Hlavní navigace

BH CAPITAL, a.s. v likvidaci Brno IČO: 00546682

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu BH CAPITAL, a.s. v likvidaci, která sídlí v obci Brno a bylo jí přiděleno IČO 00546682.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROBANKA HANÁ, akciová společnost se sídlem v obci Brno byla založena v roce 1991.

Základní údaje o BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 11. 1. 1991
Spisová značka: B 230
IČO: 00546682
Obchodní firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 11.1.1991
Datum vzniku: 11.1.1991
Počet členů statutárního orgánu: 1 10.7.2014 - 7.7.2015
Rozhodnutím řádné valné hromady ze dne 14.6.2012 se společnost zrušuje s likvidací ke dni 1.7.2012. 2.7.2012
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 2.7.2004 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské činnosti. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 612.148.560,- Kč (slovy: šest set dvanáct milionů sto čtyřicet osm tisíc pět set šedesát korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest s et korun českých) na 408.099.040,- Kč (čtyři sta osm milionů devadesát devět tisíc čtyřicet korun českých). Částka 67.360.410,- Kč (šedesát sedm milionů tři sta šedesát tisíc čtyři sta deset korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a čá stka 544.788.150,- Kč (pět set čtyřicet čtyři miliony sedm set osmdesát osm tisíc sto padesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře. 3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovito u hodnotu 80,- Kč (osmdesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 31.8.2004 - 8.2.2005
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu: Řádná valná hromada společnosti konaná dne 18.04.2003 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem úhrady ztráty z minulých let a uvedení jeho výše do souladu s potřebami společnosti při její podnikatelské společnosti při její podnikatelské činnosti. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje o 918.222.840,- Kč (devět set osmnáct milionů dvě stě dvacet dva tisíce osm set čtyřicet korun českých), a to z původní výše 1.020.247.600,- Kč (jedna miliarda dvacet milionů dvě stě čtyřicet sedm tisíc šest set korun českých) na 102.024.760,- Kč (jedno sto dva milióny dvacet čtyři tisíce sedm set šedesát korun českých). Částka 112.131.470,- Kč (jedno sto dvanáct miliónů jedno sto třicet jeden tisíc čtyři sta sedmdesát korun českých) bude použita na úhradu ztráty z minulých let a částka 806.091.370,- Kč (osm set šest miliónů devadesát jeden tisíc tři sta sedmdesát korun českých) bude rozdělena mezi akcionáře. 3. Základní kapitál se snižuje podle ust. § 213a) obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií znějících na majitele, a to tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 200,- Kč (dvě stě korun českých) se snižuje na jmenovito u hodnotu 20,- Kč (dvacet korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papírů. 1.10.2003 - 31.8.2004
Společnost se řídí stanovami schválenými rozhodnutím valné hromady dne 30.11.2000. 12.12.2000
Společnost předložila stanovy ze dne 27.8.1999. 20.12.1999
Zapisuje se usnesení valné hromady o snížení základního jmění: Základní jmění společnosti bude na základě rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 27.8.1999 sníženo za účelem částečné úhrady ztráty z minulých let. Základní jmění bude sníženo o 4.080.990.400,- Kč, a to z původní výše 5.101.238.000,- Kč na 1.020.247.600,- Kč, a to dle ust. § 213a Obchodního zákoníku snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů. U zaknihovaných akcií znějících na majitele tak, že jmenovitá hodnota každé původní akcie ve výši 1.000,- kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 200,- Kč,tj. na 20% původní jmenovité hodnoty a u listinných akcií a zatímních listů tak, že jmenovitá hodnota každé původní listinné akcie a zatímního listu bude snížena na jmenovitou hodnotu rovnající se 20% původní jmenovité hodnoty. Listinné akcie a zatímní listy budou předloženy ve lhůtě do tří měsíců ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu snížení základního jmění na základě výzvy společnosti. 7.9.1999 - 20.12.1999
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté mimořádnou valnou hromadou dne 29.1.1999. 25.3.1999
