Ammann Czech Republic a.s. Nové Město nad Metují IČO: 00008753

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Ammann Czech Republic a.s., která sídlí v obci Nové Město nad Metují a bylo jí přiděleno IČO 00008753.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Ammann Czech Republic a.s. má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Ammann Czech Republic a.s. se sídlem v obci Nové Město nad Metují byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Obráběčství a další.

Základní údaje o Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 29.12.1990
Spisová značka: B 80
IČO: 00008753
Obchodní firma: Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost 29.12.1990
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 29.12.1990
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.9.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
1. Základní kapitál společnosti se zvýší očástku 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti ojmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno, která nebude kótovaná.3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti ojmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti Ammann BauAsrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Lagenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané vobchodním rejstříku kantonu Bern pod identifikačním číslem CH-053.3.016.363-5 (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku.4. Akcii je možno upsat vsídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. vNovém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, vpracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce apočíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy oupsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva oupsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva oupsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v§ 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty kupsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy oupsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem vHradci Králové.7. Emisní kurs upsané akcie je shodný sjejí jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti ojmenovité hodnotě 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcie byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 229.375.000,-- Kč (dvěstědvacetdevětmilionůtřistasedmdesátpěttisíc korun českých) za určitým zájemcem - společností Ammann BauAusrüstung AG ztitulu splacení emisního kursu upsané akcie byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Amm 6.8.2010 - 20.8.2010
1. Základní kapitál společnosti se zvýší očástku 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsán 1 (jeden) kus kmenové listinné akcie společnosti ojmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno, která nebude kótováná.3. Upsání 1 (jednoho) kusu kmenové listinné akcie společnosti ojmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) znějící na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Ammann BauAusrüstung AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Langenthal, Eisenbahnstrasse 25, PSČ 4900, zapsané vobchodním rejstříku kantonu Bern pod idenftifikačním číslem CH-053.3.016.363-5, (dále též jen "Ammann BauAusrüstung AG" nebo jen "určitý zájemce"), který tímto rovněž využije přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a obchodního zákoníku.4. Akcii je možno upsat vsídle společnosti Ammann Czech Republic a.s. vNovém Městě nad Metují, Náchodská 145, PSČ 549 01, vpracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce apočíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy oupsání akcií určitému zájemci.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě oupsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva oupsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva oupsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v§ 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty kupsání akcií sdělí společnost Ammann Czech Republic a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy oupsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem vHradci Králové.7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný sjejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti ojmenovité hodnotě 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) bude upsána emisním kursem 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých).8. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Ammann BauAusrüstung AG ztitulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Ammann BauAusrüstung AG za společností Ammann Czech Republic a.s. ve výši 400.000.000,-- Kč (čtyřistamilionů korun českých) ztitulu smlouvy ofinančním řízení uzavřené dne 20. června 2005 m 18.8.2009 - 25.9.2009
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 8.8.2005, která rozhodla opřechodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183i anásledujících zákona číslo 513/1991 Sbírky, obchodní zákoník, vplatném znění (dále jen "Obchodní zákoník").Určení hlavního akcionáře:Hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost Ammann BauAustrüstung AG se sídlem Langenthal, BE, Švýcarsko, identifikační číslo CH-053.3.016.365-5 (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti osvolání mimořádné valné hromady přesahovala ake dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % (slovy devadesáti procentní) podíl na základním kapitálu společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu zregistru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisy zúčtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů ; (iii) žádosti Hlavního akcionáře osvolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti osvolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě ojmenovité hodnotě 410,-- Kč (slovy čtyřistadeset korun českých), ISIN CS0005003755 (dále jen "Akcie") a 566870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě ojmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), ISIN CZOOO5112409. Krozhodnnému dni této mimořádné valné hromady ike dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 518.599 ks (slovy pětisetosmnáctitisícpětisetdevadesátidevíti) kusů Akcií a 566.870 (slovy pětisetšedesátišestitisícosmsetsedmdesáti) kusů kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě ojmenovité hodnotě 205,-- Kč (slovy dvěstěpět korun českých), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohronmady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 94,3 % (slovy devadesátčtyři celých tři desetiny procenta), aje tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i anásledujících Obchodního zákoníku.Přechod ostatních akcií vydaných Společností na HLAVNÍHO akcionářeMimořádná valná hromada společnosti schvaluje podle § 183i anásledujících Obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, ato súčinností ke dni uplynutí 1 (slovy jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou ktakovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavnního akci 17.8.2005 - 13.12.2005
Řádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městě nadMetují, PSČ 549 01, Náchodská ul., konaná dne 29. 6. 1998,schvaluje:l. Kombinované zvýšení základního jmění společnosti podle § 209aobchodního zákoníku v rozsahu 116 208 350 Kč (slovy: stošest-náctmiliónůdvěstěosmtisíctřistapadesát korun), z toho peněži-tými vklady upisováním nových kmenových akcií na majitelev rozsahu 74 259 970 Kč s využitím přednostního práva prodosavadní akcionáře s tím, že se nepřipouští upisování akciínad rámec tohoto zvýšení a zvýšením základního jmění z vlast-ních zdrojů společnosti o 41 948 380 Kč, tedy na celkovoučástku 348 625 050 Kč (slovy: třistačtyřicetosmmiliónůšest-setdvacetpěttisícpadesát korun).2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 566 870 kszaknihovaných akcií na majitele, každá z nich o nominálníhodnotě 205,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediska cennýchpapírů. Převoditelnost akcií nebude omezena.3. Zvýšení základního jmění upisováním akcií bude provedeno vedvou kolech. V prvním kole bude využito přednostní právo naupsání nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšenízákladního jmění pro dosavadní akcionáře v rozsahu jejichpodílu na základním jmění společnosti, přičemž:a) lhůta pro vykonání přednostního práva počíná běžet dnemnásledujícím po zveřejnění informace o přednostním právupodle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodnímvěstníku a na úřední desce v sídle společnosti a budetrvat 15 dnů ode dne zahájení úpisub) místem pro vykonání přednostního práva je sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj,ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobouupisování je kterýkoli pracovní den výše uvedené lhůtyv době od 8.00 do 16.00 hod.c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě410 Kč lze upsat l novou akcii společnosti o jmenovitéhodnotě 205 Kčd) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kursakcií upisovaných s využitím přednostního práva: 205 Kč,kmenové na majitele, emitované v zaknihované podobě,veřejně obchodovatelné, emisní kurz 205 Kče) rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po zveřejnění informace o přednostním právupodle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního právav prvním kole, budou ve druhém kole nabídnuty k upsání nazákladě veřejné výzvy k upisování akcií.5. Místem pro upisování akcií ve druhém kole bude sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj,ul. Náchodská, 549 01 Nové Město nad Metují. Dobou upisováníje kterýkoli pracovní den níže uvedené lhůty v době od 8.00do 16.00 hod. Lhůta pro upisování ve druhém kole počne běžetdnem následujícím po uveřejnění veřejné výzvy k upisováníakcií v Obchodním věstníku a na úřední desce v sídlespolečnosti a bude trvat 15 dnů ode dne zahájení úpisu.Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 205 Kč.6. Část emisního kurzu ve výši 131 Kč na l upsanou akcii musíbýt ze strany upisovatele splacen v okamžiku jejich 2.9.1998 - 11.11.1998
Mimořádná valná hromada Stavostroj a.s. se sídlem v Novém Městěnad Metují konaná dle 30. září 1997 schvaluje:1. Zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií zdosavadních 202 416 590,- Kč na 232 416 700,- Kč, tedy o30 000 110,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akciínad rámec tohoto zvýšení.2. Zvýšení základního jmění vydáním nové emise 73 171 kszaknihovaných kmenových akcií na majitele, každá z nich ojmenovité hodnotě 410,- Kč. Akcie budou evidovány u Střediskacenných papírů. Převoditelnost akcií nebude omezena.3. Vyloučení přednostního práva stávajících akcionářůspolečnosti na upsání nových, společností do budoucna vydanýchakcií, neboť všechny nové akcie upíše určitý, předem určenýzájemce. Důvodem vyloučení přednostního práva je zájemkonkrétního ivestora o posílení vlastních zdrojů společnosti propodporu jejích vývojových a obchodních aktivit a finančnírestrukturalizaci.4. Společnost II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1, Karlovonám. 24, PSČ 110 00, IČO: 49 24 17 70 jako zájemce o upsání novéemise akcií.5. Následující podmínky upisování: všechny shora uvedené,společnosti nově vydávané zaknihované akcie znějící na majitelebudou ze strany II. EPIC Holding, a.s., se sídlem Praha 1,Karlovo nám. 24, IČO 49241770 upsány v 10tidenní lhůtě, kterápočne plynou prvného dne následujícího po dni pravomocnéhozápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeným Krajskýmsoudem v Hradci Králové. Místem pro upisování je sekretariátgenerálního ředitele akciové společnosti Stavostroj, Nové Městonad Metují. Dobou upisování je kterýkoli pracovní den uvedenélhůty v době od 8.00 do 16.00 hod. Emisní kurz nově vydanýchzaknihovaných akcií znějících na majitele činí 410 Kč na každouz akcií. Celý emisní kurz nově vydaných akcií musí být ze stranyupisovatele splacen v okamžiku jejich faktického upsání na účetStavostroj a.s., Nové Město nad Metují vedený u ČSOB Náchod,č.ú. 14200353/0300. 17.10.1997 - 3.12.1997
Zapisuje se úmysl snížit základní jmění na Kč 202.416.590,-. 13.7.1994 - 2.12.1994
Nové stanovy schváleny valnou hromadou dne 15.7.1993. 17.9.1993 - 14.8.1996
Změna stanov schválena na valné hromadě dne 25.9.1992. 13.4.1993 - 3.12.1997
Podle rozhodnutí valné hromady z 31.7.1991, 20.12.1991 a l.4.1992vymazuje se představenstvo společnosti a druhý zástupceředitele. 12.5.1992 - 13.4.1993
Údaje o zřízení:Akciová společnost byla založena na základě par. 15 a násl.zák.č. 104/90Sb o akciových společnostech rozhodnutím ministrastrojírenství s účinností od 31.12.1990. 29.12.1990 - 3.12.1997
Zastupování a podepisování společnosti:Společnost zastupuje navenek jako statutární orgán společnostipředstavenstvo. K vytištěnému nebo otištěnému, či napsanému názvuspolečnosti při podepisování připojí svůj podpis dva členovépředstavenstva. Společnost dále zastupuje ředitel, v jehonepřítomnosti první zástupce, v jeho nepřítomnosti druhýzástupce. 29.12.1990 - 17.9.1993
Základní kapitál:Základní kapitál společnosti činí 508724 tisíc Kčs, což jehodnota vloženého hmotného majetku zrušeného státního podniku.Na tento základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie znějícína jméno, jejím majitelem je stát.Výše základního kapitálu odpovídá hodnotě vloženého hmotnéhomajetku, jak potvrzeno znaleckým posudkem soudního znalce z oboruekonomiky /účetní evidence/ ing. Miloslav Jošta. 29.12.1990 - 13.4.1993

