AD auditoři a daňoví poradci a.s. Hradec Králové IČO: 25266292

Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AD auditoři a daňoví poradci a.s., která sídlí v obci Hradec Králové a bylo jí přiděleno IČO 25266292.

Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).

Firma s názvem AD auditoři a daňoví poradci a.s. se sídlem v obci Hradec Králové byla založena v roce 1997. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 13 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité a další.

Základní údaje o AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Základní udaje dle Obchodního rejstříku

Soud: Krajský soud v Hradci Králové 11.3.1997
Spisová značka: B 1561
IČO: 25266292
Obchodní firma: AD auditoři a daňoví poradci a.s.
Právní forma: Akciová společnost 11.3.1997
Stav subjektu: Tuzemská - Aktivní
Datum zápisu: 11.3.1997
Valná hromada konaná dne 24. října 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: 13.3.2001 - 12.12.2001
1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1.100.000,-- Kč (jedenmilionjednostotisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 13.3.2001 - 12.12.2001
2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 44 kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč znějících na jméno, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 13.3.2001 - 12.12.2001
3) Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Zdeňku Urbanovi, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na jihu čp. 540. 13.3.2001 - 12.12.2001
4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na adrese Hradec Králové, Veverkova 1343, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodnutí valné hromady. Lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku. 13.3.2001 - 12.12.2001
5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, em isní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis. 13.3.2001 - 12.12.2001
6) Emisní kurs je dán součtem jmenovité hodnoty akcie a emisního ážia. 44 kusy zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč znějících na jméno je upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 1.352.331,20 Kč, tzn. emisní kurs jedné akcie činí 30 .734,80 Kč (třicettisícsedmsettřicetčtyři80 korun českých). 13.3.2001 - 12.12.2001
Základní jmění ve výši 1.100.000,- Kč bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 1.352.331,20 Kč, tzn. v nominální hodnotě vloženou pohledávkou Ing. Zdeňka Urbana, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540, vzniklou na základě smlouvy o uznání závazku ze dne 4. října 2000. Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky uzavřené mezi ing. Zdeňkem Urbanem, na straně jedné jako postupitelem a společností AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na straně druhé jako postupn íkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky ing. Zdeňka Urbana vzniklé z titul u smlouvy o uznání závazku ze dne 4. října 2000 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 1.352.331,20 Kč. 13.3.2001 - 12.12.2001
Nepeněžitým vkladem bude upsáno 44 kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč, pročež rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní áž io. 13.3.2001 - 12.12.2001
Valná hromada konaná dne 22. prosince 1999 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto: 25.5.2000 - 6.11.2000
l) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 700.000,-- Kč (sedmsettisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 25.5.2000 - 6.11.2000
2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpěttisíc korun českých) znějících na jméno, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 25.5.2000 - 6.11.2000
3) Přednostní právo akcionářů k upsání akcií se vylučuje. Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - ing. Zdeňku Urbanovi, r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na Jihu čp. 540. 25.5.2000 - 6.11.2000
4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na adrese Hradec Králové, Veverkova 1343, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku. 25.5.2000 - 6.11.2000
5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, em isní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, obchodní jméno, sídlo upisovatele a jeho podpis. 25.5.2000 - 6.11.2000
6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,-- Kč (dvacetpětisíc korun českých) znějících na jméno tedy bude upsáno emisním kursem 700.000,-- Kč (se dmsettisíc korun českých). Základní jmění ve výši 700.000,-- Kč (sedmsettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 760.516,54 Kč (sedmsetšedesáttisícpětsetšestnáct54/100 korun českých), tzn. v nominální hodnotě vloženou pohledávkou ing. Zdeňka Urbana r.č. 59 05 06/1569, bytem Jičín, Na jihu čp. 540, vzniklou na základě smlouvy o uznání závazku ze dne 15. prosince 1999. Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedené pohledávky uzavřené mezi ing. Zdeňkem Urbanem, na straně jedné jako postupitelem a společnosti AD auditoři a daňoví poradci, a.s. na straně druhé jako postupníkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s ods tavcem 4) tohoto usnesení. Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky ing. Zdeňka Urbana vzniklé z titulu smlouvy o uznání závazku ze dne 15. prosince 1999 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 760.516,54 Kč (sedmsetšede sáttisícpětsetšestnáct54/100 korun českých). Nepeněžitým vkladem bude upsáno 28 (dvacetosm) kusů zaknihovaných akicí společnosti ve jmenovité hodnotě 25.000,- Kč (dvacetpěttisíc korun českých), pročež rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou akcionáři jako protiplnění vydány, se považuje za emisní ážio. 25.5.2000 - 6.11.2000
Zapisuje se záměr zvýšit základní jmění o částku 800 000,- Kč na celkovou částku základního jmění 1 800 000,- Kč. 9.9.1998 - 8.6.1999
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 32 ks kmenových veřejně neobchodovatelných akcií, každá o jmenovité hodnotě 25 000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na jméno a budou vydány v listinné podobě. 9.9.1998 - 8.6.1999
Dosavadní akcionáři společnosti využijí práva upsání částky akcií ve výši 14 ks na základě dohody akcionářů ve smyslu § 205 obch. zák. 9.9.1998 - 8.6.1999
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty ing. Renatě Janečkové, r.č. 595101/0890, bytem Jablonec n. N., Na Roli 25 a RNDr. Ivanu Brychtovi, r.č. 591016/0685, bytem Praha 3, Květinková 371/14. 9.9.1998 - 8.6.1999
Emisní kurz nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě tj. 25 000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří mají právo k úpisu akcií. 9.9.1998 - 8.6.1999
Upisovatelé jsou povinni splatit peněžité vklady představující emisní kurz akcií upsaných do 30 dnů ode dne úpisu na účet 449320207/0100 vedený u Komerční banky, a.s., pobočka Jičín. 9.9.1998 - 8.6.1999
Splaceno 345.000,- Kč základního jmění společnosti. 11.3.1997 - 8.6.1999

