CE WOOD, a.s. Zlín IČO: 60745479

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CE WOOD, a.s., která sídlí v obci Zlín a bylo jí přiděleno IČO 60745479.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem CE WOOD, a.s. se sídlem v obci Zlín byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Vedení spisovny a další.

Základní údaje o CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 23.5.1995
Spisová značka: B 1560
IČO: 60745479
Obchodní firma: CE WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 23.5.1995
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 23.5.1995
Na společnost CE WOOD, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti BETR, s.r.o., se sídlem Hodonín, Tyršova 3214/8, PSČ 695 01, IČ 255 71 796, v rámci fúze obou společností formou sloučení dle Smlouvy o fúzi sloučením. 24.10.2008
Na společnost CE WOOD,a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti ALLWOOD, a.s. se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ: 760 01, IČ: 255 32 812. Část jmění rozdělované společnosti ALLWOOD, a.s., která přešla na nástupnickou společnost CE WOOD, a.s. je stanovená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením. 1.10.2007
Řádná valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 28.6.2007 rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti o částku 111 600 000,- Kč takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu: Povinnost vyplývající z ust. § 161a odst. 2 obchodního zákoníku. 2. Rozsah snížení základního kapitálu: Stávající základní kapitál ve výši 1 116 000 000,- Kč, bude snížen o částku 111 600 000,- Kč na novou výši 1 004 400 000,- Kč. 3. Způsob snížení základního kapitálu: Použitím těchto vlastních akcií v majetku společnosti: 12 kusů kmenových akcií na majitele, nekótovaných, vydaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, 12 kusů kmenových akcií na majitele, nekótovaných, vydaných v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 8 300 000,- Kč, slovy: osm milionů tři sta tisíc korun českých. Tyto akcie budou zničeny do 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: O částku 111 600 000,- Kč představující úhrn jmenovitých hodnot zrušovaných akcií společnosti bude snížen základní kapitál společnosti. V souvislosti se snížením základního kapitálu nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mez i částkou, o niž se snižuje základní kapitál, a pořizovací cenou vlastních akcií, bude účtována na účet ostatních kapitálových fondů. 2.8.2007 - 5.12.2008
Na společnost EP Kapitál Group, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, IČ 60745479, jako nástupnickou společnost přešlo jako na hlavního akcionáře jmění zanikající společnosti CE WOOD, a.s., se sídlem Zlín, Zlínské Paseky 3662, PSČ 760 01, IČ 48533700 . 9.12.2003
Stanovy platí ve znění schváleném dne 28.06.2001. 16.9.2003 - 24.10.2006
Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změn schválených valnou hromadou 22.8.2000, doplněných rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 4.10.2000. 3.8.2001 - 3.10.2001
Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změn schválených valnou hromadou 22.8.2000. 4.9.2000 - 3.8.2001
Společnost předložila stanovy v úplném znění včetně změn schválených valnou hromadou 31.8.1999. 5.11.1999 - 4.9.2000
Společnost se řídí stanovami ze dne 17.4.1998. 15.6.1999 - 5.11.1999
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní jmění: 8.6.1999 - 15.6.1999
1. Základní jmění společnosti EP Kapitál Group, a.s. se sídlem ve Zlíně, Kvítková 4703, IČO 60 74 54 79 se zvyšuje o částku 100 000 000,-Kč: slovy jedno sto milionů korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 20 000 000,-Kč, slovy: dvacet milionů korun českých, nově na částku 120 000 000,-Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 8.6.1999 - 15.6.1999
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100, slovy: jedno sto, kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 8.6.1999 - 15.6.1999
