ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. Ostrava IČO: 27799719

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27799719.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 9 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců , Zprostředkování obchodu a služeb a další.

Základní údaje o ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 9.5.2007
Spisová značka: B 3232
IČO: 27799719
Obchodní firma: ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 9.5.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 9.5.2007
Rozhodnutí o snížení základního kapitálu ze dne 18.9.2014: (i) Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je úhrada dosažené ztráty hospodaření Společnosti a s tím související úprava vlastního kapitálu Společnosti; (ii) Základní kapitál se snižuje o částku ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), tedy z původní výše základního kapitálu 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na novou výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých); (iii) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty u všech 500 (slovy: pěti set) kusů akcií Společnosti o částku ve výši 96.000,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých), tedy z původní výše jmenovité hodnoty každé jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na novou výši jmenovité hodnoty každé jedné akcie 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) (iv) Celá částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) bude použita výlučně za účelem úhrady ztráty Společnosti; (v) Lhůta pro předložení akcií k výměně za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 (slovy: šedesát) dnů ode dne nabytí právní moci zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 30.9.2014 - 6.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 4.9.2014 - 6.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 4.9.2014 - 6.11.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 23.4.2014 - 4.9.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.6.2008 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti obchodní společnosti ČPL ? český podnikatelský leasing, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 277 99 719, zapsané v obchodním rejstř íku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3232 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých) o 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na novou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesátmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrho-vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál Společnosti ve výši 20.000.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 300 (slovy: tříset) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno-stotisíc korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicet-milionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) bude činit částku ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). c) Jediný akcionář Společnosti se před učiněním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal svého přednostního práva na upisování akcií. d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Geofin, a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 253 42 533, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kra jským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 (dále též jen ?Předem určený zájemce?). e) bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČPL ? český podnikatelský leasing, a.s. na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00; představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moc i usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporu-č eným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsá-ní akcie s tím, že akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými pod-pisy smluvních stran s tím, že k ups ání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu 15 ( patnáct ) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhod-nutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; Emisní kurs všech upisovaných akcií bude činit částku ve výši 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) bude činit částku ve výš i 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). f) Předem určený zájemce je povinen uhradit celý emisní kurs všech upisovaných akcií do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření Smlouvy o upsání akcií na bankovní účet Společnosti č. 222251139/0300. 8.7.2008 - 7.8.2008
Jediný akcionář, společnost Geofin, a.s. rozhodl dne 22. srpna 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. takto: 1) a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické s ituace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 11,800.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůosmsettisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionář splatil emisní kurz dříve upsaných akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 118 ks, slovy: jednostoosmnácti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, v listinné podobě, akcie nebudou kótované. e) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 25342533, zapsané v obcho dním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542. f) Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů počítané od zápisu tohoto rozhodnutí jediné ho akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozho dnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich nominální hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. h) Připouští se započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce obchodní společnosti Geofin, a.s. vůči společnosti ve výši 11,800.000,-Kč, slovy: jedenáctmilionůosmsettisíc korun českých, proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to: - Pohledávky ve výši 1,000.0000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 20.7.2007, mezi obchodní společností INFLOW FINANCE s.r.o., identifikační číslo 271 53 339, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13 , PSČ 100 00, jako věřitelem, a společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi obchodní společno stí INFLOW FINANCE s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo: 271 53 339, jako postupitelem, a obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533 jako postupníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých - jistina úvěru. 21.11.2007 - 7.12.2007
