CEMEX Cement, s.r.o. Prachovice IČO: 15052320

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CEMEX Cement, s.r.o., která sídlí v obci Prachovice a bylo jí přiděleno IČO 15052320.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma CEMEX Cement, s.r.o. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem CEMEX Cement, s.r.o. se sídlem v obci Prachovice byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 37 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Zpracování kamene a další.

Základní údaje o CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 31.12.2017
Spisová značka: C 40886
IČO: 15052320
Obchodní firma: CEMEX Cement, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 31.12.2017
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 19.3.1991
Dne 23.2.2018 byl do sbírky listin založen projekt vnitrostátní fúze sloučením, které se účastní společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o. jako společnost nástupnická a společnosti CEMEX Cement, s.r.o. a CEMEX Development, s.r.o., jako společnosti zanikajíc í. Projekt byl vypracován a podepsán dne 23.2.2018. 23.2.2018
Společnost CEMEX Cement, k.s. změnila právní formu na společnost s ručením omezeným s názvem CEMEX Cement, s.r.o. 31.12.2017
Společnost CEMEX Cement, k.s., IČ 150 52 320, jako pachtýř a společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ 278 92 638, jako propachtovatel, uzavřely dne 20.10.2017 smlouvu jejímž předmětem je PACHT ZÁVODU A DOHODA O UKONČENÍ PŘEDCHOZÍ SMLOUVY O PACHTU ČÁSTI ZÁVODU. Touto uvedenou smlouvou zároveň společnosti ukončily smlouvu o pachtu části závodu společnosti CEMEX Cement, k.s., označenou jako divize Beton, kterou uzavřely dne 2. února 2015, a změnily dodatkem dne 1. března 2015 a dále touto smlouvou ukončil y též smlouvu o pachtu části závodu společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., označenou jako cementová mlýnice kterou uzavřely dne 23.5.2016. Doklad o uzavření smlouvy ze dne 20.10.2017 byl dne 1.11.2017 založen a zveřejněn ve sbírce listin obou zúčastněn ých společností. Účinky smlouvy ze dne 20.10.2017 nastaly tedy dnem 1.11.2017. 7.11.2017
Společnost CEMEX Cement, k.s., IČ 150 52 320, jako pachtýř a společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., IČ 278 92 638, jako propachtovatel, uzavřeli dne 20.10.2017 smlouvu jejímž předmětem je PACHT ZÁVODU A DOHODA O UKONČENÍ PŘEDCHOZÍ SMLOUVY O PACHTU ČÁSTI ZÁVODU. Touto uvedenou smlouvou zároveň společnosti ukončili smlouvu o pachtu části závodu společnosti CEMEX Cement, k.s., označenou jako divize Beton, kterou uzavřely dne 2. února 2015, a změnili dodatkem dne 1. března 2015 a dále touto smlouvou ukončil i též smlouvu o pachtu části závodu společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., označenou jako cementová mlýnice kterou uzavřely dne 23.5.2016. Doklad o uzavření smlouvy ze dne 20.10.2017 byl dne 1.11.2017 založen a zveřejněn ve sbírce listin obou zúčastněn ých společností. Účinky smlouvy ze dne 20.10.2017 nastaly tedy dnem 1.11.2017. 1.11.2017 - 7.11.2017
Dne 24.5.2017 byl do sbírky listin uložen projekt změny právní formy společnosti, sepsaný dne 24.5.2017 do notářského zápisu NZ 132/2017 JUDr. Josefa Láta, notáře se sídlem v Pardubicích. Oznámení o uložení a upozornění pro věřitele bude zveřejněno v obch odním věstníku. 24.5.2017
Společnost CEMEX Cement, k.s., se sídlem Tovární 296, 538 04 Prachovice, IČ 150 52 320, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 17975, coby jediný společník obchodní společnosti Lom Štramberk s.r.o., se sídl em čp. 1027, 742 66 Štramberk, identifikační číslo 054 48 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67571, rozhodla dne 24.3.2017 o zvýšení základního kapitálu společnosti Lom Štramberk s.r.o. o částku 151.640.0 00,-- Kč, tedy z původní výše 10.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 151.650.000,-- Kč, a to peněžitým i nepeněžitým vkladem. Peněžitým vkladem jediný společník vnesl do společnosti částku ve výši 45.000,-- Kč. Předmětem nepeněžitého vkladu byla čá st obchodního závodu společnosti CEMEX Cement, k.s., a to konkrétně organizační jednotka označená jako lom Štramberk, která byla s účinností od 1.12.2016 dle rozhodnutí vedení společnosti CEMEX Cement, k.s. vedena jako samostatná organizační jednotka v rá mci společnosti CEMEX Cement, k.s. Sídlo této organizační jednotky se nachází na adrese čp. 1027, 742 66 Štramberk a přesný popis je uveden ve znaleckém posudku, který je přílohou číslo dvě notářského zápisu NZ 74/2017, N 42/2017, sepsaného JUDr. Josefem Látem dne 24.3.2017 o rozhodnutí jediného společníka. Uvedená část závodu byla do základního kapitálu společnosti Lom Štramberk s.r.o. vložena s účinností od 31.3.2017, když vkladová povinnost byla jediným společníkem převzata dne 28.3.2017, stejného dne byla uzavřena Smlouva o vkladu části závodu, dne 29.3.2017 byl do sbírky listin rejstříkového soudu uložen v souladu s ustanovením § 2180 obč. zákoníku Doklad o vkladu části obchodního závodu a téhož dne byl údaj o uložení zveřejněn. 1.4.2017
Rozhodnutí valné hromady o změně právní formy z akciové společnosti na komanditní společnost na základě projektu změny právní formy ze dne 9.3.2015. 1.5.2015
Počet členů statutárního orgánu: 4 14.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 14.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.7.2014
Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, převzala jmění zanikající společnosti Písník Smiřice, akciová společnost, se sídlem Prachovice, Tovární 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 275 03 151, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 20.5.2008 . 1.7.2008
Akciová společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, PSČ 538 04, identifikační číslo 150 52 320, převzala jmění zanikající společnosti Happy-Mix Beton s.r.o., se sídlem Praha 1, Haštalská 6, identifikační číslo 251 41 554 a společnosti C.B., s.r.o., se sídlem Štramberk čp. 500, okres Nový Jičín, PSČ 742 67, identifikační číslo 257 18 819, a to na základě smlouvy o fúzi ze dne 16.10.2007. 27.11.2007
Mimořádná valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s ustanovením § 183i a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník), o přechodu akcií všech ostatních akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu na společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), se sídlem Ost-West-Strasse 69, 20457 Hamburg, HRB 15985, jako hlavního akcionáře společnosti. Skutečnost, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je hla vním akcionářem je doložena a osvědčena výpisem z účtu eminenta cenných papírů vyhotovenému k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, aktuálním seznamen akcionářů společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a výpisem z účtu majitele cenných papírů, to je hlavního akcionáře, vyhotovenému ke dni 5.8.2005 (pátého srpna roku dvatisíce pět). Z těchto dokladů vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem 1,004.899 (jednoho milionu čtyř tisíc osmset devadesáti devíti) kusů akcií společnosti na jméno vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 378, -- Kč (třista sedmdesát osum korun českých) a dále 234.536 (dvěstě třiceti čtyř tisíc pětiset třiceti šesti) kusů akcií společnosti na majitele vydaných v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých), což př edstavuje 96,34 % (devadesát šest celých třicet čtyři setin procenta) všech akcií akciové společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu a zároveň hlasovacích práv v ní. Z těchto dokladů tedy vyplývá, že společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland), je vlastníkem akcií společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu akcio vé společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu. Společnost Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) jako