Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" a bylo jí přiděleno IČO 00119903.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP). Pokud firma Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" má i datovou schránku, pak zde naleznete i údaje o její datové schránce.

Firma s názvem Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" byla založena v roce 1969. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.

Základní údaje o Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.1969
Spisová značka: DrXXVIII 299
IČO: 00119903
Obchodní firma: Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo 9.4.1969
Stav subjektu: Aktivní
Datum zápisu: 9.4.1969
Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. 72 Cm 117/2011-18 ze dne 8.února 2012 bylo rozhodnuto o zrušení zápisu o výmazu Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci", se sídlem Chomutov - Nové Spořice, Luční ul., IČ 001 19 903 z obchodního rejstříku a byla obnovena likvidace. 13.6.2012
Vymazává se z obchodního rejstříku Agrostav, společný podnikChomutov "v likvidaci" se sídlem v Chomutově, identifikačníčíslo 119903, po provedené likvidaci.Den výmazu: 21. 1. 1993 21.1.1993
Zápis byl proveden na základě zápisu z jednání správní radyAgrostavu Chomutov ze dne 13. září 1991, kde bylo rozhodnuto ozrušení společného podniku a jeho vstupu do likvidace. 16.9.1991
Zahraničně obchodní činnost byla povolena rozhodnutímministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.10.1989 č.j.6/4459/63/89 a inženýrská činnost ministerstvem zemědělství avýživy ČSR ze dne 9.10.1989 č.j. STIS 885/130-89. 31.10.1989
Na základě ustanovení zák.č. 90/1988 Sb. o zemědělskémdružstevnictví byla usnesením z jednání představenstva družstva,které se konalo dne 23.2.1989 schválena upravená smlouva ozaložení společného podniku Agrostav Chomutov. 11.4.1989
Zúčastněné organizace:1) Jednotné zemědělské družstvo "Vpřed" Chomutov se sídlem vÚdlicích2) Jednotné zemědělské družstvo Račetice, okres Chomutov3) Jednotné zemědělské družstvo Strupčice, okres Chomutov4) Státní statek Chomutov5) Školní statek při SZeŠ Kadaň, okres Chomutov6) Strojní a traktorová stanice, k.p. Prunéřov, okres Chomutov7) Zemědělské zásobování a nákup, koncern Praha, koncernový podnik Chomutov8) Sempra, podnikové ředitelství Praha9) Mlékárenský průmysl Litoměřice10)Státní statek Most 11.4.1989
Zúčastněné organizace mají povinnost podílet se na úhraděpřípadných ztrát společného podniku. V roce 1989, a toorganizace hospodařící na půdě podle počtu ha zemědělské půdy aorganizace bez půdy podle evidenčního počtu zaměstnanců. Způsobúhrady případných ztrát společného podniku v dalších letechstanoví představenstvo dodatkem k této smlouvě. 11.4.1989
Změna názvu organizace se zapisuje na základě žádosti podniku zedne 9.12.1985, usnesení sboru zástupců ze dne 31.10.1985,souhlasu Krajské zemědělské správy jako nadřízeného orgánu zedne 25.11.1985, Okresního národního výboru v Chomutově, odboruvodního a lesního hospodářství a zemědělství v Chomutově ze dne4.11.1985 a rozhodnutí ministerstva zemědělství ČSR o změněčlánku II. smlouvy o zřízení ze dne 2.prosince 1985 zn.1183/85-313. 12.12.1985 - 11.4.1989
Schůzí sboru zástupců ze dne 18.ledna 1980 byla schválenasmlouva o zřízení společného zemědělského podniku v Chomutověupravená podle vyhlášky č. 159/75 Sb. o spolupráci v zemědělstvía jejich formách. Tato smlouva byla schválena i nadřízenýmorgánem Krajskou zemědělskou správou v Ústí nad Labem dne28.ledna 1980 č.j. 264/80 podle § 18, odst. 2 vyhlášky č. 159/75Sb. a Ministerstvem zemědělství a výživy České socialistickérepubliky podle § 20 odst. 3 vyhlášky číslo 159/1975 Sb.č.j.139/80-314, ze dne 5.2.1980. 29.4.1980 - 11.4.1989
Do tohoto podniku bylo začleněno podle výše uvedených rozhodnutídnem 1. února 1980 Meliorační družstvo v Radonicích u Kadaně(Do 316) se všemi právy a závazky jakož i členy zanikajícíhodružstva bez provedení likvidace.Členské organizace tohoto podniku jsou uvedeny ve smlouvě,založené ve spisech podnikového rejstříku.Rozsah činnosti schvaluje sbor zástupců. 29.4.1980 - 11.4.1989
Nový předmět činnosti se zapisuje podle článku IV změn stanovpodle zákona číslo 72/70 Sb §§ 3 a 6 odst. 1. 21.6.1976 - 11.4.1989
Doprava byla povolena Okresním národním výborem - odboremdopravy v Chomutově zn. 277/dopr.71- bez data. 21.7.1971 - 11.4.1989
Hospodářská mezidružstevní organizace k zajištění zemědělskéinvestiční výstavby v okrese Chomutov vznikla usnesením valnéhromady ze dne 21.prosince 1968, kterou se Jednotná zemědělskádružstva a zemědělské podniky z okresu Chomutov sdružily kustavení Zemědělského stavebního sdružení podle § 85 zák. č.100/66 Sb..Ustavení organizace bylo schváleno usnesením rady Okresníhonárodního výboru v Chomutově ze dne 20.prosince 1968 podle § 2vyhlášky č. 47/68 Sb..Valnou hromadou ze dne 21.prosince 1968 byly přijaty stanovySdružení a jednací řád, který je nedílnou součástí stanov.Nejvyšším orgánem Sdružení je valná hromada, která rozhoduje ovšech závažných jeho záležitostech, zejména volí a odvolávápředstavenstvo a jeho předsedu, jmenuje ředitele Sdružení,schvaluje, mění a doplňuje stanovy a jednací řád.Představenstvo, skládající se z 5 členů volených na období třílet valnou hromadou, spravuje záležitosti Sdružení v období mezivalnými hromadami.Výkonným orgánem je ředitel Sdružení, jmenovaný valnou hromadouna návrh představenstva.Členský podíl činí 20,-Kčs na 1 ha zemědělské půdy člena.Členové ručí za závazky Sdružení do výše 1/3 dvojnásobku svéhopodílu. 9.4.1969 - 11.4.1989