3. Splacení emisního kurzu upisovaných akcií bude provedeno formou kapitalizace pohledávky, která vznikla společnosti Exportní průmyslová a.s., vůči společnosti EP Kapitál Group, a.s. tak, že dne 17.4.1998 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního jmění společnosti EP Kapitál Group, a.s. o částku 100 000 000,-Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých. Celou částku na zvýšení základního jmění ve výši 100 000 000,-Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých, splatila společnost Exportní průmyslová,a.s., na určený účet společnosti EP Kapitál Group, a.s. Rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Brně, které nabylo právní moci dne 1.6.1999, byl návrh na zápis zvýšení základního jmění pravomocně zamítnut a v souladu s ustanovením § 167 odstavec 2 obchodního zákoníku tedy vznikla společnosti EP Kapitál Group, a.s., povinnost vrátit společnosti Exportní průmyslová, a.s., zaplacenou částku včetně příslušenství. Jediný akcionář v souladu s ustanovením § 59 odst.7) obchodního zákoníku souhlasí, aby tato pohledávka byla kapitalizována v nominální hodnotě 100 000 000,-Kč, slovy: jedno sto milionů korun českých. 8.6.1999 - 15.6.1999
4. Místo pro upisování akcií: sídlo společnosti EP Kapitál Group, a.s. Zlín, Kvítková 4703. 8.6.1999 - 15.6.1999
5. Lhůta pro upisování akcií: akcie bude možné upisovat ve lhůtě třiceti dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. Ve stejné lhůtě a ve stejném místě musí být splacen emisní kurz takto upsaných akcií, který bude splacen formou kapitalizace pohledávky tak, jak je uvedeno výše. Emisní kurz bude splacen ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají. 8.6.1999 - 15.6.1999
Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje. 8.6.1999 - 15.6.1999
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 17.4.1998 o zvýšení základního jmění. 8.6.1998 - 31.5.1999
1. Základní jmění společnosti EP Kapitál Group,a.s. se sídlem ve Zlíně, Kvítková 4703, IČO 60745479 se zvyšuje o částku 100 000 000 Kč, slovy: jednostomilionů korun českých, to je z dosavadní výše základního jmění 20 000 000 Kč, nově na částku 120 000 000 Kč, slovy: jednostodvacetmilionů korun českých. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 8.6.1998 - 31.5.1999
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 100, slovy: jednosto kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Emisní kurz upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. 8.6.1998 - 31.5.1999
3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za těchto podmínek: 8.6.1998 - 31.5.1999
a) Místo pro vykonání přednostního práva: sídlo společnosti EP Kapitál Group, a.s., Zlín, Kvítková 4703. 8.6.1998 - 31.5.1999
b) Lhůta pro vykonání přednostního práva: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 30 dnů. Lhůta začíná běžet v den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti. 8.6.1998 - 31.5.1999
c) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 000,--Kč, slovy: jedenmilion korun českých, lze upsat pět nových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,--Kč, slovy: jedenmilion korun českých. 8.6.1998 - 31.5.1999
d) S využitím přednostního práva lze upisovat kmenové akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč, slovy: jedenmilion korun českých. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 1 000 000 Kč, slovy: jedenmilion korun českých, za jednu akcii. 8.6.1998 - 31.5.1999
4. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek: 8.6.1998 - 31.5.1999
a) Místo upisování akcií: sídlo společnosti EP Kapitál Group, a.s., Zlín, Kvítková 4703. 8.6.1998 - 31.5.1999
b) Lhůta pro upisování: akcie bude možné upisovat ve lhůtě 30 dnů. Začátek běhu této lhůty je shodný s prvním pracovním dnem následujícím po dni, kdy skončila lhůta pro vykonání přednostního práva. 8.6.1998 - 31.5.1999
c) Jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou shodné s údaji uvedenými v bodu 3.písm.d). 8.6.1998 - 31.5.1999
5. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději do 30 dnů po jejich upsání na účet společnosti vedený u Creditanstalt,a.s. ve Zlíně, č.ú. 50551-011/2700. 8.6.1998 - 31.5.1999
Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je posílení vlastních zdrojů společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje. 8.6.1998 - 31.5.1999
Společnost se řídí stanovami ze dne 21.10.1997. 2.2.1998 - 5.11.1999

