš 12.9.2011 - 19.6.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.9.2011 do 21.5.2012
Adresa: 65, Čtyřkoly 257 22
Jméno: Ing. Jana Gabrielová 17.12.2008 - 29.3.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.12.2008 do 12.3.2013
Adresa: Brabcova 1159/2, Praha 147 00
Jméno: RNDr. Zuzana Uxová 19.3.2012 - 19.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2012 do 30.6.2013
Adresa: Jungmannova 19/7, Praha 110 00
Jméno: Ing. Petr Procházka 19.6.2012 - 19.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.5.2012 do 30.6.2013
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Karel Svoboda 27.12.2010 - 13.3.2014
Funkce: předseda
Trvání členství: od 17.12.2010 do 30.11.2013
Ve funkci: od 20.12.2010 do 30.11.2013
Adresa: Kostelní 364/26, Praha 170 00
Jméno: Ing. Miloš Malec 9.12.2011 - 15.10.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2011 do 31.8.2014
Ve funkci: od 29.11.2011 do 31.8.2014
Adresa: Vinohradská 2370 172, 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Marcela Suchánková 29.3.2013 - 15.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.3.2013
Ve funkci: do 29.4.2014
Adresa: Vidoulská 760/8, Praha 158 00
Jméno: Ing. Marcela Suchánková 15.10.2014 - 26.5.2015
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 12.3.2013 do 30.4.2015
Ve funkci: od 30.4.2014 do 30.4.2015
Adresa: Vidoulská 760/8, Praha 158 00
Jméno: Ing. Roman Fink 26.5.2015 - 10.8.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.4.2015 do 31.5.2017
Ve funkci: od 15.4.2015 do 31.5.2017
Adresa: V osikách 521/20, Praha 109 00
Jméno: Ing. Petr Procházka 15.10.2014 - 2.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.8.2014 do 1.8.2018
Ve funkci: od 1.8.2014 do 1.8.2018
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň 312 00
Jméno: Petr Procházka 2.1.2019 - 21.1.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2018 do 30.11.2018
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37, Plzeň 312 00
Jméno: Ing. Marie Zemanová 7.11.2015 - 16.8.2019
Funkce: předsedkyně
Trvání členství: od 1.8.2015 do 1.8.2019
Ve funkci: od 28.8.2015 do 1.8.2019
Adresa: Ondříčkova 2167/16, Praha 130 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martin Vašek 7.6.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2018
Ve funkci: od 31.1.2018
Adresa: Nad Lávkou 834, Zeleneč 250 91
Jméno: Héléne Goessaert 9.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: Klein Hoogveld 75 , 1800 Vilvoorde Belgické království
Jméno: Jiří Vévoda 6.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2019
Ve funkci: od 15.4.2019
Adresa: Utěšilova 1078/13, Praha 190 14
Jméno: Ing. Jiří Vorel 26.10.1994 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: Bratislavská 1376/4, Ústí nad Labem 400 01
Jméno: JUDr. Jitka Hrabáková 26.10.1994 - 29.11.1995
Funkce: člen
Adresa: V pařezinách 580, Praha 190 12
Jméno: Ing. Jana Janderová 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: V Horkách 1654/16, Praha 140 00
Jméno: Ing. Pavel Trnka 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Emilie Hyblerové 531/10, Praha 149 00
Jméno: Ing. Jiří Hlaváček 26.10.1994 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Družby 192 , 530 09 Pardubice Česká republika
Jméno: Ing. Josef Špryňar 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Poljanova 3241 , Praha 4 - Modřany Česká republika
Jméno: Ing. Milan Sobek 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Komunardů 1051/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vlasta Svobodová 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Šluknovská 316/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Stanislav Maxa 29.11.1995 - 9.1.1997
Funkce: člen
Adresa: Michelangelova 1997/12, Praha 100 00
Jméno: Ing. Jiří Hlaváček 9.1.1997 - 2.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Družby 192 , 530 09 Pardubice Česká republika
Jméno: Ing. Milan Sobek 9.1.1997 - 2.11.1998
Funkce: předseda
Adresa: Komunardů 1051/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. František Jeřábek 9.1.1997 - 2.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Neustupného 1830/26, Praha 155 00
Jméno: Ing. Josef Kubíček 2.11.1998 - 20.7.1999
Funkce: člen
Adresa: K Višňovce 1386, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Vlasta Svobodová 9.1.1997 - 8.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Šluknovská 316/12, Praha 190 00
Jméno: Ing. Stanislav Maxa 9.1.1997 - 8.12.2000
Funkce: člen
Adresa: Michelangelova 1997/12, Praha 100 00
Jméno: Ing. Milan Sobek 2.11.1998 - 8.12.2000
Funkce: předseda
Adresa: Komunardů 1051/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. František Jeřábek 2.11.1998 - 26.7.2002
