AMF Reece CR, s.r.o. Prostějov IČO: 48533106

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AMF Reece CR, s.r.o., která sídlí v obci Prostějov a bylo jí přiděleno IČO 48533106.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AMF Reece CR, s.r.o. se sídlem v obci Prostějov byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 17 osob. Společnost podniká v oboru Slévárenství, modelářství , Galvanizérství, smaltérství , Obráběčství a další.

Základní údaje o AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 1.1.2004
Spisová značka: C 45140
IČO: 48533106
Obchodní firma: AMF Reece CR, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným 1.1.2004
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 1.5.1993
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením s nástupnickou společností ze dne 12.09.2018 došlo k rozdělení obchodní společnosti AMF Reece CR, s.r.o., se sídlem Prostějov - Vrahovice, Tovární 837/9c, PSČ 79811, IČ 48533106, zapsané v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45140 odštěpením sloučením s obchodní společností Bernhardt Fashion CZ, s.r.o. se sídlem Na Příkopě 853/12, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 29378184, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl C, vložka 236100, jako společností nástupnickou, na kterou tak přešla odštěpená část jmění společnosti AMF Reece CR, s.r.o. uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 12.09.2018. 1.11.2018
Společnost AMF Reece CR, a.s., vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně odd.B, vložka 1045 změnila od 1.ledna 2004 svoji právní formu na společnost s ručením omezeným s obchodní firmou AMF Reece CR, s.r.o., se sídlem Prostějov, Tovární č.p. 5 82, PSČ 796 25, IČ: 48533106, zapsanou v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně odd.C, vložka č.45140. 1.1.2004
1. Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou konanou dne 26.09.2002. 2. a) Mimořádná valná hromada společnosti ze dne 26.09.2002 rozhodla a přijala záměr navýšit částku stávajícího základního kapitálu společnosti z 47.000.000,- Kč na 165.780.000,- Kč, tj. o 118.780.000,- Kč, a to upsáním 3 nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Pro upsání částky na zvýšení základního kapitálu budou vydány 3 listinné kmenové neregistrované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 93.836.200,-- Kč, 8.480.892,-- Kč a 16.462.908,-- Kč. Emisní kurs nových akcií se rovná u každé nové akcie její příslušné jmenovité hodnotě. Výše jmenovitých hodnot nově vydaných akcií odpovídá poměru stávajícíh hodnot akcií na základním kapitálu společnosti tak, aby mohly být upsány akcie v rámci přednostního práva akcionářů a jejich jmenovitá hodnota odpovídala rozsahu podílu jednotlivých akcionářů na základním kapitálu, takže každý akcionář může upsat jednu akcii v příslušné jmenovité hodnotě, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. c) Nově navrhované akcie budou moci upsat stávající akcionáři na základě svého přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoníku v sídle společnosti, a to počínaje třicátým prvním (31.) dnem následujícím po doručení informace představenstva společnosti o přednostním právu k úpisu akcií jednotlivým akcionářům ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2. Lhůta pro vykonání přednostního práva bude dva týdny počínaje dnem, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé. Upisovat přednostně akcie mohou akcionáři během stanovené lhůty každý pracovní den v kanceláři ředitele společnosti v době od 6.00 hod do 15.00 hod. Akcie budou upisovány s rozvazovací podmínkou podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, tzn. že úpis akcií by byl neplatný ke dni, ve kterém by nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý akcionář může upsat jednu akcii ve jmenovité hodnotě, která odpovídá jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě upsané akcie. Pokud by nebyly ve stanoveném termínu upsány všechny akcie s využití přednostního práva akcionářů, je představenstvo společnosti oprávněno nabídnout upsání zbylých akcií akcionářům společnosti písemnou nabídkou adresovanou do sídla jednotlivých akcionářů. V takovém případě by bylo možné upsat nabídnuté akcie v sídle společnosti počínaje od patnáctého (15.) dne doručení nabídky na úpis akcií, a to po dobu dvou týdnů rovněž v kanceláři ředitele v pracovní době od 6.00 hod do 15.00 hod. Rovněž v takovém případě se u každé nové akcie rovná emisní kurs její příslušné jmenovité hodnotě. Pokud ani tímto způsobem nedojde k upsání všech akcií, nebudou již akcie dále nabízeny ani jinému zájemci ani formou veřejné nabídky. Pokud využijí svého přednostního práva na upsání nových akcií společnosti i ostatní akcionáři, emisního kursu upsaných akcií, jsou takoví akcionáři povinni splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní účet společnosti zřízený u Komerční banky pobočka Prostějov č.