Barbican, a.s. České Budějovice IČO: 26166461

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Barbican, a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 26166461.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Barbican, a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2000. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 12 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví , Správa a údržba nemovitostí a Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .

Základní údaje o Barbican, a.s. IČO: 26166461

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Českých Budějovicích 28.4.2009
Spisová značka: B 1828
IČO: 26166461
Obchodní firma: Barbican, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 27.3.2000
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 27.3.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 1.8.2014 - 5.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 1 1.8.2014 - 5.5.2015
Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 53 035 000,- Kč (slovy padesáttřimilionů třicetpěttisíc korun českých) o částku 19 500 000,- Kč (slovy devatenáctmilionůpětsettisíc korun českých) na částku 72 535 000,- Kč (slovy sedmdesátdvamilionůpětsettřicetpěttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----------------------------------------------------------------------------------Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 19 ks (devatenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na majitele v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné. --------------------------------------------------------Upsání 19 ks (devatenácti kusů) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých) znějících na majitele v listinné podobě a 5 ks (pěti kusů) nových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč (slovy stotisíc korun českých) znějících na majitele v listinné podobě bude nabídnuto předem určeným zájemcům manželům JUDr. Karlu Kalouskovi, r.č. 45 10 03/026, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 a JUDr. Jiřině Kalouskové, r.č. 47 51 22/193, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11. ------------------------------------------------------------------------------ Předem určení zájemci jsou oprávněni upsat akcie na zvýšení základního kapitálu smlouvou o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák., která musí být uzavřena do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy předem určeným zájemcům a společnosti. Místem pro upisování akcií jsou České Budějovice. --------------------------------- Vklad předem určených zájemců JUDr. Karla Kalouska, r.č. 45 10 03/026, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 a JUDr. Jiřiny Kalouskové, r.č. 47 51 22/193, bytem Ledenice, 5. května 305, PSČ 373 11 bude splacen nepeněžitým vkladem, když předmětem nepeněžitého vkladu budou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště České Budějovice v katastru nemovitostí pro obec České Budějovice a katastrální území České Budějovice 6 na listu vlastnictví č. 863, tj. objekt bydlení čp. 54 na pozemku parc. č. 80/1, objekt bydlení čp. 1618 na pozemku parc. č. 80/4, jiná stavba bez čísla popisného a evidenčního na pozemku parc. č. 80/3, pozemek parc. č. 80/1 o výměře 270 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 80/3 o výměře 42 m2 (zast. plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 80/4 o výměře 103 m2 (zast. plocha a nádvoří) a pozemek parc. č. 79/1 o výměře 132 m2 (zahrada). --------------------------------------------------Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znaleckým posudkem č. 5335-100/2006 ze dne 18.12.2006 soudního znalce Ing. Vladimíra Pokornéh 14.2.2007 - 16.2.2007
Valná hromada společnosti konaná dne 6.10.2005 schválila zvýšení základního kapitálu společnosti ze 43 835 000,- Kč o 9 200 000,- Kč na celkových 53 035 000,- Kč, ato formou peněžitého vkladu stím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu asvyloučením přednostního práva úpisu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je zájem společnosti na snížení cizích zdrojů sohledem na smluvní závazky súvěrujícím bankovním ústavem.Valná hromada:a) rozhodla otom, že upsáno bude 9 ks akcií ojmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč vlistinné podobě, znějící na majitele a 2 ks akcií ojmenovité hodnotě 100 000,- Kč vlistinné podobě znějící na majitele, stím, že tyto akcie nebudou registrované astím, že emisní kurs každé akcie je rovný její nominální hodnotě,b) rozhodla, že akcie ve výši 9 200 000,- Kč budou upsány peněžitým vkladem ana základě zprávy představenstva auvedenými důvody vyloučení přednostního práva aschvaluje vyloučení přednostního práva stávajících akcionářů kúpisu nových akcií vrámci zvýšení základního kapitálu ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jeden zakcionářů, ato společnost Arator a.s., se sídlem 370 01 České Budějovice, Rudolfovská 88, IČ 260 40 018, která upíše všech 100 % nových akcií,c) stanoví, že místem úpisu akcií je sídlo společnosti Barbican, a.s. alhůta pro úpis akcií trvá 10 dnů apočíná běžet následující den po zveřejnění pravomocného rozhodnutí Městského soudu vPraze ozapsání úmyslu zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vObchodním věstníku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty písemnou výzvou spolu spředáním návrhu smlouvy oúpisu akcií,d) připouští možnost avyslovuje souhlas se započtením části pohledávky předem určeného zájemce společnosti Arator a.s. za společností Barbican, a.s. vcelkové výši pohledávky 9 211 460,68 Kč, která vznikla jako závazek společnosti Barbican, a.s. vůči společnosti Arator a.s. zdůvodu snížení základního kapitálu společnosti Barbican, a.s. na splacení emisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcem společností Arator a.s. Včástce převyšující 9 200 000,- Kč zůstává pohledávka společnosti Arator a.s. nedotčena,e) schvaluje pravidla pro uzavření smlouvy ozapočtení:- návrh dohody ozapočtení předá společnost upisovateli společně snávrhem smlouvy oúpisu akcií,- dohoda ozapočtení bude uzavřena ve stejný den jako smlouva oúpisu akcií,- dohodu ozapočtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele upisovatel předá společnosti současně se smlouvou oúpisu akcií,f) předem určený zájemce splatí 100 % emisního kursu jím upsaných akcií vsídle společnosti Barbican, a.s. ve lhůtě do 10 dnů ode dne uzavření smlouvy oúpisu akcií na základě dohody ozapočtení, ato před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. 