Bea Development, a.s. Praha IČO: 26118106

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Bea Development, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 26118106.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Bea Development, a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Bea Development, a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 18 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) , Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem a další.

Základní údaje o Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Městský soud v Praze 6.10.1999
Spisová značka: B 6163
IČO: 26118106
Obchodní firma: Bea Development, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 6.10.1999
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 6.10.1999
K listinným kmenovým akciím společnosti (i) hromadná listina č. 001 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč nahrazující 10 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá a (ii) 40 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě č. 001 až 040 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč každá, které představují 100 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech akcionářů společnosti je sjednán zákaz (i) zřídit či umožnit zřízení jakéhokoli jiného zatížení k akciím nebo ke kterékoli z akcií, které akcie nahrazuje než je zástavní právo k akciím zřízené smlouvou o zřízení zástavního práva k akciím uzavřené dne 28.dubna 2016 mezi společností PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY správ. spol., a.s., jednající ve smyslu § 5 Zákona o kolektivním investování jako správce vlastním jménem na účet speciálního podílového fondu nemovitostí NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., společností HYPO NO E Gruppe Bank AG a Bea Development, a.s., zejména jakýmkoliv: zástavním právem, předkupním právem nebo jakýmkoliv jiným věcným právem třetí osoby jakkoliv omezujícím vlastníka akcií, a (ii) převést (ani se zavázat převést) své vlastnické právo k akciím a /nebo jakkoliv jinak nakládat s právy vztahujícími se k akciím (nebo kterékoliv z akcií, které akcie nahrazuje) bez předchozího písemného souhlasu HYPO NOE Gruppe Bank AG, ve prospěch společnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, se sídlem Hypogasse 1, 3100 St. Pö lten, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku v St. Pölten pod reg. č. FN 99073x na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ze dne 28. dubna 2016, a to na dobu do 31. prosince 2025. 4.5.2016 - 30.1.2018
K listinným kmenovým akciím společnosti (i) hromadná listina č. 001 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč nahrazující 10 ks kmenových listinných akcií společnosti na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá a (ii) 40 ks kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě č. 001 až 040 o jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč každá, které představují 100 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech akcionářů společnosti je sjednán zákaz záměny zástavního práva za žádné jiné zástavní právo k akci ím (nebo kterékoliv z akcií, které akcie nahrazují) jako věcné právo ve prospěch společnosti HYPO NOE Gruppe Bank AG, se sídlem Hypogasse 1, 3100 St. Pölten, Rakousko, zapsaná v obchodním rejstříku v St. Pölten pod reg. č. FN 99073x na základě smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím ze dne 28. dubna 2016, a to na dobu do 31. prosince 2025. 4.5.2016 - 30.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 9.7.2014 - 28.1.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 9.7.2014 - 28.1.2016
Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Bea Development, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 20.9.2002. 1.Základní kapitál obchodní společnosti BEA Development, a.s., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ: 140 00, IČO 26118106, vedená Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 6163, se zvyšuje o částku 40,000.000,-Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých) upsáním nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, v počtu 40 kusů o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč, každá s navrhovanou výší emisního kurzu 1.000.000,-Kč na akcii s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. výše emisního kurzu odpovídá jmenovité hodnotě. 