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 00008753
Obchodní firma: Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nové Město nad Metují
Vznik první živnosti: 23.7.1992
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00008753
Firma: Ammann Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Náchod
Základní územní jednotka: Nové Město nad Metují
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1985

Základní údaje datové schránky

IČO: 00008753
Jméno subjektu: Ammann Czech Republic a.s.
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: 8w7ccwp

Základní údaje DPH

IČO: 00008753
DIČ: CZ00008753
Typ subjektu: Právnická osoba
Obchodní firma / název / jméno: Ammann Czech Republic a.s.
Sídlo: Náchodská 145 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 549 01 NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ 1
Zapsal Specializovaný finanční úřad, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty určené ke zveřejnění:
Účet Datum zveřejnění
1508551/0100 13.3.2014
2023760204/2600 13.3.2014
205437337/0600 18.1.2014
205437353/0600 18.1.2014
2023760503/2600 1.4.2013
27-1507370267/0100 1.4.2013
Typ registrace: Plátce
Registrace platná od: 1.1.1993

Kontakty na Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Náchodská 145 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Náchodská 145, 549 01 Nové Město nad Metují
24.9.2013
Sídlo: Náchodská 145 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Náchodská 145, PSČ 54901
14.11.2001 - 24.9.2013
Sídlo: Náchodská , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Náchodská ul., PSČ 54901
2.9.1998 - 14.11.2001
Sídlo: Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují
29.12.1990 - 2.9.1998

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Náchodská 145, Nové Město nad Metují 549 01

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Náchodská 145, 54901 Nové Město nad Metují

Obory činností Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2014
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 22.7.2014
Obráběčství 22.7.2014
pronájem apůjčování věcí movitých 26.7.2007 - 22.7.2014
kovoobráběčství 29.3.2006 - 22.7.2014
výzkum avývoj voblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd 23.2.2005 - 22.7.2014
výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologickéúčely 14.11.2001 - 22.7.2014
opravy pracovních strojů 14.11.2001 - 22.7.2014
rozvod plynu 2.9.1998 - 23.2.2005
provozování drážní dopravy na železniční dráze - vlečce"vlečka Stavostroj a.s., Nové Město nad Metují" 2.9.1998 - 21.5.2003
provozování železniční dráhy - vlečky "vlečka Stavostroj a.s.,Nové Město nad Metují" 2.9.1998 - 21.5.2003
ubytovací služby 14.8.1997 - 22.7.2014
výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů proekologické účely 14.8.1997 - 14.11.2001
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 14.8.1997 - 14.11.2001
kopírování 14.8.1996 - 22.7.2014
výroba tepla 14.8.1996 - 8.7.2010
rozvod tepla 14.8.1996 - 8.7.2010
rozvod elektřiny 14.8.1996 - 23.2.2005
silniční motorová doprava osobní 14.8.1996 - 21.5.2003
silniční motorová doprava nákladní 14.8.1996 - 21.5.2003
hostinská činnost 14.8.1996 - 16.8.1999
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 14.8.1996 - 2.9.1998
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 14.8.1996 - 2.9.1998
silniční motorová doprava (platí do 2.2.1995) 13.7.1994 - 14.8.1996
stavba strojů s mechanickým pohonem 17.9.1993 - 22.7.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.9.1993 - 22.7.2014
kovoobrábění 17.9.1993 - 29.3.2006
poskytování software (prodej hotových programů na základěsmlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 17.9.1993 - 14.11.2001
projektová činnost v investiční výstavbě 17.9.1993 - 14.11.2001
automatizované zpracování dat 17.9.1993 - 14.11.2001
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 17.9.1993 - 14.8.1997
stavitel 17.9.1993 - 14.8.1997
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetněprovozování hostinských činnost 17.9.1993 - 14.8.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 17.9.1993 - 14.8.1996
silniční motorová doprava /platí do 4.2.1994/ 17.9.1993 - 13.7.1994
a/ vývoj, výroba, montáž, prodej a odbytová činnost, pronájem -leasing, opravy a servis- zemních, stavebních, silničních a jednoúčelových strojůa zařízení včetně jejich dílů a příslušenstí- speciální tecniky 29.12.1990 - 17.9.1993
b/ výroba a prodej odlitků z litin, modelového zařízení a obalů 29.12.1990 - 17.9.1993

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

 • Kopírování

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Náchodská 549 01 Nové Město nad Metují
Identifikační číslo provozovny: 1007285265
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování: 1.2.1996
Provozovna č. 2
Provozovna: Náchodská 145 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1007285257
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Stavba strojů s mechanickým pohonem

 • Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Ubytovací služby

 • Kopírování

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 23.7.1992

Živnost č. 2 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Náchodská 145 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1007285257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.7.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Provozovna č. 1
Provozovna: Náchodská 145 , Nové Město nad Metují 549 01
Identifikační číslo provozovny: 1007285257
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 23.7.1992

Živnost č. 4 Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1)

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Zánik oprávnění: 11.9.1996

Živnost č. 5 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Výroba a opravy stavebních strojů, mechanizmů a strojů pro ekologické účely

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Zánik oprávnění: 7.11.2000

Živnost č. 8 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smluv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.7.1992
Zánik oprávnění: 5.5.2001

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Zánik oprávnění: 6.4.1999

Živnost č. 10 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních včetně provozování hostinských činností

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Zánik oprávnění: 5.3.1996

Živnost č. 11 Ubytovací služby

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1992
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1998

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 5.5.2001

Živnost č. 14 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 20.10.1992
Zánik oprávnění: 11.7.1998

Živnost č. 15 Stavitel

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 26.3.1997

Živnost č. 16 Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.11.1992
Zánik oprávnění: 4.5.2001