20.10.2005 - 25.11.2005
Valná hromada, konaná dne 15.2.2005 přijala toto usnesení:a) schvaluje snížení základního kapitálu společnosti zčástky 83 000 000,- Kč, na které je splaceno 55 674 500,- Kč, očástku 39 165 000,- Kč, na celkovou novou výši 43 835 000,- Kč, zdůvodu dosažení optimální výše vlastního kapitálu společnosti stím, že při snížení základního kapitálu se postupuje podle ustanovení § 213d obchodného zákoníku. To znamená, že akcionáři, společnosti Arator a.s., nebudou vydány akcie vrozsahu vydaných zatímních listů vhodnotě 39 165 000,- Kč, neboť tento akcionář je vprodlení se splacením emisního kursu těchto akcií.b) stanoví akcionáři, společnosti Arator a.s., lhůtu pro předložení těchto zatímních listů: 1 ks zatímníého listu číslo 001, nahrazujícícho 39 ks kmenových akcií vlistinné podobě, znějících na majitele, každé ojmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 1 ks zatímního listu číslo 002, nahrazujícího 33 ks kmenových akcií vlistinné podobě, znějících na majitele, každé ojmenovité hodnotě 5 000,- Kč, ve lhůtě 3 měsíců od rozhodnutí valné hromady.c) schvaluje, že společnost započte své nároky vůči upisovateli akcií, společnosti Arator a.s., spočívající vúrocích zprodlení ve smyslu § 177 odst. 2 obchodního zákoníku vypočtených zčástky 27 325 500,- Kč do pravomocného rozhodnutí soudu ozápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, ve výši stanovené stanovami společnosti aobchodním zákoníkem, proti povinnosti vrátit společnosti Arator a.s. již splacenou část emisního kursu akcií ve výši 11 839 500,- Kč.d) stanoví tento způsob naložení sčástkou ve výši 39 165 000,- Kč, okterou nesnižuje základní kapitál společnosti Barbican, a.s. , tak, že vcelé částce 39 165 000,- Kč dojde kupuštění od vydání akcií stím, že částku 11 839 500,- Kč, kterou akcionář, společnost Arator a.s., splatil na emisním kurs jím upsaných akcií, vrátí společnosti Barbican, a.s., ackcionáři, společnosti Arator a.s., po odpočtu úroků zprodlení podle bodu c) shora. 21.3.2005 - 1.8.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Barbican, a.s. vesmyslu ust. § 190 obch. zákoníku při výkonu působnosti valnéhromady přijaté dne 17.3. 2003, kterým bylo schváleno zvýšenízákladního kapitálu navrhovatele ze 41.000.000,- Kč o celkovoučástku 42.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu83.000.000,- Kč formou peněžitého vkladu s tím, že senepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu. Jediný akcionář společnosti Barbican, a.s.rozhodl o tom, že upsáno bude:a) 39 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč,b) 28 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,c) 40 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč. 28.6.2003 - 25.8.2003
na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučenípřednostního práva schvaluje vyloučení přednostního práva všechstávajících akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodemvyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisupředem určenému zájemci, kterým jsou věřitelé společnosti a to:a) BROCCA & PARTNERS, a.s. se sídlem v Praze 8, Pakoměřická5/1775, IČ: 25629719 tak, aby tento věřitel mohl ke splaceníemisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku zaspolečností, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001a dále postoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002, vevýši 700.000,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti jevypořádání závazku vůči tomuto věřiteli,b) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. se sídlem v Praze 1, Uhelnýtrh 9, IČ: 44265590 tak, aby tento věřitel mohl ke splaceníemisního kursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku zaspolečností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne19.1.2001 postoupené společností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dálepostoupení společností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002,ve znění dodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002 ve výši835.000,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádánízávazku vůči tomuto věřiteli,c) Arator a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 88,IČ: 26040018 tak, aby tento věřitel mohl ke splacení emisníhokursu jím upsaných akcií započíst svou pohledávku zaspolečností, která vznikla na základě smlouvy o půjčce ze dne5.2.2003 ve výši 1.000.000,- Kč, protože důležitým zájmemspolečnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli, a abymohl dále upsat peněžitý vklad ve výši 40.465.000,- Kč. 28.6.2003 - 25.8.2003