2.Zvýšený základní kapitál společnosti BEA Development, a.s. o částku ve výši 40.000.000,-CZK (slovy čtyřicetmiliónů korun českých), bude vytvořen upsáním nových akcií společnosti, kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti: počet kusů akcií - 40 druh akcií - kmenové akcie, neregistrovaná jmenovitá hodnota akcie - 1.000.000,-CZK (slovy jedenmilión korun českých) forma akcie - na majitele podoba akcie - listinná emisní kurs nových akcií - 1.000.000,-CZK (slovy jedenmilión korun českých), emisní kurs je stejný pro úpis akcií s využitím přednostního práva i pro úpis akcií bez využití přednostního práva. Práva spojená s akciemi - s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. 3. Každý stávající akcionář společnosti má přednostní právo upsat část nových kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-CZK (slovy jedenmilión korun českých), ve formě na majitele, v listinné podobě, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-CZK lze upsat s využitím přednostního práva peněžitými vklady 4 kusy nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-CZK. místo pro využití přednostního práva: nové sídlo společnosti - adresa Praha 8, Pobřežní 14, ve všední dny od 10:00 hod. do 17:00 hod. lhůta pro využití přednostního práva: 20 kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane první pracovní den následující po dni, kdy bude zveřejněna představenstvem společnosti informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Akcionářům bude počátek této lhůty oznámen současně s informací o přednostním právu předchozí věty způsobem pro svolání valné hromady společnosti - v Obchodním věstníku a v celostátně distribuovaném deníku - Lidových Novinách., emisní kurs nových akcií: 1.000.000,-CZK (slovy jedenmilión korun českých); Veškeré nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve smyslu § 203 odstavec 2 písmeno d) zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti J&T Finance group, a.s. se sídlem Bratislava, Lamačská cesta 3, IČO 31391087. Místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva je nové sídlo společnosti - adresa Praha 8, Pobřežní 14, PSČ 186 00 ve všední dny od 10:00 hod. do 17:00 hod, lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 20 kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane od okamžiku oznámení představenstva společnosti o počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva. Oznámení počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva bude akcionářům oznámeno představenstvem společnosti doporučeným dopisem. Emisní kurs nových akcií bez využití přednostního práva činí 1.000.000,-Kč (slovy jedenmilión korun českých). 4.Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře - J&T Banky, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČO 47115378 vůči společnosti BEA Development, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu. K započtení proti pohledávce na splacení emisního kursu je bez dalšího způsobilá pohledávka J&T Banky, a.s. za společností BEA Development, a.s. která vznikla na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 89/KTK, ze dne 29. října 2001, ve znění pozdějších dodatků, na základě které J&T Banka, poskytla společnosti BEA Development, a.s. kontokorentní úvěr až do výše 155.000.000,-CZK. Toto započtení pohledávky se připouští z důvodu posílení kapitálové pozice společnosti. Dohoda o započtení bude uzavřena společností BEA Development, a.s., se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00, IČO 26118106, na základě písemného návrhu upisovatele, který musí obsahovat minimálně následující záležitosti: - specifikaci pohledávky upisovatele za společností BEA Development, a.s. s uvedením nominální výše pohledávky, splatnosti, příslušenství pohledávky, důvod vzniku pohledávky, zajištění pohledávky - výše, v jaké se pohledávka upisovatele za společností BEA Development, a.s., která vznikla na základě Smlouvy o kontokorentním úvěru č. 89/KTK, ze dne 29. října 2001, ve znění pozdějších dodatků a pohledávka společnosti BEA Development, a.s. na splacení emisního kurzu vzájemně započítávají. Společnost BEA Development, a.s., je povinna uzavřít smlouvu o započtení ve lhůtě 3 dnů od doručení návrhu upisovatele, bude-li návrh splňovat výše uvedené náležitosti. Upisovatel je povinen doručit návrh smlouvy o započtení do sídla společnosti BEA Development, a.s. ve lhůtě minimálně 3 dnů před koncem lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva akcionářů. Podpisy upisovatele a společnosti BEA Development, a.s. na smlouvě o započtení musí být notářsky ověřené. 5.Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs všech upsaných akcií na zvláštní účet zřízený ve smyslu § 204 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění vedený u J&T Banky, a.s., č.2069802/5800. 6.Upisovatelé jsou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií v 1. kole ve lhůtě 90 dní od upsání akcií, jinak je jejich upsání akcií neúčinné. 23.10.2002 - 5.2.2003