BANKA HANÁ, a.s. Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 31.prosince 1998, s účinností od 1.1.1999, prodala část podniku, specifikovanou v článku 3 Předmět smlouvy, tvořenou: - centrálou BANKY HANÁ, a.s. s vyjimkou odboru správy majetku a investičního bankovnictví. - všemi pobočkami BANKY HANÁ, a.s., INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANCE, a.s., IČO 45316619, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 32. 21.1.1999
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 26.8.1998. 5.11.1998
Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady ze dne 30.4.1998 o zvýšení základního jmění společnosti upisováním akcií. Emisní podmínky podle § 203 odst.2, zák.č.513/1991 Sb. 7.5.1998 - 11.6.1998
a) základní jmění bude zvýšeno o 1 000 000 000 Kč. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to až do výše dosahující maximálně 1 500 000 000 Kč. 7.5.1998 - 11.6.1998
b) počet akcií: 1 000 000 až 1 500 000 kusů jmenovitá hodnota 1 000 Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: zaknihovaná 7.5.1998 - 11.6.1998
c) v 1.kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za podmínek podle § 204a odst.2, zák. 513/1991 Sb: 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno, nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 11.5.1998 ve lhůtě dvou týdnů do 25.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč je možno upsat 0,4165 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jedné až dvou akcií, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise. 7.5.1998 - 11.6.1998
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000 Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000 Kč 7.5.1998 - 11.6.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 11.5.1998. 7.5.1998 - 11.6.1998
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 26.5.1998 na informačních tabulích BANKY HANÁ,a.s., pobočka Brno, Rooseveltova 10 a Příkop 8 7.5.1998 - 11.6.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2.kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do výše, o které v rámci daných emisních podmínek rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s. po předchozím schválení dozorčí radou. 7.5.1998 - 11.6.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s., Rooseveltova 8, Brno nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ,a.s., odbor investičního bankovnictví, Rooseveltova 10, 602 00 Brno. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 27.5.1998 do 28.5.1998 včetně, 7.5.1998 - 11.6.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1 000 Kč, 7.5.1998 - 11.6.1998
f) upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs akcií peněžitými vklady na účet BANKY HANÁ,a.s., číslo 62187-114/2200 v plné výši ke dni úpisu tak, aby platba byla připsána na účet společnosti nejpozději dne 26.5.1998 v případě upisování akcií s využitím přednostního práva a dne 29.5.1998 v případě upisování akcií na základě veřejné výzvy ve druhém kole. 7.5.1998 - 11.6.1998
g) o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo BANKY HANÁ,a.s., po předchozím schválení dozorčí radou. 7.5.1998 - 11.6.1998
Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět v hotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ,a.s. nebo příkazem k úhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou není přípustná. 7.5.1998 - 11.6.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budou akcie vedeny u subregistru vedeném BANKOU HANÁ,a.s. 7.5.1998 - 11.6.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií bude Středisko cenných papírů požádáno o přidělení identifikačního čísla. 7.5.1998 - 11.6.1998
BANKA HANÁ,a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizové cizozemce, že jsou podle § 16 zákona č.21/1992 Sb. o bankách povinni požádat Českou národní banku se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance již vzniklé. 7.5.1998 - 11.6.1998
Prospekt cenného papíru, vypracovaný podle ustan. § 74 zák.č.591/92 Sb. o cenných papírech, je pro všechny zájemce o upisování připraven k nahlédnutí v sídle emitenta. 7.5.1998 - 11.6.1998
Předloženy stanovy v novém znění ze dne 15.1.1998. 14.4.1998