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1993
Zánik oprávnění: 3.5.1996
Konec oprávnění: 10.1.2000

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1993
Zánik oprávnění: 10.10.2002
Konec oprávnění: 4.9.2006

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 5.2.1993
Zánik oprávnění: 10.10.2002
Konec oprávnění: 10.5.2006

Živnost č. 20 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.7.1993
Zánik oprávnění: 4.5.2001

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 21.9.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 22 Kopírování

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 24.4.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 12.9.2003
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.6.2006
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Obrábění
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
Výroba karoserií motorových vozidel; výroba přívěsů a návěsů
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování
Výzkum a vývoj
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Univerzální administrativní činnosti

Vedení firmy Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Petr Kaláb 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2013
Adresa: Přibyslavská 687 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Přibyslavská 687, 549 01 Nové Město nad Metují
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 22.7.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 22.7.2014
Adresa: Struha 868 , 517 54 Vamberk Česká republika
Struha 868, 517 54 Vamberk
Jméno: Carsten Eisenkrämer 29.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 25.10.2016
Ve funkci: od 25.10.2016
Adresa: Hertenstreinstrasse 70 , Enmetbaden Švýcarská konfederace
5408 Enmetbaden, Hertenstreinstrasse 70
Jméno: Ing. Karel Fultner 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: představenstvo společnosti
Adresa: Janáčkova 1153 , Rychnov n. Kn. Česká republika
Rychnov n. Kn., Janáčkova 1153
Jméno: Ing. Milan Masák 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: sčlen představenstva
Adresa: Rabyňská 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746
Jméno: Ing. Jan Schwarz 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hvězdecká 335 , Police n. Met. Česká republika
Police n. Met., Hvězdecká 335
Jméno: Ing. Jaroslav Souček 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Lom 1655 , Lysá n. Lab. Česká republika
Lysá n. Lab., Lom 1655
Jméno: Ing. Václav Srba 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rytířova 781 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 781
Jméno: Ing. Karel Fultner 29.12.1990 - 12.5.1992
Funkce: druhý zástupce ředitele
Adresa: Janáčkova 1153 , Rychnov n. Kn. Česká republika
Rychnov n. Kn., Janáčkova 1153
Jméno: Ing. Jan Langer 29.12.1990 - 24.6.1992
Funkce: první zást.ředitele
Adresa: B.Němcové 356 , Nové Město n. Metují Česká republika
Nové Město n. Metují, B.Němcové 356
Jméno: Ing. Jan Schwarz 29.12.1990 - 27.6.1992
Funkce: ředitel společnosti
Adresa: Hvězdecká 335 , Police n. Met. Česká republika
Police n. Met., Hvězdecká 335
Jméno: Ing. Josef Mervart 12.5.1992 - 17.9.1993
Funkce: Druhý zástupce ředitele
Adresa: Nad stadionem 1301 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad stadionem 1301
Jméno: Zdeněk Remeš 12.5.1992 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Za universitou 864 , Dobruška Česká republika
Dobruška, Za universitou 864
Jméno: Ing. Josef Mervart 12.5.1992 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Nad stadionem 1301 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad stadionem 1301
Jméno: Ing. Jan Langer 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: ředitel
Adresa: B.Němcové 356 , Nové Město n. M. Česká republika
Nové Město n. M., B.Němcové 356
Jméno: Zdeněk Remeš 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: l.zástupce ředitele
Adresa: Za univerzitou 864 , Dobruška Česká republika
Dobruška, Za univerzitou 864
Jméno: Ing. Václav Srba 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rytířova 781 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rytířova 781
Jméno: Ing. Zdeněk Barták 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Nad stadionem 1308 , Nové Město n. M. Česká republika
Nové Město n. M., Nad stadionem 1308
Jméno: Ing. Ludmila Kuldová 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod Česká republika
Náchod, Kostelecká 1127
Jméno: Ing. Miloslav Kubišta 24.6.1992 - 17.9.1993
Funkce: dozorčí rada
Adresa: Křivoklátská 455 , kPraha 9 Česká republika
kPraha 9, Křivoklátská 455
Jméno: Ing. Vladislav Vagenknecht 12.5.1992 - 13.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Čiklova 19 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Čiklova č. 19
Jméno: Ing. Karel Pánek 17.9.1993 - 13.3.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrátkovská 12 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vrátkovská 12
Jméno: Ing. Ludmila Kuldová 17.9.1993 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod Česká republika
Náchod, Kostelecká 1127
Jméno: Josef Kuběnka 17.9.1993 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Polská 1265 , Ústí nad Orlicí Česká republika
Ústí nad Orlicí, Polská 1265
Jméno: Ing. Mojmír Čapka 17.9.1993 - 14.8.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Chaplinovo nám. 652 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Chaplinovo nám. 652
Jméno: Mgr. Václav Novák MBA. 13.3.1996 - 26.5.1998
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: V Olších 867 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, V Olších 867, okres Mělník, PSČ 27801
Jméno: Ing. Jan Langer 12.5.1992 - 2.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: B.Němcové 356 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, B.Němcové 356
Jméno: Ing. Michal Lichter 17.9.1993 - 2.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Malecí 851 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Malecí 851
Jméno: Ing. Milan Jurčeka CSc. 13.3.1996 - 2.9.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Dlouhá 40 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 40, PSČ 11000
Jméno: Ing. Mojmír Čapka 14.8.1996 - 2.9.1998
Funkce: člen představenstva
Adresa: Opletalova 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Opletalova 9
Jméno: Ing. Roman Ševčík 2.9.1998 - 3.12.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jeřábkova 1323 , 399 01 Milevsko Česká republika
Milevsko, Jeřábkova 1323, PSČ 39901
Jméno: Ing. Vlastislav Pánek 2.9.1998 - 20.4.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Lhota pod Libčany PSČ , Roudnice 47 Česká republika
Roudnice 47, Lhota pod Libčany PSČ 503 27
Jméno: Vladimír Motlík 26.5.1998 - 14.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Plazích 42 , 252 06 Davle Česká republika
Davle, Na Plazích 42, PSČ 25206
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 2.9.1998 - 14.11.2001
