Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Beneficial Finance a.s. v likvidaci a bylo jí přiděleno IČO 26697068.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Beneficial Finance a.s. v likvidaci byla založena v roce 2002. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 8 osob.

Základní údaje o Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 17.5.2002
Spisová značka: B 7653
IČO: 26697068
Obchodní firma: Beneficial Finance a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 17.5.2002
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 17.5.2002
Datum zániku: 30.12.2011
Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Beneficial Finance a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 identifikační číslo 266 97 068. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. 30.12.2011 - 30.12.2011
Ke dni 1.1.2011 byla společnost zrušena a vstoupila do likvidace. 26.1.2011 - 30.12.2011
Společnost HOUSEHOLD INTERNATIONAL EUROPE LIMITED (dále jen jediný akcionář) rozhodla dne 8.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti Beneficia Finance a.s. (dále jen společnost) z dosavadní hodnoty 267 300 000,- Kč o částku 82 500 000,- Kč upsání m nových akcií na základní kapitál ve výši 349 800 000,- Kč, který bude splacen peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 300 000 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč. Akcie nebudou kotované. Při zvýšení základního kapitálu: a) jediný akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Jungmannova 24, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin, c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 45 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude jedinému akcionáři oznámen tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozho dnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem, a elektronickou poštou, e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti, takže na l ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 275,- Kč připadá podíl ve výši 0,309 na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie, f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii, g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od dne, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku a zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání, h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnáct dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555-215/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield, Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie a Severního Ir ska. Pro zvýšení základního kaptiálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Jungmannova 24, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin, b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude společnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisovná akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno fa xem a elektronickou poštou. d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii, e) předem určený zájemce společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED je povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnáct dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555-215/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společn osti u HVB Bank Czech Republic, a.s. 28.11.2005 - 16.12.2005
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 137.500.000,- Kč o částku 129.800.000,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 267.300.00,- Kč, který bude splacen peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Společnost vydá 472.000 ks kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč. Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu: a) jediný Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti; b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin; c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 45 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc us nesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následují cí den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou; e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100% nových akcií společnosti, takže na 1 ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 275,- Kč připadá podíl ve výši 0,944 na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie, které budou všechny kmenové, listinné podoby, znějící na jméno, každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč a nebudou kótované; f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii; g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od dne, kdy bylo do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; přednostní právo zaniká uplynu tím lhůty stanovené pro jeho vykonání; h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555127/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield, Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin; b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 30 dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnut í návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva; toto oznámení bude navíc zaslá no faxem a elektronickou poštou; d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii; e) předem určený zájemce obchodní společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555127/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno s polečnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. 22.1.2005 - 7.2.2005
Základní kapitál společnost se zvyšuje z dosavadní hodnoty 27 500 000,- Kč o částku 110 000 000,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 137 500 000,- Kč, který bude splacen peněžitými vklady. peněžitými vklady.   Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.   Společnost vydá 400 000,- ks kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč. Akcie nebudou registrované.   Při zvýšení základního kapitálu:   a) jediný akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti,   b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin,   c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,   d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapiptálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou,   e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti, takže jediný akcionář je oprávněn upsat na l ks stávající akcie o jmenovité hodnotě 275,- Kč 4 ks nových akcií, které budou všechny kmenové, listinné podoby, znějící na jméno, každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč a nebudou registrované, přičemž upisovat lze pouze celé akcie,   f) emistní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii,   g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné ode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání,   h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555100/2700, který bude za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republik, a.s.   Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield, Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.   Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:   a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnićké nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin,   b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 30 dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,   c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou,   d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii,   e) předem určený zájemce obchodní společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED je povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvlášní účet č. 800555100/2700, který bude za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. 8.4.2003 - 15.5.2003

Aktuální kontaktní údaje Beneficial Finance a.s. v likvidaci

Kontakty na Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: V celnici 1028/10 , Praha 110 00 8.1.2009 - 30.12.2011
Sídlo: Nádražní 344/23 , Praha 150 00 30.9.2003 - 8.1.2009
Sídlo: Nádražní 344/23 , Praha 150 00 17.5.2002 - 30.9.2003

