BH CAPITAL, a.s. v likvidaci Brno IČO: 00546682

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BH CAPITAL, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 00546682.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma BH CAPITAL, a.s. v likvidaci má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem BH CAPITAL, a.s. v likvidaci se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 49 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu a další.

Základní údaje o BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 11.1.1991
Spisová značka: B 230
IČO: 00546682
Obchodní firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 11.1.1991
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 11.1.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 7.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014 - 7.7.2015
Rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 14.6.2012 se společnost zrušuje slikvidací ke dni 1.7.2012. 2.7.2012
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti konaná dne 2.7.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti.2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 612.148.560,- Kč (slovy: šest set dvanáct milionů sto čtyřicet osm tisíc pět set šedesát korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 408.099.040,- Kč (čtyři sta osm milionů devadesát devět tisíc čtyřicet korun českých). Částka 67.360.410,- Kč (šedesát sedm milionů tři sta šedesát tisíc čtyři sta deset korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 544.788.150,- Kč (pět set čtyřicet čtyři miliony sedm set osmdesát osm tisíc sto padesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře.3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 80,- Kč (osmdesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 31.8.2004 - 8.2.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti konaná dne 18.04.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto:1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské společnosti při její podnikatelské činnosti.2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 918.222.840,- Kč (devět set osmnáct milionů dvě stě dvacet dva tisíce osm set čtyřicet korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 102.024.760,- Kč (jedno sto dva milióny dvacet čtyři tisíce sedm set šedesát korun českých). Částka 112.131.470,- Kč (jedno sto dvanáct miliónů jedno sto třicet jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 806.091.370,- Kč (osm set šest miliónů devadesát jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře.3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovitou hodnotu 20,- Kč (dvacet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 1.10.2003 - 31.8.2004
Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím valnéhromady dne 30.11.2000. 12.12.2000
Společnost předložila stanovy ze dne 27.8.1999. 20.12.1999
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění:Základní jmění společnosti bude na základě rozhodnutí řádnévalné hromady konané dne 27.8.1999 sníženo za účelem částečnéúhrady ztráty z minulých let. Základní jmění bude sníženo o4.080.990.400,- Kč, a to z původní výše 5.101.238.000,- Kč na1.020.247.600,- Kč, a to dle ust. § 213a Obchodního zákoníkusnížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů.U zaknihovaných akcií znějících na majitele tak, že jmenovitáhodnota každé původní akcie ve výši 1.000,- kč bude snížena najmenovitou hodnotu 200,- Kč,tj. na 20% původní jmenovité hodnotya u listinných akcií a zatímních listů tak, že jmenovitá hodnotakaždé původní listinné akcie a zatímního listu bude snížena najmenovitou hodnotu rovnající se 20% původní jmenovité hodnoty.Listinné akcie a zatímní listy budou předloženy ve lhůtě do tříměsíců ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu sníženízákladního jmění na základě výzvy společnosti. 7.9.1999 - 20.12.1999
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté mimořádnou valnouhromadou dne 29.1.1999. 25.3.1999
BANKA HANÁ, a.s. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne31.prosince 1998, s účinností od 1.1.1999, prodala část podniku,specifikovanou v článku 3 Předmět smlouvy, tvořenou:- centrálou BANKY HANÁ, a.s. s vyjimkou odboru správy majetku ainvestičního bankovnictví.- všemi pobočkami BANKY HANÁ, a.s.,INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANCE, a.s., IČO 45316619, se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 32. 21.1.1999
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 26.8.1998. 5.11.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.4.1998 ozvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií.Emisní podmínky podle § 203 odst.2, zák.č.513/1991 Sb. 7.5.1998 - 11.6.1998
a) základní jmění bude zvýšeno o 1 000 000 000 Kč. Upisováníakcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to až do výše dosahující maximálně 1 500 000 000 Kč. 7.5.1998 - 11.6.1998
b) počet akcií: 1 000 000 až 1 500 000 kusůjmenovitá hodnota 1 000 Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: zaknihovaná 7.5.1998 - 11.6.1998
c) v 1.kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti zapodmínek podle § 204a odst.2, zák. 513/1991 Sb: 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno, nebozasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKAHANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10,602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKYHANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 11.5.1998 ve lhůtědvou týdnů do 25.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000Kč je možno upsat 0,4165 nové akcie. Výsledek nárokovéhopropočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jednéaž dvou akcií, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise. 7.5.1998 - 11.6.1998
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1 000 Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: namajitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1 000 Kč 7.5.1998 - 11.6.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 11.5.1998. 7.5.1998 - 11.6.1998
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 26.5.1998 nainformačních tabulích BANKY HANÁ,a.s., pobočka Brno,Rooseveltova 10 a Příkop 8 7.5.1998 - 11.6.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2.kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do výše, o které v rámci danýchemisních podmínek rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s. popředchozím schválení dozorčí radou. 7.5.1998 - 11.6.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s.,Rooseveltova 8, Brno nebo zasláním kompletně vyplněné listinyupisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičníhobankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listinyupisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odboreminvestičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne27.5.1998 do 28.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1 000 Kč, 7.5.1998 - 11.6.1998
f) upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií peněžitýmivklady na účet BANKY HANÁ,a.s., číslo 62187-114/2200 v plné výšike dni úpisu tak, aby platba byla připsána na účet společnostinejpozději dne 26.5.1998 v případě upisování akcií s využitímpřednostního práva a dne 29.5.1998 v případě upisování akcií nazákladě veřejné výzvy ve druhém kole. 7.5.1998 - 11.6.1998
g) o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo BANKY HANÁ,a.s., po předchozím schválení dozorčíradou. 7.5.1998 - 11.6.1998
Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět vhotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ,a.s. nebo příkazem kúhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou nenípřípustná. 7.5.1998 - 11.6.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registroványve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkovéúčty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budouakcie vedeny u subregistru vedeném BANKOU HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akciíbude Středisko cenných papírů požádáno o přiděleníidentifikačního čísla. 7.5.1998 - 11.6.1998
BANKA HANÁ,a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizovécizozemce, že jsou podle § 16 zákona č.21/1992 Sb. o bankáchpovinni požádat Českou národní banku se sídlem Praha 1, NaPříkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkovéhopodílu na bance již vzniklé. 7.5.1998 - 11.6.1998
Prospekt cenného papíru, vypracovaný podle ustan. § 74zák.č.591/92 Sb. o cenných papírech, je pro všechny zájemce oupisování připraven k nahlédnutí v sídle emitenta. 7.5.1998 - 11.6.1998
Předloženy stanovy v novém znění ze dne 15.1.1998. 14.4.1998
1.Na základě pověření valnou hromadou konanou dne 22.8.1997 av souladu s ustanovením § 5 odstavec 4 Stanov, se představenstvoBANKY HANÁ, a.s. na svém zasedání konaném dne 1.12.1997, usneslona zvýšení základního jmění společnosti vyhlášením 11. emiseakcií. V této emisi bude vydáno 900.000 neveřejněobchodovatelných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, čímž dojde ke zvýšení základního jmění o 900 milionů Kč.Účelem emise je zajistit prostředky k financování dalšíchobchodních aktivit banky, získat zdroje v rámci konsolidačníhoprocesu, prováděného Českou finanční, s.r.o., posílitkapitálovou přiměřenost banky v souladu s metodikou ČNB, posílitsolventnost a likviditu banky v konkurenčním prostředí, posílitdůvěru klientů a obchodních partnerů, celkově stabilizovat pozi-ci na trhu a vytvořit prostor, aby strategičtí partneři mohlidále navyšovat svůj podíl na základním jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
