Cembrit a.s. Beroun IČO: 18600247

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Cembrit a.s., která sídlí v obci Beroun a bylo jí přiděleno IČO 18600247.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Cembrit a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Cembrit a.s. se sídlem v obci Beroun byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 29 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Cembrit a.s. IČO: 18600247

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 24.7.1991
Spisová značka: B 838
IČO: 18600247
Obchodní firma: Cembrit a.s.
Právní forma: Akciová společnost 24.7.1991
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 24.7.1991
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 4.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.8.2014
CEMBRIT HOLDING A/S, jediný akcionář společnosti Cembrit a.s., učinil dne 25. října 2013 v působnosti valné hromady společnosti Cembrit a.s. toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 180.198.400,- Kč (jednostoosmdesátmilionůjednostodevadesátosmtisícčtyřista korun českých) z dosavadní výše 1.126.240.000.- Kč (jednamiliardajednostodvacetšestmilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých) na zák ladní kapitál ve výši 946.041.600,- Kč (devětsetčtyřicetšestmilionůčtyřicetjednatisícšestset korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost nepotřebuje pro svoji činnost základní kapitál v dosavadní výši. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé z 112.624 ks (jednostodvanáctitisícšestisetdvacetičtyř kusů) akcií ze jmenovité hodnoty 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 8.400,- Kč (osmtisícčtyř ista korun českých). Představenstvu společnosti se ukládá, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku stane účinným vůči třetím osobám, vyzvalo způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné h romady akcionáře společnosti k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na akcie. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti ve lhůtě třiceti (30) dnů od zaslání výzvy představenstvem společnosti akcionářům k předložení akcií k jejich výměně. Částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude vyplacena akcionářům společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti v poměru jejich účasti na základním kapitálu společnosti, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů od zápisu s nížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 11.11.2013
Mimořádná valná hromada společnosti Cembrit CZ, a.s., konaná dne 31.1.2007 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitými vklady o částku 640 000 000,- Kč (šestsetčtyřicetmilionůkorunčeských), to je ze současných 486 240 000,- Kč ( čtyřistaosmdesátšestmilionůdvěstě čtyřicettisíckorunčeských) na koneč nou částku 1 126 240 000,- Kč (jednamiliardujednostodvacetšesmilionůdvěstěčtyčicettisíckorunčeských), přičemž upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 64 000 kusů nových akcií, a to kmenových listinných akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíckorunčeských). 3. Ve smyslu § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo k úpisu všech nových akcií pro oba akcionáře společnosti z toho důvodu, že celková částka emisního kursu nových akcií bude za účelem oddlužení společnosti splacena formou započte ní pohledávky akcionáře Dansk Eternit Holding A/S, se sídlem Sohngaardsholmsvej 2, 9100 Aalborg, Dánsko ve výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmsetosmdesáttisíckorunčeských), vzniklé t titulu smlouvy o půjčce mezi Dansk Eternit Holding A/S a  společností ze dne 15.12.2006, na odpovídající pohledávku společnosti na splacení emisního kursu nových akcií, přičemž Dansk Eternit Holding A/S upíše všechny nové akcie na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku (viz. níže). Oddlužení sp olečnosti prostřednictvím kapitalizace pohledávky Dansk Eternit Holding A/S odstraní finanční zátěž, kterou tato pohledávka představuje pro společnost a povede ke zlepšení peněžních toků (cash-flow), celkové finanční situace společnosti a zvýšení důvěryho dnosti společnosti z pohledu bankovních ústavů (která je nezbytná pro získání bankovních úvěrů). 4. Emisní kurs nových akcií činí 10 295,- Kč (desettisícdvěstědevadesátpětkorunčeských) za každou novou akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (tj.celkem 658 880 000,- Kč za všechny nově vydávané akcie) tj. emisní ážio činí 295 Kč na akcii (celkem 18 880 0 00 Kč za všechny nové akcie). Tento emisní kurs, který bude v plné výši uhrazen akcionářem Dansk Eternit Holding A/S formou započtení jeho pohledávky a odpovídá dohodě akcionářů, že se na tomto zvýšení základního kapitálu bude podílet jen jeden z nich. 5. Všech 64 000 kusů nových akcií (každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, s emisním kursem ve výši 10 295 Kč) bude upsáno jedním akcionářem, to je společností Dansk Eternit Holding A/S, na základě dohody mezi oběma akcionáři ve formě notářského zápisu pod le § 205 obchodního zákoníku. Tato dohoda, nahrazující úpis nových akcií, bude uzavřena (to je lhůta pro úpis nových akcií