Beskydský hotel RELAX a.s. Rožnov pod Radhoštěm IČO: 26846519

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Beskydský hotel RELAX a.s., která sídlí v obci Rožnov pod Radhoštěm a bylo jí přiděleno IČO 26846519.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem v obci Rožnov pod Radhoštěm byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 6 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Masérské, rekondiční a regenerační služby , Hostinská činnost a další.

Základní údaje o Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.12.2004
Spisová značka: B 2840
IČO: 26846519
Obchodní firma: Beskydský hotel RELAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.12.2004
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.12.2004
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19.5.2016 o zvýšení základního kapitálu: Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Lesní 1689, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, identifikační číslo: 268 46 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2840 (dále též jen jako Společnost), takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše základního kapitálu ve výši 50.674.000,- Kč (slovy: padesát milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 76.142.000,- Kč (slovy: sedmdesát šest milionů jedno sto čtyřicet dva tisíce korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad ani pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, kdy na zvýšení základního kapitálu Společnosti budou upsány tyto nové akcie: - 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - 5 (slovy: pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - 4 (slovy: čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - 68 (slovy: šedesát osm) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); (dále též souhrnně jen Nové akcie). c)Všechny Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je obchodní společnost BUSINESS CENTRUM Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 268 16 318, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Kr ajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 2709 (dále též jen jako Zájemce), a to na základě písemné smlouvy uzavřené ve smyslu ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále též j en jako ZOK), mezi Společností a Zájemcem. Jediný akcionář určuje, že upsání Nových akcií jinou osobou než Zájemcem se nepřipouští, přičemž svého přednostního práva na úpis Nových akcií se Jediný akcionář před učiněním tohoto rozhodnutí v souladu s ust. § 490 ZOK vzdal. Dále Jediný akcionář určuje, že Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK. Nové akcie budou upsány smlouvou o úpisu akcií uzavřenou mezi Společností a Zájemcem dle ust. § 479 ZOK v sídle Společnost i. d)Upisovací lhůta se určuje na 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Zájemci, který je Společnost povinna Zájemci doručit nejpozději do 10 dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu tak, že tento návrh smlouvy musí být za S polečnost podepsán osobami, které za Společnost jednají, a tyto podpisy musí být úředně ověřeny s tím, že spolu s tímto návrhem smlouvy o úpisu akcií musí Společnost doručit Zájemci také upozornění, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu akcií s jeho úředně ověřeným podpisem v upisovací lhůtě, jinak bude upsání Nových akcií Zájemcem na toto zvýšení základního kapitálu Společnosti neúčinné; e)Navrhovaná výše emisního kursu Nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tedy: - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) činí 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); - emisní kurs jednoho kusu kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); Celková výše emisních kursů všech Nových akcií činí 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) s tím, že emisní ážio se tedy netvoří. f)Lhůta pro splacení peněžitého vkladu ve výši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) na toto zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc ode dne, kdy Zájemce uzavře se Společností účinnou smlouvu o úpisu N ových akcií. g)Jediný akcionář tímto určuje, že výhradní formou splacení emisního kursu Nových akcií Zájemcem je započtení pohledávky Zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, které bude Zájemce všechny upisovat, ta kto: -určení započítávané pohledávky včetně výše jejího určení a jejího vlastníka: připouští se možnost částečného započtení peněžité pohledávky Zájemce vůči Společnosti vyplývající z dohody o privativní novaci pohledávek uzavřené dle ust. § 1902 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi Zájemcem jako věřitelem a Společností jako d lužníkem dne 18.5.2016, a která k dnešnímu dni činí celkem částku ve výši 25.468.014,48 Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta šedesát osm tisíc čtrnáct korun českých čtyřicet osm haléřů českých), oproti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Zájemcem upisovaných Nových akcií. Existence tohoto dluhu Společnosti vůči Zájemci v účetnictví Společnosti byla potvrzena prohlášením představenstva Společnosti ze dne 19.5.2016; vlastníkem započítávané pohledávky je Zájemce; -pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: smlouva o započtení bude mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny, obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Zájemci Společností podepsaný návrh smlouvy o započtení, Zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu a tímto bude emisní kurs jím upsaných Nových akcií splacen; ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která se započítává, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že pohledávka Zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající emisnímu kursu jím upisovaných Nových akcií, tj. v částce ve v ýši 25.468.000,- Kč (slovy: dvacet šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých); uzavřením smlouvy o započtení bude splacen emisní kurs Nových akcií upsaných Zájemcem; h)Jediný akcionář schvaluje dle § 21 odst. 3) ZOK návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek, jež bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem, kdy tento návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. 1.7.2016 - 24.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.8.2014 - 14.9.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 25.8.2014 - 14.9.2018