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Jižní 1838 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Jižní 1838, PSČ 47001
Jméno: Ing. Michal Lichter 2.9.1998 - 21.5.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.1998 do 28.2.2003
Ve funkci: od 29.6.1998 do 28.2.2003
Adresa: Malecí 851 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Malecí 851, PSČ 54901
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 14.11.2001 - 21.5.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.1998
Adresa: Jana Masaryka 1797 , 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A, PSČ 50012
Jméno: Vladimír Motlík 14.11.2001 - 21.5.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 29.6.1998
Ve funkci: od 24.4.2001
Adresa: Na Plazích 42 , Davle Česká republika
Davle, Na Plazích 42, okres Praha-západ, PSČ 25206
Jméno: Ing. Vlastislav Pánek 20.4.1999 - 10.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 29.6.1998
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem Česká republika
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 408, okres Hradec Králové, PSČ 50302
Jméno: RNDr. Jan Kučera 14.11.2001 - 10.10.2003
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 24.5.2001
Adresa: Dobiášova 886 , 460 06 Liberec 6 - Rochlice Česká republika
Liberec 6 - Rochlice, Dobiášova 886/32, PSČ 46006
Jméno: Vladimír Motlík 21.5.2003 - 10.10.2003
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2002
Ve funkci: od 1.3.2003
Adresa: Na Plazích 42 , Davle Česká republika
Davle, Na Plazích 42, okres Praha-západ, PSČ 25206
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 21.5.2003 - 10.10.2003
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 21.8.2002
Ve funkci: od 1.3.2003
Adresa: Jana Masaryka 1797 , Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A
Jméno: Ing. Michael Blaschke 10.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 11.12.2003
Ve funkci: od 9.7.2003 do 11.12.2003
Adresa: Husinec 22 , 250 68 Řež Česká republika
Řež, Husinec 22, PSČ 250 68, okres Praha - východ
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 10.10.2003 - 11.2.2004
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003
Adresa: Jana Masaryka 1797 , Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A
Jméno: Vladimír Motlík 10.10.2003 - 23.2.2005
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 1.2.2005
Ve funkci: od 9.7.2003 do 1.2.2005
Adresa: Na Plazích 42 , Davle Česká republika
Davle, Na Plazích 42, okres Praha - západ, PSČ 252 06
Jméno: Ing. Vlastislav Pánek 10.10.2003 - 23.2.2005
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 1.2.2005
Adresa: Na Vyšehradě 408 , Předměřice nad Labem Česká republika
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 408, okres Hradec Králové, PSČ 50302
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 11.2.2004 - 23.2.2005
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 1.2.2005
Ve funkci: od 12.12.2003 do 1.2.2005
Adresa: Jana Masaryka 1797 , 500 12 Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A, PSČ 500 12
Jméno: Christian Stryffeler 23.2.2005 - 29.3.2006
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2005
Ve funkci: od 2.2.2005 do 1.3.2006
Adresa: Gerstenweg 16 , CH-3400 Burgdorf Švýcarská konfederace
Gerstenweg 16, CH-3400 Burgdorf
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 23.2.2005 - 29.3.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.6.2003 do 28.2.2006
Adresa: Jana Masaryka 1797 , Hradec Králové - Nový Hradec Králové Česká republika
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Jana Masaryka 1797/1A
Jméno: Regine Fides Kocher-Wolfensberger 23.2.2005 - 3.2.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.2.2005 do 12.1.2009
Ve funkci: od 2.2.2005 do 12.1.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Untersteckholzstr. 8, CH-4900, Langenthal
Jméno: Christian Stryffeler 29.3.2006 - 3.2.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 1.2.2005 do 12.1.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , Burgdorf Švýcarská konfederace
3400 Burgdorf, Gerstenweg 16
Jméno: Habermacher Urs 29.3.2006 - 18.8.2009
Funkce: Předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2006 do 23.7.2009
Ve funkci: od 1.3.2006 do 23.7.2009
Adresa: Pfisters Reben 27 , Kerzers Švýcarská konfederace
3210 Kerzers, Pfisters Reben 27
Jméno: Regine Fides Kocher-Wolfensberger 3.2.2009 - 18.8.2009
Funkce: Místopředseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2009 do 23.7.2009
Ve funkci: od 15.1.2009 do 23.7.2009
Adresa: Švýcarská konfederace
Schnottwil, Bachgässli 33, CH - 3253
Jméno: Christian Stryffeler 3.2.2009 - 18.8.2009
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 12.1.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , Burgdorf Švýcarská konfederace
3400 Burgdorf, Gerstenweg 16
Jméno: Ing. Petr Kaláb 18.8.2009 - 25.9.2009
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009
Adresa: Nad stadionem 1318 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad stadionem 1318, PSČ 54901
Jméno: Christian Stryffeler 18.8.2009 - 6.2.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 12.1.2009
Ve funkci: od 27.7.2009
Adresa: Gerstenweg 16 , Burgdorf Švýcarská konfederace
3400 Burgdorf, Gerstenweg 16
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 18.8.2009 - 19.8.2013
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009 do 23.7.2013
Ve funkci: od 27.7.2009 do 23.7.2013
Adresa: Struha 868 , 517 54 Vamberk Česká republika
Vamberk, Struha 868, PSČ 51754
Jméno: Ing. Petr Kaláb 25.9.2009 - 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.7.2009 do 23.7.2013
Adresa: Přibyslavská 687 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Přibyslavská 687, PSČ 54901
Jméno: Christian Stryffeler 6.2.2013 - 19.8.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 13.1.2013
Adresa: Gerstenweg 16 , Burgdorf Švýcarská konfederace
3400 Burgdorf, Gerstenweg 16
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 19.8.2013 - 24.9.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 24.7.2013
Adresa: Struha 868 , 517 54 Vamberk Česká republika
Struha 868, 517 54 Vamberk
Jméno: Ing. Jiří Špaňhel 24.9.2013 - 22.7.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 24.7.2013 do 22.7.2014
Ve funkci: od 24.7.2013 do 22.7.2014
Adresa: Struha 868 , 517 54 Vamberk Česká republika
Struha 868, 517 54 Vamberk
Jméno: Christian Stryffeler 19.8.2013 - 17.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 13.1.2013 do 29.1.2015
Ve funkci: od 13.1.2013 do 29.1.2015
Adresa: Gerstenweg 16 , Burgdorf Švýcarská konfederace
3400 Burgdorf, Gerstenweg 16
Jméno: Dr. Johann Nepomuk Weixler 17.2.2015 - 29.11.2016
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 29.1.2015 do 24.10.2016
Ve funkci: od 29.1.2015 do 24.10.2016
Adresa: 2 , Am Hörchersberg Spolková republika Německo
79117 Am Hörchersberg, 2