schvaluje, že nově upisované akcie na zvýšení základníhokapitálu budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům:a) BROCCA & PARTNERS, a.s.7 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitelekaždá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kčb) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING a.s.8 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitelekaždá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč7 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitelekaždá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kčc) Arator a.s.:39 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč13 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč33 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících namajitele každá o jmenovité hodnotě 5.000,- Kčstanoví, že místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisupočíná dnem následujícím po dni pravomocného rozhodnutíMěstského soudu v Praze o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitálspolečnosti a trvá 30 dnů. Upisovatelům bude oznámen počátekběhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvyo úpisu akcií.ukládá upisovateli společnosti Arator a.s. splatit peněžitývklad ve výši 40.465.000,- Kč na zvláště k tomu zřízený účetspolečnosti čísl. 1061003250/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.,emisní kurs nově vydávaných akcií se určuje tak, že je tvořenjmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 42.000.000,- Kč, tj.jmenovitou hodnotou 39 ks akcií ve výši 1.000.000,- Kča a 1 ksakcie, 28 ks akcií ve výši 100.000,- Kč a 1 ks akcie a 40 ksakcií ve výši 5.000,- Kč a 1 ks akcie,předem určení zájemci splatí 100% emisního jimi upsaných akciív sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvyo úpisu akcií na základě Dohody o započtení, a společnost Aratora.s. splatí 30% emisního kursu jí upsaných akcií tj. částku12.139.500,- Kč do 30 dnů ode dne úpisu akcií a to před podánímnávrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti doobchodního rejstříku na základě dnešního rozhodnutí valnéhromadypřipouští možnost a vyslovuje souhlas se započtením pohledávkypředem určeným zájemcům a to:a) BROCCA & PARTNERS, a.s. za společností ve výši 700.000,- Kčze smlouvy o úvěru ze dne 19.1.2001 postoupené společností XODAXa.s. dne 5.11.2001 a dále postoupení společností CRONSVALEPORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve znění dodatku úvěrové smlouvyze dne 15.1.2002, proti pohledávce společnosti na splaceníemisního kursu akcií upsaných předem určeným zájemcemspolečností BROCCA & PARTNERS, a.s.b) ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING, a.s. za společností ve výši835.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 19.1.2001 postoupenéspolečností XODAX a.s. dne 5.11.2001 a dále postoupeníspolečností CRONSVALE PORTFOLIO a.s. dne 3.12.2002, ve zněnídodatku úvěrové smlouvy ze dne 15.1.2002 proti pohledávcespolečnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných předemurčeným zájemcem společností ČESKÝ INVESTIČNÍ HOLDING a.s.c) Arator a.s. za společností ve výši 1.000.000, 28.6.2003 - 25.8.2003
a) základní jmění společnosti Barbican, a.s. se zvýší celkem z1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 40,000.000,-Kč (slovy: čtyřicetmilionůkorunčeských) na 41,000.000,- Kč(slovy: čtyřicetjedenmilionkorunčeských) upisováním nových akciínepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upsání akcií nadtuto částku, Důvodem zvýšení základního jmění je získáníprostředků na rozvoj podnikatelské činnosti společnosti.olečnosti. 14.9.2000 - 16.10.2000
b) počet upisovaných akcií je 40 ks (slovy: čtyřicet kusů),akcie znějí na majitele, jmenovitá hodnota jedné a každé akcieje shodná s emisním kursem ve výši 1,000.000,- Kč, akcie budouvydány v listinné podobě a nejsou veřejně obchodovatelné, 14.9.2000 - 16.10.2000
c) akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, alevšechny upisované akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterýmje tato osoba (upisovatel), současný jediný akcionář SPRINT,a.s. IČO: 63079755, se sídlem Praha 2, Londýnská 55 14.9.2000 - 16.10.2000
d) na základě této nabídky upíše veškeré akcie tj. 40 kusů,SPRINT, a.s. IČO: 63079755, se sídlem Praha 2, LOndýnská 55,místem pro úpis akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 3,Táboritská 23, lhůta pro upsání je tři měsíce, počátek běhutéto lhůty je první den následující po právní moci usnesení ozápisu usnesení zvýšení základního jmění do obchodníhorejstříku, emisní kurs jedné a každé upisované akcie je1,000.000,- Kč, emisní kurs se splácí pouze nepeněžitým vkladem, 14.9.2000 - 16.10.2000
e) místem pro aplácení emisního kursu upsaných akcií je místo,kde se nepeněžitý vklad-níže popsaná nemovitost nachází. Lhůtapro splácení emisního kursu upsaných akcií je tři měsíce odedne, kdy budou tyto akcie upsány 14.9.2000 - 16.10.2000
f) schválený nepeněžitý vklad, kterým jediný akcionář splatíemisní kurs všech upsaných akcií je popsán takto: stavba č.p.804-občanská vybavenost- na pozemku parc. č. 1837/77 - zastavěnáplocha, o výměře 10.552m2, spolu s veškerými součástmi apříslušenstvím a stavbami, které tvoří doplňkovoum funkci kestavbě hlavní, které jsou umístěny na pozemku parc. č. 1837/91,a to zejména s kotelnou a skladem, trafostanicí, zděnýminezateplenými sklady a vrátnicí, zapsáno na LV č. 1461 pro kat.území Ruzyně, městská část Praha 6,obec Praha u Katastrálníhoúřadu Praha - město. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckýmiposudky dvou soudních znalců. Podle znaleckého posudku č. 707 zedne 16.7.2000 soudního znalce Ing. Květoslava Hanela je hodnotanemovitostí 115,148.230,- Kč. Podle znaleckého posudku č.34/2000/174 ze dne 17.7.2000 soudního znalce Ing. LudmilyKohoutové je hodnota nemovitostí 121,426.090,- Kč. Podle obouznaleckých posudků hodnota nepeněžitého vkladuodpovídá emisnímukursu akcií splácených tímto nepeněžitým vkladem. 14.9.2000 - 16.10.2000