hlavní akcionář společnosti poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, respektive zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále jen " Oprávněná o soba"), protiplnění za akcie společnosti ve výši 2.328,-- Kč (dvatisíce třista dvacet osm korun českých) za 1 (jednu) kmenovou akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 378,-- Kč (třista sedmdesát osm korun českých). Hlavní akcionář určil výši protiplnění zejména na základě ekonomických údajů společnosti, které měl hlavní akcionář k dispozici z auditované účetní závěrky společnosti ke dni 31.12.2004 (třicátého prvního prosince roku dvatisíce čtyři), jakož i z dostupný ch výsledků hospodaření za první pololetí roku 2005 (dvatisíce pět) a z výsledků ostatních společností ve skupině. Přiměřenost protiplnění je doložena zanaleckým posudkem číslo 277-177/05 ze dne 3.8.2005 (třetího srpna roku dvatisíce pět) vypracovaným spo lečností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, identifikační číslo 441 19 097. Znalec ve svém znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše protiplnění navržená hlavním akcionářem je přiměřená ve smyslu ustanovení § 183i a následujíc ích obchodního zákoníku. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je stanovena tak, že protiplnění bude poskytnuto Oprávněným osobám bez zbytečného odkladu po zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, nejpozději však ve lhůtě dvou měsíců ode dne tohoto zápisu, a to prostřednictvím poštovní poukázky či šekové poukázky zaslané na jejich adresu vedenou v centrální evidenci cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů respe ktive v seznamu akcionářů společnosti ke dni přechodu vlastnického práva k akciím společnosti z menšinových akcionářů na hlavního akcionáře a v případě Oprávněných osob, které nejsou akcionáři společnosti na jejich adresu sdělenou či známou hlavnímu akcio náři. V případech, kdy výše protiplnění překročí ekvivalent 15.000 EUR (patnáct tisíc Euro) a nebude možné provést výplatu v hotovosti nebo v případech, kdy Oprávněná osoba požádá o výplatu protiplnění na bankoví účet, bude protiplnění poskytnuto Oprávněn ým osobám ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce od sdělení čísla příslušného bankovního účtu pro výplatu protiplnění hlavnímu akcionáři, a to na adresu zmocněnce, kterým je spoelčnost ADMINISTER, spol. s r.o., se sídlem Kutná Hora, Husova 109, PSČ 284 01. Společnos t ADMINISTER, spol. s r.o. v takovém případě písemně vyzve Oprávněnou osobu ke sdělení čísla bankovního účtu, na který bude příslušná částka protiplnění převedena. V tomto případě však nebude protiplnění poskytnuto dříve než následující den po dni zápisu přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům společnosti na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valn á hromada společnosti dále pověřuje představenstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám." 24.2.2006
Na Společnost přešlo sloučením jmění zanikajících společností Holcim kamenivo a.s., člen koncernu, se sídlem Roudnice nad Labem, Dobříň 191, PSČ 314 01, IČO : 63 07 87 75, Holcim beton a.s., člen koncernu, se sídlem Pardubice, Semtín čp. 102, PSČ 533 54, IČO : 25 91 56 73 a Písník Čeperka, a.s., se sídlem Prachovice, Tovární ulice 296, PSČ 538 04, IČO : 25 29 68 92. 31.7.2003
Ve smyslu § 211 odst. 4 obchodního zákoníku se zapisuje usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 31.1.2000: Základní jmění společnosti Cementárny a vápenky Prachovice, akciová společnost se z důvodu optimalizace poměru základního jmění a čistého obchodního jmění společnosti snižuje o 800 203 000,- Kč, na novou výši 486 297 000,- Kč. Snížení základního jmění bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií podle § 213a obchodního zákoníku, přičemž akcionářům, majícím akcie společnosti ke dni nabytí účinnosti zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku, bude poskytnuto plnění rovnající se rozdílu současné jmenovité hodnoty akcie a snížené jmenovité hodnoty akcie. Plnění rovnající se rozdílu současné jmenovité hodnoty akcie a snížené hodnoty akcie bude těmto akcionářům vyplaceno ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem vyznačení jmenovité hodnoty činí 14 dnů ode dne účinnosti zápisu nové výše základního jmění do obchodního rejstříku. 31.3.2000 - 24.10.2000
Ve smyslu § 211 odst. 4 obchodního zákoníku se zapisuje usnesení valné hromady společnosti ze dne 26. 5. 1998 o snížení základního jmění společnosti o jmenovitou hodnotu akcií, které má společnost ve svém majetku, tj. o 118 500 000,- Kč, způsobem uvedeným v ust. § 213 odst. 1 obchodního zákoníku tím, že budou zrušeny ve Středisku cenných papírů po zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku. 22.9.1998 - 8.4.1999
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění zapsané v hodnotě 1 604 306 000,- Kč o maximálně 275 000 000,- Kč s tím, že snížení základního jmění se bude realizovat vzetím akcií z oběhu odkoupením od akcionářů. 12.1.1995 - 18.7.1995
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na částku 1 603 401 000,- Kč. 4.11.1994 - 12.1.1995
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění o Kč 400.000.000,-- vykoupením 400.000 ks akcií. 20.5.1993 - 14.3.1994
Změna stanov schválena valnou hromadou dne 25.3.1993. 20.5.1993 - 18.7.1995
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí Kčs 2.004.306.000,--. Je rozvrženo na 2.004.306 akcií o nominální hodnotě po Kčs 1.000,--. 27.10.1992 - 14.3.1994
Změna Stanov schválena valnou hromadou dne 16.1.1992. 27.10.1992 - 18.7.1995
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena na základě par. 25 zákona č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jednorázově zakladatelským plánem ze dne 18. března 1991. 1.4.1992
Základní jmění se zvyšuje upsáním 197 685 akcií na jméno o nominální hodnotě 1000,- Kčs každá. Základní jmění činí 1 515 585 000,- Kčs a je rozděleno na akce znějící na jméno o nominální hodnotě 1000,- Kčs každá. 25.2.1992 - 27.10.1992
Jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a ostatními orgány představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu sposlečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen předs tavenstva, nebo prokurista společnosti. Při podpisu musí prokurista pod názvem společnosti připojit pod svůj podpis dodatek označující prokuristu. 25.2.1992 - 20.5.1993
Prokurista společnosti je v rámci prokury oprávněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnosti společnosti vyjma zcizování nebo zatěžování nemovitostí. 6.6.1991 - 20.5.1993
Na základě dodatku č. l ke stanovenám akciové společnosti Cementárny a vápenky Prachovice schváleného valnou hromadou v Praze dne 25.3.1991 a rozhodnutím č. 158/1991 Ministerstva průmyslu České republiky ze dne 25.3.1991 se zvyšujse základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 317 800 000,- Kčs. Celkový základní kapitál společnosti činí 1 317 900 000,- Kčs. Je na něj vydána l akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kčs, a l akcie o nominální hodnotě 1 317 800 000,-Kčs. Obě akcie společnosti zní na jméno. V základním kapitálu není zahrnuta hodnota pozemku, které má společnost ve vlastnictví. 28.3.1991 - 25.2.1992
Základní kapitál: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, je na něj vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Základní kapitál v celé výši byl splacen zakladatelem státním podnikem Cementárny a vápenky Prachovice, na účtě č. 8908-531 SBČ pobočka Chrudim je složená částkou 100.000,- Kčs. 19.3.1991 - 28.3.1991
Zastupování a podepisování: Sposlečnost zastupuje navenek představenstvo. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva příp. v době jeho nepřítomnosti místopředseda, a vždy nejména jeden člen představenstva. 19.3.1991 - 25.2.1992