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Markus Degen 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Ve funkci: od 30.6.2014
Adresa: Ob. Vorstadt 26 , CH-5000 Aarau Švýcarská konfederace
CH-5000 Aarau, Ob. Vorstadt 26
Jméno: Josef Dušek 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Václavická 1212 , 547 01 Náchod Česká republika
Václavická 1212, 547 01 Náchod
Jméno: JUDr. Pavel Koukal 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.6.2014
Adresa: Milovická 199 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Milovická 199/5, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Jméno: Ing. Zdeněk Barták 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Nad stadionem 1308 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad stadionem 1308
Jméno: Ing. Tomáš Havel 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Svoliského 865 , Náchod Česká republika
Náchod, Svoliského 865
Jméno: Iva Vrátná 17.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Kladská 166 , Náchod - Běloves Česká republika
Náchod - Běloves, Kladská 166
Jméno: Ing. Jaromír Skoupil 13.7.1994 - 13.3.1996
Adresa: Rytířova 785 , Praha 4 - Kamík Česká republika
Praha 4 - Kamík, Rytířova 785
Jméno: Ing. Josef Vojčický 17.9.1993 - 14.8.1996
Adresa: J.Martáka 31 , Martin Česká republika
Martin, J.Martáka 31/1
Jméno: Ing. Jindřich Kandler CSc. 13.7.1994 - 14.8.1996
Adresa: Manětínská 10 , Plzeň Česká republika
Plzeň, Manětínská 10
Jméno: Ing. Martin Jahn 13.3.1996 - 14.8.1996
Adresa: Květná 306 , 330 08 Zruč Česká republika
Zruč, Květná 306, PSČ 33008
Jméno: Ing. Milan Suchodol 14.8.1996 - 17.10.1997
Adresa: SNP 1348 , Žamberk Česká republika
Žamberk, SNP 1348, okres Ústí nad Orlicí
Jméno: Ing. Jan Ježdík 17.9.1993 - 2.9.1998
Adresa: TGM 563 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, TGM 563
Jméno: Jaroslav Zavadil 13.7.1994 - 2.9.1998
Adresa: Rašínova 663 , Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Rašínova 663
Jméno: Ing. Ludmila Kuldová 14.8.1996 - 2.9.1998
Funkce: Předseda
Adresa: Kostelecká 1127 , Náchod Česká republika
Náchod, Kostelecká 1127
Jméno: Ing. Stanislava Brejchová 14.8.1996 - 2.9.1998
Adresa: Jílovská 426 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jílovská 426
Jméno: Ing. Tomáš Kopic 17.10.1997 - 2.9.1998
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Jižní 1838 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Jižní 1838, PSČ 47001
Jméno: Ing. Milan Jurčeka 2.9.1998 - 20.4.1999
Adresa: Dlouhá 40 , 110 00 Praha l Česká republika
Praha l, Dlouhá 40, PSČ 11000
Jméno: Ing. Luděk Černovický 2.9.1998 - 1.9.2000
Adresa: V Zatáčce 560 , 140 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, V Zatáčce 560, PSČ 14000
Jméno: Ing. Milan Jurčeka 20.4.1999 - 1.9.2000
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: Dlouhá 40 , 110 00 Praha l Česká republika
Praha l, Dlouhá 40, PSČ 11000
Jméno: Ing. Jan Langer 2.9.1998 - 14.11.2001
Adresa: B. Němcové 356 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, B. Němcové 356, PSČ 54901
Jméno: Ing. Jan Langer 14.11.2001 - 24.4.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.7.1998 do 31.12.2001
Adresa: B. Němcové 356 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, B. Němcové 356, PSČ 54901
Jméno: Ing. Luděk Černovický 1.9.2000 - 10.10.2003
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 29.6.1998
Ve funkci: od 1.6.2000
Adresa: V Zatáčce 560 , 140 00 Praha 4 - Šeberov Česká republika
Praha 4 - Šeberov, V Zatáčce 560, PSČ 14000
Jméno: JUDr. Jaroslav Bartoš 1.9.2000 - 10.10.2003
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2000
Adresa: Vodičkova 30 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 30/699, PSČ 11000
Jméno: Ing. Luděk Černovický 10.10.2003 - 23.2.2005
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2003 do 1.2.2005