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 00119903
Firma: Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Chomutov
Základní územní jednotka: Chomutov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.6.1984

Základní údaje datové schránky

IČO: 00119903
Jméno subjektu: Agrostav společný podnik Chomutov v likvidaci
Druh subjektu: pravnicke_osoby
Datová schránka: qkapaca

Kontakty na Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Česká republika
Chomutov - Nové Spořice, Luční ul.
11.4.1989
Sídlo: Chomutov Česká republika
Chomutov
9.4.1969 - 11.4.1989

Sídlo dle datové schránky

Sídlo: Chomutov - Nové Spořice, Luční ul.

Obory činností Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
půjčování osobních motorových vozidel, nákladních automobilů dohmotnosti 3,5 t a drobné mechanizace 4.1.1990
výroba a prodej výrobků lidové umělecké tvořivosti, vlastnívýroby SP, z výroby členských organizací a v kooperaci 20.12.1989
provozování služeb cestovní kanceláře po celém území ČSR podlepříslušného oprávnění 20.12.1989
provozování vlastních ubytovacích kapacit pro zahraničníobchodní partnery a turisty, vč. zajišťování příslušných služeb 20.12.1989 - 20.12.1989
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních včetně sportovní adostihové stáje, stravovacích a rekreačních zařízení ve správěspolečného podniku 31.10.1989
zahraničně obchodní činnost a to v rozsahu uděleného povolení 31.10.1989
inženýrská činnost ve výstavbě a to v rozsahu udělenéhooprávnění 31.10.1989
provádění stavebních a montážních prací vlastní kapacitou hlavnístavební výroby, pomocné stavební výroby, dopravy a mechanizace,a to všemi formami dodávek 11.4.1989
zajišťování stavebních a montážních prací formou subdodávek 11.4.1989
zámečnická a kovoobráběcí výroba, truhlářská a tesařská výroba,výroba prvků vzduchotechnických zařízení, výroba klempířskýchprvků 11.4.1989
montáž, údržba a opravy elektrických zařízení a zařízení kochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to v rozsahuvydaného oprávnění 11.4.1989
provádění výchozích a periodických revizí elektrických zařízenía zařízení k ochraně před účinky atmosférické elektřiny, a to vrozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
vystavování přihlášek k odběru elektrické energie, a to vrozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
výroba polotovarů pro hlavní a pomocnou stavební výrobu 11.4.1989
provozování mechanizace pro zemní a stavební práce 11.4.1989
výroba a opravy zemědělské techniky 11.4.1989
výstavba i opravy polních cest a komunikací 11.4.1989
budování melioračních odvodňovacích zařízení 11.4.1989
opravy a běžná údržba všech melioračních zařízení 11.4.1989
výstavba a provoz závlahových zařízení 11.4.1989
výstavba rybníků a vodních nádrží 11.4.1989
výstavba a úpravy vodních toků i jejich údržba 11.4.1989
rekultivační práce, těžké půdní úpravy, hospodářsko-technickéúpravy půdy, protierozní opatření a zúrodňovací práce 11.4.1989
výroba náhradních dílů k základním prostředkům, strojům azařízením 11.4.1989
zpracování, úprava a prodej dřevní hmoty, získané zejménaprováděním rekultivací 11.4.1989
provozování a údržba vlečky 11.4.1989
zajišťování veškerých materiálů pro investiční výstavbu a údržbu 11.4.1989
zpracování studií, přípravné a projektové dokumentace, a to vrozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
poskytování odborné technické pomoci a zpracování studií rozvoječlenských organizací 11.4.1989
zpracování návrhů pozemkových úprav, vyhodnocování ztrátzemědělské produkce a zpracování podkladů pro vynětí zezemědělského půdního fondu 11.4.1989
zpracování dat na prostředcích výpočetní techniky, včetně řešeníúloh 11.4.1989
výzkumná a vývojová činnost pro rozvojové programy společnéhopodniku 11.4.1989
provoz mateřských škol ve správě společného podniku 11.4.1989
maloobchodní prodej v zařízeních společného podniku, a to vrozsahu vydaného oprávnění 11.4.1989
provozování osobní a nákladní dopravy 11.4.1989