ú. 863273440267/011, a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne upsání akcií do listiny upisovatelů. d) Mimořádná valná hromada společnosti připustila možnost započtení pohledávek akcionáře AMF REECE Inc. vyplývajících ze smlouvy o půjčce ze dne 6.5.1999 mezi věřitelem AMF REECE Inc. a společností AMF Reece CR, a.s. jako dlužníkem pro částku 2.365.566,64 USD, a dále ze smlouvy uzavřené dne 16.3.1995 mezi původním věřitelem (dřívějším akcionářem společnosti) B.V. INTERNATIONALE MACHINEHANDEL VOOR DE CONFECTIE INDUSTRIE AMSTERDAM a dlužníkem AMF Reece CR, a.s. pro částku 1.455.182,- USD, která byla dle sdělení z 15.5.1995 postoupena na věřitele AMF REECE Inc. proti závazku uhradit společnosti AMF Reece CR, a.s. emisní kurs akcií, a to až pro částku 118.780.000,- Kč. Splatnost půjček byla původně sjednaná na 31.12.2003 a 28.2.2004. Mezi smluvními stranami, tj. AMF REECE Inc. jako věřitelem a AMF Reece CR, a.s. byla uznáním závazku a dohodou uzavřenou dne 13.8.2002 změněna doba splatnosti půjček vyplývajících ze smluv o půjčce ze dne 6.5.1999 a z 6.3.1995 na termín 26.9.2002 za podmínek v dohodě stanovených. Dohoda o započtení pohledávek, kterou by byla provedena úhrada akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu bude mezi společností a akcionářem uzavřena nejpozději do jednoho (1) roku od konání mimořádné valné hromady, která schválila záměr o navýšení základního kapitálu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Při uzavření případné dohody o započtení bude pro přepočtení pohledávky akcionáře na české koruny použit oficiální kurs USD vyhlášený ke dni konání mimořádné valné hromady, která přijala usnesení o záměru zvýšení základního kapitálu. e) Po upsání všech akcií a jejich úhradě, ať již sjednáním dohody o započtení, nebo úhradou finančními vklady na určený účet, je představenstvo společnosti povinno bez zbytečného odkladu podat na návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. f) Po zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku provede společnost výměnu stávajících akcií společnosti za akcie s vyznačením vyššího základního kapitálu a pro akcionáře, kteří se podíleli na zvýšení základního kapitálu i s vyšší jmenovitou hodnotou představující jejich nový podíl na základním kapitálu společnosti. Akcie budou vyměněny do 30 dnů od právní moci usnesení, kterým bude zapsáno zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3. Mimořádná valná hromada přijala rozhodnutí, kterým dala souhlas akcionáři AMF REECE Inc. se započtením pohledávek společnosti AMF Reece CR, a.s. na zaplacení emisního kursu upsaných akcií proti pohledávce akcionáře vyplývajících ze smlouvy o půjčce z 06.05.1999 pro částku 2.365.566,64 USD uzavřenou mezi firmou AMF REECE Inc. jako věřitelem a společností AMF Reece CR, a.s. jako dlužníkem a dále ze smlouvy uzavřené dne 16.3.1995 mezi původním věřitelem firmou B.V. INTERNATIONALE MACHINEHANDEL VOOR DE CONFECTIE INDUSTRIE AMSTERDAM, se sídlem Hendrik Figeeweg 4 2031 BJ Haartem, Holandsko a dlužníkem společnosti AMF Reece CR, a.s. pro částku 1.455.182,- USD, která byla dle sdělení věřitele z 15.5.1995 postoupena na věřitele AMF REECE Inc., se sídlem 8080 AMF Drive, Mechanicsville, Virginia 23111. Souhlas se započtením pohledávek proti závazku zvýšit základní kapitál společnosti byl dán proto, aby došlo ke kapitalizaci pohledávek akcionáře a tím i k posílení finanční situace společnosti. 3.1.2003 - 13.8.2003
Společnost se řídí stanovami přijatými řádnou valnou hromadou konanou dne 29.06.2001. 11.6.2002 - 1.1.2004
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 10.6.1998. 8.7.1998 - 1.1.2004
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 23.4.1997. 4.6.1997 - 1.1.2004
Byly předloženy stanovy ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 26.8.1996. 22.11.1996 - 1.1.2004