Pohledávky ve výši 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 26.7.2007, mezi obchodní společností INFLOW FINANCE s.r.o., identifikační číslo 271 53 339, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, jako věřitelem a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi INFLOW FINANC E s.r.o., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, identifikační číslo 271 53 339 jako postupníkem, a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984 /23, identifikační číslo 253 42 533, jako postupníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 500.000,-Kšč, slovy: pětsettisíc korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč , slovy: dvamiliony korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 28.6.2007, mezi obchodní společností NET Capital, a.s., se sídlem Brno, Doležalova 14, PSČ 616 00, identifikační číslo 269 04 641, ja ko věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719 jako dlužníkem. Tato pohledávka byla postoupena na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 17.8.2007, mezi obchodní společností NET Capital, a.s., se sídlem Brno, Doležalova 14, PSČ 616 00, identifikační číslo 269 04 641 jako postupitelem a obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako postupníkem. K dnešnímu dni, tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12.6.2007, mezi obchodní společností a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátémudruhému srpnu roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávky ve výši 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilion korun českých - jistina úvěru. Pohledávky ve výši 2,800.000,-Kč, slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 25.5.2007, mezi obchodní společností a Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační čís lo 253 42 533 jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. identifikační číslo: 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,800.000,-Kč , slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,800.000,-Kč, slovy: dvamilionyosmsettisíc korun českých - jistina úvěru. Pohledávce ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 26.6.2007, mezi obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533 , jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,000.000,-Kč , slovy: dvamiliony korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých - jistina úvěru. Pohledávka ve výši 2,500.000,-Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých, která vznikla na základě Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 1.8.2007, mezi obchodní společností Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem, a obchodní společností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. , identifikační číslo 277 99 719, jako dlužníkem. K dnešnímu dni , tj. k 22.8.2007, slovy: dvacátéhodruhého srpna roku dvatisícesedm, činí celkový závazek společnosti z výše uvedeného právního důvodu částku 2,500.000,-Kč , slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých, a příslušenství. Proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávky ve výši 2,500.000,-Kč, slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých - jistina úvěru. Existence těchto pohledávek byla potvrzena Zprávou auditora evidenční číslo 658/07, Ing. Jiřího Fialy, číslo licence Komory auditorů České republiky 1441, auditora auditorské společnosti obchodní společnosti DANEPO s.r.o., se sídlem Opava, Masarykova tříd a 334/20, PSČ 746 01, identifikační číslo 253 59 509, ze dne 22.8.2007. 21.11.2007 - 7.12.2007
j) Emisní kurs 118 upsaných akcií bude splacen výhradně započtením výše specifikovaných pohledávek, tj. uzavřením dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena ve lhůtě do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla, a to bez zbytečného odkladu po úpisu akcií, nejpozději však do 30, slovy: třiceti dnů ode dne úpisu akcií. Z apočtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy předem určeným zájemcem obchodní společností Geofin, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. l) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. m) Jediný akcionář, a to obchodní společnost Geofin, a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 21.11.2007 - 7.12.2007
2) a) Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšené ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické si tuace společnosti. b) Základní kapitál obchodní společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií o částku ve výši 6,200.000,-Kč, slovy: šestmilionůdvěstětisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapit álu se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionář splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Jediný akcionář prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií. d) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 62 ks, slovy: šedesátidvou kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá, v listinné podobě, akcie nebudou kótované. e) Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542. f) Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti ČPL - český podnikatelský leasing, a.s, na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů počítané od zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít t éž dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnu tí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. g) Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a činí 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. h) Emisní kurs 62 upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem ve lhůtě do 31.12.2007, slovy: třicátéhoprvního prosince roku dvatisícesedm, na zvláštní účet společnosti u banky, zřízený pro účely zvýšení základního kapitálu, číslo účtu 216584017/0300 ved ený u Československé obchodní banky, a.s. i) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu, počtu akcií a jejich jmenovitých hodnot. j) Jediný akcionář, a to obchodní společnost Geofin, a.s., ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podal návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné h romady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 21.11.2007 - 7.12.2007