1.Na základě pověření valnou hromadou konanou dne 22.8.1997 a v souladu s ustanovením § 5 odstavec 4 Stanov, se představenstvo BANKY HANÁ, a.s. na svém zasedání konaném dne 1.12.1997, usneslo na zvýšení základního jmění společnosti vyhlášením 11. emise akcií. V této emisi bude vydáno 900.000 neveřejně obchodovatelných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, čímž dojde ke zvýšení základního jmění o 900 milionů Kč. Účelem emise je zajistit prostředky k financování dalších obchodních aktivit banky, získat zdroje v rámci konsolidačního procesu, prováděného Českou finanční, s.r.o., posílit kapitálovou přiměřenost banky v souladu s metodikou ČNB, posílit solventnost a likviditu banky v konkurenčním prostředí, posílit důvěru klientů a obchodních partnerů, celkově stabilizovat pozi- ci na trhu a vytvořit prostor, aby strategičtí partneři mohli dále navyšovat svůj podíl na základním jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
2. Emisní podmínky podle § 203, odst. 2 zák. 513/1991 Sb. a) základní jmění bude zvýšeno o 900,000.000,- Kč. Upisování akcií nemůže probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
b) počet akcií: 900.000 kusů jmenovitá hodnota akcií: 1.000,- Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na majitele podoba akcií: zaknihovaná 18.12.1997 - 4.3.1998
c) v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti za podmínek podle § 204a, odst. 2 zák. 513/1991 Sb: 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
přednostní právo je možno vykonat ode dne 29.12.1997 ve lhůtě dvou týdnů do 12.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je možno upsat 0,3332 nové akcie. 18.12.1997 - 4.3.1998
Výsledek nárokového počtu se zaokrouhluje na celá čísla dolů s vyjímkou u majitelů jedné až tří akcií, kteří mají nárok upsat jednu akcii nové emise, - jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 22.12.1997, 18.12.1997 - 4.3.1998
výsledky 1. kola budou uveřejněny dne 13.1.1998 na informační tabuli pobočky BANKY HANÁ, a.s., v místě upisování, tj. v Prostějově. 18.12.1997 - 4.3.1998
d) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovaného objemu zvýšení základního jmění. 18.12.1997 - 4.3.1998
e) upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Újezd 12, Prostějov nebo zaslání kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 18.12.1997 - 4.3.1998
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 19.1.1998 do 21.1.1998 včetně, 18.12.1997 - 4.3.1998
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1.000,- Kč 18.12.1997 - 4.3.1998
f) akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši na účet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba byla připsána na účet BANKY HANÁ, a.s. dne 14.1.1998 v případě úpisu akcií s využitím přednostního práva a 23.1.1998 v případě úpisu akcií bez využití přednostního práva. 18.12.1997 - 4.3.1998
3. Závěrečná ustanovení: Splátku emisního kursu upsaných akcií je možno provádět v hotovosti v pokladnách poboček BANKY HANÁ, a.s. nebo příkazem k úhradě z účtu u kterékoliv banky, úhrada poštovní poukázkou není přípustná. 18.12.1997 - 4.3.1998
Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Do doby připsání akcií na majetkové účty jednotlivých akcionářů ve Středisku cenných papírů budou akcie vedeny v subregistru vedeném BANKOU HANÁ, a.s. 18.12.1997 - 4.3.1998
Po ukončení upisování a splacení emisního kursu upsaných akcií bude Středisko cenných papírů požádáno o přidělení identifikačního čísla. 18.12.1997 - 4.3.1998
BANKA HANÁ, a.s. tímto upozorňuje všechny akcionáře, devizové cizozemce, že jsou podle § 16 zákona č. 21/1992 Sb. o bankách povinni požádat ČNB se sídlem Praha, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu s nabytím majetkového podílu na bance již vzniklé. 18.12.1997 - 4.3.1998
Základní jmění: 2 701 238 000,-Kč, splaceno. 12.5.1997 - 4.3.1998
Zapisuje se nové znění stanov přijaté valnou hromadou 30.9.1996. 11.4.1997
Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 23.1.1997 o navýšení základního jmění 30.1.1997 - 18.12.1997
a/ základní jmění bude zvýšeno o 900 000 000 Kč. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to až do výše dosahující 1 200 000 000 Kč. 30.1.1997 - 18.12.1997
b/ počet akcií: 900 000 kusů ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, zaknihované znějící na majitele. 30.1.1997 - 18.12.1997
c/ v 1. kole upisování má každý akcionář přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jeho podílu na základní jmění společnosti za podmínek podle § 204a odst.2, zák.513/1991 Sb.: 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o upsání zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