Aktuální kontaktní údaje AMF Reece CR, s.r.o.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 48533106
Obchodní firma: AMF Reece CR, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Evidující úřad: Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 30.4.1993
Celkový počet živností: 22
Aktivních živností: 6

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 48533106
Firma: AMF Reece CR, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Prostějov
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.6.1993

Kontakty na AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11 29.8.2011
Sídlo: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11 6.5.2010 - 29.8.2011
Sídlo: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11 7.7.2008 - 6.5.2010
Sídlo: Tovární 582/9 , Prostějov 798 11 11.6.2002 - 7.7.2008
Sídlo: Tovární ul.č. 9 , 798 11 Prostějov Česká republika
8.7.1998 - 11.6.2002
Sídlo: Vrahovická ul.č. 612 , Prostějov - Vrahovice Česká republika
24.4.1995 - 8.7.1998
Sídlo: Prostějov - Vrahovice Česká republika
1.5.1993 - 24.4.1995

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Tovární 837/9, Prostějov 798 11

Obory činností AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Galvanizérství, smaltérství 15.4.2009
Slévárenství, modelářství 15.4.2009
Obráběčství 15.4.2009
Zámečnictví, nástrojářství 15.4.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.4.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.4.2009
výroba a prodej průmyslových šicích strojů a zdravotních a kompenzačních pomůcek 22.11.1996 - 15.4.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.5.1993 - 22.11.1996
výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost 1.5.1993 - 22.11.1996
technicko-inženýrské služby ve strojírenství 1.5.1993 - 22.11.1996
obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxa- tivně stanovených živnostenským zákonem 1.5.1993 - 22.11.1996
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.5.1993 - 22.11.1996
slévání železných a neželezných barevných kovů 1.5.1993 - 22.11.1996
výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.) 1.5.1993 - 22.11.1996
broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů 1.5.1993 - 22.11.1996
galvanizace kovů 1.5.1993 - 22.11.1996
zámečnictví 1.5.1993 - 22.11.1996
kovoobrábění 1.5.1993 - 22.11.1996
smaltování 1.5.1993 - 22.11.1996
hostinská činnost 1.5.1993 - 22.11.1996

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 2 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Výroba strojů a zařízení

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Na příkopě 853/12 , Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny: 1008871966
Obory činností:
  • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování: 2.5.2013
Provozovna č. 2
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Výroba strojů a zařízení

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 5 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna: Tovární 837/9 , Prostějov 798 11
Identifikační číslo provozovny: 1000860515
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 19.7.1996

Živnost č. 7 Galvanizace kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 8 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 6.6.1996

Živnost č. 9 Zámečnictví

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 10 Výroba nástrojů (nástroje, nářadí apod.)