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 15052320
Obchodní firma: CEMEX Cement, k.s.
Právní forma: Společnost komanditní
Evidující úřad: Městský úřad Chrudim
Vznik první živnosti: 6.10.1992
Celkový počet živností: 37
Aktivních živností: 11

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 15052320
Firma: CEMEX Cement, k.s.
Právní forma: Společnost komanditní
Okres: Chrudim
Základní územní jednotka: Prachovice
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 18.3.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 15052320
Jméno subjektu: CEMEX Cement, k.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: huyeezd

Základní údaje DPH

IČO: 15052320
DIČ: CZ15052320
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: CEMEX Cement, k.s.
Sídlo: Tovární 296 538 04 PRACHOVICE
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1000260317/3500 15.12.2015
1224245001/2700 1.4.2013
1000260309/3500 1.4.2013
308531/0100 1.4.2013
CZ2635000000001330260301 1.4.2013
CZ8627000000001224245044 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 296 , Prachovice 538 04 1.5.2015
Sídlo: Tovární 296 , Prachovice 538 04 27.11.2000 - 1.5.2015
Sídlo: 538 04 Prachovice Česká republika
19.3.1991 - 27.11.2000

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tovární 296, Prachovice 538 04

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Tovární 296, 53804 Prachovice

Obory činností CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.3.2013
Zámečnictví a nástrojářství 21.3.2013
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.3.2013
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 21.3.2013
Vodoinstalatérství, topenářství 21.3.2013
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.3.2013
Vedení spisovny 21.3.2013
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 2.2.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.10.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 8.10.2009 - 21.3.2013
Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami 14.6.2006 - 8.10.2009
Činnost prováděná hornickým způsobem dle z. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v pozdějším znění § 3 odst. a) a e) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb 17.8.2005
Hornická činnost dle z. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v pozdějším znění § 2 odst. b), c), d), e) a i) - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech - důlně měřičská činnost 9.3.2005
Hornická činnost dle z. ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě v pozdějším znění § 3 odst. a) a e) - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb 9.3.2005 - 17.8.2005
Zpracování kamene 13.12.2003
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 13.12.2003
Distribuce elektřiny (sk. 12) 13.12.2003 - 9.3.2005
Hornická činnost podle § 2 písm. a) - e) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě - vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů (dále jen "výhradní ložiska") - otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek - zřizování, zajišťování a likvidace lomů - úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním - zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při výše uvedených činnostech 13.12.2003 - 9.3.2005
Činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písm. a) c) a g) zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a ostatní báňské správě - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů včetně úpravy a zušlechťování nerostů prváděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více něž 100 000 m3 horniny 13.12.2003 - 9.3.2005
Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 13.12.2003 - 8.10.2009
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.12.2003 - 8.10.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 13.12.2003 - 8.10.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 13.12.2003 - 8.10.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 13.12.2003 - 8.10.2009
Realitní činnost 13.12.2003 - 8.10.2009
Výroba chemických látek a chemických přípravků 13.12.2003 - 8.10.2009
Kopírovací práce 13.12.2003 - 8.10.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě 13.12.2003 - 8.10.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 13.12.2003 - 8.10.2009
Skladování zboží a manipulace s nákladem 13.12.2003 - 8.10.2009
Testování, měření a analýzy 13.12.2003 - 8.10.2009
Silniční motorová doprava nákladní 13.12.2003 - 8.10.2009
Poskytování technických služeb 13.12.2003 - 8.10.2009
Podnikní v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 13.12.2003 - 2.2.2010
Distribuce plynu (sk. 22) 13.12.2003 - 8.2.2010
rozvod plynu 22.9.1998 - 13.12.2003
rozvod elektřiny 22.9.1998 - 13.12.2003
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 24.10.1997 - 13.12.2003
nakládání s ostatními odpady 24.10.1997 - 13.12.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.10.1997 - 13.12.2003
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 24.10.1997 - 13.12.2003
silniční motorová doprava nákladní 24.10.1997 - 13.12.2003
výroba vápna 24.10.1997 - 13.12.2003
výroba přírodních průmyslových hnojiv 24.10.1997 - 13.12.2003
výroba štěrku na strojním drtícím zařízení 24.10.1997 - 13.12.2003
práce s kolovými nakladači 24.10.1997 - 13.12.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 4.11.1994 - 13.12.2003
investorsko-inženýrská činnost 4.11.1994 - 13.12.2003
reprografické práce 14.3.1994 - 13.12.2003
zednictví 20.5.1993 - 4.11.1994
galvanizace kovů 20.5.1993 - 4.11.1994
kovoobrábění 20.5.1993 - 4.11.1994
broušení a leštění kovů 20.5.1993 - 4.11.1994
ubytovací služby 20.5.1993 - 4.11.1994
podnikání v nakládání s opady 20.5.1993 - 24.10.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje 20.5.1993 - 24.10.1997
silniční motorová doprava 20.5.1993 - 24.10.1997
výroba vápna a upravených vápenců 20.5.1993 - 24.10.1997
výroba hnojiv 20.5.1993 - 24.10.1997
zpracování kamene 20.5.1993 - 24.10.1997
pronájem nemovitostí 20.5.1993 - 24.10.1997
výroba cementového zboží 20.5.1993 - 13.12.2003
automatizované zpracování dat 20.5.1993 - 13.12.2003
pronájem motorových vozidel 20.5.1993 - 13.12.2003
zámečnictví 20.5.1993 - 13.12.2003
trhací a demoliční práce související s předmětem podnikání 20.5.1993 - 13.12.2003
těžba a úprava surovin, zemní a rekultivační práce, vyhodno- cování a provádění geologických prací 20.5.1993 - 13.12.2003
zpracování energosádrovce 20.5.1993 - 13.12.2003
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prode- je a prodej 20.4.1993 - 20.5.1993
20. Ubytovací, stravovací, zdravotní a sportovní činnost. 1.4.1992 - 20.5.1993
l. Výroba a prodej následujících druhů výrobků a činností: - cement - vápno - upravené vápence - kamenivo - agroprodukty - zpracování energosádrovce a dalších surovin - plazmovací prášky pro plazmové nanášení včetně jejich průmyslových aplikací 19.3.1991 - 20.5.1993
- agregáty pro plazmovací technologie - strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim - speciální cementy, tmely a jejich aplikace - palety pro přepravu výrobků 19.3.1991 - 20.5.1993
2. Další finalující výroba, servis a služby k bodu l 19.3.1991 - 20.5.1993
3. Provozování : - železniční vlečky - přepravy materiálu a výrobků - konsignační sklady 19.3.1991 - 20.5.1993
4. Generální opravy, opravy a servisní služby pro vlastní potřebu i pro externí odběratele 19.3.1991 - 20.5.1993
5. Výzkumná a vývojová činnost v rozsahu předmětu podnikání včetně realizace výsledků vývoje 19.3.1991 - 20.5.1993
9. Opravárenská a servisní činnost železničních vozů. 19.3.1991 - 20.5.1993
10. Účelová měřící činnost /bezdemontážní diagnostika,tribotechnika a pod./ 19.3.1991 - 20.5.1993
11. Investorská inženýrská činnost. 19.3.1991 - 20.5.1993
13. Revize, kontrola a další činnosti ve vyhrazených zařízeních. 19.3.1991 - 20.5.1993
14. Výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky poradenská činnost, překlady, výuka cizích jazyků, včetně vydávání potřebných příruček. 19.3.1991 - 20.5.1993
15. Dodávky stavebních a montážních prací pro stavby. 19.3.1991 - 20.5.1993
16. Projektové a konstrukční práce podle z vláštního oprávnění. 19.3.1991 - 20.5.1993
17. Montážní opravy a další práce na vyhražených zařízeních. 19.3.1991 - 20.5.1993
18. Propagační, tiskařské a reprografické činnosti. 19.3.1991 - 20.5.1993
19. Výchovně vzdělávací činnost. 19.3.1991 - 20.5.1993
12. Kompletační činnost ve výstavbě, obstaravatelská činnost tuzemská i zahraniční. 19.3.1991 - 20.5.1993
6. Zahraniční obchodní činnnost v rozsahu předmětu podnikání 19.3.1991 - 20.5.1993
7. Trhací a demoliční práce, související s předmětem podnikání 19.3.1991 - 20.5.1993
8. Těžba, úprava surovin, zemní a rekultivační práce, vyhodnocování a provádění geologických prací. 19.3.1991 - 20.5.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 8.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: 345 32 Česká Kubice
Identifikační číslo provozovny: 1010411608
Obory činností:
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování: 16.7.2015
Provozovna č. 3
Provozovna: 1216 , Dětmarovice 735 71
Identifikační číslo provozovny: 1011032902
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 1.6.2016
Provozovna č. 4
Provozovna: Hranická 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1011889625
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Dukelská 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny: 1011889749
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: 783 32 Náklo
Identifikační číslo provozovny: 1011889293
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Za Bažantnicí 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo provozovny: 1011889501
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: Vrbová 655 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890151
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: 1198 , Nové Strašecí 271 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889757
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Frýdecká 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny: 1011889889
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Masná 403/110 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889641