přednostní právo je možno vykonat ode dne 31.1.1997 ve lhůtě dvou týdnů do 13.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč je možno upsat 0,6662 nové akcie. Výsledek nárokového propočtu se zaokrouhluje matematicky s výjimkou u majitelů jedné akcie, kteří mají nárok upsat 1 akcii nové emise, 30.1.1997 - 18.12.1997
jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,-Kč druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: kmenové forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: na majitele podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: zaknihovaná emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 1 000,-Kč 30.1.1997 - 18.12.1997
rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 31.1.1997, 30.1.1997 - 18.12.1997
výsledky prvního kola budou uveřejněny dne 18.2.1997 na informačních tabulích všech poboček BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
d/ akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné výzvy k upisování akcií ve 2. kole, kterého se mohou zúčastnit všichni zájemci dle pořadí projeveného zájmu až do úplného vyčerpání navrhovaného objemu zvýšení základního jmění. Pro určení pořadí jednotlivých upisovatelů bude rozhodující okamžik přijetí listiny upisovatele podatelnou BANKY HANÁ, a.s., nebo odpovědným pracovníkem odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
e/ upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno osobně na odboru investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., Sádky 4, Prostějov nebo zasláním kompletně vyplněné listiny upisovatelů na adresu: BANKA HANÁ, a.s., odbor investičního bankovnictví, Újezd 12, Prostějov, PSČ 796 01. Tiskopis listiny upisovatelů bude zájemcům o úpis zaslán na požádání odborem investičního bankovnictví BANKY HANÁ, a.s., 30.1.1997 - 18.12.1997
upisovat akcie bez využití přednostního práva je možno ode dne 19.2.1997 do 21.2.1997 včetně, 30.1.1997 - 18.12.1997
emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je 1 000,-Kč, 30.1.1997 - 18.12.1997
f/ akcionáři jsou povinni splatit emisní kurs v plné výši na účet BANKY HANÁ, a.s. číslo 62187-114/2200, bez zbytečného odkladu ode dne úpisu, nejpozději však tak, aby platba byla připsaná na účet BH, a.s. dne 14.2.1997 v případě úpisu akcií s využitím přednostního práva a 24.2.1997 v případě úpisu akcií bez využití přednostního práva. 30.1.1997 - 18.12.1997
g/ o konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo BANKY HANÁ, a.s. 30.1.1997 - 18.12.1997
Základní jmění: 1.801,238.000,- Kč, splaceno. 24.1.1997 - 4.3.1998
Valná hromada konaná dne 30.9.1996 rozhodla usnesením o zvýšení základního jmění o částku 299 174 000 Kč, a to upsáním nových akcií. Upisování akcií může probíhat nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění a to až do výše dosahující částky 499 174 000 Kč. 15.11.1996 - 18.12.1997
Zapisuje se úplné znění stanov přijaté valnou hromadou 27.6.1996. 19.8.1996
Zvýšení základního jmění z 1000 000 000 Kč na 1 300 826 000 Kč bylo dosaženo sloučením s obchodní společností První moravský investiční fond, a.s. se sídlem v Prostějově, Rejskova 28, IČO 44053711, zapsanou pod Rg B 611 Krajského obchodního soudu v Brně ke dni 6.6.1996. 6.6.1996
Akcie: - 524 677 ks akcií jm. hodnoty 1 000,- Kč, na doručitele - 4 500 ks akcií zaměstnaneckých jm. hodnoty 1 000,- Kč, na jméno 28.4.1994 - 18.10.1994
Základní jmění: 239,177.000,-- Kčs 15.12.1992 - 30.4.1993
Rozdělení základního jmění: 1.009 akcií jmenovité hodnoty 53.000,-- Kčs na jméno, 3.664 akcií jmenovité hodnoty 50.000,-- Kčs na jméno a 250 zaměstnaneckých akcií jmenovité hodnoty 10.000,-- Kčs na jméno. 15.12.1992 - 30.4.1993
Dozorčí rada: Ing. Eva Boková, Brno, Dubová 21, předsedkyně rady Ing. Lubomír Hrmo, Bratislava, Toryská 9, člen Ing. Pavel Kalvoda, Praha 6, Bubeneč, Rooseveltova 42/611, člen Ing. Luděk Novák, Kroměříž, Vrchlického 2613, člen František Štefka, prostějov, B. Němcové 24, člen Ing. Jitka Sedláčková, Vyškov, Drnovská 25, členka 8.7.1992 - 30.4.1993
organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů 8.7.1992 - 30.4.1993