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 11 Kovoobrábění

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 6.6.1996

Živnost č. 12 Technicko-inženýrské služby ve strojírenství

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 17.7.1996

Živnost č. 13 Smaltování

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 14 Výroba a opravy elektrických šicích strojů a elektrických přístrojů pro domácnost

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 6.6.1996

Živnost č. 15 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 6.6.1996

Živnost č. 16 Slévání železných a neželezných barevných kovů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 17 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 16.5.1995

Živnost č. 18 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 19 Kovoobráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 19.7.1996

Živnost č. 20 Obchodní činnost včetně zahraniční s výjimkou činností taxativně stanovených živnostenským zákonem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 17.7.1996

Živnost č. 21 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 30.4.1993
Zánik oprávnění: 17.7.1996

Živnost č. 22 Výroba a prodej průmyslových šicích strojů a zdravotních a kompenzačních pomůcek

Druh živnosti: Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 19.7.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Slévárenství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jednatel jedná za společnost samostatně. 4.1.2019
Společnost zastupují a jejím jménem jednají dva jednatelé, vždy společně. 6.11.2014 - 4.1.2019
Společnoswt zastupují a jejím jménem jednají dva jednatelé, vždy společně. 15.4.2009 - 6.11.2014
Způsob zastupování: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. 1.1.2004 - 15.4.2009
Způsob jednání: Společnost zastupují dva členové představenstva společně, nebo ředitel společnosti, také pracovníci či jiné osoby na základě plné moci udělené představenstvem či ředitelem, nebo prokuristé. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce dva členové představenstva nebo ředitel společnosti nebo jiná osoba oprávněná jednat jménem společnosti. 24.4.1995 - 1.1.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva. Představenstvo může toto právo přenést na ředitele společnosti, popř. na další vedoucí pracovníky společnosti písemnou plnou mocí, a to jen v obchodních věcech společnosti a k zabezpečení běžného chodu společnosti. 13.6.1994 - 24.4.1995
Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva. K výkonu dílčích činností k zabezpečení běžného chodu společnosti podepisuje se za společnost ředitel společnosti. 1.5.1993 - 13.6.1994
Jméno: Ing. Igor Komloš 15.12.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 24.3.2009
Adresa: Západní 335/6, Prostějov 796 04
Jméno: Ing. Miroslav Pravec 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 325/21, Boskovice 680 01
Jméno: Ing. Zdeněk Přikryl 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: 98, Valchov 680 01
Jméno: Ing. Petr Pospíšil 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Svornosti 6 , 798 11 Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. František Hrda 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Jos. Čejky 398, Svitávka 679 32
Jméno: Ing. Petr Janůj 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: místopředseda předst., ředitel
Adresa: Na trávníku 8 , Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Miroslav Bubník 1.5.1993 - 13.6.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Běhounská 1/26, Brno 602 00
Jméno: Ing. Radek Toul 1.5.1993 - 17.11.1994
Funkce: člen představenstva
Adresa: Komenského 2104/14, Boskovice 680 01
Jméno: Ing. Petr Janůj 13.6.1994 - 17.11.1994