Aktuální kontaktní údaje Bea Development, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26118106
Obchodní firma: Bea Development, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 6.10.1999
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26118106
Firma: Bea Development, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 6.10.1999

Základní údaje datové schránky

IČO: 26118106
Jméno subjektu: Bea Development, a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: s97c3q5

Základní údaje DPH

IČO: 26118106
DIČ: CZ26118106
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Bea Development, a.s.
Sídlo: Pobřežní 297/14 PRAHA 8 - KARLÍN 186 00 PRAHA 86
Zapsal Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 8, Trojská 13a, PRAHA 8, tel.: 266 013 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
2110836/5800 1.4.2013
2110844/5800 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 17.7.2000

Kontakty na Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Pobřežní 297/14 , Praha 186 00 1.10.2005
Sídlo: Bělehradská 314/18 , Praha 140 00 6.10.1999 - 1.10.2005

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Pobřežní 297/14, Praha 186 00

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Pobřežní 297/14, Karlín, 18600 Praha 8

Obory činností Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) 6.10.1999 - 9.9.2009
činnost realitní kanceláře 6.10.1999 - 9.9.2009
pronájem průmyslového zboží 6.10.1999 - 9.9.2009
pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem 6.10.1999 - 9.9.2009

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

  • Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

  • Činnost realitní kanceláře

  • Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 6.10.1999

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem nemovitostí s poskytováním jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost realitní kanceláře

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 6.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel samostatně. 20.12.2017
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 9.7.2014 - 20.12.2017
Za společnost vůči třetím osobám jedná a podepisuje jediný člen představenstva. 1.7.2010 - 9.7.2014
Společnost zastupují vůči třetím osobám a podpisují za ni předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 6.10.1999 - 1.7.2010
Jméno: Bc. Pavel Janeček 17.2.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 26.1.2018
Adresa: Husitská 374/32, Olomouc 779 00
Jméno: Marc Dheedene 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 24.4.2001
Ve funkci: do 24.4.2001
Adresa: Peeshoek 8 , 9790 Wortegen-Petegem Belgické království
Jméno: Jan Van Vliet Dat.nar. 23. Července 1959 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2001
Adresa: Peiskenshof 59 , 8790 Waregem Belgické království
Jméno: Ing. Josef Žížala 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2001
Adresa: Na Folimance 2120/9, Praha 120 00
Jméno: Mgr. Libor Marek 9.10.2002 - 23.4.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.4.2001 do 9.9.2002
Adresa: Orlí 486/6, Brno 602 00
Jméno: Ing. Dušan Palcr 9.10.2002 - 28.7.2005
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.4.2001 do 20.7.2005
Ve funkci: od 24.4.2001 do 20.7.2005
Adresa: SPC V 488/78, Krnov 794 01
Jméno: Mgr. Petr Rudlovčák 23.4.2003 - 31.8.2005
Funkce: člen
Trvání členství: od 10.9.2002 do 22.4.2005
Adresa: Sokolovská 1996/179, Praha 190 00
Jméno: Dr. Oldřich Krejčí 9.10.2002 - 19.4.2006
Funkce: člne
Trvání členství: od 24.4.2001 do 22.7.2004
Adresa: Ohradní 1357/41, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Martinec 19.4.2006 - 29.11.2006
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.3.2006
Ve funkci: od 27.3.2006 do 14.11.2006
Adresa: Přední 426, Zvole 252 45
Jméno: Dr. Oldřich Krejčí 19.4.2006 - 29.11.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.7.2004
Adresa: Ohradní 1357/41, Praha 140 00
Jméno: Ing. Tomáš Martinec 29.11.2006 - 3.9.2007
Trvání členství: od 27.3.2006 do 27.8.2007
Adresa: Přední 426, Zvole 252 45
Jméno: Mgr. Henrieta Fialová 31.8.2005 - 3.9.2008
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 31.7.2008
Adresa: Jana Švermy 1706, Benešov 256 01
Jméno: Anna Merglová 3.9.2007 - 3.9.2008
Trvání členství: od 27.8.2007 do 31.7.2008
Adresa: U druhé baterie 789/7, Praha 162 00
Jméno: Dr. Oldřich Krejčí 29.11.2006 - 9.9.2009
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.7.2004 do 22.7.2009
Ve funkci: od 15.11.2006 do 22.7.2009
Adresa: 16, Brozany nad Ohří 413 01
Jméno: Dr. Oldřich Krejčí 9.9.2009 - 1.7.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009 do 30.6.2010
Ve funkci: od 23.7.2009 do 30.6.2010
Adresa: 16, Brozany nad Ohří 413 01
Jméno: Ivana Bendová 9.9.2009 - 1.7.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009 do 30.6.2010
Adresa: Pod Brentovou 563/8, Praha 150 00
Jméno: Ing. Vlastimil Nešetřil Ph.D. 9.9.2009 - 18.1.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009 do 27.12.2011
Adresa: Rooseveltova 1008/33, Znojmo 669 02
Jméno: Branislav Dej 18.1.2012 - 9.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.12.2011 do 30.6.2014
Adresa: Slovenská republika
Chorvátsky Grob, Hlboká cesta 1043/46, 900 25
Jméno: Ing. Ondřej Sobek 9.7.2014 - 28.1.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2014 do 1.1.2016
Adresa: Dukelská 1151/5, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Karol Jamriška 28.1.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.1.2016 do 20.12.2017
Adresa: Vavilovova 1181/16 , 851 01 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ing. Vladimír Salkovič 19.7.2016 - 20.12.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.6.2016 do 20.12.2017
Ve funkci: od 28.6.2016 do 20.12.2017
Adresa: Plickova 7474/14 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Bc. Radana Netočná 20.12.2017 - 17.2.2018
Funkce: statutární ředitel
Ve funkci: od 20.12.2017 do 26.1.2018
Adresa: Blahoslavova 1869/11, Přerov 750 02

