Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Praha IČO: 44848943

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 44848943.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 16 osob.

Základní údaje o Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 28.1.1992
Spisová značka: B 1329
IČO: 44848943
Obchodní firma: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 28.1.1992
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 28.1.1992
Počet členů statutárního orgánu: 3 Počet členů dozorčí rady: 9 28.1.2017
Jediný akcionář rozhodl dne 1.11.2016 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. takto: 1) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 500.076.000,- Kč (slovy: pět set milionů sedmdesát šest tisíc korun českých), upsáním nových akcií podle ustanovení § 475 písm. a) zákona o obchodních korporacích s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 475 písm. b) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno celkem 2088 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 239.500,-Kč (slovy: dvě stě třicet d evět tisíc pět set korun českých), 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vzdal svého přednostního práva na upisování akcií a to formou prohlášení obsaženém notářském zápise o tomto rozhodnutí, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií,nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 475 písm. c) zákona o obchodních korporacích, 6) ve smyslu ustanovení § 475 písm. d) zákona o obchodních korporacích a s př ihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. všechny akcie, které budou vydány na toto zvýšení základního kapitálu (viz bod 2 tohoto rozh odnutí), budou nabídnuty určenému zájemci, a to státu Česká republika s tím, že mezi jednotlivá ministerstva jako organizační složky státu hospodařící s jeho majetkem budou tyto akcie rozděleny takto: -Ministerstvo financí: 688 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo průmyslu a obchodu: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, -Ministerstvo pro místní rozvoj: 700 kusů akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu, 7) konstatuje, že žádné akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích ani obchodníkem s cennými papíry, 8) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích jediný akcionář (předem určený zájemce) upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 9) ve smyslu ustanovení § 475 písm. h) zákona o obchodních korporacích stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. na adrese Praha 1, Jeruzalémská 964/4, PSČ 11000, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) d nů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnost předem určenému osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to neprodleně po přijetí tohoto rozhodnutí; emisní kurs upisovaných akcií je vždy roven jejich jmenovité hodnotě uvedené shora v bodě 2 tohoto rozhodnutí, 10) ve smyslu ustanovení § 475 písm. i) zákona o obchodních korporacích se stanovuje, že upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu akcií na účet č. 0222001308/4300 ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) týdnů ode dne upsání akcií, 11) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 2.631.626.000,-Kč (slovy: dvě miliardy šest set třicet jedna milionů šest set dvacet šest korun českých). 28.11.2016
Jediný akcionář: Česká republika 3.9.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 Počet členů dozorčí rady: 9 17.9.2014 - 28.1.2017
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 3. 9. 2013 11.11.2013 - 17.9.2014
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 23.10.2012 20.11.2012 - 17.9.2014
změna stanov schválena usnesením mimořádné valné hromady dne 10.9.2003 19.11.2003 - 20.11.2012
dne 26.4.1994 schválila valná hromada nové znění stanov 7.9.1994 - 17.9.2014
akciová společnost byla založena jednorázově dle § 25 z.č. 104/90 Sb., když zakladatelskou smlouvou ze dne 28.11.1991 bylo upraveno složení představenstva, dozorčí rady a schváleny stanovy 28.1.1992
základní kapitál společnosti byl splacen ze 100% 28.1.1992 - 7.9.1994
název společnosti v cizích jazycích: anglicky Czech Guarantee and Development Bank, Stock Company německy Tschchische Garantie- und Entwicklungsbank, Aktiengeselschaft francouzsky Bangue Tchegue de Garantie et Developpement, société anonyme španělsky Banco Checo de Fianza y Desarrollo, Sociedad Anónima 28.1.1992 - 24.6.1999

Aktuální kontaktní údaje Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 44848943
Firma: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce
Datum vzniku: 30.12.1991

Kontakty na Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Jeruzalémská 964/4 , Praha 110 00 19.12.2001
Sídlo: Jeruzalémská 964/4 , Praha 110 00 7.9.1994 - 19.12.2001
Sídlo: Na poříčí 1041/12 , Praha 110 00 22.7.1992 - 7.9.1994
Sídlo: Vršovická 1442/65 , Praha 100 00 28.1.1992 - 22.7.1992

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Jeruzalémská 964/4, Praha 110 00

Obory činností Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
poskytování bankovních záruk 20.11.2012
Poskytování investičních služeb zahrnující: a) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podnikání na kapitálovém trhu"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástro jů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, b) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnik ání na kapitálovém trhu, c) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém t rhu, d) hlavní investiční službu podle § 4 odst. 2 písm. g) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, upisování nebo umisťování investičních nástrojů se závazkem jejich upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podn ikání na kapitálovém trhu, e) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona o podniká ní na kapitálovém trhu, f) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona o cenných papírech, poskytování úvěru nebo půjčky zákazníkovi za účelem umožnění obchodu s investičním nástrojem, na němž se poskytovatel úvěru nebo půjčky podílí, a to ve vztahu k investič ním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, g) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přemě n společností nebo převodu podniků, h) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. f) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, služby související s upisováním nebo umisťováním investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až k) zákona o pod nikání na kapitálovém trhu, i) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poskytování investičních doporučení a analýz investičních příležitostí nebo obecných doporučení týkajících se obchodování s investičními nástroji, a to ve v ztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, j) doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. 20.11.2012
