AGROSUMAK a.s. Suchdol nad Odrou IČO: 47672404

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGROSUMAK a.s., která sídlí v obci Suchdol nad Odrou a bylo jí přiděleno IČO 47672404.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AGROSUMAK a.s. se sídlem v obci Suchdol nad Odrou byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 31 osob. Společnost podniká v oboru Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené a další.

Základní údaje o AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Vyplňte formulář a zdarma zjistěte, jak vás vidí vaši zákazníci na internetu, v mapách a v GPS navigacích

Výsledky analýzy vám zašleme na uvedený e-mail. Součástí této bezplatné služby jsou i konzultace výsledků analýzy telefonicky, osobně, e-mailem nebo i prostřednictvím jiných elektronických služeb a to po dobu 12 měsíců od odeslání údajů.

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ostravě 1.1.1993
Spisová značka: B 555
IČO: 47672404
Obchodní firma: AGROSUMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost 1.1.1993
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 1.1.1993
Na základě Smlouvy o koupi části obchodního závodu ze dne 8. ledna 2018, uzavřené mezi společností Energy produkt plus s.r.o., IČO: 26011921, se sídlem Závidkovice 54, Světlá nad Sázavou, PSČ 582 91 jako prodávajícím a společností AGROSUMAK a.s., IČO: 476 72404, se sídlem Komenského 211, Suchdol nad Odrou, PSČ 742 01 jako kupujícím, došlo k převodu části obchodního závodu Prodávajícího, označené jako Bioplynová stanice Suchdol nad Odrou, jejíž podrobné vymezení a specifikace jednotlivých jejích složek je o bsažena ve výše uvedené smlouvě, na Kupujícího. 22.5.2018
Valná hromada vyslovuje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku souhlas s přechodem vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům emitovaným společností (dále jen „akcie“), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je společnost EUROFARMS HOLDING, s.r.o., IČ: 28283643, se sídlem Horní Moštěnice, Revoluční 130/30, PSČ 751 17, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 45875 (dále jen „hlavní akcionář“), na hlavního akci onáře, přičemž: - vlastnické právo přechází uplynutím 1 (jednoho) kalendářního měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku; - na hlavního akcionáře k tomuto dni přejde vlastnické právo ke všem akciím, jejichž vlastníkem budou osoby odlišné od hlavního akcionáře (dále jen „ostatní akcionáři“); - ostatní akcionáři předloží akcie společnosti do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to do rukou pověřeného obchodníka s cennými papíry; to platí i pro zástavní věřitele držící zastavené akcie. Za akcie ostatních akcionářů, které na základě tohoto usnesení valné hromady přechází na hlavního akcionáře, poskytne hlavní akcionář peněžité protiplnění, a to: - částku 145.293,90 Kč (sto čtyřicet pět tisíc dvě stě devadesát tři korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - částku 72.647,00 Kč (sedmdesát dva tisíc šest set čtyřicet sedm korun českých) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - částku 14.529,40 Kč (čtrnáct tisíc pět set dvacet devět korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - částku 7.264,70 Kč (sedm tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun čes-kých); - částku 1.452,90 Kč (jeden tisíc čtyři sta padesát dva korun českých a devadesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun čes-kých); - částku 117,70 Kč (sto sedmnáct korun českých a sedmdesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); přičemž přiměřenost protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 2256-126/13 zpracovaným dne 10. září 2013 znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r.o., IČ: 44119097, se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, který je přílohou notářského zápisu o tomt o rozhodnutí valné hromady. Pověřeným a zmocněným obchodníkem s cennými papíry je společnost Amidea, a.s., IČ: 47673206, se sídlem Praha 1 - Staré Město, Husova 240/5, PSČ 110 00 (dále jen „obchodník s cennými papíry“). Oprávněné osoby mohou využít telefonický kontakt 77 5 574 991 pro informace ve věci předložení akcií obchodníkovi s cennými papíry a následnému vyplacení protiplnění. Převzetí akcií a výplata protiplnění bude probíhat v pobočce obchodníka s cennými papíry Amidea, a.s. v Ostravě na adrese Zámecká 488/20, Os trava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy ve dnech pondělí až středa (jsou-li pracovními dny) v době od 9.00 do 12.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin, počínaje nejbližším takovým dnem po dni přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře, přičemž: - obchodník s cennými papíry vyplatí protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií ke dni přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře; jestliže však bude prokázáno zástavní právo k těmto akciím, poskytne se protiplnění zástavnímu věřiteli, ledaže původ ní vlastník prokáže zánik zástavního práva ještě před přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře; - právo na zaplacení protiplnění vznikne ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, okamžikem předání akcií obchodníkovi s cennými papíry; - obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů po předání akcií. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář je ke dni konání valné hromady, tj. ke dni 24. října 2013, vlastníkem: - 317 ks (tří set sedmnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč (sto tisíc korun českých); - 208 ks (dvou set osmi kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 50.000 Kč (padesát tisíc korun českých); - 1.416 ks (jednoho tisíce čtyř set šestnácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (deset tisíc korun českých); - 513 ks (pěti set třinácti kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000 Kč (pět tisíc korun českých); - 56.093 ks (padesáti šesti tisíc devadesáti tří kusů) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč (jeden tisíc korun českých); - 94.521 ks (devadesáti čtyř tisíc pěti set dvaceti jednoho kusu) kmenových akcií společnosti ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 81 Kč (osmdesát jedna korun českých); jejichž souhrnná jmenovitá hodnota je 122.574.201 Kč, což představuje 92,34 % (devadesát dva celých a třicet čtyři setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, přičemž: - shodný je i podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti; - výše uvedené je doloženo údaji zapsanými v seznamu akcionářů společnosti a také čestným prohlášením hlavního akcionáře předloženým valné hromadě; - společnost nemá žádné vlastní akcie a nevydala ani žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie ve formě na jméno v listinné podobě. Valná hromada bere na vědomí, že hlavní akcionář předal před konáním této valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie, tj. ve výši 14.769.113,10 Kč (čtrnáct milionů sedm set šedesát devět tisíc sto třináct korun českých a deset haléřů) obchodníkovi s cennými papíry, který bude provádět výplatu protiplnění. Předání peněžních prostředků hlavní akcionář doložil společnosti potvrzením obchodníka s cennými papíry ze dne 21. října 2013, které bylo předloženo i t éto valné hromadě. 29.10.2013 - 16.7.2015
Společnost AGPK a.s. Sedlnice se jako nástupnická společnost sloučila se zanikající společností AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, okres Nový Jičín. Na společnost AGPK a.s. Sedlnice přešlo podle projektu fúze formou sloučení schváleného dne 16. listopadu 2012 k rozhodnému dni 1. ledna 2012 veškeré jmění zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s., IČ: 253 50 111, se sídlem Suchdol nad Odrou, Komenského 211, ok res Nový Jičín. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice vstoupila do právního postavení zaniklé společnosti AGROSUMAK a.s. Nástupnická společnost AGPK a.s. Sedlnice současně změnila svou obchodní firmu na AGROSUMAK a.s. 1.1.2013 - 16.7.2015
a) 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kč 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kč 1 453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kč 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč 1 991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kč b) 630 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kč 16.9.1993 - 25.10.1994
Všehny akcie znějí na jméno. 16.9.1993 - 25.10.1994
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 50 606 000,- Kčs (slovy: padesátmilionůšestsetšesttisíckorunčsl) a je rozděleno na 229 akcií o nominální hodnotě 100.000,- Kčs (slovy: jednostotisíckorunčsl) 175 akcií o nominální hodnotě 50.000,- Kčs (slovy: padesáttisíckorunčsl) 1453 akcií o nominální hodnotě 10.000,- Kčs (slovy: desettisíckorunčsl) 487 akcií o nominální hodnotě 5.000,- Kčs (slovy: pěttisíckorunčsl) 1991 akcií o nominální hodnotě 1.000,- Kčs (slovy: jedentisíckorunčsl). Všechny akcie znějí na jméno. 1.1.1993 - 16.9.1993
Dozorčí rada: Alena Kociánová, bytem Rybí č. 111 Radomil Horkel, bytem Mošnov č. 121 Břetislav Kelnar, bytem Libhošť č. 337 Ing. Jaroslav Hyvnar, byte Závišice č. 154 Vladislav Švrček, bytem Sedlnice č. 213 Ing. Břetislav Mrkvica, bytem Sedlnice č. 325 Jarmila Boháčová, bytem Prchalov č. 35 - předseda Ing. Jan David, bytem Štramberk č. 483 - místopředseda JUDr. František Berger, bytem Příbor, Masarykova 714 1.1.1993 - 24.2.1997
Jednání: Představenstvo je statutárním orgánem akciové společnosti. Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Rozhodnutí představenstva podepisují předseda a jeden místopředseda, nebo dva místopředsedové představenstva. 1.1.1993 - 23.5.2007
Akciová společnost vznikla přeměnou Zemědělského družstva "Rozvoj" se sídlem v Sedlnicích podle § 765 zák. č. 513/91 Sb. 1.1.1993 - 16.7.2015
Den vzniku: 01.01.1993 1.1.1993 - 16.7.2015