Ve funkci: od 9.7.2003 do 1.2.2005
Adresa: Živonínská 1629 , 190 00 Praha 9 - Újezd nad Lesy Česká republika
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Živonínská 1629, PSČ 190 00
Jméno: JUDr. Jaroslav Bartoš 10.10.2003 - 23.2.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 26.6.2003 do 1.2.2005
Adresa: Vodičkova 30 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 30/699, PSČ 11000
Jméno: Habermacher Urs 23.2.2005 - 9.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2005
Adresa: Pfisters Reben 27 , CH-3210 Kerzers Švýcarská konfederace
Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers
Jméno: Mgr. Monika Cihelková 23.2.2005 - 9.6.2005
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2005
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9a/2237, PSČ 18200
Jméno: Petr Hable 24.4.2002 - 29.3.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 7.2.2002 do 15.3.2006
Adresa: Nad Stadionem 1321 , 549 01 Nové Město nad Metují Česká republika
Nové Město nad Metují, Nad Stadionem 1321, PSČ 54901
Jméno: Habermacher Urs 9.6.2005 - 29.3.2006
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2005 do 28.2.2006
Ve funkci: od 20.4.2005 do 28.2.2006
Adresa: Pfisters Reben 27 , CH-3210 Kerzers Švýcarská konfederace
Pfisters Reben 27, CH-3210 Kerzers
Jméno: Mgr. Monika Cihelková 9.6.2005 - 26.7.2007
Funkce: Místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 1.2.2005 do 31.3.2007
Ve funkci: od 20.4.2005 do 31.3.2007
Adresa: Nad Rokoskou 9 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Rokoskou 9a/2237, PSČ 18200
Jméno: Johann Niklaus Schneider-Ammann 29.3.2006 - 15.10.2009
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2006 do 23.7.2009
Ve funkci: od 1.3.2006 do 23.7.2009
Adresa: Dorfgasse 17 , Langenthal Švýcarská konfederace
4900 Langenthal, Dorfgasse 17
Jméno: Ing. Vlastislav Pánek 26.7.2007 - 15.10.2009
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.6.2007 do 23.7.2009
Adresa: Na Vyšehradě 408 , 503 02 Předměřice nad Labem Česká republika
Předměřice nad Labem, Na Vyšehradě 408, PSČ 50302
Jméno: Jindřich Svoboda 29.3.2006 - 21.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 15.3.2006 do 22.3.2010
Adresa: Ryšavého 162 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Ryšavého 162, PSČ 54701
Jméno: Habermacher Urs 15.10.2009 - 21.7.2010
Funkce: Předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2009 do 18.5.2010
Ve funkci: od 17.8.2009 do 18.5.2010
Adresa: Pfisterst Reben 27 , Kerzers Švýcarská konfederace
3210 Kerzers, Pfisterst Reben 27
Jméno: Regine Fides Kocher - Wolfensberger 15.10.2009 - 21.7.2010
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 23.7.2009 do 18.5.2010
Adresa: Bachgässli 33 , Schnottwil Švýcarská konfederace
3253 Schnottwil, Bachgässli 33
Jméno: JUDr. Pavel Koukal 21.7.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2010 do 23.6.2014
Adresa: Milovická 199 , 198 00 Praha 9 - Hloubětín Česká republika
Praha 9 - Hloubětín, Milovická 199/5, PSČ 19800
Jméno: Josef Dušek 21.7.2010 - 24.9.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2010 do 23.6.2014
Adresa: Václavická 1212 , 547 01 Náchod Česká republika
Náchod, Václavická 1212, PSČ 54701
Jméno: Markus Degen 21.7.2010 - 8.9.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2010 do 23.6.2014
Ve funkci: od 8.6.2010 do 23.6.2014
Adresa: Ob. Vorstadt 26 , CH - 5000 Aarau Švýcarská konfederace
Ob. Vorstadt 26, CH - 5000 Aarau
Jméno: JUDr. Pavel Koukal 24.9.2013 - 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.5.2010 do 23.6.2014
Adresa: Milovická 199 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Milovická 199/5, Hloubětín, 198 00 Praha 9
Jméno: Josef Dušek 24.9.2013 - 8.9.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 30.3.2010 do 23.6.2014
Adresa: Václavická 1212 , 547 01 Náchod Česká republika
Václavická 1212, 547 01 Náchod