Aktuální kontaktní údaje AD auditoři a daňoví poradci a.s.

Základní údaje dle Živnostenského rejstříku

IČO: 25266292
Obchodní firma: AD auditoři a daňoví poradci a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Evidující úřad: Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 11.3.1997
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 3

Základní údaje dle RES (Registr ekonomických subjektů)

IČO: 25266292
Firma: AD auditoři a daňoví poradci a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.3.1997

Kontakty na AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Sídlo dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Sídlo: Bratří Štefanů 1069/79 , Hradec Králové 500 03 1.6.2016
Sídlo: Veverkova 1343/1 , Hradec Králové 500 02 25.2.2015 - 1.6.2016
Sídlo: Veverkova 1343/1 , Hradec Králové 500 02 24.4.2006 - 25.2.2015
Sídlo: Veverkova 1343/1 , Hradec Králové 500 02 11.3.1997 - 24.4.2006

Sídlo dle Živnostenského rejstříku

Sídlo dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Sídlo: Bratří Štefanů 1069/79, Hradec Králové 500 03

Obory činností AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Předmět podnikání dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité 25.2.2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2015
Auditorská činnost 20.9.2007
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 24.4.2006
Poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí 24.4.2006
Auditorská činnost dle zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, prováděná zapsanými auditory 24.4.2006 - 20.9.2007
Činnost organizačních a ekonomických poradců 24.4.2006 - 25.2.2015
Oceňování majetku pro: a) věci movité, b) věci nemovité 24.4.2006 - 25.2.2015
auditorská činnost dle zákona č. 524/92 Sb., o auditorech a Komoře auditorů ČR, prováděná zapsanými auditory 11.3.1997 - 24.4.2006
daňové poradenství dle zákona č. 523/92 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR, prováděná daňovými poradci 11.3.1997 - 24.4.2006
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.3.1997 - 24.4.2006