Aktuální kontaktní údaje AGROSUMAK a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 47672404
Obchodní firma: AGROSUMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 8

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 47672404
Firma: AGROSUMAK a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Suchdol nad Odrou
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1993

Kontakty na AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Komenského 211 , Suchdol nad Odrou 742 01 29.10.2013
Sídlo: Komenského 211 , Suchdol nad Odrou 742 01 7.10.2011 - 29.10.2013
Sídlo: 204 , Sedlnice 742 56 18.4.2002 - 7.10.2011
Sídlo: 742 56 Sedlnice, okr. Nový Jičín Česká republika
1.1.1993 - 18.4.2002

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Komenského 211, Suchdol nad Odrou 742 01

Obory činností AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
- silniční motorová doprava osobní - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - opravy silničních vozidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ 17.10.2011
obráběčství 17.10.2011
truhlářství, podlahářství 17.10.2011
kovářství, podkovářství 17.10.2011
pokrývačství, tesařství 17.10.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 17.10.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 17.10.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.10.2011
- truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 29.6.2006 - 17.10.2011
- truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 18.4.2002 - 29.6.2006
- automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava nákladní - silniční motorová doprava osobní - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobráběčství - výroba zemědělských strojů - opravy pracovních strojů - opravy silničních vozidel - provádění staveb, jejich změn a odstraňování (vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ - kovářství 18.4.2002 - 17.10.2011
- zemědělská výroba 1.1.1993
- automatizované zpracování dat - silniční motorová doprava - hostinská činnost - řeznictví a uzenářství - kovoobrábění - výroba a opravy zemědělských strojů - opravy motorových vozidel - provádění průmyslových staveb - kovářství - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1993 - 18.4.2002
- provádění bytových a občanských staveb - truhlářství - tesařství - pronájem průmyslového zboží - pronájem nemovitostí - pronájem motorových vozidel a přívěsů - demolice a zemní práce - služby zahradnické - výroba obuvi - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1993 - 18.4.2002

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny: 1011041341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 204 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1010242890
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: 448 , Libhošť 742 57
Identifikační číslo provozovny: 1011041359
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování: 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 742 56 Sedlnice
Identifikační číslo provozovny: 1011041367
Druh provozovny: jiný
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování: 27.7.2016
Provozovna č. 3
Provozovna: Komenského 211 , Suchdol nad Odrou 742 01
Identifikační číslo provozovny: 1010242873
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 9.4.2015
Provozovna č. 4
Provozovna: 204 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1010242890
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 9.4.2015
Provozovna č. 5
Provozovna: Sokolovská 564 , Suchdol nad Odrou 742 01
Identifikační číslo provozovny: 1010242903
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování: 9.4.2015

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny: 1011041341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2016

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny: 1011041341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2016
Provozovna č. 2
Provozovna: 204 , Sedlnice 742 56
Identifikační číslo provozovny: 1010242890
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 9.4.2015