Způsob zastupování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedením jména a funkce připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - předseda představenstva nebo - dva členové představenstva nebo - generální ředitel společnosti nebo - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci nebo - jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných 8.7.1992 - 30.4.1993
Základní kapitál společnosti činí 100,000.000,- Kčs a je rozdělen na : 2.000 akcií nominální hodnoty 50.000,- Kčs znějících na jméno 25.4.1991 - 15.12.1992
Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciové společnosti ze dne 25.06.1990 a na základě povolení Státní Banky Československé v Praze ze dne 28.12.1990 č.j. V 96/12-90. 11.1.1991
Základní kapitál : činí 50,000.000,- Kčs a je rozdělen na : 1.000 akcií nominální hodboty 50.000,- Kčs znějící na jméno 11.1.1991 - 25.4.1991
Podepisování : K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti s uvedenim jména a funkce připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo - dva členové představenstva nebo - vrchní ředitel společnosti nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci nebo 11.1.1991 - 8.7.1992
- jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů 11.1.1991 - 8.7.1992
- 11.1.1991 - 15.11.1996

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00546682
Firma: BH CAPITAL, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
Datum vzniku: 1. 6. 1991

Kontakty na BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Příkop 843/4, Brno 60200, Česká republika 7.7.2015
Sídlo: Příkop 834, Brno 60200, Česká republika 20.8.2001 - 24.4.2009
Sídlo: Příkop 8, Brno , Česká republika 7.9.1999 - 20.8.2001
Sídlo: Rooseveltova 10 , Brno , Česká republika 19.8.1996 - 7.9.1999
Sídlo: , Prostějov , Česká republika 11.1.1991 - 19.8.1996

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Příkop 843/4, Brno 60200

Obory činností BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 26.6.2007
inženýrská činnost v investiční výstavbě 26.6.2007 - 24.4.2009
realitní činnost 26.6.2007 - 24.4.2009
správa a údržba nemovitostí 26.6.2007 - 24.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej 12.12.2000 - 24.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 12.12.2000 - 24.4.2009
pronájem nemovitostí včetně jiných než základních služeb 12.12.2000 - 24.4.2009
poskytování leasingu 12.12.2000 - 24.4.2009
služby v oblasti faktoringu a forfaitingu 12.12.2000 - 24.4.2009
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry. 18.12.1997 - 12.12.2000
Výkon funkce depozitáře 20.10.1997 - 12.12.2000
Výkon funkce depozitáře investičního fondu 19.8.1996 - 20.10.1997
Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta a/ v oblasti termínovaných obchodů /futures/ a opcí /options/ b/ převoditelnými cennými papíry 19.8.1996 - 18.12.1997
Finanční pronájem /finanční leasing/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Platební styk a zúčtování 19.8.1996 - 12.12.2000
Vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování záruk 19.8.1996 - 12.12.2000
Otvírání akreditivů 19.8.1996 - 12.12.2000
Obstarávání inkasa 19.8.1996 - 12.12.2000
Účast na vydávání akcií s poskytování souvisejících služeb 19.8.1996 - 12.12.2000
Finanční makléřství 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování porad ve věcech podnikání 19.8.1996 - 12.12.2000
Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství /portofolio management/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot 19.8.1996 - 12.12.2000
Směnárenská činnost /nákup devizových prostředků/ 19.8.1996 - 12.12.2000
Pronájem bezpečnostních schránek 19.8.1996 - 12.12.2000
Přijímání vkladů od veřejnosti 19.8.1996 - 12.12.2000
Poskytování úvěrů 19.8.1996 - 12.12.2000
Investování do cenných papírů na vlastní účet 19.8.1996 - 12.12.2000
Provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. 18.7.1994 - 19.8.1996
provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách, zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební styk a zúčtování, včetně platebního styku se zahraničím, vydávání platebních prostřed ků, platebních karet, cestovních šeků, poskytování záruk, otevírání akreditivů, obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a v oblasti termínovaných obchodů a opcí včetně včetně kurzových a úrokových obchodů s převoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb, finanční makléřství, poskytování porad ve všcech podnikání, obhospodařování cenných papírů nebo 8.7.1992 - 18.7.1994
