AutoCont Holding a.s. Ostrava IČO: 27805786

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AutoCont Holding a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27805786.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AutoCont Holding a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 10 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence .

Základní údaje o AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.7.2007
Spisová značka: B 3267
IČO: 27805786
Obchodní firma: AutoCont Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.7.2007
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 1.7.2007
Datum zániku: 1.9.2018
Představenstvo má pět (5) členů, a to dva (2) členy představenstva třídy A a tři (3) členy představenstva třídy B. 31.1.2018 - 1.9.2018
Dozorčí rada má pět (5) členů, a to dva (2) členy dozorčí rady třídy A a tři (3) členy dozorčí rady třídy B: 31.1.2018 - 1.9.2018
Omezení převoditelnosti akcií: 1. Převoditelnost akcií Společnosti je podmíněna souhlasem valné hromady Společnosti. Souhlas valné hromady je udělen, pokud se pro něj vysloví alespoň 70% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě Společnosti. Smlouva o převodu akcií Společnosti nenabu de účinnosti dříve, než valná hromada udělí souhlas s převodem. 2. Souhlas valné hromady Společnosti dle předchozího bodu se nevyžaduje v případě, kdy mají být akcie převedeny na stávajícího akcionáře Společnosti. 14.6.2017 - 1.9.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 22.5.2014 - 31.1.2018
Počet členů dozorčí rady: 3 22.5.2014 - 31.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.5.2014 - 1.9.2018
Omezení převoditelnosti akcií: 1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nabývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas před stavenstva s převodem akcií. Představenstvo odsouhlasí převod akcií pokud: a. řádně proběhl proces nabídky, tak jak je specifikován v bodě 2 níže, b. podmínky převodu jsou totožné s podmínkami stanovenými v nabídce k prodeji (dále jen převodní výzva) c. Převod akcií je v souladu s platnou legislativou České republiky. 2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti (dále jen "Zamýšlený nabyvatel"), je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem formou Převodní výzvy na adres y akcionářů podle seznamu akcionářů. Převodní výzva musí obsahovat: a) počet převáděných akcií b) cenu za akcii a platební podmínky c) jméno (název) a adresu (sídlo) osoby (společnosti), která je Zamýšleným nabyvatelem d) jiné podmínky zamýšleného převodu, pokud existují e) kopii nabídky v dobré víře od Zamýšleného nabyvatele včetně kopie navrhované smlouvy o převodu akcií včetně ceny za převáděné akcie. Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s Převodní výzvou všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci Převodní výzvy je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 (dvaceti) dnů od dor učení nabídky. Akceptací se rozumí oznámení převádějícímu akcionáři, že stávající akcionář chce nabýt stejný počet převáděných akcií, za stejnou cenu na akcii a za minimálně stejných platebních podmínek jako jsou uvedeny v Převodní výzvě. Akceptace je uči něna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celk ovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výpočtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možné ani při shodném zaokrouhlení, rozhoduje se o právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak. K následnému převodu akcií třetí osobě nebo akcionářům, kteří akcept ovali Převodní výzvu, musí dojít do 60-ti (šedesáti) dnů od doručení akceptace Převodní výzvy, a to za podmínek za jakých byly převodní výzva akceptována. 24.10.2013 - 14.6.2017