Živnost č. 5 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993

Živnost č. 6 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna: Malá strana 563 742 01 Suchdol nad Odrou
Identifikační číslo provozovny: 1011041341
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 27.7.2016

Živnost č. 7 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Přerušení oprávnění: 4.2.2013

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Přerušená
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Přerušení oprávnění: 4.2.2013

Živnost č. 9 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 10 Hostinská činnost

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 6.3.1996

Živnost č. 11 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 1.3.2000

Živnost č. 12 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 7.8.1996
Konec oprávnění: 18.11.1997

Živnost č. 14 Obráběčství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 24.1.2013

Živnost č. 15 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti: Koncesovaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 28.8.2001

Živnost č. 17 Odstraňování staveb

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 6.1.1997

Živnost č. 18 Kovářství, podkovářství

Druh živnosti: Ohlašovací řemeslná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 24.1.2013

Živnost č. 19 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 24.1.2013

Živnost č. 20 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 13.1.1997

Živnost č. 22 Služby zahradnické

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 23 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 24 Pronájem motorových vozidel a přívěsů

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 25 Pronájem nemovitostí

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 26 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba obuvi

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 24.7.2006

Živnost č. 28 Demolice a zemní práce

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 1.1.1996

Živnost č. 29 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008

Živnost č. 30 Zemní a jiné související práce ve stavebnictví ( vyjma skupiny 113 a 213 dle přílohy ŽZ )

