Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Česká Lípa IČO: 49902083

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bombardier Transportation Czech Republic a.s., která sídlí v obci Česká Lípa a bylo jí přiděleno IČO 49902083.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Bombardier Transportation Czech Republic a.s. se sídlem v obci Česká Lípa byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 25 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Malířství, lakýrnictví, natěračství , Zámečnictví, nástrojářství a další.

Základní údaje o Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.1994
Spisová značka: B 496
IČO: 49902083
Obchodní firma: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1994
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1994
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014 - 7.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 2.7.2014 - 18.2.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 2.7.2014 - 18.2.2015
Usnesení mimořádné valné hromady dne 18.12.2002 1.Mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 18 902 500,- Kč(slovy:osmnáct milionů devět set dva tisíce pět set korun českých).Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 189 025 nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,-Kč v zaknihované podobě("Akcie"). S nově vydanými Akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenovými akciemi Společnos ti. 3.Všechny Akcie budou s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci-společnosti DWA Deutsche Waggonbau GmbH se sídlem na adrese Kablower Weg 89,12526 Berlín,Spolková republika Německo.Důvodem vyloučení pře dnostního práva je potřeba bezodkladného posílení finančních zdrojů Společnosti,neboť v důsledku kumulované ztráty v hospodaření Společnosti a s ohledem na splatnost úvěrového závazku v rozsahu cca 24,1 milionu EUR by jakékoli prodlení s doplněním vlastní ho kapitálu mohlo způsobit závažnou finanční nestabilitu Společnosti. 4.Předem určený zájemce je oprávněn upsat Akcie v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79 v patnáctidenní lhůtě počínající prvním dnem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 5.Počátek běhu lhůty pro upsání Akcií oznámí předem určenému zájemci představenstvo Společnosti písemně nejpozději jeden den předem.Součást oznámení bude tvořit návrh smlouvy o upsání Akcií. 6.Emisní kurs jedné Akcie činí 3 970,-Kč. 7.Celá výše emisního kursu upsaných Akcií musí být níže uvedeným způsobem splacena do sedmi kalendářních dnů(včetně) následujících po posledním dnu lhůty k upsání Akcií uvedené shora v bodě 4. Upisovatel je oprávněn splatit emisní kurs uzavřením smlouvy o započtení níže uvedené pohledávky vůči Společnosti.Návrh smlouvy o započtení pohledávky doručí představenstvo Společnosti předem určenému zájemci společně s návrhem smlouvy o upsání Akcií dle bodu 5. K uzavření smlouvy o započtení dojde v sídle společnosti na adrese Česká Lípa,Svatopluka Čecha 1205,PSČ 470 79.Pro účely přepočtu uvedené pohledávky na české koruny bude použit směnný kurs vyhlášený Českou národní bankou ke dni uzavření smlouvy o započtení. Předem určený zájemce je oprávněn započíst následující pohledávku: pohledávka ve výši 24 100 000 EUR plus příslušenství,která vznikla na základě úvěrové smlouvy(Master Mutual Loan Agreement) ze dne 1.prosince 2001 a navazujícího potvrzení ("Confirmation") ze dne 17.června 2002 mezi společností BOMBARDIER LUXEMBOURG FINA NCE S.A.-VILLENEUVE,BRANCH,se sídlem Route de Pré- Jacquet-CP 32,CH-1844 Villeneuve,Švýcarsko jako věřitelem a Společností jako dlužníkem.Tato pohledávka byla následně na základě úvěrové smlouvy(Master Nutual Loan Agreement) uzavřené dne 13.12.2002 uvedeným věřitelem jako postupitelem postoupena na společ nost BOMBARDIER CORPORATE FINANCIAL SERVICES, ISLANDI sf.,REYKJAVIK,,ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko,jako postupníka. Tato pohledávka byla dále na základě úvěrové smlouvy( Master Mutual Loan Agreement) ze dne 18.prosince 2002 uvedenou společností BOMBARDIER CORPORATE FI NANCIAL SERVICES ISLANDI sf., REYKJAVIK, ZURICH BRANCH se sídlem Wiesenstrasse 8, 8008 Zurich,Švýcarsko, jako postupitelem dále postoupena na předem určeného zájemce jako postupníka. V rozsahu,v němž nebude pohledávka Společnosti na úhradu emisního kursu uspokojena započtením, je předem určený zájemce povinen emisní kurs splatit bezhotovostním převodem peněžních prostředků tak,aby platba byla nejpozději ve shora uvedené lhůtě připsána na zvláštní účet na jméno společnosti Vagónka Česká Lípa a.s.,číslo účtu 55303-981/2700 zřízený u banky HVB BANK Czech Republic a.s. Liberec pro účely splácení emisního kursu Akcií. 8. Upisování Akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 16.4.2003 - 11.11.2003
1) Rozhodnutí valné hromady ze dne 27. srpna 1998 o zvýšení základního jmění z částky 19.247.900,- Kč o částku 234.000.000,- Kč na 253.247.900,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. - důvod zvýšení základního jmění: posílení finančních zdrojů společnosti a doplnění základního jmění společnosti - způsob zvýšení základního jmění emisí-upsáním 23.400 kusů nových kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných o nominální hodnotě 10.000,- Kč za jednu akcii. - přednostní právo na upsání nových akcií může být vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě 2 týdnů, která začne bežet šestnáctým dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Při vykonání tohoto předsnostního práva lze na jednu dosavadní akcii společnosti o hodnotě 100,- Kč upsat 0,12157 kusů nových akcií. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva se rovná nominální hodnotě upisovaných akcií. Rozhodný den pro vykonání přednostního práva bude šestnáctý den následující pod dni, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým bude povolen zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou v druhém kole nabídnuty společnosti PRO-WAGON HOLDING B.V., se sídlem na adrese Leidsekade 98, 1017 PP Amsterdam, Nizozemsko. Akcie upisované ve druhém kole budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě, která bude tři pracovní dny a začne běžet prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém uplyne lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva. Emisní kurz každé z takto upisovaných akcií se bude rovnat její nominální hodnotě. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurz peněžitým vkladem do 15 dnů ode dne, kdy upsali akcie, na účet společnosti u Komerční banky a.s. pobočka Česká Lípa č.ú. 1907-421/0100. 2.11.1998 - 21.12.1998
2) Valná hromada dne 27. srpna 1998 schválila nové znění Stanov společnosti. 2.11.1998 - 10.10.2001
3) Valná hromada dne 27.8.1998 schválila roční účetní závěrku za rok 1997. 2.11.1998 - 10.10.2001
Valná hromada dne 17.7.1997 schválila usnesení o snížení základního jmění z hodnoty 192 479 000,- Kč na hodnotu 19 247 900,- Kč a to snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1000,- Kč na 100,- Kč. 22.12.1997 - 10.10.2001
Valná hromada společnosti dne 11.10.1996 rozhodla o zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti. 19.2.1997
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního záko- níku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku Vagónka Česká Lípa s.p. ve smys- lu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu ma- jetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje Bombardier Transportation Czech Republic a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 49902083
Obchodní firma: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 13.7.1992
Celkový počet živností: 39
Aktivních živností: 7