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 60745479
Obchodní firma: CE WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Zlína
Vznik první živnosti: 23.5.1995
Celkový počet živností: 35
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 60745479
Firma: CE WOOD, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Zlín
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.5.1995

Kontakty na CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Stráže 3662 , Zlín 760 01 27.2.2012
Sídlo: Zlínské Paseky 3662 , 760 01 Zlín Česká republika
4.9.2000 - 27.2.2012
Sídlo: Kvítková 4703 , Zlín 760 01 2.2.1998 - 4.9.2000
Sídlo: Přílucká 360 , 760 01 Zlín Česká republika
23.5.1995 - 2.2.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Stráže 3662, Zlín 760 01

Obory činností CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.10.2010
vedení spisovny 12.10.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.10.2010
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 12.10.2010
podnikání v oblasti lesnictví, těžby, zpracování dřeva a výroby ze dřeva včetně poskytování služeb v myslivosti 22.7.2004 - 12.10.2010
podnikání v oblasti opravárenství, servisní a strojní výroby, zahrnující elektrická a elektronická zařízení, včetně poskytování služeb s tím spojených 22.7.2004 - 12.10.2010
podnikání v oblasti ubytovacích služeb a hostinské činnosti a poskytování služeb souvisejících s provozem rekreačního zařízení 22.7.2004 - 12.10.2010
podnikání v oblasti stavebnictví, včetně realitní činnosti, správy a údržby nemovitostí a činností s tím spojených 22.7.2004 - 12.10.2010
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 22.7.2004 - 12.10.2010
provozování trhacích prací 22.7.2004 - 12.10.2010
provozování rekondičního a rehabilitačního zařízení 22.7.2004 - 12.10.2010
směnárenská činnost 22.7.2004 - 12.10.2010
silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná 22.7.2004 - 12.10.2010
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozovaná vozidly do 3,5 tuny i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti 22.7.2004 - 12.10.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 3.10.2001 - 22.7.2004
činnost organizačních a ekonomických poradců 3.10.2001 - 22.7.2004
vedení účetnictví 2.2.1998 - 3.10.2001
činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců 2.2.1998 - 3.10.2001
automatizované zpracování dat 2.2.1998 - 22.7.2004
poskytování software 2.2.1998 - 22.7.2004
zpracování a poskytování ekonomických analýz 2.2.1998 - 22.7.2004
manažerská a marketingová činnost 2.2.1998 - 22.7.2004
poskytování služeb v oblasti informatiky 2.2.1998 - 22.7.2004
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 23.5.1995 - 22.7.2004
zprostředkovatelská činnost 23.5.1995 - 22.7.2004
leasingová činnost 23.5.1995 - 22.7.2004

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
rostlinná výroba živočišná výroba výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 12.10.2010
myslivost 22.7.2004

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.1.2004

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba strojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Stráže 3662 , Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny: 1002163587
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Zahájení provozování: 9.1.2004
Provozovna č. 2
Provozovna: 739 99 Osoblaha
Identifikační číslo provozovny: 1002163544
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 9.1.2004
Provozovna č. 3
Provozovna: 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Identifikační číslo provozovny: 1002163579
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 9.1.2004
Provozovna č. 4
Provozovna: 675 03 Budišov
Identifikační číslo provozovny: 1002163714
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 9.1.2004
Provozovna č. 5
Provozovna: Na Středisku 370 , Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny: 1002163692
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 9.1.2004
Provozovna č. 6
Provozovna: 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny: 1002163722
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování technických služeb

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování: 9.1.2004

Živnost č. 3 Vedení spisovny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.2.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Velkomoravská 933/79 , Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny: 1002163595
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 6.2.2006

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1995
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1995
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 6 Leasingová činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.5.1995
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 8 Činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 2.11.2000

Živnost č. 9 Poskytování software

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 10 Vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 2.11.2000

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti informatiky

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 12 Zpracování a poskytování ekonomických analýz

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 13 Manažérská a marketingová činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 14 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.1997
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 15 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.10.2000
Zánik oprávnění: 13.1.2004