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 26.2.2001
Ve funkci: do 26.2.2001
Adresa: Neustupného 1830/26, Praha 155 00
Jméno: Ing. Alenka Huláková 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 26.2.2001
Ve funkci: do 26.2.2001
Adresa: Krestova 1259/27, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Jan Princ CSc. 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.2.2001
Adresa: Křivoklátská 345, Unhošť 273 51
Jméno: Ing. Olga Čapková 8.12.2000 - 26.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.2.2001
Adresa: Uhříněveská 808/5, Praha 100 00
Jméno: RNDr. Luděk Ambrož 26.7.2002 - 16.7.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.2.2001 do 16.6.2003
Ve funkci: od 26.2.2001
Adresa: Bydhošťská 608/6, Praha 181 00
Jméno: Zdeňka Schmidtová 26.7.2002 - 16.7.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.2001 do 16.6.2003
Adresa: Národní obrany 457/4, Praha 160 00
Jméno: Ing. Aleš Koblížek 20.7.1999 - 23.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.4.1999 do 14.4.2004
Adresa: Jiránkova 2296, Pardubice 530 02
Jméno: ing. David Borges 26.7.2002 - 23.6.2005
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 26.2.2001 do 26.1.2004
Ve funkci: od 26.2.2001 do 26.1.2004
Adresa: Klimentská 2066/19, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Boris Čuchran 16.7.2003 - 23.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2003 do 3.8.2004
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Silvánska 19/459, PSČ 84104
Jméno: Mgr. Bedřich Štogl 26.7.2002 - 7.11.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.2001 do 28.6.2005
Adresa: nám. Svobody 725, Pohořelice 691 23
Jméno: ing. Miroslav Špaček 26.7.2002 - 26.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.2.2001 do 22.3.2006
Adresa: Sadová 60, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Milan Káně 23.6.2005 - 4.1.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2005
Ve funkci: od 30.3.2005
Adresa: Vršní 155/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Milan Horák 16.7.2003 - 2.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 16.6.2003
Adresa: náměstí Svobody 450/2, Hradec Králové 500 02
Jméno: Mgr. Jaroslav Rozehnal 23.6.2005 - 2.5.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2005
Ve funkci: od 30.3.2005
Adresa: Nad úpadem 438/57, Praha 149 00
Jméno: Ing. Aleš Koblížek 7.11.2005 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2005
Adresa: Jiránkova 2296, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Petr Pohanka 7.11.2005 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.7.2005
Adresa: 106 , 592 31 Nová Ves Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Špaček 26.4.2006 - 2.5.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.3.2006
Adresa: Sadová 60, Černošice 252 28
Jméno: Ing. Milan Káně 4.1.2007 - 2.5.2007
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2005
Ve funkci: od 30.3.2005
Adresa: U větrolamu 752/40, Praha 184 00
Jméno: Christian Defrancq 2.5.2007 - 2.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.7.2005
Ve funkci: od 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
Jméno: Christian Defrancq 2.5.2007 - 4.11.2007
Funkce: člen
Ve funkci: od 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
Jméno: Stefan Duchateau 2.5.2007 - 4.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2007
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
Jméno: Geert De Kegel 2.5.2007 - 4.11.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2007 do 5.10.2007
Adresa: Malý dvůr 646, Praha 164 00
Jméno: Stefan Duchateau 4.11.2007 - 17.12.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2007 do 2.10.2008
Ve funkci: od 8.6.2007 do 2.10.2008
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
Jméno: Erwin Schoeters 2.5.2007 - 24.6.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2007 do 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Wommelgem, Verbrandelei 21, 2160
Jméno: Christian Defrancq 4.11.2007 - 24.6.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2007 do 11.5.2009
Ve funkci: od 8.6.2007 do 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
Jméno: Luc Roger Elie Popelier 24.6.2009 - 17.8.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2009
Adresa: Belgické království
2801 Mechelen, Voosdonk 21
Jméno: Luc Roger Elie Popelier 17.8.2009 - 30.12.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2009 do 2.10.2009
Ve funkci: od 5.6.2009 do 2.10.2009
Adresa: Belgické království
2801 Mechelen, Voosdonk 21