Aktuální kontaktní údaje Barbican, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 26166461
Obchodní firma: Barbican, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 26.11.2001
Celkový počet živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 26166461
Firma: Barbican, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.3.2000

Kontakty na Barbican, a.s. IČO: 26166461

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Lannova tř. 55 , 370 01 České Budějovice Česká republika
Lannova tř. 55/31, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
18.11.2016
Sídlo: Lannova tř. 55 , 370 01 České Budějovice Česká republika
České Budějovice, Lannova tř. 55/31, PSČ 37001
5.3.2009 - 18.11.2016
Sídlo: Pakoměřická 1775 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 18200
2.1.2007 - 5.3.2009
Sídlo: U Prioru 804 , 161 00 Praha 6 - Ruzyně Česká republika
Praha 6 - Ruzyně, U Prioru 804/1, PSČ 16100
10.8.2002 - 2.1.2007
Sídlo: Táboritská 23 , 130 87 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Táboritská 23, PSČ 13087
27.3.2000 - 10.8.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Lannova tř. 55/31, České Budějovice 370 01

Obory činností Barbican, a.s. IČO: 26166461

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.8.2014 - 12.4.2016
správa aúdržba nemovitostí 25.11.2005 - 1.8.2014
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.8.2002 - 12.4.2016
daňové poradenství 10.8.2002 - 1.8.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytovánímjen základních služeb spojených s pronájmem 27.3.2000 - 1.8.2014

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 26.11.2001
Zánik oprávnění: 8.4.2016