proběhne) ve lhůtě (30)dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku té to lhůty pro úpis akcií formou dohody podle § 205 obchodního zákoníku budou oba akcionáři informování prostřednictvím písemné výzvy představenstva k uzavření této dohody, kterou společnost zašle oběma akcionářům bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o  zvýšení kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií, to je uzavření dohody akcionářů (nahrazující úpis nových akcií) ve formě notářského zápisu, bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin. 6. Valná hromada souhlasí s tím, aby peněžitá pohledávka Dansk Eternit Holding A/S za společností ve výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmseosmdesátttisíckorunčeských), vzniklá z titulu smlouvy o půjčce mezi Dansk Eternit Holding A/S a společ ností ze dne 15.12.2006, byla započtena v plné výši proti pohledávce společnosti na splacení celkového emisního kursu nově vydávaných akcií, v celkové výši 658 880 000,- Kč (šestsetpadesátosmmilionůosmseosmdesátttisíckorunčeských). Důvodem tohoto započten í je oddlužení společnosti o závazek vůči akcionáři Dansk Eternit Holding A/S, který zatěžuje hospodaření společnosti a její peněžní toky (cash-flow). 7. Valná hromada schvaluje následující postup pro uzavření smlouvy o započtení příslušné pohledávky Dansk Eternit Holding A/S proti pohledávce společnosti: (a) společnost zašle Dansk Eternit Holding A/S návrh smlouvy o započtení pohledávky Dansk Eternit H olding A/S proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nových akcií do patnácti (15) dnů ode dne, kdy došlo k úpisu nových akcií dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku pořízenou ve formě notářského zápisu, a (b) Dansk Eternit Holdin g A/S a společnost uzavřou smlouvu o započtení příslušných pohledávek do patnácti (15)dnů ode dne, kdy byl uvedený návrh společnosti doručen Dansk Eternit Holding A/S . 5.3.2007 - 16.4.2007
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 3,11,2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za následujících podmínek: 1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií splácených peněžitými vklady, o částku 348.970.000,- Kč, na nový základní kapitál ve výši 486.240.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 34 897 kusů nových kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, znějících na jméno, vydaných v listinné podobě. Emisní kurs nových akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu oběma stávajícím akcionářům společnosti za účelem využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií, tj. upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Na j ednu dosavadní kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat 2,5423 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč vydaných na zvýšení základního kapitálu. Upisovat lze pouze celé akcie. 4. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva obou akcionářů v jednom kole. Emisní kurs akcií upisovaných při využití přednostního práva v tomto kole se rovná jejich jmenovité hodnotě. Lhůta k úpisu akcií s využitím přednostního práva bude činit 14 dnů. Tato lhůta začne běžet v den uvedený v oznámení akcionářům, obsahujícím informaci o přednostním právu a o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obch. zák., přičemž by tato lhůta měla začít běžet sedmý den následující po nabytí právní moci tohoto zápisu do obchodního rejstříku, ovšem nikoliv dříve než druhý pracovní den následující po dni, kdy bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zveřejněno v Obchodním věstníku. Uvedené oznámení bude zasláno akcionářům v souladu s článkem 11 odst. 5 a 6 stanov společnosti. 5. Místem úpisu akcií při využití přednostního práva v tomto kole bude sídlo společnosti na adrese Lidická 302, 266 38 Beroun 3 - Závodí, v kanceláři finančního ředitele, a to v každý pracovní den od 10.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin. 6. Akcie upsané s využitím přednostního práva v tomto kole budou splaceny jednorázově v plné výši na zvláštní bankovní účet č. 10157263/6200 za tímto účelem zřízený u COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne ú pisu, jinak je úpis neúčinný. 22.11.2004 - 22.12.2004
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena rozhodnutím představenstva akciové společnosti CEVA Králův Dvůr ze dne 20.6.1991 a zakla- datelským plánem z 20.6.1991, s tím, že byly schváleny stanovy, jmenováno představenstvo, dozorčí rada a revizor účtu. Akcie společnosti jsou plně splaceny vkladem hmotného majetku z CEVA Králův Dvůr a.s. Jedná se v době vzniku o akciovou společnost o jedné osobě. Hmotný majetek byl ohodnocen znaleckým posudkem ze dne 21.6.1991 24.7.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 18600247
Obchodní firma: Cembrit a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Beroun
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 18600247
Firma: Cembrit a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Beroun
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 18600247
Jméno subjektu: Cembrit a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 8thdcqw