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ivan Missant 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2001
Adresa: Gentse Heerweg 5 , 8790 Waregem Belgické království
Jméno: Annick Dheedene 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2001
Adresa: Karmeldreef 60 , 8790 Waregem Belgické království
Jméno: Ing. Tomáš Brumovský 6.10.1999 - 9.10.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 24.4.2001
Adresa: K lukám 648/10, Praha 142 00
Jméno: Katarína Mýtná 9.10.2002 - 19.4.2006
Funkce: předseda
Trvání členství: od 24.4.2001 do 27.3.2006
Ve funkci: od 24.4.2001 do 27.3.2006
Adresa: Donnerova 19 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Mária Jardanházyová 9.10.2002 - 19.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 24.4.2001 do 27.3.2006
Adresa: Šášovská 2 , 851 06 Bratislava Slovenská republika
Jméno: Ondřej Sobek 9.10.2002 - 19.4.2006
Funkce: člen
Trvání členství: od 17.10.2001 do 22.7.2004
Adresa: Dukelská 1151/5, Praha 100 00
Jméno: Ing. Ondřej Sobek 19.4.2006 - 9.9.2009
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.7.2004 do 22.7.2009
Ve funkci: od 27.3.2006 do 22.7.2009
Adresa: Dukelská 1151/5, Praha 100 00
Jméno: Mgr. Milan Jordán 19.4.2006 - 24.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2006 do 27.3.2011
Adresa: Mánesova 1613/54, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Suk 19.4.2006 - 24.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2006 do 27.3.2011
Adresa: Nad Lesním divadlem 1116 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Štěpán Ašer MBA 9.9.2009 - 18.1.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2009 do 27.12.2011
Ve funkci: od 23.7.2009 do 27.12.2011
Adresa: Pod lipami 2558/39, Praha 130 00
Jméno: Mgr. Milan Jordán 24.5.2011 - 18.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2011 do 27.12.2011
Adresa: Mánesova 1613/54, Praha 120 00
Jméno: Ing. Petr Suk 24.5.2011 - 18.1.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.3.2011 do 27.12.2011
Adresa: Nad Lesním divadlem 1116 2, 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno: Miroslav Straka 18.1.2012 - 28.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.12.2011 do 1.1.2016
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Kultúrna 21, 821 04
Jméno: Lenka Muchová 18.1.2012 - 28.1.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.12.2011 do 1.1.2016
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Markova 1052/11, 851 01
Jméno: Roman Korbačka 18.1.2012 - 28.1.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.12.2011 do 1.1.2016
Ve funkci: od 28.12.2011 do 1.1.2016
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Drotárska cesta 6169/100, 811 02
Jméno: Mgr. Jaroslav Pilát 28.1.2016 - 20.12.2017
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2016 do 20.12.2017
Ve funkci: od 8.1.2016 do 20.12.2017
Adresa: Mierová 316/12 , 821 05 Bratislava Slovenská republika
Jméno: JUDr. Marcela Tancerová 28.1.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2016 do 20.12.2017
Adresa: Drietoma 39 , 913 03 Drietoma Slovenská republika
Jméno: Mgr. Beáta Babiaková 28.1.2016 - 20.12.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.1.2016 do 20.12.2017
Adresa: Ružová dolina 16648/8 , 821 09 Bratislava Slovenská republika

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Bc. Pavel Janeček

Vlastníci firmy Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 41 000 000 Kč 100% 5.2.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 6.10.1999 - 5.2.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 9.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 40 9.7.2014
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 40 5.2.2003 - 9.7.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 10 6.10.1999 - 9.7.2014