Na společnost AutoCont Holding a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 278 05 786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3267, jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti ACMAN a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, PSČ 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 294 53 526, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10341. Rozhodným dn em fúze byl 1.1.2013. 7.6.2013 - 1.9.2018
Omezení převoditelnosti akcií: 1. Předpokladem platnosti převodu akcií na jméno převádějícím akcionářem je nabídka k prodeji akcií akcionářům společnosti s výjimkou převodů, kdy nabývající akcionář je již stávajícím akcionářem společnosti. Předpokladem účinnosti převodu je souhlas před stavenstva s převodem akcií. 2. Převádějící akcionář, který hodlá převést akcie společnosti osobě, která není akcionářem společnosti, je povinen nabídnout své akcie nejprve stávajícím akcionářům, a to doporučeným dopisem na adresy akcionářů podle seznamu akcionářů, v němž uvede kupní cenu, za kterou akcie prodává a platební podmínky. Má-li být zamýšlený zcizovací úkon bezúplatný, stanoví se pro účely nabídky akcie stávajícím akcionářům cena jako podíl těchto jmenovitých hodnot akcií k základnímu kapitálu na čistém obchodním majetku s polečnosti. Čistý obchodní majetek společnosti se zjišťuje z poslední řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky, před okamžikem odeslání návrhu převádějícího akcionáře. Na žádost převádějícího akcionáře zajistí představenstvo odeslání dopisů s nabídk ou akcií všem akcionářům na adresu bydliště nebo sídla uvedeného v seznamu akcionářů. Akceptaci nabídky je nutno učinit písemně, a to ve lhůtě 20 dnů od doručení nabídky. Akceptace je učiněna včas, pokud poslední den lhůty je odeslána doporučeným dopisem akcionáři, jenž nabídku na převod akcií učinil. Jestliže nabídku akceptuje více akcionářů, má každý právo pouze na takovou část převáděných akcií, která odpovídá podílu jeho akcií na celkovém počtu akcií všech akcionářů, kteří akceptovali nabídku. Při výp očtu části převáděných akcií, na které má akcionář právo, se tato část zaokrouhluje na celý počet akcií. Způsob zaokrouhlování musí být zvolen tak, že je pro všechny akcionáře shodný a je rozdělen celý převáděný podíl. V případech, kdy rozdělení není možn é ani při zaokrouhlení, rozhoduje se právu koupit nerozdělené akcie losem, nedohodnou-li se akcionáři jinak. 3. Účinnost smlouvy o převodu akcií je vždy podmíněna souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií, porušil-li převádějící akcionář povinnost nabídnout převáděné akcie stávajícím akcionářům podle odstavce 2. K účinnosti převodu akcií vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. 1.7.2007 - 24.10.2013
AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27808786, vznikla rozdělením zanikající společnosti AutoCont a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 60793741, k jejímuž zániku došlo rozdělením na základě projektu rozdělení ze dne 16.5.2007 schváleného valnou hromadou AutoCont a.s. dne 25.6.2007, přičemž zániku společnosti AutoCont a.s. předcházelo její zrušení bez likvidace s tím, že její jmění včetně případných práv a  povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na tři nově vzniklé nástupnické akciové společnosti: AT Computers Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805760, AutoCont Holding a.s., se sídlem Ostrava, Moravs ká Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805786, Amorgos a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Nemocniční 987/12, PSČ: 702 00, IČ: 27805816. 1.7.2007 - 1.9.2018