Aktuální kontaktní údaje ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27799719
Obchodní firma: ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 9.5.2007
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27799719
Firma: ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) soukromí národní
Datum vzniku: 9.5.2007

Kontakty na ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Dlouhá 194 3, 702 00 Ostrava Česká republika
23.4.2014
Sídlo: Velká 2984 , 702 00 Ostrava Česká republika
9.5.2007 - 23.4.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Dlouhá 194/3, Ostrava 702 00

Obory činností ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.4.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 9.5.2007 - 13.4.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 9.5.2007 - 13.4.2010
Zprostředkování obchodu a služeb 9.5.2007 - 13.4.2010
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 9.5.2007 - 13.4.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.5.2007

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.5.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 4.9.2014
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně. 15.8.2013 - 4.9.2014
J e d n á n í : Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva vždy společně. 8.7.2008 - 15.8.2013
J e d n á n í : Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. 9.5.2007 - 8.7.2008
Jméno: Robert Švec 18.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.7.2017
Adresa: Ostrčilova 2258/15, Ostrava 702 00
Jméno: Vítězslav Krnáč 9.5.2007 - 8.7.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Adresa: Petruškova 2763/14, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Pavel Gora 9.5.2007 - 19.9.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2007 do 20.12.2010
Ve funkci: od 9.5.2007 do 20.12.2010
Adresa: 149 , 739 61 Tyra Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Flídr 9.5.2007 - 19.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 9.5.2007 do 20.12.2010
Ve funkci: od 9.5.2007 do 20.12.2010
Adresa: Jana Maluchy 55 , 700 30 Ostrava Česká republika
Jméno: Lucie Deniševská 8.7.2008 - 19.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.6.2008 do 20.12.2010
Adresa: U Nádraží 1097 , 703 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Gora 19.9.2011 - 15.8.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2010 do 16.5.2013
Ve funkci: od 20.12.2010 do 16.5.2013
Adresa: 149 , 739 61 Tyra Česká republika
Jméno: Ing. Aleš Flídr 19.9.2011 - 15.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.12.2010 do 16.5.2013
Ve funkci: od 20.12.2010 do 16.5.2013
Adresa: Jana Maluchy 205 55, 700 30 Ostrava Česká republika
Jméno: Dagmar Mikundová 19.9.2011 - 15.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2010 do 16.5.2013
Adresa: Výškovická 445 149, 700 30 Ostrava Česká republika
Jméno: Stanislav Saksa 15.8.2013 - 23.4.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.5.2013 do 23.12.2013
Adresa: Úzká 1095 , 735 14 Orlová Česká republika
Jméno: Aleš Flídr 15.8.2013 - 4.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2013 do 28.8.2014
Ve funkci: od 16.5.2013 do 28.8.2014
Adresa: Polanecká 166 , 742 83 Klimkovice Česká republika
Jméno: Tomáš Michal 15.8.2013 - 4.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.5.2013 do 28.8.2014
Ve funkci: od 16.5.2013 do 28.8.2014
Adresa: 79 , 739 15 Staré Hamry Česká republika
Jméno: Lenka Anežková 23.4.2014 - 4.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.12.2013 do 28.8.2014
Adresa: Na Jánské 1664 6, 710 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Tomáš Michal 4.9.2014 - 18.8.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.8.2014 do 3.7.2017
Adresa: 79, Staré Hamry 739 15