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 49902083
Firma: Bombardier Transportation Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Česká Lípa
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.1994

Kontakty na Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01 2.7.2014
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01 14.12.2004 - 2.7.2014
Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01 1.1.1994 - 14.12.2004

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa 470 01

Obory činností Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.2.2015
Malířství, lakýrnictví, natěračství 2.7.2014
kovářství, podkovářství 1.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.8.2009
obráběčství 1.8.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.8.2009
malířství, natěračství 1.8.2009 - 2.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.8.2009 - 18.2.2015
skladování zboží a manipulace s nákladem 3.10.2005 - 1.8.2009
činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců 20.2.2003 - 1.8.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 10.10.2001 - 1.8.2009
pedagogická činnost 22.12.1997 - 24.4.1998
hostinská činnost 22.12.1997 - 24.4.1998
výroba a prodej tlakového vzduchu 22.12.1997 - 10.10.2001
ubytovací služby kromě hostinské činnosti 22.12.1997 - 3.10.2005
výroba a montáž kolejových vozidel v režimu živností volných 22.12.1997 - 1.8.2009
sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zboží 22.12.1997 - 1.8.2009
provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, řidičů MDV, jeřábníků a vazačů 22.12.1997 - 1.8.2009
natěračské a písmomalířské práce 22.12.1997 - 1.8.2009
reprodukční práce-kopírovací služby 22.12.1997 - 1.8.2009
nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů 22.12.1997 - 1.8.2009
pronájem nebytových prostor 22.12.1997 - 1.8.2009
inženýrské práce v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů 22.12.1997 - 1.8.2009
nástrojářství 22.12.1997 - 1.8.2009
zámečnictví 22.12.1997 - 1.8.2009
kovoobráběčství 22.12.1997 - 1.8.2009
kovářství 22.12.1997 - 1.8.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 22.12.1997 - 1.8.2009
silniční motorová doprava nákladní 22.12.1997 - 1.8.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce kolejových vozidel, jednoúčelových a speciálních kolejových zařízení 1.1.1994 - 22.12.1997
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 22.12.1997
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 22.12.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení (v rozsahu osvědčení) 1.1.1994 - 22.12.1997
revize elektrických zařízení do 1000 V včetně hromosvodů v objektech třídy A 1.1.1994 - 22.12.1997
projektování elektrických zařízení do 1000 V bez hromosvodů v objektech bez nebezpečí výbuchu kromě projektování v investič- ní výstavbě 1.1.1994 - 22.12.1997
montáž, opravy, údržba elektrických zařízení dodavatelským způ- sobem do 1000 V v rozsahu el. zařízení do l kW v objektech bez nebezpečí výbuchu 1.1.1994 - 22.12.1997
zakázkové dodávky a poradenské služby v oblasti software 1.1.1994 - 22.12.1997
inženýrské práce v oblasti stavebnictví 1.1.1994 - 22.12.1997
výroba a prodej tlakového vzduchu a pitné vody 1.1.1994 - 22.12.1997
natěračské a písmomalířské práce 1.1.1994 - 22.12.1997
šití a opravy konfekce a prac. oděvů 1.1.1994 - 22.12.1997
reprodukční práce - kopírovací služby 1.1.1994 - 22.12.1997
nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů 1.1.1994 - 22.12.1997
výroba nástrojů a nářadí kromě činností vázaných a koncesovaných živností 1.1.1994 - 22.12.1997
vodoinstalatérské práce, včetně topenářské údržby 1.1.1994 - 22.12.1997
zámečnické práce (včetně svářecích v rozsahu oprávnění) kromě činností vázaných a koncesovaných živností 1.1.1994 - 22.12.1997
kovoobráběčské práce 1.1.1994 - 22.12.1997
broušení a leštění kovů (kromě drahých kovů) 1.1.1994 - 22.12.1997
kovářské práce v rozsahu: - tepelné zušlechťováví kovů - tváření kovů 1.1.1994 - 22.12.1997
truhlářské práce včetně ostatní dřevovýroby 1.1.1994 - 22.12.1997
opravy motorových vozidel kromě činností vázaných a koncesovaných 1.1.1994 - 22.12.1997
silniční motorová doprava v rozsahu veřejné nákladní dopravy a osobní hromadné nepravidelné dopravy 1.1.1994 - 22.12.1997
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 22.12.1997
inženýrské práce v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů 1.1.1994 - 22.12.1997
sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zbo- ží 1.1.1994 - 22.12.1997
provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, ři- dičů MDV, jeřábníků a vazačů 1.1.1994 - 22.12.1997