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12.2006 o zvýšení základního kapitálu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 40,100.000,- Kč, slovy: čtyřicetmilionůjednostotisíc korun českých, o 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých na 50,674.000,- Kč, slovy: padesátmilionůšestsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 40,100.000,-Kč je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 10 ks, slovy: deseti kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, v listinné podobě, 5 ks, slovy: pěti kusy, kmenových akcií na majitele ve jmen ovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, v listinné podobě a 74 ks, slovy: sedmdesátičtyřmi kusy kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých; nově upisované ak cie nebudou kótovány. c) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ost ravě v oddíle C, vložka 366 (dále jen "předem určený zájemce"). d) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti ČSAD Ostrava a.s. na adrese Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19. Představenstvo společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkové ho soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajského soudu v Ostravě oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že k upsání akcie se poskytuje lhůta patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovitého hodnotě, tedy emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých a emisní kurs upisované a kcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých činí 100.000,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých a emisní kurs upisované akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých činí 1.000,- Kč, slovy: jedentisíc korun českých. e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutých peněžních prostředků v celkové výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsed mdesátčtyřitisíce korun českých; jedná se o tyto pohledávky předem určeného zájemce za společností Beskydský hotel RELAX a.s.: - pohledávku ve výši 212.388,75 Kč, slovy: dvěstědvanácttisíctřistaosmdesátosm korun českých sedmdesátpět haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 6/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Besky dský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 1. června 2005; - pohledávku ve výši 2,022.750,- Kč, slovy: dvamilionydvacetdvatisícesedmsetpadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 5/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 23. května 2005; - pohledávku ve výši 505.687,50 Kč, slovy: pětsetpěttisícšestsetosmdesátsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 4/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský ho tel RELAX a.s. jako dlužník dne 19. května 2005; - pohledávku ve výši 809.100,- Kč, slovy: osmsetdevěttisícjednosto korun českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3b/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 10. května 2005; - pohledávku ve výši 101.137,50 Kč, slovy: jednostojedentisícjednostotřicetsedm korun českých padesát haléřů českých vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3a/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 9. května 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 3/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 27. dubna 2005; - pohledávku ve výši 1,015.166,71 Kč, slovy: jedenmilionpatnácttisícjednostošedesátšest korun českých sedmdesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce 2/2005, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společno st Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 14. dubna 2005; - pohledávku ve výši 3,846.872,61 Kč, slovy: třimilionyosmsetčtyřicetšesttisícosmsetsedmdesátdvě koruny české šedesátjeden haléř český vyplývající ze Smlouvy o půjčce, kterou uzavřely obchodní společnost ČSAD Ostrava a.s. jako věřitel a obchodní společnost Beskydský hotel RELAX a.s. jako dlužník dne 4. dubna 2005; - pohledávku ve výši 307.094,- Kč, slovy: třistasedmtisícdevadesátčtyři koruny české vyplývající ze Smlou-vy o prodeji části podniku, která byla uzavřena dne třicátého června roku dvatisícepět ( :30.6.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodávajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - pohledávku ve výši 524.790,- Kč, slovy: pětsetdvacetčtyřitisícesedmsetdevadesát korun českých vyplývající ze Smlouvy o převodu vlastnictví projekčních prací rekonstrukce a komplexní cenové nabídky na stavební práce pro nemovitost - hotel RELAX v Rožnově pod Radhoštěm, která byla uzavřena dne osmého prosince roku dvatisícepět (:8.12.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako prodá vajícím a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako kupujícím; - část pohledávky ve výši 213.846,22 Kč, slovy: dvěstětřinácttisícosmsetčtyřicetšest korun českých dvacetdva haléře české vyplývající ze Smlouvy o zpracování mzdové a personální agendy, která byla uzavřena dne dvacátéhoprvního října roku dvatisícepět ( :2 1.10.2005: ) mezi obchodní společností ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3056/2, Ostrava - Moravská Ostrava, 709 19, identifikační číslo: 451 92 057, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 366 jako dodavatelem a obchodní společností Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, identifikační číslo: 268 46 519, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2840 jako odběratelem; f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne úpisu nové akcie společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději první d en běhu této lhůty. Současně s tím zašle nebo předá představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. g) Stanoví pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikována pohledávka, která je předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmilionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých, na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem podpisu smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 10,574.000,- Kč, slovy: desetmil ionůpětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcií na zvýšení základního kapitálu; 15.12.2006 - 19.1.2007