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Lenka Anežková 4.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.8.2014
Adresa: Na Jánské 1664/6, Ostrava 710 00
Jméno: Daneš Zátorský 9.5.2007 - 8.7.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Ve funkci: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Adresa: Parcelní 20 , 713 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Mgr. David Fiedler 9.5.2007 - 8.7.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Ve funkci: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Adresa: Bořivojova 36 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno: Barbora Sawická 9.5.2007 - 8.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.5.2007 do 27.6.2008
Adresa: Za hřbitovem 416 , 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Česká republika
Jméno: Mgr. David Fiedler 8.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 31.12.2009
Ve funkci: od 27.6.2008 do 31.12.2009
Adresa: Bořivojova 1058/36, Praha 130 00
Jméno: René Strnadel 8.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008
Ve funkci: od 27.6.2008 do 31.12.2009
Adresa: SNP 436 , 739 61 Třinec Česká republika
Jméno: Alan Zahrada 8.7.2008 - 13.4.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008
Adresa: Pustkovecká 294 , 708 00 Ostrava Česká republika
Jméno: René Strnadel 13.4.2010 - 15.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 16.5.2013
Ve funkci: od 31.12.2009 do 16.5.2013
Adresa: SNP 436 , 739 61 Třinec Česká republika
Jméno: Alan Zahrada 13.4.2010 - 15.8.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.6.2008 do 16.5.2013
Ve funkci: od 31.12.2009 do 16.5.2013
Adresa: Pustkovecká 294 , 708 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Lucie Tymlová 13.4.2010 - 15.8.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 31.12.2009 do 16.5.2013
Adresa: U Stavisek 1099 68, 716 00 Ostrava Česká republika
Jméno: David Fiedler 15.8.2013 - 23.4.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2013 do 23.12.2013
Ve funkci: od 16.5.2013 do 23.12.2013
Adresa: Bořivojova 1058/36, Praha 130 00
Jméno: Pavel Gora 15.8.2013 - 4.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2013 do 31.12.2013
Ve funkci: od 16.5.2013 do 31.12.2013
Adresa: 149 , 739 61 Třinec Česká republika
Jméno: Richard Špaček 15.8.2013 - 4.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.5.2013 do 28.8.2014
Adresa: Zdeňka Vavříka 1592/17, Ostrava 700 30
Jméno: Bc. Milena Kolková 23.4.2014 - 4.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2013 do 28.8.2014
Adresa: Horní 1437 78, 700 30 Ostrava Česká republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Robert Švec

Vlastníci firmy ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 000 000 Kč 100% 6.11.2014
zakladni 50 000 000 Kč 100% 7.8.2008 - 6.11.2014
zakladni 20 000 000 Kč 100% 7.12.2007 - 7.8.2008
zakladni 2 000 000 Kč 100% 9.5.2007 - 7.12.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 4 000 Kč 500 6.11.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 500 4.9.2014 - 6.11.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 500 7.8.2008 - 4.9.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 200 7.12.2007 - 7.8.2008
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 9.5.2007 - 7.12.2007

Sbírka Listin ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. IČO: 27799719

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3232/SL 16 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 10.4.2013 17.4.2013 13
B 3232/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. představenstva Krajský soud v Ostravě 20.12.2010 5.9.2011 19.9.2011 2
B 3232/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 20.12.2010 5.9.2011 19.9.2011 2
B 3232/SL 13 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 5.9.2011 19.9.2011 3
B 3232/SL 12 účetní závěrka r.2009 s příl. Krajský soud v Ostravě 25.6.2010 9.11.2010 10.11.2010 13
B 3232/SL 11 účetní závěrka r.2008 s příl. Krajský soud v Ostravě 4.6.2009 9.11.2010 10.11.2010 17
B 3232/SL 9 rozhod. o statut. orgánu zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 31.12.2009 12.4.2010 13.4.2010 3
B 3232/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 31.12.2009 12.4.2010 13.4.2010 2
B 3232/SL 8 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 14.10.2008 15.10.2008 2
B 3232/SL 7 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 14.10.2008 15.10.2008 4
B 3232/SL 6 účetní závěrka r. 2007 příloha Krajský soud v Ostravě 20.3.2008 14.10.2008 15.10.2008 6
B 3232/SL 5 podpisové vzory - Lucie Deniševská Krajský soud v Ostravě 1.7.2008 4.7.2008 9.7.2008 1
B 3232/SL 4 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. doz.rady Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 30.4.2007 10.5.2007 2
B 3232/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 30.4.2007 10.5.2007 1
B 3232/SL 2 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 16.4.2007 30.4.2007 10.5.2007 3
B 3232/SL 1 notářský zápis NZ 120/2007 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 6.4.2007 30.4.2007 10.5.2007 21

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČPL - český podnikatelský leasing, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČPL - český podnikatelský leasing, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.