Živnosti včetně provozoven dle Živnostenského rejstříku

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:
  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 11.3.1997
Provozovna č. 1
Provozovna: Jungmannova 319 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1009829084
Druh provozovny: kolaudovaná
Obory činností:
  • Činnost ekonomických a organizačních poradců

Zahájení provozování: 15.8.2014

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 19.4.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Jungmannova 319 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1009829084
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.2014

Živnost č. 3 Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité

Druh živnosti: Ohlašovací vázaná
Stav: Aktivní
Vznik oprávnění: 20.4.2006
Provozovna č. 1
Provozovna: Jungmannova 319 , Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny: 1009829084
Druh provozovny: kolaudovaná
Zahájení provozování: 15.8.2014

Živnost č. 4 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti: Ohlašovací volná
Stav: Zaniklá
Vznik oprávnění: 11.3.1997
Zánik oprávnění: 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Právní činnosti
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Vedení firmy AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Statutární orgán dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 25.2.2015
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 24.4.2006 - 25.2.2015
Jménem společnosti jedná samostatně předseda, místopředseda představenstva, zmocněný člen představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně pře dseda nebo člen představenstva k tomu zmocněný nebo společně dva členové představenstva. 25.5.2000 - 24.4.2006
Společnost vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány zastupují alespoň dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn nebo předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo člen představenstva, který k tomu byl písemně zmocněn. 11.3.1997 - 25.5.2000
Jméno: Mgr. Ing. Václav Pačesný 16.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: K Hájku 1719, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Ivana Špačková 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 3.2.2015
Adresa: Fibichova 979/11, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Alena Vitáková 14.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 1.1.2017
Ve funkci: od 1.1.2017
Adresa: Zahradní 518, Sobotka 507 43
Jméno: Ing. Zdeňka Pechová 11.3.1997 - 6.4.1998
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Lipkách 903/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Jana Pokorná 11.3.1997 - 8.6.1999
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Nám. V. Čtvrtka 851, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Renata Janečková 6.4.1998 - 25.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Na Roli 2626/25, Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno: RNDr. Ivan Brychta 6.4.1998 - 25.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Květinková 371/14, Praha 130 00
Jméno: Ing. Josef Duben 8.6.1999 - 25.5.2000
Funkce: Člen představenstva
Adresa: Pivovarská 363, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 11.3.1997 - 13.3.2001
Funkce: Předseda představenstva
Adresa: Na jihu 540, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Kamil Kotrlý 6.4.1998 - 20.9.2002
Funkce: Člen představenstva
Adresa: V Lipkách 903/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Miroslav Šteyer 25.5.2000 - 20.9.2002
Funkce: Místopředseda představenstva
Adresa: Okružní 256, Litomyšl 570 01
Jméno: Ing. Jiří Prda 25.5.2000 - 24.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 2.3.2006
Adresa: Ambrožova 998, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Alena Hřibová 20.9.2002 - 24.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: od 11.9.2001 do 2.3.2006
Adresa: 9. května 306, Rájec-Jestřebí 679 02
Jméno: Ing. Zdeňka Pechová 20.9.2002 - 24.4.2006
Funkce: Člen představenstva
Trvání členství: do 2.3.2006
Adresa: V Lipkách 903/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Jiří Prda 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Ve funkci: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: Blahoslavova 539/21, Hradec Králové 500 03
Jméno: Mgr. Ing. Václav Pačesný 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Ve funkci: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: K Hájku 1719, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Zdeňka Pechová 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: 143, Kunvald 561 81
Jméno: Mgr. Ing. Václav Pačesný 13.5.2011 - 16.9.2014
Funkce: místopředseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: K Hájku 1719, Nová Paka 509 01
Jméno: Ing. Jiří Prda 13.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011
Ve funkci: od 28.2.2011
Adresa: Blahoslavova 539/21, Hradec Králové 500 03
Jméno: Ing. Zdeňka Pechová 13.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: člen představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011 do 3.2.2015
Adresa: 143, Kunvald 561 81
Jméno: Ing. Jiří Prda 25.2.2015 - 14.2.2017
Funkce: předseda představenstva
Trvání členství: od 28.2.2011 do 1.1.2017
Ve funkci: od 28.2.2011 do 1.1.2017
Adresa: Blahoslavova 539/21, Hradec Králové 500 03

