Agrovit - KRATINA, a.s. Svatobořice-Mistřín IČO: 63483572

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agrovit - KRATINA, a.s., která sídlí v obci Svatobořice-Mistřín a bylo jí přiděleno IČO 63483572.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem Agrovit - KRATINA, a.s. se sídlem v obci Svatobořice-Mistřín byla založena v roce 1996. Firma již ukončila svou činnost. V jejím vedení se dosud vystřídalo 15 osob. Společnost podniká(podnikala) v oboru Zprostředkování obchodu , Pronájem a půjčování věcí movitých , Činnost účetních poradců a vedení účetnictví a další.

Základní údaje o Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Brně 7.2.1996
Spisová značka: B 1759
IČO: 63483572
Obchodní firma: Agrovit - KRATINA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost 7.2.1996
Stav subjektu: Tuzemská - Zaniklý
Datum zápisu: 7.2.1996
Datum zániku: 1.5.2019
Na společnost Agrovit - KRATINA, a.s., se sídlem ve Svatobořicích - Mistříně, Mistřín, Ke Mlýnu 1008/32, PSČ 696 04, identifikační číslo 63483572, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 1759, přešlo jako na společ nost nástupnickou v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti KRATINA, a.s., se sídlem Dolních Bojanovicích, Hodonínská 878, PSČ 696 17, identifikační číslo 49968068, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 1207, a to podle Projektu fúze sloučením ze dne 21.6.2016 schváleného rozhodnutími jediných akcionářů zúčastněných společností dne 2.8.2016. 10.8.2016 - 1.5.2019
Valná hromada společnosti Agrovit, a.s. rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií společnosti na osobu hlavního akcionáře takto: Valná hromada ve smyslu § 382 ZOK určuje, že hlavním akcionářem společnosti Agrovit, a.s. je Ing. Zdeněk Červenka, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26 (dále jen hlavní akcionář), když Ing. Zdeněk Červenka v l a s t n í 38.519 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, vydaných společností Agrovit, a.s., se sídlem Ke Mlýnu 1008/32, Mistřín, 696 04 Svatobořice Mistřín, IČ0 63483572, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1759 (dále jen společnost), jejíž základní kapitál činí 42.782.000,- Kč a je rozdělen na 42.782 ks akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 38.519.000,- Kč, což činí 90,03552 % základního kapitálu společnosti Agrovit, a.s. s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve výši 90,03552 % ve společnosti Agrovit, a.s. Ing. Zdeněk Červenka je tak hlavním akcionářem společnosti Agrovit, a.s. ve smyslu § 382 odst. 2 ZOK. Valná hromada rozhoduje dle § 382 odst. 1 ZOK o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, kterými jsou akcie společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcionáře, a to Ing. Zdeňka Č ervenku, nar. 6. 10. 1956, bytem Luhačovice, Solné 513, PSČ 763 26. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům společnosti, kterými jsou akcie menšinových akcionářů společnosti, přechází dle § 385 odst. 1 ZOK odst. 1 na hlavního akcionáře uplynutím jed noho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění, které poskytne hlavní akcionář, ostatním akcionářům společnosti Agrovit, a.s., případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů společnosti, při přechodu ostatníc h akcií společnosti Agrovit, a.s. na hlavního akcionáře, činí částku 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou akcii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění byla hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 342-5/2015 Ing. Libora Bučka, bytem Trávník 2083, Staré Město, PSČ 686 03, soudního znalce pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry a podniky (dále jen znalec), který hlavní akcionář doručil společnosti Agrovit, a .s. spolu s žádostí o svolání valné hromady, když závěry tohoto znaleckého posudku jsou takové, že hodnota akcií společnosti Agrovit, a.s. a tedy přiměřená výše protiplnění za akcie ostatních akcionářů, je částka 722,- Kč za každou nekótovanou kmenovou ak cii společnosti Agrovit, a.s. znějící na jméno vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Při zpracování znaleckého posudku byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků pro vlastníky a věřitele. Určená výše protiplnění se od částky uvedené ve znaleckém posudku neodchyluje. Valná hromada určuje, že stanovené protiplnění bude poskytnuto dle § 378 odst. 1 písm. b) ZOK oprávněným osobám obchodníkem s cennými papíry, obchodní korporací Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 kalendářních dnů po splnění podmínek dle § 3 87 ZOK, tedy po dni, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 387 odst. 1 a 2 ZOK. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění, zejména zda bude protiplnění vyplaceno poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet, sdělí oprávněná osoba v den, ve kterém akcie dosavadních vlastníků listinných akcií budou předány společnosti dle § 38 7 ZOK. Valná hromada osvědčuje, že obchodní korporace Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, která je obchodníkem s cenn ými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů, dne 15. 6. 2015 a před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že hlavní akcionář před konáním valné hromady převedl a předal tomuto obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši p otřebné k výplatě peněžního protiplnění menšinovým akcionářům a hlavní akcionář tuto skutečnost doložil společnosti před konáním valné hromady. Valná hromada osvědčuje, že společnost Agrovit, a.s. zmocnila na základě plné moci ze dne 15. 6. 2015 obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku v edeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, k převzetí akcií menšinových akcionářů společnosti Agrovit, a.s. v rozsahu podle § 387 odst. 1 ZOK. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, tedy předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v řádné lhůtě podle § 387 odst. 1 a 2 ZOK, tedy do 30 dnů po přechodu vlastnického práva, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnec h v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci řádné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry do měsíce, bude společností Agrovit, a.s., stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Dosavadní vlastníci akcií, odlišní od hlavního akcionáře, kteří dosud nepředložili své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie k převzetí obchodníkovi s cennými papíry, a to společnosti Roklen360 a.s., se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 60732075, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 20437, v dodatečné lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, v provozovně obchodníka s cennými papíry na adrese náměstí Míru 64, 760 01 Zlín, v pracovních dnech v pondělí, ve středu v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00 hodin, přičemž v případě potřeby si dosavadní akcionář může telefonicky na telefonním čísle 577217375 sjednat s obchodníkem s cennými papíry v rámci dodatečné lhůty jiný pracovní den či hodinu k předání listinných akcií. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude společnost Agrovit, a.s. postupovat podle § 346 odst. 1 věta první ZOK. 3.9.2015 - 10.8.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 4.7.2014 - 10.8.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 4.7.2014 - 10.8.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.7.2014 - 1.5.2019
Dne 25.6.2001 se konala valná hromada společnosti, na které bylo schváleno úplné znění stanov. 3.5.2002 - 1.5.2019
Řádná valná hromada společnosti konaná dne 27.6.2000 schválila nové úplné znění stanov. 4.9.2000 - 1.5.2019
Základní jmění je splaceno. 28.1.1997 - 9.2.1998
Akcie jsou převoditelné jen na základě předchozího písemného souhlasu představenstva. 28.1.1997 - 10.8.2016