Jméno: Karel Gilbert Clement Heyndrickx 30.12.2009 - 16.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2009
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
Jméno: John Arthur Hollows 25.5.2007 - 14.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2007 do 11.5.2010
Adresa: Belgické království
Tervuren, Vlaamse Gaaienlaan 11, 3080
Jméno: Johan De Ryck 2.5.2007 - 28.6.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2007
Adresa: Norbertov 714/4, Praha 162 00
Jméno: Christof De Mil 11.2.2009 - 12.9.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2009 do 6.5.2011
Adresa: K Šubrtce 797, Praha 164 00
Jméno: Karel Gilbert Clement Heyndrickx 16.4.2010 - 12.9.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.12.2009 do 7.5.2011
Ve funkci: od 3.12.2009 do 7.5.2011
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, 3111
Jméno: Gert Rammeloo 3.10.2011 - 9.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2011
Adresa: Od Lasu 22 , Konstancin-Jeziorna Polská republika
Jméno: Johan De Ryck 28.6.2010 - 4.10.2012
Funkce: člen
Trvání členství: od 22.2.2007 do 22.5.2012
Adresa: Na okraji 2031/25, Praha 162 00
Jméno: Jeroen Karel Van Leeuwen 11.2.2009 - 15.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.1.2009 do 31.12.2012
Ve funkci: do 31.12.2012
Adresa: třída Míru 90, Pardubice 530 02
Jméno: Peter Marchand 16.11.2010 - 15.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.10.2010 do 31.12.2012
Ve funkci: do 31.12.2012
Adresa: Belgické království
9500 Greaardsbergen, Zavelstraat 120
Jméno: Ing. Petr Hutla 27.12.2010 - 15.2.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2010 do 31.12.2012
Ve funkci: do 31.12.2012
Adresa: Na vrších 1490/7, Praha 100 00
Jméno: Gert Rammeloo 9.12.2011 - 15.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.9.2011 do 31.12.2012
Ve funkci: od 15.11.2011 do 31.12.2012
Adresa: Od Lasu 22 , Konstancin-Jeziorna Polská republika
Jméno: Mgr. Martin Jarolím 26.10.2011 - 30.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2011 do 5.3.2014
Ve funkci: do 5.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14, Praha 147 00
Jméno: Pavel Sudek 15.2.2013 - 13.5.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2013 do 11.3.2014
Ve funkci: od 31.1.2013 do 11.3.2014
Adresa: V rovinách 1169/56, Praha 140 00
Jméno: Ivan Sedlák 15.2.2013 - 13.5.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 31.1.2013 do 11.3.2014
Ve funkci: od 31.1.2013 do 11.3.2014
Adresa: Slovenská 993/9, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Martin Jarolím 30.8.2013 - 13.5.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.10.2011 do 5.3.2014
Ve funkci: do 5.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14, Praha 147 00
Jméno: Ing. Tomáš Jirgl 13.5.2014 - 15.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.3.2014 do 2.10.2014
Ve funkci: od 5.3.2014 do 2.10.2014
Adresa: Donínská 1764, Praha 190 16
Jméno: Nik Vincke 25.4.2013 - 9.11.2015
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2013 do 9.11.2015
Ve funkci: od 12.3.2013 do 9.11.2015
Adresa: Nebušická 868, Praha 164 00
Jméno: Jaroslav Mužík 25.4.2013 - 4.10.2016
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013 do 28.4.2016
Ve funkci: od 1.1.2013 do 28.4.2016
Adresa: Benátská 1712/3, Praha 128 00
Jméno: Mgr. Jana Urbánková 26.5.2015 - 4.10.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.2.2015 do 31.7.2016
Ve funkci: od 18.2.2015 do 31.7.2016
Adresa: Na výsluní 291, Albrechtice nad Orlicí 517 22
Jméno: Marek Nezveda 15.2.2013 - 25.2.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2013 do 2.10.2016
Ve funkci: od 1.1.2013 do 2.10.2016
Adresa: Nerudova 2772, Pardubice 530 02
Jméno: Jaroslav Mužík 4.10.2016 - 25.2.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2016
Ve funkci: od 29.3.2016 do 31.12.2016
Adresa: Benátská 1712/3, Praha 128 00
Jméno: Ing. Marek Ditz 25.2.2017 - 5.9.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.10.2016 do 1.6.2017
Ve funkci: od 19.10.2016 do 1.6.2017
Adresa: U Císařské cesty 188, Praha 103 00
Jméno: Jaroslav Mužík 25.2.2017 - 5.9.2017
Funkce: člen
Trvání členství: od 1.1.2017 do 1.6.2017
Ve funkci: od 1.1.2017 do 1.6.2017
Adresa: Benátská 1712/3, Praha 128 00
Jméno: Ing. Petr Hlaváč 25.2.2017 - 7.6.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 19.10.2016 do 31.1.2018
Ve funkci: od 19.10.2016 do 31.1.2018
Adresa: V Pořadí 384, Třebotov 252 26
Jméno: Ing. Petr Hutla 5.9.2017 - 7.6.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017 do 31.1.2018
Ve funkci: od 12.6.2017 do 31.1.2018
Adresa: Na vrších 1490/7, Praha 100 00
Jméno: Ing. Josef Šedivý 5.9.2017 - 9.10.2018