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: 102 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003050697
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: pod 788 13 Vikýřovice
Identifikační číslo provozovny: 1011889471
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 14
Provozovna: 326 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1011889382
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: Londýnská 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1011889366
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: Bratří Štefanů 986 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011889986
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: 755 01 Lhota u Vsetína
Identifikační číslo provozovny: 1011889650
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 18
Provozovna: Osvobození 1127 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1011889579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 19
Provozovna: Černoleská 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny: 1011890054
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 20
Provozovna: K Farmě 606 , Zlín 763 14
Identifikační číslo provozovny: 1011889765
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 21
Provozovna: Sportovní 735 06 Karviná
Identifikační číslo provozovny: 1011889897
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 22
Provozovna: 735 34 Stonava
Identifikační číslo provozovny: 1011889307
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 23
Provozovna: U Kyjovky 3931/7 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889480
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 24
Provozovna: Olomoucká 226 , Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny: 1011889498
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 25
Provozovna: 571 01 Moravská Třebová
Identifikační číslo provozovny: 1011889439
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 26
Provozovna: 691 41 Břeclav
Identifikační číslo provozovny: 1011889617
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 27
Provozovna: Dobšická 3580/17 , Znojmo 671 82
Identifikační číslo provozovny: 1011889609
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Drážďanská 832/74 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1011889811
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 29
Provozovna: Pardubická 500 04 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1011889510
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 30
Provozovna: Sokolovská 4909/138 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890062
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 31
Provozovna: Napajedelská 1552 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889676
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 32
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889226
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 33
Provozovna: Tovární 538 04 Prachovice
Identifikační číslo provozovny: 1011890160
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 34
Provozovna: 902 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1011889820
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 35
Provozovna: 430 01 Chomutov
Identifikační číslo provozovny: 1011889528
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 36
Provozovna: 503 02 Předměřice nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889391
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 37
Provozovna: Vazová 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny: 1011889331
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Balcárkova 755/35 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889536
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: Na Brdcích 420 , Jaroměř 551 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889994
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: Průmyslová 674 01 Třebíč
Identifikační číslo provozovny: 1011890071
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 41
Provozovna: Žďárského 184 , Kožichovice 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889544
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 42
Provozovna: Mariánskohorská 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011889901
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: 735 71 Dětmarovice
Identifikační číslo provozovny: 1011889242
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: 117 , Kunčice nad Labem 543 61
Identifikační číslo provozovny: 1011890003
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: Dobrovského 356 04 Dolní Rychnov
Identifikační číslo provozovny: 1011890097
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 46
Provozovna: Lukavecká 1732 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889404
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 47
Provozovna: U Hradce 584 01 Ledeč nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1011889919
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 48
Provozovna: Suderova 709 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011889846
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 49
Provozovna: 380 01 Dačice
Identifikační číslo provozovny: 1011889315
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 50
Provozovna: 252 68 Kněževes
Identifikační číslo provozovny: 1011889773
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 51
Provozovna: 262 42 Nepomuk
Identifikační číslo provozovny: 1011889684
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 52
Provozovna: Jedličkova 1190/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1011889854
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 53
Provozovna: 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1011889251
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 54
Provozovna: Chrudimská 483/7 , Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890119
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 55
Provozovna: Prosmycká 410 02 Lovosice
Identifikační číslo provozovny: 1011890011
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 56
Provozovna: Rudolfovská tř. 498/170 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 57
Provozovna: Tyršova 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889552
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 58
Provozovna: 250 67 Klecany
Identifikační číslo provozovny: 1011889412
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 59
Provozovna: 766 01 Valašské Klobouky
Identifikační číslo provozovny: 1011889269
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 60
Provozovna: Na Zbytkách 83 , Staré Město 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889862
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 61
Provozovna: Frýdlantská 3207 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889447
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 62
Provozovna: Jihlavská 1126 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889935
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: Dobronická 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011889421
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 64
Provozovna: Jiráskova 1246/13 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889340
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 65
Provozovna: U Prefy 173 , Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny: 1011889781
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 66
Provozovna: Karlov 169/88 , Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890020
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 67
Provozovna: 102 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889943
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 68
Provozovna: Veltrubská 280 02 Kolín
Identifikační číslo provozovny: 1011889706
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 69
Provozovna: Jateční 301 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1011889561
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 70
Provozovna: Trstěnická 932 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890127
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 71
Provozovna: 1 , Ohrazenice 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889358
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 72
Provozovna: Benešovská 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1011889323
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 73
Provozovna: 410 02 Lhotka nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889951
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 74
Provozovna: Jihlavská 1007/2 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890038
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 75
Provozovna: 735 81 Bohumín
Identifikační číslo provozovny: 1011889871
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 76
Provozovna: 273 79 Tuřany
Identifikační číslo provozovny: 1011889790
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 77
Provozovna: Těšínská 880 , Šenov 739 34
Identifikační číslo provozovny: 1011889285
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 78
Provozovna: 72 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889960
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 79
Provozovna: Nůšařská 773/6 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890143
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 80
Provozovna: 375 01 Týn nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny: 1011889803
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 81
Provozovna: 586 01 Jihlava
Identifikační číslo provozovny: 1011889455
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 82
Provozovna: 266 01 Beroun
Identifikační číslo provozovny: 1011889374
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 83
Provozovna: Zahradní 762 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1011889714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 84
Provozovna: Mariánskohorská 709 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011934434
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování: 28.11.2017