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci banky. 20.11.2012
Banka vykonává předmět podnikání v rozsahu a způsobem odpovídajícím jejímu poslání. 20.11.2012
doplňková činnost podle § 4 odst. 3 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZPKT"), úschova investičních nástrojů, a to vevztahu k investičním nástrojům definovaným v § 3 odst. 1 písm. c) Z PKT. 24.5.2006 - 20.11.2012
přijímání vkladů 24.4.2004
poskytování úvěrů 24.4.2004
investování do cenných papírů na vlastní účet 24.4.2004
finanční pronájem (finanční leasing) 24.4.2004
platební styk a zúčtování 24.4.2004
vydávání a správa platebních prostředků 24.4.2004
otevírání akreditivů 24.4.2004
obstarávání inkasa 24.4.2004
finanční makléřství 24.4.2004
výkon funkce depozitáře 24.4.2004
směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) 24.4.2004
poskytování bankovních informací 24.4.2004
obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem 24.4.2004
pronájem bezpečnostních schránek 24.4.2004
poskytování záruk 24.4.2004 - 20.11.2012
poskytování investičních služeb zahrnující - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o cenných papírech"), přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, a  to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona o cenných papírech, provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. c) zákona o cenných papírech, obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - hlavní investiční službu podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, upisování emise investičních instrumentů nebo jejich umísťování, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. a) zákona o cenných papírech, úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, ato ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. c) zákona o cenných papírech, poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu a t o ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zákona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech , poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podni ků, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. e) zákona o cenných papírech, služby související s upisováním emisí podle § 8 odst. 2 písm. e) zákona o cenných papírech, a to ve vztahu k investičním instrumentům podle § 8a odst. 1 písm. a) až g) zá kona o cenných papírech, - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. f) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, a to ve vztahu k investičním instrumentům pod § 8a odst. 1 písm. a) a b) zákona o cenných papírech , - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. g) zákona o cenných papírech, provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb 24.4.2004 - 20.11.2012
činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci společnosti 24.4.2004 - 20.11.2012
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence udělené Českou národní bankou 6.12.2002 - 24.4.2004
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě a v rozsahu bankovní licence uděůlené Českou národní bankou 31.7.2002 - 6.12.2002
je provádění bankovních obchodů, poskytování bankovních, finančních a investičních služeb, služeb s těmito službami souvisejících a provozování dalších činností v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, přičemž tyto činnosti se provádějí v rozsahu vymezeném obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem o bankách a zákonem o cenných papírech, na základě povolení České národní banky nebo Komise pro cenné papíry, pokud je jich k některým činnostem zapotřebí 19.12.2001 - 31.7.2002
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových 31.3.2000 - 31.3.2000
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta (s výjimkou obchodování s deriváty dle § 8a zákona č. 591/92 Sb. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů), 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry 31.3.2000 - 19.12.2001
h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. s devizovými hodnotami 2. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 3. s převoditelnými cennými papíry 22.7.1992 - 31.3.2000
1/ bankovní činnost zaměřená na podporu podnikání v ČR, zej- ména podporu vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost provádí tyto základní činnosti: 22.7.1992 - 19.12.2001
a) přijímá vklady od veřejnosti 22.7.1992 - 19.12.2001
b) poskytuje všechny druhy úvěrů 22.7.1992 - 19.12.2001
2/ provádí další bankovní činnosti v rizsahu stanoveném § 1, odst. 3 zák. č. 21/92 Sb. o bankách, zejména: 22.7.1992 - 19.12.2001
a) investování do cenných papírů na vlastní účet 22.7.1992 - 19.12.2001
b) finanční pronájem (finanční leasing) 22.7.1992 - 19.12.2001
c) platební styk a zúčtování 22.7.1992 - 19.12.2001
d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 22.7.1992 - 19.12.2001
e) poskytování záruk 22.7.1992 - 19.12.2001
g) obstarávání inkasa 22.7.1992 - 19.12.2001
i) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služe 22.7.1992 - 19.12.2001
j) finanční makléřství 22.7.1992 - 19.12.2001
k) poskytování porad ve věcech podnikání 22.7.1992 - 19.12.2001
l) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včet- ně poradenství 22.7.1992 - 19.12.2001
m) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 22.7.1992 - 19.12.2001
n) výkon funkce depozitáře investičního fondu 22.7.1992 - 19.12.2001
o) poskytování bankovních informací 22.7.1992 - 19.12.2001
p) pronájem bezpečnostních schránek 22.7.1992 - 19.12.2001
Činnosti, které vyžadují povolení podle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení. 22.7.1992 - 19.12.2001
3/ podpora rozvoje podnikatelské činnosti se provádí na zá- kladě programů podpory vyhlašovaných společností v dohodě s poskytovatelem prostředků určených k tomuto účelu. Podpora podnikatelské činnosti v rámci vyhlášených programů se poskytuje zejména formou: 22.7.1992 - 19.12.2001
a) bankovní záruky 22.7.1992 - 19.12.2001
b) příspěvku na úhradu části úroku z úvěru 22.7.1992 - 19.12.2001
c) úvěrových výpomocí za zvýhodněných podmínek, 22.7.1992 - 19.12.2001