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Sklenářské práce, rámování a paspartování

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 13.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování: 13.7.1992

Živnost č. 2 Malířství, lakýrnictví, natěračství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 12.8.1992

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.12.1994

Živnost č. 4 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.12.1994

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.12.1994

Živnost č. 6 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna: Svatopluka Čecha 1205/12 , Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny: 1000377466
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.12.1994

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 9.2.1995

Živnost č. 8 Nákup a prodej průmyslového zboží včetně materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Sjednavatelská a zprostředkovatelská činnost v oblasti koupě zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v oblasti strojírenství včetně zkoušek materiálů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 11 Výroba a prodej tlakového vzduchu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 12.3.2001

Živnost č. 12 Reprodukční práce - kopírovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Šití a opravy konfekce a pracovních oděvů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 2.7.1997

Živnost č. 14 Provozování školícího střediska včetně přezkušování svářečů, řidičů MDV, jeřábníků a vazačů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 15 Inženýrská činnost v oblasti stavebnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.8.1992
Zánik oprávnění: 2.7.1997

Živnost č. 16 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 22.6.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 17 Truhlářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.6.1994
Zánik oprávnění: 1.6.1997

Živnost č. 18 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 1.6.1997

Živnost č. 19 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 21.3.1997

Živnost č. 20 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 2.7.1997

Živnost č. 21 Nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 12.3.1997

Živnost č. 23 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 1.6.1997

Živnost č. 24 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 21.3.1997

Živnost č. 25 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 28.4.1997

Živnost č. 26 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 28.4.1997

Živnost č. 27 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 28 Vodoinstalatérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 1.6.1997

Živnost č. 29 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.12.1994
Zánik oprávnění: 2.7.1997

Živnost č. 30 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a vnitrostátní osobní příležitostná provozovaná autobusy

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1995
Zánik oprávnění: 28.4.1997
Konec oprávnění: 31.1.2005

Živnost č. 31 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 9.2.1995
Zánik oprávnění: 1.6.1997
Konec oprávnění: 31.1.2005

Živnost č. 32 Montáž, opravy, údržba elektrických zařízení dodavatelským způsobem do 1000 V v rozsahu elektrických zařízení do 1 kW v objektech bez nebezpečí výbuchu

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 25.3.1995
Zánik oprávnění: 1.6.1997

Živnost č. 33 Pedagogická činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1996
Zánik oprávnění: 1.10.1997

Živnost č. 34 Ubytovací služby kromě hostinské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1996
Zánik oprávnění: 31.5.2005