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 8.2.1993

Živnost č. 3 Zpracování kamene

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 15.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.9.2003

Živnost č. 4 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 102 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003050697
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.2003

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.10.2003
Provozovna č. 1
Provozovna: 102 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1003050697
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 20.10.2003
Provozovna č. 2
Provozovna: Zahradní 762 , Paskov 739 21
Identifikační číslo provozovny: 1011889714
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 3
Provozovna: Hranická 757 01 Valašské Meziříčí
Identifikační číslo provozovny: 1011889625
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 4
Provozovna: 783 32 Náklo
Identifikační číslo provozovny: 1011889293
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 5
Provozovna: Dukelská 293 01 Mladá Boleslav
Identifikační číslo provozovny: 1011889749
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 6
Provozovna: Vrbová 655 , Ústí nad Orlicí 562 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890151
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 7
Provozovna: Za Bažantnicí 290 01 Poděbrady
Identifikační číslo provozovny: 1011889501
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 8
Provozovna: 1198 , Nové Strašecí 271 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889757
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 9
Provozovna: Frýdecká 739 61 Třinec
Identifikační číslo provozovny: 1011889889
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 10
Provozovna: Masná 403/110 , Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889641
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 11
Provozovna: Londýnská 460 01 Liberec
Identifikační číslo provozovny: 1011889366
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 12
Provozovna: 326 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1011889382
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 13
Provozovna: pod 788 13 Vikýřovice
Identifikační číslo provozovny: 1011889471
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 14
Provozovna: Bratří Štefanů 986 , Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny: 1011889986
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 15
Provozovna: 755 01 Lhota u Vsetína
Identifikační číslo provozovny: 1011889650
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 16
Provozovna: Černoleská 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny: 1011890054
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 17
Provozovna: Osvobození 1127 , Kunovice 686 04
Identifikační číslo provozovny: 1011889579
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 18
Provozovna: K Farmě 606 , Zlín 763 14
Identifikační číslo provozovny: 1011889765
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 19
Provozovna: Sportovní 735 06 Karviná
Identifikační číslo provozovny: 1011889897
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 20
Provozovna: 735 34 Stonava
Identifikační číslo provozovny: 1011889307
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 21
Provozovna: U Kyjovky 3931/7 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889480
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 22
Provozovna: 571 01 Moravská Třebová
Identifikační číslo provozovny: 1011889439
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 23
Provozovna: Olomoucká 226 , Jevíčko 569 43
Identifikační číslo provozovny: 1011889498
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 24
Provozovna: Dobšická 3580/17 , Znojmo 671 82
Identifikační číslo provozovny: 1011889609
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 25
Provozovna: 691 41 Břeclav
Identifikační číslo provozovny: 1011889617
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 26
Provozovna: Drážďanská 832/74 , Ústí nad Labem 400 07
Identifikační číslo provozovny: 1011889811
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 27
Provozovna: Pardubická 500 04 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny: 1011889510
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 28
Provozovna: Sokolovská 4909/138 , Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890062
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 29
Provozovna: Napajedelská 1552 , Otrokovice 765 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889676
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 30
Provozovna: K Hájům 946/10 , Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889226
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 31
Provozovna: Tovární 538 04 Prachovice
Identifikační číslo provozovny: 1011890160
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 32
Provozovna: 902 , Návsí 739 92
Identifikační číslo provozovny: 1011889820
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 33
Provozovna: 503 02 Předměřice nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889391
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 34
Provozovna: 430 01 Chomutov
Identifikační číslo provozovny: 1011889528
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 35
Provozovna: Vazová 688 01 Uherský Brod
Identifikační číslo provozovny: 1011889331
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 36
Provozovna: Balcárkova 755/35 , Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889536
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 37
Provozovna: Na Brdcích 420 , Jaroměř 551 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889994
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 38
Provozovna: Průmyslová 674 01 Třebíč
Identifikační číslo provozovny: 1011890071
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 39
Provozovna: Žďárského 184 , Kožichovice 674 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889544
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 40
Provozovna: Mariánskohorská 702 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011889901
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 41
Provozovna: 735 71 Dětmarovice
Identifikační číslo provozovny: 1011889242
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 42
Provozovna: 117 , Kunčice nad Labem 543 61
Identifikační číslo provozovny: 1011890003
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 43
Provozovna: Dobrovského 356 04 Dolní Rychnov
Identifikační číslo provozovny: 1011890097
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 44
Provozovna: Lukavecká 1732 , Praha 193 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889404
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 45
Provozovna: U Hradce 584 01 Ledeč nad Sázavou
Identifikační číslo provozovny: 1011889919
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 46
Provozovna: Suderova 709 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011889846
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 47
Provozovna: 380 01 Dačice
Identifikační číslo provozovny: 1011889315
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 48
Provozovna: 252 68 Kněževes
Identifikační číslo provozovny: 1011889773
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 49
Provozovna: 262 42 Nepomuk
Identifikační číslo provozovny: 1011889684
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 50
Provozovna: Jedličkova 1190/1 , Lysá nad Labem 289 22
Identifikační číslo provozovny: 1011889854
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 51
Provozovna: 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny: 1011889251
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 52
Provozovna: Tyršova 544 01 Dvůr Králové nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889552
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 53
Provozovna: Chrudimská 483/7 , Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890119
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 54
Provozovna: Prosmycká 410 02 Lovosice
Identifikační číslo provozovny: 1011890011
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 55
Provozovna: 766 01 Valašské Klobouky
Identifikační číslo provozovny: 1011889269
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 56
Provozovna: 250 67 Klecany
Identifikační číslo provozovny: 1011889412
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 57
Provozovna: Rudolfovská tř. 498/170 , České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889692
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 58
Provozovna: Na Zbytkách 83 , Staré Město 738 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889862
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 59
Provozovna: Frýdlantská 3207 , Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny: 1011889447
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 60
Provozovna: Jihlavská 1126 , Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889935
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 61
Provozovna: Dobronická 142 00 Praha
Identifikační číslo provozovny: 1011889421
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 62
Provozovna: Jiráskova 1246/13 , Mikulov 692 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889340
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 63
Provozovna: U Prefy 173 , Pardubice 533 51
Identifikační číslo provozovny: 1011889781
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 64
Provozovna: Karlov 169/88 , Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890020
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 65
Provozovna: 102 , Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny: 1011889943
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 66
Provozovna: Jateční 301 00 Plzeň
Identifikační číslo provozovny: 1011889561
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 67
Provozovna: Veltrubská 280 02 Kolín
Identifikační číslo provozovny: 1011889706
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 68
Provozovna: Trstěnická 932 , Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890127
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 69
Provozovna: Benešovská 405 02 Děčín
Identifikační číslo provozovny: 1011889323
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 70
Provozovna: 1 , Ohrazenice 511 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889358
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 71
Provozovna: 410 02 Lhotka nad Labem
Identifikační číslo provozovny: 1011889951
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 72
Provozovna: Jihlavská 1007/2 , Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890038
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 73
Provozovna: 735 81 Bohumín
Identifikační číslo provozovny: 1011889871
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 74
Provozovna: 273 79 Tuřany
Identifikační číslo provozovny: 1011889790
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 75
Provozovna: Těšínská 880 , Šenov 739 34
Identifikační číslo provozovny: 1011889285
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 76
Provozovna: 72 , Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny: 1011889960
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 77
Provozovna: Nůšařská 773/6 , Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny: 1011890143
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 78
Provozovna: 375 01 Týn nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny: 1011889803
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 79
Provozovna: 266 01 Beroun
Identifikační číslo provozovny: 1011889374
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 80
Provozovna: 586 01 Jihlava
Identifikační číslo provozovny: 1011889455
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 1.11.2017
Provozovna č. 81
Provozovna: Mariánskohorská 709 00 Ostrava
Identifikační číslo provozovny: 1011934434
Druh provozovny: jiný
Zahájení provozování: 28.11.2017

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2012

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2012

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2012

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2012

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 22.11.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 22.11.2012

Živnost č. 11 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.12.2012
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 296 , Prachovice 538 04
Identifikační číslo provozovny: 1003050620
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 13.12.2012

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba cementového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 26.8.2003

Živnost č. 15 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 16 Galvanizace kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 23.3.1995

Živnost č. 17 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 23.3.1995

Živnost č. 18 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 23.3.1995

Živnost č. 19 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 16.3.1995

Živnost č. 20 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 27.2.2008

Živnost č. 21 Zednictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 23.3.1995

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 31.10.2001
Konec oprávnění: 31.12.1997

Živnost č. 25 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 2.5.2004

Živnost č. 26 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 8.2.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Kopírovací práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba chemických látek a chemických přípravků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba štěrku na strojním drtícím zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Zpracování energosádrovce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba vápna

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.4.1993
Zánik oprávnění: 26.8.2003

Živnost č. 32 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 33 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.8.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.11.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 35 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 15.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 36 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.10.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 3.5.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní těžba a dobývání j. n.
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní technické zkoušky a analýzy
Výzkum a vývoj
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní úklidové činnosti
Univerzální administrativní činnosti
Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Informační a komunikační činnosti