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti ubytovacích služeb a hostinské činnosti a poskytování služeb souvisejících s provozem rekreačních zařízení

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Podnikání v oblasti opravárenství, servisní a strojní výroby, zahrnující elektrická a elektronická zařízení, včetně poskytování služeb s tím spojených

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 18 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2012

Živnost č. 19 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 20 Podnikání v oblasti lesnictví, těžby, zpracování dřeva a výroby ze dřeva včetně poskytování služeb v myslivosti

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Podnikání v oblasti stavebnictví, včetně realitní činnosti, správy a údržby nemovitostí a činností s tím spojených

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 23 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 24 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 25 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 25.2.2009

Živnost č. 26 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 27 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 25.2.2009

Živnost č. 28 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 29 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 25.2.2009

Živnost č. 30 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava osobní vnitrostátní a mezinárodní příležitostná

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 32 Provádění trhacích prací

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.2004
Zánik oprávnění: 10.11.2004

Živnost č. 33 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní provozována vozidly do 3,5 tuny i nad 3,5 tuny celkové hmotnosti

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 34 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o n

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.1.2004
Zánik oprávnění: 17.8.2010

Živnost č. 35 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.1.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Podpůrné činnosti pro lesnictví
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba ostatních elektrických zařízení
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí j. n.
Činnosti knihoven a archivů
Provozování sportovních zařízení