Živnost č. 35 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 15.9.1997

Živnost č. 36 Výroba a montáž kolejových vozidel v režimu živností volných

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.11.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 37 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.6.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 38 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 17.7.2002
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 39 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.6.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba železničních lokomotiv a vozového parku
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Skladování
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Vedení firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 18.2.2015
Společnost zastupují a jejím jménem jednají společně všichni členové představenstva nebo předseda představenstva společně s některým dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti mohou připojit svůj podpis všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva společně s některým dalším členem představenstva. 27.3.1997 - 18.2.2015
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo. Jednat a podepisovat za společnost je oprávněn samostatně předseda představenstva ne bo společně dva členové představenstva a to tak, že k tiště- nému názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj pod- pis. 23.6.1995 - 27.3.1997
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představans- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 23.6.1995
Jméno: Ing. Kamil Nosál Ph.D. 8.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 5.12.2018
Adresa: Ve výhledu 1088/2, Praha 155 00
Jméno: Ing. Jaroslav Šantrůček 1.1.1994 - 23.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Krále Václava 89 , Staré Splavy Česká republika
Jméno: Zdeněk Košek 1.1.1994 - 23.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Kozákova 730/10, Česká Lípa 470 01
Jméno: Luboš Rychtera 1.1.1994 - 23.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Bendlova 1103/18, Česká Lípa 470 01
Jméno: Pavel Jandač 1.1.1994 - 23.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jižní 1836, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Stanislav Slavík 23.6.1995 - 23.6.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heroutova 1737/32, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Stanislav Slavík 1.1.1994 - 25.9.1995
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Heroutova 1737/32, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Alois Leder 23.6.1995 - 30.4.1996
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žízníkov 68 , Česká Lípa Česká republika
Jméno: Ing. Stanislav Slavík 25.9.1995 - 30.4.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Heroutova 1737/32, Česká Lípa 470 01
Jméno: Jens Geitmann 30.4.1996 - 14.10.1996
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Bulharská 588/1, Praha 101 00
Jméno: Ing. Stanislav Slavík 30.4.1996 - 27.3.1997
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Heroutova 1737/32, Česká Lípa 470 01
Jméno: Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrmannn Nar. 21.7. 1944 27.3.1997 - 27.3.1997
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žižkova 269, Nový Bor 473 01
Jméno: Gustav Karl Horst Birnbaum, Nar. 4.1.1947 14.10.1996 - 22.12.1997
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Svatopluka Čecha 1205/12, Česká Lípa 470 01
Jméno: Vladimír Braum 23.6.1995 - 2.11.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Havířská 1984, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Gustav Karl Horst Birnbaum, Nar. 4.1.1947 22.12.1997 - 8.6.1999
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Česká republika
Kopernikusstr. 37, 02827 Görlitz, SRN v ČR: Zahrádky, Zámek 1
Jméno: Mag. Jan Stávek 8.6.1999 - 4.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Sklenská 78/31, Praha 198 00
Jméno: Dipl. Ing. Wilfried Erich Herrmann Nar. 21.7. 1944 27.3.1997 - 19.9.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Žižkova 269, Nový Bor 473 01
Jméno: Ing. Tomáš Hrabal 8.6.1999 - 10.10.2001
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Moskevská 1104/1, Havířov 736 01
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 19.9.2000 - 10.10.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Českokamenická 1799/13, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Tomáš Hrabal 10.10.2001 - 19.6.2002
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: do 25.5.2002
Ve funkci: do 24.5.2002
Adresa: Sokolovská 351/213, Praha 190 00
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 10.10.2001 - 19.6.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Českokamenická 1798/11, Česká Lípa 470 01
Jméno: Klaus Siegfried Ludwig 16.3.2001 - 28.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 21.6.2000
Adresa: Jiřího z Poděbrad 583/28, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 19.6.2002 - 28.10.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000
Ve funkci: od 24.5.2002
Adresa: Českokamenická 1798/11, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Michal Lichter 28.10.2003 - 18.5.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2003
Ve funkci: od 14.7.2003
Adresa: Malecí 851, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Zdena Obstová 2.10.2002 - 18.7.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.6.2002 do 30.4.2006
Adresa: Dlouhá 2426/6, Česká Lípa 470 06
Jméno: Ing. Michal Lichter 18.5.2005 - 12.12.2008
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 19.6.2003 do 31.10.2008
Ve funkci: od 14.7.2003 do 31.10.2008
Adresa: Nová 440, Nové Město nad Metují 549 01
Jméno: Ing. Tomáš Vrba 28.10.2003 - 18.9.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 30.8.2000 do 10.7.2009
Ve funkci: do 14.7.2003
Adresa: Českokamenická 1798/11, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Martin Brož 18.7.2006 - 18.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2006 do 10.7.2009
Adresa: Vladimirská 2529, Česká Lípa 470 06
Jméno: Neil Howard Kirby 18.9.2009 - 22.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2009 do 31.12.2012
Adresa: Chemin de la Valuloz 5 , 1867 Ollon Švýcarská konfederace
Jméno: Mariepierre Thuilleur 30.10.2009 - 22.2.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.7.2009 do 31.12.2012
Adresa: rue Deschodt 35 , 590 00 Lille Francouzská republika
Jméno: Ronny Van Laere 6.2.2009 - 16.5.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2008 do 16.12.2013
Ve funkci: od 18.12.2008 do 16.12.2013
Adresa: Belgické království
Torhout, Leopoldstraat 4, 88 20
Jméno: Ronny Van Laere 16.5.2014 - 2.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2013
Ve funkci: od 4.2.2014
Adresa: Zwanestraat 12 bus 1 , 8820 Torhout Belgické království
Jméno: Gernot Klaus Tölle 22.2.2013 - 18.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 18.2.2015
Adresa: Solmstrasse 34 , 109 61 Berlin Spolková republika Německo
Jméno: Peter Leo M Boels 22.2.2013 - 18.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2013 do 18.2.2015
Adresa: Petegemstraat 72c , 9870 Zulte Belgické království
Jméno: Ronny Van Laere 2.7.2014 - 18.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.12.2013 do 18.2.2015
Ve funkci: od 4.2.2014 do 18.2.2015
Adresa: Zwanestraat 12 bus 1 , 8820 Torhout Belgické království
Jméno: Paul Jean Troch 18.2.2015 - 8.1.2019
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 18.2.2015 do 5.12.2018
Adresa: Heusstraat 68 , 1980 Zemst Belgické království