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017 do 30.9.2018
Adresa: V Pohodě 580, Hovorčovice 250 64
Jméno: Ing. Marcela Suchánková 7.6.2018 - 4.3.2019
Funkce: předseda
Trvání členství: od 31.1.2018 do 31.1.2019
Ve funkci: od 9.4.2018 do 31.1.2019
Adresa: Vidoulská 760/8, Praha 158 00
Jméno: Jiří Vévoda 4.3.2019 - 6.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2019
Adresa: Utěšilova 1078/13, Praha 190 14

Vlastníci firmy ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 300 000 000 Kč 100% 25.1.2012
zakladni 297 167 000 Kč 100% 30.5.2008 - 25.1.2012
zakladni 97 167 000 Kč 100% 31.5.2000 - 30.5.2008
zakladni 85 517 000 Kč 100% 31.5.1999 - 31.5.2000
zakladni 80 000 000 Kč - 29.11.1995 - 31.5.1999
zakladni 50 000 000 Kč - 26.10.1994 - 29.11.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 3 000 000 25.1.2012
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 2 971 670 30.5.2008 - 25.1.2012
Akcie na jméno 100 Kč 971 670 31.5.2000 - 30.5.2008
Akcie na jméno 100 Kč 855 170 31.5.1999 - 31.5.2000
Akcie na jméno 10 000 Kč 8 000 29.11.1995 - 31.5.1999
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 000 26.10.1994 - 29.11.1995

Sbírka Listin ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB IČO: 61859265

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2809/SL 135 notářský zápis [NZ 3928/2015] Městský soud v Praze 3.12.2015 13.1.2016 14.1.2016 11
B 2809/SL 134 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.8.2015 19.10.2015 16.11.2015 3
B 2809/SL 133 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 15.7.2015 19.10.2015 16.11.2015 1
B 2809/SL 132 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 23.7.2015 28.7.2015 136
B 2809/SL 131 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2015 18.5.2015 28.5.2015 2
B 2809/SL 129 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2014 22.9.2014 16.10.2014 2
B 2809/SL 128 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1187/2014 Městský soud v Praze 12.7.2014 12.7.2014 6.8.2014 23
B 2809/SL 127 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.4.2014 14.5.2014 232
B 2809/SL 126 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 30.10.2013 18.2.2014 24.3.2014 2
B 2809/SL 125 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.10.2013 22.10.2013 49
B 2809/SL 124 notářský zápis NZ 2671/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 12.8.2013 8
B 2809/SL 123 notářský zápis NZ 2671/2013 Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 8
B 2809/SL 122 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2013 9.7.2013 6.8.2013 20
B 2809/SL 121 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.6.2013 15.7.2013 49
B 2809/SL 120 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 21.11.2012 17.4.2013 3.5.2013 2
B 2809/SL 119 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 12.3.2013 25.3.2013 3.4.2013 2
B 2809/SL 118 notářský zápis NZ 1220/2012 Městský soud v Praze 30.11.2012 19.12.2012 7.1.2013 56
B 2809/SL 117 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 1.10.2012 47
B 2809/SL 116 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 47
B 2809/SL 115 ostatní - Zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 21.5.2012 19.6.2012 2
B 2809/SL 114 ostatní zápis z DR/volba představ. Městský soud v Praze 28.2.2012 19.3.2012 2
B 2809/SL 113 ostatní zápis ze zased. představensta Městský soud v Praze 22.2.2012 19.3.2012 2
B 2809/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2011 8.2.2012 19
B 2809/SL 111 notářský zápis NZ 1619/2011 Městský soud v Praze 30.12.2011 25.1.2012 6
B 2809/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.9.2011 12.12.2011 2
B 2809/SL 109 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 15.11.2011 12.12.2011 3
B 2809/SL 108 notářský zápis NZ 1347/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 14.11.2011 30.11.2011 18
B 2809/SL 107 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 3.10.2011 30.11.2011 10
B 2809/SL 106 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.7.2011 Městský soud v Praze 1.7.2011 30.11.2011 21
B 2809/SL 105 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.2011 Městský soud v Praze 30.6.2011 30.11.2011 46
B 2809/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcion. Městský soud v Praze 12.10.2011 24.10.2011 26.10.2011 1
B 2809/SL 103 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 3.10.2011 5.10.2011 6.10.2011 2
B 2809/SL 102 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 3.10.2011 5.10.2011 6.10.2011 10
B 2809/SL 101 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 13.9.2011 1