provoz vzdělávacích, kulturních, sportovních, stravovacích arekreačních zařízení ve správě společného podniku 11.4.1989 - 31.10.1989
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocnéstavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební prácev generální dodávce přímé, finální nebo dílčí dodávce, vyrábětatyp. stavební zámečnické výrobky a v rozsahu oprávněníprovádět dodavatelským způsobem montáž, opravu a údržbuelektrických zařízení do 1 000 V i zařízení sloužící kochraně před účinky atmosferické elektřiny 19.3.1984 - 11.4.1989
Uvedenou činnost podnik zabezpečuje pro členské organizace,popř. pro ostatní, zejména zemědělské socialistické organizace. 19.3.1984 - 11.4.1989
zpracovávat projektovou a rozpočtovou dokumentaci na účelovouvýstavbu pozemkové úpravy v rámci a v rozsahu vydanéhooprávnění, případně tuto zajišťovat i u jiných projektovýchsložek a s těmito kooperovat 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, řídit a zajišťovat svépomocnou výstavbu JZD a celouinženýrskou činnost s ní související 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, řídit, případně budovat výrobny stavebních hmot adoplňkové stavební výroby jak vlastní, tak i členskýchorganizací 29.4.1980 - 11.4.1989
organizovat, případně řídit výstavbu bytových jednotek 29.4.1980 - 11.4.1989
objednávat a smluvně zajišťovat veškeré stavební materiály naplán. investiční výstavbu a postupně i na drobnou zemědělskouvýstavbu a údržbu 29.4.1980 - 11.4.1989
poskytovat odbornou technickou pomoc a informaci členskýmorganizacím při uplatňování specializace a při rozvoji jejichpodniků 29.4.1980 - 11.4.1989
využívat ve své činnosti stávajících provozoven a dílen člen.organizací, bude-li toho nevyhnutelně potřeba 29.4.1980 - 11.4.1989
zpracovávat a zajišťovat úkoly spojené s agendou pozemkovýchúprav, vyhodnocovat ztráty zeměděl. produkce, záborů půdy včetněvyhodnocování map půdního fondu 29.4.1980 - 11.4.1989
pečovat o vybudované meliorační zařízení a ostatní uskutečněnázúrodňovací opatření 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat a provádět opravy a výstavbu polních cest akomunikací 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat provoz závlahových zařízení 29.4.1980 - 11.4.1989
budovat meliorační zařízení, odvodňovací a závlahové 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět výstavbu rybníků a vodních nádrží 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět výstavbu úpravy vodních toků a jejich údržbu 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět těžké půdní úpravy, hospodářsko-technické úpravyzemědělské půdy a protierozní opatření 29.4.1980 - 11.4.1989
provádět ostatní zúrodňovací a rekultivační práce 29.4.1980 - 11.4.1989
zajišťovat a provádět opravy a běžnou údržbu všech melioračníchzařízení 29.4.1980 - 11.4.1989
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby, pomocnéstavební výroby, dopravy a mechanizace, provádět stavební prácev generální dodávce přímé, finální neb dílčí dodávce, vyrábětatyp. stavební zámečnické neb elektrotechnické výrobky,pro plné využití dopravních prostředků v době příp. prostojů(nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanizmy 29.4.1980 - 19.3.1984
výše uvedenou činnost provádět i pro členské organizace podleHS vzájemně uzavřenýchÚkoly výše uvedené může podnik vykonávat i pro ostatní zem.social. organizace. 29.4.1980 - 19.3.1984
vlastní stavební kapacitou hlavní stavební výroby;pomocné stavební výrobydoprava a mechanizace 21.6.1976 - 29.4.1980
provádět stavební práce v generální příméfinální neb dílčí dodávce,vyrábět atyp. zámečnické neb elektrotech. výrobky; 21.6.1976 - 29.4.1980
pro plné využití dopravních a mechanizačních prostředků v doběpříp. prostojů(nevyužití) provádět dopravu a výpomoc stavebními mechanismy 21.6.1976 - 29.4.1980
komplexní zajišťování a provádění investiční výstavby účelové,bytové 21.7.1971 - 21.6.1976
provádění generálních oprav a údržby bytů 21.7.1971 - 21.6.1976
doprava pro cizí 21.7.1971 - 21.6.1976
práce a výpomoc stavebními mechanizmy a stroji 21.7.1971 - 21.6.1976

