ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČP penzijní fond, a.s. a bylo jí přiděleno IČO 61858617.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem ČP penzijní fond, a.s. byla založena v roce 1994. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 30 osob.

Základní údaje o ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 15.9.1994
Spisová značka: B 2730
IČO: 61858617
Obchodní firma: ČP penzijní fond, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 15.9.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 15.9.1994
Datum zániku: 1.8.2003
Obchodní společnost ČP penzijní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 17 se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 1.8.2003. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením s obchodní společností Penzijní fond České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 1, Turhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 92 , která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. 1.8.2003 - 1.8.2003
Mimořádná valná hromada akciové společnosti Commercial Union Penzijní fond, a.s. rozhodla na mimořádné valné hromadě konané dne 21.2.2002 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (slovy: padesátdvamilionů korun českých) a to upsáním 20 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném veřejném trhu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu dojde s využitím přednostního práva akcionářů upsat nové akcie v smyslu § 204a odst.1 obchod.zák. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu upsat nové akcie, která musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 204a odst.2 obchod.zák. Místem pro vykonání přednostního práva akcionáře budou kanceláře organizační složky Altheimer & Gray, Platnéřská 4, Praha 1, s tím, že akcie je možno upsat každý pracovní den od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu uvedené lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům v písemné informaci o přednostním právu doručeném akcionáři na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- připadá na každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč podíl o velikosti 1/25 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva upíší akcionáři 20 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném věřejném trhu. Emisní kurs u pisované akcie činí 2.600.000,- Kč. Emisní ážio činí 2.500.000,- Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a část jejich jmenovité hodnoty ve výši 30 % a celé emisní ážio budou splaceny na účet společnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s., č.ú.210121003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 20, PSČ 113 80, a to nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. Ty akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jak uvedeno výše, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205. 15.4.2002 - 8.1.2003
Jediného skcionář rozhodl ze dne 5. června 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. takto: Z důvodu novely zákona č. 170/1999 Sb. o pezijním připojištění, která zvýšila minimální hranici základního jmění penzijního fondu na 50 milionů Kč ( slovy: padesát milionů korun českých ), a z důvodu povinnosti společnosti uvést výši základního jmění do souladu se zákonem, rozhodla Mostecká uhelná společnost, a.s. o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. peněžitým vkladem takto:----------------------------- a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč 9.500.000,-- ( slovy: devět milionů pětset tisíc korun českých). b) Upsáno bude celkem 95 ( slovy: devadesát pět )kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ), znějící na jméno a v podobě listinné. Emisní kurz každé akcie činí Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ).--------------------------------- c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do dvou týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.--------------- d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 210121003/0400 vedený u Živnostenské banky Praha a to do 10 (slovy: deseti )pracovních dnů po provedení úpisu. 27.6.2000 - 26.7.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.srpna 1999,osvědčené notářským zápisem NZ 307/99, o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond,a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a)Základní jmění společnosti se zyšuje o pevnou částku Kč 500.000,- b)Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí Kč 2.900.000,-. c)Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d)Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet číslo 210121003/0400 vedený u Živnostenské banky Praha, a to do lO pracovních dnů po provedení úpisu. 30.9.1999 - 24.11.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. října 1998, osvědčené notářským zápisem č. NZ 364/98, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku 500.000,- Kč. b) Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí 8.900.000,- Kč. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s § 204a obch. zák.. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 1700807424/0600 vedený u general Elektric Capital Bank Praha, a to do 10 pracovních dnů po provedení úpisu. 10.3.1999 - 9.8.1999
Usnesení o snížení základního jmění: Zapisuje se usnesení o snížení základního jmění společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti o pevnou částku ve výši Kč 93 mil. Základní jmění se snižuje na návrh jediného akcionáře společnosti bezplatným stažením 930 Ks akcií, resp. zatímních listů, v listinné podobě z oběhu, z nichž každá je o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč se lhůtou pro jejich předložení nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 15.12.1997 - 24.3.1998
Zapisuje se usnesení o zvýšení základního jmění o Kč 5 mil. upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upisováno bude 50 kd akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč každá, s emisním kursem 300% jmenovité hodnoty, tj. s emisním ažiem 200%. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti. Všechny akcie budou upsány s využitím s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Agrobanky Praha, a.s. Upisování akcií se provádí v sídle Všeobecného vzájemného penzijního fondu, a.s., Praha 2, Rumunská l, a to nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií včetně emisnío ážia najednou, a to nejpozději do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet Všeobecného vzájemného penzijního fonud, a.s. č. 1700807/0600 u Agrobanky Praha, a.s. 15.10.1997 - 12.11.1997
Jediný akcionář: Agrobanka Praha, a.s. se sídlem Praha 1, Hybernská 18, PSČ 111 21 25.9.1997 - 12.8.1998
Převoditelnost akcií na jméno je omezena souhlasem představenstva. 24.9.1997 - 20.3.2003
Akcie jsou v listinné podobě 24.9.1997 - 1.8.2003
Základní jmění splaceno ve výši 97500000 11.9.1996 - 24.9.1997