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Eduard Šantrůček 1.1.1994 - 23.6.1995
Adresa: Nádražní 114, Doksy 471 63
Jméno: Ing. Petr Lukášek 1.1.1994 - 23.6.1995
Adresa: Dlouhá 2545, Česká Lípa 470 06
Jméno: Karel Blábolil 1.1.1994 - 23.6.1995
Adresa: Příbramská 2016, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Vlastislav Stratil 23.6.1995 - 9.10.1995
Funkce: Předseda
Adresa: Na Komárově 516, Kaznějov 331 51
Jméno: Jana Petrová 23.6.1995 - 30.4.1996
Funkce: Člen
Adresa: Anastázova 13/2, Praha 169 00
Jméno: Ing. Vladislav Stratil 9.10.1995 - 30.4.1996
Funkce: Předseda
Adresa: Na Komárově 516, Kaznějov 331 51
Jméno: Ing. Vladimír Merc 23.6.1995 - 27.3.1997
Funkce: Místopředseda
Adresa: Šluknovská 2875, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Věslav Michalik CSc. 30.4.1996 - 27.3.1997
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Písnická 754/48, Praha 142 00
Jméno: Ing. Vladislav Stratil 30.4.1996 - 27.3.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na Komárově 516, Kaznějov 331 51
Jméno: Ing. Ladislav Merc 27.3.1997 - 22.12.1997
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jana Wericha 2340, Česká Lípa 470 06
Jméno: Dipl. - Betriebswirt Michael Clausecker, Nar. 3.4. 1966 27.3.1997 - 17.11.1999
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
141 69 Berlin, Charlottenburger str. 2
Jméno: Dipl. - Kaufmann Peter Witt, Nar. 11.12. 1938 27.3.1997 - 5.12.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
520 66 Aachen, Branderhofer Weg 124
Jméno: Hans Benno Eberhard Von Brauchitsch, Nar. 31.3.1957 27.4.2000 - 5.12.2000
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Adresa: Spolková republika Německo
Schmöckwitzer Strasse 83, D-15732 Eichwalde
Jméno: Arnošt Sameš 22.12.1997 - 10.10.2001
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 26.4.2001
Adresa: Jižní 1813/39, Česká Lípa 470 01
Jméno: Wolfgang Theodor Wilhelm Tölstner, Nar. 25.04.1948 5.12.2000 - 10.10.2001
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Lupinenweg 3 , 123 57 Berlin Spolková republika Německo
Jméno: Robin Schweitzer 5.12.2000 - 20.2.2003
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2000
Ve funkci: od 30.8.2000 do 26.6.2002
Adresa: Claszeile 12 , 141 65 Berlin Spolková republika Německo
Jméno: Wolfgang Theodor Wilhelm Tölsner, Nar. 25.04.1948 10.10.2001 - 20.2.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 21.6.2000
Ve funkci: od 30.8.2000 do 26.6.2002
Adresa: Lupinenweg 3 , 123 57 Berlin Spolková republika Německo
Jméno: Ernest Neckheim 20.2.2003 - 14.12.2004
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.6.2002 do 16.6.2004
Adresa: Rakouská republika
Obere Wetzleinsdorferstrasse 3,A-2114 Grossrussbach
Jméno: Milan Urdsik 10.10.2001 - 18.7.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.4.2001 do 6.4.2006
Adresa: Havířská 1987, Česká Lípa 470 01
Jméno: Jan Crister Lundgren 14.12.2004 - 18.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: do 1.6.2006
Adresa: Spolková republika Německo
Konstanzer Strasse 3, 10707 Berlín
Jméno: Dr. Bernhard Schmitz 20.2.2003 - 11.7.2007
Funkce: Předseda
Trvání členství: od 26.6.2002 do 18.6.2007
Ve funkci: od 17.7.2002 do 18.6.2007
Adresa: Spolková republika Německo
Berlin,Geibelstrasse 6,PSČ 109 61
Jméno: Sten Johan Wallgren 18.7.2006 - 6.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2006 do 22.2.2008
Adresa: Spolková republika Německo
Berlin, Steglitz-Zehlendorf, Reichshofer str. 23, 141 95
Jméno: Eran Gartner 11.7.2007 - 7.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.6.2007 do 10.3.2009
Ve funkci: od 18.6.2007 do 10.3.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Berlín, Schlegel str.9, 1 01 15
Jméno: John Stuart Paar 6.6.2008 - 14.7.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.2.2008 do 20.5.2009
Adresa: Spolková republika Německo
Berlin, Katharinenstr. 19a, 10711
Jméno: Katarzyna Stefania Skalna-Kadziela 14.7.2009 - 18.2.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.5.2009 do 13.1.2010
Adresa: ul.Pstrowskiego 6 , 585 80 Szklarska Poreba Polská republika
Jméno: Ing. Filip Macel 18.7.2006 - 13.6.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 6.4.2006
Adresa: U Slévárny 433, Nový Bor 473 01
Jméno: Remi Francois Causse 7.4.2009 - 22.2.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 10.3.2009 do 30.1.2013
Ve funkci: od 10.3.2009 do 30.1.2013
Adresa: Francouzská republika
Paris, 13 rue Castagnary, 7 50 15
Jméno: Maciej Minor 18.2.2010 - 18.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.1.2010 do 18.2.2015
Adresa: Polská republika
Wroclaw, Szczytnicka 36/15, PSČ 503 82
Jméno: Ing. Filip Macel 13.6.2011 - 18.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 17.3.2011 do 18.2.2015
Adresa: U Slévárny 433, Nový Bor 473 01
Jméno: Jeanbaptiste Eymeoud 22.2.2013 - 18.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2013 do 18.2.2015
Ve funkci: od 1.2.2013 do 18.2.2015
Adresa: Place Charles Digeon 4 , 941 60 Saint Mande Francouzská republika