Aktuální kontaktní údaje Agrovit - KRATINA, a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 63483572
Obchodní firma: Agrovit - KRATINA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Kyjov
Vznik první živnosti: 23.2.1996
Celkový počet živností: 21

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 63483572
Firma: Agrovit - KRATINA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Svatobořice-Mistřín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.2.1996

Kontakty na Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Ke Mlýnu 1008/32 , Svatobořice-Mistřín 696 04 8.7.2015 - 1.5.2019
Sídlo: Ke Mlýnu 1008/32 , Svatobořice-Mistřín 696 04 27.6.2014 - 8.7.2015
Sídlo: Ke Mlýnu 1008/32 , Svatobořice-Mistřín 696 04 8.11.2011 - 27.6.2014
Sídlo: Ke Mlýnu 1008/32 , Svatobořice-Mistřín 696 04 7.2.1996 - 8.11.2011

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Ke Mlýnu 1008/32, Svatobořice-Mistřín 696 04

Obory činností Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 10.8.2016 - 19.9.2016
Předmět podnikání Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 11.8.2010 - 10.8.2016
Opravy silničních vozidel 11.8.2010 - 1.5.2019
Kovářství, podkovářství 11.8.2010 - 1.5.2019
Zámečnictví, nástrojářství 11.8.2010 - 1.5.2019
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 11.8.2010 - 1.5.2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.8.2010 - 1.5.2019
silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní, s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 3.5.2002 - 11.8.2010
oprava silničních vozidel 3.5.2002 - 11.8.2010
zprostředkování obchodu 3.5.2002 - 11.8.2010
velkoobchod 3.5.2002 - 11.8.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 3.5.2002 - 11.8.2010
skladování zboží a manipulace s nákladem 3.5.2002 - 11.8.2010
výroba potravinářských výrobků 3.5.2002 - 11.8.2010
výroba nápojů 3.5.2002 - 11.8.2010
činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví 3.5.2002 - 11.8.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 3.5.2002 - 11.8.2010
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou náhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelských balících do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 3.5.2002 - 11.8.2010
specializovaný maloobchod 3.5.2002 - 11.8.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 3.5.2002 - 11.8.2010
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 3.5.2002 - 11.8.2010
činnost účetních poradců a vedení účetnictví 3.5.2002 - 11.8.2010
kovářství 3.5.2002 - 11.8.2010
zámečnictví 3.5.2002 - 11.8.2010
zemědělská výroba a s tím související obchodní činnnost, úprava a zpracování zemědělské produkce, příležitostné práce a výkony související se zemědělskou výrobou 7.2.1996 - 3.5.2002