B 2809/SL 100 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 2.9.2011 13.9.2011 3
B 2809/SL 99 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.7.2011 2.8.2011 45
B 2809/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 97 ostatní zasedání předs. Městský soud v Praze 20.12.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 96 ostatní zásedání DR/volba předs. Městský soud v Praze 17.12.2010 31.12.2010 3
B 2809/SL 95 ostatní zasedání předs. Městský soud v Praze 26.11.2010 31.12.2010 2
B 2809/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.12.2010 31.12.2010 1
B 2809/SL 93 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 26.10.2010 26.10.2010 45
B 2809/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.8.2010 17.9.2010 23.9.2010 19
B 2809/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 21.9.2009 22.9.2009 44
B 2809/SL 90 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 20.8.2009 26.8.2009 44
B 2809/SL 89 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2009 6.2.2009 4.3.2009 2
B 2809/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 19.11.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 87 ostatní -záp.z 8.jed.představ./část./ Městský soud v Praze 1.9.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 86 ostatní -zápis ze zased.DR/částečný/ Městský soud v Praze 5.12.2008 11.12.2008 31.12.2008 3
B 2809/SL 85 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.10.2008 11.12.2008 31.12.2008 2
B 2809/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 14.11.2008 22.11.2008 45
B 2809/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.8.2008 28.8.2008 45
B 2809/SL 83 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 18.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 82 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 30.4.2008 6.8.2008 3
B 2809/SL 81 ostatní - zápis z jednání představen. Městský soud v Praze 30.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 80 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.6.2008 6.8.2008 2
B 2809/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.5.2008 11.7.2008 15.7.2008 19
B 2809/SL 76 notářský zápis -NZ50/08 Městský soud v Praze 18.2.2008 25.3.2008 9
B 2809/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.3.2008 21.3.2008 51
B 2809/SL 75 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 31.10.2007 24.11.2007 2
B 2809/SL 74 ostatní - odstoupení z funkce čl.DR Městský soud v Praze 18.9.2007 24.11.2007 1
B 2809/SL 73 ostatní - část.výp.ze záp. DR Městský soud v Praze 5.10.2007 24.11.2007 2
B 2809/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2007 18.7.2007 4.9.2007 19
B 2809/SL 71 notářský zápis -NZ263/07 Městský soud v Praze 21.6.2007 18.7.2007 4.9.2007 8
B 2809/SL 70 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.11.2006 8.12.2006 11.1.2007 0
B 2809/SL 69 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 31.10.2006 8.12.2006 11.1.2007 0
B 2809/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 31.7.2006 2.8.2006 0
B 2809/SL 68 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.5.2006 27.6.2006 0
B 2809/SL 67 ostatní sml.o výkonu funkce čl.předst. Městský soud v Praze 27.6.2006 0
B 2809/SL 66 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 16.5.2006 27.6.2006 0
B 2809/SL 64 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.3.2006 13.4.2006 0
B 2809/SL 63 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.9.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 62 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 3.10.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 61 ostatní -rezignace/Mgr.Štogl/ Městský soud v Praze 7.6.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 60 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 59 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 28.6.2005 3.11.2005 6.12.2005 0
B 2809/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 9.8.2005 23.8.2005 0
B 2809/SL 52 účetní závěrka za rok 2004 + audit Městský soud v Praze 21.2.2005 18.7.2005 19.7.2005 0
B 2809/SL 57 ostatní -zápis z jednání DR+přílohy Městský soud v Praze 27.4.2005 4.7.2005 0
B 2809/SL 56 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.3.2005 4.7.2005 0
B 2809/SL 55 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.8.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 54 ostatní odstoupení/JUDr.Čuchran/ Městský soud v Praze 13.7.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 53 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 26.1.2004 4.7.2005 0
B 2809/SL 51 notářský zápis N 325/2004 NZ 306/2004 Městský soud v Praze 22.12.2004 30.12.2004 19.1.2005 0