2. Emisní podmínky podle § 203, odst. 2 zák. 513/1991 Sb.a) základní jmění bude zvýšeno o 900,000.000,- Kč. Upisováníakcií nemůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
b) počet akcií: 900.000 kusůjmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kčdruh akcií: kmenovéforma akcií: na majitelepodoba akcií: zaknihovaná 18.12.1997 - 4.3.1998
c) v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti zapodmínek podle § 204a, odst. 2 zák. 513/1991 Sb: 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zaslánímkompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov,PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKYHANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 29.12.1997 ve lhůtědvou týdnů do 12.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možnoupsat 0,3332 nové akcie. 18.12.1997 - 4.3.1998
Výsledek nárokového počtu se zaokrouhluje na celá čísla dolů svyjímkou u majitelů jedné až tří akcií, kteří mají nárok upsatjednu akcii nové emise,- jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1.000,- Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva:na majitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.12.1997, 18.12.1997 - 4.3.1998
výsledky 1. kola budou uveřejněny dne 13.1.1998 na informačnítabuli pobočky BANKY HANÁ, a.s., v místě upisování, tj. vProstějově. 18.12.1997 - 4.3.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovanéhoobjemu zvýšení základního jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12,Prostějov nebo zaslání kompletně vyplněné listiny upisovatelů naadresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví,Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelůbude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne19.1.1998 do 21.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
f) akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši naúčet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečnéhoodkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba bylapřipsána na účet BANKY HANÁ, a.s. dne 14.1.1998 v případě úpisuakcií s využitím přednostního práva a 23.1.1998 v případě úpisuakcií bez využití přednostního práva. 18.12.1997 - 4.3.1998
3. Závěrečná ustanovení:Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět vhotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ, a.s. nebo příkazem kúhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou nenípřípustná. 18.12.1997 - 4.3.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registroványve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkovéúčty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budouakcie vedeny v subregistru vedeném BANKOU HANÁ, a.s. 18.12.1997 - 4.3.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akciíbude Středisko cenných papírů požádáno o přiděleníidentifikačního čísla. 18.12.1997 - 4.3.1998
BANKA HANÁ, a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizovécizozemce, že jsou podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb. o bankáchpovinni požádat ČNB se sídlem Praha, Na Příkopě 28 o udělenípředchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance jižvzniklé. 18.12.1997 - 4.3.1998
Základní jmění: 2 701 238 000,-Kč, splaceno. 12.5.1997 - 4.3.1998
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 30.9.1996. 11.4.1997
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23.1.1997 o navýšenízákladního jmění 30.1.1997 - 18.12.1997
a/ základní jmění bude zvýšeno o 900 000 000 Kč. Upisování akciímůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění ato až do výše dosahující 1 200 000 000 Kč. 30.1.1997 - 18.12.1997
b/ počet akcií: 900 000 kusů ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč,zaknihované znějící na majitele. 30.1.1997 - 18.12.1997
c/ v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsatčást nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základníhojmění v rozsahu jeho podílu na základní jmění společnosti zapodmínek podle § 204a odst.2, zák.513/1991 Sb.: 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zaslánímkompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsánízaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat ode dne 31.1.1997 ve lhůtědvou týdnů do 13.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1 000,-Kč je možno upsat 0,6662 nové akcie. Výsledek nárokovéhopropočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jednéakcie, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise, 30.1.1997 - 18.12.1997
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostníhopráva: 1 000,-Kčdruh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenovéforma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: namajitelepodoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva:zaknihovanáemisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva:1 000,-Kč 30.1.1997 - 18.12.1997
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 31.1.1997, 30.1.1997 - 18.12.1997
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 18.2.1997 nainformačních tabulích všech poboček BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
d/ akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisováníakcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dlepořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovanéhoobjemu zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí jednotlivýchupisovatelů bude rozhodující okamžik přijetí listiny upisovatelepodatelnou BANKY HANÁ, a.s., nebo odpovědným pracovníkem odboruinvestičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
e/ upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobněna odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4,Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelůna adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví,Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelůbude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičníhobankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne19.2.1997 do 21.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je1 000,-Kč, 30.1.1997 - 18.12.1997
f/ akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši naúčet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečnéhoodkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba bylapřipsaná na účet BH, a.s. dne 14.2.1997 v případě úpisu akcií svyužitím přednostního práva a 24.2.1997 v případě úpisu akciíbez využití přednostního práva. 30.1.1997 - 18.12.1997
g/ o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodnepředstavenstvo BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
Základní jmění: 1.801,238.000,- Kč, splaceno. 24.1.1997 - 4.3.1998
Valná hromada konaná dne 30.9.1996 rozhodla usnesením o zvýšenízákladního jmění o částku 299 174 000 Kč, a to upsáním novýchakcií. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovanéhozvýšení základního jmění a to až do výše dosahující částky499 174 000 Kč. 15.11.1996 - 18.12.1997
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou27.6.1996. 19.8.1996
Zvýšení základního jmění z 1000 000 000 Kč na 1 300 826 000 Kčbylo dosaženo sloučením s obchodní společností První moravskýinvestiční fond, a.s. se sídlem v Prostějově, Rejskova 28,IČO 44053711, zapsanou pod Rg B 611 Krajského obchodního souduv Brně ke dni 6.6.1996. 6.6.1996
Akcie:- 524 677 ks akcií jm. hodnoty 1 000,- Kč, na doručitele- 4 500 ks akcií zaměstnaneckých jm. hodnoty 1 000,- Kč,na jméno 28.4.1994 - 18.10.1994
Základní jmění: 239,177.000,-- Kčs 15.12.1992 - 30.4.1993
Rozdělení základního jmění: 1.009 akcií jmenovité hodnoty53.000,-- Kčs na jméno, 3.664 akcií jmenovité hodnoty 50.000,--Kčs na jméno a 250 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty10.000,-- Kčs na jméno. 15.12.1992 - 30.4.1993
Dozorčí rada:Ing. Eva Boková, Brno, Dubová 21, předsedkyně radyIng. Lubomír Hrmo, Bratislava, Toryská 9, členIng. Pavel Kalvoda, Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 42/611, členIng. Luděk Novák, Kroměříž, Vrchlického 2613, členFrantišek Štefka, prostějov, B. Němcové 24, členIng. Jitka Sedláčková, Vyškov, Drnovská 25, členka 8.7.1992 - 30.4.1993
organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plněnípracovních úkolů 8.7.1992 - 30.4.1993
Způsob zastupování:K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením jména afunkce připojí svůj podpis:- všichni členové představenstva nebo- předseda představenstva nebo- dva členové představenstva nebo- generální ředitel společnosti nebo- prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělenéplné moci nebo- jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozicdaných 8.7.1992 - 30.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 100,000.000,- Kčsa je rozdělen na : 2.000 akcií nominální hodnoty 50.000,- Kčsznějících na jméno 25.4.1991 - 15.12.1992
Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti ze dne 25.06.1990 a na základě povolení StátníBanky Československé v Praze ze dne 28.12.1990 č.j. V 96/12-90. 11.1.1991
- 11.1.1991 - 15.11.1996
Podepisování :K vytištěnému nebo napsanému názvu společnostis uvedenim jména a funkce připojí svůj podpis:- všichni členové představenstva nebo- předseda představenstva nebo- místopředseda představenstva nebo- dva členové představenstva nebo- vrchní ředitel společnosti nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- prokuristé a další zplnomocnění pracovníci vrozsahu udělené plné moci nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- jiní pracovníci a funkcionáři společnostiv rozsahu dispozic daných organizačním apodpisovým řádem akciové společnosti kplnění pracovních úkolů 11.1.1991 - 8.7.1992
Základní kapitál : činí 50,000.000,- Kčsa je rozdělen na : 1.000 akcií nominální hodboty 50.000,- Kčsznějící na jméno 11.1.1991 - 25.4.1991