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodních závodů společnosti. Prokurista není zmocněn zcizit nebo zatížit nemovité věci ve vlastnictví společnosti. 11.3.2016
Prokurista je zmocněn k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodních závodů společnosti. Prokurista není zmocněn zcizit nebo zatížit nemovité věci ve vlastnictví společnosti. 21.1.2016
Prokurista je oprávněn jednat za společnost samostatně, a to ve všech právních jednáních, k nimž dochází při provozu Bombardier Transportation Czech Republic a.s. Prokurista je oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovitosti. 7.10.2014
Za společnost je oprávněn jednat též prokurista a to ve všech právních úkonech, k nimž dochází při provozu a.s. Vagónka Česká Lípa. Prokurista není oprávněn zcizovat nemovitosti ani je zatěžovat. 22.12.1997
Jméno: Ing. Jiří Vomáčka 22.12.1997 - 19.9.2000
Adresa: Jáchymovská 2907, Česká Lípa 470 01
Jméno: Ing. Josef Schorm CSc. 15.5.2002 - 10.12.2004
Adresa: Lublinská 570/2, Praha 181 00
Jméno: Ing. Jiří Maděra 7.4.2009 - 23.11.2009
Adresa: Zahradní 1062, Kosmonosy 293 06
Jméno: Ing. Jiří Maděra 23.11.2009 - 11.3.2015
Adresa: Rubínová 1182/3, Liberec 460 06
Jméno: Paul Troch 7.10.2014 - 11.3.2015
Adresa: Heustraat 68 , 1980 Zemst Belgické království
Jméno: Ing. Petr Čmelík 21.1.2016 - 26.2.2016
Adresa: 206, Černovice 430 01
Jméno: Kurt Lievens 11.3.2016 - 12.2.2019
Adresa: Verboekt 135 , 2430 Laakdal Belgické království

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Paul Jean Troch

Vlastníci firmy Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 272 150 000 Kč 100% 11.11.2003
zakladni 253 248 000 Kč 100% 21.12.1998 - 11.11.2003
zakladni 19 247 900 Kč 100% 8.6.1998 - 21.12.1998
zakladni 192 479 000 Kč 100% 22.12.1997 - 8.6.1998
zakladni 192 479 000 Kč - 1.1.1994 - 22.12.1997

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 381 504 2.7.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 23 400 2.7.2014
Akcie na majitele 100 Kč 381 504 11.11.2003 - 2.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 23 400 21.12.1998 - 2.7.2014
Akcie na majitele 100 Kč 192 479 8.6.1998 - 11.11.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 192 479 1.1.1994 - 8.6.1998