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.2005
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 13.10.2005
Zánik oprávnění: 8.4.2016
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Vedení firmy Barbican, a.s. IČO: 26166461

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Petr Novák 5.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 8.12.2014
Adresa: Seifertova 1880 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Seifertova 1880/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Jméno: Ing. Lucie Glučová 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Vinořská 78 , Jenštejn Česká republika
Jenštejn, Vinořská 78, okres Praha-východ
Jméno: Blanka Dvořáková 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Dolnokubínská 1438 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Dolnokubínská 1438
Jméno: Lenka Straková 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Lipová 1498 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Lipová 1498
Jméno: Ing. Karel Špatenka 24.8.2000 - 16.10.2000
Funkce: člen
Adresa: Pod lipami 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 1/2662, PSČ 13000
Jméno: Ing. Jiří Šoupal 24.8.2000 - 16.10.2000
Funkce: předseda
Adresa: Vlčnovská 14 , Brno Česká republika
Brno, Vlčnovská 14, okres Brno-město, PSČ 62900
Jméno: Ing. Karel Heřman 16.10.2000 - 10.8.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 25.9.2001
Adresa: Pod nemocnicí 35 , Brno Česká republika
Brno, Pod nemocnicí 35, okres Brno-město
Jméno: Mgr. Karel Kříž 24.8.2000 - 16.4.2003
Funkce: člen
Ve funkci: do 12.7.2002
Adresa: Libušina 558 , Mariánské Lázně Česká republika
Mariánské Lázně, Libušina 558, okres Cheb, PSČ 35301
Jméno: Ing. Karel Špatenka 16.10.2000 - 24.11.2003
Funkce: předseda
Adresa: Pod lipami 1 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Pod lipami 1/2662, PSČ 13000
Jméno: Mgr. Karel Krejza 10.8.2002 - 24.11.2003
Funkce: člen
Trvání členství: od 25.9.2001
Adresa: Škrétova 17 , Litomřice Česká republika
Litomřice, Škrétova 17
Jméno: Ing. Petr Zdobinský 16.4.2003 - 24.11.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 12.7.2002
Adresa: Bezručova 4200 , 430 03 Chomutov Česká republika
Chomutov, Bezručova 4200, PSČ 43003
Jméno: Mgr. Karel Krejza 24.11.2003 - 2.1.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: od 25.9.2001 do 2.10.2006
Ve funkci: od 14.3.2003 do 2.10.2006
Adresa: Škrétova 1966 , 416 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Škrétova 1966/12, PSČ 41601
Jméno: Ing. Robert Čouza 24.11.2003 - 2.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 14.3.2003 do 1.11.2006
Adresa: Náměstí 82 , 373 11 Ledenice Česká republika
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 37311
Jméno: Ing. Petr Zdobinský 24.11.2003 - 11.12.2008
Funkce: předseda
Trvání členství: od 12.7.2002
Ve funkci: od 14.3.2003
Adresa: Bezručova 4200 , 430 03 Chomutov Česká republika
Chomutov, Bezručova 4200, PSČ 43003
Jméno: Jaroslav Vlach 2.1.2007 - 25.5.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006
Adresa: Šeříková 189 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Šeříková 189, PSČ 38101
Jméno: Mgr. Karel Krejza 2.1.2007 - 29.5.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2006 do 21.7.2014
Ve funkci: od 2.10.2006 do 21.7.2014
Adresa: Škrétova 1966 , 416 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, Škrétova 1966/12, PSČ 41601
Jméno: Ing. Petr Zdobinský 11.12.2008 - 1.8.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.7.2002 do 21.7.2014
Ve funkci: od 14.3.2003 do 21.7.2014
Adresa: V kruhu 211 , 160 00 Praha 6 - Vokovice Česká republika
Praha 6 - Vokovice, V kruhu 211/7, PSČ 16000
Jméno: Mgr. Karel Krejza 29.5.2014 - 1.8.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.10.2006 do 21.7.2014
Ve funkci: od 2.10.2006 do 21.7.2014
Adresa: Škrétova 1966 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Škrétova 1966/12, Předměstí, 412 01 Litoměřice
Jméno: Jaroslav Vlach 25.5.2014 - 5.5.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.11.2006 do 8.12.2014
Adresa: Šeříková 189 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Šeříková 189, Domoradice, 381 01 Český Krumlov