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Špaňhel
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Kaláb
Člen statutárního orgánu: Carsten Eisenkrämer

Vlastníci firmy Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 978 000 000 Kč 100% 20.8.2010
zakladni 748 625 000 Kč 100% 25.9.2009 - 20.8.2010
zakladni 348 625 000 Kč 100% 11.11.1998 - 25.9.2009
zakladni 232 417 000 Kč - 3.12.1997 - 11.11.1998
zakladni 202 417 000 Kč - 2.12.1994 - 3.12.1997
zakladni 493 699 000 Kč - 13.4.1993 - 2.12.1994

Sbírka Listin Ammann Czech Republic a.s. IČO: 00008753

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 80/SL 87 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2015 3.9.2015 27
B 80/SL 86 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 3.9.2015 3.9.2015 42
B 80/SL 83 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2014 5.9.2014 9.9.2014 8
B 80/SL 82 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2014 26.6.2014 25.7.2014 19
B 80/SL 81 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012] Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2014 22.7.2014 42
B 80/SL 79 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2013 25.9.2013 4
B 80/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 7.8.2013 22.8.2013 6
B 80/SL 77 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Hradci Králové 3.5.2013 3.5.2013 27
B 80/SL 76 výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Hradci Králové 2.5.2013 2.5.2013 43
B 80/SL 75 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2012 7.2.2013 2
B 80/SL 74 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Hradci Králové 21.9.2012 21.9.2012 26
B 80/SL 73 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2011 21.7.2011 41
B 80/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.8.2010 18.8.2010 25
B 80/SL 71 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 29.7.2010 3.8.2010 9.8.2010 16
B 80/SL 70 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2010 3.8.2010 44
B 80/SL 68 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.7.2009 8.10.2009 8.10.2009 10
B 80/SL 67 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 4.9.2009 28.8.2009 22.9.2009 25
B 80/SL 66 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.9.2009 15.9.2009 25
B 80/SL 64 ostatní text ke zvýš.základ.kapitálu Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 2
B 80/SL 63 ostatní rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 5
B 80/SL 62 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2009 17.8.2009 14
B 80/SL 58 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 12.4.2007 25.7.2007 26.7.2007 9
B 80/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 19.12.2005 30.1.2006 30.1.2006 14
B 80/SL 52 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2005 5.1.2006 5.1.2006 2
B 80/SL 51 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 22.11.2005 29.11.2005 29.11.2005 17
B 80/SL 49 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2005 20.9.2005 74
B 80/SL 50 notářský zápis, posudek znalce, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 8.8.2005 16.8.2005 16.8.2005 119
B 80/SL 47 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 10.1.2005 16.2.2005 16.2.2005 74
B 80/SL 46 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 26.3.2004 9.8.2004 9.8.2004 65
B 80/SL 45 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2003 30.12.2003 30.12.2003 7
B 80/SL 44 rozhod. o statut. orgánu, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 9.7.2003 3.9.2003 3.9.2003 23
B 80/SL 43 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 21.7.2003 21.7.2003 21.7.2003 42
B 80/SL 42 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2003 30.4.2003 30.4.2003 60
B 80/SL 40 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2002 2.9.2002 2.9.2002 66
B 80/SL 37 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2001 18.9.2001 18.9.2001 75
B 80/SL 36 ostatní - základní údaje Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 1
B 80/SL 38 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 5.6.2001 15.6.2001 15.6.2001 194
B 80/SL 35 účetní závěrka - za r. 1999 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2000 23.6.2000 23.6.2000 43
B 80/SL 34 ostatní - činnost DR Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 33 ostatní - úvodní slovo předsed. předst Krajský soud v Hradci Králové 26.4.2000 23.6.2000 23.6.2000 3
B 80/SL 32 ostatní - jednací a volební řád Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 4
B 80/SL 31 ostatní - zápis z VH + řádná VH Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 5
B 80/SL 30 ostatní - rezignace Krajský soud v Hradci Králové 31.5.2000 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 29 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2000 23.6.2000 23.6.2000 1
B 80/SL 28 notářský zápis - NZ 218/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 29
B 80/SL 27 ostatní - zpráva o činn. DR Krajský soud v Hradci Králové 27.4.1999 23.6.1999 23.6.1999 5
B 80/SL 26 ostatní - shrnutí roku hospodaření Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1999 23.6.1999 4
B 80/SL 25 ostatní - zápis z VH + jedncí a vol.ř. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 4
B 80/SL 24 ostatní - zápis představenstava Krajský soud v Hradci Králové 27.5.1999 23.6.1999 23.6.1999 26
B 80/SL 23 účetní závěrka - za rok 1998 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.1999 22.4.1999 22.4.1999 37
B 80/SL 22 ostatní - zápis o volbě zástupců zam. Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 1
B 80/SL 21 ostatní - podnik. záměr společnosti Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 3
B 80/SL 20 ostatní - výroční zpráva 1997 Krajský soud v Hradci Králové 8.7.1998 8.7.1998 3
B 80/SL 19 ostatní - jednací a volební řád VH Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 4
B 80/SL 18 ostatní - svolání řádné valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 2
B 80/SL 17 ostatní - zápis o řádné valné hromadě Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 8
B 80/SL 16 ostatní - zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 2
B 80/SL 15 ostatní - potvrzení o zvolení zástupce Krajský soud v Hradci Králové 2.7.1998 8.7.1998 8.7.1998 1
B 80/SL 14 notářský zápis - NZ 204/98 Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 31
B 80/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.6.1998 8.7.1998 8.7.1998 26
B 80/SL 12 ostatní - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Hradci Králové 25.3.1998 11.5.1998 11.5.1998 3
B 80/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1997 13.10.1997 13.10.1997 27
B 80/SL 10 notářský zápis - NZ 341/97 Krajský soud v Hradci Králové 30.9.1997 13.10.1997 13.10.1997 19
B 80/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1997 25.6.1997 25.6.1997 27
B 80/SL 8 notářský zápis - NZ 183/97 Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1997 25.6.1997 25.6.1997 30
B 80/SL 7 ostatní - zápis o valné hromadě Krajský soud v Hradci Králové 3.6.1997 25.6.1997 25.6.1997 4
B 80/SL 6 účetní závěrka - za rok 1996 Krajský soud v Hradci Králové 28.3.1997 29.4.1997 29.4.1997 37
B 80/SL 5 ostatní - zakladatelský plán Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1990 29.4.1997 29.4.1997 5
B 80/SL 4 ostatní - rozhodnutí ministra Krajský soud v Hradci Králové 17.12.1990 29.4.1997 29.4.1997 3
B 80/SL 3 notářský zápis - NZ 162/96 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 24
B 80/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 7
B 80/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 28.6.1996 15.7.1996 15.7.1996 21
B 80/SL 57 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 49
B 80/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2007 26

Hodnocení Ammann Czech Republic a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Ammann Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.