jiných hodnot, výkon funkce depozitáře investičního fondu, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací, pronájem bezpečnostních schránek 8.7.1992 - 18.7.1994
Provádění bankovních obchodů a pěněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách a spo- řitelnách, jakož i služeb konzultačních, poraden- 11.1.1991 - 8.7.1992
ských a zprostředkovatelských 11.1.1991 - 8.7.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Finanční leasing
Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Vedení firmy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda
Ve funkci od 21.4.2018
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.7.2014
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 10.7.2014 do 21.4.2018
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Jan Mayer
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.8.2012 do 10.7.2014
Adresa Nad Rokoskou 9A/2237, 18000 Praha 8
Jméno Ing. Jaroslav Novosád
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.2.2014 do 10.7.2014
Adresa Zikova 2114/24, 62800 Brno
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 12.2.2014 do 10.7.2014
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 2.11.2009 do 12.2.2014
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Jaroslav Novosád
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.12.2009 do 12.2.2014
Adresa Zikova 24, 62800 Brno
Jméno Jan Mayer
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.12.2009 do 20.8.2012
Adresa Nad Rokoskou 9A/2237, 18000 Praha 8
Jméno Ing. Pavel Trenda
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 29.4.2008 do 11.12.2009
Adresa Novákových 970/41, 18000 Praha 8
Jméno Jan Mayer
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 29.4.2008 do 11.12.2009
Adresa Nad Rokoskou 9A/2237, 18000 Praha
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 5.10.2007 do 2.11.2009
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 2.11.2009 do 2.11.2009
Adresa 19, 25167 Pyšely
Jméno Ing. Pavel Trenda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.12.2006 do 29.4.2008
Adresa Novákových 970/41, 18000 Praha 8
Jméno JUDr. Milan Houžvička
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 19.12.2006 do 29.4.2008
Adresa Vysočanská 570/45, 19000 Praha 9
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2005 do 5.10.2007
Adresa Komenského 667/16, Ostrava
Jméno Mgr. David Rais
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 1.7.2005 do 19.12.2006
Adresa Úslavská 588/2, Praha 9
Jméno JUDr. Milan Houžvička
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 1.7.2005 do 19.12.2006
Adresa Vysočanská 570/45, Praha 9
Jméno Ing. Marian Klásek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2001 do 1.7.2005
Adresa Komenského 667/16, Ostrava
Jméno Mgr. Libor Hronek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 20.6.2001 do 1.7.2005
Adresa Mrkvičkova 1355/34, Praha 6
Jméno Mgr. David Rais
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 7.5.2004 do 1.7.2005
Adresa Dolní 3779/26, Prostějov
Jméno Otto Bureš
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 5.11.2001 do 7.5.2004
Adresa Antonína Barcala 1418/3, České Budějovice
Jméno Ing. Bohuslav Brukner
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.6.2001 do 5.11.2001
Adresa Žlutý kopec 10, Brno
Jméno Ing. Karel Petr
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 25.3.1999 do 20.6.2001
Adresa 59, 79826 Dřevnovice
Jméno Ing. Libor Nosek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 25.3.1999 do 20.6.2001
Adresa 314, 79825 Dobromilice
Jméno Ing. Stanislav Žalmánek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 29.3.1999 do 20.6.2001
Adresa Rozárka 19, 64400 Brno Soběšice
Jméno Ing. Stanislav Žalmánek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 25.3.1999 do 29.3.1999
Adresa 19, 66400 Rozárka
Jméno Ing. Vladimír Ohlídal CSc.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.6.1998 do 25.3.1999
Adresa Dudíkova 440, Rajhrad
Jméno ing. Jiří Tydlačka
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.6.1998 do 25.3.1999
Adresa Horní náměstí 27, Olomouc
Jméno Ing. Oldřich Skulil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1998 do 25.3.1999
Adresa A.Slavíčka 3935/1, Prostějov
Jméno Ing. Martin Pajtl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1998 do 25.3.1999