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Inženýrské stavitelství

Vedení firmy Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Emil Nový 21.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Fibichova 1041 , Kadaň Česká republika
Kadaň, Fibichova 1041, okres Chomutov
Jméno: Jaroslav Papež 2.8.1979
Funkce: Člen
Adresa: Vrchlického 4023 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Vrchlického 4023
Jméno: Emil Macák 19.3.1984
Funkce: Člen
Adresa: 29 , Naší Česká republika
Naší 29
Jméno: Ing. Josef Podaný 19.3.1984
Funkce: Člen
Adresa: Sokolská ulice 3705 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Sokolská ulice 3705
Jméno: Josef Ryšavý 19.3.1984
Funkce: Člen
Adresa: pošta Pětipsy , Račetice čp.64 Česká republika
Račetice čp.64, pošta Pětipsy, okres Chomutov
Jméno: Ing. Milan Tumpach 11.4.1989
Funkce: Předseda
Adresa: 226 , Radonice u Kadaně Česká republika
Radonice u Kadaně 226, okres Chomutov
Jméno: Stanislav Soukup 11.4.1989
Funkce: Místopředseda
Adresa: 13 , Nesuchyně Česká republika
Nesuchyně 13, okres Rakovník
Jméno: Václav Marek 9.4.1969 - 21.6.1976
Funkce: Předseda
Adresa: Haškova 3781 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Haškova 3781
Jméno: Antonín Peca 9.4.1969 - 21.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: 19 , Račetice Česká republika
Račetice 19, okres Chomutov
Jméno: Václav Labašta 9.4.1969 - 21.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: Husova třída 68 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Husova třída 68
Jméno: Emil Macák 9.4.1969 - 21.6.1976
Funkce: Člen
Adresa: 31 , Naší Česká republika
Naší 31, okres Chomutov
Jméno: Ing. Josef Podaný 9.4.1969 - 2.8.1979
Funkce: Ředitel
Adresa: Sokolská 3705 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Sokolská 3705
Jméno: Emil Macák 21.6.1976 - 19.3.1984
Funkce: Předseda
Adresa: 29 , Naší Česká republika
Naší 29, okres Chomutov
Jméno: Ing. Milan Tumpach 2.8.1979 - 11.4.1989
Funkce: Ředitel
Adresa: 226 , Radonice Česká republika
Radonice 226
Jméno: Ing. Jaroslav Seifert 19.3.1984 - 11.4.1989
Funkce: Předseda
Adresa: Lužická ulice 1597 , Chomutov Česká republika
Chomutov, Lužická ulice 1597

Likvidace dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Josef Hora 16.9.1991 - 13.6.2012
Adresa: Za Chlumem 772 , Bílina Česká republika
Bílina, Za Chlumem 772

Sbírka Listin Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" IČO: 00119903

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
DrXXVIII 299/SL 1 zrušení právnické osoby 72 Cm 117/2011-18 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.2.2012 15.6.2012 21.6.2012 3

Hodnocení Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci"


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu Agrostav společný podnik Chomutov "v likvidaci" obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu feedback@finance.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image

Naposledy navštívené...


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.