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomáš Kechner 5.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2015
Adresa: Osvoboditelů 939 , 410 02 Lovosice Česká republika
Osvoboditelů 939/41, 410 02 Lovosice
Jméno: Martin Hospodár 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: předseda
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Košice, Šafárikova 9
Jméno: Hana Hospodárová 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Šafárikova 9 , Košice Slovenská republika
Košice, Šafárikova 9
Jméno: Valéria Janusová 27.3.2000 - 24.8.2000
Funkce: člen
Adresa: Mudroňova 25 , Košice Slovenská republika
Košice, Mudroňova 25
Jméno: Jiří Perner 24.8.2000 - 8.12.2003
Funkce: člen
Adresa: Na Hutích 693 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hutích 693/13, PSČ 16000
Jméno: Jaroslav Pavlas 24.8.2000 - 30.3.2005
Funkce: člen
Ve funkci: do 20.12.2004
Adresa: 5. května 32 , Liberec 1 Česká republika
Liberec 1, 5. května 32/16
Jméno: Jiří Perner 8.12.2003 - 2.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.11.2006
Adresa: Na Hutích 693 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hutích 693/13, PSČ 16000
Jméno: Martin Bartoš 30.3.2005 - 2.1.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 1.11.2006
Ve funkci: od 20.12.2004 do 1.11.2006
Adresa: Lucemburská 1578 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Lucemburská 1578/25, PSČ 13000
Jméno: Jaroslav Štecha 24.8.2000 - 14.2.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: do 1.2.2007
Ve funkci: do 1.2.2007
Adresa: Koulova 11 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Koulova 11, PSČ 16000
Jméno: Ing. Robert Čouza 2.1.2007 - 14.2.2007
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2006
Adresa: Náměstí 82 , 373 11 Ledenice Česká republika
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 37311
Jméno: Ing. Robert Čouza 14.2.2007 - 24.7.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: do 28.6.2012
Ve funkci: od 1.2.2007 do 28.6.2012
Adresa: Náměstí 82 , 373 11 Ledenice Česká republika
Ledenice, Náměstí 82, PSČ 37311
Jméno: Ing. Pavel Klouček 2.1.2007 - 3.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2006 do 21.7.2014
Adresa: Sídlištní 211 , 165 00 Praha 6 - Lysolaje Česká republika
Praha 6 - Lysolaje, Sídlištní 211/20, PSČ 16500
Jméno: Ing. Barbora Brabcová 24.7.2012 - 1.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2012 do 21.7.2014
Adresa: U zámeckého parku 2005 , 436 01 Litvínov Česká republika
Litvínov, U zámeckého parku 2005, PSČ 43601
Jméno: Ing. Pavel Klouček 3.1.2014 - 1.8.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.11.2006 do 21.7.2014
Adresa: Felklova 2010 , 252 63 Roztoky Česká republika
Felklova 2010, 252 63 Roztoky
Jméno: JUDr. Karel Kalousek 14.2.2007 - 5.5.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2007 do 8.1.2015
Adresa: 5.Května 305 , 373 11 Ledenice Česká republika
Ledenice, 5.Května 305, PSČ 37311

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Petr Novák

Vlastníci firmy Barbican, a.s. IČO: 26166461

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 72 535 000 Kč 100% 16.2.2007
zakladni 53 035 000 Kč 100% 25.11.2005 - 16.2.2007
zakladni 43 835 000 Kč 100% 1.8.2005 - 25.11.2005
zakladni 83 000 000 Kč - 9.12.2004 - 1.8.2005
zakladni 83 000 000 Kč 100% 24.11.2003 - 9.12.2004
zakladni 83 000 000 Kč 65% 25.8.2003 - 24.11.2003
zakladni 41 000 000 Kč 100% 16.10.2000 - 25.8.2003
zakladni 1 000 000 Kč 100% 27.3.2000 - 16.10.2000