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 1.1.1993
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Množení rostlin
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba zemědělských a lesnických strojů
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s masem a masnými výrobky
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Vedení firmy AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a rozhodují vždy dva členové představenstva společně. Osoby, které činí písemné úkony, je podepisují tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis. 7.10.2011
Jednání: Za společnost jedná a rozhodnutí podepisují předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva dohromady. Osoby, které činí písemné úkony je podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis. 18.8.2010 - 7.10.2011
Jednání: Za společnost jedná a rozhodnutí představenstva podepisuje buď předseda představenstva nebo první místopředseda představenstva nebo druhý místopředseda představenstva každý samostatně. 23.5.2007 - 18.8.2010
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 10.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 30.7.2018
Ve funkci: od 30.7.2018
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Bc. Jarmila Ehlerová 10.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2018
Adresa: 35, Suchdol nad Odrou 742 01
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 31.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2018
Adresa: 101, Uhřice 768 33
Jméno: Ing. Radomír Čapka 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: předseda představenstva
Adresa: 117, Skotnice 742 58
Jméno: Ing. Anton Tomášik 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: 3. místopředseda
Adresa: Dukelská 116 , Nový Jičín, Šenov Česká republika
Jméno: Ing. Karel Havrlant 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 0 742 65 Rybí Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Poláček 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: I. Šustaly 1088/16, Kopřivnice 742 21
Jméno: Jiří Hanzelka 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: 1. místopředseda
Adresa: 187, Sedlnice 742 56
Jméno: Zdeněk Šnajdar 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: 2. místopřdseda
Adresa: 60, Albrechtičky 742 55
Jméno: Marie Skalková 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 289, Rybí 742 65
Jméno: Jaroslav Pavelka 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 350, Rybí 742 65
Jméno: Milan Šimíček 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 297, Libhošť 742 57
Jméno: Jaroslav Melnar 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: č. Libhošť 0 , Nový Jičín Česká republika
Jméno: Karel Honeš 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 104, Sedlnice 742 56
Jméno: Dobromila Pustějovská 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 10, Příbor 742 58
Jméno: Jiřina Čípová 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 424, Sedlnice 742 56
Jméno: Petr Purmenský 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 70, Rybí 742 65
Jméno: Karel Galia 1.1.1993 - 24.2.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54, Závišice 742 21
Jméno: Ing. Antonín Tomášik 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: 3. místopředseda
Adresa: Dukelská 116 , Nový Jičín, Šenov Česká republika
Jméno: Milan Šimíček 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 297, Libhošť 742 57
Jméno: Jaroslav Melnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 452, Libhošť 742 57
Jméno: Dobromila Pustějovská 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: Prchalov 10 Česká republika
Jméno: Ing. Zdeněk Poláček 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: I. Šustaly 1088/16, Kopřivnice 742 21
Jméno: Jiřina Čípová 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 424, Sedlnice 742 56
Jméno: Petr Purmenský 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 70, Rybí 742 65
Jméno: Karel Galia 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen představenstva
Adresa: 54, Závišice 742 21
Jméno: Zdeněk Šnajdar 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: 2. místopřdseda
Adresa: 60, Albrechtičky 742 55
Jméno: Ing. Radomír Čapka 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 117, Skotnice 742 58
Jméno: Jiří Hanzelka 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: 1. místopředseda
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 187, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Karel Havrlant 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 742 65 Rybí 9 Česká republika
Jméno: Marie Skalková 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 289, Rybí 742 65
Jméno: Jaroslav Pavelka 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 350, Rybí 742 65
Jméno: Karel Honeš 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 104, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Anton Tomášik 17.9.1997 - 27.9.2002
Funkce: 2. místopředseda
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: Dukelská 116, Šenov u Nového Jičína 742 42
Jméno: Ing. Zdeněk Poláček 17.9.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 456, Sedlnice 742 56
Jméno: Milan Šimíček 27.9.2002 - 18.6.2004
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 30.4.2004
Adresa: 297, Libhošť 742 57
Jméno: Zdeněk Havrlant 27.9.2002 - 29.6.2006