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00546682
Obchodní firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 1.9.2000
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00546682
Firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce veřejné
Datum vzniku: 1.6.1991

Základní údaje datové schránky

IČO: 00546682
Jméno subjektu: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: rafc5fd

Základní údaje DPH

IČO: 00546682
DIČ: CZ00546682
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Sídlo: Příkop 843/4 BRNO-STŘED, ZÁBRDOVICE 602 00 BRNO 2
Zapsal Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, BRNO-STŘED, tel.: 545 561 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění: Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993
Registrace platná do: 26.11.2014

Kontakty na BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Příkop 843 , 602 00 Brno Česká republika
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
7.7.2015
Sídlo: Příkop 843 , 602 00 Brno Česká republika
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
1.7.2014 - 7.7.2015
Sídlo: Příkop 843 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Příkop 843/4, PSČ 60200
24.4.2009 - 1.7.2014
Sídlo: Příkop 834 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Příkop 834, PSČ 60200
20.8.2001 - 24.4.2009
Sídlo: Příkop 8 , Brno Česká republika
Brno, Příkop 8, okres Brno-město
7.9.1999 - 20.8.2001
Sídlo: Rooseveltova 10 , Brno Česká republika
Brno, Rooseveltova 10, okres Brno-město
19.8.1996 - 7.9.1999
Sídlo: Prostějov Česká republika
Prostějov
11.1.1991 - 19.8.1996

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Příkop 843/4, Brno 602 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno

Obory činností BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.6.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.6.2007 - 24.4.2009
realitní činnost 26.6.2007 - 24.4.2009
správa a údržba nemovitostí 26.6.2007 - 24.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 12.12.2000 - 24.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 12.12.2000 - 24.4.2009
pronájem nemovitostí včetně jiných než základních služeb 12.12.2000 - 24.4.2009
poskytování leasingu 12.12.2000 - 24.4.2009
služby v oblasti faktoringu a forfaitingu 12.12.2000 - 24.4.2009
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta spřevoditelnými cennými papíry. 18.12.1997 - 12.12.2000
Výkon funkce depozitáře 20.10.1997 - 12.12.2000
Finanční pronájem /finanční leasing/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Platební styk a zúčtování 19.8.1996 - 12.12.2000
Vydávání platebních prostředků, např. platebních karet,cestovních šeků 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování záruk 19.8.1996 - 12.12.2000
Otvírání akreditivů 19.8.1996 - 12.12.2000
Obstarávání inkasa 19.8.1996 - 12.12.2000
Účast na vydávání akcií s poskytování souvisejících služeb 19.8.1996 - 12.12.2000
Finanční makléřství 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování porad ve věcech podnikání 19.8.1996 - 12.12.2000
Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetněporadenství /portofolio management/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 19.8.1996 - 12.12.2000
Směnárenská činnost /nákup devizových prostředků/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Pronájem bezpečnostních schránek 19.8.1996 - 12.12.2000
Přijímání vkladů od veřejnosti 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování úvěrů 19.8.1996 - 12.12.2000
Investování do cenných papírů na vlastní účet 19.8.1996 - 12.12.2000
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klientaa/ v oblasti termínovaných obchodů /futures/ a opcí /options/b/ převoditelnými cennými papíry 19.8.1996 - 18.12.1997
Výkon funkce depozitáře investičního fondu 19.8.1996 - 20.10.1997
Provádění všech bankovních obchodů a poskytování všechbankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí,v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením Českénárodní banky, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. 18.7.1994 - 19.8.1996
provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahuzákonné úpravy o bankách, zejména přijímání vkladů, poskytováníúvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finančnípronájem, platební styk a zúčtování, včetně platebního styku sezahraničím, vydávání platebních prostřed ků, platebních karet,cestovních šeků, poskytování záruk, otevírání akreditivů,obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účetklienta s devizovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodůa opcí včetně včetně kurzových a úrokových obchodů spřevoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií aposkytování souvisejících služeb, finanční makléřství,poskytování porad ve všcech podnikání, obhospodařování cennýchpapírů nebo 8.7.1992 - 18.7.1994
jiných hodnot, výkon funkce depozitáře investičního fondu,směnárenská činnost, poskytování bankovních informací, pronájembezpečnostních schránek 8.7.1992 - 18.7.1994
Provádění bankovních obchodů a pěněžních služebv plném rozsahu zákonné úpravy o bankách a spo-řitelnách, jakož i služeb konzultačních, poraden- 11.1.1991 - 8.7.1992
ských a zprostředkovatelských 11.1.1991 - 8.7.1992

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Poskytování leasingu

 • Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu

 • Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

 • Činnost ekonomických a organizačních poradců

 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Provozovna č. 1
Provozovna: Sádky 1615/4 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1002389577
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Realitní činnost

 • Správa a údržba nemovitostí

 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Zahájení provozování: 30.3.2007

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 30.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna: Sádky 1615/4 , Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny: 1002389577
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 30.3.2007