Aktuální kontaktní údaje Beskydský hotel RELAX a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26846519
Obchodní firma: Beskydský hotel RELAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Vznik první živnosti: 1.12.2004
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26846519
Firma: Beskydský hotel RELAX a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Vsetín
Základní územní jednotka: Rožnov pod Radhoštěm
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.12.2004

Kontakty na Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 25.8.2014
Sídlo: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61 1.12.2004 - 25.8.2014

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lesní 1689, Rožnov pod Radhoštěm 756 61

Obory činností Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 25.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.12.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 1.6.2006 - 27.12.2010
hostinská činnost 30.5.2005
masérské, rekondiční a regenerační služby 30.5.2005
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 30.5.2005 - 27.12.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 30.5.2005 - 27.12.2010
směnárenská činnost 30.5.2005 - 25.8.2014
ubytovací služby 1.12.2004 - 27.12.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1005358451
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování: 13.12.2004

Živnost č. 2 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1005358451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2005

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1005358451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 1.4.2005

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 4.12.2013
Provozovna č. 1
Provozovna: Lesní 1689 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny: 1005358451
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 4.12.2013

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.12.2004
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 9 Směnárenská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.3.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.4.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Vedení firmy Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednání: Společnost zastupuje statutární ředitel. 14.9.2018
Jednání: Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně. 14.1.2011 - 14.9.2018
Jednání: Za společnost jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.12.2004 - 14.1.2011
Jméno: Mgr. Jiří Mařas 14.9.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 11.9.2018
Adresa: Lidická 1000, Mnichovo Hradiště 295 01
Jméno: Ing. Lumír Pracný 1.12.2004 - 14.1.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2004 do 16.12.2010
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Amália Dvořáková 1.12.2004 - 14.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004 do 16.12.2010
Adresa: Svazarmovská 1693, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Marcela Hajnerová 1.12.2004 - 14.1.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2004 do 16.12.2010
Adresa: Olivova 1888/35, Říčany 251 01
Jméno: Amália Dvořáková 14.1.2011 - 22.7.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 10.6.2013
Adresa: Svazarmovská 1693, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Jméno: Ing. Lumír Pracný 14.1.2011 - 7.3.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010
Ve funkci: od 16.12.2010
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 14.1.2011 - 25.8.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Petr Nemrava 22.7.2013 - 1.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 10.6.2013 do 8.12.2015
Adresa: Štramberská 1091/8, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Lumír Pracný 7.3.2014 - 1.7.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 8.12.2015
Ve funkci: od 16.12.2010 do 8.12.2015
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 25.8.2014 - 1.7.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.12.2010 do 8.12.2015
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Ing. Lumír Pracný 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 8.12.2015 do 11.9.2018
Ve funkci: od 8.12.2015 do 11.9.2018
Adresa: Školní 71, Branka u Opavy 747 41
Jméno: Ing. Petr Nemrava 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2015 do 11.9.2018
Adresa: Štramberská 1091/8, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2015 do 11.9.2018
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 1.12.2004 - 19.6.2007
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2004 do 1.12.2005
Ve funkci: od 1.12.2004 do 1.12.2005
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Jana Rubešová 1.12.2004 - 19.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2004 do 1.12.2005