Základní údaje DPH

IČO: 18600247
DIČ: CZ18600247
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Cembrit a.s.
Sídlo: Lidická 302/91 BEROUN-ZÁVODÍ 266 01 BEROUN 1
Zapsal Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Berouně, Tyršova 1634, BEROUN, tel.: 311 631 303
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
7608131/0100 1.4.2013
196867/5400 1.4.2013
12221222/5500 1.4.2013
48884888/5500 1.4.2013
CZ78 5400 0000 0000 0019 6875 24.4.2013
CZ57 5400 0000 0000 0019 7253 24.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Cembrit a.s. IČO: 18600247

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lidická 302/91 , Beroun 266 01 21.10.2015
Sídlo: Lidická 302/91 , Beroun 266 01 24.7.1991 - 21.10.2015

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lidická 302/91, Beroun 266 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Lidická 302/91, Beroun-Závodí, 26601 Beroun

Obory činností Cembrit a.s. IČO: 18600247

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 12.1.2010
Obráběčství 12.1.2010
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 12.1.2010
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.1.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2010
hostinská činnost 6.2.2004
ubytovací služby 6.2.2004 - 12.1.2010
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozována vozidly do celkové hmotnosti 3,5 tuny 6.2.2004 - 12.1.2010
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 6.2.2004 - 12.1.2010
kovoobráběčství 6.2.2004 - 12.1.2010
reklamní činnost a marketing 6.2.2004 - 12.1.2010
velkoobchod 6.2.2004 - 12.1.2010
specializovaný maloobchod 6.2.2004 - 12.1.2010
zprostředkování obchodu 6.2.2004 - 12.1.2010
zprostředkování služeb 6.2.2004 - 12.1.2010
marketink 4.10.2000 - 6.2.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.10.2000 - 6.2.2004
zprostředkovatelská, obstaravatelská a poradenská činnost 4.10.2000 - 6.2.2004
vedení účetnictví 4.10.2000 - 12.1.2010
práce autojeřábu 25.5.1994 - 6.2.2004
ubytování 25.5.1994 - 6.2.2004
hostinská činnost-bufet jídelna 25.5.1994 - 6.2.2004
silniční motorová doprava 25.5.1994 - 6.2.2004
výroba cementového zboží 25.5.1994 - 6.2.2004
kovoobrábění 25.5.1994 - 6.2.2004
zámečnictví 25.5.1994 - 12.1.2010
Základním předmětem podnikání je zejména: Vývoj, výroba a prodej následujících druhů výrobků a činností: 24.7.1991 - 25.5.1994
výroba osinkocementových a vkláknocementových výrobků a výrobků na bázi sádry V rámci tohoto základního předmětu podnikání společnost dále A: vyrábí: strojně technická zařízení a náhradní díly k nim B: provozuje: a/ přepravu materiálu a výrobků b/ ubytovací, stravovací, výchovná, vzdělávací, rekreační, reha- bilitační, kulturní, sportovní a podobná zařízení C: zabezpečuje: opravárenská činnost 24.7.1991 - 25.5.1994
a/ obchodní činnost a služby b/ výkony, práce a služby v oblasti VTEI a výpočetní techniky c/ propagační činnost d/ úpravu surovin e/ přepravně zasilatelskou činnost pro vlastní potřebu f/ stavební činnost g/ další specializované činnosti v souladu s § 18 písm.a/hospo.z. h/ investorskou a inženýrskou činnost v investiční výstavbě 24.7.1991 - 25.5.1994