Živnost č. 3 Služby v oblasti faktoringu a forfaitingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Poskytování leasingu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.9.2000
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.3.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Finanční leasing
Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Marian Klásek 10.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.6.2014
Ve funkci: od 12.6.2014
Adresa: Kovářovice 19 , 251 67 Pyšely Česká republika
Kovářovice 19, 251 67 Pyšely
Jméno: Ing. Pavel Rucki 11.1.1991 - 13.12.1991
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sadová 32 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sadová 32
Jméno: Ing. Alois Orel 11.1.1991 - 13.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 118 , Lískovec Česká republika
Lískovec č. 118
Jméno: Ing. Vojtěch Čechák 11.1.1991 - 13.12.1991
Funkce: člen představenstva
Adresa: 96 , Budětsko Česká republika
Budětsko 96
Jméno: Ing. Jitka Sedláčková 11.1.1991 - 8.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Drnovská 25 , Vyškov Česká republika
Vyškov, Drnovská 25
Jméno: Jaroslav Dostál 11.1.1991 - 8.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: 470 , Kralice na Hané Česká republika
Kralice na Hané č. 470
Jméno: František Štefka 11.1.1991 - 8.7.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: B. Němcové 24 , Prostějov Česká republika
Prostějov, B. Němcové 24
Jméno: Květoslava Ambrozová 11.1.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 115 , Pustiměř Česká republika
Pustiměř č. 115
Jméno: Ing. Josef Mičánek 11.1.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vančurova 3142 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Vančurova 3142
Jméno: Karel Skácel 11.1.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 258 , Kralice na Hané Česká republika
Kralice na Hané č. 258
Jméno: Ing. Stanislav Vlček 11.1.1991 - 30.4.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 278 , Břest Česká republika
Břest č. 278
Jméno: Ing. Josef Král 11.1.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Julia Fučíka 106 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Julia Fučíka 106
Jméno: Ing. Miroslav Jindříšek 13.12.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: 869 , Koryčany Česká republika
Koryčany 869
Jméno: Ing. Marie Parmová 13.12.1991 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Varenská 2974 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Varenská 2974
Jméno: Ing. Vojtěch Čechák 13.12.1991 - 30.4.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 96 , Budětsko Česká republika
Budětsko 96
Jméno: Ing. Pavel Rucki 8.7.1992 - 30.4.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Sadová 32 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sadová 32
Jméno: Ing. Josef Sedláček 8.7.1992 - 30.4.1993
Funkce: člen předst., gen. ředitel
Adresa: Sídliště svobody 12 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sídliště svobody 12/41
Jméno: Ing. Peter Jaďuďa 30.4.1993 - 12.5.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: A. Hlinky 34 , Nitra Česká republika
Nitra, A. Hlinky 34
Jméno: Ing. Miroslav Jindříšek 30.4.1993 - 22.10.1993
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 869 , Koryčany Česká republika
Koryčany 869
Jméno: Ing. Pavel Rucki 30.4.1993 - 22.10.1993
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Sadová 32 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sadová 32
Jméno: Ing. Eduard Riedl 30.4.1993 - 28.4.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: U březinek 7 , Vratimov Česká republika
Vratimov, U březinek 7
Jméno: Ing. Peter Jaďuď 12.5.1993 - 28.4.1994
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: A. Hlinky 34 , Nitra Česká republika
Nitra, A. Hlinky 34
Jméno: Ing. Štefan Repka 8.7.1992 - 27.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Wolkrova 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Wolkrova 11
Jméno: Ing. František Křivánek 30.4.1993 - 27.6.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Za Kobližnicí 530 , Smržice Česká republika
Smržice, Za Kobližnicí 530
Jméno: Ing. Peter Vajda 30.4.1993 - 13.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hummelova 16 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Hummelova 16
Jméno: Ing. Pavel Sehnal 28.4.1994 - 19.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vavřincova 1440 , Praha Česká republika
Praha, Vavřincova 1440
Jméno: Mgr. Martin Roman 27.6.1995 - 19.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamenice 26 , Štiřín Česká republika
Štiřín, Kamenice 26
Jméno: Ing. Jan Tlačbaba 30.4.1993 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Ve Smečkách 13 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ve Smečkách 13
Jméno: Ing. Miroslav Jindříšek 22.10.1993 - 11.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Suchý řádek 869 , Koryčany Česká republika
Koryčany, Suchý řádek 869
Jméno: Ing. Ivo Vlach 28.4.1994 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Stiborova 13 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Stiborova 13
Jméno: JUDr. Miroslav Kučera 28.4.1994 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mahenova 2 , Brno Česká republika
Brno, Mahenova 2
Jméno: Ing. Zbyněk Dostál 27.6.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 195 , Otaslavice Česká republika
Otaslavice 195
Jméno: Ing. Peter Vajda 13.3.1996 - 11.4.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Hummelova 16 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Hummelova 16
Jméno: Mgr. Martin Roman 19.8.1996 - 11.4.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kamenice 26 , Štiřín Česká republika
Štiřín, Kamenice 26
Jméno: Ing. Ivan Varga 19.8.1996 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Voskovcova 881 , Praha Česká republika
Praha, Voskovcova 881
Jméno: Ing. Miroslav Fiala 11.4.1997 - 12.5.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Průčelí 1563 , Praha Česká republika
Praha, V Průčelí 1563
Jméno: Ing. Pavel Rucki 22.10.1993 - 17.10.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Sadová 32 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Sadová 32
Jméno: Ing. Zbyněk Dostál 11.4.1997 - 17.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 195 , Otaslavice Česká republika
Otaslavice 195, okres Prostějov
Jméno: Ing. Ivo Hložánek 11.4.1997 - 17.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Tišnovská 13 , Brno Česká republika
Brno, Tišnovská 13, okres Brno-město
Jméno: Doc.Ing. Anton Vavro CSc. 11.4.1997 - 20.10.1997
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Benešova 12 , Brno Česká republika
Brno, Benešova 12, okres Brno-město
Jméno: Ing. Oldřich Skulil 17.10.1997 - 20.10.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: A. Slavíčka 3935 , Prostějov Česká republika
Prostějov, A. Slavíčka 3935/1
Jméno: Ing. Miroslav Fiala 12.5.1997 - 14.4.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: V Průčelí 1653 , Praha Česká republika