Adresa: Francouzská 904/22, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Vladan Tisovský 1.12.2004 - 19.6.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2004 do 1.12.2005
Adresa: Vdovská 656/35, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Tomáš Vrátný 19.6.2007 - 14.1.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2005 do 16.12.2010
Ve funkci: od 1.12.2005 do 16.12.2010
Adresa: Keltičkova 1905/44, Ostrava 710 00
Jméno: Jana Rubešová 19.6.2007 - 14.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2005 do 16.12.2010
Adresa: Francouzská 904/22, Ostrava 708 00
Jméno: Mgr. Vladan Tisovský 19.6.2007 - 14.1.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2005 do 16.12.2010
Adresa: Vdovská 656/35, Ostrava 712 00
Jméno: Ing. Božena Kneblová 14.1.2011 - 9.8.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Ve funkci: od 16.12.2010
Adresa: Tolstého 110, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Bohunka Čechovská 14.1.2011 - 25.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Výškovická 2538/106, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Bohuslav Novák 14.1.2011 - 25.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010
Adresa: Jana Škody 185/8, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Božena Kneblová 9.8.2013 - 1.7.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 16.3.2016
Ve funkci: od 16.12.2010 do 16.3.2016
Adresa: Tolstého 110, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Bohunka Čechovská 25.8.2014 - 1.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 16.3.2016
Adresa: Výškovická 2538/106, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Bohuslav Novák 25.8.2014 - 1.7.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.12.2010 do 16.3.2016
Adresa: Jana Škody 185/8, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Božena Kneblová 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2016 do 11.9.2018
Ve funkci: od 20.5.2016 do 11.9.2018
Adresa: Tolstého 110, Frýdek-Místek 738 01
Jméno: Bohunka Čechovská 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2016 do 11.9.2018
Adresa: Výškovická 2538/106, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Bohuslav Novák 1.7.2016 - 14.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 19.5.2016 do 11.9.2018
Adresa: Jana Škody 185/8, Ostrava 700 30

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Jiří Mařas

Vlastníci firmy Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 76 142 000 Kč 100% 1.7.2016
zakladni 50 674 000 Kč 100% 8.1.2007 - 1.7.2016
zakladni 40 100 000 Kč 100% 1.12.2004 - 8.1.2007

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 76 142 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 55 1.7.2016 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 1.7.2016 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 142 1.7.2016 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 1.7.2016 - 14.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 50 25.8.2014 - 1.7.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 6 25.8.2014 - 1.7.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 74 25.8.2014 - 1.7.2016
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 50 8.1.2007 - 25.8.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 6 8.1.2007 - 25.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 74 8.1.2007 - 25.8.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 40 1.12.2004 - 8.1.2007
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 1 1.12.2004 - 8.1.2007

Sbírka Listin Beskydský hotel RELAX a.s. IČO: 26846519

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 2840/SL 32 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 17.8.2015 19.8.2015 18
B 2840/SL 31 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 29.7.2014 1.9.2014 18
B 2840/SL 30 výroční zpráva [2013]  s úč.záv. s příl. Krajský soud v Ostravě 18.6.2014 19.6.2014 18
B 2840/SL 9 výroční zpráva r.2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 14.6.2006 28.6.2006 14.7.2006 18
B 2840/SL 8 notářský zápis NZ 653/05 prod.pod.,zm.stan. Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 8.2.2006 9.2.2006 8
B 2840/SL 7 výroční zpráva - r.2004 vč.ú.z.,§ 66/9a,zp.au Krajský soud v Ostravě 29.6.2005 8.2.2006 9.2.2006 17
B 2840/SL 6 posudek znalce Krajský soud v Ostravě 20.4.2005 26.5.2005 26.5.2005 47
B 2840/SL 5 smlouva o prodeji/převodu návrh Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 26.5.2005 3
B 2840/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 31.8.2004 6.12.2004 8

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Beskydský hotel RELAX a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Beskydský hotel RELAX a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.