Funkce: člen představenstva, ředitel
Adresa: Na trávníku 8 , Prostějov Česká republika
Jméno: Ing. Antonín Konečný 17.11.1994 - 24.4.1995
Funkce: člen představenstva, ředitel
Adresa: Na Větru 791, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Radoslava Hošková 17.11.1994 - 24.4.1995
Funkce: členka představenstva
Adresa: Kořískova 623/31, Brno 621 00
Jméno: Willem Johannes K O S T E R 14.12.1994 - 24.4.1995
Funkce: člen představenstva
Adresa: Mozartlaan 57 , Holandsko, 2253 HZ Voorschoten Česká republika
Jméno: Jan Urban 24.4.1995 - 11.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Rosečská 1438/19, Praha 140 00
Jméno: ing. Antonín Konečný 24.4.1995 - 11.4.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Na Větru 791, Lanškroun 563 01
Jméno: ing. Radoslava Hošková 24.4.1995 - 11.4.1996
Funkce: členka představenstva
Adresa: Kořískova 623/31, Brno 621 00
Jméno: Mayo Singleton Silvey, Jr. 11.4.1996 - 11.4.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: POWHATAN Va USA , 3145 JUDES FERRY ROAD Spojené státy americké
Jméno: Ing. Radoslava Hošková 11.4.1996 - 22.11.1996
Funkce: členka představenstva
Adresa: Kořískova 623/31, Brno 621 00
Jméno: Mayo Singleton Silvey, Jr. 11.4.1996 - 22.11.1996
Funkce: předseda představenstva
Adresa: POWHATAN Va USA , 3145 JUDES FERRY ROAD Spojené státy americké
Jméno: ing. Antonín Konečný 11.4.1996 - 22.11.1996
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Větru 791, Lanškroun 563 01
Jméno: Ing. Ladislav Musil 22.11.1996 - 4.6.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hvězda 3722/4, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Antonín Konečný 22.11.1996 - 15.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Větru 791, Lanškroun 563 01
Jméno: Mayo Singleton Silvey, Jr., Nar. 2.4.1937 22.11.1996 - 11.6.2002
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: POWHATAN Va USA , 3145 JUDES FERRY ROAD Spojené státy americké
Jméno: Alois Jakubec 4.6.1997 - 11.6.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: sídl. Svornosti 622/3, Prostějov 798 11
Jméno: Ing. Antonín Konečný 15.9.2000 - 11.6.2002
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Ostrožská 866, Hluk 687 25
Jméno: Ing. Antonín Konečný 11.6.2002 - 1.1.2004
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: od 29.6.2001 do 1.1.2004
Adresa: Ostrožská 866, Hluk 687 25
Jméno: Alois Jakubec 11.6.2002 - 1.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2001 do 1.1.2004
Adresa: sídl. Svornosti 622/3, Prostějov 798 11
Jméno: Ing. Pavel Svozil 11.6.2002 - 1.1.2004
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: od 29.6.2001 do 1.1.2004
Adresa: Pod Křivým 579, Hranice 753 01
Jméno: Cenk Oflaz 1.1.2004 - 5.9.2005
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Turecká republika
Konakli Sok No 30/3, Florya Istambul
Jméno: Cenk Oflaz 5.9.2005 - 3.5.2007
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2004
Adresa: Rezkova 409/2, Brno 602 00
Jméno: Cenk Oflaz 3.5.2007 - 15.4.2009
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 1.1.2004 do 24.3.2009
Adresa: Krasická 355/49, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Igor Komloš 15.4.2009 - 6.11.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 24.3.2009
Adresa: Perunská 3797/32, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. David Poláček 15.4.2009 - 6.11.2014
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 24.3.2009
Adresa: Holasova 611/10, Třebíč 674 01
Jméno: Ing. Igor Komloš 6.11.2014 - 15.12.2016
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 24.3.2009
Adresa: Perunská 3797/32, Hodonín 695 01
Jméno: Ing. David Poláček 6.11.2014 - 4.1.2019
Funkce: jednatel
Ve funkci: od 24.3.2009 do 4.1.2019
Adresa: Holasova 611/10, Třebíč 674 01