popřípadě jinými formami dohodnutými s poskytovateli pros- tředků účelově určených pro vyhlášené programy podpory podnikání 22.7.1992 - 19.12.2001
4/ Společnost emituje dluhopisy dle zvláštního zákona 22.7.1992 - 19.12.2001
5/ Společnost vykonává některé další činnosti, které bez- prostředně souvisejí s jejím hlavním předmětem činnosti 22.7.1992 - 19.12.2001
6/ Společnost vykonává svoji podnikatelskou činnost dle zák. č. 21/92 Sb., a na základě povolení vydaného Státní bankou československou 22.7.1992 - 19.12.2001
činnosti, které vyžadují povolení dle zvláštního zákona, provádí až po udělení tohoto povolení 22.7.1992 - 19.12.2001
f) otevírání akreditivů 22.7.1992 - 19.12.2001
1. Předmětem podnikání společnosti je podpora rozvoje podni- katelské činnosti v ČR, zejména podpora vzniku a rozvoje ma- lých a středních podniků. K tomuto účelu akciová společnost: 10.3.1992 - 22.7.1992
a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určené na finanční podporu malých a středních podniků a poskytuje úvěry 10.3.1992 - 22.7.1992
b) provádí emisi dluhopisů k zídkání dalších zdrojů pro podn kání 10.3.1992 - 22.7.1992
c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého hospodaření uvedenými dále v těchto stanovách, zejména poskytováním bankovních záruk, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými úvěry a nenávrat nými finančními příspěvky 10.3.1992 - 22.7.1992
d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy podpory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutý- mi s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společnosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly 10.3.1992 - 22.7.1992
e) provádí poradenskou činnost pro podnikatele při získávání prostředků určených na podporu podnikání 10.3.1992 - 22.7.1992
2. Společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost v rozsahu stanoveném v ! 1 odst. 4 tohoto zákona, tj. zejména: 10.3.1992 - 22.7.1992
a) investování do cenných papírů na vlastní účet 10.3.1992 - 22.7.1992
b) finanční pronájem (finanční leasing) 10.3.1992 - 22.7.1992
d) vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 10.3.1992 - 22.7.1992
e) otevírání akreditivů 10.3.1992 - 22.7.1992
f) obstarávání inkasa 10.3.1992 - 22.7.1992
g) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1. v oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a úrokových obchodů 2. s převoditelnými cennými papíry 10.3.1992 - 22.7.1992
h) účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících slu- žeb 10.3.1992 - 22.7.1992
i) finanční makléřství 10.3.1992 - 22.7.1992
j) obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství 10.3.1992 - 22.7.1992
k) uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 10.3.1992 - 22.7.1992
l) výkon funkce depozitáře investičního fondu 10.3.1992 - 22.7.1992
m) poskytování bankovních informací 10.3.1992 - 22.7.1992
n) pronájem bezpečnostních schránek 10.3.1992 - 22.7.1992
c) platební styk a zůčtování 10.3.1992 - 22.7.1992
1. Podpora rozvoje podnikatelské činnosti v ČR zejména podpora vzniku a rozvoje malých a středních podniků. K tomuto účelu společnost: 28.1.1992 - 10.3.1992
a) přijímá vklady od právnických a fyzických osob, určených na finanční podporu malých a střednich podniků a poskytuje úvěry 28.1.1992 - 10.3.1992
b) provádí emisi dluhopisů k získání dalších zdrojů pro podnikání 28.1.1992 - 10.3.1992
c) poskytuje podporu podnikání v souladu s pravidly svého fungo- vání uvedenými ve stanovách, zejména poskytování záruk peněžním ústavům při úvěrování podnikatelských záměrů, úhradou části úroků z úvěrů poskytnutých peněžními ústavy, zvýhodněnými peněžními půjčkami a nenávratnými finančními výpomocemi 28.1.1992 - 10.3.1992
d) vypracovává, vyhlašuje, realizuje a vyhodnocuje programy pod- pory podnikání v souladu s pravidly a zásadami dohodnutými s právnickými a fyzickými osobami, které své prostředky u společ- nosti uložily nebo jí je jiným způsobem poskytly 28.1.1992 - 10.3.1992
e) provádí poradenskou činnost při získávání prostředků určených na podporu podnikání 28.1.1992 - 10.3.1992
2. společnost uskutečňuje další podnikatelskou činnost, zejména deponování dočasně volných finančních prostředků u jiných peněžních ústavů a jejich ukládání do cenných papírů při dodržení zásady zachování dostatečné likvidity a jistoty a další operace v souladu se zákonem 158/89 Sb. o bankách a spořitelnách 28.1.1992 - 10.3.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní peněžní zprostředkování
Ostatní finanční zprostředkování
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Vedení firmy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za banku je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky a členové představenstva ve výkonné řídicí funkci jsou oprávněni za banku jednat v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky a členů představenstva ve výkonné řídicí fun kci stanoví Podpisový řád banky. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, pověřen předseda představenstva. Osoby jednající za banku dle příslušného ustanovení Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se kvalifikovaným zaručený m elektronickým podpisem. 14.6.2017
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům jménem banky je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 z ákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, pověřen předseda představenstva a pro případ nemožnosti pověřeného předsedy představenstva takto právně jednat delší než tři pracovní dny, je jeho náhradníkem místopředseda představenstva. Zaměstnanci banky pověř ení určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem. 13.2.2016 - 14.6.2017
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v  rozsahu tohoto pověření. Podrobnosti jednání a podepisování zaměstnanců banky stanoví Podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky podle Stanov uvedou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinný dokument; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronickým podpisem. 20.11.2012 - 13.2.2016
Jménem banky je oprávněno jednat představenstvo banky jako její statutární orgán, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva. Zaměstnanci banky pověření určitou činností jsou oprávněni jednat jménem banky v  rozsahu tohoto pověření. Příslušné podrobnosti stanoví podpisový řád banky. Osoby jednající jménem banky uvedenou nezkrácený název banky, své jméno, příjmení a funkci a provedou vlastnoruční podpis, jde-li o listinné dokumenty; jde-li o dokument v elektronické podobě, podepíší se zaměstnaneckým kvalifikovaným zaručeným elektronic kým podpisem. 23.5.2011 - 20.11.2012