Předmět činnosti dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
rostlinná výroba živočišná výroba úprava, zpracování a prodej vlastní zemědělské výroby 11.8.2010

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 2 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců a vedení účetnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 15.11.2000

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti chemie, potravinářství, zemědělství a lesnictví

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba nápojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2019

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 31.5.2001

Živnost č. 10 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2019

Živnost č. 11 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 23.2.1996
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 13 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.2.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2019

Živnost č. 14 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.2.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2019

Živnost č. 15 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 29.2.1996
Zánik oprávnění: 1.5.2019

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 29.3.2012

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní - provozovaná autobusem

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 10.4.1996
Zánik oprávnění: 3.7.2001

Živnost č. 18 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1999
Zánik oprávnění: 24.1.2001

Živnost č. 19 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 20 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 7.10.1999
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 27.8.2001
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Výroba ostatních potravinářských výrobků
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
Obrábění
Výroba zámků a kování
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Skladování
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje ve všech záležitostech člen představenstva. 4.7.2014 - 1.5.2019
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda představenstva, nebo dva členové představenstva, nebo ředitel společnosti a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce osoby oprávněné jednat jménem společnosti. 7.2.1996 - 4.7.2014
Jméno: Ing. Radek Fišman 7.2.1996 - 29.5.1996
Funkce: místopředseda představenstva
Adresa: 29, Šardice 696 13
Jméno: František Pekárek 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Hlavní 29/8, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Jindřich Kostrhoun 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Jungmannova 1251/8, Kyjov 697 01
Jméno: Drahoslav Sládek 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Na Chmelnici 1050/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Jan Polcr 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: předseda představenstva
Adresa: Hlavní 367/152, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Miroslav Veselý 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Josef Měchura 29.5.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: K Vinohradům 967/27, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Radek Fišman 29.5.1996 - 4.9.2000
Funkce: člen představenstva
Adresa: 29, Šardice 696 13
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 29.5.1996 - 4.9.2000
Funkce: místopředsedkyně představenstva
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Zdeněk Červenka 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: předseda představenstva
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jan Polcr 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: místopředseda představenstva
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Hlavní 367/152, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Miroslav Veselý 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Josef Duda 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: člen představenstva
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: 160, Kostelany nad Moravou 686 01
Jméno: Ing. Zdeněk Červenka 30.9.2005 - 12.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Ve funkci: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 30.9.2005 - 12.8.2010
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Ve funkci: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Miroslav Veselý 30.9.2005 - 12.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Zdeněk Červenka 12.8.2010 - 27.6.2014
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010
Ve funkci: od 27.5.2010
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 12.8.2010 - 27.6.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010
Ve funkci: od 27.5.2010
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Miroslav Veselý 12.8.2010 - 27.6.2014
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010
Adresa: Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Zdeněk Červenka 27.6.2014 - 3.9.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Ve funkci: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 27.6.2014 - 3.9.2015
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Ve funkci: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Miroslav Veselý 27.6.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Adresa: Vrbátky 47/77, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: předsedkyně představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Ve funkci: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: Paseky 453, Lukov 763 17
Jméno: Ing. Ondřej Červenka 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: Družstevní 90, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Ladislav Plšek 10.8.2016 - 13.7.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016 do 15.6.2018
Adresa: Paseky 453, Lukov 763 17
Jméno: JUDr. Tomáš Pavlíček 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Příkrá 6898, Zlín 760 01
Jméno: Ing. Jarmila Mendlová 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: Vyhnálov 770/10, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Bc. Zdeněk Červenka 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Štěpán Červenka 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Karel Čadek 13.7.2018 - 1.5.2019
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 15.6.2018
Adresa: Pitínská 351, Bojkovice 687 71