Vedení firmy CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednatelé jsou oprávnění zastupovat společnost pouze společně. 31.12.2017
Statutárním orgánem společnosti je komplementář, který zastupuje společnost samostatně. Statutární orgán podepisuje za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoba, resp.osoby oprávněné zastupovat komplementáře, s uvedením ob chodní firmy komplementáře a funkce příslušné osoby. 1.5.2015 - 31.12.2017
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva. 16.3.2015 - 1.5.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva. 9.3.2005 - 16.3.2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 16.12.2004 - 9.3.2005
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. 31.7.2003 - 16.12.2004
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to vždy předseda představenstva a dále další člen představenstva. 3.1.2003 - 31.7.2003
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva, a to vždy předseda představenstva (popř. v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva) a dále buď místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva. 16.12.1999 - 3.1.2003
Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo jinak napsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva (popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy) a vždy nejméně jeden člen představenstva. 17.7.1996 - 16.12.1999
Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva ( popř. místopředseda v době nepřítomnosti předsedy) a vždy nejméně jeden člen představenstva nebo samostatně prokurista společnosti. 4.11.1994 - 17.7.1996
Zastupování a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva (popř. místopředseda představenstva v době nepřítomnosti předsedy) a vždy nejméně jeden člen předsta- venstva. Právní úkony společnosti je také oprávněn podepi- sovat samostatně prokurista společnosti. Prokurista je zmocněn ke všem úkonům, k nimž dochází při provozu podnikové činnosti, i když k nim je jinak zapotřebí zvláštní plné moci není však oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti, pokud to není při udělení prokury výslovně stanoveno. Při podpisu musí prokurista pod obchodním jménem společnosti připojit pod svůj podpis dodatek označující prokuristu. 20.5.1993 - 4.11.1994
Jméno: Hermann Dietrich 31.12.2017
Funkce: Jednatel
Trvání členství: od 31.12.2017
Ve funkci: od 31.12.2017
Adresa: Vidoulská 870/29, Praha 158 00
Jméno: Mgr. Luboš Merunka 31.12.2017
Funkce: Jednatel
Trvání členství: od 31.12.2017
Ve funkci: od 31.12.2017
Adresa: Krásná vyhlídka 352, Liberec 460 08
Jméno: RNDr. František Škvára DrSc. 19.3.1991 - 25.2.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jirečkova 1017/18, Praha 170 00
Jméno: JUDr. Miloš Všetečka 19.3.1991 - 25.2.1992
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Spálená 82/4, Praha 110 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 25.2.1992 - 8.4.1992
Funkce: prokurista
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Andreas Pestalozzi 25.2.1992 - 8.4.1992
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Jurisbise 36 , Belgie Česká republika
Jméno: Vladimír Dočkal 25.2.1992 - 8.4.1992
Funkce: dozorčí rada
Adresa: nábřeží Závodu míru 1883, Pardubice 530 02
Jméno: Vladimír Novotný 25.2.1992 - 8.4.1992
Funkce: dozorčí rada
Adresa: SNP 779 , Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Černý 6.6.1991 - 20.4.1993
Funkce: prokurista společnosti
Adresa: sídl. 9.května 829 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Jaroslav Hrbek 19.3.1991 - 4.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Togliatiho 907 , Praha lO Česká republika
Jméno: Tomas Dratva 25.2.1992 - 4.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Biberstein 6 , Švýcarsko Česká republika
Jméno: Ing. Miloslav Černý 4.11.1994 - 18.7.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Judr Jan Hamr 19.3.1991 - 17.7.1996
Funkce: místopřed.představenstva
Adresa: U Hájovny 335, Seč 538 07
Jméno: Ing. Jaroslav Jiříček 19.3.1991 - 17.7.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Markus Brechbühl 18.7.1995 - 17.7.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: část Podhradí 54 , Třemošnice Česká republika
Jméno: Markus Brechbühl 17.7.1996 - 22.9.1998
Funkce: místopřed.představenstva
Adresa: část Podhradí 54 , Třemošnice Česká republika
Jméno: Hansueli Hee 25.2.1992 - 16.12.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Meilen 61 Česká republika
Jméno: Serge Grasmuck 22.9.1998 - 27.11.2000
Funkce: místopřed. představenstva
Adresa: Havlíčkova 750 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: JUDr. Jan Hamr 17.7.1996 - 18.4.2002
Funkce: předseda představenstva
Adresa: U Hájovny 335, Seč 538 07
Jméno: Urs Böhlen 16.12.1999 - 18.4.2002
Funkce: člen představenstva
Adresa: Havlíčkova 750 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Serge Grasmuck 27.11.2000 - 18.4.2002
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: U Hřiště 750, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Serge Grasmuck 18.4.2002 - 3.1.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001 do 5.4.2002
Ve funkci: od 21.6.2001
Adresa: U Hřiště 750, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 18.4.2002 - 16.12.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001 do 16.4.2004
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Zdeněk Ryčl 18.4.2002 - 16.12.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001 do 16.4.2004
Adresa: Pod Nádražím 865, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Richard Skene 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.4.2004 do 10.1.2005
Ve funkci: do 10.1.2005
Adresa: Rakouská republika
A - 1 180 Wien, Sternwartesstrasse 57c
Jméno: Alexandr Lipp 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
5116 Shinznad-bad, Burgerstrasse 29
Jméno: Ing. Anna Kubíčková 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2005
Adresa: Pečnianská 27 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mario Michael Grassl 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rakouská republika
A-2340 Modling, Goethegasse 11
Jméno: László Dancs 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2005
Adresa: Maďarská republika
103 7 Budapešť, 4/A Máramaros út.
Jméno: Jochen Aigner 16.12.2004 - 9.3.2005
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 10.1.2005
Adresa: Rakouská republika
4800 Attnang - Puchheim, Abergstrasse 5
Jméno: JUDr. Jan Hamr 18.4.2002 - 17.2.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.6.2001 do 15.12.2005
Ve funkci: od 21.6.2001 do 15.12.2005
Adresa: U Hájovny 335, Seč 538 07
Jméno: Mario Michael Grassl 9.3.2005 - 6.4.2006
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 16.4.2004 do 17.3.2006
Ve funkci: od 25.1.2005 do 17.3.2006
Adresa: Rakouská republika
A-2340 Modling, Goethegasse 11
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 6.4.2006 - 9.11.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2006
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Zdeněk Ryčl 9.3.2005 - 23.6.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 10.1.2005 do 10.4.2009
Adresa: Pod Nádražím 865, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Peter Stoiber 8.10.2009 - 2.2.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 20.7.2009 do 19.1.2010
Adresa: Olbrichgasse 10 , 1120 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Roland Van Wijnen 17.2.2006 - 30.4.2010
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 15.12.2005 do 1.3.2010
Ve funkci: od 15.12.2005 do 1.3.2010
Adresa: 41 , 8051 Zurich Švýcarská konfederace
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 9.11.2007 - 24.8.2010
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 17.3.2006 do 4.5.2010
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Michael Suter 23.6.2009 - 4.11.2013
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2009 do 17.6.2013
Adresa: U Hřiště 750, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Michael Suter 4.11.2013 - 4.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.6.2013 do 31.10.2013
Adresa: U Hřiště 750, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 24.8.2010 - 14.12.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2010 do 28.2.2014
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Patrick Stapfer 30.4.2010 - 14.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.3.2010 do 5.3.2014
Ve funkci: od 22.3.2010 do 5.3.2014
Adresa: Švýcarská konfederace
Unterengstringen, Weidstrasse 9, 8103
Jméno: František Dvořák 5.12.2013 - 14.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.11.2013 do 28.2.2014
Adresa: Pod Nádražím 891, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 14.12.2013 - 14.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.5.2010 do 28.2.2014
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Viera Blazsek 21.3.2013 - 10.9.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2013
Adresa: Podhaltýřská 820, Lázně Bohdaneč 533 41
Jméno: Milan Maciga 14.7.2014 - 23.10.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 9.6.2014 do 12.9.2014
Adresa: 84, Kostelec u Heřmanova Městce 538 03
Jméno: Patrick Stapfer 14.7.2014 - 24.10.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.3.2014
Ve funkci: od 17.2.2014
Adresa: Weidstrasse 9 , 8103 Unterengstringen Švýcarská konfederace
Jméno: Andrej Bukovčan 14.7.2014 - 2.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.3.2014 do 30.11.2014
Adresa: Partizánska 1249/1 , 811 03 Bratislava Česká republika
Jméno: Viera Blazsek 10.9.2014 - 2.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.2.2013 do 31.12.2014
Adresa: Ruzovy rad 2 , 941 10 Tvrdosovce Slovenská republika
Jméno: Ottó Magera 23.10.2014 - 2.3.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 12.9.2014 do 31.12.2014
Adresa: Arpád Vezér út. 15 , 2146 Mogyoród Maďarská republika
Jméno: Patrick Stapfer 24.10.2014 - 2.3.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.3.2014 do 31.12.2014
Ve funkci: od 13.3.2014 do 31.12.2014
Adresa: Weidstrasse 9 , 8103 Unterengstringen Švýcarská konfederace
Jméno: Jan Kučeva 2.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Hlavní třída 242/2, Havířov 736 01
Jméno: Karel Kőszegi 2.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Jana Šťastného 586, Mníšek pod Brdy 252 10
Jméno: Hermann Dietrich 2.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Deininghauser Straße 6 , Dortmund Spolková republika Německo
Jméno: Peter Dajko 16.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Ve funkci: od 6.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Havlíčkova 1758/35 , 4001 Košice Slovenská republika