Vedení firmy CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Za společnost jedná samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. 9.12.2003
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně. 5.11.1999 - 9.12.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 23.5.1995 - 5.11.1999
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 23.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008
Ve funkci: od 17.6.2008
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: ing. Ivan Doubrava 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Smetanova 1303/1, Kroměříž 767 01
Jméno: JUDr. Karel Humplik 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Jaselská 418/6, Teplice 415 03
Jméno: Jiří Ovský 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: 738, Mikulášovice 407 79
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 2.2.1998 - 18.5.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Smetanova 1303/1, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Pavel Hořanský 2.2.1998 - 5.11.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Luční 1988, Vsetín 755 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 18.5.1998 - 4.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Úprkova 3686/7, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Petr Kucharčík 5.11.1999 - 3.10.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Zátiší 1177, Orlová 735 14
Jméno: Ing. František Černý 2.2.1998 - 16.9.2003
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Ve funkci: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 4.9.2000 - 16.9.2003
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Ve funkci: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Vlastimir Broda 3.10.2001 - 22.7.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 28.6.2001 do 15.12.2003
Adresa: Spolková republika Německo
pobyt v ČR: Komorní Lhotka 197, PSČ 739 54 trvalé bydliště: Am Hägen, 37a, 53783 Eifort
Jméno: Ing. Václav Šebek 9.12.2003 - 22.7.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 9.12.2003
Adresa: Klecandova 712/11, Brno 613 00
Jméno: Ing. František Černý 16.9.2003 - 19.1.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2000 do 9.11.2004
Ve funkci: od 22.8.2000 do 9.11.2004
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Michael Broda 22.7.2004 - 24.10.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.12.2003 do 15.8.2006
Adresa: 197 , 739 54 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Václav Šebek 22.7.2004 - 14.8.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 28.6.2007
Ve funkci: od 9.12.2003 do 28.6.2007
Adresa: Viniční 3664/189, Brno 615 00
Jméno: Martin Černý 14.2.2005 - 14.8.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2004
Ve funkci: od 14.12.2004
Adresa: Frant. Bartoše 302, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 16.9.2003 - 20.8.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2000 do 20.6.2003
Ve funkci: od 22.8.2000 do 20.6.2003
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 20.8.2007 - 18.7.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.6.2003 do 17.6.2008
Ve funkci: od 20.6.2003 do 17.6.2008
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Karel Chuděj 24.10.2006 - 21.9.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.8.2006 do 30.1.2009
Adresa: U Hřiště 456, Zlín 760 01
Jméno: Martin Černý 14.8.2007 - 21.9.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 14.12.2004 do 12.9.2011
Ve funkci: od 14.12.2004 do 12.9.2011
Adresa: Lešenská 633, Zlín 763 14
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 18.7.2008 - 27.2.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008
Ve funkci: od 17.6.2008
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Ivan Doubrava 27.2.2012 - 23.10.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.6.2008
Ve funkci: od 17.6.2008
Adresa: K Vodojemu 4321/2, Kroměříž 767 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Pecha 22.7.2004
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.1.2004
Adresa: Hlavní 1170, Frýdlant nad Ostravicí 739 11
Jméno: Pierre Mestdagh 14.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2006
Adresa: Lucemburské velkovévodství
Sandweiler, Rue Batty Weber 19
Jméno: Marco Bassoli 18.7.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.6.2008
Adresa: Italská republika
Carpi, Via Del Melo 8, 41012
Jméno: RNDr. Jan Brázdil 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Křiby 4721, Zlín 760 05
Jméno: Helena Pešková 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: členka
Adresa: Luční 4587, Zlín 760 05
Jméno: ing. Luděk Stavinoha 23.5.1995 - 2.2.1998
Funkce: člen
Adresa: Albertova 3984/4, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Róbert Babuka 2.2.1998 - 23.2.1999
Funkce: předseda
Adresa: Gen. Svobody 2940/30, Kroměříž 767 01
Jméno: Eva Štauderová 2.2.1998 - 3.10.2001
Funkce: členka
Ve funkci: do 28.6.2001
Adresa: Dlužkova 126, Zlín 763 11
Jméno: Radovan Kocourek 2.2.1998 - 16.9.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Ve funkci: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Adresa: Přílucká 300 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Ing. Róbert Babuka 23.2.1999 - 16.9.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Ve funkci: od 21.10.1997 do 22.8.2000
Adresa: Sadová 4152 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Jméno: Ing. Svatopluk Chalupa CSc. 5.11.1999 - 16.9.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 31.8.1999 do 20.6.2003
Adresa: Tererova 1354/15, Praha 149 00
Jméno: Michal Broda 16.9.2003 - 16.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003
Adresa: 197 , 739 54 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Róbert Babuka 16.9.2003 - 9.12.2003
Funkce: předseda
Trvání členství: od 22.8.2000
Ve funkci: od 22.8.2000 do 9.12.2003
Adresa: Sadová 4152 , 767 01 Kroměříž Česká republika
Jméno: Radovan Kocourek 16.9.2003 - 9.12.2003
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 22.8.2000
Ve funkci: od 22.8.2000 do 9.12.2003
Adresa: Přílucká 300 , 760 01 Zlín Česká republika
Jméno: Michael Broda 16.9.2003 - 22.7.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 20.6.2003 do 15.12.2003
Adresa: 197 , 739 54 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Petr Ondruch 9.12.2003 - 6.10.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 9.12.2003
Adresa: Solná cesta 231, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Vlastimir Broda 6.10.2004 - 24.10.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 15.12.2003 do 31.3.2006
Ve funkci: od 4.2.2004 do 31.3.2006
Adresa: 197 , 739 54 Komorní Lhotka Česká republika
Jméno: Ing. Petr Ondruch 6.10.2004 - 24.10.2006
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 3.9.2002 do 14.6.2006
Ve funkci: od 4.2.2004 do 14.6.2006
Adresa: Solná cesta 231, Uherské Hradiště 686 01
Jméno: Giuliano Mezzetti 24.10.2006 - 14.8.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2006 do 31.10.2006
Adresa: Italská republika
Modena, Via Gibellini 184

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Ivan Doubrava

Vlastníci firmy CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 1 004 400 000 Kč 100% 5.12.2008
zakladni 1 116 000 000 Kč 100% 11.7.2006 - 5.12.2008
zakladni 120 000 000 Kč - 15.6.1999 - 11.7.2006
zakladni 20 000 000 Kč - 2.2.1998 - 15.6.1999
zakladni 20 000 000 Kč - 23.5.1995 - 2.2.1998