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Zdeněk Buštík 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: místopředseda
Adresa: Na Zelničkách 392/35, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Anna Bábíková 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: členka
Adresa: Na Dolině 940/9, Svatobořice-Mistřín 696 04
Jméno: Hedvika Buchtová 7.2.1996 - 4.9.2000
Funkce: předsedkyně
Adresa: U Statku 109, Milotice 696 05
Jméno: Ing. Bohdan Bidmon 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: předseda
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Neradice 2272, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Jindřich Kostrhoun 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: místopředseda
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Jungmannova 1251/8, Kyjov 697 01
Jméno: Hedvika Buchtová 4.9.2000 - 30.9.2005
Funkce: člen
Ve funkci: do 27.4.2005
Adresa: Rafanda 517, Milotice 696 05
Jméno: Vladimír Mazuch 30.9.2005 - 13.7.2006
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005
Adresa: 229, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Karel Čadek 30.9.2005 - 15.9.2008
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005
Ve funkci: od 27.4.2005
Adresa: Provazní 2184, Uherský Brod 688 01
Jméno: Ing. Ladislav Kozubík 30.9.2005 - 12.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: 137, Slopné 763 23
Jméno: Vladimír Mazuch 13.7.2006 - 12.8.2010
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: 746, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Karel Čadek 15.9.2008 - 12.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Ve funkci: od 27.4.2005 do 27.5.2010
Adresa: Pitínská 351, Bojkovice 687 71
Jméno: Ing. Ladislav Kozubík 12.8.2010 - 29.7.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010 do 25.5.2011
Adresa: 137, Slopné 763 23
Jméno: Zdeněk Červenka 12.8.2010 - 27.6.2014
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010
Ve funkci: od 27.5.2010
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Vladimír Mazuch 12.8.2010 - 27.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010
Adresa: 746, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Petr Kachník 29.7.2011 - 27.6.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2011
Adresa: Nová Čtvrť 917, Nivnice 687 51
Jméno: Ing. Petr Kachník 27.6.2014 - 8.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2011
Adresa: Nová Čtvrť 917, Nivnice 687 51
Jméno: Zdeněk Červenka 27.6.2014 - 3.9.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Ve funkci: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Vladimír Mazuch 27.6.2014 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.5.2010 do 16.6.2015
Adresa: 746, Prušánky 696 21
Jméno: Ing. Petr Kachník 8.7.2015 - 3.9.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.5.2011 do 16.6.2015
Adresa: Nová Čtvrť 917, Nivnice 687 51
Jméno: Bc. Zdeněk Červenka 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Ve funkci: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: Solné 513, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jana Vykoukalová 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: 328, Lípa 763 11
Jméno: Ing. Petr Kachník 3.9.2015 - 10.8.2016
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 16.6.2015 do 2.8.2016
Adresa: Nová Čtvrť 917, Nivnice 687 51
Jméno: Ing. Ondřej Červenka 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Ve funkci: od 2.8.2016
Adresa: Družstevní 90, Luhačovice 763 26
Jméno: Ing. Jana Vykoukalová 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: 328, Lípa 763 11
Jméno: Ing. Petr Kachník 10.8.2016 - 1.5.2019
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.8.2016
Adresa: Nová Čtvrť 917, Nivnice 687 51

Vlastníci firmy Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 89 286 000 Kč - 10.8.2016 - 1.5.2019
zakladni 42 782 000 Kč - 9.2.1998 - 10.8.2016
zakladni 41 791 000 Kč - 29.5.1996 - 9.2.1998
zakladni 1 207 000 Kč - 7.2.1996 - 29.5.1996

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 40 000 Kč 800 10.8.2016 - 1.5.2019
Akcie na jméno 4 000 Kč 2 500 10.8.2016 - 1.5.2019
Akcie na jméno 400 Kč 11 260 10.8.2016 - 1.5.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 42 782 9.2.1998 - 1.5.2019
Akcie na jméno 1 000 Kč 41 791 29.5.1996 - 9.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 207 7.2.1996 - 29.5.1996