Adresa Bayerova 32, Brno
Jméno Ing. Pavel Strnad
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.6.1998 do 5.11.1998
Adresa , 44 A Murray Ave, Port Washington, N.Y.11050
Jméno Ing. Vladimír Bernhardt
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 11.6.1998
Adresa Dvorní 46, Lužice
Jméno Ing. Jan Kubát
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 11.6.1998
Adresa Irkutská 3, Brno-Starý Lískovec
Jméno Ing. Pavel Strnad
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 17.10.1997 do 11.6.1998
Adresa , 44A Murray Ave,Port Washington, N.Y.11050
Jméno Ing. Miroslav Fiala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 12.5.1997 do 14.4.1998
Adresa V Průčelí 1653, Praha
Jméno Doc.Ing. Anton Vavro CSc.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 20.10.1997 do 14.4.1998
Adresa Dubová 19, Brno
Jméno Doc.Ing. Anton Vavro CSc.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 20.10.1997
Adresa Benešova 12, Brno
Jméno Ing. Oldřich Skulil
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 17.10.1997 do 20.10.1997
Adresa A. Slavíčka 3935/1, Prostějov
Jméno Ing. Pavel Rucki
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 22.10.1993 do 17.10.1997
Adresa Sadová 32, Prostějov
Jméno ing. Zbyněk Dostál
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 17.10.1997
Adresa 195, Otaslavice
Jméno Ing. Ivo Hložánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 17.10.1997
Adresa Tišnovská 13, Brno
Jméno Ing. Miroslav Fiala
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.4.1997 do 12.5.1997
Adresa V Průčelí 1563, Praha
Jméno Ing. Jan Tlačbaba
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 11.4.1997
Adresa Ve Smečkách 13, Praha 1
Jméno ing. Miroslav Jindříšek
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 22.10.1993 do 11.4.1997
Adresa Suchý řádek 869, Koryčany
Jméno Ing. Ivo Vlach
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.4.1994 do 11.4.1997
Adresa Stiborova 13, Olomouc
Jméno JUDr. Miroslav Kučera
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.4.1994 do 11.4.1997
Adresa Mahenova 2, Brno
Jméno ing. Zbyněk Dostál
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.6.1995 do 11.4.1997
Adresa 195, Otaslavice
Jméno Ing. Peter Vajda
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 13.3.1996 do 11.4.1997
Adresa Hummelova 16 , Bratislava
Jméno Mgr. Martin Roman
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 19.8.1996 do 11.4.1997
Adresa Kamenice 26, Štiřín
Jméno Ing. Ivan Varga
Funkce člen
Ve funkci od 19.8.1996 do 11.4.1997
Adresa Voskovcova 881 , Praha
Jméno Ing. Pavel Sehnal
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 28.4.1994 do 19.8.1996
Adresa Vavřincova 1440, Praha
Jméno Mgr. Martin R O M A N
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 27.6.1995 do 19.8.1996
Adresa Kamenice 26, Štiřín
Jméno Ing. Peter Vajda
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 13.3.1996
Adresa Hummelova 16 , Bratislava
Jméno Ing. Štefan Repka
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.7.1992 do 27.6.1995
Adresa Wolkrova 11 , Bratislava
Jméno Ing. František Křivánek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 27.6.1995
Adresa Za Kobližnicí 530, Smržice
Jméno Ing. Eduard Riedl
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 28.4.1994
Adresa U březinek 7, Vratimov
Jméno Ing. Peter Jaďuď
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 12.5.1993 do 28.4.1994
Adresa A. Hlinky 34 , Nitra
Jméno Ing. Miroslav Jindříšek
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 22.10.1993
Adresa 869, Koryčany
Jméno Ing. Pavel Rucki
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 22.10.1993
Adresa Sadová 32, Prostějov
Jméno Ing. Peter Jaďuďa
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 30.4.1993 do 12.5.1993
Adresa A. Hlinky 34 , Nitra
Jméno Král Josef Ing.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 30.4.1993
Adresa Julia Fučíka 106, Prostějov
Jméno Skácel Karel
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 30.4.1993
Adresa č. 258, Kralice na Hané
Jméno Mičánek Josef Ing.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 30.4.1993
Adresa Vančurova 3142, Kroměříž
Jméno Ambrozová Květoslava
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 30.4.1993
Adresa č. 115, Pustiměř
Jméno Vlček Stanislav Ing.