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Vladimír Dočkal 8.4.1992 - 4.11.1994
Adresa: nábřeží Závodu míru 1883, Pardubice 530 02
Jméno: Vladimír Novotný 8.4.1992 - 18.7.1995
Adresa: SNP 779 , Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Jaroslav Hrbek 4.11.1994 - 17.7.1996
Adresa: Sáňkařská 907/10, Praha 102 00
Jméno: Ing. Miloslav Černý 18.7.1995 - 17.7.1996
Adresa: Družstevní 411, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Bohumil Charvát 17.7.1996 - 16.12.1999
Adresa: Nad úpadem 296/54, Praha 149 00
Jméno: Andreas Pestalozzi 8.4.1992 - 27.11.2000
Adresa: Jurisbise 36 , Belgie Česká republika
Jméno: Miroslav Krejčík 18.7.1995 - 27.11.2000
Adresa: V Lukách 820, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Ing. Ladislav Tlapák 18.7.1995 - 27.11.2000
Adresa: V Lukách 824, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Tomas Dratva 4.11.1994 - 18.4.2002
Adresa: Biberstein 6 , Švýcarsko Česká republika
Jméno: Ing. Jaroslav Jiříček 17.7.1996 - 18.4.2002
Adresa: Průběžná 190, Prachovice 538 04
Jméno: Ing. Petr Štangl 18.4.2002 - 3.1.2003
Trvání členství: od 21.6.2001
Adresa: Boženy Němcové 153, Břehy 535 01
Jméno: Hansulei Heé 16.12.1999 - 17.8.2005
Trvání členství: do 25.4.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Meilen, Ormisstrasse 61
Jméno: JUDr. Helena Lebedová 27.11.2000 - 17.8.2005
Trvání členství: do 14.4.2005
Adresa: 1. máje 327, Třemošnice 538 43
Jméno: Ing. Ota Horák 27.11.2000 - 17.8.2005
Trvání členství: do 14.4.2005
Adresa: Jižní 434, Třemošnice 538 43
Jméno: Tomas Dratva 18.4.2002 - 17.8.2005
Trvání členství: od 21.6.2001 do 25.4.2005
Adresa: Švýcarská konfederace
Biberstein 6
Jméno: Ing. Zdeněk Kadlec 17.8.2005 - 6.4.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 17.3.2006
Adresa: Pod Nádražím 928, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Urs Böhlen 18.4.2002 - 9.11.2007
Trvání členství: od 21.6.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Bach, Seestrasse 79
Jméno: Zoltán Demján 3.1.2003 - 9.11.2007
Trvání členství: od 30.4.2002
Adresa: Sládkovičova 9 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Petr Dobrý 14.6.2006 - 9.11.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2006 do 10.8.2007
Adresa: nábřeží Závodu míru 2739, Pardubice 530 02
Jméno: Kurt Habersatter 17.8.2005 - 5.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2005 do 25.4.2005
Adresa: Rakouská republika
1010 Vídeň, Rotenturmstrasse 17
Jméno: Zoltán Demján 9.11.2007 - 5.9.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.4.2002 do 17.7.2008
Adresa: Sládkovičova 9 , Bratislava Slovenská republika
Jméno: Urs Böhlen 9.11.2007 - 8.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2001 do 27.4.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Bach, Seestrasse 79
Jméno: Ing. Marcel Kroužil 9.11.2007 - 8.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.10.2007 do 27.4.2009
Adresa: Resselovo náměstí 80, Chrudim 537 01
Jméno: Urs Fankhauser 17.8.2005 - 2.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2005 do 24.7.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
5452 Oberrohrdorf, Ramsigweg 7
Jméno: Ludmila Machová 17.8.2005 - 2.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.4.2005 do 14.7.2009
Adresa: Za Pektinou 942, Heřmanův Městec 538 03
Jméno: Kurt Habersatter 5.9.2008 - 2.2.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.4.2005 do 24.7.2009
Ve funkci: od 1.8.2008 do 24.7.2009
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, Rotenturmstrasse 17, 1010
Jméno: Raul Angel Monsalve Vazquez 8.10.2009 - 24.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2009 do 4.5.2010
Adresa: Reichsratsstrasse 13 , 1010 Vídeň Rakouská republika
Jméno: Václav Skokan 8.10.2009 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.6.2009 do 29.6.2011
Adresa: Družstevní 462, Ronov nad Doubravou 538 42
Jméno: Kurt Habersatter 2.2.2010 - 31.8.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2009 do 12.5.2011
Ve funkci: od 13.8.2009 do 12.5.2011
Adresa: Švýcarská konfederace
Wollerau, Roosweidstrasse 12, 8832
Jméno: Urs Fankhauser 2.2.2010 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Remetschwil, Im Bifang 273, 5453
Jméno: Mioara Fodorean 24.8.2010 - 31.8.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.2010 do 29.6.2011
Adresa: Rumunsko
Bukurešť, Feleacu 4 bl. 10 A sc. A et. 2 ap. 6
Jméno: Ing. Petr Kalaš 5.9.2008 - 3.8.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.7.2008 do 15.6.2012
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Urs Fankhauser 31.8.2011 - 8.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 24.7.2009 do 26.9.2012
Ve funkci: od 12.5.2011 do 26.9.2012
Adresa: Švýcarská konfederace
Remetschwil, Im Bifang 273, 5453
Jméno: Ing. Petr Kalaš 3.8.2012 - 21.3.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.6.2012 do 31.12.2012
Adresa: Milánská 465, Praha 109 00
Jméno: Mgr. Hana Fidrová 2.2.2010 - 14.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.10.2009 do 15.1.2014
Adresa: 55, Vápenný Podol 538 03
Jméno: Horiaciprian Adrian 8.2.2013 - 16.3.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.9.2012 do 31.12.2014
Ve funkci: od 27.11.2012 do 31.12.2014
Adresa: Bld.Dimitrie Cantemir nr.2, bl. P3 sc.2 , Bukurešť Rumunsko
Jméno: Feliciano Gonzales Mu Oz 21.3.2013 - 16.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2013 do 31.12.2014
Adresa: Aarehus , 5113 Holderbank Švýcarská konfederace
Jméno: Hana Fidrová 14.7.2014 - 16.3.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2014 do 31.12.2014
Adresa: 145, Vápenný Podol 538 03
Jméno: Hector Tassinari 16.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Calle del Tormes 11 , 280 02 Madrid, E1 P1 DR Španělské království
Jméno: Markus Stumvoll 16.3.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 5.1.2015 do 1.5.2015
Adresa: Schredtgasse 3 , Klosterneuburg Rakouská republika
Jméno: Filip Matoušek 17.4.2015 - 1.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2015 do 1.5.2015
Adresa: Tupolevova 741, Praha 199 00

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ondřej Smrček 27.5.2016
Adresa: Boleslavská 2193/12, Praha 130 00
Jméno: Karol Czubara 27.5.2016
Adresa: V Oklikách 1045, Pardubice 530 06
Jméno: Hana Fidrová 1.11.2016
Adresa: 145, Vápenný Podol 538 03
Jméno: Ing. Miloslav Černý 8.4.1992 - 20.4.1993
Adresa: sídl. 9. května 829 , 538 03 Heřmanův Městec Česká republika
Jméno: Radek Cmunt 9.9.2015 - 27.5.2016
Adresa: Košická 68/25, Praha 101 00
Jméno: Luboš Merunka 9.9.2015 - 1.11.2016
Adresa: Krásná vyhlídka 352, Liberec 460 08
Jméno: Mariusz Kostowski 9.9.2015 - 1.2.2018
Adresa: Al. Sikorskiego 11/68 , Warszawa Polská republika

Vlastníci firmy CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 486 297 000 Kč - 31.12.2017
zakladni 486 297 000 Kč 100% 24.10.2000 - 1.5.2015
zakladni 1 286 500 000 Kč 100% 8.4.1999 - 24.10.2000
zakladni 1 405 000 000 Kč 100% 22.9.1998 - 8.4.1999
zakladni 1 405 000 000 Kč - 20.4.1995 - 22.9.1998
zakladni 1 604 310 000 Kč - 14.3.1994 - 20.4.1995

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 Kč 486 297 000 20.2.2015 - 1.5.2015
Kmenové akcie na jméno 48 629 700 Kč 10 14.7.2014 - 20.2.2015
Kmenové akcie na jméno 378 Kč 1 004 899 24.10.2000 - 14.7.2014
Kmenové akcie na majitele 378 Kč 281 601 24.10.2000 - 14.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 004 899 8.4.1999 - 24.10.2000
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 281 601 8.4.1999 - 24.10.2000
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 004 899 24.10.1997 - 8.4.1999
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 400 101 24.10.1997 - 8.4.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 004 899 18.7.1995 - 24.10.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 101 18.7.1995 - 24.10.1997
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 405 000 20.4.1995 - 18.7.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 604 306 14.3.1994 - 20.4.1995