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická 302/91 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804613
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování: 29.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna: Příčná 855/26 , Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804656
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování: 26.4.2001

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická 302/91 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická 302/91 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 29.9.1992

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická 302/91 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.10.1992

Živnost č. 5 Vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.8.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Lidická 302/91 , Beroun 266 01
Identifikační číslo provozovny: 1005804613
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.8.2000

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 16.11.1994
Přerušení oprávnění: 10.4.2007

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Práce autojeřábu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 6.11.2001

Živnost č. 9 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.9.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Hostinská činnost - bufet, jídelna

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.10.1992
Zánik oprávnění: 10.9.1996

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.11.1992
Zánik oprávnění: 31.10.1994
Konec oprávnění: 31.10.1994

Živnost č. 12 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Zprostředkování služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 23.10.2001

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.8.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba vláknitých cementů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Stravování v závodních kuchyních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy Cembrit a.s. IČO: 18600247

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují ve všech záležitostech vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, jsou-li předseda nebo místopředseda zvoleni. Pokud předseda ani místopředseda zvoleni nejsou, zast upují společnost vždy dva členové představenstva společně. 4.8.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, jsou-li předseda nebo místopředseda zvoleni. Pokud předseda ani místopředseda zvoleni nejsou, jednají vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, kpřipojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti. 15.10.1998 - 4.8.2014
Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové předsta- venstva a ředitel akciové společnosti, pokud jsou k tomu předsta- venstvem písemně zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden a ředitel a.s. nebo dva členové představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni 24.7.1991 - 15.10.1998
Jméno: Rikke Alsted Houlberg 29.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 30.6.2015
Ve funkci: od 27.8.2015
Adresa: J rgen Berthelsensvej 29 , N rresundby Dánské království
Jméno: Jacob Moesg Rd 10.10.2017
Funkce: předseda
Trvání členství: od 27.9.2017
Ve funkci: od 27.9.2017
Adresa: Vorreg rdsparken 33 , 8410 Ugelb lle, R nde Dánské království
Jméno: Torben Axelsen 10.5.2018
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.4.2018
Adresa: S holt Allé 30 , 8600 Silkeborg Dánské království
Jméno: Petr Mach 24.7.1991 - 16.4.1993
Funkce: Členové představenstvaIng.
Adresa: Beroun 2837 , - místropředseda Česká republika
Jméno: Jiří Zýma 24.7.1991 - 25.5.1994
Funkce: Ing.
Adresa: Beroun 2/933 , - člen Česká republika
Jméno: Jan Pinkava 24.7.1991 - 25.5.1994
Funkce: Ing.
Adresa: Tréglova 808/7, Praha 152 00
Jméno: Ing. Eduard Dejdar 16.4.1993 - 25.5.1994
Adresa: K sadu 530/3, Praha 182 00
Jméno: Nissen Hans - Henrik 25.5.1994 - 12.9.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Trojanova 1993/5, Praha 120 00
Jméno: Jorgensen Karl Worre 25.5.1994 - 16.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Trojanova 1993/5, Praha 120 00
Jméno: Ing. Miroslav Hájek 25.5.1994 - 16.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Draha 305, Řevničov 270 54
Jméno: Ing. Milan Svašek 25.5.1994 - 16.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: U Stadionu 69, Beroun 266 01
Jméno: Bjarne Moltke Hansen 12.9.1996 - 16.3.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Trojanova 1993/5, Praha 120 00
Jméno: Henrik Scheinemann 12.9.1996 - 16.3.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 36 , Turkovice Česká republika
Jméno: Henrik Scheinemann 16.3.1998 - 15.10.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Lars Osterggard 16.3.1998 - 15.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Georg Vind 15.10.1998 - 15.10.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Bjarne-Moltke Hansen Dat.nar. 11.10.1961 16.3.1998 - 22.1.2001