Aktuální kontaktní údaje AutoCont Holding a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 27805786
Obchodní firma: AutoCont Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 16.7.2007
Celkový počet živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 27805786
Firma: AutoCont Holding a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.2007

Kontakty na AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Hornopolní 3322/34 , Ostrava 702 00 6.11.2013 - 1.9.2018
Sídlo: Hornopolní 3322/34 , Ostrava 702 00 1.5.2012 - 6.11.2013
Sídlo: Nemocniční 987/12 , Ostrava 702 00 1.7.2007 - 1.5.2012

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Hornopolní 3322/34, Ostrava 702 00

Obory činností AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.5.2012 - 1.9.2018
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 16.5.2012 - 1.9.2018
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.7.2007 - 16.5.2012
pronájem strojů a přístrojů, pronájem kancelářských strojů a zařízení, včetně el. zařízení na zpracování dat 1.7.2007 - 16.5.2012
automatizované zpracování dat 1.7.2007 - 16.5.2012
činnost účetních poradců 1.7.2007 - 16.5.2012
činnosti spojené se zpracováním dat, kromě příloh zákona č. 455/1991 Sb. 1.7.2007 - 16.5.2012

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2007
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 16.7.2007
Zánik oprávnění: 1.9.2018

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.2.2011
Zánik oprávnění: 1.9.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti
Informační a komunikační činnosti

Vedení firmy AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za Společnost jednají společně: (i.) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je předsedou představenstva člen třídy A; (ii.) předseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva, pokud je předsedou představens tva člen představenstva třídy B; (iii.) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstva třídy B, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy A; (iv.) místopředseda představenstva a kterýkoliv jiný člen představenstv a, pokud je místopředsedou představenstva člen představenstva třídy B; nebo (v.) tři členové představenstva, pokud není zvolen předseda představenstva ani místopředseda představenstva, nebo funkce předsedy a místopředsedy představenstva z jakéhokoliv důvo du zanikla. 31.1.2018 - 1.9.2018
Jednání: Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 22.5.2014 - 31.1.2018
Jednání: Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 1.7.2007 - 22.5.2014
Jméno: Ing. Vlastimil Palata 1.7.2007 - 7.6.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Vlčická 346, Trutnov 541 02
Jméno: Ing. Zdeněk Matúšek 1.7.2007 - 13.4.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 1.7.2007 do 1.4.2011
Adresa: Březinova 1040/7, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Aleš Kilnar 1.7.2007 - 13.4.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Ve funkci: od 1.7.2007 do 1.4.2011
Adresa: Schovaná 2242/7, Ostrava 708 00
Jméno: RNDr. Martin Grigar 1.7.2007 - 13.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Teyschlova 1088/17, Brno 635 00
Jméno: Ing. Vlastimil Palata 7.6.2010 - 13.4.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: Ing. Jaromír Vejpustek 1.7.2007 - 17.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Ve funkci: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Adresa: Jižní 675, Vřesina 742 85
Jméno: Ing. Zdeněk Matúšek 13.4.2011 - 17.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Adresa: Březinova 1040/7, Ostrava 700 30
Jméno: Ing. Aleš Kilnar 13.4.2011 - 17.10.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Adresa: Schovaná 2242/7, Ostrava 708 00
Jméno: RNDr. Martin Grigar 13.4.2011 - 17.10.2012
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Ve funkci: od 1.4.2011 do 7.9.2012
Adresa: Teyschlova 1088/17, Brno 635 00
Jméno: Ing. Vlastimil Palata 13.4.2011 - 17.10.2012
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Ve funkci: od 1.4.2011 do 7.9.2012
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: RNDr. Martin Grigar 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Ve funkci: od 7.9.2012
Adresa: Teyschlova 1088/17, Brno 635 00
Jméno: Ing. Vlastimil Palata 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Ve funkci: od 7.9.2012
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: Ing. Jaromír Vejpustek 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Ve funkci: od 7.9.2012
Adresa: Jižní 675, Vřesina 742 85
Jméno: Ing. Aleš Kilnar 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Adresa: Schovaná 2242/7, Ostrava 708 00
Jméno: Ing. Jaroslav Biolek 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012
Adresa: Praporce 1130, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Martin Grigar 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Ve funkci: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Teyschlova 1088/17, Brno 635 00
Jméno: Vlastimil Palata 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Ve funkci: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: Jaromír Vejpustek 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Ve funkci: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Jižní 675, Vřesina 742 85
Jméno: Aleš Kilnar 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Schovaná 2242/7, Ostrava 708 00
Jméno: Jaroslav Biolek 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Praporce 1130, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Martin Grigar 19.9.2016 - 20.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016
Ve funkci: od 22.8.2016
Adresa: Teyschlova 1088/17, Brno 635 00
Jméno: Jaroslav Biolek 19.9.2016 - 26.1.2017
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016
Adresa: Praporce 1130, Uherské Hradiště 686 05
Jméno: Jaromír Vejpustek 19.9.2016 - 31.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Ve funkci: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Jižní 675, Vřesina 742 85
Jméno: Vlastimil Palata 19.9.2016 - 31.1.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Ve funkci: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: Petr Suntych 19.9.2016 - 31.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Na předevsi 798/9, Praha 103 00
Jméno: Martin Grigar 20.11.2016 - 31.1.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Ve funkci: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Gen. Sochora 6213/12, Ostrava 708 00
Jméno: Jaroslav Biolek 26.1.2017 - 31.1.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Chudčická 1310/8, Brno 635 00
Jméno: Martin Grigar 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Ve funkci: od 1.12.2017
Adresa: Gen. Sochora 6213/12, Ostrava 708 00
Jméno: Michal Tománek 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Ve funkci: od 1.12.2017
Adresa: Jeseniova 500/8, Praha 130 00
Jméno: Jaroslav Biolek 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Chudčická 1310/8, Brno 635 00
Jméno: Martin Chromec 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Pod Marjánkou 1944/1, Praha 169 00
Jméno: Ondřej Matuštík 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: 749, Blatnice pod Svatým Antonínkem 696 71