Sbírka Listin Bea Development, a.s. IČO: 26118106

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 6163/SL 70 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 30.12.2015 21.1.2016 1.2.2016 2
B 6163/SL 69 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2014 5.11.2015 19.11.2015 39
B 6163/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2015 5.11.2015 19.11.2015 2
B 6163/SL 67 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 19.6.2014 1.9.2014 20.10.2014 3
B 6163/SL 65 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 1.7.2014 1.7.2014 11.7.2014 3
B 6163/SL 64 notářský zápis NZ 215/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 1.7.2014 11.7.2014 26
B 6163/SL 63 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 29.3.2013 9.12.2013 11.12.2013 1
B 6163/SL 62 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 9.12.2013 11.12.2013 40
B 6163/SL 61 ostatní návrh představenstva Městský soud v Praze 4.4.2012 24.1.2013 30.1.2013 1
B 6163/SL 60 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 4.4.2012 24.1.2013 30.1.2013 3
B 6163/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.1.2013 30.1.2013 37
B 6163/SL 58 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.12.2011 20.1.2012 3
B 6163/SL 57 ostatní rozh.jed.akcion Městský soud v Praze 31.3.2011 13.9.2011 15.9.2011 1
B 6163/SL 56 ostatní -návrh vypořádání HV Městský soud v Praze 31.3.2011 13.9.2011 15.9.2011 1
B 6163/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.9.2011 15.9.2011 45
B 6163/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.2.2010 9.9.2010 10.9.2010 16
B 6163/SL 53 notářský zápis NZ 299/2010 Městský soud v Praze 23.6.2010 19.7.2010 3
B 6163/SL 52 ostatní rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 31.3.2010 13.5.2010 17.5.2010 1
B 6163/SL 51 ostatní - návrh vypořádání HV Městský soud v Praze 31.3.2010 13.5.2010 17.5.2010 1
B 6163/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.5.2010 17.5.2010 47
B 6163/SL 49 podpisové vzory +ČP 2x Městský soud v Praze 31.8.2009 21.9.2009 4
B 6163/SL 48 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 28.8.2009 21.9.2009 2
B 6163/SL 47 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 23.7.2009 21.9.2009 2
B 6163/SL 46 ostatní rozh.jedi.akci.při výko.půs.VH Městský soud v Praze 22.7.2009 21.9.2009 1
B 6163/SL 45 podpisové vzory +čestné prohl.2x bez data Městský soud v Praze 16.9.2009 21.9.2009 2
B 6163/SL 44 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 31.8.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 6163/SL 43 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 23.7.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 6163/SL 42 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.7.2009 16.9.2009 21.9.2009 1
B 6163/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 20.7.2009 20.7.2009 50
B 6163/SL 40 ostatní - návrh na vyp.hosp.výsl.r.07 Městský soud v Praze 1.4.2008 25.8.2008 28.8.2008 1
B 6163/SL 39 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.4.2008 25.8.2008 28.8.2008 1
B 6163/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 25.8.2008 28.8.2008 45
B 6163/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.7.2007 16.8.2007 22.8.2007 16
B 6163/SL 35 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 14.5.2007 7.6.2007 14.6.2007 1
B 6163/SL 34 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 24.5.2007 7.6.2007 14.6.2007 1
B 6163/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.6.2007 14.6.2007 52
B 6163/SL 32 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 14.11.2006 28.12.2006 0
B 6163/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 16.6.2006 20.6.2006 52
B 6163/SL 30 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.3.2006 5.4.2006 11.5.2006 0
B 6163/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2003 19.10.2005 0
B 6163/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 14.10.2005 0
B 6163/SL 15 ostatní, podpisové vzory zápi.sch. představ.,PL,ČP,rezi Městský soud v Praze 9.9.2002 9.4.2003 25.11.2003 0
B 6163/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002,zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 16.4.2003 20.10.2003 11.11.2003 0
B 6163/SL 9 notářský zápis rozhodn.představenstva Městský soud v Praze 19.11.2002 20.3.2003 25.3.2003 0
B 6163/SL 8 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 20.11.2001 11.11.2002 0
B 6163/SL 7 notářský zápis Městský soud v Praze 24.4.2001 11.11.2002 0
B 6163/SL 5 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 20.9.2002 11.11.2002 0
B 6163/SL 3 notářský zápis +stanovy Městský soud v Praze 8.7.1999 8.10.1999 0
B 6163/SL 4 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 0
B 6163/SL 36 notářský zápis NZ 467/2007 Městský soud v Praze 10

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Bea Development, a.s.


Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Bea Development, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.