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Lars Ostergaard 15.10.1999 - 22.1.2001
Funkce: člen představenstva:
Adresa: Žitavského 499, Praha 156 00
Jméno: Lars Ostergaard 22.1.2001 - 3.9.2001
Funkce: předseda představenstva:
Adresa: Žitavského 499, Praha 156 00
Jméno: Jens Bayer 15.10.1999 - 15.10.2003
Funkce: člen představenstva:
Trvání členství: do 24.4.2003
Adresa: Nám. M.Poštové 49, Beroun 266 01
Jméno: Karl Worre Jorgensen Dat.nar.8.7.1943 16.3.1998 - 22.11.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: do 1.7.2004
Ve funkci: do 1.7.2004
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Bjarne-Moltke Hansen Dat.nar. 11.10.1961 22.1.2001 - 22.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 1.7.2004
Adresa: Hotel Litava, nám. Marie Poštové , Beroun Česká republika
Jméno: Lars Ostergaard 3.9.2001 - 22.11.2004
Funkce: předseda představenstva:
Trvání členství: od 3.2.2000 do 1.7.2004
Ve funkci: od 3.2.2000 do 1.7.2004
Adresa: Dánské království
DK-9260 Gistrup, Kronen 77
Jméno: Agnieszka Grous 6.2.2004 - 22.11.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.4.2003 do 1.7.2004
Adresa: Lidická 302/91, Beroun 266 01
Jméno: Bjarne Moltke Hansen 22.11.2004 - 17.10.2008
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2004 do 10.9.2008
Adresa: Lidická 302/91, Beroun 266 01
Jméno: Karl Worre Jorgensen 22.11.2004 - 26.5.2009
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 2.7.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 3.4.2009
Adresa: Lidická 302/91, Beroun 266 01
Jméno: Ulrik Kolding Hartvig 22.11.2004 - 26.5.2009
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.7.2004
Ve funkci: od 2.7.2004 do 3.4.2009
Adresa: Dánské království
Corfitzvej 10, DK-9000 Aaborg
Jméno: Agnieszka Grous 22.11.2004 - 26.5.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 2.7.2004 do 3.4.2009
Adresa: Lidická 302/91, Beroun 266 01
Jméno: Jan Sveinsson Deding 17.10.2008 - 12.1.2010
Trvání členství: od 11.9.2008
Adresa: Nordmarksvej 7 , Galten Dánské království
Jméno: Karl Worre Jorgensen 26.5.2009 - 12.1.2010
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 2.7.2004 do 3.12.2009
Ve funkci: od 3.4.2009 do 3.12.2009
Adresa: Houtvedbakken 7 , Hobro, PSČ DK-9500 Dánské království
Jméno: Lars Henrik Sondergaard 12.1.2010 - 12.1.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2009
Adresa: Dánské království
Aalborg, Elisabethsvej 10, PSČ: DK-9000
Jméno: Agnieszka Grous 26.5.2009 - 31.1.2011
Funkce: členka představenstva
Trvání členství: od 2.7.2004 do 16.11.2010
Ve funkci: od 3.4.2009 do 16.11.2010
Adresa: Al. Wyzwolenia 15 , Varšava Polská republika
Jméno: Ulrik Kolding Hartvig 26.5.2009 - 19.5.2011
Funkce: předseda
Trvání členství: od 2.7.2004 do 14.2.2011
Ve funkci: od 3.4.2009 do 14.2.2011
Adresa: Dánské království
Corfitzvej 10, DK-9000 Aaborg
Jméno: Jan Sveinsson Deding 12.1.2010 - 19.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2008
Ve funkci: od 4.12.2009 do 14.3.2011
Adresa: Nordmarksvej 7 , Galten Dánské království
Jméno: Jan Sveinsson Deding 19.5.2011 - 10.4.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 11.9.2008 do 23.2.2012
Ve funkci: od 14.3.2011 do 23.2.2012
Adresa: Nordmarksvej 7 , Galten Dánské království
Jméno: Lars Henrik Sondergaard 12.1.2010 - 27.1.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 4.12.2009 do 18.12.2013
Adresa: Dánské království
Aalborg, Elisabethsvej 10, PSČ: DK-9000
Jméno: René Carl-Anders Gjerding 19.5.2011 - 27.1.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.2.2011 do 18.12.2013
Ve funkci: od 14.3.2011 do 18.12.2013
Adresa: Dánské království
Hadsten, Faurskovvej 20, PSČ DK-8370
Jméno: Jorgen Norgaard Jacobsen 10.4.2012 - 27.1.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.2.2012 do 18.12.2013
Ve funkci: od 23.2.2012 do 18.12.2013
Adresa: Dánské království
Stovring, Sondervang 17, PSČ: DK-9530
Jméno: Rune Jensen 27.1.2014 - 11.8.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013 do 30.6.2015
Ve funkci: od 19.12.2013 do 30.6.2015
Adresa: Kenny Drews Vej 77 , 2450 K benhavn SV Dánské království
Jméno: Rikke Alsted Houlberg 11.8.2015 - 29.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.6.2015
Adresa: J rgen Berthelsensvej 29 , N rresundby Dánské království
Jméno: Kaspar Kristiansen 27.1.2014 - 10.10.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013 do 26.9.2017
Ve funkci: od 19.12.2013 do 26.9.2017
Adresa: Nyvang 15, Himmelev , 4000 Roskilde Dánské království
Jméno: Dirks Jesper 27.1.2014 - 10.5.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.12.2013 do 24.4.2018
Adresa: Kassandravej 4 , 9210 Aalborg S Dánské království