Způsob jednání za společnost: Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech předsta- venstvo společnosti jako jeho statutární orgán a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu představenstvem písemně zmocněni. V rozsahu svého zmocnění představenstvem zastupu- je společnost a jedná jejím jménem generální ředitel a jím zmocnění podřízení pracovníci. Za společnost se podepisují jménem představenstva buď všich- ni členové představenstva nebo dva členové představenstva, kteří byli k tomu písemně představenstvem pověřeni. Na základě svého zplnomocnění představenstvem se podepisuje za společnost generální ředitel a v mezích své působnosti jím zplnomocnění podřízení pracovníci společnosti. 7.9.1994 - 23.5.2011
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvede- ním jména a funkce -předseda představenstva -generální ředitel jako člen představenstva -dva členové představenstva 22.7.1992 - 7.9.1994
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo na- psanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce -předseda představenstva -místopředseda představenstva a další člen představenstva -generální ředitel v rozsahu udělené plné moci -prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci 28.1.1992 - 22.7.1992
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 13.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016
Ve funkci: od 1.1.2016
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Ivan Duda 28.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: U strouhy 221/8, Praha 196 00
Jméno: Ing. Ivo Škrabal 28.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.4.2016
Adresa: Na průhonu 321, Vědomice 413 01
Jméno: ing. Pavel Kysilka CSc. 28.1.1992 - 10.3.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražského 601/28, Praha 152 00
Jméno: ing. Ladislav Chrudina CSc. 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Pražská 1006 , 252 28 Černošice Česká republika
Jméno: ing. Pavel Janda 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Dreyerova 625/1, Praha 152 00
Jméno: JUDr. Olga Polánecká 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Květnového vítězství 491/72, Praha 149 00
Jméno: ing. Vladimír Staňura 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bechyňova 1614/5, Praha 160 00
Jméno: ing. Pavel Ševčík 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Brdičkova 1913/17, Praha 155 00
Jméno: ing. Lubomír Štěpáník 28.1.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vilímovská 635/17, Praha 160 00
Jméno: ing. Ladislav Macka 10.3.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Zelená 1743/18, Praha 160 00
Jméno: ing. Karel Čáp 10.3.1992 - 7.9.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hrdličkova 2177/2, Praha 148 00
Jméno: Ing. Pavel Weiss 7.9.1994 - 7.9.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Havanská 784 , 708 00 Ostava Česká republika
Jméno: ing. Jitka Vágnerová 16.2.1995 - 28.4.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrchlického 482/49, Praha 150 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 3.9.1996 - 21.8.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Cihlářova 653/5, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 21.8.1997 - 6.4.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Voskovcova 1036/24, Praha 152 00
Jméno: Ing. Pavel Weiss 7.9.1994 - 6.12.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 9.6.1998
Adresa: Havanská 784 , 708 00 Ostrava Česká republika
Jméno: Ing. Ladislav Macka 7.9.1994 - 24.5.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 25.4.2006
Ve funkci: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Adresa: Zelená 1743/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Lubomír Rajdl CSc. 7.9.1994 - 24.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Místecká 438, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Ulip 7.9.1994 - 24.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Krausova 606, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 6.4.2000 - 24.5.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Pavel Weiss 6.12.2002 - 24.5.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 25.4.2006
Ve funkci: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Adresa: Nušlova 2278/21, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ladislav Macka 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006 do 6.5.2010
Adresa: Zelená 1743/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Pavel Weiss 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006 do 6.5.2010
Adresa: Nušlova 2278/21, Praha 158 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Lubomír Rajdl CSc. 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006
Adresa: Místecká 438, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Ulip 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006
Adresa: Krausova 606, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 4.6.2010 - 14.6.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Pavel Weiss 4.6.2010 - 15.2.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 6.5.2010 do 27.4.2014
Adresa: Nušlova 2278/21, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ladislav Macka 4.6.2010 - 17.9.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 6.5.2010 do 27.4.2014
Adresa: Zelená 1743/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Lubomír Rajdl CSc. 4.6.2010 - 17.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Místecká 438, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jan Ulip 4.6.2010 - 17.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Krausova 606, Praha 199 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 14.6.2013 - 17.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Pavel Weiss 15.2.2014 - 17.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 6.5.2010 do 27.4.2014
Adresa: Nušlova 2278/21, Praha 158 00
Jméno: Ing. Ladislav Macka 17.9.2014 - 13.2.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.12.2015
Ve funkci: od 28.4.2014 do 31.12.2015
Adresa: Zelená 1743/18, Praha 160 00
Jméno: Ing. Jiří Jirásek 17.9.2014 - 13.2.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.12.2015
Adresa: Dr. Horákové 467/28, Poděbrady 290 01
Jméno: Ing. Jan Ulip 17.9.2014 - 28.4.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.3.2016
Adresa: Krausova 606, Praha 199 00