Praha, V Průčelí 1653
Jméno: Doc.Ing. Anton Vavro CSc. 20.10.1997 - 14.4.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dubová 19 , Brno Česká republika
Brno, Dubová 19, okres Brno-město
Jméno: Ing. Vladimír Bernhardt 11.4.1997 - 11.6.1998
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Dvorní 46 , Lužice Česká republika
Lužice, Dvorní 46
Jméno: Ing. Jan Kubát 11.4.1997 - 11.6.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Irkutská 3 , Brno-Starý Lískovec Česká republika
Brno-Starý Lískovec, Irkutská 3
Jméno: Ing. Pavel Strnad 17.10.1997 - 11.6.1998
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Spojené státy americké
44A Murray Ave,Port Washington, N.Y.11050
Jméno: Ing. Pavel Strnad 11.6.1998 - 5.11.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Spojené státy americké
44 A Murray Ave, Port Washington, N.Y.11050
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 11.6.1998 - 25.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Dudíkova 440 , Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 440, okres Brno-venkov
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 11.6.1998 - 25.3.1999
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: Horní náměstí 27 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27
Jméno: Ing. Oldřich Skulil 11.6.1998 - 25.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: A.Slavíčka 3935 , Prostějov Česká republika
Prostějov, A.Slavíčka 3935/1
Jméno: Ing. Martin Pajtl 11.6.1998 - 25.3.1999
Funkce: člen představenstva
Adresa: Bayerova 32 , Brno Česká republika
Brno, Bayerova 32, okres Brno-město
Jméno: Ing. Stanislav Žalmánek 25.3.1999 - 29.3.1999
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 664 00 Rozárka 19 Česká republika
Rozárka 19, PSČ 66400
Jméno: Ing. Karel Petr 25.3.1999 - 20.6.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 8.3.2001
Adresa: 59 , 798 26 Dřevnovice Česká republika
Dřevnovice 59, okres Prostějov, PSČ 79826
Jméno: Ing. Libor Nosek 25.3.1999 - 20.6.2001
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 8.3.2001
Adresa: 314 , 798 25 Dobromilice Česká republika
Dobromilice 314, okres Prostějov, PSČ 79825
Jméno: Ing. Stanislav Žalmánek 29.3.1999 - 20.6.2001
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.1.1999 do 8.3.2001
Adresa: Rozárka 19 , 644 00 Brno Soběšice Česká republika
Brno Soběšice, Rozárka 19, PSČ 64400
Jméno: Ing. Bohuslav Brukner 20.6.2001 - 5.11.2001
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 8.3.2001 do 19.9.2001
Adresa: Žlutý kopec 10 , Brno Česká republika
Brno, Žlutý kopec 10
Jméno: Otto Bureš 5.11.2001 - 7.5.2004
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 19.9.2001 do 19.4.2004
Adresa: Antonína Barcala 1418 , České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Antonína Barcala 1418/3
Jméno: Ing. Marian Klásek 20.6.2001 - 1.7.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 8.3.2001 do 3.6.2005
Adresa: Komenského 667 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Komenského 667/16
Jméno: Mgr. Libor Hronek 20.6.2001 - 1.7.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 8.3.2001 do 3.6.2005
Adresa: Mrkvičkova 1355 , Praha 6 - Řepy Česká republika
Praha 6 - Řepy, Mrkvičkova 1355/34
Jméno: Mgr. David Rais 7.5.2004 - 1.7.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: od 19.4.2004
Adresa: Dolní 3779 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Dolní 3779/26
Jméno: Mgr. David Rais 1.7.2005 - 19.12.2006
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 19.4.2004 do 30.11.2006
Ve funkci: od 19.4.2004 do 30.11.2006
Adresa: Úslavská 588 , Praha 9 - Čakovice Česká republika
Praha 9 - Čakovice, Úslavská 588/2
Jméno: JUDr. Milan Houžvička 1.7.2005 - 19.12.2006
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 3.6.2005 do 1.12.2006
Adresa: Vysočanská 570 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 570/45
Jméno: Ing. Marian Klásek 1.7.2005 - 5.10.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2005
Ve funkci: od 3.6.2005
Adresa: Komenského 667 , Ostrava - Poruba Česká republika
Ostrava - Poruba, Komenského 667/16
Jméno: JUDr. Milan Houžvička 19.12.2006 - 29.4.2008
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2005 do 15.4.2008
Ve funkci: od 1.12.2006 do 15.4.2008
Adresa: Vysočanská 570 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 570/45, PSČ 19000
Jméno: Ing. Pavel Trenda 19.12.2006 - 29.4.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006
Adresa: Novákových 970 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Novákových 970/41, PSČ 18000
Jméno: Ing. Marian Klásek 5.10.2007 - 2.11.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.6.2005 do 3.9.2009
Ve funkci: od 3.6.2005 do 3.9.2009
Adresa: 251 67 Pyšely - Kovářovice 19 Česká republika
Pyšely - Kovářovice 19, PSČ 25167
Jméno: Ing. Marian Klásek 2.11.2009 - 2.11.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 21.10.2009
Adresa: 251 67 Pyšely - Kovářovice 19 Česká republika
Pyšely - Kovářovice 19, PSČ 25167
Jméno: Ing. Pavel Trenda 29.4.2008 - 11.12.2009
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2006 do 19.11.2009
Ve funkci: od 16.4.2008 do 19.11.2009
Adresa: Novákových 970 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Novákových 970/41, PSČ 18000
Jméno: Jan Mayer 29.4.2008 - 11.12.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.4.2008
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 180 00 Praha - Praha 8 Česká republika
Praha - Praha 8, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18000
Jméno: Jan Mayer 11.12.2009 - 20.8.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 15.4.2008 do 15.7.2012
Ve funkci: od 23.11.2009 do 15.7.2012
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 180 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18000
Jméno: Ing. Marian Klásek 2.11.2009 - 12.2.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 21.10.2009 do 3.12.2013
Ve funkci: od 23.10.2009 do 3.12.2013
Adresa: 251 67 Pyšely - Kovářovice 19 Česká republika
Pyšely - Kovářovice 19, PSČ 25167
Jméno: Ing. Jaroslav Novosád 11.12.2009 - 12.2.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 19.11.2009 do 3.12.2013
Adresa: Zikova 24 , 628 00 Brno - Líšeň Česká republika
Brno - Líšeň, Zikova 24, PSČ 62800
Jméno: Jan Mayer 20.8.2012 - 10.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 6.8.2012 do 12.6.2014
Ve funkci: od 6.8.2012 do 12.6.2014
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 180 00 Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Nad Rokoskou 9A/2237, PSČ 18000
Jméno: Ing. Marian Klásek 12.2.2014 - 10.7.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 3.12.2013 do 12.6.2014
Ve funkci: od 3.12.2013 do 12.6.2014
Adresa: Kovářovice 19 , 251 67 Pyšely Česká republika
Kovářovice 19, 251 67 Pyšely
Jméno: Ing. Jaroslav Novosád 12.2.2014 - 10.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.12.2013 do 12.6.2014
Ve funkci: do 12.6.2014
Adresa: Zikova 2114 , 628 00 Brno Česká republika
Zikova 2114/24, Líšeň, 628 00 Brno