Obory činností Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17.5.2002

Vedení firmy Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvodnají navenek jménem společnosti společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí své podpisy osob y oprávněné za společnost podepisovat. 9.8.2003 - 30.12.2011
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) za společnost podepisovat. 17.5.2002 - 9.8.2003
Jméno: František Hlaváč 17.5.2002 - 30.9.2003
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002
Ve funkci: od 17.5.2002 do 17.7.2003
Adresa: Bažantní 499/8, Říčany 251 01
Jméno: Ing. Martin Vraný 9.8.2003 - 30.9.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.5.2003
Ve funkci: od 23.5.2003 do 17.7.2003
Adresa: Mazurská 517/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Kateřina Šipková 9.8.2003 - 29.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.5.2003 do 2.5.2007
Ve funkci: od 23.5.2003 do 2.5.2007
Adresa: Kunešova 2646/4, Praha 130 00
Jméno: František Hlaváč 30.9.2003 - 29.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 17.5.2002 do 2.5.2007
Ve funkci: od 17.7.2003 do 2.5.2007
Adresa: Bažantní 499/8, Říčany 251 01
Jméno: Alistair James Blackburn 24.6.2005 - 29.5.2007
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 13.1.2005 do 2.5.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
1 Charlwood Place, Londýn, SW1V 2LX
Jméno: Ing. Martin Vraný 30.9.2003 - 12.7.2007
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003
Ve funkci: od 17.7.2003
Adresa: Mazurská 517/3, Praha 181 00
Jméno: František Kopřiva 29.5.2007 - 12.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007
Ve funkci: od 2.5.2007
Adresa: Ke Smíchovu 1076/8, Praha 154 00
Jméno: Pavel Koblížek 29.5.2007 - 12.7.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007
Ve funkci: od 2.5.2007
Adresa: Slavníkova 2386/11, Praha 169 00
Jméno: Duncan Knowles 22.5.2006 - 8.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.4.2006 do 4.6.2008
Ve funkci: od 3.4.2006 do 4.6.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Lincoln, Saxilby, Church Lane 8
Jméno: František Kopřiva 12.7.2007 - 8.1.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007 do 4.6.2008
Ve funkci: od 15.5.2007 do 4.6.2008
Adresa: Ke Smíchovu 1076/8, Praha 154 00
Jméno: Ing. Martin Vraný 12.7.2007 - 8.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003
Ve funkci: od 17.7.2003 do 15.5.2007
Adresa: Mazurská 517/3, Praha 181 00
Jméno: Ing. Martin Vraný 8.1.2009 - 8.1.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003
Ve funkci: od 16.6.2008
Adresa: Mazurská 517/3, Praha 181 00
Jméno: Karel Bureš 29.5.2007 - 30.12.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007
Ve funkci: od 2.5.2007
Adresa: Jihlavská 1293, Černošice 252 28
Jméno: Pavel Koblížek 12.7.2007 - 30.12.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.5.2007
Ve funkci: od 15.5.2007
Adresa: Slavníkova 2386/11, Praha 169 00
Jméno: Ing. Martin Vraný 8.1.2009 - 30.12.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.5.2003
Ve funkci: od 16.6.2008
Adresa: Mazurská 517/3, Praha 181 00

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Adrian Richard Hill 17.5.2002 - 24.10.2003
Trvání členství: od 17.5.2002
Ve funkci: od 17.5.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Littlecote House, Colmore Lane, Kingwood Common, Henley-On-Thames, Oxforshire, RG9 5NA
Jméno: Roger Vincent Lovering 17.5.2002 - 24.10.2003
Trvání členství: od 17.5.2002
Ve funkci: od 17.5.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2 Foxhanger Gardens, Woking, Surrey, GU22 7QB
Jméno: Richard Martin Blackburn 17.5.2002 - 24.10.2003
Trvání členství: od 17.5.2002
Ve funkci: od 17.5.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Redroofs, Gorse Close, Gorse Lane, Farnham, Surrey, GU10 4SE
Jméno: Richard Martin Blackburn 24.10.2003 - 24.6.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.5.2002 do 27.8.2004
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Redroofs, Gorse Close, Gorse Lane, Farnham, Surrey, GU10 4SE
Jméno: Adrian Richard Hill 24.10.2003 - 17.3.2006
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 17.5.2002 do 23.12.2005
Ve funkci: od 17.7.2003 do 23.12.2005
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Littlecote House, Colmore Lane, Kingwood Common, Henley-On-Thames, Oxforshire, RG9 5NA
Jméno: Roger Vincent Lovering 24.10.2003 - 2.10.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.5.2002 do 20.9.2006
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
2 Foxhanger Gardens, Woking, Surrey, GU22 7QB
Jméno: Josef Vrtiška 24.6.2005 - 24.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 30.5.2006
Ve funkci: od 26.11.2004
Adresa: Kmochova 1295, Hostivice 253 01
Jméno: John Frederick Uphoff 17.3.2006 - 8.1.2009
Funkce: člen
Trvání členství: od 23.12.2005 do 10.3.2008
Adresa: Bury Hall 1 , Wolverley, Nr. Kidderminster, Worcestershire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jméno: Keith Tookey 2.10.2006 - 8.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 20.9.2006 do 10.3.2008
Ve funkci: od 20.9.2006 do 10.3.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Berkshire, Wokingham, Agincourt Close 1, PSČ: RG41 3UT
Jméno: Lukáš Hartl 24.1.2007 - 8.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2006 do 27.9.2007
Adresa: Dr. E. Beneše 607, Kralupy nad Vltavou 278 01
Jméno: Marek Tomčík 8.1.2009 - 8.1.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.11.2007 do 30.9.2008
Adresa: Husova 190, Litvínov 436 03
Jméno: Martin Hruška 8.1.2009 - 30.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2008
Adresa: Moravská 1079/17, Praha 120 00
Jméno: Linda Anne Palmer Wyles 5.5.2009 - 30.12.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.3.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Wiltshire, Whiteparish, Highlands Way 58

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Mgr. Ivan Hruškovič 26.1.2011 - 30.12.2011
Adresa: Švédská 1036/17, Praha 150 00

Vlastníci firmy Beneficial Finance a.s. v likvidaci IČO: 26697068

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 349 800 000 Kč 100% 16.12.2005 - 30.12.2011
zakladni 267 300 000 Kč 100% 7.2.2005 - 16.12.2005
zakladni 137 500 000 Kč 100% 15.5.2003 - 7.2.2005
zakladni 27 500 000 Kč 100% 17.5.2002 - 15.5.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 275 Kč 1 272 000 16.12.2005 - 30.12.2011
Kmenové akcie na jméno 275 Kč 972 000 7.2.2005 - 16.12.2005
Akcie na jméno 275 Kč 500 000 15.5.2003 - 7.2.2005
Kmenové akcie na jméno 275 Kč 100 000 17.5.2002 - 15.5.2003

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Beneficial Finance a.s. v likvidaci


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Beneficial Finance a.s. v likvidaci obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.