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Ladislava Bernardová 1.5.1993 - 5.9.1994
Funkce: členka
Adresa: 149, Křetín 679 62
Jméno: Ing. Pavol Zajac 1.5.1993 - 5.9.1994
Funkce: člen
Adresa: Čejkovická 4082/7, Brno 628 00
Jméno: Ing. Iva Andrésová 5.9.1994 - 13.8.1998
Funkce: členka
Adresa: Újezd 2181/1, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Emil Moudrý 13.8.1998 - 15.9.2000
Funkce: člen
Adresa: Podskalí 85/9, Mostkovice 798 02
Jméno: Květoslav Lužný 1.5.1993 - 11.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: 83 , Přemyslovice Česká republika
Jméno: Zdeněk Roháček 5.9.1994 - 11.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Bulharská 3483/12, Prostějov 796 01
Jméno: Ing. Pavel Svozil 15.9.2000 - 11.6.2002
Funkce: člen
Ve funkci: do 29.6.2001
Adresa: Pod Křivým 579, Hranice 753 01
Jméno: Ing. Iva Zvolská 11.6.2002 - 10.12.2003
Funkce: předseda
Ve funkci: od 29.6.2001 do 26.6.2003
Adresa: Tyršova 10 , 683 23 Ivanovice na Hané Česká republika
Jméno: Jaroslav Viktorin 11.6.2002 - 10.12.2003
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2001
Adresa: 51, Krumsín 798 03
Jméno: Zdeněk Roháček 11.6.2002 - 1.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 29.6.2001 do 1.1.2004
Adresa: Bulharská 3483/12, Prostějov 796 01
Jméno: Jaroslav Viktorin 10.12.2003 - 1.1.2004
Funkce: předseda
Ve funkci: od 29.6.2001 do 1.1.2004
Adresa: 51, Krumsín 798 03
Jméno: Ondřej Sekanina 10.12.2003 - 1.1.2004
Funkce: člen
Ve funkci: od 26.6.2003 do 1.1.2004
Adresa: nám. Spojenců 2606/1, Prostějov 796 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Ing. Igor Komloš