Jméno: Ing. Pavel Weiss 17.9.2014 - 28.1.2017
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.12.2016
Ve funkci: od 28.4.2014 do 31.12.2016
Adresa: Nušlova 2278/21, Praha 158 00
Jméno: Ing. Lubomír Rajdl CSc. 17.9.2014 - 28.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.4.2014 do 31.12.2016
Adresa: Místecká 438, Praha 199 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: JUDr. Ing. Lenka Dupáková Ph.D. 26.10.2016
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2016
Ve funkci: od 26.4.2016
Adresa: Holandská 1398/8, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Pavel Závitkovský 27.7.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2017
Ve funkci: od 13.6.2017
Adresa: Hyacintová 3266/9, Praha 106 00
Jméno: Mgr. et Mgr. Marie Kotrlá 24.2.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.1.2018
Adresa: Široká 64/12, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 2.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2018
Ve funkci: od 12.6.2018
Adresa: Zámecká 101/2, Karviná 733 01
Jméno: Ing. Jan Dejl 23.8.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.6.2019
Adresa: Doležalova 1036/2, Praha 198 00
Jméno: ing. Zdenka Rodová 10.3.1992 - 22.7.1992
Adresa: Súdánská 596/1, Praha 160 00
Jméno: ing. Eva Čiháková 10.3.1992 - 7.9.1994
Adresa: náměstí Osvoboditelů 1366/5, Praha 153 00
Jméno: ing. Jiří Kalfus 10.3.1992 - 7.9.1994
Adresa: 117 , 468 31 Malá Skála Česká republika
Jméno: JUDr. Otakar Koutský 10.3.1992 - 7.9.1994
Adresa: Na Cikorce 1607/18, Praha 143 00
Jméno: ing. Jan Pluskal 10.3.1992 - 7.9.1994
Adresa: Karafiátová 510/18, Olomouc 779 00
Jméno: ing. Eduard Janota 22.7.1992 - 7.9.1994
Adresa: Varcanova 3267 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: JUDr. Olga Polánecká 7.9.1994 - 3.9.1996
Funkce: člen
Adresa: Květnového vítězství 491/72, Praha 149 00
Jméno: Ing. Pavel Janda 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Dreyerova 625/1, Praha 152 00
Jméno: Ing. Oldřich Dědek 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Přímětická 1195/22, Praha 140 00
Jméno: Ing. Eduard Janota 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: N.Vabcarova 3267 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Ing. Pavel Ševčík 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Brdičkova 1913/17, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: Bechyňova 1614/5, Praha 160 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 7.9.1994 - 21.8.1997
Funkce: člen
Adresa: U Gabrielky 565 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno: Ing. Václav Polák 7.9.1994 - 28.1.1998
Funkce: člen
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Lubomír Štěpáník 7.9.1994 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Vilímovská 635/17, Praha 160 00
Jméno: Ing. Alena Kysilková 7.9.1994 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Milady Horákové 481/24, Praha 170 00
Jméno: Ing. Václav Kupka CSc. 7.9.1994 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Lýskova 1591/37, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vladimír Staňura 21.8.1997 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Požárnická 160, Praha 164 00
Jméno: Ing. Pavel Ševčík 21.8.1997 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Suchý vršek 2122/33, Praha 158 00
Jméno: Ing. Milan Bochenek 28.1.1998 - 24.6.1999
Funkce: člen
Adresa: Pod lysinami 464/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Karel Hrdý 28.1.1998 - 24.6.1999
Adresa: U koupaliště 647, Hrádek nad Nisou 463 34
Jméno: Ing. Pavel Ševčík 24.6.1999 - 24.6.1999
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Suchý vršek 2122/33, Praha 158 00
Jméno: Ing. Petr Dvořák 21.8.1997 - 25.8.2000
Funkce: člen
Adresa: U Gabrielky 569, Praha 164 00
Jméno: Ing. Václav Kupka CSc. 24.6.1999 - 25.8.2000
Funkce: předseda dozorčí rady
Adresa: Lýskova 1591/37, Praha 155 00
Jméno: Milan Kupka 31.3.2000 - 25.8.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Husova 12 , 251 01 Říčany, Radošovice Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Kruliš CSc. 24.6.1999 - 12.12.2000
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Adresa: Pšenčíkova 675/22, Praha 142 00
Jméno: Ing. Václav Polák 25.8.2000 - 12.12.2000
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: RNDr. Miloš Gregar 7.9.1994 - 19.12.2001
Funkce: člen
Adresa: Kopanina 365/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Luboš Fridrich 3.9.1996 - 19.12.2001
Funkce: člen
Adresa: Blattného 2313/14, Praha 158 00
Jméno: RNDr. Zdeněk Somr 28.1.1998 - 19.12.2001
Adresa: Palackého třída 116/25, Nymburk 288 02
Jméno: Ing. Věra Jechová 24.6.1999 - 19.12.2001
Funkce: člen dozorčí rady
Adresa: Pujmanové 1755 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno: Ing. Jiří Eigel 24.6.1999 - 21.1.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.1998
Adresa: 161 , 251 62 Svojetice Česká republika
Jméno: Milada Vlasáková 6.4.2000 - 31.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.9.1999 do 11.6.2002
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Jméno: Ing. Václav Kupka CSc. 12.12.2000 - 31.7.2002
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.9.2000 do 11.6.2002
Adresa: Lýskova 1591/37, Praha 155 00
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 19.12.2001 - 31.7.2002
Funkce: člen
Trvání členství: od 5.6.2001
Adresa: Psohlavců 1765/26, Praha 147 00
Jméno: Ing. Jiří Eigel 21.1.2002 - 31.7.2002
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.1998 do 11.6.2002
Adresa: 161 , 251 62 Svojetice Česká republika
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 31.7.2002 - 6.12.2002
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 11.6.2000
Adresa: Psohlavců 1765/26, Praha 147 00
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 6.12.2002 - 30.12.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 11.6.2002
Adresa: Psohlavců 1765/26, Praha 147 00
Jméno: Ing. František Komrska 31.7.2002 - 24.4.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.6.2002 do 24.2.2004
Adresa: Štědřík čp. 157 , 252 44 Psáry Česká republika
Jméno: Dr. Heinz Knotzer 30.12.2003 - 31.7.2004
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 8.6.2004
Ve funkci: od 11.6.2002
Adresa: V malých domech I 583/5, Praha 147 00
Jméno: Ing. Pavel Jirák 31.7.2002 - 20.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.6.2002
Adresa: Žitná 599, Šestajovice 250 92