Funkce místopředseda představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 30.4.1993
Adresa č. 278, Břest
Jméno Ing. Miroslav Jindříšek
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.12.1991 do 30.4.1993
Adresa 869, Koryčany
Jméno Ing. Vojtěch Čechák
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 13.12.1991 do 30.4.1993
Adresa 96, Budětsko
Jméno Ing. Marie Parmová
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 13.12.1991 do 30.4.1993
Adresa Varenská 2974 , Ostrava 1
Jméno Ing. Pavel Rucki
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 8.7.1992 do 30.4.1993
Adresa Sadová 32, Prostějov
Jméno Ing. Josef Sedláček
Funkce člen předst., gen. ředitel
Ve funkci od 8.7.1992 do 30.4.1993
Adresa Sídliště svobody 12/41, Prostějov
Jméno Dostál Jaroslav
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 8.7.1992
Adresa č. 470, Kralice na Hané
Jméno Sedláčková Jitka Ing.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 8.7.1992
Adresa Drnovská 25, Vyškov
Jméno Štefka František
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 8.7.1992
Adresa B. Němcové 24, Prostějov
Jméno Čechák Vojtěch Ing.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 13.12.1991
Adresa 96, Budětsko
Jméno Orel Alois Ing.
Funkce člen představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 13.12.1991
Adresa č. 118, Lískovec
Jméno Rucki Pavel Ing.
Funkce předseda představenstva
Ve funkci od 11.1.1991 do 13.12.1991
Adresa Sadová 32, Prostějov

Vlastníci firmy BH CAPITAL, a.s. v likvidaci IČO: 00546682

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
Základní kapitál 408 099 040 Kč - 8.2.2005
Základní kapitál 1 020 247 600 Kč - 20.12.1999 - 8.2.2005
Základní kapitál 5 101 238 000 Kč - 11.6.1998 - 20.12.1999
Základní kapitál 3 601 238 000 Kč - 4.3.1998 - 11.6.1998
Základní kapitál 2 701 238 000 Kč - 12.5.1997 - 4.3.1998
Základní kapitál 1 801 238 000 Kč - 24.1.1997 - 12.5.1997
Základní kapitál 1 500 826 000 Kč - 19.8.1996 - 24.1.1997
Základní kapitál 1 300 826 000 Kč - 6.6.1996 - 19.8.1996
Základní kapitál 1 000 000 000 Kč - 31.10.1995 - 6.6.1996
Základní kapitál 750 000 000 Kč - 18.10.1994 - 31.10.1995
Základní kapitál 529 177 000 Kč - 28.4.1994 - 18.10.1994
Základní kapitál 500 927 000 Kč - 30.4.1993 - 28.4.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 80 Kč 5 101 238 8.2.2005
Kmenové akcie na majitele 200 Kč 5 101 238 20.8.2001  - 8.2.2005
Akcie na majitele 200 Kč 5 101 238 20.12.1999  - 20.8.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 5 101 238 11.6.1998  - 20.12.1999
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 601 238 4.3.1998  - 11.6.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 701 238 12.5.1997  - 4.3.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 801 238 24.1.1997  - 12.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 500 826 19.8.1996  - 24.1.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 296 326 6.6.1996  - 19.8.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 995 500 31.10.1995  - 6.6.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 745 500 18.10.1994  - 31.10.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 500 18.10.1994  - 19.8.1996
Akcie na jméno 53 000 Kč 1 009 30.4.1993  - 28.4.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 8 859 30.4.1993  - 28.4.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 10 000 Kč 450 30.4.1993  - 28.4.1994

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu BH CAPITAL, a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.