Aktuální kontaktní údaje ČP penzijní fond, a.s.

Kontakty na ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 8.1.2003 - 1.8.2003
Sídlo: Londýnská 506/41 , Praha 120 00 6.6.2001 - 8.1.2003
Sídlo: Na Perštýně 356/12 , Praha 110 00 28.6.2000 - 6.6.2001
Sídlo: Rumunská 1798/1 , Praha 120 00 15.9.1994 - 28.6.2000

Obory činností ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
penzijní připojištění, a to 15.9.1994 - 1.8.2003
a) shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, 15.9.1994 - 1.8.2003
b) nakládání s prostředky účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, 15.9.1994 - 1.8.2003
c) vyplácení dávek penzijního připojištění, 15.9.1994 - 1.8.2003
d) jiná činnost bezprostředně související s penzijním připojiště- ním (§ 32 zák. č. 42/1993 Sb.). 15.9.1994 - 1.8.2003

Vedení firmy ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem Fondu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. 8.1.2003 - 1.8.2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představentva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva (spolu s uvedením funkce). 12.8.1998 - 8.1.2003
Způsob jednání a podepisování za společnost Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové předsta- venstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva. 15.9.1994 - 12.8.1998
Jméno: Ing. Josef Musil 15.9.1994 - 17.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Haškova 629/7, Praha 170 00
Jméno: Ing. Vratislav Matys 15.9.1994 - 17.5.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Vrchách 592, Libčice nad Vltavou 252 66
Jméno: Ing. Jan Hrnčíř CSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Malkovského 590, Praha 199 00
Jméno: Ing. Ladislav Žák 15.9.1994 - 11.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U křížku 1401/8, Praha 140 00
Jméno: JUDr.Ing. Vojtěch Bureš 15.9.1994 - 11.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Křivenická 445/31, Praha 181 00
Jméno: Ing. Josef Musil 17.5.1996 - 11.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Haškova 845/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 17.5.1996 - 11.9.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: JUDr. Eugen Zörkler 11.9.1996 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Junácká 1466/17, Praha 169 00
Jméno: Ing. Josef Musil 11.9.1996 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Haškova 845/9, Praha 170 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šulc CSc. 11.9.1996 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Malkovského 598, Praha 199 00
Jméno: Ing. Miroslav Sádlo 24.9.1997 - 24.9.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Průběžná 156, Příbram 261 01
Jméno: Ing. Dušan Friedl 11.9.1996 - 12.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Tréglova 795/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Miroslav Vele 24.9.1997 - 12.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lečkova 1522/13, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Kozel 24.9.1997 - 12.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Roháčova 294/30, Praha 130 00
Jméno: JUDr. Jiří Šmíd 24.9.1997 - 12.8.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Libišská 1746/9, Praha 182 00
Jméno: Ing. Ladislav Žák 11.9.1996 - 30.7.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: U křížku 1401/8, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Milada Šamatová 12.8.1998 - 23.2.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Nemocniční 615/11, Praha 190 00
Jméno: Ing. Martin Meloun 12.8.1998 - 23.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na břehu 766/27, Praha 190 00
Jméno: Ing. Věra Racková 12.8.1998 - 23.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pujmanové 883/23, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Milada Aksmanová 23.2.2000 - 23.2.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nemocniční 615/11, Praha 190 00
Jméno: doc. Ing. Josef Brčák 12.8.1998 - 23.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Renoirova 621/2, Praha 152 00
Jméno: Ing. Jan Novotný 30.7.1999 - 23.5.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: K lukám 646/16, Praha 142 00
Jméno: PhDr. Zdeněk Neterda 23.2.2000 - 23.5.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Dvorcích 284/12, Praha 140 00
Jméno: Mgr. Milada Aksmanová 23.2.2000 - 23.5.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Nemocniční 615/11, Praha 190 00
Jméno: Vanda Mihóková 23.2.2000 - 23.5.2001
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trnavská 2794/6, Praha 141 00
Jméno: Ing. Josef Holub 23.5.2001 - 16.1.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Hornomlýnská 1239/2, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Milada Aksmanová 23.5.2001 - 16.1.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.11.2001
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Nemocniční 615/11, Praha 190 00
Jméno: Dr.Ing. Karel Dejmek 23.5.2001 - 16.1.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Brdičkova 1908/27, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jana Navarová 23.5.2001 - 16.1.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 15.11.2001
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Podskalská 2054 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Jméno: Phdr. Zdeněk Neterda 23.5.2001 - 8.1.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 26.6.2002
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Na Dvorcích 284/12, Praha 140 00
Jméno: Ing. Petr Krejčí 16.1.2002 - 8.1.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 15.11.2001 do 11.12.2002
Ve funkci: od 20.11.2001 do 11.12.2002
Adresa: Bulharská 621/4, Praha 101 00