Jméno: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček CSc. 31.7.2004 - 20.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.4.2004
Adresa: Galandova 1240/17, Praha 163 00
Jméno: Ing. Pavel Jirák 20.11.2004 - 22.12.2005
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: do 4.10.2005
Ve funkci: od 21.9.2004 do 4.10.2005
Adresa: Žitná 599, Šestajovice 250 92
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák CSc. 31.7.2004 - 19.1.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 8.6.2004
Adresa: Antonínská 56, Dačice 380 01
Jméno: Ing. Eduard Janota 21.8.1997 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 9.6.1998 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1, Praha 143 00
Jméno: PhDr. Jaroslav Gacka 25.8.2000 - 24.5.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.6.2000 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Levského 3189/2, Praha 143 00
Jméno: Ing. Václav Polák 12.12.2000 - 24.5.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 25.4.2006
Ve funkci: od 6.6.2000 do 25.4.2006
Adresa: Jarníkova 1894/21, Praha 148 00
Jméno: Ing. Josef Vaník 7.1.2002 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.7.2001 do 25.4.2006
Ve funkci: do 25.4.2006
Adresa: Přecechtělova 2405/23, Praha 155 00
Jméno: Ing. Vlastimil Czabe 19.1.2006 - 24.5.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 13.12.2005 do 25.4.2006
Ve funkci: od 13.12.2005 do 25.4.2006
Adresa: Tylova 667/3, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Václav Kupka CSc. 27.9.2002 - 2.8.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.7.2002 do 1.8.2006
Adresa: Lýskova 1591/37, Praha 155 00
Jméno: Doc. Ing. Zdeněk Vorlíček CSc. 20.11.2004 - 11.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.4.2004 do 24.4.2007
Adresa: Trávníčkova 1778/33, Praha 155 00
Jméno: Ing. Mgr. Jiří Nováček 24.5.2006 - 11.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.4.2006 do 24.4.2007
Ve funkci: od 25.4.2006 do 24.4.2007
Adresa: Tyršova 887/7, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák CSc. 19.1.2006 - 19.5.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 8.6.2004 do 22.4.2008
Ve funkci: od 13.12.2005 do 22.4.2008
Adresa: Antonínská 56, Dačice 380 01
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák CSc. 19.5.2008 - 1.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2008
Adresa: Antonínská 56, Dačice 380 01
Jméno: Ing. Daniel Toušek 11.5.2007 - 4.5.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2007 do 21.4.2009
Adresa: Bruslařská 960/8, Praha 102 00
Jméno: Ing. Jana Šindelářová 7.1.2002 - 22.7.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 11.7.2001 do 27.6.2009
Adresa: Nad vodovodem 202/46, Praha 108 00
Jméno: Ing. Eduard Janota 24.5.2006 - 9.10.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.4.2006 do 29.9.2009
Ve funkci: od 25.4.2006
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1, Praha 143 00
Jméno: Ing. Josef Dobruška CSc. 9.10.2009 - 9.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2009
Adresa: Na hlinách 1786/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Vlastimil Czabe 24.5.2006 - 17.12.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.4.2006 do 8.12.2009
Ve funkci: od 25.4.2006
Adresa: Tylova 667/3, Olomouc 779 00
Jméno: Ing. Ladislav Dvořák CSc. 1.7.2008 - 17.12.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.4.2008 do 8.12.2009
Ve funkci: od 10.6.2008 do 8.12.2009
Adresa: Antonínská 56, Dačice 380 01
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 24.5.2006 - 4.6.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Ve funkci: od 25.4.2006 do 27.4.2010
Adresa: Františka Čechury 4467/20, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Martin Plachý 22.7.2009 - 4.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 9.6.2009 do 27.4.2010
Adresa: V kapslovně 2770/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Doruška CSc. 9.10.2009 - 4.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.9.2009 do 27.4.2010
Adresa: Na hlinách 1786/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Josef Hájek 17.12.2009 - 4.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2010 do 27.4.2010
Adresa: Družstevní 819, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Růžena Kabilková 17.12.2009 - 4.6.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 8.12.2009 do 27.4.2010
Adresa: Na Homolce 148/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ladislav Koděra 24.5.2006 - 18.8.2010
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.5.2006 do 10.5.2010
Ve funkci: od 10.5.2006
Adresa: Drahelická 199/8, Praha 190 15
Jméno: Ing. Zdeněk Mareš 2.8.2006 - 18.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2006
Ve funkci: od 2.8.2006
Adresa: 47 , 503 21 Stěžírky Česká republika
Jméno: Ing. Martin Plachý 4.6.2010 - 16.12.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 7.12.2010
Adresa: V kapslovně 2770/3, Praha 130 00
Jméno: Ing. Milan Novák 11.5.2007 - 23.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.4.2007 do 26.4.2011
Adresa: Pardubická 675, Chrudim 537 01
Jméno: Ing. Daniel Braun M.A. 16.12.2010 - 23.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.12.2010
Adresa: Vlachova 1514/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Josef Hájek 4.6.2010 - 20.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Družstevní 819, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Růžena Kabilková 4.6.2010 - 20.5.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 23.4.2013
Ve funkci: do 23.4.2013
Adresa: Na Homolce 148/23, Praha 150 00
Jméno: Ing. Ladislav Koděra 18.8.2010 - 20.5.2013
Funkce: člen
Trvání členství: od 4.8.2010 do 4.8.2014
Adresa: Drahelická 199/8, Praha 190 15
Jméno: Ing. Jana Šindelářová 22.7.2009 - 24.6.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.2009 do 5.6.2013
Adresa: Nad vodovodem 202/46, Praha 108 00
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 4.6.2010 - 17.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Františka Čechury 4467/20, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Josef Doruška CSc. 4.6.2010 - 17.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Na hlinách 1786/16, Praha 182 00
Jméno: Ing. Zdeněk Mareš 18.8.2010 - 17.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2010 do 4.8.2014
Adresa: 47 , 503 21 Stěžírky Česká republika
Jméno: Ing. Vladimír Bártl MBA 23.5.2011 - 17.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2011 do 22.4.2014
Adresa: Průběžná 3140, Most 434 01