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 7.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013
Ve funkci: od 13.6.2013
Adresa: Rápošovská 74 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Rápošovská 74, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Jméno: Mgr. David Rais 13.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2016
Ve funkci: od 13.10.2016
Adresa: Thámova 116 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Thámova 116/30, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Ing. Eva Boková 30.4.1993 - 22.10.1993
Funkce: předsedkyně
Adresa: Dubová 21 , Brno Česká republika
Brno, Dubová 21
Jméno: Ing. Václav Řezáč 30.4.1993 - 22.10.1993
Funkce: člen
Adresa: Obadala 3653 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Obadala 3653
Jméno: Ing. Vlastislav Mazal 30.4.1993 - 28.4.1994
Funkce: člen
Adresa: sídl. Z. Nejedlého 9 , Prostějov Česká republika
Prostějov, sídl. Z. Nejedlého 9/15
Jméno: Ing. Vojtěch Čechák 30.4.1993 - 27.6.1995
Funkce: člen
Adresa: 96 , Budětsko Česká republika
Budětsko 96
Jméno: Ing. Vladimír Horváth 30.4.1993 - 27.6.1995
Funkce: člen
Adresa: Šaštínská 29 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Šaštínská 29
Jméno: Ing. Lubomír Juráška 30.4.1993 - 13.3.1996
Funkce: člen
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov Česká republika
Holešov, Kráčiny 304
Jméno: Ing. Zdeněk Berčák 30.4.1993 - 19.8.1996
Funkce: člen
Adresa: 16 , Hrubčice Česká republika
Hrubčice 16
Jméno: Ing. Václav Řezáč 22.10.1993 - 19.8.1996
Funkce: předseda
Adresa: Obadala 3653 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Obadala 3653
Jméno: JUDr. Mikuláš Trstenský 27.6.1995 - 19.8.1996
Funkce: člen
Adresa: Víglašská 11 , Bratislava SR
Bratislava Víglašská 11
Jméno: František Štefka 30.4.1993 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: B. Němcové 24 , Prostějov Česká republika
Prostějov, B. Němcové 24
Jméno: Ing. Eva Boková 22.10.1993 - 11.4.1997
Funkce: místopředsedkyně
Adresa: Dubová 21 , Brno Česká republika
Brno, Dubová 21
Jméno: Ing. Arnošt Rolný 28.4.1994 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Okružní 2423 , Prostějov Česká republika
Prostějov, Okružní 2423/69
Jméno: Luc A M Flamee 27.6.1995 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Tafeldijckem 6 , B - 8490 Jabbeke Belgie
B - 8490 Jabbeke Tafeldijckem 6
Jméno: Ing. Václav Řezáč 19.8.1996 - 11.4.1997
Funkce: předseda
Adresa: Obadala 3653 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Obadala 3653
Jméno: Ing. Vladimír Rajčák 19.8.1996 - 11.4.1997
Funkce: člen
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Strečňanská 5
Jméno: Ing. Lubomír Jurášek 13.3.1996 - 1.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Kráčiny 304 , Holešov Česká republika
Holešov, Kráčiny 304, okres Kroměříž
Jméno: Mgr. Helena Vargová 19.8.1996 - 1.9.1997
Funkce: členka
Adresa: Na Groši 1153 , Praha Česká republika
Praha, Na Groši 1153/1
Jméno: Ing. Ivo Vlach 11.4.1997 - 17.10.1997
Funkce: člen
Adresa: Stiborova 13 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Stiborova 13
Jméno: Bessel Kok 11.4.1997 - 11.6.1998
Funkce: člen
Adresa: Dřevná 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dřevná 4
Jméno: Ing. Miloš Randák CSc. 30.4.1993 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Malá 3 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Malá 3
Jméno: Luc A M Flamee 11.4.1997 - 5.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Tafeldijckem 6 , B - 8490 Jabbeke Belgie
B - 8490 Jabbeke Tafeldijckem 6
Jméno: Ing. Václav Řezáč 11.4.1997 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Obadala 3653 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, Obadala 3653
Jméno: Ing. Vladimír Rajčák 11.4.1997 - 5.11.1998
Funkce: předseda
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Slovenská republika
Bratislava, Strečňanská 5
Jméno: Ing. Jan Tlačbaba 11.4.1997 - 5.11.1998
Funkce: místopředseda
Adresa: Ve Smečkách 13 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ve Smečkách 13
Jméno: Ing. Ivan Matějovský CSc. 1.9.1997 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Sečská 23 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sečská 23
Jméno: Ing. Aladár Blaas 1.9.1997 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Matějkova 1089 , Praha 9-Libeň Česká republika
Praha 9-Libeň, Matějkova 1089/3
Jméno: Patrick Daems 17.10.1997 - 5.11.1998
Funkce: člen
Adresa: Dr. du Triage Bruyére 4 , Braine-Ĺ A Spojené státy americké
Braine-Ĺ A, Dr. du Triage Bruyére č. 4
Jméno: Aladár Blaas 5.11.1998 - 25.3.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Matějkova 1089 , Praha 9-Libeň Česká republika
Praha 9-Libeň, Matějkova 1089/3
Jméno: Ing. Bohumil Pilar 5.11.1998 - 25.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Františkova 907 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Františkova 907
Jméno: Ing. Jiří Samek CSc. 5.11.1998 - 25.3.1999
Funkce: člen
Adresa: Radhošťská 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Radhošťská 21
Jméno: Ing. Josef Horák 5.11.1998 - 25.3.1999
Funkce: předseda
Adresa: 19 , Samopše Česká republika
Samopše 19, okres Kutná Hora
Jméno: Ing. Vladimír Rajčák 5.11.1998 - 25.3.1999
Funkce: místopředseda
Adresa: Strečňanská 5 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Strečňanská 5
Jméno: Ing. Ivan Matějovský CSc. 5.11.1998 - 11.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Sečská 23 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sečská 23
Jméno: Ing. Vladimír Ohlídal CSc. 25.3.1999 - 11.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Dudíkova 140 , Rajhrad Česká republika
Rajhrad, Dudíkova 140, okres Brno-venkov
Jméno: Ing. Jiří Tydlačka 25.3.1999 - 11.10.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Horní náměstí 27 , Olomouc Česká republika
Olomouc, Horní náměstí 27
Jméno: JUDr. Vladimír Chlouba CSc. 11.10.2000 - 20.6.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 30.9.2000 do 8.3.2001
Adresa: Rytířova 811 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 811/19
Jméno: Ing. Ivona Janstová 11.10.2000 - 20.8.2001
Funkce: předseda
Ve funkci: od 30.8.2000 do 15.6.2001
Adresa: Veleckého 31 , Brno Česká republika
Brno, Veleckého 31
Jméno: Mgr. Petr Jaroš 11.10.2000 - 20.8.2001
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 30.8.2000 do 15.6.2001
Adresa: Čížovská 1264 , Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čížovská 1264
Jméno: Vladimír Ferles 20.6.2001 - 20.8.2001
Funkce: člen
Ve funkci: od 8.3.2001 do 15.6.2001
Adresa: Husitská 1319 , Nová Paka Česká republika
Nová Paka, Husitská 1319
Jméno: Jaroslav Strnad 20.8.2001 - 3.4.2003
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 15.6.2001 do 19.2.2003
Adresa: Valentova 1734 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Valentova 1734
Jméno: Ing. Mikuláš Végh 20.8.2001 - 3.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 15.6.2001 do 14.2.2003
Adresa: Česká republika
Panenské Břežany 174, Odolená Voda
Jméno: Vladimír Ferles 20.8.2001 - 1.10.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 15.6.2001 do 18.4.2003
Adresa: Husitská 1319 , Nová Paka Česká republika
Nová Paka, Husitská 1319, okres Jičín
Jméno: Ing. Martin Kala 3.4.2003 - 1.10.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 14.2.2003 do 18.4.2003
Adresa: 43 , Cetyně Česká republika
Cetyně 43
Jméno: Ing. Mikuláš Végh 1.10.2003 - 29.3.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 18.4.2003 do 31.1.2004
Adresa: Panenské Břežany 174 , Odolená Voda Česká republika
Odolená Voda, Panenské Břežany 174
Jméno: Ing. Pavel Pešek 29.3.2004 - 22.6.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 5.2.2004 do 14.5.2004
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165
Jméno: Ing. Martin Kala 1.10.2003 - 1.7.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: od 18.4.2003
Adresa: 43 , Cetyně Česká republika
Cetyně 43
Jméno: JUDr. Milan Houžvička 1.10.2003 - 1.7.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: od 18.4.2003 do 2.6.2005
Adresa: Vysočanská 570 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 570/45
Jméno: Ing. Martin Kala 1.7.2005 - 26.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2003 do 14.6.2007
Ve funkci: od 18.4.2003 do 14.6.2007
Adresa: Feřtekova 545 , Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 545/11
Jméno: Ing. Pavel Pešek 22.6.2004 - 29.4.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2004
Adresa: Kostelní 165 , Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165
Jméno: Ing. Petr Goldmann 1.7.2005 - 29.4.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Ve funkci: od 3.6.2005 do 15.4.2008
Adresa: Mařákova 1106 , Litomyšl Česká republika
Litomyšl, Mařákova 1106
Jméno: Ing. Pavel Pešek 29.4.2008 - 23.6.2008
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.5.2004 do 29.5.2008
Ve funkci: od 15.4.2008 do 29.5.2008
Adresa: Kostelní 165 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 38101
Jméno: Mgr. Bohdan Rajčinec 29.4.2008 - 23.6.2008
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.4.2008 do 29.5.2008
Adresa: Plynární 39 , 170 00 Praha - Praha 7 Česká republika
Praha - Praha 7, Plynární 39, PSČ 17000
Jméno: Ing. Martin Kala 26.6.2007 - 24.4.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 14.6.2007 do 2.4.2009
Ve funkci: od 15.6.2007 do 2.4.2009
Adresa: Feřtekova 545 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Feřtekova 545/11, PSČ 18000
Jméno: Ing. Pavel Pešek 23.6.2008 - 24.4.2009
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008 do 2.4.2009
Ve funkci: od 29.5.2008 do 2.4.2009
Adresa: Kostelní 165 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 38101
Jméno: Mgr. Bohdan Rajčinec 23.6.2008 - 24.4.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008 do 2.4.2009
Adresa: Plynární 39 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Plynární 39, PSČ 17000
Jméno: Ing. Pavel Pešek 24.4.2009 - 20.8.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.5.2008 do 6.8.2012
Ve funkci: od 2.4.2009 do 6.8.2012
Adresa: Kostelní 165 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 38101
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 24.4.2009 - 15.7.2013
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2009 do 13.6.2013
Ve funkci: od 2.4.2009 do 13.6.2013
Adresa: Rápošovská 74 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rápošovská 74, PSČ 19016
Jméno: JUDr. Jiří Matzner Ph.D. 24.4.2009 - 15.7.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.4.2009 do 13.6.2013
Adresa: Klíčovská 789 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Klíčovská 789/3, PSČ 19000
Jméno: Ing. Pavel Pešek 20.8.2012 - 1.7.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2012
Ve funkci: od 6.8.2012
Adresa: Kostelní 165 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Kostelní 165, PSČ 38101
Jméno: JUDr. Jiří Matzner Ph.D. 15.7.2013 - 10.7.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013 do 30.6.2014
Adresa: Klíčovská 789 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Klíčovská 789/3, Prosek, 190 00 Praha 9
Jméno: Ing. Oldřich Perutka 15.7.2013 - 7.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 13.6.2013
Ve funkci: od 13.6.2013
Adresa: Rápošovská 74 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Rápošovská 74, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Jméno: Ing. Petr Blažek 7.7.2015 - 15.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.6.2015 do 22.12.2015
Adresa: Přemyslovská 1657 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Přemyslovská 1657/29, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jméno: Mgr. David Rais 15.1.2016 - 10.6.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.12.2015 do 28.4.2016
Ve funkci: do 28.4.2016
Adresa: Thámova 116 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Thámova 116/30, Karlín, 186 00 Praha 8
Jméno: Ing. Pavel Pešek 1.7.2014 - 13.12.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 6.8.2012 do 6.11.2016
Ve funkci: od 6.8.2012 do 13.10.2016
Adresa: Kostelní 165 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Kostelní 165, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov
Jméno: Mgr. David Rais 10.6.2016 - 13.12.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.4.2016
Ve funkci: od 28.4.2016 do 13.10.2016
Adresa: Thámova 116 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Thámova 116/30, Karlín, 186 00 Praha 8