Sbírka Listin Bombardier Transportation Czech Republic a.s. IČO: 49902083

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 496/SL 139 rozhod. o statut. orgánu Odvolání prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2016 23.2.2016 29.2.2016 2
B 496/SL 138 rozhod. o statut. orgánu udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2016 19.1.2016 26.1.2016 2
B 496/SL 137 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2015 16.10.2015 19.10.2015 3
B 496/SL 136 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2015 16.10.2015 19.10.2015 25
B 496/SL 135 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 16.10.2015 19.10.2015 7
B 496/SL 134 ostatní Výpoveď prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2015 9.3.2015 16.3.2015 1
B 496/SL 132 notářský zápis [NZ 736/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2014 23.1.2015 19.2.2015 17
B 496/SL 131 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2014 23.1.2015 19.2.2015 3
B 496/SL 130 rozhod. o statut. orgánu zápis SR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2014 23.1.2015 19.2.2015 2
B 496/SL 129 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.11.2014 23.1.2015 19.2.2015 12
B 496/SL 128 notářský zápis NZ 211/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 4.9.2014 14.10.2014 20
B 496/SL 127 rozhod. o statut. orgánu rozh.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 31.7.2014 4.9.2014 14.10.2014 2
B 496/SL 126 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 211/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 3.7.2014 4.7.2014 20
B 496/SL 125 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2014 13.6.2014 17.6.2014 37
B 496/SL 124 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2014 19.5.2014 19.5.2014 2
B 496/SL 123 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.11.2013 19.5.2014 19.5.2014 2
B 496/SL 122 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 31.5.2013 14.6.2013 35
B 496/SL 121 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.1.2013 25.2.2013 26.2.2013 2
B 496/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 8.1.2013 25.2.2013 26.2.2013 1
B 496/SL 119 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2012 25.2.2013 26.2.2013 5
B 496/SL 118 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2012 31.5.2012 1.6.2012 32
B 496/SL 117 podpisové vzory čestné prohl.Ing.F.Macel Krajský soud v Ústí nad Labem 17.5.2011 13.6.2011 16.6.2011 2
B 496/SL 116 ostatní Volba člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2011 13.6.2011 16.6.2011 2
B 496/SL 115 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2011 31.5.2011 35
B 496/SL 114 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 3.6.2010 9.6.2010 35
B 496/SL 113 podpisové vzory čestné prohl.M.Minor Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2010 18.2.2010 24.2.2010 2
B 496/SL 112 ostatní Zápis ze zasdání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.1.2010 18.2.2010 24.2.2010 1
B 496/SL 111 podpisové vzory čestné prohl.M.P.Thuilleur Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2009 2.11.2009 3.11.2009 4
B 496/SL 110 podpisové vzory ČP N.H.Kirby Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2009 21.9.2009 25.9.2009 4
B 496/SL 109 ostatní odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2009 21.9.2009 25.9.2009 1
B 496/SL 108 ostatní odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2009 21.9.2009 25.9.2009 1
B 496/SL 107 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zased.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.2009 21.9.2009 25.9.2009 1
B 496/SL 106 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2009 21.9.2009 25.9.2009 1
B 496/SL 105 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2009 17.7.2009 36
B 496/SL 99 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.7.2009 3
B 496/SL 104 podpisové vzory čestné prohl.K.S.Kadziela Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2009 16.7.2009 4
B 496/SL 103 ostatní odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2009 1
B 496/SL 102 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.7.2009 2
B 496/SL 101 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.7.2009 1
B 496/SL 100 ostatní usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2009 16.7.2009 1
B 496/SL 98 podpisové vzory Remi François Causse Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 7.4.2009 8.4.2009 2
B 496/SL 97 ostatní Prokura Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 7.4.2009 8.4.2009 2
B 496/SL 96 ostatní zápis z rozhodnutí DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2009 7.4.2009 8.4.2009 10
B 496/SL 95 podpisové vzory Ronny Van Laere Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2008 9.2.2009 9.2.2009 2
B 496/SL 94 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 9.2.2009 9.2.2009 3
B 496/SL 93 ostatní zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2008 9.2.2009 9.2.2009 1
B 496/SL 92 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2008 9.2.2009 9.2.2009 2
B 496/SL 91 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 15.12.2008 16.12.2008 1
B 496/SL 90 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2008 15.12.2008 16.12.2008 1
B 496/SL 89 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2008 24.7.2008 25.7.2008 38
B 496/SL 88 podpisové vzory J.S.Parr Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2008 24.6.2008 2.7.2008 1
B 496/SL 87 ostatní zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2008 24.6.2008 2.7.2008 2
B 496/SL 86 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.9.2007 6.9.2007 41
B 496/SL 85 podpisové vzory čestné prohlá.E.Gartner Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2007 12.7.2007 13.7.2007 2
B 496/SL 84 ostatní výtah ze zápisu o zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 12.7.2007 13.7.2007 1
B 496/SL 83 ostatní výtah ze zápisu o zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 12.7.2007 13.7.2007 1
B 496/SL 82 ostatní usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 12.7.2007 13.7.2007 1
B 496/SL 81 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2007 12.7.2007 13.7.2007 3
B 496/SL 80 podpisové vzory S.J.Wallgren Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 1
B 496/SL 79 podpisové vzory F. Macel Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 1
B 496/SL 78 podpisové vzory Ing. M. Brož Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 1
B 496/SL 77 rozhod. o statut. orgánu zápis o zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 4
B 496/SL 76 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.1.2006 18.7.2006 17.8.2006 2
B 496/SL 75 rozhod. o statut. orgánu usnesení VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 1
B 496/SL 74 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2006 18.7.2006 17.8.2006 2
B 496/SL 73 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.2006 13.7.2006 15.8.2006 41
B 496/SL 72 notářský zápis NZ 112/2005 stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 6.10.2005 13.10.2005 27
B 496/SL 71 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.1.2005 19.7.2005 9.8.2005 50
B 496/SL 70 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 23.12.2004 12.1.2005 1
B 496/SL 69 ostatní odvolání prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 21.9.2004 23.12.2004 12.1.2005 1