Vlastníci firmy AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 60 000 000 Kč 100% 1.1.2004
zakladni 165 780 000 Kč 100% 13.8.2003 - 1.1.2004
zakladni 47 000 000 Kč - 1.5.1993 - 13.8.2003

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 93 836 200 Kč 1 13.8.2003 - 1.1.2004
Akcie na jméno 8 480 890 Kč 1 13.8.2003 - 1.1.2004
Akcie na jméno 16 462 900 Kč 1 13.8.2003 - 1.1.2004
Akcie na jméno 37 130 000 Kč 1 24.4.1995 - 1.1.2004
Akcie na jméno 3 355 800 Kč 1 24.4.1995 - 1.1.2004
Akcie na jméno 6 514 200 Kč 1 24.4.1995 - 1.1.2004
Akcie na majitele 47 000 Kč 1 000 17.11.1994 - 24.4.1995
Akcie na majitele 47 000 000 Kč 1 1.5.1993 - 17.11.1994

Sbírka Listin AMF Reece CR, s.r.o. IČO: 48533106

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
C 45140/SL 73 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 26.6.2015 24.7.2015 27.7.2015 25
C 45140/SL 72 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 16.6.2014 20.10.2014 24.11.2014 24
C 45140/SL 71 notářský zápis dohoda spol., změna spol. sml., NZ 556/2014 Krajský soud v Brně 14.10.2014 5.11.2014 6.11.2014 6
C 45140/SL 70 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 27.6.2013 28.1.2014 29.1.2014 25
C 45140/SL 69 zpráva auditora výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 30.6.2012 9.10.2012 19.10.2012 26
C 45140/SL 68 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.6.2011 11.1.2012 26
C 45140/SL 67 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 24.6.2010 13.4.2011 22
C 45140/SL 66 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.5.2009 13.4.2011 21
C 45140/SL 65 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 6
C 45140/SL 64 smlouva o prodeji/převodu částí rozděleného obch. podílu Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 11
C 45140/SL 63 smlouva o prodeji/převodu částí rozděleného obch. podílu Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 11
C 45140/SL 62 smlouva o prodeji/převodu částí rozděleného obch. podílu Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 11
C 45140/SL 61 smlouva o prodeji/převodu částí rozděleného obch. podílu Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 11
C 45140/SL 60 smlouva o prodeji/převodu částí rozděleného obch. podílu Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 11
C 45140/SL 59 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 193/2010 Krajský soud v Brně 26.4.2010 7.5.2010 48
C 45140/SL 58 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 7.4.2009 15.4.2009 2
C 45140/SL 57 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 24.3.2009 15.4.2009 6
C 45140/SL 56 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 141/09 Krajský soud v Brně 24.3.2009 15.4.2009 31
C 45140/SL 55 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Brně 30.6.2008 9.7.2008 6
C 45140/SL 54 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 239/08 Krajský soud v Brně 30.6.2008 9.7.2008 30
C 45140/SL 53 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 23.2.2006 1.11.2006 40
C 45140/SL 52 účetní závěrka 2003 k 31.12.03 Krajský soud v Brně 20.2.2004 8.11.2004 102
C 45140/SL 51 účetní závěrka - k 30.9.2003 Krajský soud v Brně 26.10.2003 4.3.2004 39
C 45140/SL 50 posudek znalce Krajský soud v Brně 4.3.2004 174
C 45140/SL 49 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.12.2003 4.3.2004 2
C 45140/SL 48 ostatní - plná moc Krajský soud v Brně 9.10.2003 4.3.2004 11
C 45140/SL 47 ostatní - komise obch. rejstříku Krajský soud v Brně 1.8.1989 4.3.2004 6
C 45140/SL 46 ostatní - rozhodnutí ředitele Krajský soud v Brně 8.4.2003 4.3.2004 13
C 45140/SL 45 notářský zápis - spol. smlouva Krajský soud v Brně 1.12.2003 4.3.2004 47
C 45140/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 14.7.2003 12.12.2003 1
C 45140/SL 43 ostatní - zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.7.2003 12.12.2003 1
C 45140/SL 42 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 12.12.2003 3
C 45140/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.7.2003 12.12.2003 1
C 45140/SL 21 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 2.7.2003 12.12.2003 1
C 45140/SL 20 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 12.12.2003 3
C 45140/SL 41 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 27.11.2003 2.12.2003 75
C 45140/SL 19 výroční zpráva -2002 Krajský soud v Brně 30.10.2003 2.12.2003 74
C 45140/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2002 25.8.2003 16
C 45140/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2002 25.8.2003 16
C 45140/SL 39 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.9.2002 29.1.2003 11
C 45140/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2002 29.1.2003 16
C 45140/SL 17 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 27.9.2002 29.1.2003 11
C 45140/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.9.2002 29.1.2003 16
C 45140/SL 37 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 24.4.2002 22.8.2002 6
C 45140/SL 36 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 28.2.2002 22.8.2002 25
C 45140/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 24.6.2002 22.8.2002 4
C 45140/SL 15 ostatní - zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 3.5.2002 22.8.2002 6
C 45140/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 20.3.2002 22.8.2002 25
C 45140/SL 13 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 24.6.2002 22.8.2002 4
C 45140/SL 34 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 18.4.2001 26.6.2002 27
C 45140/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.7.2001 26.6.2002 3
C 45140/SL 32 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 11.7.2001 26.6.2002 19
C 45140/SL 12 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 20.3.2001 26.6.2002 27
C 45140/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.7.2001 26.6.2002 3
C 45140/SL 10 notářský zápis - VH,změna stanov Krajský soud v Brně 11.7.2001 26.6.2002 19
C 45140/SL 9 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 25.2.1999 17.3.1999 16
C 45140/SL 31 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 25.2.1999 17.3.1999 16
C 45140/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 10.6.1998 13.8.1998 4
C 45140/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.1993 13.8.1998 16
C 45140/SL 30 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 10.6.1998 13.8.1998 4
C 45140/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.6.1998 13.8.1998 16
C 45140/SL 6 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.3.1998 26.5.1998 16
C 45140/SL 28 účetní závěrka 1997 Krajský soud v Brně 31.3.1998 26.5.1998 16
C 45140/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.1993 3.3.1998 16
C 45140/SL 3 notářský zápis Krajský soud v Brně 23.4.1997 3.3.1998 3
C 45140/SL 27 účetní závěrka 1996 Krajský soud v Brně 3.3.1998 2
C 45140/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.4.1997 3.3.1998 16
C 45140/SL 25 notářský zápis - osvědčení VH Krajský soud v Brně 23.4.1997 3.3.1998 3
C 45140/SL 24 notářský zápis - zakl. listina Krajský soud v Brně 19.4.1993 3.3.1998 43
C 45140/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.8.1996 3.3.1998 16
C 45140/SL 2 notářský zápis Krajský soud v Brně 19.4.1993 3.3.1998 43
C 45140/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.4.1993 3.3.1998 16
C 45140/SL 5 ostatní - mylný zápis Krajský soud v Brně 0

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AMF Reece CR, s.r.o.


Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 2 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AMF Reece CR, s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.