Sbírka Listin Agrovit - KRATINA, a.s. IČO: 63483572

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1759/SL 58 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 9.4.2015 11.1.2016 15.1.2016 10
B 1759/SL 57 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 16.6.2015 17.8.2015 8.9.2015 1
B 1759/SL 55 ostatní zápis z jednání řádné valné hromady Krajský soud v Brně 16.6.2015 17.8.2015 8.9.2015 42
B 1759/SL 54 posudek znalce č. 342-5/2015 Krajský soud v Brně 12.5.2015 7.7.2015 16.7.2015 105
B 1759/SL 52 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Krajský soud v Brně 17.4.2015 2.7.2015 8.7.2015 17
B 1759/SL 51 notářský zápis stanovy, NZ 223/14 Krajský soud v Brně 15.5.2014 30.6.2014 15.9.2014 16
B 1759/SL 50 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Brně 31.3.2014 24.6.2014 7.7.2014 18
B 1759/SL 49 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 11.3.2014 24.6.2014 7.7.2014 10
B 1759/SL 48 účetní závěrka [2013]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 24.6.2014 24.6.2014 7.7.2014 11
B 1759/SL 47 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 25.2.2014 24.6.2014 7.7.2014 5
B 1759/SL 46 výroční zpráva 2012 Krajský soud v Brně 21.2.2013 7.5.2013 10.5.2013 10
B 1759/SL 45 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Brně 12.3.2013 2.5.2013 6.5.2013 17
B 1759/SL 44 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 29.3.2012 1.6.2012 11
B 1759/SL 43 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 30.3.2012 1.6.2012 17
B 1759/SL 42 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 1.7.2011 4.8.2011 1
B 1759/SL 41 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 25.5.2011 4.8.2011 2
B 1759/SL 40 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 9.5.2011 26.5.2011 17
B 1759/SL 39 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 18.4.2011 26.5.2011 10
B 1759/SL 38 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 27.5.2010 19.8.2010 6
B 1759/SL 37 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.5.2010 19.8.2010 1
B 1759/SL 36 ostatní - zápis DR Krajský soud v Brně 27.5.2010 19.8.2010 1
B 1759/SL 35 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 27.5.2010 19.8.2010 2
B 1759/SL 34 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 8.4.2010 31.5.2010 17
B 1759/SL 33 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 31.3.2010 31.5.2010 10
B 1759/SL 32 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 17.4.2009 19.5.2009 18
B 1759/SL 31 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 31.3.2009 19.5.2009 10
B 1759/SL 30 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 22.4.2008 30.4.2008 8
B 1759/SL 29 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 29.4.2008 18
B 1759/SL 28 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 25.3.2008 29.4.2008 10
B 1759/SL 27 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 11.4.2007 10.5.2007 20
B 1759/SL 26 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 10.5.2007 6
B 1759/SL 25 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2006 Krajský soud v Brně 8.5.2007 10.5.2007 7
B 1759/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 28.2.2007 10.5.2007 10
B 1759/SL 23 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 18.4.2006 2.6.2006 14
B 1759/SL 22 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.4.2005 5.10.2005 7
B 1759/SL 21 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 27.4.2005 5.10.2005 1
B 1759/SL 20 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 27.4.2005 5.10.2005 1
B 1759/SL 19 notářský zápis -osvěd. VH, NZ 55/05 Krajský soud v Brně 27.4.2005 5.10.2005 8
B 1759/SL 18 notářský zápis -změna stanov, NZ 54/05 Krajský soud v Brně 27.4.2005 5.10.2005 22
B 1759/SL 17 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 25.3.2005 9.6.2005 24
B 1759/SL 16 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 26.1.2004 16.3.2005 8
B 1759/SL 15 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 12.5.2003 9.7.2003 21
B 1759/SL 14 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 25.4.2002 16.7.2002 13
B 1759/SL 13 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 17.5.2001 16.7.2002 13
B 1759/SL 12 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 20.4.2000 16.7.2002 13
B 1759/SL 9 podpisové vzory - čest. prohl. Krajský soud v Brně 5.9.2001 13.5.2002 1
B 1759/SL 8 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.10.1995 13.5.2002 11
B 1759/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 25.6.2001 13.5.2002 9
B 1759/SL 10 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.6.2001 13.5.2002 7
B 1759/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.10.1995 15.9.2000 13
B 1759/SL 6 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 27.6.2000 15.9.2000 24
B 1759/SL 5 ostatní - zápis z dozor.rady Krajský soud v Brně 27.6.2000 15.9.2000 2
B 1759/SL 4 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 27.6.2000 15.9.2000 2
B 1759/SL 3 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 29.3.1999 5.8.1999 21
B 1759/SL 2 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 14.1.1998 26.5.1998 13
B 1759/SL 1 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 31.12.1996 10.3.1998 26

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení Agrovit - KRATINA, a.s.


Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Agrovit - KRATINA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.