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 108 5.12.2008
Kmenové akcie na majitele 8 300 000 Kč 108 5.12.2008
Kmenové akcie na majitele 8 300 000 Kč 120 11.7.2006 - 5.12.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 120 15.6.1999 - 5.12.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 2.2.1998 - 15.6.1999
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 20 23.5.1995 - 2.2.1998

Sbírka Listin CE WOOD, a.s. IČO: 60745479

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1560/SL 121 účetní závěrka [2015] ke dni 31.8.2015 Krajský soud v Brně 14.10.2015 4.12.2015 7.12.2015 7
B 1560/SL 120 účetní závěrka [2012]  rozvaha k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 27.10.2012 27.3.2014 9.4.2014 4
B 1560/SL 119 účetní závěrka [2012]  výkaz k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 29.10.2012 27.3.2014 9.4.2014 2
B 1560/SL 118 účetní závěrka [2012]  příloha k 31.08.2012 Krajský soud v Brně 27.3.2014 9.4.2014 2
B 1560/SL 117 insolvenční rozhodnutí řízení se zastavuje Krajský soud v Brně 14.2.2014 1.4.2014 3.4.2014 1
B 1560/SL 116 účetní závěrka [2011]  příloha k 31.08.2011 Krajský soud v Brně 27.10.2011 17.3.2014 20.3.2014 6
B 1560/SL 115 účetní závěrka [2011]  výkaz k 31.8.2011 Krajský soud v Brně 27.10.2011 5.2.2014 5.3.2014 2
B 1560/SL 114 účetní závěrka [2011]  rozvaha k 31.8.2011 Krajský soud v Brně 27.10.2011 5.2.2014 5.3.2014 4
B 1560/SL 113 účetní závěrka [2011]  výkaz k 10.2.2011 Krajský soud v Brně 9.5.2011 5.2.2014 5.3.2014 2
B 1560/SL 112 účetní závěrka [2011]  rozvaha k 10.2.2011 Krajský soud v Brně 9.5.2011 5.2.2014 5.3.2014 4
B 1560/SL 111 účetní závěrka [2013]  výkaz k 31.8.2013 Krajský soud v Brně 29.10.2013 14.11.2013 19.11.2013 2
B 1560/SL 110 účetní závěrka [2013]  rozvaha k 31.8.2013 Krajský soud v Brně 29.10.2013 14.11.2013 19.11.2013 4
B 1560/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.10.2010 24
B 1560/SL 99 insolvenční rozhodnutí -zpr.funkce insol.správce Krajský soud v Brně 6.11.2009 20.11.2009 1
B 1560/SL 98 insolvenční rozhodnutí -zastavuje se Krajský soud v Brně 7.8.2009 10.9.2009 5
B 1560/SL 97 insolvenční rozhodnutí -zastavuje se Krajský soud v Brně 29.7.2009 10.9.2009 6
B 1560/SL 96 insolvenční rozhodnutí -prodloužení moratoria Krajský soud v Brně 29.5.2009 4.6.2009 4
B 1560/SL 95 insolvenční rozhodnutí -opatř. a opráv.ins.správce Krajský soud v Brně 2.4.2009 3.4.2009 3
B 1560/SL 94 insolvenční rozhodnutí -vyhlášení moratoria Krajský soud v Brně 2.3.2009 5.3.2009 8
B 1560/SL 93 insolvenční rozhodnutí -ustanovení správce Krajský soud v Brně 27.2.2009 5.3.2009 8
B 1560/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.12.2006 24
B 1560/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2006 26.10.2006 24
B 1560/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 4.10.2001 22
B 1560/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.6.2001 4.10.2001 23
B 1560/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.8.2000 13.9.2000 13
B 1560/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 31.8.1999 9.11.1999 13
B 1560/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 17.4.1998 3.6.1999 13
B 1560/SL 4 notářský zápis Krajský soud v Brně 17.4.1998 9.7.1998 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení CE WOOD, a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu CE WOOD, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.