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002
Adresa: K. Čapka 951/23, Kopřivnice 742 21
Jméno: Ing. Zdeněk Poláček 27.9.2002 - 19.1.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 25.11.2006
Ve funkci: od 26.4.2002 do 25.11.2006
Adresa: 456, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Radomír Čapka 27.9.2002 - 19.1.2007
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002
Ve funkci: od 26.4.2002 do 20.12.2006
Adresa: 117, Skotnice 742 58
Jméno: Zdeněk Havrlant 29.6.2006 - 19.1.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002
Adresa: 73, Příbor 742 58
Jméno: Zdeněk Šnajdar 17.9.1997 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: do 20.4.2007
Adresa: 60, Albrechtičky 742 55
Jméno: Jiří Hanzelka 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Ve funkci: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 187, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Jiří Bendek 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 111, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Jaroslav Hývnar 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 154, Závišice 742 21
Jméno: Ing. Břetislav Mrkvica 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 325, Sedlnice 742 56
Jméno: Ing. Ivana Šindelová 18.6.2004 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.4.2004 do 20.4.2007
Adresa: Světlovská 319, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Radomír Čapka 19.1.2007 - 23.5.2007
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Ve funkci: od 20.12.2006 do 20.4.2007
Adresa: 117, Skotnice 742 58
Jméno: Zdeněk Havrlant 19.1.2007 - 23.5.2007
Funkce: 1.místopředseda představenstva
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Ve funkci: od 20.12.2006 do 20.4.2007
Adresa: 73, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Václav Majkus 19.1.2007 - 23.5.2007
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.12.2006 do 20.4.2007
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Ing. Radomír Čapka 23.5.2007 - 26.6.2008
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 28.5.2008
Ve funkci: od 2.5.2007 do 28.5.2008
Adresa: 117, Skotnice 742 58
Jméno: Ing. Václav Majkus 23.5.2007 - 26.6.2008
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 28.5.2008
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Zdeněk Havrlant 23.5.2007 - 26.6.2008
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007
Ve funkci: od 2.5.2007 do 28.5.2008
Adresa: 73, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Jan David 23.5.2007 - 18.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 1.6.2010
Adresa: Zauličí 483, Štramberk 742 66
Jméno: Petr Ficbauer 23.5.2007 - 18.8.2010
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 1.6.2010
Adresa: Malá Strana 138, Hladké Životice 742 47
Jméno: Ing. Václav Majkus 26.6.2008 - 18.8.2010
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 1.6.2010
Ve funkci: od 28.5.2008 do 1.6.2010
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Zdeněk Havrlant 26.6.2008 - 18.8.2010
Funkce: 1. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 20.4.2007 do 1.6.2010
Ve funkci: od 28.5.2008 do 1.6.2010
Adresa: 73, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Jan Juričák 26.6.2008 - 18.8.2010
Funkce: 2. místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.5.2008 do 1.6.2010
Ve funkci: od 28.5.2008 do 1.6.2010
Adresa: Na rybníkách 452, Suchdol nad Odrou 742 01
Jméno: Petr Ficbauer 18.8.2010 - 31.3.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 23.2.2011
Ve funkci: od 1.6.2010 do 23.2.2011
Adresa: Malá Strana 138, Hladké Životice 742 47
Jméno: Iain Kirkpatrik Dykes 18.8.2010 - 27.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 31.3.2011 - 27.11.2012
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2011
Adresa: 34, Hlavatce 391 73
Jméno: Ing. Václav Majkus 18.8.2010 - 29.10.2013
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010
Ve funkci: od 1.6.2010
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 27.11.2012 - 29.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 27.11.2012 - 29.10.2013
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2011
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Václav Majkus 29.10.2013 - 16.7.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 1.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2010 do 1.6.2014
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 29.10.2013 - 16.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 1.6.2010 do 1.6.2014
Adresa: Talichova 3342/24, Kroměříž 767 01
Jméno: Vojtěch Říha 29.10.2013 - 16.7.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 23.2.2011 do 23.5.2015
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Ing. Václav Majkus 16.7.2015 - 10.10.2018
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 30.7.2018
Ve funkci: od 26.3.2015 do 30.7.2018
Adresa: 45, Mankovice 742 35
Jméno: Iain Kirkpatrick Dykes 16.7.2015 - 10.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 30.7.2018
Adresa: 101, Uhřice 768 33
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 16.7.2015 - 10.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 26.3.2015 do 30.7.2018
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Iain Kirpatrick Dykes 10.10.2018 - 31.10.2018
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 30.7.2018
Adresa: 101, Uhřice 768 33