B 2809/SL 50 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 22.12.2004 30.12.2004 19.1.2005 0
B 2809/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 12.7.2004 9.8.2004 0
B 2809/SL 49 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.4.2004 18.6.2004 0
B 2809/SL 48 notářský zápis -NZ76/04+příloha Městský soud v Praze 16.4.2004 18.6.2004 0
B 2809/SL 46 ostatní -hromad.listina-akcie na jméno Městský soud v Praze 30.6.1999 22.3.2004 0
B 2809/SL 45 ostatní -změna akcionáře Městský soud v Praze 26.1.2004 22.3.2004 0
B 2809/SL 44 ostatní oznám./změna v osobě akcionáře Městský soud v Praze 19.1.2004 22.3.2004 0
B 2809/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 19.8.2003 21.8.2003 3.9.2003 0
B 2809/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 29.8.2003 0
B 2809/SL 33 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 15.8.2001 29.8.2003 0
B 2809/SL 42 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 17.7.2003 0
B 2809/SL 41 ostatní výp.ze záp.8.jed.představenstv Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 40 ostatní výp.ze záp.7.jed.představenstv Městský soud v Praze 12.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 39 ostatní výp.ze záp.6.jed.představenstv Městský soud v Praze 16.5.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 38 ostatní výp.ze záp.4.jed.představenstv Městský soud v Praze 1.4.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 37 notářský zápis, stanovy společnosti NZ422/2003 Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 36 účetní závěrka +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 17.7.2003 0
B 2809/SL 35 notářský zápis NZ421/03 Městský soud v Praze 16.6.2003 17.7.2003 0
B 2809/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 9.9.2002 15.10.2002 0
B 2809/SL 31 účetní závěrka za rok 1997 Městský soud v Praze 17.6.2002 4.7.2002 0
B 2809/SL 30 ostatní  - zpráva auditora za rok 1997 Městský soud v Praze 25.3.1998 17.6.2002 4.7.2002 0
B 2809/SL 29 ostatní -zápis VH Městský soud v Praze 25.6.2001 12.9.2001 0
B 2809/SL 28 účetní závěrka +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 12.9.2001 0
B 2809/SL 27 stanovy společnosti -přílohy Městský soud v Praze 1.6.2000 2.7.2001 0
B 2809/SL 26 účetní závěrka +audit za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 2.7.2001 0
B 2809/SL 25 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 30.5.2000 2.7.2001 0
B 2809/SL 24 zakladatelské dokumenty -statut -přílohy Městský soud v Praze 2.7.2001 0
B 2809/SL 23 notářský zápis -přílohy Městský soud v Praze 17.12.1999 2.7.2001 0
B 2809/SL 9 ostatní - statut Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.9.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 7 ostatní - projekt sloučení Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 6 účetní závěrka k 30.06.1999 Městský soud v Praze 30.7.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 5 notářský zápis - osvědčení VH Městský soud v Praze 30.9.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 17 posudek znalce č.1023-203/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 16 posudek znalce č.1024-204/99 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 15 posudek znalce č.1916-209/99,č.969-104a 47-23 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 14 posudek znalce č.1917-210/99,č.970-105a 48-24 Městský soud v Praze 10.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 13 posudek znalce č.97/1999 Městský soud v Praze 27.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 12 posudek znalce č.98/1999 Městský soud v Praze 27.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 11 posudek znalce č.1709/99 Městský soud v Praze 29.8.1999 5.6.2000 0
B 2809/SL 10 ostatní IV.Penzijní plán ČPF,a.s. Městský soud v Praze 5.6.2000 0
B 2809/SL 22 posudek znalce  č.19-19/98 Městský soud v Praze 28.9.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 21 posudek znalce  č.771-181/98 Městský soud v Praze 28.10.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 31.10.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 19 účetní závěrka za rok 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 18 ostatní -projekt sloučení Městský soud v Praze 18.9.1998 2.9.1999 0
B 2809/SL 4 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 0
B 2809/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.5.1996 0
B 2809/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 14.4.1994 0
B 2809/SL 1 ostatní zakladat.smlouva Městský soud v Praze 14.4.1994 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.