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ilona Sudíková 11.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Ve funkci: od 1.7.2015
Adresa: Popelky Biliánové 238, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Roman Krátký 11.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: Na vyhlídce 129, Ruda nad Moravou 789 63
Jméno: Čeněk Hořava 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: 309, Hrabišín 788 04
Jméno: Ing. Miroslav Dragoun 16.4.1993 - 25.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Nad Stadionem 345, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Ing. Pavel Procházka 16.4.1993 - 25.5.1994
Funkce: člen
Adresa: Na Náhonu 55, Beroun 266 01
Jméno: Zdeněk Kubišta 16.4.1993 - 2.11.1994
Funkce: předseda
Adresa: Puchmajerova 1305/11, Beroun 266 01
Jméno: ing. Vratislav Randa 25.5.1994 - 12.9.1996
Adresa: Tovární 39, Beroun 266 01
Jméno: Lars Ostergaard 25.5.1994 - 16.3.1998
Funkce: člen
Adresa: Lemvigvej 90B , DK-9000 Aalborg Česká republika
Jméno: ing. Ivo Tomíček 12.9.1996 - 16.3.1998
Adresa: Košťálkova 1536, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Daniel Bubla 16.3.1998 - 15.10.1998
Funkce: předseda
Adresa: Zabranská 390, Hýskov 267 06
Jméno: Ing. Ivan Budil 16.3.1998 - 15.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: do 9.4.2000
Adresa: Tyršova 74, Beroun 266 01
Jméno: Čeněk Hořava 15.10.2003 - 15.10.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.4.2003
Adresa: 788 03 Nový Malín Česká republika
Jméno: Jan Kraina 2.11.1994 - 22.11.2004
Funkce: člen
Trvání členství: do 2.11.1997
Adresa: Máchova 599/6, Beroun 266 01
Jméno: Ilona Veselá 15.10.1998 - 17.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 12.4.2007
Adresa: Mezouň 8 , 267 18 pošta Karlštejn Česká republika
Jméno: Čeněk Hořava 15.10.2003 - 17.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.4.2003 do 12.4.2007
Adresa: 594, Nový Malín 788 03
Jméno: Jiří Jirásek 22.11.2004 - 17.9.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 27.5.2004 do 27.5.2007
Adresa: Lidická 785, Beroun 266 01
Jméno: Ilona Sudíková 17.9.2007 - 31.1.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.4.2007 do 14.12.2010
Adresa: Popelky Biliánové 238, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Čeněk Hořava 17.9.2007 - 31.1.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.4.2007 do 14.12.2010
Adresa: 594, Nový Malín 788 03
Jméno: Ilona Sudíková 31.1.2011 - 27.6.2011
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: Popelky Biliánové 238, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Čeněk Hořava 31.1.2011 - 21.8.2014
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2010
Adresa: 594, Nový Malín 788 03
Jméno: Ilona Sudíková 27.6.2011 - 11.8.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 15.12.2010 do 30.6.2015
Ve funkci: od 8.6.2011 do 30.6.2015
Adresa: Popelky Biliánové 238, Králův Dvůr 267 01
Jméno: Roman Krátký 27.6.2011 - 11.8.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.5.2011 do 30.6.2015
Adresa: Na vyhlídce 129, Ruda nad Moravou 789 63
Jméno: Čeněk Hořava 21.8.2014 - 11.8.2015
Funkce: člen
Trvání členství: od 15.12.2010 do 30.6.2015
Adresa: 461, Nový Malín 788 03
Jméno: Čeněk Hořava 11.8.2015 - 23.12.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2015
Adresa: 461, Nový Malín 788 03