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 10.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2018
Ve funkci: od 30.7.2018
Adresa: Piękna 14 , Wysogotowo Polská republika
Jméno: Ing. Vojtěch Říha 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2018
Adresa: 119, Hlavatce 391 73
Jméno: Pavel Skalka 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 27.7.2018
Adresa: Mlýnská 178, Mořkov 742 72
Jméno: Alena Kociánová 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 111, Rybí 742 65
Jméno: Radomil Horkel 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 121, Mošnov 742 51
Jméno: Břetislav Kelnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 337, Libhošť 742 57
Jméno: Ing. Jaroslav Hyvnar 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 154, Závišice 742 21
Jméno: Vladislav Švrček 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: 213, Sedlnice 742 56
Jméno: Jarmila Boháčová 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Prchalov 35 Česká republika
Jméno: Ing. Jan David 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Zauličí 483, Štramberk 742 66
Jméno: JUDr. František Berger 24.2.1997 - 17.9.1997
Funkce: člen
Adresa: Masarykova 714, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Břetislav Mrkvica 24.2.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 325, Sedlnice 742 56
Jméno: Jarmila Boháčová 17.9.1997 - 27.9.2002
Funkce: předseda
Trvání členství: do 12.4.2002
Adresa: 34, Libhošť 742 57
Jméno: Alena Sochová 17.9.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: 67, Příbor 742 58
Jméno: Zdeněk Havrlant 17.9.1997 - 27.9.2002
Funkce: člen
Trvání členství: do 26.4.2002
Adresa: Dukelská 694/11, Kopřivnice 742 21
Jméno: JUDr. František Berger 17.9.1997 - 23.5.2007
Funkce: místopředseda
Trvání členství: do 18.4.2007
Ve funkci: do 18.4.2007
Adresa: Masarykova 714, Příbor 742 58
Jméno: Alena Sochová 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: předseda
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Ve funkci: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 67, Příbor 742 58
Jméno: Ing. Karel Havrlant 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: do 20.4.2007
Ve funkci: od 26.4.2002
Adresa: 9 , 742 65 Rybí Česká republika
Jméno: Jaroslav Pavelka 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 319, Rybí 742 65
Jméno: Jaroslav Mik 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 26.4.2002 do 20.4.2007
Adresa: 397, Libhošť 742 57
Jméno: Marie Maliňáková 27.9.2002 - 23.5.2007
Funkce: člen
Trvání členství: od 12.4.2002 do 18.4.2007
Adresa: 42, Rybí 742 65
Jméno: Bc. Jarmila Ehlerová 23.5.2007 - 18.8.2010
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2007 do 31.5.2010
Ve funkci: od 2.5.2007 do 31.5.2010
Adresa: 35 , 742 01 Suchdol nad Odrou Česká republika
Jméno: Ing. Ivana Šindelová 23.5.2007 - 18.8.2010
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 20.4.2007 do 31.5.2010
Ve funkci: od 2.5.2007 do 31.5.2010
Adresa: Světlovská 319, Krmelín 739 24
Jméno: Ing. Jaroslav Hývnar 23.5.2007 - 29.10.2013
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2007
Adresa: 154, Závišice 742 21
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 18.8.2010 - 29.10.2013
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2010
Ve funkci: od 1.6.2010
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 18.8.2010 - 16.7.2015
Funkce: místopředseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2010 do 1.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2010 do 1.6.2014
Adresa: Urocza 4 , 620 81 Wysogotowo Polská republika
Jméno: Jiří Rakovský 29.10.2013 - 16.7.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 31.5.2010 do 1.6.2014
Ve funkci: od 1.6.2010 do 1.6.2014
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Jaroslav Hývnar 29.10.2013 - 16.7.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 18.4.2007 do 1.6.2014
Adresa: 154, Závišice 742 21
Jméno: Ing. Jaroslav Hývnar 16.7.2015 - 28.6.2017
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2015 do 31.5.2017
Adresa: 154, Závišice 742 21
Jméno: Ing. Jiří Rakovský 16.7.2015 - 10.10.2018
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2015 do 27.7.2018
Ve funkci: od 26.3.2015 do 27.7.2018
Adresa: 39, Osek nad Bečvou 751 22
Jméno: Tomasz Piotr Adamczyk 16.7.2015 - 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 25.3.2015 do 27.7.2018
Adresa: Urocza 4 , 620 81 Wysogotowo Polská republika
Jméno: Pavel Skalka 28.6.2017 - 10.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.6.2017 do 27.7.2018
Adresa: Mlýnská 178, Mořkov 742 72