Sbírka Listin CEMEX Cement, s.r.o. IČO: 15052320

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
A 17975/SL 92 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2015 28.8.2015 25.9.2015 5
B 134/SL 90 notářský zápis [NZ 127/2015], změna právní formy, fúze cd Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2015 20.4.2015 5.5.2015 32
B 134/SL 87 ostatní 3x odstoupení,RJA,výsledek hlasování Krajský soud v Hradci Králové 6.3.2015 18.3.2015 18
B 134/SL 88 stanovy společnosti el. Krajský soud v Hradci Králové 1.3.2014 9.3.2015 11.3.2015 11
B 134/SL 84 notářský zápis [NZ 47/2015] cd Krajský soud v Hradci Králové 17.2.2015 19.2.2015 5.3.2015 10
B 134/SL 83 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis předst.,výsledky hlasování DR Krajský soud v Hradci Králové 24.2.2015 5.3.2015 7
B 134/SL 82 ostatní pacht části závodu - SEMEX Sand, k.s.,cd Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2015 6.2.2015 6.2.2015 17
B 134/SL 80 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis, informace Krajský soud v Hradci Králové 24.9.2014 31.10.2014 3
B 134/SL 79 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 14.7.2014 6.10.2014 15.10.2014 11
B 134/SL 78 ostatní 3x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 9.7.2014 14
B 134/SL 77 výroční zpráva [2013] cd,cs. Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 9.7.2014 49
B 134/SL 76 výroční zpráva [2013] cd,angl. Krajský soud v Hradci Králové 3.7.2014 9.7.2014 266
B 134/SL 74 notářský zápis NZ 68/2013,cd Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2014 3.7.2014 9.7.2014 41
B 134/SL 73 ostatní informace o hlasování,3x rozh.DR Krajský soud v Hradci Králové 29.11.2013 6.12.2013 4
B 134/SL 70 výroční zpráva [2012] česky,cd Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2013 28.8.2013 48
B 134/SL 69 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 439/2012,44/2013,rozh.DR 3x Krajský soud v Hradci Králové 13.2.2013 7.3.2013 25.3.2013 50
B 134/SL 68 ostatní 2x zápis,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.11.2012 17.1.2013 11.2.2013 5
B 134/SL 67 notářský zápis, výroční zpráva NZ 206/2012,ÚZ 2011,rozh.jed.akc.,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.6.2012 1.8.2012 6.8.2012 121
B 134/SL 66 účetní závěrka 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2011 26.8.2011 27
B 134/SL 65 stanovy společnosti účinné k 29.6.2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2011 26.8.2011 26.8.2011 15
B 134/SL 64 výroční zpráva 2010 v AJ, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2011 26.8.2011 222
B 134/SL 63 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 26.8.2011 26.8.2011 50
B 134/SL 62 podpisové vzory - P.Stapfer, cd Krajský soud v Hradci Králové 23.3.2010 2.12.2010 2.12.2010 1
B 134/SL 61 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápisy, prezenč.listina..) Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2010 2.8.2010 2.8.2010 19
B 134/SL 60 výroční zpráva ANNUAL REPORT, 2009, CD Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2010 2.8.2010 206
B 134/SL 57 podpisové vzory Habersatter, cd Krajský soud v Hradci Králové 20.1.2010 28.1.2010 28.1.2010 1
B 134/SL 56 podpisové vzory Fidrová, cd Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2009 28.1.2010 28.1.2010 1
B 134/SL 55 podpisové vzory Fankhauser, cd Krajský soud v Hradci Králové 25.11.2009 28.1.2010 28.1.2010 1
B 134/SL 53 podpisové vzory Stolber, cd Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2009 13.11.2009 13.11.2009 2
B 134/SL 52 podpisové vzory Skokan, cd Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2009 13.11.2009 13.11.2009 1
B 134/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 10.7.2009 10.7.2009 199
B 134/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 14.8.2008 14.8.2008 27
B 134/SL 47 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2008 18.6.2008 58
B 134/SL 46 ostatní report 2007 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2008 18.6.2008 87
B 134/SL 45 ostatní - smlouva o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 15.4.2008 15.4.2008 5
B 134/SL 44 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora - NZ476,475,474,473/2007 Krajský soud v Hradci Králové 16.10.2007 8.11.2007 8.11.2007 73
B 134/SL 43 ostatní - smlouva o fúzi Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2007 18.9.2007 5
B 134/SL 42 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2007 26.6.2007 48
B 134/SL 40 účetní závěrka - rok 2006 -konsolidovaná Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2007 26.6.2007 172
B 134/SL 39 výroční zpráva - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.4.2007 16.4.2007 164
B 134/SL 36 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 15.12.2005 6.2.2006 6.2.2006 5
B 134/SL 35 notářský zápis, posudek znalce - NZ 404/2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.8.2005 29.9.2005 29.9.2005 170
B 134/SL 33 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 9/2005 Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2005 8.2.2005 8.2.2005 28
B 134/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 184/2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.5.2004 25.8.2004 25.8.2004 36
B 134/SL 31 účetní závěrka - za rok 2003,výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 23.1.2004 12.5.2004 12.5.2004 47
B 134/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 124/2003 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2003 27.10.2003 4.11.2003 31
B 134/SL 29 notářský zápis - NZ 124,125,126,127,128/03 Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2003 28.2.2003 28.2.2003 62
B 134/SL 28 stanovy společnosti, účetní závěrka, změna právní formy, fúze, výroční zpráva za rok 2002 - 5x různé ÚZ Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2003 28.2.2003 244
B 134/SL 27 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2003 28.2.2003 28.2.2003 8
B 134/SL 26 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2002 19.12.2002 8
B 134/SL 25 notářský zápis, stanovy společnosti, výroční zpráva - NZ 185,186/2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2002 24.6.2002 24.6.2002 65
B 134/SL 22 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 11.4.2002 15.4.2002 15.4.2002 1
B 134/SL 24 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 10.4.2002 11.4.2002 11.4.2002 3
B 134/SL 23 převod,náj.podn.,ovládání Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2002 3.4.2002 3.4.2002 5
B 134/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2002 29.3.2002 29.3.2002 83
B 134/SL 20 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní - za rok 2000 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 8.10.2001 8.10.2001 67
B 134/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 25.6.2001 25.6.2001 17
B 134/SL 17 notářský zápis - NZ 210/2001 Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2001 25.6.2001 25.6.2001 19
B 134/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.1.2001 9.3.2001 9.3.2001 15
B 134/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2000 11.9.2000 11.9.2000 16
B 134/SL 13 notářský zápis - NZ 217/2000 Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2000 11.9.2000 11.9.2000 7
B 134/SL 11 ostatní -sděl.obec.úřadu Prachovice Krajský soud v Hradci Králové 2.9.1999 11.9.2000 11.9.2000 2
B 134/SL 6 notářský zápis - NZ 200/99 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 9.7.1999 22.9.1999 22.9.1999 23
B 134/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - protokol ze zasedání DR Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 22.9.1999 22.9.1999 6
B 134/SL 12 ostatní -výsledky voleb Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2000 11.9.1999 11.9.1999 10
B 134/SL 4 účetní závěrka - za rok 1997 - zpr. auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.1.1998 22.9.1998 22.9.1998 28
B 134/SL 3 notářský zápis - NZ 167/98 Krajský soud v Hradci Králové 26.5.1998 22.9.1998 22.9.1998 6
B 134/SL 9 stanovy společnosti - návrh č.4 na změnu Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2000 3
B 134/SL 8 ostatní - zápis z jedn.mimoř.val.hrom. Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2000 23
B 134/SL 7 notářský zápis - NZ 23/2000 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2000 9
B 134/SL 15 výroční zpráva - za rok 1999 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2000 11.9.2000 42
B 134/SL 10 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2000 16

Hodnocení CEMEX Cement, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CEMEX Cement, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.