Dozorčí rada dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Jméno: Ing. Martina Roischelová 22.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 1.10.2018
Adresa: 8, Králíky 503 15
Jméno: Ing. Kamil Kotrlý 11.3.1997 - 6.4.1998
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: V Lipkách 903/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ing. Miluše Urbanová 11.3.1997 - 20.9.2002
Funkce: Člen dozorčí rady
Adresa: Na jihu 540, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Zdeňka Pechová 6.4.1998 - 20.9.2002
Funkce: Předseda dozorčí rady
Adresa: V Lipkách 903/4, Hradec Králové 500 02
Jméno: Ivana Hansíková 11.3.1997 - 24.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: do 2.3.2006
Adresa: Trčkova 1167, Třebechovice pod Orebem 503 46
Jméno: Ing. Věra Šutová 20.9.2002 - 24.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2001 do 2.3.2006
Adresa: Sadová 1294/29, Mikulov 692 01
Jméno: Ing. Miroslava Havejová 20.9.2002 - 24.4.2006
Funkce: Člen dozorčí rady
Trvání členství: od 11.9.2001 do 2.3.2006
Adresa: Habrová 3101/23, Teplice 415 01
Jméno: Ing. Alena Hřibová 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Ve funkci: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: 9. května 306, Rájec-Jestřebí 679 02
Jméno: Ing. Věra Šutová 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: Sadová 1294/29, Mikulov 692 01
Jméno: Ing. Miloslava Erlebachová 24.4.2006 - 13.5.2011
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 2.3.2006 do 28.2.2011
Adresa: Vidochov 75 , 509 01 Nová Paka Česká republika
Jméno: Ing. Josef Běloubek 13.5.2011 - 24.1.2014
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011
Adresa: Višňová 511/17, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Alena Hřibová 13.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: předseda dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 3.2.2015
Ve funkci: od 28.2.2011 do 3.2.2015
Adresa: 9. května 306, Rájec-Jestřebí 679 02
Jméno: Ing. Kamil Kotrlý 13.5.2011 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 3.2.2015
Adresa: 145, Kunvald 561 81
Jméno: Ing. Josef Běloubek 24.1.2014 - 25.2.2015
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 28.2.2011 do 3.2.2015
Adresa: Višňová 511/17, Litoměřice 412 01
Jméno: Ing. Marie Tauchmanová 25.2.2015 - 22.10.2018
Funkce: člen dozorčí rady
Trvání členství: od 3.2.2015 do 1.10.2018
Adresa: 17, Studenec 512 33

Prokura dle Obchodního rejstříku

Platnost údajů od - do
Den vzniku funkce: 25.2.2015 25.2.2015
Den vzniku funkce: 24.4.2006 24.4.2006
Den vzniku funkce: 13.3.2001 13.3.2001
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 22.10.2018
Adresa: Jakubcova 552, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 13.3.2001 - 24.4.2006
Adresa: Na jihu 540, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 24.4.2006 - 25.2.2015
Adresa: Jakubcova 552, Jičín 506 01
Jméno: Ing. Zdeněk Urban 25.2.2015 - 22.10.2018
Adresa: Jakubcova 552, Jičín 506 01

Statutární orgán dle Živnostenského rejstříku

Člen statutárního orgánu: Mgr. Ing. Václav Pačesný
Člen statutárního orgánu: Ing. Ivana Špačková
Člen statutárního orgánu: Ing. Alena Vitáková DiS.