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Jaromír Matejzík 1.7.2007 - 30.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 26.4.2009
Adresa: Frýdecká 763, Ostrava 739 32
Jméno: RNDr. Libor Krkoška 1.7.2007 - 17.10.2012
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Ve funkci: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Adresa: V Zahradách 2299/209, Ostrava 708 00
Jméno: Karla Milatová 1.7.2007 - 17.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.7.2007 do 7.9.2012
Adresa: Hradecká 453/1, Ostrava 721 00
Jméno: RNDr. Petr Kantor 30.10.2009 - 17.10.2012
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.10.2009 do 7.9.2012
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: RNDr. Libor Krkoška 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012
Ve funkci: od 7.9.2012
Adresa: V Zahradách 2299/209, Ostrava 708 00
Jméno: RNDr. Petr Kantor 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Ing. Jaromír Babinec 17.10.2012 - 6.11.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012
Adresa: Rytířova 809/4, Praha 143 00
Jméno: Libor Krkoška 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Ve funkci: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: V Zahradách 2299/209, Ostrava 708 00
Jméno: Petr Kantor 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Husitská 1283/14, Brno 612 00
Jméno: Jaromír Babinec 6.11.2013 - 19.9.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.9.2012 do 22.8.2016
Adresa: Rytířova 809/4, Praha 143 00
Jméno: Libor Krkoška 19.9.2016 - 4.1.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2016 do 22.9.2017
Ve funkci: od 22.8.2016 do 22.9.2017
Adresa: V Zahradách 2299/209, Ostrava 708 00
Jméno: Jaromír Babinec 19.9.2016 - 31.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Rytířova 809/4, Praha 143 00
Jméno: Aleš Kilnar 19.9.2016 - 31.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.8.2016 do 1.12.2017
Adresa: Schovaná 2242/7, Ostrava 708 00
Jméno: Zdeněk Chobot 4.1.2018 - 31.1.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 22.9.2017 do 1.12.2017
Adresa: 117, Nová Role 362 25
Jméno: Judr. Josef Novotný 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Jana Masaryka 165/22, Praha 120 00
Jméno: Jakub Sokol 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Krkonošská 1511/5, Praha 120 00
Jméno: Vlastimil Palata 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Vlčická 699, Trutnov 541 02
Jméno: Martin Stejskal 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Havlíčkova 743, Bílovice nad Svitavou 664 01
Jméno: Jaromír Babinec 31.1.2018 - 1.9.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.12.2017
Adresa: Rytířova 809/4, Praha 143 00

Vlastníci firmy AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 4 768 800 Kč 100% 1.7.2007 - 1.9.2018

Sbírka Listin AutoCont Holding a.s. IČO: 27805786

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 3267/SL 25 výroční zpráva [2014] vč. účetní závěrky s příl., zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 21.9.2015 23.9.2015 24
B 3267/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 559/2014, N 602/2014 Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 30.5.2014 6.6.2014 19
B 3267/SL 21 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 21.10.2013 22.10.2013 19

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AutoCont Holding a.s.


Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AutoCont Holding a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.