Jméno: Dr.Ing. Karel Dejmek 16.1.2002 - 8.1.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 11.12.2002
Ve funkci: od 6.2.2001 do 11.12.2002
Adresa: Amforová 1927/11, Praha 155 00
Jméno: Ing. Josef Holub 16.1.2002 - 8.1.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 6.2.2001 do 11.12.2002
Adresa: Hornomlýnská 1239/2, Praha 148 00
Jméno: Mgr. Petr Richter 16.1.2002 - 8.1.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.11.2001 do 26.6.2002
Adresa: V předpolí 1447/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Tomáš Machanec 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 12.12.2002
Ve funkci: od 12.12.2002
Adresa: Bošilecká 1509, Praha 198 00
Jméno: Mgr. Jaroslav Pur 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Jugoslávská 2815/35, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Ivan Kubla 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Za mlýnem 1596/3, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Šoukal 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: K rovinám 550/3, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Tomáš Koubek 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Pražská 399 , 252 41 Dolní Břežany Česká republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: RNDr. Jiří Švec 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Sokolovská 69 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Jelínek CSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: U starého hřbitova 40/6, Praha 110 00
Jméno: Ing. Ivan Breznen 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Mánesova 1092/42, Praha 120 00
Jméno: Prof.Ing. Jan Hron DrSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Brunclíkova 1721/21, Praha 162 00
Jméno: Ing. Karel Hruška 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Chrudimská 2157/7, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiřina Musílková 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Jiráskovo předměstí 623, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Pavel Dvořák 15.9.1994 - 24.9.1997
Adresa: Korunní 1075/105, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jitka Nováková 11.9.1996 - 24.9.1997
Adresa: K mejtu 245/4, Praha 142 00
Jméno: Ing. Karel Hruška 11.9.1996 - 25.9.1997
Adresa: Chrudimská 2157/7, Praha 130 00
Jméno: Ing. Jiřina Musílková 11.9.1996 - 25.9.1997
Adresa: Jiráskovo předměstí 623, Jindřichův Hradec 377 01
Jméno: Ing. Alexandr Pešta 11.9.1996 - 30.7.1999
Adresa: Okřínecká 794/3, Praha 190 00
Jméno: JUDr. Vladimír Valenta 11.9.1996 - 30.7.1999
Adresa: Filipova 2018/10, Praha 148 00
Jméno: Ing. Martin Blaho 24.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Kodaňská 1459/48, Praha 101 00
Jméno: Ing. Petr Pavlík 25.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Nad strouhou 1452/20, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiřina Brokešová 25.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Čechovská 119, Příbram 261 01
Jméno: Mgr. Petr Richter 30.7.1999 - 23.2.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: V předpolí 1447/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Pavlík 30.7.1999 - 23.2.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Nad strouhou 1452/20, Praha 147 00
Jméno: PhDr. Zdeněk Neterda 30.7.1999 - 23.2.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Na Dvorcích 284/12, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Hadžega 30.7.1999 - 23.5.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: U ovčína 1485 , 263 01 Dobříš Česká republika
Jméno: Mgr. Petr Richter 23.2.2000 - 23.5.2001
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: V předpolí 1447/20, Praha 100 00
Jméno: Ing. Petr Pavlík 23.2.2000 - 23.5.2001
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Nad strouhou 1452/20, Praha 147 00
Jméno: Ing. Luboš Dubnička 30.7.1999 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.5.2002
Adresa: Čsl. armády 2106 , 434 01 Most Česká republika
Jméno: Miroslav Dykas 23.2.2000 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 28.5.2002
Adresa: Dlouhá 666, Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno: John Richard Bowman, 23.5.2001 - 8.1.2003
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 11.12.2002
Ve funkci: od 6.2.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
West Sussex,Haywards Heath,64 Lincoln Wood
Jméno: John Lapsley 23.5.2001 - 8.1.2003
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 11.12.2002
Ve funkci: od 6.2.2001 do 11.12.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Essex,Colchester,Wormingford,3 Chantry Drive
Jméno: Stephen Antonio Marini 23.5.2001 - 8.1.2003
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 11.12.2002
Ve funkci: od 6.2.2001 do 11.12.2002
Adresa: Wieliska 42 , Varšava Polská republika
Jméno: Mgr. Martin Vrba 8.1.2003 - 20.3.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Marie Pujmanové 631, Pardubice 533 51
Jméno: Ing. Irena Špatenková 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Renoirova 631 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno: Ing. Česlav Veselý 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Lesní 273/30, Žďár nad Sázavou 591 02
Jméno: Mgr. Karel Haas 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: nábřeží Závodu míru 2740, Pardubice 530 02
Jméno: Ing. Petr Kubíček 8.1.2003 - 1.8.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Adresa: Smidarská 741 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Jméno: Mgr. Martin Vrba 20.3.2003 - 1.8.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 12.12.2002
Ve funkci: od 7.2.2003
Adresa: Marie Pujmanové 631, Pardubice 533 51