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Iain Kirkpatrick Dykes
Člen statutárního orgánu: Ing. Jiří Rakovský
Člen statutárního orgánu: Bc. Jarmila Ehlerová

Vlastníci firmy AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 132 739 000 Kč 100% 1.1.2013
zakladni 70 543 000 Kč - 25.10.1994 - 1.1.2013
zakladni 53 756 000 Kč - 16.9.1993 - 25.10.1994

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 56 548 1.1.2013
Akcie na jméno 81 Kč 94 521 1.1.2013
Akcie na jméno 5 000 Kč 221 18.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 355 25.10.1994
Akcie na jméno 50 000 Kč 242 25.10.1994
Akcie na jméno 10 000 Kč 1 753 25.10.1994
Akcie na jméno 5 000 Kč 460 25.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 5 000 Kč 221 25.10.1994 - 18.4.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 008 25.10.1994 - 1.1.2013

Sbírka Listin AGROSUMAK a.s. IČO: 47672404

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 555/SL 84 výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 5.10.2015 14
B 555/SL 83 účetní závěrka [2014], zpráva auditora vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 30.9.2015 5.10.2015 31
B 555/SL 82 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 25.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 1
B 555/SL 81 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 2
B 555/SL 80 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2015 4.5.2015 16.7.2015 3
B 555/SL 79 notářský zápis [NZ 199/2014,N 211/2014] Krajský soud v Ostravě 27.6.2014 4.5.2015 16.7.2015 8
B 555/SL 78 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 2.10.2014 13.10.2014 34
B 555/SL 61 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 19.9.2011 7.10.2011 46
B 555/SL 53 výroční zpráva r. 2009, textová část Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 13.7.2010 5
B 555/SL 52 účetní závěrka r. 2009 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 2.7.2010 13.7.2010 14
B 555/SL 51 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.2.2010 31.3.2010 1.4.2010 2
B 555/SL 50 zpráva auditora o ověření úč. záv. r. 2008 Krajský soud v Ostravě 7.3.2009 13.7.2009 19.8.2009 3
B 555/SL 49 výroční zpráva r. 2008, textová část Krajský soud v Ostravě 13.7.2009 19.8.2009 5
B 555/SL 48 účetní závěrka r. 2008 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 13.7.2009 19.8.2009 14
B 555/SL 47 ostatní - prohl. spol. o vzt. mezi os. Krajský soud v Ostravě 3.4.2009 8.4.2009 1
B 555/SL 46 ostatní - Návrh na rozděl.zisku r.2007 Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 45 ostatní - Zápis z VH - schv.úč.záv. Krajský soud v Ostravě 28.5.2008 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 44 zpráva auditora o ověř. úč. záv. r. 2007 Krajský soud v Ostravě 8.3.2008 3.7.2008 4.7.2008 2
B 555/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r. 2007 Krajský soud v Ostravě 14.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 42 účetní závěrka r. 2007 - Příloha k úč. záv. Krajský soud v Ostravě 25.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 11
B 555/SL 41 účetní závěrka r. 2007 - Výkaz zisku a ztráty Krajský soud v Ostravě 29.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 2
B 555/SL 40 účetní závěrka r. 2007 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 29.2.2008 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 39 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 5
B 555/SL 38 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Ostravě 28.5.2008 3.7.2008 4.7.2008 1
B 555/SL 37 ostatní, podpisové vzory / Odstoupení z fce Krajský soud v Ostravě 3.7.2008 4.7.2008 4
B 555/SL 36 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 3.5.2007 22.5.2007 1.6.2007 1
B 555/SL 35 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r..2006 Krajský soud v Ostravě 19.2.2007 23.3.2007 26.3.2007 1
B 555/SL 34 rozhod. o statut. orgánu usn.předst. Krajský soud v Ostravě 20.12.2006 12.2.2007 14.2.2007 1
B 555/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 5.2.2007 12.2.2007 14.2.2007 1
B 555/SL 32 ostatní zápis ŘVH(schv.úč.z.r.05) Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 5
B 555/SL 31 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 21.6.2006 30.6.2006 21
B 555/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 45
B 555/SL 29 notářský zápis NZ 61/2006 změna stanov Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 21.6.2006 30.6.2006 11
B 555/SL 28 ostatní zápis VH Krajský soud v Ostravě 29.4.2005 14.6.2005 17.6.2005 6
B 555/SL 27 účetní závěrka r. 2004+zpráva audit. Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 17.6.2005 16
B 555/SL 26 výroční zpráva r. 2004-výklad Krajský soud v Ostravě 14.6.2005 17.6.2005 4
B 555/SL 25 výroční zpráva r. 2003-výklad Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 22.6.2004 3
B 555/SL 24 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 22.6.2004 30
B 555/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 22.6.2004 1
B 555/SL 22 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.4.2004 22.6.2004 8
B 555/SL 21 výroční zpráva r.2002, vč. účet závěrky Krajský soud v Ostravě 2.9.2003 3
B 555/SL 20 výroční zpráva 2001 vč.úč.záv., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 3.10.2002 23
B 555/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 3.10.2002 9
B 555/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 3.10.2002 2
B 555/SL 16 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 16.5.2002 7
B 555/SL 15 ostatní zápis+usn.VH Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 8
B 555/SL 14 notářský zápis NZ 64/2001 Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 12
B 555/SL 13 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.4.2001 16.5.2002 47
B 555/SL 5 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 4
B 555/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 22
B 555/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 10
B 555/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 15
B 555/SL 12 účetní závěrka (pouze výrok audit. r. 96) Krajský soud v Ostravě 25.4.2002 3
B 555/SL 11 rozhod. o statut. orgánu usn. VH Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 2
B 555/SL 10 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.předst. Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 25.4.2002 5
B 555/SL 1 notářský zápis NZ 976/92 Krajský soud v Ostravě 6.11.1992 25.4.2002 4

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AGROSUMAK a.s.


Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AGROSUMAK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.