Jméno: Ladislav Koděra 20.5.2013 - 17.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 4.8.2010 do 4.8.2014
Adresa: Drahelická 199/8, Praha 190 15
Jméno: Josef Hájek 20.5.2013 - 17.9.2014
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Ve funkci: od 27.4.2010 do 27.4.2014
Adresa: Družstevní 819, Ústí nad Orlicí 562 01
Jméno: Ing. Martin Pros 7.10.2014 - 7.10.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: V rohu 434/3, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 17.9.2014 - 10.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014
Adresa: Františka Čechury 4467/20, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jan Gregor 7.10.2014 - 10.11.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014
Adresa: U háječku 495, Nučice 252 16
Jméno: Ing. Daniel Braun M.A. 23.5.2011 - 27.1.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2011 do 9.12.2014
Adresa: Vlachova 1514/2, Praha 155 00
Jméno: JUDr. Martin Pros Ph.D. 7.10.2014 - 13.2.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 13.10.2015
Adresa: V rohu 434/3, Praha 142 00
Jméno: Ing. Jan Gregor 10.11.2014 - 1.7.2016
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 26.4.2016
Ve funkci: od 7.10.2014 do 26.4.2016
Adresa: U háječku 495, Nučice 252 16
Jméno: JUDr. Ing. Lenka Jurošková Ph.D. 1.7.2016 - 26.10.2016
Funkce: členka dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2016
Ve funkci: od 26.4.2016
Adresa: Holandská 1398/8, Moravská Třebová 571 01
Jméno: Ing. Pavel Kysilka CSc. 1.7.2016 - 28.1.2017
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2016 do 13.12.2016
Ve funkci: od 7.6.2016 do 13.12.2016
Adresa: Ke Stromečkům 1360, Hostivice 253 01
Jméno: Jana Šindelářová 24.6.2013 - 27.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.6.2013 do 5.6.2017
Adresa: Nad vodovodem 202/46, Praha 108 00
Jméno: Ing. Pavel Závitkovský 14.6.2017 - 27.7.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2017
Adresa: Hyacintová 3266/9, Praha 106 00
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 10.11.2014 - 6.8.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014
Ve funkci: od 7.10.2014
Adresa: Františka Čechury 4467/20, Ostrava 708 00
Jméno: Marie Kotrlá 11.11.2013 - 28.11.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.9.2013 do 3.9.2017
Adresa: Široká 64/12, Praha 110 00
Jméno: JUDr. Ing. Tomáš Novotný 7.10.2014 - 23.5.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.6.2014 do 24.4.2018
Adresa: Štíbrova 1218/8, Praha 182 00
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 6.8.2017 - 23.5.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2014 do 28.4.2018
Ve funkci: od 7.10.2014 do 28.4.2018
Adresa: Zámecká 101/2, Karviná 733 01
Jméno: Ing. Ladislav Koděra 17.9.2014 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2014 do 5.8.2018
Adresa: Drahelická 199/8, Praha 190 15
Jméno: Ing. Zdeněk Mareš 17.9.2014 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.8.2014 do 5.8.2018
Adresa: 47, Stěžery 503 12
Jméno: JUDr. Ing. Robert Szurman 23.5.2018 - 2.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.4.2018
Adresa: Zámecká 101/2, Karviná 733 01
Jméno: JUDr. Olga Letáčková 7.10.2015 - 7.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2015
Adresa: Rychtářská 2004/8, Praha 160 00
Jméno: Ing. Luděk Šrein 28.9.2017 - 15.11.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.8.2017 do 9.10.2018
Adresa: Výletní 366/2, Praha 142 00
Jméno: JUDr. Olga Nebeská 7.10.2018 - 19.1.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2015
Adresa: Rychtářská 2004/8, Praha 160 00
Jméno: JUDr. Olga Nebeská 19.1.2019 - 8.6.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.4.2015 do 21.4.2019
Adresa: Na Panenské 1978, Roztoky 252 63

Vlastníci firmy Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 631 630 000 Kč 100% 28.11.2016
zakladni 2 131 550 000 Kč 100% 19.11.2003 - 28.11.2016
zakladni 1 975 800 000 Kč 100% 31.7.2002 - 19.11.2003
zakladni 1 780 000 000 Kč 100% 18.3.2002 - 31.7.2002
zakladni 1 399 970 000 Kč - 23.5.2001 - 18.3.2002
zakladni 890 000 000 Kč - 24.6.1999 - 23.5.2001
zakladni 685 000 000 Kč - 28.1.1998 - 24.6.1999
zakladni 500 000 000 Kč - 7.9.1994 - 28.1.1998
zakladni 305 000 000 Kč - 28.1.1992 - 7.9.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 239 500 Kč 10 988 28.11.2016
Akcie na jméno 239 500 Kč 8 900 19.11.2003 - 28.11.2016
Akcie na jméno 222 000 Kč 8 900 31.7.2002 - 19.11.2003
Akcie na jméno 200 000 Kč 8 900 18.3.2002 - 31.7.2002
Akcie na jméno 157 300 Kč 8 900 23.5.2001 - 18.3.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 8 900 6.2.2001 - 23.5.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 8 900 1.2.2001 - 6.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 884 24.6.1999 - 1.2.2001
Akcie na jméno 100 000 Kč 60 24.6.1999 - 1.2.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 682 28.1.1998 - 24.6.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 30 28.1.1998 - 24.6.1999
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 499 7.9.1994 - 28.1.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 7.9.1994 - 28.1.1998
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 305 28.1.1992 - 7.9.1994

Sbírka Listin Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. IČO: 44848943

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1329/SL 97 ostatní zápis z jednání DR/volba předs. Městský soud v Praze 8.12.2015 21.1.2016 16.2.2016 2
B 1329/SL 96 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 10.12.2015 21.1.2016 16.2.2016 2
B 1329/SL 95 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.5.2015 29.5.2015 96
B 1329/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.6.2014 7.10.2014 11.11.2014 27
B 1329/SL 93 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 628/2014 Městský soud v Praze 24.6.2014 7.10.2014 11.11.2014 35
B 1329/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 7.10.2014 11.11.2014 88
B 1329/SL 90 ostatní zápis z jednání DR/ volba pžeds. Městský soud v Praze 22.4.2014 3.9.2014 19.9.2014 1
B 1329/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 629/2014 Městský soud v Praze 24.6.2014 3.9.2014 19.9.2014 30
B 1329/SL 88 notářský zápis NZ 677/2013 Městský soud v Praze 3.9.2013 2.10.2013 15.10.2013 13
B 1329/SL 87 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.9.2013 2.10.2013 15.10.2013 24
B 1329/SL 86 ostatní mimořádná valná hromada Městský soud v Praze 3.9.2013 2.10.2013 15.10.2013 6
B 1329/SL 85 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 19.6.2013 24.6.2013 88