Vlastníci firmy ČP penzijní fond, a.s. IČO: 61858617

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 50 000 000 Kč 100% 25.7.2000 - 1.8.2003
zakladni 40 500 000 Kč 100% 24.11.1999 - 25.7.2000
zakladni 40 000 000 Kč 100% 9.8.1999 - 24.11.1999
zakladni 39 500 000 Kč 100% 24.3.1998 - 9.8.1999
zakladni 132 500 000 Kč 100% 12.11.1997 - 24.3.1998
zakladni 127 500 000 Kč 100% 24.9.1997 - 12.11.1997
zakladni 97 500 000 Kč - 11.9.1996 - 24.9.1997
zakladni 87 500 000 Kč - 17.5.1996 - 11.9.1996
zakladni 70 000 000 Kč - 7.7.1995 - 17.5.1996
zakladni 30 000 000 Kč - 15.9.1994 - 7.7.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 25.7.2000 - 1.8.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 405 24.11.1999 - 25.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 400 9.8.1999 - 24.11.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 395 24.3.1998 - 9.8.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 325 12.11.1997 - 24.3.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 275 24.9.1997 - 12.11.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 975 11.9.1996 - 24.9.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 875 17.5.1996 - 11.9.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 400 7.7.1995 - 17.5.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 300 15.9.1994 - 17.5.1996

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení ČP penzijní fond, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu ČP penzijní fond, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.