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Daniel Bubla 21.10.2015
Adresa: K Jakubině 516, Hýskov 267 06
Jméno: Ing. Zdeňka Cahlíková 21.10.2015
Adresa: Muchova 2938/7, Šumperk 787 01
Jméno: Ing. Ivan Budil 21.10.2015
Adresa: Na Vinici 351, Beroun 266 01
Jméno: Calus Bech Nielsen 2.11.1994 - 16.3.1998
Adresa: Seydlerova 2150/5, Praha 158 00
Jméno: Ivan Budil 2.11.1994 - 16.3.1998
Adresa: Tyršova 74, Beroun 266 01
Jméno: Vlastimil Miler 2.11.1994 - 24.11.1998
Adresa: K Lesíku 364, Hýskov 267 06
Jméno: Lars Ostergaard 3.9.1999 - 6.2.2004
Adresa: Žitavského 499, Praha 156 00
Jméno: Ing. Zdeňka Cahlíková 30.7.2001 - 6.2.2004
Adresa: Pod Senovou 2675/26, Šumperk 787 01
Jméno: Lars Ostergaard 6.2.2004 - 14.1.2005
Adresa: Lidická 302/91, Beroun 266 01
Jméno: Jiří Petržela 22.6.2000 - 31.7.2006
Adresa: Lidická 785, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Daniel Bubla 15.10.1998 - 21.10.2015
Adresa: Zabranská 390, Hýskov 267 06
Jméno: Ing. Ivan Budil 15.10.2003 - 21.10.2015
Adresa: Na Vinici 351, Beroun 266 01
Jméno: Ing. Zdeňka Cahlíková 6.2.2004 - 21.10.2015
Adresa: Muchova 2938/7, Šumperk 787 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Jacob Moesgard
Člen statutárního orgánu: Rikke Alsted Houlberg
Člen statutárního orgánu: Torben Axelsen

Vlastníci firmy Cembrit a.s. IČO: 18600247

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 946 042 000 Kč 100% 17.4.2014
zakladni 1 126 240 000 Kč 100% 16.4.2007 - 17.4.2014
zakladni 486 240 000 Kč 100% 22.12.2004 - 16.4.2007
zakladni 137 270 000 Kč - 3.4.1996 - 22.12.2004
zakladni 106 770 000 Kč - 16.4.1993 - 3.4.1996
zakladni 57 200 000 Kč - 24.7.1991 - 16.4.1993

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 8 400 Kč 112 624 17.4.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 112 624 16.4.2007 - 17.4.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 48 624 22.12.2004 - 16.4.2007
Akcie na jméno 10 000 Kč 13 727 3.4.1996 - 22.12.2004
Akcie na jméno 10 000 Kč 10 677 16.4.1993 - 3.4.1996
Akcie na jméno 10 000 Kč 5 720 24.7.1991 - 16.4.1993