B 1329/SL 84 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 23.4.2013 19.6.2013 24.6.2013 21
B 1329/SL 83 notářský zápis NZ 832/2012 Městský soud v Praze 23.10.2012 3.12.2012 3.12.2012 34
B 1329/SL 82 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.10.2012 15.11.2012 28.11.2012 24
B 1329/SL 81 notářský zápis -NZ 832/2012 Městský soud v Praze 23.10.2012 15.11.2012 28.11.2012 34
B 1329/SL 80 ostatní - záp.z VH-dodatek/přílohy/ Městský soud v Praze 24.4.2012 10.5.2012 23.5.2012 23
B 1329/SL 79 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 24.4.2012 10.5.2012 17.5.2012 7
B 1329/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.5.2012 17.5.2012 92
B 1329/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2011 144
B 1329/SL 76 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.4.2011 6.6.2011 39
B 1329/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2011 6.6.2011 26
B 1329/SL 74 notářský zápis NZ 477/2011 Městský soud v Praze 26.4.2011 6.6.2011 20
B 1329/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.6.2010 144
B 1329/SL 72 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.4.2010 4.6.2010 27
B 1329/SL 71 notářský zápis NZ 370/2010 Městský soud v Praze 27.4.2010 4.6.2010 18
B 1329/SL 70 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 27.4.2010 4.6.2010 11
B 1329/SL 69 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 21.4.2009 27.4.2009 28.4.2009 16
B 1329/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 27.4.2009 28.4.2009 140
B 1329/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.4.2008 21.5.2008 24
B 1329/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.5.2008 136
B 1329/SL 65 notářský zápis NZ 299/2008 Městský soud v Praze 22.4.2008 21.5.2008 15
B 1329/SL 64 ostatní - přílohy k VH Městský soud v Praze 22.4.2008 21.5.2008 11
B 1329/SL 63 ostatní - záp.z jed.VH Městský soud v Praze 22.4.2008 21.5.2008 8
B 1329/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 14.11.2007 132
B 1329/SL 61 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 31.10.2007 6.11.2007 132
B 1329/SL 60 ostatní - zápis VH Městský soud v Praze 24.4.2007 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1329/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1329/SL 58 notářský zápis NZ 66/2007 Městský soud v Praze 30.4.2007 5.6.2007 6.6.2007 0
B 1329/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2006 7.6.2006 13.6.2006 0
B 1329/SL 55 notářský zápis -NZ215/06 Městský soud v Praze 25.4.2006 7.6.2006 13.6.2006 0
B 1329/SL 54 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.4.2006 7.6.2006 13.6.2006 0
B 1329/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 50 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 16.5.2006 16.5.2006 114
B 1329/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.5.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 46 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 45 notářský zápis NZ 215/2006 Městský soud v Praze 25.4.2006 16.5.2006 16.5.2006 0
B 1329/SL 44 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 31.3.2006 0
B 1329/SL 40 notářský zápis -NZ438/05 Městský soud v Praze 4.10.2005 21.12.2005 20.1.2006 0
B 1329/SL 38 notářský zápis -NZ567/05 Městský soud v Praze 13.12.2005 16.1.2006 20.1.2006 0
B 1329/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 3.8.2005 0
B 1329/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.5.2005 24.5.2005 0
B 1329/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2005 11.5.2005 24.5.2005 0
B 1329/SL 34 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.4.2005 11.5.2005 24.5.2005 0
B 1329/SL 33 notářský zápis -NZ228/05 Městský soud v Praze 26.4.2005 11.5.2005 24.5.2005 0
B 1329/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 13.9.2004 7.10.2004 0
B 1329/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 30.9.2004 0
B 1329/SL 30 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 26 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 8.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 25 notářský zápis -NZ287/04 Městský soud v Praze 8.6.2004 16.8.2004 31.8.2004 0
B 1329/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.11.2003 23.3.2004 25.3.2004 0
B 1329/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2002+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 18.8.2003 28.8.2003 0
B 1329/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ155/2003 Městský soud v Praze 10.6.2003 18.8.2003 28.8.2003 0
B 1329/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 16.8.2002 5.9.2002 0
B 1329/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.2002 16.8.2002 5.9.2002 0
B 1329/SL 17 notářský zápis -NZ210/2002-NZ211/2002 Městský soud v Praze 11.6.2002 16.8.2002 5.9.2002 0
B 1329/SL 16 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ143/01-NZ144/01 Městský soud v Praze 5.6.2001 4.4.2002 0
B 1329/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.6.2001 2.8.2001 6.9.2001 0
B 1329/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 2.8.2001 6.9.2001 0
B 1329/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2000 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 8 stanovy společnosti -10.6.97+9.6.98 Městský soud v Praze 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 7 podpisové vzory -5x Městský soud v Praze 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 6 zakladatelské dokumenty -dodatek zakl.listiny Městský soud v Praze 17.12.1991 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 5 zakladatelské dokumenty, stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.1991 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 13 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 27.2.2001 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1996až1999 Městský soud v Praze 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 11 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 9.6.1998 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 6.6.2000 7.5.2001 13.6.2001 0
B 1329/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ136/2000 Městský soud v Praze 6.6.2000 20.10.2000 0
B 1329/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996 Městský soud v Praze 31.12.1996 20.10.2000 0
B 1329/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.1999 20.10.2000 0
B 1329/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.1997 22.7.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.