Sbírka Listin Barbican, a.s. IČO: 26166461

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1828/SL 54 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 2.3.2015 24.4.2015 6.5.2015 1
B 1828/SL 53 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 8.12.2014 24.4.2015 6.5.2015 1
B 1828/SL 52 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013] výroční zpráva, rozvaha, vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 8.10.2014 9.10.2014 12
B 1828/SL 51 notářský zápis 802/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2014 31.7.2014 5.8.2014 14
B 1828/SL 50 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.12.2013 13.12.2013 17
B 1828/SL 49 výroční zpráva [2011] Krajský soud v Českých Budějovicích 5.6.2013 6.6.2013 17
B 1828/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 24.5.2013 17
B 1828/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2013 24.5.2013 18
B 1828/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2013 23.5.2013 19
B 1828/SL 44 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 27.7.2012 4
B 1828/SL 43 notářský zápis NZ 90/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.2.2009 15.4.2009 4
B 1828/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2006 5.2.2008 6.2.2008 16
B 1828/SL 41 ostatní -čest.prohlášení-1x Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 19.3.2007 2
B 1828/SL 40 ostatní -čest.prohlášení-1x Krajský soud v Českých Budějovicích 2.2.2007 19.3.2007 2
B 1828/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 19.3.2007 14
B 1828/SL 38 notářský zápis -NZ70/07 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 19.3.2007 7
B 1828/SL 37 posudek znalce Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2006 7.3.2007 7.3.2007 13
B 1828/SL 36 podpisové vzory +ČP-1x Krajský soud v Českých Budějovicích 1.11.2006 7.2.2007 2
B 1828/SL 35 podpisové vzory +ČP-1x Krajský soud v Českých Budějovicích 23.5.2006 7.2.2007 2
B 1828/SL 34 ostatní -protokol o volbě Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2006 7.2.2007 1
B 1828/SL 33 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2006 7.2.2007 4
B 1828/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2006 7.2.2007 14
B 1828/SL 31 notářský zápis -NZ445/06 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2006 7.2.2007 14
B 1828/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2005 11.9.2006 11.9.2006 16
B 1828/SL 28 ostatní -audit r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2002 19.7.2006 25.7.2006 5
B 1828/SL 27 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2002 19.7.2006 25.7.2006 1
B 1828/SL 26 notářský zápis -NZ206/05 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.5.2005 19.7.2006 25.7.2006 4
B 1828/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2005 19.7.2006 25.7.2006 13
B 1828/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2004 19.7.2006 25.7.2006 32
B 1828/SL 23 ostatní -dohoda o započtení pohledávek Krajský soud v Českých Budějovicích 4.11.2005 12.12.2005 3
B 1828/SL 22 ostatní -upisovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 4.11.2005 12.12.2005 1
B 1828/SL 21 notářský zápis -NZ423/05 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.10.2005 8.11.2005 22
B 1828/SL 20 ostatní -zpr.auditora/snížení zákl.kap Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2005 16.8.2005 1
B 1828/SL 19 ostatní -čest.prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 23.7.2005 16.8.2005 2
B 1828/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2004 1.4.2005 1
B 1828/SL 16 notářský zápis NZ565/2004 mimoř. VH Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2004 1.4.2005 15
B 1828/SL 18 notářský zápis NZ 68/2005 rozh.mim.VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.2.2005 23.3.2005 18
B 1828/SL 15 ostatní -dohoda o započtení pohl. Krajský soud v Českých Budějovicích 22.7.2003 14.12.2004 5
B 1828/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2003 1.9.2004 22.9.2004 18
B 1828/SL 13 podpisové vzory -1x Krajský soud v Českých Budějovicích 16.4.2003 2.1.2004 1
B 1828/SL 12 ostatní zápis z jed.představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 14.3.2003 2.1.2004 2
B 1828/SL 11 notářský zápis NZ135/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2003 23.4.2003 13
B 1828/SL 10 podpisové vzory 1x Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2002 23.4.2003 1
B 1828/SL 6 výroční zpráva r.2001/bez ÚZ/ Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2001 19.7.2002 19.9.2002 6
B 1828/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 590/01-NZ591/01 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.9.2001 12.9.2002 51
B 1828/SL 8 podpisové vzory +čest.prohlášení 4x Krajský soud v Českých Budějovicích 12.9.2002 6
B 1828/SL 7 ostatní -zpr.o vztazích Krajský soud v Českých Budějovicích 12.3.2002 10.6.2002 12.9.2002 4
B 1828/SL 5 výroční zpráva r. 2000 bez ÚZ+VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2000 5.10.2001 14.11.2001 28
B 1828/SL 4 notářský zápis NZ 354/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2000 20.9.2000 3
B 1828/SL 3 notářský zápis NZ 324/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2000 20.9.2000 3
B 1828/SL 2 notářský zápis NZ 349/2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2000 20.9.2000 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Barbican, a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Barbican, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.