Vlastníci firmy AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Kapitál

Jmění Vklad Splaceno Platnost údajů od - do
zakladni 2 500 000 Kč - 25.2.2015
zakladni 2 500 000 Kč 100% 6.11.2000 - 25.2.2015
zakladni 1 800 000 Kč 100% 8.6.1999 - 6.11.2000
zakladni 1 000 000 Kč - 11.3.1997 - 8.6.1999

Akcie

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 25 000 Kč 100 24.4.2006
Akcie na jméno 25 000 Kč 100 6.11.2000 - 24.4.2006
Akcie na jméno 25 000 Kč 72 8.6.1999 - 6.11.2000
Akcie na jméno 25 000 Kč 40 11.3.1997 - 8.6.1999

Sbírka Listin AD auditoři a daňoví poradci a.s. IČO: 25266292

Spisová značka Typ listiny Soud Vznik listiny Doručena na soud Založena do složky Počet stran
B 1561/SL 32 účetní závěrka [2014] k 31.8.2014 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2015 10.3.2015 9
B 1561/SL 31 notářský zápis [NZ 105/2015], ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2015 3.3.2015 12
B 1561/SL 30 účetní závěrka [2012] k 31.8.2012 Krajský soud v Hradci Králové 19.11.2014 19.11.2014 8
B 1561/SL 29 ostatní UZ k 31.8.2013, DZ Krajský soud v Hradci Králové 28.2.2014 14.10.2014 15.10.2014 8
B 1561/SL 28 ostatní UZ k 31.8.2011, DZ Krajský soud v Hradci Králové 29.2.2012 14.10.2014 15.10.2014 6
B 1561/SL 27 účetní závěrka k 31.8.2011 Krajský soud v Hradci Králové 22.10.2012 22.10.2012 6
B 1561/SL 24 účetní závěrka k 31.8.2010 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2011 18.5.2011 5
B 1561/SL 23 účetní závěrka k 31.8.2009 Krajský soud v Hradci Králové 18.5.2011 18.5.2011 5
B 1561/SL 22 účetní závěrka k 31.8.2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2010 3.2.2010 16
B 1561/SL 21 účetní závěrka k 31.8.2007 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2010 3.2.2010 14
B 1561/SL 20 účetní závěrka k 31.8.2006 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2010 3.2.2010 12
B 1561/SL 19 účetní závěrka k 31.3.2005 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2010 3.2.2010 32
B 1561/SL 13 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2006 21.4.2006 3.5.2006 38
B 1561/SL 12 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Hradci Králové 9.3.2005 9.3.2005 51
B 1561/SL 11 účetní závěrka - za rok 2002 + přílohy Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2003 11.12.2003 11.12.2003 33
B 1561/SL 10 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2001 12.6.2002 12.6.2002 8
B 1561/SL 5 ostatní - zápsi ze zased. představens. Krajský soud v Hradci Králové 22.12.1999 22.5.2000 22.5.2000 1
B 1561/SL 9 notářský zápis - NZ 686/2000 Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2000 13
B 1561/SL 8 stanovy společnosti - úplné znění stanov Krajský soud v Hradci Králové 24.10.2000 14
B 1561/SL 6 notářský zápis - NZ 729/99 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 22.12.1999 22
B 1561/SL 3 ostatní - kupní smlouva Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1996 2
B 1561/SL 2 posudek znalce - č. 136/96 Krajský soud v Hradci Králové 22.11.1996 2
B 1561/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.7.2003 40
B 1561/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Hradci Králové 22.8.2002 39
B 1561/SL 16 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2001 20
B 1561/SL 15 výroční zpráva 1999 Krajský soud v Hradci Králové 27.7.2000 18
B 1561/SL 14 výroční zpráva 1998 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.1999 15
B 1561/SL 1 notářský zápis - NZ 90/96 Krajský soud v Hradci Králové 26.11.1996 27

Mohlo by vás zajímat

Hodnocení AD auditoři a daňoví poradci a.s.


Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Právní upozornění a zdroj dat

Výpis dat pro firmu AD auditoři a daňoví poradci a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.

Data jsme získali z těchto zdrojů:

Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.

tracking image
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.