Sbírka Listin Cembrit a.s. IČO: 18600247

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 838/SL 62 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.9.2015 7.9.2015 46
B 838/SL 61 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.9.2015 7.9.2015 46
B 838/SL 60 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 30.6.2015 24.7.2015 18.8.2015 19
B 838/SL 58 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 26.5.2014 24.7.2015 18.8.2015 22
B 838/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 4.4.2014 23.7.2014 28.8.2014 45
B 838/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.4.2014 9.4.2014 23.4.2014 14
B 838/SL 53 notářský zápis NZ 672/2013 Městský soud v Praze 18.12.2013 20.1.2014 12.2.2014 12
B 838/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.10.2013 12.11.2013 14.11.2013 14
B 838/SL 51 notářský zápis NZ 436/2013 Městský soud v Praze 25.10.2013 7.11.2013 11.11.2013 17
B 838/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 11.7.2013 24.7.2013 47
B 838/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.6.2012 25.6.2012 48
B 838/SL 48 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 23.2.2012 24.4.2012 0
B 838/SL 47 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 23.2.2012 24.4.2012 0
B 838/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 31.5.2011 2.6.2011 48
B 838/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2011 30.5.2011 6
B 838/SL 44 ostatní - rozhod.předst. Městský soud v Praze 14.3.2011 30.5.2011 1
B 838/SL 43 ostatní - rozhod. jedin. akcion. Městský soud v Praze 14.2.2011 30.5.2011 1
B 838/SL 42 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.1.2011 8.2.2011 14
B 838/SL 41 notářský zápis NZ 40/2011 Městský soud v Praze 24.1.2011 8.2.2011 15
B 838/SL 40 ostatní rozh.předst. Městský soud v Praze 14.12.2010 8.2.2011 6
B 838/SL 39 ostatní zápis ze schůze Městský soud v Praze 16.11.2010 8.2.2011 1
B 838/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.5.2010 26.5.2010 48
B 838/SL 37 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 4.12.2009 2.2.2010 2
B 838/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.11.2009 2.2.2010 6
B 838/SL 35 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 3.12.2009 2.2.2010 15
B 838/SL 34 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 2.4.2009 26.5.2009 5
B 838/SL 33 ostatní - rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 3.4.2009 26.5.2009 2
B 838/SL 32 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2009 26.5.2009 13
B 838/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2009 26.5.2009 13
B 838/SL 30 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.3.2009 26.5.2009 10
B 838/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 18.5.2009 25.5.2009 48
B 838/SL 28 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 10.9.2008 11.11.2008 4
B 838/SL 27 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 27.8.2008 11.11.2008 6
B 838/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 7.5.2008 12.5.2008 48
B 838/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.5.2008 2.5.2008 16
B 838/SL 25 notářský zápis NZ 85/2008 Městský soud v Praze 15.4.2008 2.5.2008 50
B 838/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 9.5.2007 10.5.2007 0
B 838/SL 22 stanovy společnosti (bez data) Městský soud v Praze 25.4.2007 0
B 838/SL 21 notářský zápis NZ 71/2007 Městský soud v Praze 15.3.2007 25.4.2007 0
B 838/SL 20 notářský zápis -NZ36/07 Městský soud v Praze 31.1.2007 19.3.2007 62
B 838/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.5.2006 15.5.2006 48
B 838/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 26.5.2005 6.6.2005 36
B 838/SL 17 ostatní - rozh. představenstva Městský soud v Praze 8.12.2004 18.1.2005 0
B 838/SL 16 notářský zápis - NZ 218/04-mim. VH Městský soud v Praze 15.7.2004 25.11.2004 0
B 838/SL 15 podpisové vzory -+4x Městský soud v Praze 20.7.2004 25.11.2004 0
B 838/SL 14 výroční zpráva r. 2003+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 10.3.2004 11.5.2004 13.5.2004 37
B 838/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2003 2.4.2004 0
B 838/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 22.12.2003 2.4.2004 0
B 838/SL 9 ostatní rozhodn. představen. společn. Městský soud v Praze 30.1.2003 2.12.2003 2.12.2003 0
B 838/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.7.2003 2.12.2003 2.12.2003 0
B 838/SL 10 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 24.4.2003 2.12.2003 2.12.2003 0
B 838/SL 8 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 29.4.2003 30.4.2003 0
B 838/SL 7 notářský zápis  NZ 210/2002 N 177/2002 Městský soud v Praze 7.5.2002 15.7.2002 16.7.2002 0
B 838/SL 6 výroční zpráva za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 23.5.2002 11.6.2002 0
B 838/SL 3 výroční zpráva +audit.zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 5.9.2001 0
B 838/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 21.12.2000 1.8.2001 0
B 838/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.12.2000 1.8.2001 0
B 838/SL 2 účetní závěrka za r.1996, 1997, 1998, 1999 Městský soud v Praze 28.7.2000 23.8.2000 0
B 838/SL 1 ostatní - zápis z jednání valné hrom. Městský soud v Praze 12.5.1999 11.11.1999 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Cembrit a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Cembrit a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.