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ladislav Vilimovský 7.7.2015
Adresa: Ve skále 230 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Ve skále 230/24, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Jméno: Ing. Ladislav Vilimovský 2.7.2012 - 1.7.2014
Adresa: Ve skále 230 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ve skále 230/24, PSČ 10300
Jméno: Ing. Ladislav Vilimovský 1.7.2014 - 7.7.2015
Adresa: Ve skále 230 , 103 00 Praha 10 Česká republika
Ve skále 230/24, Kolovraty, 103 00 Praha 10

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Marian Klásek

Vlastníci firmy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 408 099 000 Kč - 8.2.2005
zakladni 1 020 250 000 Kč - 20.12.1999 - 8.2.2005
zakladni 5 101 240 000 Kč - 11.6.1998 - 20.12.1999
zakladni 3 601 240 000 Kč - 4.3.1998 - 11.6.1998
zakladni 2 701 240 000 Kč - 12.5.1997 - 4.3.1998
zakladni 1 801 240 000 Kč - 24.1.1997 - 12.5.1997
zakladni 1 500 830 000 Kč - 19.8.1996 - 24.1.1997
zakladni 1 300 830 000 Kč - 6.6.1996 - 19.8.1996
zakladni 1 000 000 000 Kč - 31.10.1995 - 6.6.1996
zakladni 750 000 000 Kč - 18.10.1994 - 31.10.1995
zakladni 529 177 000 Kč - 28.4.1994 - 18.10.1994
zakladni 500 927 000 Kč - 30.4.1993 - 28.4.1994