B 496/SL 68 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2004 23.12.2004 12.1.2005 4
B 496/SL 67 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.1.2004 20.7.2004 4.8.2004 96
B 496/SL 65 notářský zápis NZ 177/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2003 14.8.2003 12.11.2003 32
B 496/SL 64 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2003 14.8.2003 12.11.2003 15
B 496/SL 63 účetní závěrka k 31. 12. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 11.11.2003 11.11.2003 29
B 496/SL 62 účetní závěrka rozpis pohybů účtu 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2003 11.11.2003 137
B 496/SL 61 účetní závěrka rozpis pohybu účtu 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2003 11.11.2003 127
B 496/SL 60 účetní závěrka rozpis pohybů účtu 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2003 11.11.2003 51
B 496/SL 59 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2002 11.11.2003 11.11.2003 32
B 496/SL 58 účetní závěrka zpráva auditora 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2001 11.11.2003 11.11.2003 32
B 496/SL 56 ostatní postoupení půjčky Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 6
B 496/SL 55 ostatní oznámení o počátku běhu lhůty Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 2
B 496/SL 54 ostatní potvrzení půjčky Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2002 11.11.2003 11.11.2003 4
B 496/SL 53 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 6
B 496/SL 52 ostatní smlouva o započtení pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 5
B 496/SL 51 ostatní prohlášení statutárního orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2002 11.11.2003 11.11.2003 2
B 496/SL 50 ostatní potvrzení půjčky Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2002 11.11.2003 11.11.2003 4
B 496/SL 49 ostatní rámcová smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.2001 11.11.2003 11.11.2003 10
B 496/SL 48 ostatní rámcová smlouva Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.1999 11.11.2003 11.11.2003 12
B 496/SL 47 ostatní postoupení dluhu Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 7
B 496/SL 46 ostatní smlouva o započtení pohledávek Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 5
B 496/SL 45 ostatní plná moc Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 11
B 496/SL 44 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2002 11.11.2003 11.11.2003 6
B 496/SL 43 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.1.2003 4.8.2003 18.8.2003 53
B 496/SL 42 ostatní žádost o VH, oznámení o VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2002 16.4.2003 23.4.2003 9
B 496/SL 41 notářský zápis NZ 326/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.12.2002 16.4.2003 23.4.2003 18
B 496/SL 40 rozhod. o statut. orgánu volba předsedy DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 15.1.2003 27.2.2003 1
B 496/SL 39 podpisové vzory Dr. Bernhard Schmitz Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2002 15.1.2003 27.2.2003 2
B 496/SL 38 podpisové vzory Ernest Neckhaim Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2002 15.1.2003 27.2.2003 2
B 496/SL 37 notářský zápis NZ 170/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2002 15.1.2003 27.2.2003 25
B 496/SL 36 účetní závěrka k 31. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.7.2002 14.10.2002 20.1.2003 32
B 496/SL 35 výroční zpráva za rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2002 14.10.2002 20.1.2003 55
B 496/SL 34 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2002 14.10.2002 20.1.2003 2
B 496/SL 33 podpisové vzory Ing. Zdena Obstová Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2002 14.10.2002 20.1.2003 1
B 496/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 13.11.2002 5
B 496/SL 31 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce předsedy Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2002 13.11.2002 1
B 496/SL 30 podpisové vzory Ing. Tomáš Vrba Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2002 13.11.2002 1
B 496/SL 29 rozhod. o statut. orgánu rezignace na funkci člena Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2002 13.11.2002 1
B 496/SL 28 rozhod. o statut. orgánu záspi z rozhodnutí předsta. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2002 13.11.2002 2
B 496/SL 27 ostatní udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 30.10.2002 2
B 496/SL 26 ostatní výtah ze zasedání předsta. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2002 30.10.2002 2
B 496/SL 25 podpisové vzory Ing. J. Schorm, CSc. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2002 30.10.2002 1
B 496/SL 24 notářský zápis NZ 186/2001 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 3.7.2001 21.11.2001 24
B 496/SL 23 ostatní - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2001 21.11.2001 3
B 496/SL 22 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2001 10
B 496/SL 21 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2001 8.8.2001 31
B 496/SL 20 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 4.4.2001 3
B 496/SL 19 ostatní - zápis z mimoř. zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 12.1.2001 4
B 496/SL 18 ostatní - rezignace na funkci člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 12.1.2001 1
B 496/SL 17 ostatní - rezignace na fukci člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2000 12.1.2001 1
B 496/SL 16 ostatní - zápis z mimoř. zas. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 13.10.2000 5
B 496/SL 15 ostatní - odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2000 13.10.2000 1
B 496/SL 14 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2000 16.8.2000 34
B 496/SL 13 ostatní - prohlášení o odstoupení z f. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2000 29.5.2000 1
B 496/SL 12 ostatní - zápis z mimoř. zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.1999 4.5.2000 4
B 496/SL 11 notářský zápis NZ 157/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 23.8.1999 4.5.2000 23
B 496/SL 9 účetní závěrka -rozvaha k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.1999 6
B 496/SL 10 účetní závěrka -příloha za rok 1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.1999 20
B 496/SL 8 ostatní - zápis ze zased. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.1999 1.9.1999 2
B 496/SL 7 ostatní - zápis usnesení DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.1999 1.9.1999 2
B 496/SL 6 notářský zápis NZ 156/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.1998 16.11.1998 24
B 496/SL 5 notářský zápis NZ 121/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.7.1997 16.11.1998 18
B 496/SL 4 rozhod. o statut. orgánu člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.1997 16.11.1998 2
B 496/SL 3 účetní závěrka - zpráva auditora r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1997 16.11.1998 22
B 496/SL 2 notářský zápis NZ 158/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.1996 16.11.1998 21
B 496/SL 1 notářský zápis NZ 193/93 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.12.1993 16.11.1998 28

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Bombardier Transportation Czech Republic a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Bombardier Transportation Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.