Sbírka Listin BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 230/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.6.2015 7.7.2015 9.7.2015 18
B 230/SL 124 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 11.6.2015 7.7.2015 9.7.2015 37
B 230/SL 123 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 23.1.2015 7.7.2015 9.7.2015 28
B 230/SL 121 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 29.5.2014 14.7.2014 23.10.2014 31
B 230/SL 120 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.7.2014 23.10.2014 2
B 230/SL 119 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2014 14.7.2014 23.10.2014 18
B 230/SL 118 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 25.4.2014 28.8.2014 3.9.2014 31
B 230/SL 117 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 2
B 230/SL 115 notářský zápis stanovy, NZ 220/2014 Krajský soud v Brně 12.6.2014 30.6.2014 24.7.2014 38
B 230/SL 114 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 3.12.2013 23.1.2014 14.2.2014 1
B 230/SL 113 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 19.7.2013 15.8.2013 5
B 230/SL 112 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 13.6.2013 19.7.2013 15.8.2013 1
B 230/SL 111 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 13.6.2013 12.7.2013 19.7.2013 1
B 230/SL 110 ostatní zápis z VH Krajský soud v Brně 13.6.2013 12.7.2013 19.7.2013 5
B 230/SL 109 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 1.2.2013 24.6.2013 27.6.2013 29
B 230/SL 108 zpráva auditora k 30.6.2012 Krajský soud v Brně 6.9.2012 4.12.2012 5.12.2012 23
B 230/SL 107 ostatní zápis DR Krajský soud v Brně 6.8.2012 29.10.2012 30.10.2012 1
B 230/SL 106 ostatní protokol z jednání představenstva Krajský soud v Brně 6.8.2012 15.10.2012 16.10.2012 1
B 230/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2012 31.7.2012 15
B 230/SL 104 notářský zápis - rozh. VH, NZ 186/2012 Krajský soud v Brně 14.6.2012 10.7.2012 5
B 230/SL 103 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 22.3.2012 21.6.2012 32
B 230/SL 102 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.4.2011 13.4.2011 16
B 230/SL 101 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 6.4.2011 13.4.2011 35
B 230/SL 100 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 10.3.2010 3.6.2010 34
B 230/SL 99 ostatní -protokol představenstva Krajský soud v Brně 23.10.2009 4.11.2009 2
B 230/SL 98 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 21.10.2009 4.11.2009 2
B 230/SL 97 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 2
B 230/SL 96 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 6
B 230/SL 95 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 2
B 230/SL 94 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.4.2009 5.5.2009 17
B 230/SL 92 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 14.4.2009 15.4.2009 33
B 230/SL 91 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.7.2008 1
B 230/SL 90 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 29.5.2008 1.7.2008 4
B 230/SL 89 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 8.4.2008 12.6.2008 43
B 230/SL 88 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.4.2008 6.5.2008 4
B 230/SL 87 podpisové vzory -čl. předst. Krajský soud v Brně 16.4.2008 6.5.2008 5
B 230/SL 86 ostatní -protokol z jed. předst. Krajský soud v Brně 15.4.2008 6.5.2008 2
B 230/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Brně 16.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 83 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 1
B 230/SL 82 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 15.4.2008 5.5.2008 2
B 230/SL 81 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 23.2.2007 3.7.2007 42
B 230/SL 80 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.6.2007 3.7.2007 17
B 230/SL 79 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 15.6.2007 29.6.2007 2
B 230/SL 78 podpisové vzory -čl. DR Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 2
B 230/SL 77 notářský zápis -NZ 281/2007 Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 13
B 230/SL 76 notářský zápis -NZ 282/2007-osvědčení Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 28
B 230/SL 75 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 74 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 11.10.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 73 ostatní -protokol z jed. předst. Krajský soud v Brně 1.12.2006 22.12.2006 2
B 230/SL 71 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 22.2.2006 7.6.2006 44
B 230/SL 70 podpisové vzory Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 4
B 230/SL 69 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 2
B 230/SL 68 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 3.6.2005 12.7.2005 11
B 230/SL 67 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.6.2005 12.7.2005 2
B 230/SL 66 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 29.4.2005 9.6.2005 43
B 230/SL 65 účetní závěrka -2003 Krajský soud v Brně 27.2.2004 6.9.2004 24
B 230/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 16
B 230/SL 63 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 25
B 230/SL 62 notářský zápis -rozhodnutí Krajský soud v Brně 2.7.2004 6.9.2004 20
B 230/SL 61 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 14.5.2004 9.7.2004 6
B 230/SL 59 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 25.3.2004 19.5.2004 38
B 230/SL 58 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.4.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 57 ostatní -protokol představenstva Krajský soud v Brně 19.3.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 56 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 19.4.2004 14.5.2004 2
B 230/SL 55 ostatní -zápis z jed. doz.rady Krajský soud v Brně 22.1.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 54 ostatní -zápis z jed.doz.rady Krajský soud v Brně 5.2.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 53 podpisové vzory Krajský soud v Brně 5.2.2004 2.4.2004 2
B 230/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.4.2003 5.11.2003 16
B 230/SL 51 podpisové vzory +CP Krajský soud v Brně 18.4.2003 5.11.2003 4
B 230/SL 50 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 10.3.2003 8.10.2003 34
B 230/SL 49 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 23.4.2003 8.10.2003 18
B 230/SL 48 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 23.4.2003 8.10.2003 34
B 230/SL 47 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 14.2.2003 6.5.2003 3
B 230/SL 46 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 19.2.2003 6.5.2003 4
B 230/SL 45 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 18.3.2002 30.4.2002 39
B 230/SL 44 ostatní - zápis z dozorří rady Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 3
B 230/SL 43 ostatní - protokol z jednání Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 2
B 230/SL 42 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.9.2001 21.11.2001 2
B 230/SL 41 změna právní formy, fúze - sml. o prodeji části BH Krajský soud v Brně 31.12.1998 21.8.2001 9
B 230/SL 40 změna právní formy, fúze - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 18.8.1999 21.8.2001 4
B 230/SL 38 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 15.6.2001 21.8.2001 56
B 230/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 15.6.2001 21.8.2001 17
B 230/SL 36 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.6.2001 21.8.2001 26
B 230/SL 35 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 8.3.2001 25.6.2001 3
B 230/SL 34 ostatní - protokol z jed. představen. Krajský soud v Brně 8.3.2001 25.6.2001 2
B 230/SL 33 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.3.2001 7.5.2001 37
B 230/SL 32 notářský zápis - VH, stanovy Krajský soud v Brně 30.11.2000 19.12.2000 28
B 230/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.11.2000 19.12.2000 22
B 230/SL 30 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.8.2000 18.10.2000 9
B 230/SL 29 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 19.4.2000 4.9.2000 22
B 230/SL 28 ostatní - žádost Krajský soud v Brně 12.7.2000 13.7.2000 2
B 230/SL 27 ostatní změna stanov Krajský soud v Brně 27.8.1999 16.9.1999 3
B 230/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.8.1999 16.9.1999 22
B 230/SL 24 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 23.4.1999 13.9.1999 35
B 230/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.1.1999 7.4.1999 22
B 230/SL 22 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 8.1.1999 7.4.1999 5
B 230/SL 20 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 14.12.1998 7.4.1999 9
B 230/SL 19 stanovy společnosti - změna Krajský soud v Brně 4.9.1998 30.11.1998 2
B 230/SL 18 ostatní - výpis ze zápisu doz.rady Krajský soud v Brně 25.9.1998 30.11.1998 2
B 230/SL 17 notářský zápis - VH, změna stanov Krajský soud v Brně 26.8.1998 30.11.1998 11
B 230/SL 16 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.4.1998 26.5.1998 5
B 230/SL 9 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 8.10.1996 23.2.1998 24
B 230/SL 8 ostatní - zakladatelská smlouva Krajský soud v Brně 26.5.1996 23.2.1998 24
B 230/SL 7 ostatní - výpis ze zápisu DR Krajský soud v Brně 5.9.1997 23.2.1998 1
B 230/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.9.1997 23.2.1998 20
B 230/SL 5 ostatní - zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 1.7.1997 23.2.1998 10
B 230/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.1996 23.2.1998 25
B 230/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.10.1996 23.2.1998 25
B 230/SL 2 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 23.1.1997 23.2.1998 8
B 230/SL 15 stanovy společnosti - změna schválená VH Krajský soud v Brně 15.1.1998 23.2.1998 1
B 230/SL 14 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Brně 15.1.1998 23.2.1998 20
B 230/SL 13 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 46
B 230/SL 11 ostatní - protokol představenstva Krajský soud v Brně 1.7.1997 23.2.1998 1
B 230/SL 10 ostatní - výpis ze zasedání předst. Krajský soud v Brně 15.10.1996 23.2.1998 1
B 230/SL 1 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 8.10.1996 23.2.1998 25

Hodnocení BH CAPITAL, a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BH CAPITAL, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.